25 октомври 1991

София, 25 октомври 1991 година

Брой 210 (485)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

Пълната отговорност за съдържанието на публикациите в този бюлетин носят техните автори или онези, които са поискали разпространението им.

 

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ "ЩЕ РАБОТИМ КАТО ЗАКОННА ПАРЛАМЕНТАРНА ПАРТИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3" ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЯТА НА СЪЮЗА С КОАЛИЦИЯТА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Въпреки желанието на симпатизантите и на членовете социалисти и пряко решението на Върховния съд, даващ ясно да се разбере, че хитруванията в терминологията, а именно "Предизборен съюз на БСП", не е правно понятие и няма стойност, а истинското е - Коалиция, по Българска телевизия и чрез печата някои стари кадри, достойни наследници от тоталитаризма, продължават да дезинформират обществеността, жонглирайки с думите. На обществото трябва да стане ясно, че цялата коалиция влиза в парламента и всяка партия в нея е парламентарна с всички произхождащи от това отговорности и задължения. Ето защо депутатите от коалиция БСП трябва да държат отговорност за думите и делата си, по простата причина, че ако с поведението си допуснат грешки, ще срещнат законната реакция на представителите ни. Ние ще държим всяко решение на коалицията от национален мащаб да бъде взимано само с нашия подпис и съгласие, независимо от отношението ни с Висшия съвет на БСП. По съшия начин ще процедираме с активен контрол върху дейността на местните органи на властта. Съюз "ЕРА-З" ще изисква постоянни консултации на ниво председателство и ще премахне тоталитарното отношение на някои социалисти, техни ръководители към председателите на партиите в коалицията. На тях трябва да им стане ясно, че не стоят над закона и няма време никой вече да търпи чиновническите им интриги и комбинации. Съюз "ЕРА-З" няма да позволи да бъде елиминиран от политическия живот, и то от личности без собствено достойнство. В тази коалиция ще има пълно равенство и самостоятелност, поне до определен период преди другите избори, когато ще преосмислим своето участие в нея. Всички граждани в България имат право да тръгват спокойни към демокрацията и аз, като председател на Съюз "ЕРА-З", ще направя всичко възможно, за да осигуря същото и на хората, подкрепили тази коалиция. Както и да им помогна, ако решат да изберат друго ръководство и да отхвърлят деградиралите остатъци от миналото. Граждани, подкрепили коалицията, и всички хора в България. Обещаваме ви да работим за доброто на страната. И нека лукановци, боковци и каменовци добре да запомнят, че всеки опит да бъдем отстранявани от пресконференции, консултации и решения ще срещне от днес нататък твърда съпротива. Просто защото милиони хора страдат от игрите ви. И ние сме длъжни!

София, 22 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ НА РАБОТНАТА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 17 ТЕРИТОРИАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРУКТУРИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", СЪСТОЯЛА СЕ НА 22 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ВЪВ ВАРНА. Документът е подписан от всички участници в срещата, както и от вицепрезидента на КТ "Подкрепа" Дончо Иванов и от съветника на конфедерацията Петър Манолов.

На 22 октомври 1991 г. се състоя работна среща на 17 териториални и професионални структури на Конфедерация на труда "Подкрепа” от Източна България. Повод за срещата беше тревогата от многобройните проблеми, възникнали по вина на централното ръководство. В хода на дискусията стана ясно, че ръководството на Конфедерацията - Изпълнителният съвет - провежда политика на централизация, поради което ролята на Конфедеративния съвет е принизена и са потъпкани основополагащите принципи, върху които е изградена Конфедерацията на труда "Подкрепа".

Причината да не се реагира до този момент на очевидно груби организационни грешки на ръководството е била една - запазване на солидарността на членската маса в името на изборната победа на опозицията. Участниците във варненската среща считат, че Изпълнителният съвет е дал достатъчно доказателства за своята неспособност да оглавява една синдикална организация, дала твърде висока заявка за участие в социалния живот и в демократичните процеси в България, и решиха да излязат със становище-призив към Конфедеративния съвет, който ще се състои на 25 октомври 1991 година.

В становището се настоява да бъдат прекратени пълномощията на избраните и назначените в противоречие с Устава членове на Изпълнителния съвет, да се потърси персонална отговорност и да се свика извънреден конгрес на Конфедерацията на труда "Подкрепа".

Участниците във варненската среща разчитат Конфедеративният съвет да подкрепи мерките за оздравяване на КТ "Подкрепа" и декларират решимостта си да остояват идеите и принципите на свободното синдикално движение в България.

