23 юни 1993

София, 23 юни 1993 година
        Брой 120 /907/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОМЮНИКЕ ОТ СЪВЕЩАНИЕТО /21 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/ НА ПОДКРЕПИЛИТЕ ОБРЪЩЕНИЕТО "СЪНАРОДНИЦИ, ДЕМОКРАЦИЯТА Е В ОПАСНОСТ" ОТ 18 ЮНИ 1993 Г. ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ: АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /НЕЗАВИСИМИ/, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ", ПАРТИЯ "ЕДИНЕНИЕ", СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА", СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ФЕДЕРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ЦЕНТЪР ЗА НОВА ПОЛИТИКА, НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ. НА СЪВЕЩАНИЕТО СА ПРИСЪСТВАЛИ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


Днес, 21 юни 1993 г., партии и организации, които подкрепят конституционния ред, националното разбирателство и мирния преход, обсъдиха съвместни мерки за защита на законно избраните демократични институции.

Беше констатирано следното:
- в страната съществува широко обществено настроение в подкрепа на законно избраните институции;
- налице е пасивност на институциите в защита на демократичния обществен ред.

Съвещанието смята, че организаторите на кампанията срещу легитимните парламент, президент и правителство - са готови да жертват живота на хора за постигане на своите цели.

Партиите и организациите настояват изпълнителната власт да упражни делегираните й от вота на народа правомощия и да осигури със законни действия реда в страната.

Участниците в съвещанието призовават своите членове и симпатизанти, както и всички граждани на Република България да подкрепят усилията за защита на законността и демокрацията.

Към 22-те обществени и политически организации, приели Обръщението от 18 юни 1993 г., се присъединиха Федерация на студентските клубове "Конституционен форум" и Партия "Единение”.

София, 21 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" ПО ПОВОД НА НАРАСТВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО.


УВАЖАЕМИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

В последните дни сме свидетели на истеричните напъни на група провалили се политици да създават изкуствено напрежение в обществото. Използва се отчаяно целият потенциал от средства и влияние, които все още са им останали. Това е агонията на една политическа сила, станала жертва на алчността, властолюбието и нетолерантността на своите лидери. Агонията на една организация, стартирала преди три години с мощна демократична заявка и достигнала до израждането си в организация, нетърпяща инакомислието, действаща с груби и дори незаконни средства. Превърнала ръководството си в гнездо на злобата и некадърността. Днешното СДС имплицира в себе си всички характерни черти на това, срещу което през 1989 г. декларира, че се бори.

Всичко това би било достойно единствено за състрадание, ако не бе свързано с опасен за обществото, демокрацията и България синдром на болестен апокалиптичен егоизъм. Филип Димитров и компания жертваха властта на собствената си организация и парламентарната си група, но не пожелаха да отстъпят лидерството на по-кадърни сред своите. Сега същата тази група се опитва да разруши демократично формираните държавни институции и да постави на карта дори съществуването на България. Едно безумие, което ние не можем да допуснем. Държавните институции са основата на така мъчно извоюваната българска държава. Нашата партия, като партия строителка на съвременна България, не може да допусне това. Ние решително заставаме зад законно избраните български държавни институции - президент, парламент и правителство.

Никоя партия и идея не е по-голяма от България.

Дали някой ще гладува, или ще яде, си е негова работа. Дали ще му се явяват привидения - също. Но България е на всички ни и е недопустимо българската държавност да бъде рискувана.

Народнолибералната партия "Стефан Стамболов" призовава всички тези граждани, които са се поставили в услуга на дестабилизацията, да се опитат да осъзнаят за какво всъщност ги използват. Не им ли дават зрелища без хляб. Не искат ли да ги превърнат в оръдие не само срещу собствените им интереси, но и срещу българската държавност. Проблемите могат да се решават единствено със съзидание, а не чрез разрушаване. Единствено в условията на ред, а не на хаос. Народнолибералната партия призовава всички свои членове и симпатизанти, всички стамболовисти и патриоти, всички български граждани, милеещи за Отечеството, да не се поддават на провокации. Нека отминем с презрение жалките напъни за дестабилизация на България.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

