25 февруари 1997


София, 25 февруари 1997 година
Брой 16 (1712)


София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕДИЗБОРНИЯ ЦЕНТЪР НА БСП ПО ПОВОД НА ОГЛАСЕНОТО НА 17 ФЕВРУАРИ 1997 ГОДИНА РЕШЕНИЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО СЪС ЗАЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ ЗА ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАТО


На 17 февруари 1997 година служебното правителство, назначено от президента Петър Стоянов, отправи открито предизвикателство към постигнатото от политическите сили съгласие. Кабинетът огласи пред българската и международната общественост решение, в което се заявява желание за пълноправно членство на Република България в НАТО. Този акт на кабинета беше приветстван и изцяло подкрепен от държавния глава.

Твърдението, че тази стъпка е наложителна поради неясната европейска ориентация на България, няма никакво основание. Приоритетът на външната политика на България за приобщаване към европейските и евроатлантическите структури при пълно зачитане на националните интереси беше потвърден от парламента с консенсус през 1993 г. и през 1995 г. Многократно беше заявявана и позицията, че гарантирането на националната сигурност на България трябва да се търси в една общоевропейска система за сигурност, която все още е в процес на изграждане.

В декларацията на Народното събрание от 21 декември 1993 година е посочено, че парламентът "потвърждава суверенната политика на Република България за приобщаване към европейските и евроатлантическите структури за сигурност". Освен това в нея се подчертава: "Република България се обявява за продължаване на усилията за използване на възможностите за сътрудничество, които предлагат НАТО и Западноевропейският съюз, с цел при бъдещо разширяване на тези организации България да се присъединни към тях при пълно зачитане на националните интереси".

Решението на служебното правителство, което се позовава на декларацията на парламента, като изрично заявява северноатлантическата ориентация на страната, в определена степен подменя съдържанието на текста, приет от Народното събрание.

Взетото решение противоречи и на декларацията за принципите за излизане от кризата, в която категорично е заявено: "До конституирането на 38-ото Народно събрание основните политически сили чрез механизмите на Консултативния съвет за национална сигурност ще поддържат постоянен диалог и при необходимост ще провеждат консултации за осигуряване на спокойствие и стабилност в обществото и за гарантиране на обществения ред и националната сигурност".

Въпросът за гарантиране на националната сигурност, в това число и членството в НАТО, е от първостепенно значение за страната. Именно затова е необходимо дебатът по тези проблеми да продължи за постигане на максимално широко национално съгласие. Основна задача на служебното правителство остава осигуряването на условия за провеждането на честни и демократични избори.

Не може да се намери обяснение на факта, че служебното правителство се заема с решаването на един принципен за националната сигурност въпрос, който надхвърля неговите правомощия. Позицията на кабинета за присъединяване на България към НАТО противоречи и на собственото му намерение да подготви и внесе за обсъждане нова концепция за национална сигурност. Очевидно е налице опит българската общественост, бъдещите парламент и правителство да бъдат поставени пред свършен факт.

В страни с развита демокрация като Испания, които бяха приети в НАТО по-късно, въпросът за членство беше решен с референдум. Предвид изключителната важност в дългосрочен план на този проблем би следвало и у нас той да се реши не от кабинет с ограничени по конституция пълномощия, а чрез допитване до народа.

В сегашния момент обаче има изключително много други проблеми, от чието решаване зависи оцеляването на голяма част от населението и запазването на България като държава, поела пътя на демократичното развитие и пазарната икономика. Това, а не членството в НАТО, беше и остава цел и съдържание на декларацията и консенсуса, които постигнаха парламентарно представените политически сили с участието и на президента.

София, 19 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД УКАЗА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С КОЙТО Е ВЪРНАТ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ЗАКОНЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ


Днес в последните часове от дейността на 37-ото Народно събрание в парламента е получен указът на президента, с който връща за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за изборите.

Очевидно е, че този ход цели поставянето в невъзможност парламентът да се произнесе по ветото на президента. Всички изменения, приети от Народното събрание на 12 февруари тази година, сега отпадат. Изборите трябва да се проведат по закона от 1991 година - с цветни бюлетини, с четирипроцентна бариера, с опасност от грешки в избирателните списъци и с до 30 хиляди лева разходи за кандидат в кампанията.

