24 юни 1993

София, 24 юни 1993 година
        Брой 121 /908/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ УЧАСТВАЛИТЕ В СЪВМЕСТНО СЪВЕЩАНИЕ НА /21 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ: АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /независими/, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ", БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ГД "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ", СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА", СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ЦЕНТЪР ЗА НОВА ПОЛИТИКА, ФЕДЕРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПАРТИЯ "ЕДИНЕНИЕ", наблюдатели: КТ "ПОДКРЕПА" и КНСБ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Наблюдавайки ескалиращите прояви на крайно дясната монархистка групировка в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/, констатираме:

1. Борбата за дестабилизация на институциите с цел предсрочни избори, преминава в борба за тяхното унищожаване с цел подмяна на формата на държавното управление.

2. Спокойствието и пасивността, с която Народното събрание и правителството наблюдават действията, са неоправдани.

Партиите и организациите предупреждават, че при традиционната нестабилност на институциите и конфронтационната политика на двете основни политически сили твърде е възможно пълзящ преврат действително да бъде осъществен.

Призоваваме ви да поемете и изпълните своите правомощия и отговорности, дадени ви от законите на Република България.

Едва след подобно политическо поведение бихте могли да се надявате на широка обществена подкрепа.

София, 21 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА СЪВЕЩАНИЕ /19 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/, СВИКАНО ПО ИСКАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. Документът е адресиран до средства за масова информация.


На съвещание, проведено на 19 юни 1993 г., Националният съвет на Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Н.Петков" в Съюза на демократичните сили /СДС/, след като обсъди политическото положение в страната, констатира:

По предварителен сценарий, чрез парламентарен преврат, СДС беше отстранен от структурите на изпълнителната власт, беше свалено първото демократично правителство на страната. На власт беше поставено ОФ-правителството на Любен Беров, което започна рекомунизация на цялостния политически и стопански живот. Всичко това изправя страната пред необходимостта от предсрочни парламентарни избори.

При така сложилата се политическа обстановка, организационното и политическо състояние на БЗНС "Н.Петков" в СДС е влошено. Съюзът не е в състояние да реагира адекватно на изменящата се ситуация в България. Поради грешки в ръководството броят на членовете и привържениците на съюза не отговаря на неговата социална база. Отдръпнаха се както отделни членове, така и цели дружби.

Предвид гореизложеното, Националният съвет на БЗНС "Н.Петков" в СДС приема следните решения:

1. Насрочва на 10 юли 1993 г. Извънреден конгрес на БЗНС "Н.Петков" в СДС с цел да се вземат организационни и политически мерки за укрепване на организацията и за повишаване на нейната способност да участва пълноценно в политическия живот, както и за привеждане в изпълнение на т.5 от Решенията на V национална конференция на СДС.

2. Националният съвет възлага на Изпълнителния съвет и на Националната контролна комисия организирането и провеждането на Извънредния конгрес.

София, 19 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

На съвещание, проведено на 19 юни 1993 г., Националният съвет на БЗНС "Никола Петков" в СДС реши да поиска Вашата оставка и насрочване на предсрочни парламентарни и президентски избори.

Преди 3 години Вие бяхте един от създателите на СДС, на синята надежда за България. Вдъхнахте ни вяра в спасителния път. И Ви повярвахме! Агитирахме за Вас! Избрахме Ви!

Заради вярата си се опитахме да не забелязваме пълзящата измяна. Но дойде времето на просветлението. Вече не може да се мълчи.

Вие ни изменихте г-н Президент! Трябва да си отидете! Колкото по-скоро, толкова по-добре за Вас и за България! Дано намерите сили за това!

София, 19 юни 1993 г.

/Пресслужб а "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДО ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ. Документът е адресиран и до вестник "Демокрация".


УВАЖАЕМИ Г-Н СУГАРЕВ,

Националният съвет на Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Никола Петков" в СДС напълно споделя Вашата оценка относно задкулисното деформиране на демократичните промени в страната.

Разбираме, че борбата срещу лъжата е борба за бъдещето на България. И в тази борба няма непомерно висока цена.