Варна, 22 октомври 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

/София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩЕ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ - "ПОДКРЕПА" ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА  С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е приет за разширен федеративен съвет на 24 октомври 1991 година в София.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Днес, 24 октомври 1991 г., Федеративният съвет на Синдикална федерация "Геология, металургия, химия” - (СФ - ГМХ) - "Подкрепа”, на който присъстваха упълномощени представители на най-многочислените организации на Федерацията от страната, след като обсъди работата и проблемите на синдикалната организация, както и взаимоотношенията й с Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа", направи следните изводи:

1. В Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" в момента има само две легитимно избрани в съответствие с Устава на КТ "Подкрепа" от конгрес лица - президента г-н К. Тренчев и вицепрезидента г-н Олег Чулев.

2. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" е в доминиран от коптирани членове. В разрез с Устава на КТ "Подкрепа" са учредени платени длъжности на двама конфедерални секретари и са назначени съответни чиновници.

3. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" не е оказал и не оказва необходимото съдействие за решаване на задачите и проблемите на синдикалните организации на Федерацията.

4. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" в редица случаи не е счел и за необходимо да информира СФ-ГМХ-"Подкрепа" за свои решения, касаещи отраслите геология, металургия,химия, които са в противоречие с вижданията и решенията на Федерацията.

5. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" не се е допитал до СФ-ГМХ-"Подкрепа" и еднолично и неправомерно е определил кой да представлява нейните интереси в Тристранните комисии в отраслите, които тя координира.

6. Под въздействието на Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" е взето решение за централизирано изземване в пълен размер на членски внос от синдикалните организации по места и разпределението му свисше. Това категорично противоречи на Устава на СФ-ГМХ-"Подкрепа" и решенията на нейния конгрес.

7. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" е изоставил синдикалната за сметка на недопустима политическа дейност, като определя депутати, министри и се намесва в работата на политическите партии и организации, най-вече на СДС.

8. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" не се е допитал до СФ-ГМХ-"Подкрепа" и не е предприел никакви действия срещу спирането на оловното производство в страната, срещу което Федерацията е категорично против.

9. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" не подкрепи в редица случаи СФ-ГМХ-"Подрепа" за отстраняване на административни ръководители с доказани стопански нарушения и нарушения на Кодекса на труда.

10. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" не предприе нищо срещу това, че Комисиите за провеждане на мениджърските конкурси са съставени от членове на Управителни съвети на Ограничено отговорно дружество (ООД) и Акционерно дружество (АС), в които ще се провеждат такива конкурси.

11. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" предприе чисто тоталитарни и противоуставни действия срещу ръководството на Синдикалната федерация на строителите и проектантите, които ние не можем да приемем като стил.

12. Президентът на КТ "Подкрепа" нееднократно предприемаше необмислени действия, без консултации с Конфедеративния съвет, които увреждаха сериозно авторитета на организациите.

13. СФ-ГМХ-"Подкрепа" не е получила нито материална, нито организационна, нито морална помощ от ИС на КТ "Подкрепа". Напротив срещу структурите на СФ-ГМХ-"Подкрепа" в Изпълнителния съвет на Федерацията постоянно се инсинуират провокации и се предприемат действия за разбиване на структурите й и за отслабването й като синдикална организация.

Във връзка с това СФС на СФ-ГМХ-"Подкрепа"

ЗАЯВЯВА

1. Всички нелегитимни личности в Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" да бъдат отстранени незабавно.

2. Конфедеративният съвет да назначи служебен изпълнителен съвет на Кофедерацията с ограничени пълномощия и със задача да подготви извънреден конгрес на КТ "Подкрепа", да поиска финансова ревизия на Конфедерацията.

3. Със срок до края на годината да се проведе извънреден конгрес, на който да се даде пълен отчет за цялостната дейност на ИС и КТ "Подкрепа"; да се предложат изменения на Устава на КТ "Подкрепа", с които да се даде действителен конфедеративен и демократичен облик нa организацията, зачитайки независимостта на отрасловите федерации.

В случай, че не бъде разбрана нашата синдикална позиция и не бъдат решени повдигнатите въпроси, СФ-ГМХ-"Подкрепа" запазва правото си да предприеме действия в съгласие със своя устав.