София, 18 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ":

Христо Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВЕСЕЛИН КОШЕВ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


През последните четири години в страната ни се извършва сложен и мъчителен преход от комунистически тоталитаризъм към демокрация и пазарно стопанство. Редица оптимистични прогнози и надежди за бърза и радикална смяна на системата не получиха потвърждение на практика. Безкомпромисното противопоставяне и неотслабващата конфронтация между СДС и БСП, динамичното преструктуриране на политическото пространство за сметка на мощни доскоро формации, липсата на адекватна стратегия, законова база и отработени механизми за икономическо стабилизиране и възраждане, забавянето на приватизацията, очевидният стопански упадък, ръстът на безработицата и обедняването на населението, рязкото нарастване на престъпността - всичко това увеличава градуса на социалното напрежение, обезверява хората, демотивира и обезсмисля живота им, кара ги да се чувстват несигурни за своето бъдеще.

Като съставна част на центристките сили и убеден участник в Съвета за сътрудничество Либерално-демократическата партия /ЛДП/ активно се бори за утвърждаване на демократичните принципи в българския политически живот, за укрепване на държавните институции и парламентарния строй, за изграждане на пазарна икономика с доминиращ частен сектор, способен да се създаде заможна средна класа, обхващаща по-голямата част от българското население. Само по този начин желаното ни приобщаване към Европа може да стане трайно и недвусмислено.

Актуалните политически събития в страната все повече ни убеждават, че политически поляризираната и обедняваща с всеки изминат ден българска нация може да търси спасителен път само в сферата на икономиката, в търпеливите и дружни усилия на всички за стопанско стабилизиране и замогване. Надеждите за възможно шоково решаване на наболелите политически и икономически проблеми не се сбъднаха в нито една страна от посткомунистическа Европа. Този извод може да ни утеши, но не и да ни зарадва. И българският опит в прехода към демокрация показва, че само с градивни усилия може да се стигне до истинска промяна. Моралните жестове, колкото чистота и сила да са вложени в тях, колкото емоционални и амбициозни да са те, когато са експонирани в сферата на политиката в ултимативна форма, могат да се превърнат в бумеранг. Това е така, защото там, където има демократически процес, там има различни интереси и несъвпадащи гледни точки, там има низ от компромиси и ситуации, където даже по такива същностни неща, каквато е борбата между истината и лъжата, възможно е и да не се стигне до общо съгласие. В процес сме на изграждане на нова ценностна система, за което е необходимо еме.

Върховенството на националните интереси е принцип в политиката на ЛДП както във вътрешен, така и в международен аспект. Бих желал да съобщя, че по наша покана от 28 юни до 2 юли 1993 г. у нас ще гостува делегация на Либерално-демократическата партия на Русия, ръководена от нейния председател Владимир Жириновски. Известно е, че в момента партията на Жириновски е трета по влияние политическа сила в Русия, чиято популярност продължава да расте главно защото се бори срещу разпадане на руската държава, защото възлага надеждите си за излизане от кризата и за възраждане на Русия на руския народ и на огромните природни богатства на страната, както и на смяната на системата чрез раздържавяване и приватизиране на собствеността. Жириновски е юрист и изтоковед по образование, притежава аналитични познания за политическите структури и ситуацията в Западна Европа и Турция, владее няколко езика. Продължителната му работа върху проблемите на руската история го навежда на мисълта, че поради липсата на демократическа традиция в развитието на руското общество възраждането на Русия след краха на комунизма следва да се извършва със здрава ръка, с дисциплина и ред. Ето защо неговите опоненти често пъти го обвиняват в авторитарност. Това обаче не му пречи да поддържа лични контакти с лидери от световния политически елит, а на руската общественост да разглежда ЛДП като "партия на здравия смисъл". Следва да се отбележи също, че от партийната платформа на руските либералдемократи, както по вътрешната, така и по външната политика лъха самочувствие и оптимизъм.