Цветните бюлетини оскъпяват изборите с над милиард лева. Четирипроцентната бариера практически лиши българския избирател от възможността да избира извън партиите от 37-ото Народно събрание и възпроизвежда двуполюсния модел, срещу който опозицията и президентът така възразяваха.

В своите мотиви президентът се позовава на съдържанието на декларацията за принципите за излизане от кризата. Но именно в тази декларация в заключителната програма на Народното събрание е записано: "Преди разпускането си 37-ото Народно събрание трябва да приеме законова основа за нормалното и демократично провеждане на предсрочните парламентарни избори".

Следователно декларацията съвсем не свежда промените в закона до облекчаване на процедурата или запълване на празнотите в сега действащото законодателство.

Измененията на начина на съставяне на избирателните списъци, приети по предложение на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили (СДС), имаха за цел да облекчат администрацията, като се използват списъците от президентските избори със съответната актуализация. След указа на президента ще се наложи да се готвят цялостно нови списъци и това ще затрудни много граждани да упражнят правото си на глас именно поради усложнената процедура.

Достойно за съжаление е, че президентът, при чието посредничество бе подписана декларацията, пръв се отклонява от нейните принципи и текстове. Неизбежно възниква впечатлението, че в случая той заема позиция на определена политическа централа.

Отговорността за провеждането на толерантни, свободни и демократични избори тежи на президента и служебното правителство.

София, 18 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЛЪЖНОСТИТЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ


На основание чл. 13, ал. 8 от Устава на Съюза на демократичните сили (СДС), днес Изпълнителният съвет на СДС направи следното разпределение на длъжностите между своите членове:

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА - връзки с обществеността и медийна политика;
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА - вътрешна политика;
ЙОРДАН СОКОЛОВ - сигурност и борба с престъпността и корупцията;
ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ - избори и местно самоуправление;
АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ - икономическа политика;
ВАСИЛ ГОЦЕВ - външна политика;
МУРАВЕЙ РАДЕВ - програми и контакти с държавната администрация;
ФИЛИП ДИМИТРОВ - връзки с неправителствени организации, със структурите на гражданското общество и анализи.

София, 17 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА


Съюзът на демократичните сили (СДС) се обръща към всички политически партии, в това число и към Българската социалистическа партия (БСП):

Да призовем заедно гражданите на България и всички синдикални организации да прекратят стачните действия и да подкрепят усилията на служебното правителство да изпълни своята най-важна задача - в изключително тежката икономическа ситуация да осигури гражданския мир и да подготви предсрочните парламентарни избори в страната.

София, 17 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОМЕНИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН, ПРИЕТИ ОТ 37-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Българската общественост е свидетел на това, че на последното си пленарно заседание доминираното от Българската социалистическа партия (БСП) 37-о Народно събрание прие промени в избирателния закон - гласуване с бели вместо с цветни бюлетини и намаляване на т. нар. избирателен праг от 4 процента на 3 процента. По този повод Изпълнителното бюро (ИБ) на Българската социалдемократическа партия (БСДП) смята за свой дълг да заяви следното:

БСДП в настоящия момент няма никакви конюнктурни и егоистични партийни интереси, поради които да пледира за повишаване или понижаване на процентовата бариера. Българските социалдемократи се смятат за интегрална част от Обединените демократични сили (ОДС) -единствената действаща формула за осъществяване на реална промяна към по-доброто в българското общество. В този смисъл нашите анализи са насочени към това как ОДС да постигнат максимално убедителна победа на изборите през април, а не как да се прескача избирателният праг. Независимо от това ние не можем да не изкажем сериозните си съмнения относно мотивите на парламентарното мнозинство от БСП при вземането на въпросните решения.

В продължение на години БСДП е повдигала въпроса за различни несъвършенства на избирателния закон. Нашите възражения винаги са били отхвърляни с решаващата намеса на народните представители от БСП. Така например през 1991 г. беше отхвърлено предложението да има и цветни бюлетини с ивици, а не само бели такива. През 1994 г. беше отхвърлено предложението да има само бели бюлетини с цветни ивици, като се премахнат цветните бюлетини, които поставят участниците в изборите в неравнопоставено положение.

