24 октомври 1997


София, 24 октомври 1997 година  
Брой 83 (1779)


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, ОГЛАСЕНА НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 22 ОКТОМВРИ 1997 ГОДИНА ОТ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП И НА ПГДЛ, ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Изслушахме доклада на председателя на Комисията по Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност. Вероятно ще се съгласите, че от този списък нищо полезно за страната в момента не произтича.

Напротив, възникват десетки въпроси:

- Избягнахме ли зависимостта на политиците от тайните служби? Ще се сложи ли край на компроматната война или даваме нов шанс за нейното развитие?

- Пострадалите от Държавна сигурност получиха ли чрез този списък справедливост? Тези ли хора от списъка, повечето от които очевидно служили на България, са виновни за лагерите, затворите, страданията на множество хора?

- Обогати ли се нашето знание за най-новата ни история? Разбрахме ли "кой кой е" в българската политика? Разбрахме ли "защо" е станало едно, а не друго обществено събитие?

- И не на последно място - това ли е пътят към национално помирение и съгласие? Това ли е морално-политическото чистилище, през което трябваше да преминем? Преживяхме ли необходимия нравствен катарзис?

Демократичната левица формулира тези въпроси, защото отговорът им бе най-шумно изтъкваният аргумент на мнозинството при налагането на закона.

Сега можем определено да кажем, че нито една от тези прокламирани цели на закона не е постигната!

Седем години се води обществен дебат по тази тема. Тя бе предмет и на едно Велико и три обикновени народни събрания. Когато твърдяхме, че страницата трябва да бъде затворена, отдясно искаха първо да я прочетем. Сега питаме - как я прочетохме и какво научихме от нея?

Още при обсъждането на закона предупреждавахме, че не може само изпълнителната власт (или което е все същото - само една партия) да изисква, добива и огласява тази информация. Това застрашава националното единство и е основа на безплодни обществени конфликти. Мнозинството на управляващите отхвърли тогава тази позиция.

Можем да си представим ако утре, когато може да има друго правителство и се отиде към предсрочни избори, как ще бъде спазван чл. 3, ал. 2 от закона - кандидатите за народни представители от всички други партии да се "проверяват" от представител на една партия.

Можем да си представим как ще се отрази на националната сигурност непрекъснатото гастролиране на министъра на вътрешните работи в пленарната зала при всяко назначение на държавен чиновник. Кой тогава ще има мотив да сътрудничи на службите ни за сигурност?

Предупреждавахме, че е възможно някои хора да бъдат споменавани в тези списъци неоснователно и така да се създадат условия за накърняване на тяхното достойнство и права. Не бяхме чути от мнозинството.

Не бяха чути и аргументите на професионално загрижените експерти от почти всички парламентарни групи.

За Демократичната левица не е без значение въпросът спазен ли бе действително законът, неговото приложение не даде ли възможност да се скрият (поради партийния интерес на управляващите) редица техни представители, бивши служители на Държавна сигурност, особено в изпълнителната власт?

Ние задаваме следните въпроси към г-н Бонев:

1. Към кой момент от времето е съставен прочетеният тук списък:
- Към приемането на закона (30 юли)?;
- Към публикацията му в "Държавен вестник" (6 август)?;
- Към решението на Конституционния съд и публикацията му в "Държавен вестник"?;
- Или на друг, по-късен етап?

2. От месец юли досега "реактивирани" ли са сътрудници на бившата Държавна сигурност, т.е. отново да са включени като "действащи" лица, които дотогава са били в състояние само на "минало сътрудничество"? Има ли сред тях лица по чл. 3 от закона?

3. Гарантира ли комисията, че след решението на Конституционния съд не са отстранявани от архива лични и работни дела, така че за определени "бивши сътрудници" да са останали следи единствено в справочната картотека и регистрационния дневник, и по тази причина те да са отпаднали от списъка?

За да се даде ясен отговор на тези въпроси, Парламентарната група на Демократичната левица настоява за анкетна комисия, която да провери дейността на комисията по чл. 4 от закона.

Демократичната левица смята, че докато не получим недвусмислена допълнителна информация, споменатите в "Списъка Бонев" сътрудници на бившата Държавна сигурност са изпълнявали своя професионален, граждански и патриотичен дълг.

За повечето от тях вероятно едва ли може да се каже, че са били "герои" на тихия фронт, но в определен период от време именно тяхната информация е снемала подозрението от невинни хора, сигнализирала е за подготвяни престъпления, събирали са се ценни сведения, без които е немислимо държавното управление. Ние трябва да им благодарим за това!

Що се отнася до народните представители от Демократичната левица, посочени като сътрудници на бившата Държавна сигурност, ние убедено заставаме до тях - политически и морално те са изпълнявали, както сами се убедихте, своя дълг. Тази подкрепа не е израз на партийна ангажираност, а на внимателен анализ на тяхната дейност и гражданско поведение.

Поуката, която парламентът и обществото трябва да извлекат от днешния ден, е недвусмислена: когато страната е в икономическа криза, когато производството и реалните доходи на населението спадат, когато гладуват деца, а пенсионери ровят в кофите за боклук, е цинизъм парламентът да служи за задоволяване на груповите интереси на шепа управляващи.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ОНС ПО ПОВОД НА ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. Документът е предоставен за публикуване на 22 октомври 1997 г. изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Уважаеми граждани на България,

Днес в Народното събрание бе извършен опит за манипулация на общественото мнение в страната.

Под прикритието на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност група лица от ръководството на Съюза на демократичните сили (СДС), присвоили си правото да бъдат съдници на съдбите на българските граждани, по най-безцеремонен начин се опитаха да унизят достойнството, да дискредитират доброто име и да оплюят честта на някои наши колеги. Днес от дистанцията на времето ние не можем да не заклеймим доносниците, които съсипаха съдбите на много честни и достойни наши сънародници.

Същевременно ние заставаме твърдо и непоколебимо зад тези наши колеги, които доблестно са служили на Отечеството и с делата си са доказали, че са негови достойни граждани.

Напразни и безплодни ще останат опитите на някои "демократи" да ескалират напрежение в страната, като подложат на изпитание етническия мир. Напразни ще останат техните напъни да разбият и дискредитират Движението за права и свободи (ДПС) и Обединението за национално спасение (ОНС) като реална алтернатива за управлението на страната.

София, 22 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА ПО БЪЛГАРО-РУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА ДА ПРОВЕДАТ ИНТЕНЗИВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ И ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩ ПРОЕКТ. Документът е огласен на 22 октомври 1997 г. и е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Пет години след началото на демократичните промени България и Русия все още не са изградили помежду си модел на отношения, който съответства на промените, настъпили в света, и се основава на взаимното уважение между две суверенни държави.

Евролевицата е за неотклонно отстояване на националните интереси, за независима външна политика на България, ориентирана към съвременните ценности на интегрираща се Европа, основана на евроатлантическото партньорство, като гаранция за националната сигурност на страната. За това в България съществува реален политически и обществен консенсус.

Наше принципно становище е, че въпросите за ориентацията на България се решават в София, а не някъде другаде, от българския народ и избраните от него институции. Всякакви опити да се оказва натиск за промяна на тази позиция е безсмислен и може да има обратни резултати. Заедно с това ние смятаме, че стремежът ни към членство в Европейския съюз и НАТО не може и не бива да се използва за противопоставяне на България и Русия. Ние се радваме на постигнатите демократични промени в Русия, на мащабната приватизация, на пакта Русия - НАТО и включването й в Групата на 8-те и Парижкия клуб на държавите - кредиторки. Подкрепяме усилията Русия да бъде интегрирана във всички световни и европейски структури. Само така може да бъде изградена нова архитектура на сигурност на нашия континент и в света и да бъде преодоляно наследеното от миналото разделение и противопоставяне.


* * *

Евролевицата е обезпокоена от сериозните затруднения в българо-руските отношения и оценява като опасно използването на конкретни икономически въпроси за постигане на тясно партийни цели. Очакваме от българското правителство да бъде мъдро и да проявява далновидност. Затова от двама депутати на Евролевицата бяха отправени въпроси към министър-председателя по проблемите в българо-руските отношения.

Очакваме от парламентарно представените политически сили да не използват създалата се ситуация за извличане на политически изгоди, за конфронтация и разделянето на Народното събрание на русофили и русофоби. Така както през май постигнахме съгласие на голямото мнозинство депутати по външнополитическата ориентация на страната, така сега трябва да намерим съгласие по този толкова важен въпрос за страната.