Икономическата стратегия на ЛДП на Русия е стабилно ориентирана към доказаните възможности на частното предприемачество. Именно това е ключовият момент, който бе в основата на нашето решение да установим по-тесни контакти с руските либералдемократи. Както е известно, социалната база на Либерално-демократическата партия в България е дребният и среден частен собственик. Главно в името на неговите интереси ние организирахме Либералния европейски икономически форум под наименованието "Либерализъм, Балкани, икономически промени" с българо-гръцка бизнес среща в София през януари 1992 г. Нашата цел сега е да насърчим бизнес контактите и с руски партньори в сфери с доказан взаимен интерес. Независимо от общественополитическите сътресения в Русия притегателната сила на необятния руски пазар не отслабва както за развитите, така и за по-слабо развитите страни. Ние не можем да пренебрегнем този стопански факт.

Естествено, за нас също представлява интерес възможността да се запознаем с вижданията на нашите колеги от Русия за състоянието и перспективите на българо-руските отношения, за приоритетите в политиката на руските либералдемократи към нашия Балкански регион и към Европа като цяло.

Бих желал да отбележа в заключение, че редица лидери на парламентарни и извънпарламентарни партии у нас проявиха интерес за срещи с лидера на руските либералдемократи.

София, 21 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ "ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ НА 19 ЮНИ 1993 Г. В ПЛОВДИВ.


Пълната нелегитимност в исторически аспект на комунистическите републикански институции с тяхната очевидна безпомощност и явното нежелание на наследниците на БКП и сателити България да възстанови законната си самоличност ни водят към задълбочаване на обществено-политическата криза у нас. Четвърта година след прокомунистическия опит да се заблуди международната демократична общественост, че в България ще се тръгне към декомунизиране на обществените отношения и институции, няма човек, който да не си поставя въпроса за възстановяване свещената Търновска конституция като единствено възможен акт за извеждане на страната от предстоящия й колапс. Повече от очевидно е също, че републиканските институции не могат да функционират, освен ако не бъдат използвани срещу демокрацията.

Политическото напрежение в страната е и пряка, и непосредствена последица от нелегитимността на президентската институция, от очевидната й неспособност да бъде обединител на нацията в трудни дни. Назрява моментът чрез ново народно волеизявление да се спрат домогванията на институциите, представляващи републиканизмът и неокомунистическите сили, да увековечат властта си.

Обединените организации в политическа коалиция "За Търновска конституция - Царство България" настояват за разкриване на цялата истина за извършените фалшификации по време на т.нар. избори за Велико народно събрание, за задкулисните компромиси в ущърб на демокрацията, извършени от някои лидери на "синята коалиция", за корупцията във всички ешелони на републиканските институции.

Ние се обръщаме добронамерено и без предубеждение към всички български граждани, партии, съюзи, движения, дружества, организации и други формации, които приемат свещенната Търновска конституция, установяваща и гарантираща сигурността, законността и реда в страната, да се присъединят към нас.

Пловдив, 19 юни 1993 г.

Подписали:
1. Дружество "Просветление" - д-р Д. Иванов Коалиция "Царство България" - М. Мицев
2. Конституционен съюз - инж. Н. Бучков
3. Консервативна партия - инж. Ив. Едисонов
4. Роялистки клуб "Антим I" - Е. Кръстева
5. Монархическо дружество "Просветление" - Враца - Е. Ребърковска
6. Русенски съюз "Царство България" - Г. Бакърджиев
Съюз на свободните демократи - проф. Ив. Калчев
7. Партия на свободните демократи - - К. Дуков
8. Форум на свободните демократи - проф. Ив. Калчев Съюз за Търновска конституция - Д. Попов
9. БЗНС "Врабча - 1" - Й. Дупаринов
10. БЗНС "Врабча - 1" /Димитър Гичев/ - В. Божинов
11. Българска народна партия - Д. Бранков
12. Български съюз за Европейска федерация - А. Николов
13. Партия на свободата и прогреса - Ив. Георгиев
14. Партия на труда - инж. И. Велков
15. Движение за обновление на БПЦ - д-р Б. Милошев
16. Българска демократическа партия за Европейски и световни щати - Иван Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, президента на Република България, председателя на Министерския съвет и до националните средства за масова информация.