"Подкрепа" е идея. "Подкрепа" сме всички ние, хванати ръце за ръце, за да защитаваме своите професионални права и интереси. "Подкрепа" е за демокрация - а за демокрацията са необходими човешка чистота, смели сърца и много разум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СФ-ГМХ-"ПОДКРЕПА":

н.с.инж. Б.Кадин

Илич Цветков - съпредседател

Огнян Делов - председател синдикат "Металургия"

Росица Димитрова - председател отрасъл "Геология"

Ани Петрова - председател синдикат "Химия"

Румяна Колева - председател на Ревизионна комисия

Лъчезар Минков - заместник-председател "Правни проблеми"

Кръстю Ковачев - РО-Пазарджик СФ-ГМХ-"Подкрепа"

Велимир Михайлов - председател РО - Бургас

Валери Симеонов - председател СС - Дебелт

Валентин Димов - координатор "Металургия"

Любен Стефанов - съветник СФ-ГМХ-"Подкрепа"

ПРЕДСТАВИТЕЛИ на Свободни синдикати, синдикални секции и синдикални организации, както следва:

Видин -"Видахим"; Стара Загора - "Агробиохим"; Бяла - "Латекс"АД; Дебелт - фирма "Промет"; Бургас - фирма "Метални изделия"; Перник - фирма "Стомана"; София - Металснаб и неговите поделения; Пирдоп - Меднодобивен комбинат; Русе - "П.Караминчев"; Електрометал - София; Предприятие за офсетови алуминиеви пластини (ПОАП) - София; Хасково - АД "Химмаш";Централен институт по химическа промишленост (ЦИХП) - София; Булгаргаз - София; Металургремонт инжинеринг; Шумен - фирма "Алумина"; Ел.кабел - София; Пещоремонт - София; Пазарджик - фирма "Каучук"; Технологичен химически комбинат (ТХК) - Станке Димитров; Технологичен комбинат (ТК) "Полимери" гр. Девня; Енергокабел - Бургас; Курило-метал - Нови Искър.

София, 24 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА, ЗА НЯКОИ ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА И НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА В. "ЗОРА".

На своето заседание от 20 октомври 1991 г. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ при кворум и с необходимото мнозинство взе следните решения:

1. Констатира, че съгласно глава III, чл. 7, буква "б" от Устава на Българската националнa демократическа партия (БНДП) г-дата Минчо Мънчев Минчев, Венцеслав Антонов Начев,Добромир Мартинов Задгорски и Тодор Илиев Мишев са прекратили членството си в БНДП.

2. Управителният съвет (УС) реши: временно да бъде спрян вестник "Зора" - издание на БНДП, считано от 20 октомври 1991 г., като не се допусне отпечатването на брой 42 от 1991 г.

3. УС прекратява вътрешнопартийния договор между УС на БНДП, от една страна, и г-дата Минчо Минчев и Добромир Задгорски, като главен и заместник-главен редактор на "Зора", от друга страна, считано от 20 октомври 1991 г., поради следните причини:

- За целенасочено провеждане от страниците на вестник "Зора" на политика в разрез с приетата програма и платформа на БНДП;

- За системна пропаганда, особено в последните месеци, която пряко обслужва интересите на определени среди в БСП;

- За умишлено неотразяване на страниците на вестник "Зора" на политическите позиции и на партийния живот на БНДП;

. За съзнателно нанасяне на щети от морален и материален характер на БНДП с цел да се постави съществуването на партията под въпрос чрез финансовото й обвързване с определени политически сили;

- За съзнателно саботиране на предизборната кампания на БНДП;

- За системно политическо поведение, целящо да дестабилизира и дискредитира ръководните органи на БНДП.

4. УС реши: позовавайки се на мотивираното прекратяване на вътрешнопартийния договор между УС и лицата Минчо Минчев и Добромир Задгорски, обявява за нищожен гражданския договор за извършване на услуга под N 34 от 1 март 1991 г. между БНДП, представлявана
Венцеслав Начев и г-н Минчо Минчев по издаването на "Зора", считано от 20 октомври 1991 г.

5. УС реши: считано от 20 октомври 1991 г., обявява за невалидни гражданските договоря, сключени от Минчо Минчев по издаването на вестник "Зора".

6. УС реши: обявява спесимента по сметка N 185/4242 в ДСК-2 на вестник "Зора" за невалиден, считано от 20 октомври 1991 г.

7. УС реши: обявява печатите на вестник "Зора" за невалидни, считано от 20 октомври 1991 г., както и всички подпечатани с тях след тази дата документи.