В парламента са внесени три проекта за декларации, в които някои от предложенията взаимно се изключват и биха могли да предизвикат краен отрицателен резултат. Това не е в интерес на България.

За да може Народното събрание да изиграе конструктивна роля в създалата се ситуация и да създаде солидна основа за бъдещите усилия на правителството, Парламентарната група на Евролевицата предлага на останалите парламентарни групи и на Комисията по външна и интеграционна политика да проведат интензивни консултации за сближаване на позициите и за постигане на общ проект, който парламентът да приеме по възможност с консенсус. Основни елементи на такава позиция, по наше мнение, биха могли да бъдат следните:

1. Отношенията ни с Русия са със значимо самостоятелно място във външнополитическите приоритети на страната, което се определя не само от историческите и културни традиции, но преди всичко от осъзнатите икономически и политически интереси на двете страни.

2. Съвременна основа за развитие на двустранните отношения на равноправна основа, при зачитане на независимостта и суверенитета и отчитане интересите на двете страни е Договорът за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация от 1992 година.

3. Новото съдържание на двустранните отношения предполага тяхното развитие на базата на баланса и зачитането на взаимните интереси, на позитивния подход и взаимното уважение. Народното събрание е за отношения, основаващи се на ясна, национално отговорна стратегия, без конюнктурни колебания и партийни пристрастия, без идеологизация и партизация на външната политика.

4. В отношенията си с Русия България е заинтересована от:
- Утвърждаване на практиката на постоянен политически диалог и консултации по двустранните и международните проблеми на всички политически равнища;
- Установяването на дългосрочна и взаимноизгодна договорна основа за развитието на двустранните търговски връзки, осигуряващи широк достъп на български стоки до руските пазари;
- Постигане на равновесно салдо в търговските отношения между двете страни;
- Намаляване на митата и премахване на търговските бариери между двете страни;
- Скорошна реализация на големите съвместни инфраструктурни проекти в областта на енергетиката;
- Приток на свежи руски капитали в процеса на приватизация;
- Стабилно развитие на туристическия обмен;
- Възстановяване на мрежата от местни връзки и контакти между двете страни.

Убедени сме, че реализацията на подобен тип политика е реалистична и отговаря на интересите на нашия народ.

София, 22 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОГЛАСЕН НА 22 ОКТОМВРИ 1997 Г. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


През декември предстои Европейският съюз да вземе решение за започване на преговори за присъединяване на страните от Централна и Източна Европа към Европейския съюз.

Както е известно, Комисията на ЕС препоръча в първата група да бъдат Полша, Чешката република, Унгария и Естония. Ако тази позиция стане официално решение на срещата на ЕС през декември в Люксембург, това ще означава, че България ще остане за втората вълна на разширяване, като не е известно кога ще се осъществи тя.

Общественото мнение в България е особено чувствително към проблемите, свързани с по-скорошното присъединяване към ЕС. Като отчита това, Евролевицата внесе през юли и българското Народно събрание прие специална декларация, в която се изразява безпокойство от евентуалното отпадане на България от първия кръг на преговорите. В нея се настоява ЕС да се придържа към декларацията от Копенхаген и стратегията за разширяване, приета в Есен.

За нашата позиция ние информирахме с писмо Партията на Европейските социалисти.

Ние си даваме реална сметка, че страните от Централна и Източна Европа са достигнали различни етапи в своята политическа и икономическа трансформация и че няма да се присъединят едновременно. Това е причината Евролевицата в своята политическа и парламентарна дейност да настоява за ускорено провеждане на икономическите реформи в България, които не винаги имат ляв характер и са съпроводени с изключително висока социална цена.

Смятаме, че е задължително всички страни-кандидатки да имат правото на "равен старт". Не считаме аргументите за различната степен на подготвеност на отделните страни за особено състоятелни, тъй като е очевидно, че в момента нито една от тях не е напълно готова за пълноправно членство. Не са особено убедителни и твърденията, че асоциираните страни се разделят на групи, тъй като Комисията не е готова да води преговори едновременно с всички кандидати. Решенията за разширяване ще бъдат естествено политически и не е нормално нежеланието те да бъдат взети да се обяснява с технически причини.


ЕВРОЛЕВИЦАТА НАСТОЯВА ЗА ЕДНОВРЕМЕНЕН СТАРТ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАЩОТО:

- Това отговаря на стратегията за разширяване, приета от Европейския съюз в Есен и следвана неотклонно до този момент. Решенията от Есен предполагат еднакъв подход към всички асоциирани страни. Началото на преговорите само с някои от тях на практика ще означава ревизиране на следваната досега политика;

- Подобен подход ще е в съответствие с препоръките на повечето от докладите на членове на Европейския парламент, включително на този на Arie Ostlander и с наскоро завършения доклад за България на Магда Алвот в Комисията по външна политика към Европейския парламент;

- Началото на процеса на преговорите и поставянето на обективни критерии пред асоциираните страни ще стимулира процесите на укрепване на демократичните институции и изграждането на конкурентноспособни пазарни стопанства в тези страни;

- Всяка една от асоциираните страни от Централна и Източна Европа, въпреки съществуващите между тях различия, е много далеко по икономически показатели от страните - членки на ЕС, което се констатира и в avis на Европейската комисия. Ето защо е трудно да обясним предложения от Комисията подход на разделяне на страните-кандидатки. Въпреки умереността и реализма на обществените очаквания в България евентуалното решение на Европейския съвет за започване на преговори само с някои кандидати ще доведе до срив на общественото отношение към EС.

Българската Евролевица счита, че процесът на разширяване на ЕС не бива да доведе до затрудняване или отслабване на интеграционните процеси в Съюза или до забавяне на въвеждането на единната европейска валута. Напротив - разширяването трябва да допълни тези процеси, да увеличи мащаба им и да разшири европейското интеграционно пространство. Поради тази причина ние смятаме, че периодът, предшестващ приемането (pre-accession period) трябва да се използва максимално ефективно за подготовка на асоциираните страни за пълноценно членство.

Ние сме уверени, че съществуват редица възможности за по-добри действия както от българска страна, така и от страна на ЕС за ускоряване на подготовката на България за членство.


ЕВРОЛЕВИЦАТА ЩЕ НАСТОЯВА В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ПРЕДПРИЕМЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Да разработи дългосрочна програма за членство в ЕС както на национално, така и на отраслово равнище;

- Да предприеме реални действия за подобряване на взаимодействията между полицията, следствието, съда и прокуратурата, като се ускори процедурата по произнасяне на съдебни решения;

- Да ускори и систематизира работата по хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС;

- Да разработи средносрочна икономическа програма, в която да се набележат мерки за стимулиране на производството, възстановяване на собствеността върху земите и укрепване на селското стопанство;

- Да хармонизира в максимална степен българската външна политика и борбата с престъпността с общата политика на ЕС в рамките на втория и третия стълб, с което да се допринесе за увеличаване на стабилността в Югоизточна Европа;

- Да предприеме ефективни мерки и внесе необходимото законодателство за укрепване на държавната администрация.


СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА СЕ ОБМИСЛЯТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

- Да се разработи програма за подготовка на членство на страните, които ще останат във втората вълна за членство в ЕС, като се оповестят ясни и реално достижими критерии, на които кандидатите трябва да отговорят;

- Европейската комисия да изготвя периодична оценка на периоди от максимум 12 месеца за развитието на икономическите и политическите процеси в България и на съответствието им с критериите от Копенхаген, като тези оценки бъдат своеобразно осъвременяване на avis;

- Да се преструктурира програмата ФАР, като се насочи приоритетно в области като преструктуриране на бюджетната сфера, подпомагане на малкия и среден бизнес, създаването на условия за траен икономически растеж, укрепване на държавните институции и държавната администрация, сближаване (approximation) на българското законодателство с правото на ЕС, укрепване на местното самоуправление;

- Да се създаде система за постоянно наблюдение от страна на Европейския парламент () чрез избиране на докладчици или работна група на готовността на България за членство в ЕС;

- Да се създаде постоянен механизъм за консултации в рамките на ПЕС, съвместно с партньори от асоциираните страни по въпроси за разширяването на съюза;

- Да се номинира постоянен докладчик или работна група от страна на ПЕС който да следи развитието на политическите и икономическите процеси в България и готовността й за членство в ЕС.