Напоследък в страната ескалира тревожно напрежение. В трудните за крехката българска демокрация дни отделни лица, политически партии и коалиции чрез екстремални действия правят опити за дестабилизиране на държавните институции и за взривяване на гражданския мир.

Отечественият съюз, като първоносител и радетел на принципите за гражданското разбирателство и политическата толерантност, днес заявява още веднъж своята категорична позиция, която отстоява от първите дни на демократичните промени и възраждането на политическия плурализъм:

- демократично избраните държавни институции трябва да бъдат подвластни единствено на своя конституционен дълг. Те трябва да работят в полза на всички слоеве и групи от населението, а не да обслужват теснопартийни интереси. Отклоняването от тези принципи е грубо погазване на демократичния ред;

- не е възможно и граничи с произвол намерението на кметове и общински съветници да не изпълняват приети закони, каквито и да са те, или решения на правителството;

- не е възможно чрез уличен натиск да се правят промени в действащите органи и институции. Това може да става единствено в съответствие с конституцията и с демократичните механизми!

Демокрацията е призвана да събира хора с различни убеждения и всеки, който с псевдодемократични лозунги сее семената на враждата и омразата, проповядва и практикува антидемокрация.

Отечественият съюз призовава всички свои членове н съмишленици от цялата страна, заедно с всички хора, на които е скъп мирният преход към демокрация, да съдействат чрез средствата на общуването и общественото въздействие за добрата работа на институциите и за манифестирането на обществената воля за национален просперитет, чрез гражданско разбирателство, търпимост, законност и обществен ред!

София, 19 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 19 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ.


НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ",

1. Воден от убеждението за необходимостта от стабилност на законно избраните държавани институции като единствен гарант за необратимостта на демократичните процеси, определя отношението си към личностите в тях в зависимост от конкретните им действия. Не приемаме обвиненията на Националния координационен съвет на СДС, тъй като те имат характер на внушения с тясно користни цели, водещи до дестабилизация на страната. Тези внушения не се градят на конституционни аргументи. В този смисъл се обявяваме против водената кампания срещу президента на републиката.

2. Участието на "Конституционния форум" в срещата на партиите и организациите, подкрепящи президента, е израз на тази наша позиция, която няма за цел да извлича евтини политически дивиденти и не означава коалиране с леви или центристки организации.

3. Подкрепя курса на Изпълнителното ръководство за изграждане на Либерално-консервативен съюз, адекватен на дясно ориентирания характер на прехода в страната.

София, 19 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДВИЖЕНИЕ "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО" КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ПРОЯВИ НА ПОЛИТИЧЕСКО ХУЛИГАНСТВО И НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Разгарянето на политическа парвенющина и улична шумотевица продобива твърде показен и режисиран характер. Събитията се придружават от цинизма на демонстрирано незачитане на конституцията, президентството и държавната власт.

Не остана неомърсена нито една личност, ангажирана с управлението на страната, включително и г-н Ж.Желев като президент.

Но словесните ексцесии и словоблудства се оказаха недостатъчни оръжия в арсенала на политическия тероризъм на разюздалите се антидемократични сили. Необходима им беше територия за явна проява на тяхната низост. Мавзолеят, превърнат с покровителството на кмета Янчулев в обществена тоалетна, се оказа тази територия. Проявата на това ярко безкултурие беше подходящо коментирана от западните информационни източници...

Обръщаме се към Вас, господин Министър-председателю, като човек с национално достойнство и отговорно държавническо поведение, ПОМОГНЕТЕ за очистване лицето на столицата от палатковите лагери на банкрутирали политици и техните лумпенизирани поддръжници.

Пътят към спасението на България от тежката социално-икономическа, политическа и духовна криза минава не през уличните вакханалии, а по пътя на разумното национално съгласие.

УПРАЖНЕТЕ своите правомощия за осигуряване на обществения ред.

ВЯРВАМЕ, че Отечеството за Вас стои по-високо от авторите на водевилите, представяни за образ на политическия живот у нас.