8. УС реши: да се изземат печатите, документацията и имуществото на редакцията на вестник "Зора" в едноседмичен срок, считано от 20 октомври 1991 г.

9. УС реши: да кооптира като членове на Управителния съвет г-дата Петър Георгиев Хаджинаков и Станимир Драгомиров Радулов.
10. УС избра за член на Изпълнителния комитет г-н Светозар Минчев Бахчеванов и за главен артиен организатор на БНДП - д-р Лъчезар Георгиев Куситасев.

София, 20 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТКРИТО ПИСМО НА ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА ПАРТИЯТА.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българската национална демократическа партия (БНДП) е в състояние на относителна политическа изолация. Партията е в организационна и материална криза. Въпреки събраните близо 16 000 гласа на отминалите избори тя в голяма степен не оправда надеждите на многобройните ни симпатизанти. Нещо повече - създава се впечатлението, че тя не е зачитана както подобава на една млада и перспективна партия.

За цялото това тревожно състояние вина и отговорност носи преди всичко г-н Лъчезар Стоянов като неин председател. И макар че това сигурно ще бъде анализирано и обсъдено на предстоящите партийни форуми, ние намираме за необходимо да кажем истината такава, каквато е, сега и веднага!

Г-н Стоянов не съумя да консолидира партията, не успя да я изгради, нито пък да я прегърне в по-значим фактор в българския обществен и политически живот. Това доведе БНДП до политически колапс, беше развита една странна ксенофобия, внушавана от г-н Стоянов. Пак благодарение на него, по стар комунистически маниер, се разви манията да се търсят врагове навсякъде и във всичко. Сам неспособен да акумулира и ражда идеи, г-н Стоянов демонстрираше откровена ревност към градивните инициативи на всеки член от ръководството, който допринася за авторитета на партията.

И в резултат на това днес БНДП е социално капсулирана. Всички усилия да се излезе на оперативен политически простор, конкретно - да се създаде Блок за национално съгласие, срещнаха неговата неистова и мнителна съпротива, защото г-н Стоянов добре си даваше сметка, че не би издържал конкуренцията с личности и мъже на делото. Със своето откровено деструктивно поведение председателят в оставка на БНДП предизвика главния партиен организатор г-н Николай Кънчев, един обещаващ млад и енергичен политик, да си подаде оставката.

Въпреки че за г-н Стоянов работеше и партията, и ръководството, и в. "Зора”, той не успя да се наложи като личност, да се ситуира в сложния политически живот, не успя да изгради физиономия на авторитетен политически лидер. Нещо повече - след като се опита по тоталитарен маниер да бъде цензор на в. "Зора”, той едностранно взе решение за неговото спиране, което бе отхвърлено от Изпълнителния комитет. Тогава г-н Стоянов си позволи самоволно да предложи за продажба вестника на съмнителни и анонимни купувачи, които да го комерсиализират. Този скандален факт трябва да бъде известен на всеки искрен симпатизант на БНДП.

Благодарение на г-н Стоянов бяха проиграни всички възможности за влизане в евентуални предизборни съюзи и коалиции, които биха дали възможност на БНДП да осъществи своите цели и задачи, своята програма. И в резултат тя остана сама да води непосилна борба в изборите.

Срещите и разговорите, които г-н Стоянов провеждаше с лидери на политически сили, бяха пример за тягостна и мъчителна безпомощност. На тези преговори  редседателят в оставка демонстрираше впечатляващото си дипломатическо умение да бъде безлично незабележим. И обратното - неговото крайно объркано и конфузно поведение в предизборните дебати и обръщение по телевизията за съжаление бяха забелязани от милиони зрители. Нещо повече - непозлаването на азбуката на политическото поведение доведе нещата дотам, че след всяка първа среща с него никой повече не желаеше да се срещне повторно. А какво да кажем за хилядите гласоподаватели?

Тези провали на г-н Стоянов бяха закономерни. Те произтичаха както от липсата на лидерски качества, така и от неумението за елементарни политически контакти. Стигна се до комичното положение шест месеца след конгреса хората да ни питат: "Кой е вашият председател?"

Всичко това ерозира партията, създаде атмосфера на мнителност и подозрителност. Дълбоко загрижени за състоянието и бъдещето на БНДП, която на този етап се представлява и легитимира от човек, лишен от каквито и да е качества на лидер, от човек, подвластен изцяло на импулсивни решения и емоции, дълбоко комплексиран и себичен, ние, членовете на ИК на БНДП, даваме гласност на оставката на г-н Стоянов, която поддържаме.