София, 22 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАДСКИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - ГРАД БАТАК, ЗА ТОЛЕРАНТНИ ЕТНИЧЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. Документът е адресиран до политическите сили на Република България и до средствата за масово осведомяване.


В началото на октомври 1997 г. в село Нова махала, община Батак, в тържествена обстановка са били приети 11 (единадесет) нови членове и членки на Движението за права и свободи (ДПС). Лично председателят Ахмед Доган, в присъствието на своя депутат Арлин Антонов, е връчил членските карти на новоприетите.

Всичките единадесет са българи и българки от Батак.

Повечето от тях са жени, уволнени от новата власт или имащи проблеми с нея.

Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) - Батак намира за странно поведението на лидера на ДПС.

Личното му участие в партийните дела на новомахаленци свидетелства за значението на това събитие.

По партийните канони събранието трябваше да се проведе в Батак - за учредяване на партийна структура на ДПС и приемане на нови членове. Понятни са ни съображенията на г-н Доган да не прави подобно събрание в Батак. Но не приемаме чрез тази тайнственост и скритност да се поставя баташката общественост пред свършен факт. Още повече че веднага е бил поставен въпросът кметството да даде подходящо помещение за новата структура в центъра на Батак.

ВМРО - Батак счита тези действия на г-н Доган за неадекватни на досегашното му политическо поведение към нашия край. Какви са нашите, меко казано, опасения?

Първо, тази "завера" може да има отношение към бъдещите общински избори - възможността на Батак да бъде натрапен коалиционен кмет - българин или българка, член на ДПС. Ясно е, че след 20 години турците в общината ще бъдат мнозинство като гласоподаватели и на някой може да му хрумне тогава да предложи турчин за кметското място. Идеята е батачани първо да преглътнат член на ДПС.

Създаването на структура на ДПС в Батак може да се използва в хода на предстоящите обсъждания около статута на турското малцинство в България. ДПС ясно декларира чрез думите на лидера си, че иска това малцинство да бъде обявено за национално. И в един момент батачани, членове на ДПС, подчинявайки се [на?] партийната дисциплина, ще трябва да защищават тази теза. Цялата българска общественост смята, че приемането на тезата на ДПС не отговаря на националните ни интереси.

И накрая вербуването на батачани за членове на ДПС се приема от ВМРО - Батак като предизвикателство, което не е провокирано от нищо. То неминуемо ще доведе до промяна на климата на толерантните етнически взаимоотношения. На политическата сцена на България Ахмед Доган може да се държи както позволяват правилата или както той си иска. Но в землището на община Батак опитите му за политически бабаитлък няма да срещнат разбиране.

Все пак Батак не е нито Кърджали, нито Разград.

ВМРО - Батак, винаги се отнася с уважение към лидера на българските турци - един от значимите политици на България. Тъжно би било, ако останем с убеждението, че сме се лъгали.

ВМРО - Батак има информация, че шестима от новоприетите членове на ДПС от град Батак вече са скъсали партийните си книжки. Останалите петима размишляват, търсейки решение. ВМРО - Батак им предлага то да бъде в духа на старата ВМРО-традиция, заключаваща се в правилния отговор на класическия въпрос: "Ке го игра ли нашето момче царот!".

Батак, 17 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ВМРО - СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПО ПОВОД НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И СКОПСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ЗА ПОСЛЕДВАЛО РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ПО ТОЧКА ОТ ДОГОВОРА. Документът е адресиран до българската общественост и чрез БТА - до средствата за масово осведомяване.


Във връзка с прието решение на Академичния съвет на Великотърновския университет (ВТУ) "Св. Св. Кирил и Методий" по повод сключения договор между ВТУ и Скопския университет на български и македонски език и изявленията на ректора на ВТУ доц. Иван Стоянов пред вестник "Нова Македония" Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) - Студентска организация, Велико Търново, заявява:

1. Приветстваме решението на Академичния съвет за отпадане на т. 6, съгласно която договорът е подписан на български и македонски език.

2. Присъединяваме се към предложението за промяна в преамбюла на договора чрез отпадане на израза "между двата народа" и замяната му с "гражданите на двете държави".

Със задоволство констатираме, че българската интелигенция за сетен път доказа, че остава най-верния стожер на българщината.

Велико Търново, 23 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА БЗНС - НС (СОФИЯ, 17 МАЙ 1997 Г.; ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 5 ЮЛИ 1997 Г.). Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер"при БТА.


ОКРЪЖНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл. 14. (1). Общинските земеделски дружби образуват Окръжна земеделска дружба. Територията, на която се образува Окръжната земеделска дружба, се определя от Върховния съюзен съвет. По изключение при промяна на териториалното деление на страната се извършва и от Управителния съвет. В така определения район може да съществува само една окръжна земеделска дружба.

(2). Висш ръководен орган на Окръжната земеделска дружба е окръжното делегатско събрание. То се състои от делегати, избрани от общинските делегатски събрания, членовете на окръжното настоятелство и на окръжната контролно-ревизионна комисия, както и от председателите на общинските настоятелства.

Делегатското събрание има следната компетентност:
   1. Избира Окръжно настоятелство и Окръжна контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва и одобрява техните отчети.
   2. Избира членове на Управителния съвет от членуващите в съответната окръжна земеделска дружба.
   3. Предлага на Управителния съвет кандидатите за народни представители, включително и измежду съюзни членове от други окръзи.
   4. Изисква и обсъжда информация от съюзните членове, избрани за народни представители в съответния избирателен район, и дава препоръки.
   5. Обсъжда и изразява становища и предлага решения по всички съюзни, политически, икономически проблеми на регионално и на държавно равнище.

(3). Окръжното делегатско събрание се свиква от Окръжното настоятелство. То може да бъде свикано по искане най-малко на една трета от общинските настоятелства, както и по искане на висшестоящите съюзни органи. Свикването става с писмена покана най-малко месечен срок преди датата на провеждане на събранието с посочване датата, мястото на събранието и проект за дневен ред.

(4). Изпълнителен орган на окръжното делегатско събрание е окръжното настоятелство. То има постоянен състав до 11 души и разширен състав, в който участват представителите на общинските дружби, които не са членове на постоянния състав.

(5). На първото си заседание постоянният състав на окръжното настоятелство се конституира, като избира председател, заместник-председател, секретар, касиер-организатор и членове.

(6). Окръжното настоятелство:
   1. Организира изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет, Постоянното присъствие и окръжното делегатско събрание.
   2. Контролира и направлява дейността на общинските настоятелства.
   3. Поддържа връзки и защитава съюзните интереси пред общинските и държавните органи на територията си.
   4. Осъществява връзка с политическите, обществени организации и юридическите и физически лица на територията си.
   5. Осъществява издателска и друга стопанска дейност, разрешена от закона.
   6. Организира изпълнението на програмата на БЗНС - Народен съюз на територията си.
   7. При избори организира и ръководи цялата предизборна дейност на Съюза на територията си.

(7). Окръжната земеделска дружба се представлява от председателя на дружбата, упълномощен от главния секретар на БЗНС - Народен съюз, а в негово отсъствие - от заместник-председателя или секретаря, преупълномощени от председателя на дружбата.

(8). Окръжната контролно-ревизионна комисия се състои от пет души, които избират помежду си председател и секретар. Тя контролира и ревизира:
   1. Изпълнението на решенията на окръжното делегатско събрание и на общосъюзните органи.
   2. Финансово-счетоводната дейност на Окръжното настоятелство.
   3. Спазването на Устава от общинските настоятелства.

(9). Окръжната контролно-ревизионна комисия разглежда жалби на местните съюзни органи против действията на общинските настоятелства и взема решения по тях.

Чл. 15. Към съюзните ръководни органи на всички равнище могат да се изграждат секции и клубове на жените и ветераните. Тяхното положение и начин на работа се определя от правилник, приет от органа, към който са изградени.

Чл. 16. Задължителен е абонаментът за съюзния печатен орган за всеки, който кандидатства за изборна длъжност на съюза или е избран на такава.

Чл. 17. Ръководствата на местната земеделска дружба и настоятелствата на всички равнища се свикват на заседания от техните председатели, а при отсъствието на председателя - от заместник-председателя или секретаря, както или по искане на една трета от членовете на съответното ръководство или настоятелство. Свикването за заседание се извършва в седемдневен срок преди заседанието с писмена покана с посочване на мястото и дневен ред на заседанието.