С постъпката си Вие предизвикахте важни събития. Хората проглеждат. Но тези събития показват и друго - на България са нужни хора, способни да я изведат на спасителен бряг. Много са й нужни!

Ето защо очакваме да Ви видим пак сред нас. За онези, които лъжат народа си, това ще бъде по-опасно. Искаме Вашата помощ, защото точно сега е особено трудно.

Националният съвет на БЗНС "Н.Петков" в СДС счита, че има особени основания да Ви призове да прекратите гладната си стачка.

София, 19 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ГЕОРГИ ПЕТРОВ, ГЛАСУВАНО НА СЪВЕЩАНИЕ /19 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/, СВИКАНО ПО ИСКАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. Документът е адресиран и до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили Филип Димитров, до председателя на Комисията по етика към НКС на СДС Ваньо Лазаров и до средставата за масова информация.


Г-Н ПЕТРОВ,

Националният съвет на БЗНС "Никола Петков" в СДС констатира на съвещанието си на 19 юни 1993 г., че редица Ваши действия са били насочени към отслабване на Съюза, засилване на личната Ви власт и влияние, което отблъсква много наши членове и симпатизантки.

Към тези действия се отнася противоуставното създаване на паралелни структури от съвсем малък брой хора, а стотици и хиляди членове на нашата организация остават "извън борда". Това е път към създаване на лично предана, но фантомна политическа структура. Същият характер има и противоуставното отстраняване на членове на Националния съвет и повечето членове на Националния изпълнителен съвет. И тук целта е била да се обградите с доверени лица.

Поредицата от нарушения на устава на нашата организация продължи и с изключването на почти цялата Национална контролна комисия. Поради това констатираме и стремеж към безконтролно ръководство на организацията.

Ние констатираме също, че Ваши действия са били насочени и към отслабване присъствието на нашата организация в Съюза на демократичните сили, а по такъв начин косвено сте засегнали и самата коалиция на демократичните сили. Такава роля е изиграла необоснованата забрана на много наши организации да работят в координационните съвети на СДС. Такъв беше и ефектът от яростната критика, на която подложихте Филип Димитров, Блага Димитрова, Йордан Василев и особено Едвин Сугарев на свикания от Вас мним Национален съвет на 5 юни 1993 г. Това не Ви попречи да застанете на трибуната на митинга в защита на Едвин Сугарев и да опънете палатка в Града на протеста.

Имайки предвид досегашното Ви поведение и идеите, които лансирате, Националният съвет счита, че Вие не сте в състояние да изведете съюза от положението, в което сам го поставихте, не сте в състояние да реализирате политика, която би получила одобрението на нашите членове и симпатизанти, и да увеличите нашето присъствие на българската политическа сцена.

Ето защо Националният съвет на БЗНС "Никола Петков" в СДС Ви гласува политическо недоверие и Ви предлага да подадете оставка като председател на нашата организация.

София, 19 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ.


Български земеделски народен съюз "Никола Петков" в СДС подкрепя високо нравствения акт на г-н Едвин Сугарев и го окачествява като един изключително силен протест срещу лъжата и предателството, като опит за събуждане на заспали съвести и призив към българския народ да вземе в свои ръце съдбините си. Същевременно изразяваме тревога, че продължаването на гладната стачка може да доведе до фатален изход за самия Едвин, без да са постигнати целите й.

В откритото писмо до президента г-н Сугарев поставя редица въпроси, които не могат да останат без конкретен отговор и без тяхното разрешаване.

Г-н Желев със своето изявление в неделя /13 юни 1993 г./ отбягва конкретния отговор. Прикривайки се зад обща фразеология и отново използвайки похватите на лъжата, демагогията, подменянето на реалността и обратното тълкуване на фактите, г-н Желев фактически даде да се разбере, че не възнамерява да се съобразява с въпросите и исканията, поставени в откритото писмо.

Ние считаме, че поредното изявление на г-н Желев носи дълбоко неморален характер, отново посочва до какво падение е стигнал той и с тревога отбелязваме, че такова поведение е опасно за бъдещето на страната и демокрацията.