София, 22 октомври 1991 г.

Минчо Минчев - председател на Централната
контролна комисия на БНДП Венцеслав Начев - говорител на БНДП, член на Управителния съвет и на Изпълнителния комитет

Тодор Мишев - политически секретар на БНДП, член на Управителния съвет и на Изпълнителния комитет на БНДП

Добромир Задгорски - секретар по пропагандата на БНДП, член на Управителния съвет и на Изпълнителния комитет на БНДП

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ПЕРНИК. Документът беше получен със закъснение и затова не беше включен в предизборните броеве на бюлетина.

Преди повече от век най-просветените умове на нова България изработиха и приеха в едно наистина Велико народно събрание Търновската конституция.

По общо мнение тя беше една от най-прогресивните и демократичните конституции за епохата в духа на идеологията на Левски и Ботев.

Първата прогресивна политическа партия на освободената България - ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ на Петко Каравелов, беше онази сила,която постави здравите основи на новата ни Държавност и на демократична България.

За изминалите 111 години Търновската конституция беше многократно изменявана, допълвана и осакатявана, от което тя изгуби значителна част от демократичния си и либерален характер. В приетите след 1944 г. конституции Търновската конституция беше заменена с псевдодемокрация, прокламирана като "диктатура на пролетариата". Тя се представяше за най-висша форма на демокрация, което беше пълен абсурд.

Всеки честен българин мечтае за онези СВОБОДИ, прокламирани и утвърдени от ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ преди 111 г. В условията на икономическа, политическа, социална и нравотвена криза ЛИБЕРАЛНОТО НАЧАЛО ни е необходимо повече от всичко и от всякога, за да извади България от блатото на третата национална катастрофа. Принципите на свободомислие, демокрация, прогрес, социална справедливост, либерализъм в зашита интересите на народа са принципи на ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ и са спасителният път на България.

I. ПОЛИТИЧЕСКА ОБЛАСТ

1. Либералната партия е за демократична република и народовластие.

2. Защитаваме свободата на съвестта, вероизповеданията и етническите общности в рамките на българската националност и официален език.

3. Ние сме за свободни и демократични избори, за равноправие в предизборната борба при ползване на средствата за масова информация, материалните и финансовите средства, които са били и ще бъдат общонародни.

4. Ние се борим за единна и независима България, за сплотяване на нацията.

5. Председателят (Президент) на републиката да се избира пряко от народа, за да се избегнат всякакъв вид съмнения при избора на такъв.

6. Либералната партия си служи само с легални средства и осъжда екстремизма и натиска във всичките им форми.

7. Недопускане на крайни и рисковани действия от страна на властта, които могат да хвърлят страната ни в хаос и безредие.

8. Осъждаме досегашната тоталитарна система, но не отричаме всичко положително, което е постигнато.

9. Ние не сме против всички членове на БСП, а само против тяхната бивша номенклатура и тези, които са използвали користно членството си в бившата БКП за лично облагодетелстване и благополучие.

10. Не приемаме като метод за политическа борба грубите нападки, очернянето на всяка цена и използването на всякакъв вид неетични средства. Недостатъците и слабостите на политическия ни опонент не правят никого от нас по-достоен.

11. Обявяваме се за равноправие и взаимноизгодно сътрудничество с всички страни, стига това да не накърнява суверенитета и сигурността на страната.

12. Разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

13. Ние сме за сътрудничество с всички демократични сили, които истински защитават отечеството ни, а така също и тези, които държат безрезервно на териториалната цялост на Република България.

14. Свободна дейност на партии, организации и сдружения, многопартийна система, равнопоставеност на всички партии и съюзи пред обществото.

15. Свобода на публичните събрания, митингите и като крайна мярка - стачките.

16. Изборност, двумандатност и контрол на всички държавни органи, включително на Народното събрание и Министерския съвет. Публичност. При злоупотреба с властта за лично облагодетелстване да бъде търсена персонална отговорност.

17. Ние сме за възраждане на традиционните български добродетели като демократичност, честност, трудолюбие, пестеливост, здрав морал, здраво семейство. Защита на жената майка. Отглеждането и възпитанието на децата да бъдат признати за най-благородна и хуманна професия.