Пак през 1994 г. БСП отхвърли всяка мисъл за премахване или намаляване на процентовата бариера. Всички напомняния, че в Европа, към която се стремим, се гласува с обща бяла бюлетина, на която се отбелязва предпочитаната партия, бяха отминати с мълчание. Днес, когато БСП е силно притеснена и притисната от обстоятелствата, тя намалява избирателния праг до точно определено ниво - 3 процента, с ясната сметка, че по този начин би могла да осигури влизането в парламента на формации, с които би могла изгодно да взаимодейства - т.нар. нова левица, където носталгията по БСП е изживяна и най-вероятно някое от радикално настроените комунистически обединения. Моралът на подобна политическа игра е повече от съмнителен. Зад красивите думи за по-голяма представителност на бъдещия парламент стратезите на БСП прикриват преструктурирането на собствените си редици в духа на писмото на акад. Топенчаров - баща и на проф. Топенчаров - син от лятото на 1990 г., където се препоръчваше да не се препятства излизането на формации от БСП, с които по-късно ще бъде направен "единен фронт".

Горните съждения ние огласяваме главно поради желанието си да се противопоставим на късата памет в българската политика. ИБ на БСДП изобщо не допуска, че има правото да сугестира когото и да било по горната тема. Ние просто припомняме някои позабравени факти.

ИБ на БСДП смята, че окончателното решение принадлежи на президента на републиката, който, след като претегли всички "за" и "против", ще вземе единствено меродавното решение.

София, 14 февруари 1997 година

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОР ДЕЧЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ДО БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ И ФОНДАЦИЯ "ПЕНСИОНЕРИ ЗА РЕПУБЛИКАТА" ЗА ПОМОЩ НА БЕДНИТЕ


Положението на пенсионерите в България все повече се влошава и вече навлезе в бедствена ситуация. По села и градове ежедневно умират от глад хора, докарани до крайно изтощение и отчаяние. Това наложи да потърсим форми и начини за оказване на материална помощ за спасение на страдащите и обречените.

Водени от тези хуманни чувства, ние създадохме инициативен комитет, както и фондация "Пенсионери за републиката", които ще предприемат спешни мерки за поставяне на въпроса пред отговорните органи и за набиране на средства, които биха осигурили помощ - в пари, лекарства и хранителни продукти, за крайнонуждаещите се. Нашият първи апел към президента и към правителството беше вместо досегашните компенсации към пенсиите от 2 щатски долара, равни на шест хиляди лева, да бъдат отпуснати по възможност пари в размер на 10 щатски долара в левова равностойност по фиксинга на деня. Досегашните пенсии и компенсации не могат да покрият острата нужда от лекарства и храна, отопление и осветление на старите и бедните хора, не могат да ги спасят от гладна смърт!

Изготвено е обръщение и предстои изпращането му до финансови групировки, фирми и граждани за набиране на парични и материални помощи. С молба за спешна помощ ще се обърнем и към политически и обществени организации в чужбина, както и към заможни граждани.

Републиканската партия в България ще преведе сумата от 100 хиляди лева, за да може да се открие сметка на фондацията в лева и във валута, където ще се превеждат евентуално помощите.

Инициативният комитет се обръща към всички пенсионери с молба да изкажат своето мнение, препоръки и да подкрепят тази инициатива писмено или устно, както и да дадат своето съгласие и пълномощие на Инициативния комитет да действа от тяхно име.

София, 19 февруари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. арх. АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ: Николай Генчев, Даря Табакова, Тома Томов, Михаил Гигов, Иван Ангелов, Любен Крумов, Маргарита Коцева, Мария Кирова, Елена Маринчева, Жулиета Абаджиева, Стефан Гайтанджиев, Александър Миланов, Васил Иванов.

За контакти: 1124 - София, ул. "Цар Иван-Асен" No 50; тел. 43-01-24 и 971-20-58.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ


Не в криза, а в бездънна пропаст е България! България загива!