Глава четвърта
ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Чл. 18. (1). Върховният ръководен орган на Съюза е Конгресът.

(2). Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на две години - на Архангеловден, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Върховния съюзен съвет, на Управителния съвет, взети с мнозинство две трети от състава им, както и от една трета от окръжните настоятелства.

(3). Мястото за провеждане на Конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от Управителния съвет най-малко три месеца по-рано от датата на насрочения конгрес. При извънреден конгрес това може да стане в срок от един месец и се обявява от органа, който го свиква, с писмена покана, с посочване на датата, мястото и проекта за дневен ред.

(4). В Конгреса участват по право:
   1. Членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет.
   2. Народните представители, избрани с листата на БЗНС - Народен съюз, и министрите, които представляват Съюза в правителството.
   3. Председателите на окръжните настоятелства.
   4. Председателят на Експертния съвет.

(5). Членовете на комисии по Устава и Програмата участват по право в работата на Конгреса.

(6). Конгресът се открива от най-възрастния делегат. Той предлага ръководството на Конгреса в състав: трима съпредседатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите.

(7). Конгресът:
   1. Утвърждава дневен ред, приема Устав и Програма.
   2. Избира конгресни комисии.
   3. Обсъжда и приема отчетен доклад на Управителния съвет.
   4. Обсъжда и приема отчетен доклад на Върховния контролно-ревизионен съвет.
   5. Обсъжда и приема решения по дейността на Съюза.
   6. Проверява правилността на избора за членове на Управителния съвет и утвърждава избора му.
   7. Утвърждава Върховния контролно-ревизионен съвет.
   8. Приема и други решения в съответствие с дневния ред.
   9. Може да отменя решенията на всички по—нисшестоящи органи.

(8) Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по проверка на изборите за Управителен съвет и утвърждаване на Върховния контролно-ревизионен съвет, по провеждането на изборите, по жалбите, както и други комисии по преценка на Конгреса.

(9). При изменение на Устава и Програмата или приемане на нови, Конгресът попълва определените комисии по Устава и Програмата с по един делегат от всеки окръг.

Чл. 19. (1). Върховният съюзен съвет е ръководен и изпълнителен орган спрямо решенията на Конгреса. Той решава всички въпроси от компетентността на Конгреса, когато последният не заседава и не е свикан извънреден конгрес, без да може да изменя Устава.
(2). Върховният съюзен съвет се състои от върховни съюзни съветници, избрани от общинските земеделски дружби, членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет, и съюзни членове, избрани за народни представители и министри.
(3). Върховният съюзен съвет заседава най-малко един път годишно на дата, определена от Управителния съвет. При особени обстоятелства Върховният съюзен съвет се свиква на заседания и по решение на една трета от окръжните настоятелства. Свикването се извършва с писмено уведомяване за датата, мястото и дневния ред най-малко един месец преди датата на провеждането му.
(4). Заседанията на Върховния съюзен съвет се откриват от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от най-възрастния член. По-нататъшната работа се ръководи от председателя и заместник-председателя, избрани за всяко едно заседание, подпомагани от секретари.
(5). Заседанията на Върховния съюзен съвет са редовни само ако присъстват две трети от състава му. При извънредни обстоятелства -оставка, смърт или невъзможност да изпълнява длъжността, Върховният съюзен съвет може да освободи главния секретар с две трети от списъчния му състав, като до провеждането на конгреса на БЗНС - Народен съюз Върховният съюзен съвет избира временно изпълняващ длъжността главен секретар. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 20. (1). Висш изпълнителен орган на Съюза е Управителният съвет, избран по реда на чл. 14, ал. 2, т. 2 от настоящия Устав.

(2). Членовете на Управителния съвет по право са главният секретар на БЗНС - Народен съюз, главните редактори на съюзните печатни издания, председателите на окръжните настоятелства, председателят на Експертния съвет, главните секретари на Земеделския младежки съюз и Българския академичен земеделски съюз. Останалите членове на ръководните органи на ММС и БАЗС, заместник-председателите на Експертния съвет и председателите на направления към Експертния съвет, председателят на клубовете на жените, както и народните представители (съюзни членове) участват със съвещателен глас.

(3). Останалите членове на Управителния съвет се избират от окръжните делегатски събрания, като всяка окръжна земеделска дружба има най-малко един член в Управителния съвет. Окръжните делегатски събрания могат да отзовават представителите си в Управителния съвет по време на мандата им и да избират други на тяхно място.

(4). В състава на Управителния съвет се включват и четирима представители на земеделците, пребиваващи в чужбина. Конкретните участници се определят с конкретно пълномощно за всяко заседание на Управителния съвет, издадено от дружбите на живеещите в чужбина български граждани.

(5). Управителният съвет:
   1. Определя основните насоки на дейността на Съюза съобразно Устава и Програмата му, решенията на Конгреса и на Върховния съюзен съвет.
   2. Приема решения по важни политически, икономически и организационни въпроси.
   3. Избира и освобождава главния секретар и членовете на Постоянното присъствие.
   4. Избира и освобождава главните редактори на съюзните печатни издания и председателя на Експертния съвет.
   5. Предлага кандидати за министри.
   6. Въз основа на предложенията на окръжните делегатски събрания и на Експертния съвет определя изборните листи за народни представители, взема решения за участие в коалиции и предлага кандидатите на Съюза в коалиционните изборни листи и правителства.
   7. Изисква отчети от Постоянното присъствие, министрите и народните представители, предложени от БЗНС - Народен съюз, и осъществява контрол над изпълнителните органи на Съюза.
   8. Одобрява бюджета на Съюза.
   9. Одобрява щатната структура на служителите към общосъюзните органи.
   10. Определя издателската и печатна дейност на Съюза, както и необходимия за това щат и бюджет.
   11. Разглежда и взема решение по фондациите, в които участва Съюзът.

(6). Управителният съвет заседава най-малко един път на тримесечие. Заседанията му са редовни, ако присъстват най-малко две трети от списъчния му състав. В случай че по време на заседанието съставът се намали, същото става нелегитимно и се прекратява до ново набиране на кворума. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от списъчния състав.

(7). На първото си заседание Управителният съвет избира председател, заместник-председател и секретари, а също така членове на Постоянното присъствие, главните редактори на съюзните печатни издания и председател на Експертния съвет.

(8). Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от неговия председател, а извънредните му заседания - с решение на Постоянното присъствие, взето с мнозинство две трети от състава му, или по искане на най-малко една трета от членовете на Управителния съвет.

(9). Свикването става с писмена покана, изпратена до членовете му в четиринадесетдневен срок преди датата на заседанието, с посочване датата и мястото на заседанието и проекта за дневен ред.

Чл. 21. (1). Висш изпълнителен орган на Управителния съвет е Постоянното присъствие. То наброява единадесет души, избрани от състава на Управителния съвет, включително и главния секретар. Постоянното присъствие избира от състава си секретари и определя ръководителите на отдели, които ръководят определени дейности. Свикването на заседание на Постоянното присъствие става от упълномощен секретар на Постоянното присъствие, от главния секретар на БЗНС - Народен съюз, с писмена покана, изпратена до членовете му в седемдневен срок преди заседанието му, с посочено място на заседанието и дневния ред.

(2). Постоянното присъствие:
   1. Организира изпълнението на Решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет и Управителния съвет.
   2. Осъществява връзка с централните държавни органи и изразява пред тях становищата на Съюза.
   3. Осъществява връзка и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, синдикални и други организации. Договорените политически споразумения подлежат на утвърждаване от управителния съвет.
   4. При изборни и правителствени коалиции договаря представителите на Съюза съобразно предложените от Управителния съвет и становищата на коалиционните партньори.
   5. Осъществява международните връзки на Съюза.
   6. Организира образователната, издателската, културната и други подобни дейности на Съюза и контролира политическата линия на съюзните издания.
   7. Утвърждава щатното разписание на служителите към общосъюзните органи.
   8. Упражнява бюджета на Съюза.

(3). Постоянното присъствие може да възлага на секретари и ръководители на отдели от състава му да изпълняват някои от дейностите по предходната алинея.

(4). Заседанията на Постоянното присъствие могат да се състоят, ако присъства повече от половината от състава му. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от целия състав на Постоянното присъствие.