18. Да се преразгледа Законът за собствеността. Да се извърши държавен и обществен контрол за произхода и правото за ползване на движимите и недвижимите имоти, като се изхожда от принципа за равноправие и социална справедливост. Изземване на финансовите и материалните богатства от незаконно забогателите и връщането им в ръцете на истинския им притежател - НАРОДА.

19. Партиите и организациите да работят на обществени начала, на самоиздръжка, с помощи, дарения, с издателска дейност, субсидии от държавата може да се вземат само при избори.

20. Контакт и евентуално участие в коалиционно правителство с всички партии и съюзи с демократични платформи, защитаващи интересите на народа.

21. Пълно признаване на Хартата за правата на човека, Хелзинкските споразумения и Виенските договорености.

22. В името на висок жизнен стандарт на народите и за тяхната сигурност да се разоръжат и разпуснат НАТО и Варшавският договор след изчерпване на предназначението им.

23. Да се създаде нова и съвременна Общоевропейска военна общност за колективна сигурност.

23. Издигане на напионалното самочувствие и самосъзнание.

24. Всестранно сътрудничесттво и защита на българите, живеещи в чужбина - преселници или изгонени по политически причини, и желаещи да се завърнат в България.

25. Да се даде предимство на нравствените идеали, възпитанието и общочовешките ценности. Единение с европейската духовна и демократична цивилизация.

26. Никой няма да бъде преследван и репресиран заради политически убеждения и пропагандирането им в средствата за масова информация, брошури и книги в България и извън нея, освен ако проповядват расизъм, фашизъм и тоталитаризъм.

27. Ние сме за истинско равенство между мъжете и жените във всички сфери на обществения живот.

28. Отчетност за финансовата й материалната база на всички партии, съюзи и политически организации; публичност и гласност в средствата за масова информация.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * * 

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Висшия съдебен съвет.

На 18 октомври 1991 г. в Стара Загора се проведе Национално съвещание на Съюза на прокурорите и служителите в прокуратурата, на което участваха представители на 13 регионални дружества. Обсъдиха се проблеми на синдикалната защита на правата и интересите на работещите в системата на прокуратурата, при което се констатира, че:

Към настоящия момент все още не са създадени условия за нормално функциониране на Съдебната власт.

Съществуващата законова база не обезпечава ефективна синдикална защита на прокурорите и служителите в прокуратурата. Действащият Закон за уреждане на колективните трудови спорове и чл. 23-А от Закона за прокуратурата практически ни лишават от възможността за реална трудовоправна защита. И при новата законова уредба Съюзът на прокурорите (и останалите синдикати на правозащитните органи) е лишен от възможност да изразява становището си пред Висшия съдебен съвет при обсъждането на кадрови проблеми и тези от социално-битов характер. Неоправдано се забавя от компетентните органи привеждането в действие на конституционните изисквания за формирането на материални предпоставки за функционирането на Съдебната власт като самостоятелна и независима, включително и на прокуратурата.

Ето защо решително настояваме:

- Да се изгради механизъм за съгласуване на интересите между Висшия съдебен съвет и Съюза на прокурорите при решаванетто на всички кадрови въпроси и такива от социално-битов характер, засягащи прокуратурата.

- Да се даде възможност на съюза ни да участва в изработването на проектозакона за прокуратурата.

- Висшият съдебен съвет на следващото си заседание да се произнесе по направеното искане от Изпълнителното бюро на Съюза на прокурорите от 27 септември 1991 г. относно актуализация на основните заплати и участието на представител на съюза ни в заседанията на Висшия съдебен съвет или вземане предвид на писменото становище на синдиката.

София, 21 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ДРУЖЕСТВО "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ", РЕГИСТРИРАНО ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА 30 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.

Член 7 Организационна структура

I. Членове на дружеството са:

1. Членове регионални с научно-политическа дейност.

2. Член-кореспонденти с научна дейност - съмишленици.

3. Членове външни - симпатизанти.

4. Членове временно отсъстващи.

5. Почетни членове и членове дарители, с особени заслуги към дружеството.

II. Структура на централното софийско дружество:

1. Дружеството "Български орел" е научно-политическо дружество със статут на юридическо лице. Оперативността е висока, бюрокрацията - силно намалена. Ръководството, предвид на голямата отговорност и необходимостта от гъвкаво съчетаване на научни и политически задачи, е силно централизирано и се осъществява от председател с широки пълномощия, в помощ на който действат секретар (технически) и организационните секретари на отделните секции. Когато някое подразделение няма организационен секретар, председателят упълномощава лице, което да осигури оперативно сбирката и да носи материална отговорност за имуществото.