Богата страна (не е вярно твърдението на противобългарските сили, че народът ни не е добър, че земята ни е бедна на природни ресурси) - сега България прилича на просяк, който чака милостиня и подаяния, даже и от най-големите си врагове. Затова исканията за коренни промени във всички сфери на държавния и на обществения и най-вече на икономическия живот са не само справедливи, но и необходими!

Но кой трябва да управлява, да извърши промените и да спаси България?

Тези ли, чието управление доведе страната до национална катастрофа в мирно време (ами ако имаше и война?), до пълен фалит? Тези ли, които донесоха на българския народ само беди, лишения и страдания?

Управлявали повече от 50 години и убили всичко ценно у българина, те искат още да са господари и да се разпореждат, както и досега, със съдбините ни!

Но животът излезе по-силен от налудничавите и човеконенавистни идеи, теории и практика, дело на побърканите им създатели (алкохолици, сифилитици, садисти). Е, в редовете на членската им маса имаше и идеалисти, и множество наивници, които вярваха в химери!

Това означава, че те не трябва повече да управляват и че трябва да си отидат. И то завинаги!

Или тези, които се кичат, че са им "опозиция" - сбор от неуспели "марксисти", дисиденти, номенклатурчици, деца на шпиони и предатели, чужди храненици и послушници, нагаждачи, хитреци и тем подобни. Е, и между тях има свестни хора, но и те се губят в множеството. Вече седем години те симулират, че са опозиция, че са алтернативата на досегашното управление. Ако наистина са "опозиция", какво търсеха в парламента? Сега използват народното недоволство и тръбят, че онеправданите, ограбени, обеднели, изгладнели, оголели и обосели българска граждани са с тях, че те ги водят. Това не е вярно, защото мизерията (2-3 долара пенсия, едно кило кашкавал - 3 долара!) изведе българите по улици, площади и пътища, на протестни събрания, митинги и стачки.

Това означава, че и те не могат да управляват и да извършат реформите, чрез които България да стане нормална страна.

Трябва да отбележим и това, че общото между тези две сили е в близките им или еднакви понятия за управление на държавата, и в управлението на държавните средства, както и в това лично да се обогатяват, да уреждат живота на себе си и на близките си, да се разхождат по близки и далечни страни на държавни разноски, да пилеят оскъдните държавни пари, да водят "сладък живот", да позират, важничат и да се перчат!

Кой тогава да управлява България, кой да направи реформите, кой да я спаси?

Такива биха се намерили между неуправлявалите български граждани, стоящи досега далеч от политическите борби и управление, а те никак не са малко; от хора на политическата ни емиграция в чужбина; от единици в малките партии, дори хора между досега управлявалите и опозицията.

А трябва да влезе в действие и Търновската конституция, Н. В. цар Симеон II да се върне в България, заобиколен от нови, достойни, безкористни и некомпрометирани хора, на които общобългарските интереси ще стоят над всичко, за да се успокои българският народ и да се създадат условия за градивен и успешен труд за излизане от тежкото състояние. Да спасят държавата и народа ни, да спасят България от гибел!

София, 24 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "КЪМ МЛАДЕЖТА, КЪМ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ" НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТО НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ 1997 Г./


Млади българи,

Присъединявайки се към вашия гневен протест, отново "ловките" политически играчи се опитват да използват вашата енергия, идеи и духовна сила за своите лични интереси.

Цицерон е казал: "Ръката, която сочи мръсотията, трябва да е чиста".

Нека повече да не даваме шанс на провалилия се политически елит да ни налага своите правила на игра. Те заиграват с тезата за избори, но при съществуващия избирателен закон, който ще им позволи да вкарат отново свои послушници в парламента, за да гласуват безропотно за техните комбинации и игри със съдбата на народа ни. Ако се запази сегашната избирателна система, посредствеността ще владее и следващите парламенти.

Незабавни избори? Да! Но за Велико Народно събрание, с промяна на законите в името на България, за избор на личности, които ще носят отговорност за действията си.

Нека политиците, разбили нашите изборни надежди и човешка вяра през 1990, 1992, 1994 и 1996 г. да си отидат!

Трагичната истина е, че в България се провали цяла "политическа класа". Провали се, защото можещите и знаещите в нея се оказаха малцинство в сравнение с огромната и войнствена посредственост, озовала се в парламента с нашия глас.