Чл. 22. (1). Главният секретар представлява БЗНС - Народен съюз пред другите физически и юридически лица, доколкото това не е предоставено на други съюзни органи.

(2). Главният секретар:
   1. Осъществява текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и другите религиозни общности.
   2. Осъществява връзка с чуждестранни правителствени, политически, стопански, културни и религиозни представителите.
   3. Издава заповеди от административен и трудовоправен характер.
   4. Председателства заседанията на Постоянното присъствие.
   5. Докладва за политическото положение, прави анализи и дава предложения за решения.
   6. Докладва за политическото положение, прави анализи и дава предложения за решения.
   6 [7?]. Докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на Съюза, прави анализи и оценки и предлага решения.

(3). Главният секретар да сключва писмени гражданско-правни договори, с които се поемат имуществени задължения само след предварително решение на Постоянното присъствие.

(4). Главният секретар е длъжен да приема и провежда решенията на Управителния съвет.

(5). При отсъствие на главния секретар той се замества от упълномощен от него член на Постоянното присъствие.

Чл. 23. (1). 1. Върховният контролно-ревизионен съвет се състои от по един представител на всеки окръг, избран на окръжно делегатско събрание. Съветът избира измежду членовете си Постоянен състав от 11 души: председател, двама заместник-председатели, секретари седем членове.
   2. За осигуряване дейността на Върховния контролно-ревизионен съвет се отделят б процента от членския внос на Постоянното присъствие.
   3. Членовете на контролно-ревизионните комисии участват в заседанията на ръководствата по места със съвещателен глас.

(2). Върховният контролно-ревизионен съвет:
   1. Контролира изпълнението на Устава и Програмата на Съюза.
   2. Контролира изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет и Постоянното присъствие.
   3. Контролира правилното стопанисване на съюзното имущество.
   4. Осъществява методична помощ на контролно-ревизионните комисии на дружбите.
   5. Разглежда и се произнася по жалби в съответствие с този Устав.

(3). На заседанията с участието на юристите, членове на Експертния съвет, Върховният контролно-ревизионен съвет дава задължителни тълкувания на Устава.

(4). При установени нарушения Върховният контролно-ревизионен съвет уведомява нарушителя, както и орган, компетентен да вземе съответните мерки, съгласно този Устав и действащото законодателство.

(5). Решенията на Върховния контролно-ревизионен съвет са задължителни за органите, за които се отнасят и влизат в сила незабавно. При отказ за изпълнение на решенията същият прилага разпоредбите на чл. 10.

Чл. 24. (1). Експертен съвет се създава към Управителния съвет на БЗНС - Народен съюз, който разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти за нормативни актове.
(2). Експертният съвет работи по правилник, приет от Управителния съвет.


Глава пета
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 25. (1). Българският земеделски народен съюз набира средства за дейността си от членски внос, от дарения на физически и юридически лица, от издателска дейност, от имоти и от други дейности, разрешени от закона.

(2). Членският внос е половин процент от чистия месечен доход на всеки член, включително и пенсионерите, но не по-малко от 1000 лева на месец. Членският внос на безработните и получаващите социални помощи е двеста лева на месец. Отчитането на членския внос за Постоянното присъствие на БЗНС - Народен съюз става чрез окръжните настоятелства.

(3). Събраният членски внос се разпределя така:
   1. 25 на сто за местната земеделска дружба;
   2. 20 на сто за общинската земеделска дружба;
   3. 15 на сто за окръжната земеделска дружба;
   4. 40 на сто за Постоянното присъствие на БЗНС - Народен съюз.

Чл. 26. (1). Единен собственик на имуществото на БЗНС - Народен съюз е Съюзът като юридическо лице.
(2). Окръжните, общинските и местните дружби могат да се разпореждат по своя преценка с полученото, придобитото или предоставеното им имущество. Те не могат да прехвърлят по какъвто и да е способ собствеността на недвижим имот, нито да учредяват ограничени вещни права върху тях.


Глава шеста
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1). БЗНС - Народен съюз е юридическо лице, който се представлява от главния секретар. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(2). Представителни права спрямо други физически и юридически лица при учредяване, изменяне или прекратяване на правоотношения имат упълномощените членове на ръководите органи, посочени в този Устав.

Чл. 28. Доколкото няма други разпоредби в този Устав, събранията и заседанията могат да се провеждат, ако присъстват повече от половината от съответните членове, а решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. При тайно гласуване не се изисква избраните да имат повече от половината от гласовете.

Чл. 29. (1). Избирането на ръководни органи и делегати става с тайно гласуване. Местните дружби могат да провеждат избори и с явно гласуване.
(2). Всички останали решения се вземат с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.

Чл. 30. Не се допуска в петгодишен срок от приемането им в БЗНС да заемат ръководни длъжности лица, които са заемали платени изборни длъжности до 10 ноември 1989 г. в БКП, както и в нейните сателитни политически организации.

Чл. 31. Щатна длъжност в Съюза може да се заеме, ако съответното лице не заема друга щатна длъжност в Съюза или извън него. Съюзните членове, избрани или назначени на втора щатна длъжност, незабавно освобождават първата.

Чл. 32. Съюзните цветове са оранжевият и зеленият.

Чл. 33. Символът на Съюза е зелена четирилистна детелина.

Чл. 34. Знамето на съюза е оранжево и зелено, разположени хоризонтално. От двете му страни в горния ляв ъгъл има по една зелена четирилистна детелина.

Чл. 35. (1). Всеки съюзен член има право на членска книжка.
(2). Нейният макет се утвърждава от Управителния съвет.

Чл. 36. Дружбите и общосъюзните органи имат кръгъл печат с изображението на четирилистна детелина в средата. Околовръст на изображението се изписват наименованието и местонахождението на дружбата или на общосъюзния орган.

Чл. 37. БЗНС - Народен съюз има свой официален печатен орган.

Чл. 38. (1). Младежите, които споделят Програмата на БЗНС - Народен съюз, могат да се организират в Земеделски младежки съюз (ЗМС) и Български академичен земеделски съюз (БАЗС) за студенти, преподаватели и научни работници. Двата съюза са секции на БЗНС - Народен съюз и работят по правилник, приет от Управителния съвет на БЗНС - Народен съюз.
(2). Членовете на ЗМС и БАЗС могат да членуват и в дружбите на БЗНС - Народен съюз.
(3). Ръководните органи на БЗНС - Народен съюз поддържат връзки, организират сътрудничество със съответните органи на ЗМС и БАЗС, включително чрез оказване на идеологическа и финансова помощ.

Чл. 39. БЗНС - Народен съюз се прекратява с решение на Конгреса и с мнозинство две трети от избраните делегати и при условията, предвидени в Закона за политическите партии.

Чл. 40. Учредителите на БЗНС - Народен съюз избират главен секретар и постоянно присъствие с мандат до провеждането на конгрес по ред и начини съгласно разпоредбите на този Устав.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този Устав е приет на Учредителното събрание на БЗНС - Народен съюз, състояло се на 17 май 1997 година в София, изменен и допълнен на събрание на учредителите, състояло се на 5 юли 1997 г. в София.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ


София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. Документът е адресиран до БТА и до всекидневниците "Труд", "Демокрация", "24 часа" и "Дума".


Господин президент,

По време на предизборната кампания за избирането на президент и още в двубоя Ви с д-р Желев на всички публични събрания и форуми декларирахте, че ако бъдете избран за президент на България, ще бъдете президент на целия български народ, независимо че кандидатурата Ви е издигната от Съюза на демократичните сили (СДС).

Освен това декларирахте, че ще се придържате строго към правомощията, дадени по Конституция на президента. Декларирахте също така, че ще се съобразявате с волята на народа, че ще зачитате неговите права като суверен на страната ни. Излезе, че това са само думи, които днес се потвърждават от действията Ви като президент.

И слепите вече виждат, че Вие нарушихте Конституцията и продължавате да я нарушавате по най-груб начин.

Фактите: по най-безцеремонен път изземвате функциите на изпълнителната власт в областта на външната политика; намесвате се в икономическата област и давате тон на това какво трябва и какво не трябва да прави Министерският съвет; без да Ви е упълномощил някой, привиквате най-различни емисари и влъхви от цял свят, за да ни "помогнат" да излезем от икономическата и политическата криза, в която сме изпаднали. При наличието на стотици наши родни икономисти и финансисти Вие приехте да Ви бъде икономически съветник не кой да е, а синът на бившия цар Симеон.