София, 13 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС НА ДЕПУТАТИТЕ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ И ТОШО ПЕЙКОВ. Документът е адресиран до Парламентарната група на СДС, до Националния координационен съвет на СДС и до средствата за масова информация.


Протестираме срещу сталинските методи и безпричинното изключване на най-твърдите депутати от СДС. Това решение на Парламентарната група на СДС е удар срещу партия Либерален конгрес и Нова социалдемократическа партия /НСДП/, които са равноправни членове на коалицията. Изключването на д-р Васил Михайлов и Тошо Пейков по предложение на Михаил Неделчев от Парламентарната група на СДС е голяма политическа грешка или преднамерено и целенасочено действие, целящо разцеплението на СДС, още повече че не са изслушани от депутатите. То е равносилно и на изключване на Едвин Сугарев, който пръв обяви бойкот на парламента и е горещо подкрепен от всички, излезли по улици и площади с нашата синя надежда.

Настояваме депутатите от парламентарната група на СДС да преразгледат своето решение и незабавно да поемат бойкота срещу прокомунистическото Народно събрание, започнат с гладната стачка на Едвин Сугарев и с неучастието на Тошо Пейков в парламентарната дейност. Сега е подходящият момент да се изпълни решението на последната Национална конференция на СДС, което господа депутатите забравиха.

Господа депутати и лидери на СДС, върнете ни доверието!

Декларацията е приета на заседание на КС на СДС - Ловеч, от Консервативната екологична партия, Християндемократически съюз в България, Българския демократически форум, Клуб "Демокрация”, Републиканската партия, Християнски съюз "Спасение", партия Либерален конгрес и "Екогласност".

Призоваваме всички координационни съвети на СДС да подкрепят нашите искания.

Ловеч, 18 юни 1993 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА СДС: арх. В. Баръмов

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ОБЕДИНЕНИЯ РОМСКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРАВАТА НА ЦИГАНИТЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Директората по човешките права към Съвета на Европа и до средствата за масова информация.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на Обединен ромски съюз дължи да ви уведоми, че състоянието на ромите в България е тревожно.

Масовите полицейски насилия /Хасково, Нови пазар, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Дулово и др./ и безработицата, която е 80-95%, етническата нетърпимост са само част от безбройните факти на незачитане на правата и достойнството на ромския етнос.

Лишени от възможностите на действената политическа демокрация, ромите са обект на партийни и журналистически манипулации, административен терор, правна безпардонност и ценичен национализъм.

Управлението на нашата държава не води последователна активна борба с всички прояви на дискриминация, не ангажира представители на ромите в съдебната и в изпълнителната власт за отстояване на неотменното право и на този етнос на участие в обществено-политическия живот на България.

ДАМИ И ГОСПОДА,
Ние се обръщаме към вас с надеждата, че ще спомогнете за активизиране на международните организации в борбата за защита на правата на малцинствата, ще окажете действена помощ както на българските държавни институции, така и на нашата организация за подобряване на социалния статус на ромите в България.

София, 19 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Чапразов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА МЯСТОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА.


Българският земеделски младежки съюз /БЗМС/ е организационно независима младежка организация, основана на демократичните идеи на земеделското движение и вярна на патриотичните традиции на българския народ.

Заставайки зад всеки млад земеделец, БЗМС и занапред ще се ръководи от непреходните завети на Александър Стамболийски, Никола Петков и д-р Г.М.Димитров. Със съжаление днес констатираме, че България вече четвърта година търси своя път към демокрация и пазарно стопанство. Връщането на земята в реални граници се бави необосновано по всякакъв възможен начин.

БЗМС ще провежда и занапред активна социална политика, свързана с младежката безработица, задоволяване на нуждите на младите хора, занимаващи се със селскостопанско производство, осигуряване на достатъчно средства за обучение на ученици и студенти.

Настояваме за граждански и цивилизован изход от политическата криза и смятаме, че е крайно време политиците да започнат да се изслушват помежду си. Смятаме, че настоящият състав на Народното събрание не може да изведе страната от дълбоката криза и призоваваме за провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Бъдещето на земеделското движение в България ще бъде и занапред нашият непрекъснат изпит.

София, 19 юни 1993 г.