Млади българи,
Да се борим за ново Възраждане на нашата Родина чрез всеобщ, всенароден вот за Велико Народно събрание!

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ (БСМ) ЗА МОДЕЛА НА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ


Седем години сме свидетели на провала на един модел - модела на конфронтация и пълно отричане, на партокрация и противопоставяне на партийни елити. Практиката показа несъстоятелността на идеята, че една политическа сила може да изведе страната от тежката икономическа и социална криза.

Управлението на Българската социалистическа партия (БСП) през последните две години не можа да преодолее този модел. БСП не успя да утвърди, да изведе и да наложи позитивните тенденции в партията, обществото и държавата. Напротив, ние допуснахме липсата на диалог на всяко равнище; допуснахме властването на съмнителни интереси и цели; загубихме реалното си влияние в структурите на гражданското общество.

Ето защо настояваме да обсъдим с ръководството на БСП два принципни въпроса:

1. Да развием идеята за национално съгласие, принципите и подходите за неговото развитие като основа за излизане от кризата.

2. БСП може да запази и да разшири влиянието си в обществото само ако:
- ускори процеса на идейната си идентификация до утвърждаването си като европейска социалистическа партия на социалната демокрация;
- предприеме мерки за повишаване на професионализма и ефективността на експертната работа в условията на пазарна икономика и съвременните политически реалности;
- реализира адекватна кадрова политика;
- подкрепи предложението на Българската социалистическа младеж (БСМ) за формиране и приемане от държавата и обществото на национална политика за младежта.

Намираме, че все още имаме потенциал да извървим докрай пътя до съвременна лява европейска партия.

БСМ е готова да се включи най-активно в предизборната кампания на Социалистическата партия за постигане на изборна победа.

София, 15 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ-ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЪБИТИЯТА НА 10-11 ЯНУАРИ 1997 Г. ОКОЛО И В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


При кървавия погром на студентите през нощта на 10 януари 1997 година полицията си послужи с агент-провокатори. Този момент се изплъзна от общественото внимание, а той е много характерен и доказва, че разправата със студентите е предварително организирана с цел да се всее страх в обществото пред всемогъществото на комунистическата власт.

В агент-провокаторството съвременният морал намира много низости и коварство, затова самият термимн агент-провокатор се произнася със същото отвращение, както и терминът палач. За съвременното правосъзнание агент-провокаторството е престъпление, а упражнено от държавен орган срещу собствения му народ е нещо чудовищно. А тъкмо то, това чудовищно престъпление, е присъщо на комунистическата власт. Привнесена отвън и натрапена с насилие, тя прониква в народа и го покорява чрез своята агентура, която насажда там хаос и поквара, страх и разложение. Този процес е показан гениално от гениалния Достоевски в романа "Бесове", от който разбираме, че комунизмът е власт на бесовете и че най-гнусните бесове са неговите пипала - агент-провокаторите.

Половин век нашият народ беше плячкосван и обезобразяван по този начин, а когато дойде времето грабителите да използват награбените капитали, те пак прибягнаха до агент-провокаторите, цвъкнаха ги начело на спонтанно възникналото всенародно демократично движение - да го оглавят, за да го обезглавят, и под тяхното прикритие превърнаха политическата си власт в икономическо всевластие - днес всичките богатства на страната са в техни ръце и всичките власти - законодателна, изпълнителна и съдебна, са оковани в клещите на тези червени капиталисти, които съставляват едва три процента и безпрепятствено безчинстват над 97 процента пролетаризирани, омаломощени бедняци.

След като изиграха възложената им роля, те един по един започнаха да разкриват истинския си цвят като Петко Симеонов, Стефан Гайтанджиев, Петър Дертлиев, Румен Воденичаров, Александър Каракачанов - списъкът е много дълъг, но народната памет го знае наизуст.

Но най-фрапантният агент-провокатор се оказва Желю Желев. Подготвян издалеко, превъзнасян като учен и философ с ореола на дисидент, той изневиделица се оказа ръководител на Съюза на демократичните сили (СДС) и главен фактор на демократичното преустройство. Чрез него комунизмът разнебити демократичното движение, окопа се здраво в икономиката и във всички сектори на обществения живот и заприщи пътя на всякакви реформи. През това време той обикаляше и заблуждаваше света, че "В България вече няма комунизъм".