2. "Дружеството за възстановяване на българската история", без статут на юридическо лице, е подразделение на "Български орел" и е негов основен, научен, политически и изследователски функционален орган. Централният членкореспондентски клуб към "Дружество за възстановяване на българската история" е за политически необвързани съмишленици - изследователи и симпатизанти. Организационната част от дейността им, подпомагаща семинарната и изследователската, се осъществява от организационни секретари или от упълномощено от председателя лице.

3. "Клуб "Стефан Стамболов" за възстановяване на българския имидж", без статут на юридическо лице, е подразделение на "Български орел". Изпълнява конкретни научно-политически задачи. Към него има член-кореспондентска секция и компютърен клуб, за които политическата обвързаност е незадължителна. Организационната му дейност се осъществява от организационен секретар или от упълномощено от председателя лице. За компютърния клуб отговаря съхранител.

4. "Дружеството за възстановяване на българската история" и "Клуб "Стефан Стамболов" за възстановяване на българския имидж" при нужда излъчват консултативен съвет с отворена структура за решаване на обемисти, спешни научни задачи и др. Излъчват и неголяма група за техническо оформяне на някои разработки. Работи се по принципа на консенсуса, като решенията са препоръчителни за политическите структури.

5. Редовното общо събрание се свиква един път годишно.

6. Създателят, оформил двугодишния научен престиж на "Дружество за възстановяване на българската история", е почетен председател, кръстник и ктитор на дружество "Български орел".

7. Председателят е с широки пълномощия и високо ниво на отговорност. Председателят е представителният орган на дружеството, т.е. дружеството се представлява от председателя или от упълномощено от него лице. В дейността си се опира на организационните секретари на  отделните секции и подразделения, а при екстрени задачи - на консултативния съвет. Освен материална и организапионна отговорност поддържа връзка със средствата за масово осведомяване, прави изявления и декларации от името на дружеството, от позицията на обвързана компетентност.

8. При разрастване на дружеството се предвижда разширена организационна структура.

III. Структура на регионалните организации:

1. Регионалните комитети към дружеството нямат статут на юридически лица. Ръководят се от организационен  секретар, технически секретар и съхранител. Дейността им е научна, политическа и пропагандна.

2. За развитие на хоризонталните връзки при нужда и възможности се изграждат клубове.

3. Регионалните комитети се образуват от не по-малко от 10 души. Решението за учредяване на регионална организация се приема на общо събрание и се утвърждава от председателя на секретаря на дружеството. При отказ за утвърждаване решението се взема на общото събрание с обикновено мнозинство.

4. Регионалните комитети избират организационни секретари за оперативни задачи и връзка с ръководния орган, както и материално отговорни лица за клубовете, наречени съхранители. Избират се с обикновено мнозинство. За екстрени организационни задачи и материална отговорност в случай на нужда председателят назначава регионален технически секретар с временен статут.

5. Политическите прояви са функция на научните занимания и се съгласуват с централния ръководен орган или общото събрание. Самодейни политически прояви не се допускат.

Член 8 Централни органи на "Български орел"

I. Общо събрание

1. Общото събрание е основен орган, определящ стратегическите политически цели и контролиращ дружеството. Състои се от всички членове, а при нарастване броя на членовете над 1000 - от представители на местните организации, избрани при норма на представителство и по ред, определен от ръководния орган на дружеството.

2. Общото събрание се свиква един път годишно и на извънредни заседания по инициатива на ръководния орган или по желание на 25 % от членовете на политическата структура.

3. Общото събрание може да се проведе, ако присъстват 50% +1 от членовете (делегатите на "Български орел". Ако няма кворум, се отлага за 24 часа, след което се провежда независимо от броя на присъстващите. Всеки участник има право на един глас.

4. Общото събрание:

1) приема, изменя, допълва устава и програмата на политическите структури на дружеството.

2) избира и освобождава председателя и секретаря.

3) приема отчета на ръководния орган.

4) общото събрание гласува явно с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове или делегати. За избор на председател и секретар и гласуване на устав се изисква квалифицирано мнозинство - 2/3 от присъстващите. Задължително преди формалното гласуване за избор на ръководен орган се провеждат разговори за постигане на консенсус.

5) при избори и други екстрени политически задачи общото събрание може с обикновено мнозинство да избере Национален съвет, който да организира политическите прояви на всички нива. Броят на членовете не е уставно фиксиран, но е максимум 5 и зависи от спецификата на случая. Гласуването и отговорността на членовете на Националния съвет са поименни.