/Пресслужба “Куриер"/

 
*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 14 ЮНИ 1993 Г.


Федерация на студентските клубове /ФСК/ "Конституционен форум" с дълбока загриженост констатира, че последното изявление на вицепрезидента госпожа Блага Димитрова, в което тя за пореден път се обяви срещу президента на републиката и следователно срещу съзнателния избор на целия български народ, представлява съществено нарушение на конституционните й задължения.

Допускаме, че след като госпожа Димитрова не подписа конституцията, то тя не я е и чела.Този факт оправдава поетесата, но не оправдава вицепрезидента. Нещо повече, госпожа Димитрова, явявайки се последният български поет, занимаващ се с политика, с последните си действия и с отказа на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ самата тя да подаде оставка, създава впечатлението, че по стара балканска традиция иска да събори шефа си, за да му седне на мястото.

Налага се да напомним, че единствената роля на вицепрезидента е да подпомага президента на републиката при изпълнение на задълженията му. Ако госпожа Димитрова смята, че не е в състояние да изпълнява конституционните си задължения или има други причини, които я възпрепятстват, то тя има чудесната възможност да се върне към литературните си интереси и да запази почитателите на таланта си, сред които сме и ние.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСК
"КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ":

Ивайло Станков

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Иван Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ЖОРЖ ГАНЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ФИЛИП ДИМИТРОВ. Документът е адресиран и до в. "Демокрация".


УВАЖАЕМИ ФИЛИПЕ,

Чух те да убеждаваш обществото, че "Дежурната агитка" на СДС била контролируема. Как тогава тези хора си позволиха след лекцията в Атлантическия клуб да обезобразят колата ми на ул."Раковски"? И то когато само аз се изправих пред д-р Ж.Желев с много парливите за него въпроси по националната сигурност?

Вече два пъти ми се бе случвало да ме замерят и оплюят тези хора. Не вярвам, че така те помагат на каузата, наречена "синя идея”... с Любо Собаджиев /който гни по затворите/ сме учредители на СДС на 7 декември 1989 г. Той беше с мен онази вечер в ЦДНА. И него ли се готвят да оплюят вашите юнаци? Ако е така, то знай, че вътре в бъдещия парламент сериозни партньори трудно ще намериш. "Синята идея” не е само твой монопол!

Нееднократно си споменавал Българския бизнес блок /БББ/ и моя милост като потенциални партньори. Ако така третирате приятелите, моля, разкажи ми какво правите с враговете си?

София, 21 юни 1993 г.

Искрен: Жорж Ганчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет и до средствата за масова информация.


Правото на събрания, митинги и мирен граждански протест е свещено право на всеки български гражданин.

Но право и задължение на всеки гражданин е да спазва законите, да не накърнява правата на другите и да не унижава човешкото достойнство.

Не можем да останем безучастни и сме силно разтревожени, когато гражданският протест прераства в потъпкване на законността, тласка към анархия, когато кметовете отказват да спазват законите и общински, и държавни чиновници, вместо да обслужват гражданите на работните си места, са опънали палатки в центъра на София, когато открито на митинги на СДС се призовава към обща политическа стачка, и по противоконституционен начин да бъдат свалени законно избрани държавни институции, когато по най-срамен начин се обижда държавният глава на Република България.

Ние решително се противопоставяме на тези антиконституционни и противозаконни, граничещи с анархията, прояви и настояваме:

1. Министерският съвет да се справи с анархията и с нарушенията на обществения ред при стриктно спазване на закона, по демократичен начин и без насилие.

2. Народното събрание да приеме с приоритет Закон за държавните служители, за да се пресече опасната тенденция за реполитизация на държавните институции.

3. Обръщаме се към кметовете на София и на другите градове, които отказват да изпълняват разпоредбите на закона, нека да си помислят какво би станало, ако ние, гражданите, приемем техния стил на поведение и откажем да изпълняваме техните разпоредби, откажем да плащаме данъци, блокираме улици и т.н.

Не тласкайте страната към беззаконие и анархия и помнете, че хората са ви гласували доверие да бъдете стожер на закона, а не да изпълнявате политически поръчки!