НЕ ПРИЕМАМЕ политическото хулиганство и националния нихилизъм на забравилите род, съвест и морал.

Като жени и майки, даряващи живот, бихме искали да го опазим в гаранциите, които дава демократичната, националнообединена и правова държава.

София, 18 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО":

Румяна Модева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ /12 ЮНИ 1993 Г. СОФИЯ/ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА. За председател на Социалдемократическия младежки съюз е избран Теодор Дечев.


Учредителното събрание на Социалдемократическия младежки съюз /СДМС/ заявява своето изключително неодобрение за действията на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ и в частност на г-н Едвин Сугарев, довели през последните дни до ескалация на напрежението и целящи да изправят българското общество в ситуацията от вечерта на пожара в бившия партиен дом.

Ние се чувстваме длъжни да заявим, че:

- не вярваме и за миг, че гладната стачка на г-н Сугарев е предприета без знанието на НКС на СДС и не е предварително планирана брънка от веригата "активни мероприятия" на клиноведите от ул. "Раковски" 134;

- смятаме, че като форма на протест гладната стачка подхожда повече на хора с доживотна присъда, а не на депутат от българския парламент;

- смятаме, че шантажът "оставка или ще загина" е дълбоко неморален и несъвместим с всякаква човешка етика;

- смятаме, че ако, не дай Боже, нещо се случи с г-н Сугарев, отговорността ще падне върху подстрекателите на тази акция, които в момента веят знамена и се опитват да събират политически дивиденти;

- смятаме, че самото допускане, че с гладни стачки и улични действия без всякаква мотивировка, може да бъде свален държавният глава, избран в преки избори, е престъпно. Лекотата, с която се прави опит да се създаде подобен прецедент, показва пълна безотговорност за съдбата на българската държавност.

В заключение ние заявяваме, че днес борбата за демокрация е борба в защита на законно избраните държавни институции. Всичко останало е подчинено на призива "Стани да седна”. Призоваваме г-н Едвин Сугарев да прекрати гладната си стачка, като прекрати по този начин допълнителното ожесточение, което ще възникне в обществото в случай на нещастен изход от нея. Ние ще сме щастливи да го видим в парламента здрав и нахранен, независимо от отношението му към нас и демократичния порцес.

София, 12 юни 1993 г.

За учредителното събрание:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДМС: Теодор Дечев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 20 ЮНИ 1993 Г. В ПАНИЧИЩЕ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 20 юни 1993 г., в местността Паничище завърши двудневното заседание на Националния изпълнителен съвет на Българската демократична младеж /НИС на БДМ/.

В приета декларация по повод продължаващите протести се подчертава, че правото на събрание и митинги е свещено право на всеки гражданин, но е недопустимо гражданският протест да прерасне в анархия, погазване на конституционните права и по най-срамен начин да се обижда държавният глава на Република България.

БДМ настоява Министерският съвет да се справи с нарушенията на обществения ред при стриктно спазване на законността; да се пресече опасната тенденция на реполитизация на държавните институции, като приоритетно да се приеме Закон за държавните служители; за прекратяване на политическите спекулации с досиетата и за цялата истина за погрома на военната промишленост, аферите с Нефтохим и корупцията сред държавните служители!

Осъждат се опитите на някои политически сили за използване на създалата се ситуация за ограничаване на определени демократични права на гражданите.

НИС на БДМ изрази неудовлетворение от досегашната работа на държавните институции за ограничаване на безработицата, която продължава да бъде един от най-острите социални проблеми на младежта. Настоява се за приоритетно приемане на Закон за заетостта и достъп на обществеността до програмата за младежка безработица, различните програми и отпуснатите средства от Европейската общност за квалификация, частична и постоянна трудова заетост.

Беше утвърден Проект за създаване на информационна банка и консултативни бюра, чрез които организацията ще търси възможности за подпомагане на безработни млади хора.