II. Ръководен орган на "Български орел"
Ръководният орган на "Български орел" са председателят и секретарят, избирани пряко от общото събрание с мнозинство 2/3.

Председателят и секретарят:
1) не членуват в регионалните организации,
2) организират политически прояви,
3) утвърждават решения за създаване на организации на дружество "Български орел",
4) свикват извънредни събрания,
5) извършват финансовата дейност и деловодството на дружеството, за които се отчитат пред Общото събрание,
6) решават въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

2. Председателят:
1) ръководи оперативно работата на дружеството.
2) представлява "Български орел" пред държавни органи, държавни и дружествени организации, партии, фирми и трети лица.
3) организира издаването на печатни органи и издания.
4) след консултации с Консултативния съвет, поемайки отговорността, определя позицията на дружеството по отношение на другите организации и взема решения за участие в избори.
5) взема решение за образуване на фирми при наличие на имущество на дружеството (с неофициален отчет пред Консултативния съвет и официален пред Общото годишно събрание).

III. При разрастване на "Български орел" и при нужда се избира Национален съвет от не повече от 5 души. Заседанията му се считат редовни, ако присъстват 2/3 от членовете му. Гласуването е поименно. Заедно с председателя и секретаря вземат решение с обикновено мнозинство по т. 8-II-1-2), 6) и т.8-11-2-4) на устава.

Член 9 Ред и условия за прекратяване на дейността на политическото дружество

I. Съобразно закона дейността на политическото дружество се прекратява при сливане и вливане в друга политическа организация, при разделяне на две и повече самостоятелни политически структури и саморазпускане. Предложение за прекратяване на дейността се прави от 1/2 от членовете и се приема с консенсус от Общото събрание.

II. Дружеството предвижда при промяна на политическата ситуация и създаване на атмосфера на трайна заинтересуваност у обществото спрямо обществено значимите въпроси, с които се занимава да премине от научно-политическа структура към организация с идеална цел. Предложението се дава от 1/2 от членовете, гласува се от Общото събрание с квалифицирано болшинство и се утвърждава от ръководния орган.

Член 10 Общи положения
I. Девизът на "Български орел" е "Съединението прави силата" - девизът на онези възрожденци, които предизвикаха поява на 6 септември, деня на Съединението, и дружеството се присъединява към движението за обявяване на тази дата за "Ден на България”.

II. Либерализмът на дружеството се определя от следния принцип: "Пътят към свободата на човека и устойчивостта му на бурите минава през неподправената истина.
III. В дейността си дружеството се ръководи от демократичните принципи за върховенството на закона. Там, където законът изисква обикновено - 1/2 или квалифицирано - 2/3 мнозинство за вземане на политически решения, се провежда явно, поименно гласуване и отговорността за взетото решение се носи от членовете на болшинството. При липса на норматив, уреден със закон или правилник, публикуван в "Държавен вестник", в дружеството се прилага съвременният демократичен принцип на консенсуса. Отговорността в този случай се носи от председателя, който според устава е с повишени задължения и права. В научните разработки принципът на болшинството е неприложим.

IV. Почетни членове на дружеството са Стефан Стамболов - най-великият възрожденец и революционер след Левски, създател на висшето ни образование, на стопански цивилизована България и най-голям дипломат в новата ни история, и Захари Стоянов - мислител с остро перо и архипроповедник. Двамата са великолепен пример за това как се създават "кадри", способни да направят много за България, преди да загинат за нея.

V. С оглед съхраняване правото на интелектуална собственост на дружеството се издават научно-пропагандни брошури. При възможност се предвижда издаване и на вестник "Български орел", наследник на първия български вестник, носещ същото име, от 1846 година.

VI. Знамето на дружеството е зелено, исторически българско по произход, данни за което има още в XIV век.

VII. Гербът и печатът на "Български орел" включват специфичния двуглав български орел, автентичен носител на националния ни суверенитет през XIII и XIV век, по време на Георги Тертер, Михаил Шишман, Иван Александър, Иван Страцимир. При цялото си разнообразие особеностите на българския двуглав орел, който е един от най-старите в света, със своите свити надолу, или кобилични криле, и глави над нивото на крилете не позволява да бъде смесен с подобни чужди символи, появили се в по-късни времена и с подчертано друга иконография.

/Пресслужба "Куриер"/

11:10:14

25.10.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител: Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!