Като върховен командващ дадохте благословията си да бъде проведена "избирателно" сбирка на военните министри от държави - членки на НАТО и такива, които са предвидени да станат скоро членки на този военен съюз. Даже произнесохте слово пред този форум, от което слово тръпки побиват всеки български гражданин и патриот.

Съгласихте се да бъде проведена 43-ата асамблея на Евроатлантическия договор в България и да бъде предоставена за ползване от това сборище пленарната зала на Народното събрание. Ние Ви питаме, г-н президент - къде е записано в Конституцията на Република България, че президентът има право на такива действия? Никъде! При всички Ваши визитки на запад високо заявявате, че единствено спасителният път за България е присъединяването й към НАТО и Северноатлантическия съюз. Но това е Ваша гледна точка и на шепа хора около Вас от рода на Соломон Паси. Българският народ не си е казал още думата, а ще я каже по доста осезаем начин и при подходящ момент.

Когато завърши световната война, в която изгоряха милиони хора в света не друг, а Западна Германия постави въпроса за създаването на "отбранителен съюз". И бе създаден с помощта на САЩ, а за първи командващ на силите на НАТО бе поставен хитлеристки генерал. Ние питаме: кой бе тогава врагът, срещу когото се изгражда този военен съюз? Съветският съюз, нали? Та тогава СССР и западните държави бяха в много добри отношения. Имайки предвид бъдещите задачи и цели на НАТО, логично и напълно естествено държавите от социалистическия лагер да създадат своя защитна организация, добила името Варшавски договор. Но днес, когато вече го няма Варшавския договор, каква е тази история на запад, за да се напъват до болка за разширяването на тази агресивна военна организация на изток? Против кого и защо? Нали вятърни мелници няма на изток, пък и едва ли ще се намери нов Дон Кихот, който да се сражава срещу тях, освен Вашия личен приятел Хелмут Кол. Този господин ляга и става с идеята на Хитлер за "Дранг нах остен". Хитлер си счупи главата, като съкрати живота на милиони хора. Идва редът и на този негов последовател.

А Вие, г-н президент, като яростен привърженик на НАТО, запитали ли сте се поне веднаж какво ще каже българският народ за това Ваше желание? Конституцията му дава право да изяви своята воля чрез всенародно допитване - за НАТО или за неутралитет. Ако държите на предизборните си обещания, ще трябва да проведете такова допитване. Имайте предвид предвид, че и тези, които някога подкрепиха кандидатурата Ви, сега няма да гласуват за присъединяването ни към НАТО. В тези тежки времена от убийствената криза еднакво страдат и сини, и червени, и оранжеви. Но тези невинни български граждани искат от Вас ясен и точен отговор: с какви средства и от къде се взети те, Вашата съпруга да устройва такива пищни "партита" за съпрузите на дипломатите, акредитирани у нас, където се дегустират 16 вида вина от преди 15-20 години. Такъв разгул не би си позволила и английската кралица?

София, 20 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦК НА БКП И НА АЛТЕРНАТИВЕН МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до президента на Република България, до министър-председателя и до средствата за масово осведомяване.


1. Времето на доверието към управляващата власт изтече:

- Увеличените цени на стоки, услуги и бит стигат до осем хиляди пъти, а доходите на хората прогресивно намаляват. Оцеляването на народа е на чист дарвинов принцип - който оцелее, ще го има напролет, после със спестените средства от умрелите ще се вдигнат доходите на живите;

- Въвеждането на валутен борд в страната и поставянето на народа в икономическо робство от международните институции става без всенародно обсъждане и без народът ни да знае последствията. Това е срамен и позорен антинароден акт, който трябва да се обяви за нищожен, а подписалите го в България да понесат своята отговорност;

- Разпродажбата на родната индустрия на чужди инвеститори, унищожаването на родното производство говори за антинародна политика с една цел - унищожение на българската държава;

- Нищожна е вече частта на хората, работещи в държавния сектор. Безработицата отдавна е минала гибелни размери, застрашаващи от изчезване българската нация. Работещите в частния сектор (бивши безработни) в резултат на антинародната политика са доведени до фалит и стресове. Стресове няма само при три процента от народа, който с ограбените народни пари започнаха "равния старт” с безработния народ в частния сектор;

- Политиката на правителството да се издържа с непосилни данъци от вече ограбен и разорен народ е гибелна и поставя под въпрос оцеляването му;

- Обучението и здравеопазването, които бяха безплатни при народната власт, и достъпни за всеки, днес са привилегия за богатите. Децата отидоха на училище боси, необлечени и без учебници, поради непосилните цени за вече безработния народ;

- Картината в здравеопазването е фатална. Хората нямат пари да се лекуват, да си плащат операциите и умират по домовете си. Семействата не могат вече да се издържат, деца не се раждат, настъпи демографски срив - повече умират, по-малко се раждат;

- Зелените карти, които правителствата разрешиха в страна ни, позволиха да се изтегли младата и свежа кръв на страната ни, а същите биха могли при създадени условия да работят в страната;

- В резултат на 8-годишната разруха народът ни умира от епидемии, завърна се туберкулозата и много други забравени болести и ликвидирани по времето на социализма. Забелязва се и психологически срив сред народа. Народът е объркан, обезверен и отчаян;

- Гибелната политика срещу армия и полиция говори, че правителството съзнателно унищожава българската държава и българския народ.

Господа управляващи, след осем години лъжа и измама българският народ разбра, че разлика между Българската социалистическа партия (БСП) и Съюза на демократичните сили (СДС) няма - за 8 години разрушихте напълно страната и доведохте народа до пълен глад, мизерия и отчаяние.

Оказа се, че турските поробители не успяха да откажат за 500 години робство българския народ да не яде месо и да се храни, но вие успяхте да извършите това престъпление точно за осем години.

Когато от действията на една власт масово умира народ, не се раждат деца, а други активно емигрират, то министрите си подават оставка и ги съди народен съд. Общественият договор с народа е за поносим преход, но към какво? Вие всички дойдохте на власт с лъжа. Вие нямахте смелост да кажете истината на своя народ - че желаете да разграбите и унищожите държавата, да я продадете. Тогава говорехте за демокрация и народът дори не си е помислял, че може да бъде излъган толкова подло и жестоко да заплаща без война с живота си. В крайна сметка всички след 10 ноември 1989 година сте шайка от престъпници, начело на престъпна власт и престъпни кабинети. Власт, която не може да осигури нормален живот на народа си, трябва да слезе от сцената!

Българската комунистическа партия (БКП) има готовност да поеме съдбините на народа и на България в свои ръце, да възстанови стандарта на живот от преди 10 ноември 1989 г., да възстанови стойността на родната ни валута, каквато беше до 10 ноември 1989 г., да възстанови производството във всички предприятия, в т.ч. селското стопанство. БКП е в състояние да подсигури безплатно образование, здравеопазване и всички социални придобивки до 10 ноември 1989 г.

Каним ви най-учтиво да си подадете оставката веднага и незабавно. Времето на търпението изтече, времето на лъжите - също. Всеки час в повече, в който стоите на постовете си, умира по един невинен човек.

В противен случай предупреждаваме: в страната ще си каже думата българският народ.

София, 20 октомври 1997 г.

Генерален секретар на ЦК на БКП и председател на Министерски съвет "на припек":

ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


СЕКРЕТАРИАТ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ


София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ "СТИГА СПЕКУЛАЦИИ, НЕЛЕПОСТИ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ" НА ПРЕССЛУЖБАТА КЪМ СЕКРЕТАРИАТА НА Н.В. СИМЕОН ВТОРИ В СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ПЕЧАТ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Във връзка с чисто спекулативните материали, касаещи царското семейство, появили се в нашия печат по повод раждането на княз Борис, Секретариатът на Негово Величество е принуден да изкаже загрижеността си от техния дилетантски тон и да изясни някои елементарни понятия, погрешно интерпретирани, с цел постигане на евтина сензация.

Римските цифри, поставяни до името на царете, нямат нищо общо с протокола, нито с царската семейна традиция. Приетата норма, действаща от векове, цели да се различават владетелите с едно и също име, и то само ако са царували. От това става ясно че е абсурдно да се разработват варианти за евентуална номерация и да бъде назоваван синът на княз Кардам "Борис IV"!