Много са противонародните геройства на този висш агент-провокатор, като признаването на фалшифицираните избори за Велико Народно събрание, комунистическата конституция, която блокира реформите, коалиционно правителство с комунистите, боянските ливади и пр. и пр. - цели шест години игра на въже и палячовщина! Тези негови трикове ще бъдат разгледани отделно, тук само се посочват като характерни прояви на неговата червена марксическо-атеистическа същност и за да се види как едно човешко нищожество може да извърши велики злини, когато пружините му ги навиват бесовете...

Казват, че правителството, оглавявано от Филип Димитров, било първото демократично правителство. Нека си припомним имената на министрите - например на Николай Василев, Стоян Ганев, Румен Биков, Александър Александров, медика Никола Василев, Димитър Луджев - това ли са демократите? А какво да кажем за техния председател, който си е избрал такъв отбор демократи? Не е ли по-добре тези компрометирани лица да престанат да ни натрапват повече своите физиономии, ако искат "На раздяла зло да забравим"?

Партийният дом също беше опожарен от агент-провокатори, за да се прикрият престъпните финансови машинации на столетницата.

Може да се помисли, че комунистическите агент-провокатори вече са на изчерпване, но това не е така. Те са съществена част на комунистическото въоръжение, цели ешелони и докато има комунизъм, ще има и агент-провокатори. Ето още едно доказателство.

Първоначално СДС представляваше народно движение отдолу и ръководство, натрапено отгоре; между тях - никаква връзка, само на митингите се срещаха измамници с измамени.

Сега вече има структури по места в цялата страна, СДС е вече политическа корпорация със свои органи, ръководството трябва да се избира отдолу и да е свързано с членовете долу, което е единствено нормалното и абсолютно задължителното правило. Но срещу това единствено нормално положение се чуват възражения, измислят се хитростни аргументи от разни немуевремисти[?] и хиперантикомунисти. Не, не са се свършили комунистическите агент-провокатори.

С агент-провокатори си послужи полицай номер 1 през онази кървава нощ. Те хвърляха бомби със сълзлив газ, те премахнаха огражденията около Народното събраине, те се покатериха и с тренирани хватки изкъртиха прозорците и нахълтаха вътре, без да се намеси полицията. Също те през нощта уж се нахвърлиха срещу излизащите депутати и пак без противодействие на полицията - и всичко това, за да дадат основание на своя шеф да се позове на "многото нарушения през този ден", които наложили акцията на полицията.

Фактите обаче доказват, че полицаите са нападали студентите, настигали са ги и са им нанасяли побоища не до Народното събрание и автобуса, в който са се качвали депутатите, а далече от там, чак в съседни улици. Там са им потрошили главите, от което някои са изпаднали в кома.

Този погром, извършен с промощта на лумпен-провокаторите, представлява престъплението тежка телесна повреда по чл. 131, т. 2 и 4 във връзка с чл. 128 от Наказателния кодекс, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 12 години. Издателите на заповедта отговарят като подбудители, всички полицаи, участвали в погрома, като извършители, а агент-провокаторите - като помагачи.

За причинените вреди на обществено имущество, за нараняванията и страданията на пострадалите всички съучастници - подбудители, извършители, помагачи, отговарят солидарно.

Заповедта не оневинява полицаите, защото те са съзнавали, че с нейното изпълнение вършат престъпление. Отсъствието на полицай номер 1 по време на погрома е без значение, защото подбудителят не е нужно да присъства или да участва в извършването; това че той се е скрил, за да си създаде алиби, още повече го изобличава като организатор на това престъпление. А агент-провокаторите, макар да са скрити и маскирани, все някога ще бъдат разкрити и те ще бъдат очевидното доказателство, че Българската социалистическа партия, равна на Българската комунистическа партия, е престъпна организация, която си служи с престъпници.