Паничище, 20 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ЛЪЖАТА - НАЧИН ЗА УПОТРЕБА" /ЧАСТ ВТОРА/ НА ГЕОРГИ СПАСОВ, ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИЯТ НЕГОВ ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ, ДО НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС ЕДВИН СУГАРЕВ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание Александър Йорданов, до президента на републиката д-р Желю Желев, до председателя на Министерския съвет проф. Любен Беров, до председателя на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили Стефан Савов, до председателя на Националния координационен съвет на СДС Филип Димитров и до средствата за масова информация.


I. ЗА ХАРАКТЕРА НА БЪЛГАРСКОТО ДИСИДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г.

Вие го определяте като оръдие на ”... обиграно поколение следвоенни комунисти, вкусило от благата на прокълнатия Запад, даващо си сметка за очевидната несъизмеримост между амбициите и възможностите на престарелите политбюра”, като визирате Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България. Наистина в него членуваха разнокалибрени хора. Дисидентството на голяма част от тях, между които беше и Блага Димитрова, стигаше до свалянето на Тодор Живков и до построяването на "комунизъм с човешко лице". Соча за пример нея, защото смятам, че точно Бл. Димитрова отговаря на Вашата характеристика, но от доста време й приписвате друга роля, а напоследък в тази роля започна да се вживява и тя.

Защо тя, а не Желев? - това е основен въпрос и аз ще се спра по-подробно на него.

Тя, защото една голяма част от нейното творчество, което отдавна бе влязло в читанките и в христоматиите по българска литература, бе открита апология на комунистическите идеи и идеали.

Тя, защото бе еволюирала до разбирането, че действителността се разминава с идеите и идеалите.

Тя, защото имаше смелостта да изрази открито своя протест срещу разминаването на идеите с действителността и бе против насилието, против потъпкването на правата и свободите на гражданите и против отнемането на свободата на словото и печата.

Това не беше малко, но не бе достатъчно, за да застраши системата, защото тя критикуваше открито действията на режима срещу турското население у нас, но едновременно с това се радваше на приятелството и благоволението на членовете на Политбюро на ЦК на БКП Петър Младенов и Станко Тодоров и на председателя на СБП Любомир Левчев. Не е никак случайно, че П. Младенов успя да я "убеди” да замине на Конференцията по човешките права в Париж, въпреки че имаше решение на клуба без Ж. Желев да не се ходи, и я изпрати с чартърен полет на правителствения самолет.

На първата си среща с интелектуалците като генерален секретар на ЦК на БКП П. Младенов покани Бл. Димитрова, а не Ж. Желев, макар че той не бе по-малко известен от нея в тези среди у нас и в чужбина. Не показва ли това, че и онези, които свалиха Т. Живков, продължаваха да виждат в него враг, а не съюзник? И с право, защото те можеха да излъжат всеки друг, но не и него, тъй като 20 години преди това той бе написал книгата "Тоталитарната държава", в която не само бе разкрил източниците на тяхната абсолютна власт, но и начина за свалянето им от власт.

В речта си на първия свободен митинг, който проведохме на 18 ноември 1989 г., тя каза дословно: ”... От "страна на розите", България бе превърната в "страна на склерозите". Не е ли това удар точно срещу "престарелите политбюра", за които пишете Вие? Малко по-късно в телевизионно предаване тя заяви /цитирам по памет/: "... Тодор Живков е свален, целта е постигната, начело на страната е умен и интелигентен политик и на нас не ни остава нищо друго освен да запретнем ръкави и да работим..."

Кажете, г-н Сугарев, не отговаря ли това нейно изказване точно на "идеята комунизмът да бъде реформиран, за да оцелее като авторитарна система под маската на привидната демокрация", както пишете Вие в своето писмо?

Далеч съм от мисълта да съдя Блага Димитрова. Искам да подчертая, че голяма част от членовете на неформалните движения и на интелигенцията не бяха стигнали до разбирането, че смяната на Т. Живков с П. Младенов е "дворцов преврат с козметична цел", както я определи Желю по Радио "Свободна Европа" 2-3 дни след извършването й. Това бе така, защото те не бяха осъзнали същността на тоталитаризма като обществена система. Те се бореха за човешки права, за плурализъм на идеите и за чиста природа, без да осъзнават дълбоката антихуманна, антиобществена и антиприродна същност на тоталитаризма. Като имам предвид членството Ви в НС "Екогласност" и характера на списание "Мост", което издавахте през 1989 г., мисля, че и Вие принадлежите точно към тази категория борци за човешки права, свободи и за чиста природа.