Напоследък името на царя и монархията се споменават в контекста на повърхностни светски "новини", с които явно се цели да бъде забавлявана читателската публика. Някои от поместените материали представляват доста нескопосни опити да звучат хумористично. Целенасоченото фриволно отношение към темата е най-малкото неподходящо от страна на образовани хора, когато става въпрос за една съществуваща алтернатива за държавното устройство на България.

София, 20 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА


София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЖАЛБА ОТ ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ОЛЕГ ВЕЛИНОВ ДО ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. Адресирана е и до средства за масово осведомяване.


Уважаеми господа,

Уведомяваме ви за драстичното нарушение на Закона за местните избори, извършено от служители на общинската администрация - община Дупница.

На 17 октомври 1997 г. денят за размисъл, около 22 часа четири леки коли със софийска регистрация (една от които "Мазда"), водени от общинската служителка Емилия Елчинова, са раздавали пари на ромите в местността "Каваклия" и квартал "Гиздова махала".

По време на раздаване на паричните подкупи в Гиздова махала емисарите на кандидата на Обединените демократични сили (ОДС) г-жа Валентина Стоименова са били заловени от служители на Районно полицейско управление - Дупница.

Настояваме за Вашата компетентна намеса съгласно изискванията на Закона за местните избори.

Дупница, 18 октомври 1997 г.

Председател на Изборния щаб: ВАЛЕРИ СТЪРШЕЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ГРАЖДАНСКИ ОБЕДИНЕНИЯ


София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СИГУРНОСТ И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СЪУЧРЕДИТЕЛИТЕ ОТ ОКТОМВРИ 1997 Г. Документите са предоставени за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Гражданската инициатива за сигурност е доброволно и свободно обединение на организации с нестопанска цел (сдружения и фондации), изследващи различни проблеми на националната сигурност. В своята съвместна дейност ние се водим от убеждението, че защитата на националните интереси е общо задължение на държавата и гражданското общество. Гражданските структури могат да окажат съществена помощ във формирането на политиката за сигурност. Организациите, участващи в инициативата, си поставят за цел да бъдат фактор в този процес чрез висококвалифициран експертен анализ на проблемите, генериране на идеи и предложения, насърчаване на обществения дебат и популяризиране на съвременни подходи за гарантиране на националните интереси и обществената стабилност. Ние разглеждаме съвместната си дейност като съществена стъпка към изграждане на обществено-държавна система за защита на националната сигурност и подпомагане осъществяването на граждански контрол в тази сфера.

Учредители на Гражданската инициатива за сигурност са Евроатлантическа фондация за сигурност и външна политика, Институт за национална сигурност и международни отношения, Институт за социални и политически изследвания, Сдружение "Департамент международни отношения", Фондация "Демокрация и сигурност" и Фондация "Национална и международна сигурност". Подписаното споразумение за сътрудничество е отворено за присъединяване на други организации, споделящи нашия стремеж към усвояване и прилагане на демократичните ценности и повишаване авторитета и ролята на гражданското общество.


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Организациите с нестопанска цел (сдружения и фондации) - страни по това споразумение,

- Убедени, че сътрудничеството ще допринесе за реализиране на конституционното им задължение за съдействие на защитата на интересите, правата и свободите на гражданите на Република България,

- Загрижени от нарастващите заплахи за националната сигурност, породени от кризата в държавата и обществото,

- Отчитайки необходимостта от обединение на интелектуалния потенциал и възможностите на гражданските формирования,

- В желанието си да съдействат на обществото за преодоляване на кризисните фактори и за изработване на последователна стратегия, включително граждански контрол, в сферата на националната сигурност,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО:


I. ЦЕЛИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

В съвместните си действия организациите имат за обща цел обединяване на усилията за участие във формирането и гражданския контрол върху политиката за сигурност чрез:

- висококвалифициран експертен анализ на състоянието на националната сигурност, проблемите и приоритетите, и прогнозиране на бъдещо развитие;

- генериране на идеи и предложения, свързани със защитата на националните интереси;

- насърчаване на обществени дискусии на постоянна основа и популяризиране на съвременни подходи за гарантиране на националната сигурност и обществената стабилност;

- подпомагане изграждането и развитието на обществено-държавна система за защита на националната сигурност и повишаване авторитета и ролята на организациите с нестопанска цел, работещи в тази насока.


II. ПРИНЦИПИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

- Доброволност и заинтересовано участие.

- Самостоятелност на организациите при избора на форми и партньори за сътрудничество в рамките на това споразумение.

- Спазване на поетите взаимни задължения.

- Защита на общите интереси на страните пред трети организации и лица.

- Отвореност на споразумението за присъединяване на други организации с интереси в областта на политиката за сигурност.


III. ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

- Обмяна на научна литература и собствени (индивидуални и колективни) разработки.

- Създаване на общи информационни и справочни фондове - библиотеки, картотеки и електронна база данни.

- Съвместна дейност по осъществяване на научни изследвания.

- Взаимодействие при организиране и взаимно уведомяване за провеждане на национални и международни научни форуми, както и съдействие за осигуряване на участие.

- Сътрудничество за осигуряване на оптимални условия за публикуване на научни материали в авторитетни национални, чуждестранни и международни издания.

- Иницииране и подпомагане издаването на специализирана литература по проблемите на националната сигурност.

- Провеждане на обсъждания на изготвени научни проекти и разработки и съдействие за тяхното рецензиране и реализиране.

- Съгласуване на интересите и действията при набиране на средства, необходими за дейността на организациите, подписали споразумението.


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

- Създаване на постоянни и временни групи за координиране работата на сътрудничещите си организации;

- Провеждане на съвместни консултации един път на три месеца или по искане на организация, подписала споразумението, за решаване на организационни въпроси;

- Финансирането на общите инициативи се осъществява солидарно или чрез оказване на съдействие за целево финансово осигуряване на организация, подписала споразумението, за което се изготвя отделно споразумение.


СЪУЧРЕДИТЕЛИ:
Евроатлантическа фондация за сигурност и външна политика;
Институт за национална сигурност и международни отношения;
Институт за социални и политически изследвания;
Сдружение "Департамент международни отношения”;
Фондация "Демокрация и сигурност”;
Фондация "Национална и международна сигурност”

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ "СВОБОДНО СЛОВО" ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БНТ И БНР, ПОДГОТВЕН ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ СТОЯН РАЙЧЕВСКИ. Становището е адресирано до средствата за масово осведомяване.


Гражданският форум "Свободно слово" протестира срещу духа и отделни текстове от законопроекта за БНТ и БНР, внесен през изтеклата седмица от народния представител Стоян Райчевски. Проектозаконът предвижда запазването на държавния характер на БНТ и БНР, като същевременно разширява пълномощията на държавата да влияе върху програмните схеми, управлението, кадровия подбор и финансирането на двете медии.

Убедени сме, че законопроектът в този си вид противоречи на Конституцията и на поредица решения на Конституционния съд.

Дори и неуспешен опит за приемането му би забавил интегрирането на България в Европейския съюз.

София, 18 октомври 1997 г.

Секретар: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА EMMA МОСКОВА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 700-ГОДИШНИНАТА НА ОСМАНСКАТА КУЛТУРА. Документът е адресиран и до средствата за масово осведомяване.


Уважаема госпожо Москова,

В качеството Ви на официален представител на България на Генералната асамблея на ЮНЕСКО през т.г. Ви изпращаме Декларацията на Съюза на тракийските дружества в България против международното честване на 700-годишнината но Османската империя.(Б.р. - Документи на Съюза на тракийските дружества в България по честването на 700-годишнината от основаването на Османската империя са поместени в бюлетините на Пресслужба "Куриер" - бр. 58 от 29 юли 1997 г. и бр. 71 от 12 септември 1997 г.)

Със задоволство узнахме за новата променена позиция на г-н Федерико Майор, генерален директор на ЮНЕСКО, че той е против честването на Османската империя. Сигурно скромен принос за това имат и тракийските и арменците в България, които изразиха своята ясна и твърда позиция срещу честването на Османската империя и на среща с г-н Майор на 10 септември т.г. в София.

Приетите от него представители на Съюза на тракийските дружества в България и на Арменската общност му връчиха и своите протестни декларации.