4. Категорично се противопоставяме на опитите на някои политически сили, считащи себе си за представители на либералната демокрация, да използват създалата се ситуация за ограничаване на правото на събрания, митинги и манифестации. Ние сме за такива промени в този закон, които ще защитават правото на гражданите и на опозицията на мирен протест и ще определят ясно действията, които институциите на властта трябва да предприемат при нарушаването на обществения ред.

5. Настояваме за окончателно решаване чрез закон на проблема с досиетата, с което да се прекратят политическите спекулации по този въпрос.

6. Настояваме за цялата истина за управлението на страната досега, за погрома на военната ни промишленост, за аферите с Нефтохим, за разбиването на селското стопанство и за корупцията сред държавните служители.

7. Призоваваме политическите сили и държавните институции да решават проблемите в обществото с мирни, демократични средства при стриктно спазване на законността.

София, 20 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Атанасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ОСВОБОДЕТЕ ВУК ДРАШКОВИЧ!" НА УЧАСТНИЦИТЕ В XXV КОНГРЕС НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


Ние, делегатите на XXV конгрес на Радикалдемократическата партия, следим с възмущение известията от Белград за мъченията и издевателствата, на които са подложени лидерът на сръбската опозиция Вук Драшкович и съпругата му.

Обръщаме се с тази декларация към Бюрото на Либералния интернационал и ръководството на Групата на европейските либерални, демократични и реформистки партии в Европейския парламент, с настояването да съдействат за прекратяване на погазването на свободата и човешките права в Сърбия от страна на управляващия комунистически режим.

Усилията на сръбската опозиция и лично на Вук Драшкович за възстановяване на гражданските права и свободи в Сърбия са нужни не само на бивша Югославия, но и на цяла Европа.

София, 20 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ЛЪЖАТА - НАЧИН НА УПОТРЕБА" /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ГЕОРГИ СПАСОВ, ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИЯ НЕГОВ ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ, ДО НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС ЕДВИН СУГАРЕВ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание Александър Йорданов, до президента на републиката д-р Желю Желев, до председателя на Министерския съвет проф. Любен Беров, до председателя на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили Стефан Савов, до председателя на Националния координационен съвет на СДС Филип Димитров и до средствата за масова информация.


II. Синята идея

Повече от четири десетилетия у нас ставаше "онова, което казваше първият /по-късно генералният/ секретар на БКП. И тъй като "онова" бе поредната лъжа, лъжата /олицетворявана от Георги Димитров, Вълко Червенков и Тодор Живков/ бе демиургът, а обществото /доколкото в този случай може да се говори за общество/ - неин образ и подобие. Резулаттите са известни: късокраката /но дълголетна!/ лъжа докара страната до катастрофа.

Дворцовият преврат на 10 ноември 1989 г. не сложи край, но даде възможност да бъде разбит еднопартийният монопол на лъжата. На червената лъжа бе противопоставена синята идея.

Синята идея, с която толкова много спекулирахте и спекулирате, не е просто отрицание на една "единствено вярна" от друга "единствено вярна" идея, а изконно, неотменимо и еднакво право на съществуване не само на сродни, но и на противоречиви и противоположни идеи. Синята идея не означава също смяна на вчерашните с онзиденшните господари, а всеки да разполага със своята личност, собственост и със своя труд, за да си бъде сам господар.

Това бе съдържанието, което влагахме ние, основателите на СДС, в понятието "синя идея". Това разбиране залегна и в Статута на СДС. Според него СДС бе коалиция от автономни партии и организации, всяка от които имаше своя платформа и чрез нея търсеше своите членове, симпатизанти и избиратели.

Обединителната идея бе: изграждане на плуралистично общество, основано на многопартийна парламентарна демокрация и пазарна икономика с преобладаваща частна собственост.

Затова в СДС не можеха да членуват партии и организации с тоталитарни идеологии /комунистически и фашистки/ или основани на етнически и религиозни различия, защото по своята същност те са отрицание на свободата и равноправието на всички граждани. /Тази е причината да не допуснем ДПС на Кръглата маса и вие я знаете, но в писмото си търсите други внушения!/

Ние знаехме, че свобода, извоювана с оръжие в ръка, е свобода за онзи, който държи оръжието в ръцете си. Затова още от самото начало издигнахме тезата за осъществяване на мирен преход от тоталитаризъм към демокрация.