Повтарям пак, не искам да съдя никого, защото ние родените и израсналите след 9 септември 1944 г., минахме през сляпата вяра във възможността да се построи "царството на свободата, братството и равенството" и проглеждахме трудно, бавно и мъчително.

Искам само да се хвърли малко светлина върху действителни факти, а не да се съчинителстват измишльотини с късна дата, за да се берат летни плодове в снежна зима.

Защо Желев не се помества в тази рамка и не можеше да играе ролята, която му приписвате Вие?

Още през 1962 г. той пише аспирантска дисертация, в която разгромява Лениновото определение на материята. А това е фундаментът на "единствено правилното марксистко-ленинско учение". За тази си дързост той е изселен от София и въдворен в селото на съпругата му - Грозден, Бургаско. Скъсал веднъж завинаги с комунизма, там той написва книгата "Тоталитарната държава", която излиза през 1982 г. под заглавие "Фашизмът". Известно е, че тя бе възприета от читателите като явен опит да се разкрие истинската същност на комунистическата действителност. Ето защо бе конфискувана от книжарниците и изгорена. /Изглежда, описаната в нея картина на дестабилизацията на Германия и настъплението на фашизма в нея дискредитира някои от действията на НКС на СДС и на проведената на 15 юни улична демонстрация тя бе разкъсана и тъпкана от демонстрантите. Много ми се иска да греша и времето да ме опровергае!/ Всички негови трудове, като се започне от аспирантската му дисертация и се премине през "Фашизмът", "Модалните категории във философията", "Релационна теория за личността", статиите му за Васил Левски... и се свърши с изказванията му по Радио "Свободна Европа", "Дойче веле" и "Би Би Си", са пряка или косвена критика или атака срещу несъстоятелността на комунистическата идеология, невъзможността за нейното практическо приложение и подмяната на истината с псевдоистини и открити лъжи.

Ето защо Желев е човекът, от който реформаторите на комунизма се страхуваха най-много. Всичко това Ви е известно! На Вас, г-н Сугарев, Ви е известен и фактът, че лично Тодор Живков разпорежда да се следи неотлъчно Желев и хората около него, защото го смята за "опасен човек" и се изказва, че "ако има опасност, тя може да дойде само от него". Той обаче не пасва на Вашите обвинения и Вие го премълчавате. Нещо повече, Вие не само премълчавате и изопачавате неговата роля за организирането на демократичната опозиция в една действена организация, но и го представяте едва ли не като подставено лице на организаторите на дворцовия преврат на 10 ноември 19S9 г.

Вие съзнателно подминавате факта, че те бяха принудени да се съобразяват с големия му личен авторитет и силното му обществено влияние, но използваха всички позволени и непозволени средства, за да го дискредитират и да обезглавят опозицията. Те не успяха. Днес с тази незавидна роля се заемате Вие. Не се ли запитвате как и защо поемате тяхната роля? Вие си сменихте ролите, защото тогава те искаха да оправдаят банкрутиралата политика на партийната върхушка, за да запазят властта си, а днес Вие - фалиралата политика на Ф. Димитров, за да си върнете властта. Разбирате ли как еднаквите цели налагат да се играят еднакви роли и да се използват едни и същи средства? Едва ли, защото ако го разбирахте, не бихте подминавали и изопачавали толкова добре известните Ви факти, за да строите въздушни кули в безвъздушно пространство.

Точно разминаването между това, което знаете със сигурност, и онова, което пишете във Вашето "открито писмо", ме убеждава, че Вие не сте само човек, който тълкува опростенчески фактите и събитията, а човек, който лъже съзнателно, целенасочено и пресметливо. Ето защо аз не мога да повярвам нито в позата Ви на страдалец за истината, нито в ролята Ви на светец, готов да се пожертва за нея.

/Пресслужба "Куриер”/


11:00:00    
23.06.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!