Информирани сме обаче, че се подготвя видоизменение на проблемата, а именно вместо 700 години Османска империя да се чества 700 години османска култура. И това не трябва да се допуска! Османската култура е окървавена култура. Окървавена е с кръвта на милионите избити от геноцидите на империята невинни жертви - българи, арменци, гърци, сърби, араби.

Обръщаме се към Вас и настояваме да изразите на Генералната асамблея на ЮНЕСКО позицията на България против международното честване по линията на ЮНЕСКО на 700 години на Османската империя и на османската култура.

Българският народ, който 500 години бе под робството на Османската империя, има морално и законно право да поиска от ЮНЕСКО такова решение.

София, 21 октомври 1997 г.

Председател:

КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМИ "НАИ-ЗНАЧИМИТЕ ЛИЧНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ” И "НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ БЪЛГАРИ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК" НА ФОНДАЦИЯ "ДАРОВАНИЕ". Документите са предоставени за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Изтича второто хилядолетие от новото летоброене. Както светът, така и България се готвят за една историческа равносметка. Две хиляди години християнската цивилизация дава своя властен отпечатък върху развитието на човечеството. Историята се твори от личности, най-значителните от които имат огромно влияние върху съдбата на милиарди хора, върху човешката култура и живот въобще. Сред тази огромна християнска цивилизация своето значимо място заема и българската държава.

Целта на тази програма, чиято крайна цел е съставянето и публикацията на две книги, озаглавени съответно "Най-значимите личности на България" и "Най-значимите българи на XX век" е да покаже мястото на страната ни в сътворяването на историческото и духовно богатство на света и отварянето на държавата ни към него. Историята и имената на личностите, които са ни приобщавали към световната общност, които са излъчвали духовна, хуманна и държавническа енергия към него, са правили България неделима част от това човечество. Чрез живота и делото на тези личности ние искаме да видим бъдещето на България - национално определена, но и иманентно свързана с днешната и най-вече с утрешната човешка цивилизация, отворена за благородствата и добродетелите на идващия нов век и ново хилядолетие...

В по-конкретен план това означава представяне на най-значимите личности и тяхното място в историята на България, съответно за XX век:

- допринесли за развитието и оцеляването на българската държавност, демократични и правови устои на обществото;

- допринесли по безспорен начин чрез своето послание и успехи за развитието на съответната област в национален и наднационален мащаб;

- получили национално и (или) световно признание;

- последователни като личности;

- допринесли за развитието и престижа на страната;

- оказали влияние върху процеси, съдби, професионални и др. области в обществото.


ОБЛАСТИ

1. ПОЛИТИЦИ И ДЪРЖАВНИЦИ

2. ДУХОВЕН ЖИВОТ - култура, изобразително изкуство, религия, литература, музика, журналистика, театър, кино, феномени и др.

3. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - математика, физика, биология, химия, медицина, техника, история, образование, право и др.

4. СПОРТ


РАБОТНИ КОЛЕКТИВИ

ОБЛАСТ "ПОЛИТИЦИ И ДЪРЖАВНИЦИ"
Председател: проф. Георги Бакалов
Членове:
1. проф. Милчо Лалков
2. Проф. Драгомир Драганов
3. Полк. доц. Димитър Зафиров
4. Доц. Димитър Цанев
5. доц. Христо Матанов

ОБЛАСТ "ДУХОВЕН ЖИВОТ"
Председател: Михаил Неделчев
Членове:
1. Светлин Русев
2. Рангел Вълчанов
3. Проф. Тончо Жечев
4. Проф. Тодор Събев
5. Проф. Димо Димов
6. Доц. Светозар Игов
7. Гергина Тончева

ОБЛАСТ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ"
Председател: акад. Евгени Головински
Членове:
1. акад. Георги Близнаков
2. Акад. Илчо Димитров
3. Акад. Иван Костов
4. Акад. Стойчо Панчев
5. Акад. Борислав Боянов
6. акад. Васил Сгурев
7. член-кор. Стоян Михайлов
8. Член-кор. Васил Гюзелев
9. Проф. Тодор Вълчев
10. Проф. Чудомир Начев
11. Проф. Анастас Тотев
12. Проф. Димитър Джеров
13. проф. Иван Матев
14. Проф. Витали Таджер
15. Доц. Петър Берон

ОБЛАСТ "СПОРТ"
Председател: проф. Райко Петров
Членове:
1. Проф. Цветан Желязков
2. Проф. Константин Жалов
3. До[ц]. Райна Бърдарова
4. д-р Атанас Георгиев
5. Йорданка Благоева
6. Ешуа Алмалех
7. Григор Христов
8. Лозан Митев

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАМЕСА НА ПРОКУРАТУРАТА В СДЕЛКА ЗА ХОТЕЛ "ГОРНА БАНЯ". Документът е адресиран до вицепремиера и министър на промишлеността Александър Божков, до вицепремиера Евгений Бакърджиев, до кмета на столицата Стефан Софиянски, до председателя на столичния общински съвет Антоан Николов и чрез БТА - до средствата за масово осведомяване.


Във връзка с продължаващия вече седмици изкуствено раздухван скандал около продажбата на хотел "Горна баня", поставени в позицията на обвиняеми, сме длъжни да заявим следното:


1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РАЗГЛАСАТА НА СДЕЛКАТА

Всички решения, свързани с изваждането на хотелски комплекс "Горна баня" от капитала на "Хотели" ЕАД, предоставянето му в собственост и стопанисване на Столична община, обявяване на процедурата, метода и сроковете за приватизация са взети съобразно Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия от съответно упълномощените органи.

Проведена е шестмесечна рекламно-информационна кампания, при която бяха използвани всички възможни средства за комуникации: българска и чужда преса - над 60 публикации, радио, Интернет. Срокът за продажба бе удължаван трикратно, включително и по молба на колектива на хотела, без това да доведе до друг интерес освен проявения от чешката фирма "Злин Сат".

Решенията по самата продажба, отварянето на единствената оферта, клаузите на договора за покупко-продажба са взети от Надзорния съвет на СОАП, според Устройствения правилник на дейността на СОАП. Изпълнителният директор на агенцията, по смисъла на своите задължения, е подписал договора.


2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА

Прокуратурата си позволява да прави оценка на цената на сделката, т.е. да оценява работата на лицензирани оценители, което поставя под въпрос тяхната компетентност, квалификация, професионализъм и добросъвестност. Сравняването на направените по различно време оценки на хотела във валута е абсолютно некоректно. Това би могло да стане, ако техните стойности се сравнят чрез преобразувания курс на щатския долар спрямо капитализирания индекс на инфлация за съответния период. Твърде некоректно се спекулира с факта, че е продаден терен. Столичната общинска агенция за приватизация не е продавала право на собственост върху какъвто и да било терен, още повече че това е невъзможно за чужди лица, според действащия Закон за чуждестранни инвестиции и прокуратурата е длъжна да знае това.


3. ПО ОТНОШЕНИЕ КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА:

Прокуратурата атакува сделката с мотива, че договорът за покупко-продажба не включва в себе си клаузи за неговото разваляне. Такива клаузи има. Условията на сделката за хотелски комплекс "Горна баня" не могат да бъдат разглеждани като неизгодни, отчитайки факта, че хотелът е носил само загуби, работейки с 10 процента от капацитета си.


4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА "ФИРМАТА-ФАНТОМ" ЗЛИН CAT:

Чешката фирма е надлежно регистрирана в Търговския регистър на областния съд в град Бърно, раздел С, док. 13613 от 7 януари 1994 г., за което свидетелства и чешкият посланик у нас. Фирмата управлява хотели в Чехия и Моравия.

В резултат на подетата кампания и лишените от основание обвинения срещу Столичната общинска агенция за приватизация се поставят под въпрос професионализма и лоялността на изпълнителния й директор и служителите, работещи в нея. Руши се положителен имидж, изграждан с години, манипулира се общественото мнение, руши се структурата, внасяща единствените свежи пари в обруления общински бюджет.

Господа съдебни магистрати,

София се нуждае от инвестиции и пари, не от безсмислени съдебни спорове. Възникват логично въпросите:

- Кой и защо спира приватизацията?

- Кой и защо пречи на структурната реформа?

- Кой и защо дискредитира България пред очите на света?

- Кой и защо е против чуждестранните инвестиции?

София, 17 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


----------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 23 октомври 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортер: Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.