София, 25 януари 1997 година

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕТКО БОЯДЖИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТЕФАН СОФИЯНСКИ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ОФИЦИАЛНО ПОСТАВЯНЕ КАНДИДАТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В НАТО


Уважаеми господин президент,
Уважаеми господин министър-председател,

Българският комитет за неутралитет и Клубът за неутралитет, които обединяват стотици известни интелектуалци, висши духовници и военни, политици и общественици, дейци на науката, изкуството и културата, изразяват своята дълбока загриженост по повод решението на служебното правителство за официално поставяне на кандидатурата на България за членство в НАТО.

Ние сме убедени, че решаването на такъв важен въпрос, който касае както националната сигурност, така и бъдещето на Отечеството ни, не може да бъде взето по подобен начин. В крайна сметка членството в НАТО е само една от алтернативите за обезпечаване безопасността на България и съвсем не се подкрепя от преобладаващата част от българския народ.

В същото време нито служебният кабинет, ръководен от Стефан Софиянски, нито президентът на Републиката Петър Стоянов са упълномощени да вземат решения от такъв характер. Новата история на България показва, че всички подобни ходове, направени без предварително допитване до народа, са имали катастрофални последици за страната ни.

Поради това предлагаме на правителството, наред с активизирането на отношенията със Северноатлантическия пакт, да предприеме и необходимите мерки за активни сондажи по въпроса за превръщането на България в неутрална и необвързана с военни блокове държава - реален фактор на мира и спокойствието на Балканите и в Европа.

Социологическите проучвания показват, че неутралитетът се подкрепя от значителна част от българското общество. Още веднъж подчертаваме, че както решение за интеграция в НАТО, така и за възприемането на неутралитета като основа на нашата външна политика могат да бъдат взети единствено чрез всенароден референдум.

Като изразяваме най-добрите си чувства към вас, оставаме с надеждата, че ще се вслушате в гласа на разума и по този начин ще потвърдите привързаността си към демократичните принципи, върху които се основава нашето гражданско общество.

София, 18 февруари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             НАЦИОНАЛЕН
КЛУБА ЗА НЕУТРАЛИТЕТ:                                  КООРДИНАТОР НА
ЧАВДАР КЮРАНОВ                                            БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА
                                                                         НЕУТРАЛИТЕТ: ТОДОР КОНДАКОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕЛЕНА ФЕДЕРАЦИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ПОВОД НА ПОДПИСАНИЯ УКАЗ ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН


Уважаеми господин президент,

От името на Българската зелена федерация Ви призовавам да подпишете Указ за обнародване на променения Избирателен закон. Убеден съм, че измененията в него напълно отговарят на духа на демокрацията и на изискванията на момента: цветните бюлетини унижават достойнството на българския избирател и дават на няколко партии неоснователно предимство; подялбата на ефирното време между парламентарните партии им носи допълнително предимство пред извънпарламентарните, а процентната бариера им подарява депутатски места, спечелени с чужди гласове.

Никаква демагогия за "стабилно мнозинство" не може да оправдае високата процентна бариера. Тя позволява Народното събрание да бъде узурпирано от две политически сили, а това обрича на гибел плурализма и предизвиква политическа апатия у избирателя. Пък и всички видяхме резултатите от "стабилността" на последното парламентарно мнозинство.

Господин Стоянов,
За по-малко от месец съдбата на България за втори път е във Ваши ръце. Искрено се надявам отново да проявите политически разум, който, бъдете сигурен, бъдещето няма да пропусне да оцени.

София, 16 февруари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВЛАДИМИР СОТИРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОЗИЦИЯТА НА ПРОФСЪЮЗА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 38-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ


1. Координационният съвет (КС) на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) смята, че политически ангажираните синдикални членове са в правото си за пореден път да изразят своя вот на подкрепа на избраната от тях политическа сила. Ръководните органи на конфедерацията ще се отнесат с респект към този демократичен акт.

2. Като взе предвид тежката и очевидно продължителна икономическа и социална криза, която изисква представителство на наемния труд и синдикатите в бъдещия парламент, форсиране на социалната законодателна дейност,

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ

възлага на Изпълнителния комитет (ИК) на КНСБ да намери подходяща форма за обединяване на политически неангажираните синдикални членове и на други граждани за участие в предстоящите избори.