Това са основните принципи, които лежаха в основата на нашата политическа дейност и определяха нашите действия.

Смятам, че от изложеното дотук е ясно, че по своята същност основаният на 7 декември 1989 г. Съюз на демократичните сили е антикомунистическа организация, изградена на широка коалиционна основа, чийто стремеж бе по мирен път да се свали от власт комунистическата номенклатура и с мирни средства да се изгради едно хуманно общество на свободни и равноправни граждани.

Тази първооснова и този първообраз на СДС бе атакуван непрекъснато отвън и отвътре, докато не остане нищо от тях. От Съюза на демократичните сили, какъвто той наистина беше, днес една политическа върхушка се подвизава на негов гръб, за негова сметка и против интересите на неговите членове като съюз на десните сили.

/Фактът, че в най-усилното време за отглеждане и прибиране на реколтата НКС на СДС начело с Ф.Димитров става инициатор на улични действия, чрез които иска да наложи разтурянето на парламента и оставката на президента и правителството, говори красноречиво, че Ф.Димитров и НКС не само нямат вярна концепция за по-нататъшното развитие на демократичните процеси у нас, но прилагат погрешна стратегия и тактика/.

Как стана това?


III. Защо изгубихме изборите през юни 1990 г.?

Осъзнавайки краха на комунистическата идеология и практика, БКП се преименува в БСП. Огласяването на престъпленията в концлагерите, на огромните външни и вътрешни дългове, на катастрофалното положение на икономиката и особено на привилегиите на партийната върхушка обаче доведе до спонтанен отлив и от 800 хиляди нейният членски състав спадна на около 80 хиляди. Единственият неин контингент за набиране на нови членове бяха циганите, но желаещите и сред тях бяха малко - едва 80-100 човека на ден.

Ръководството на БСП изпращаше отчаяни писма до ППО, в които лъжеше, че ако вземе властта, СДС ще извърши погроми в армията и милицията и готви разправа с всички бивши партийни членове, но те не даваха желаните резултати. Не даваха, защото ние поддържахме твърдо позицията, че вина за престъпленията и надвисналата национална катастрофа носи висшата партийна номенклатура и тя трябва да понесе цялата отговорност. Посочването на виновните и оневиняването на редовите членове на БКП бе реалистична позиция, която можеше да ни гарантира победа в изборите, защото тя дълбаеше пропаст между угоената партокрация и членската маса, която бе експлоатирана и бедстваше като безпартийните слоеве.

Този анализ на политическата обстановка, а не тайни съглашателства и споразумения ни дадоха основание за провеждане на изборите през юни 1990 г.

БСП се нуждаеше спешно от силен политически ход и той бе направен чрез...СДС!

В противоречие с цялата ни дотогавашна политика на многобройните наши митинги започнаха да се мяркат и издигат лозунги: "Смърт на комунистите!", "Комунистите - в Белене!". А на празника на София за първи път от трибуната на митинг на СДС прозвуча зловещото и нелепо: "За да има мир - БСП в Сибир!"

Ако има план "Клин", неговото първо най-резултатно приложение бе оформянето на така нареченото "екстремистко крило". Ние не притежавахме още никаква власт, а "наши лидери" се заканваха от трибуните, че ще отворят отново лагера в Белене, ще вкарват в затворите, ще раздават възмездие, ще отнемат жилища, вили и пр. Всичко това бе изфабрикувано в предизборния щаб на БСП, но звучеше на нашите митинги и телевизията го размножи и доведе до очите и съзнанието на всеки българин. Получила прясна и питателна храна, пропагандната машина на БСП за кратко време успя да уплаши "отлъчилите се от стадото овчици" и да ги прибере под "грижовното си крило". Непосредствено преди изборите тя стана отново половинмилионен мастодонт.

Това бе една от основните причини за загубата на първите избори.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
23.06.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Цветанка Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


[реклама]

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!