При избора на формата на участие и на предизборните партньори КНСБ да се ръководи от следните критерии:

- спазване на законите на страната по отношение на синдикатите, партиите и изборите;

- приоритет на ориентация към политически формации с конкретни програми за социално партньорство; законодателно уреждане на правата на наемните работници в приватизираните предприятия и в частния сектор; нова заетост; реформа в социалното осигуряне, наложена от предстоящото преструктуриране; алтернативно развитие на критичните региони и браншове и др.

- недопускане на коалиция с Българската социалистическа партия (БСП), с нейни бивши или бъдещи съюзници.

София, 17 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО


Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подкрепят изцяло протестните действия на синдикатите в Българското национално радио, породени от нежеланието на ръководството да удовлетвори техните справедливи искания за:

- Да се прекрати и да не се допуска цензуриране в Българското национално радио под каквато и да е форма;

- Да се поеме публично дисциплинарната отговорност за това;

- Нерешен остава и въпросът за достойно заплащане на труда на работещите в Българското национално радио.

КТ "Подкрепа" и КНСБ заявяват, че ще съдействат на синдикатите в Българското национално радио за пълното удовлетворяване на техните искания и предупреждават, че отговорността за ескалиране на напрежение в националната ни медия е изцяло на ръководството на БНР.

София, 17 февруари 1997 година

За КТ "ПОДКРЕПА":
д-р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

За КНСБ:
проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Независимият профсъюз (НП) "Единство" приветства постигнатото споразумение между политическите сили, представени в Консултативния съвет за национална сигурност. За първи път в най-новата история на България парламентарно представените сили декларираха общо съгласие за нормализиране на обстановката в страната, по принципите за изхода от икономическата криза и във връзка с предстоящите парламентарни избори.

Ние ще подкрепим назначеното от президента служебно правителство, ако то действително предприеме необходимите практически мерки за политическа и икономическа стабилизация в рамките на неговите конституционни правомощия.

Ние декларираме, че ще дадем своя принос за осигуряване на социален мир и спокойствие, ще оказваме всякакво подкрепа на правителствените мерки, насочени към оживление на производството и за оцеляване на бедстващото население през зимните месеци.

НП "Единство" ще съдейства активно и пълноценно за осигуряване на условия за провеждане на свободни, честни и демократични избори. Убедени сме, че българският избирател за пореден път ще покаже своята демократична същност и ще формира парламент, който в максимална степен да отговори на неговите интереси и потребности.

София, 14 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА 40 ПРЕПОДАВАТЕЛИ - СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ В СТОЛИЦАТА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КЪМ БЪДЕЩОТО 38-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ОБАЗОВАНИЕТО НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА УЧИТЕЛИТЕ


Ние, българските учители, на чиято професионална и гражданска съвест се крепи голяма част от отговорността за утрешния ден на България, заявяваме своята воля да бъдем достоен глас в новия обществен диалог. Съзнаваме, че държавата се намира в извънредно критична ситуация, в която не само парите, но и времето за спасителни действия са преброени. Съзнаваме, че служебното правителство е притискано от всички страни с толкова дълго пренебрегваните и напълно основателни искания на различните професионални съсловия.

Същевременно се чувстваме длъжни да бием тревога за гибелното състояние на българското училище, чието спасяване е крайно време да стане първостепенна грижа на цялото общество. Защото ако него все още го има, то е само благодарение на възрожденското себераздаване на българския учител, чийто труд десетилетия наред е унизително подценен.

Ако досега мълчахме, то не беше от малодушие, а защото знаехме, че няма да срещнем друго освен демонстративно неразбиране. Сега говорим, защото се надяваме, че най-сетне има кой да ни чуе. За нас е ясно, че при една рухнала система и разграбена хазна е илюзия да искаме пълното обезпечаване на образованието и на българския учител от централизираните фондове и от бюджета. Затова бързаме да огласим необходимостта от неотложни промени в системата на образованието. Забавянето им би обрекло българското училище на безизходица, а страната ни - на безперспективност. Ето защо ние предлагаме приоритетно разглеждане в бъдещия парламент на въпроса за:

- децентрализиране на финансовото управление на училищното образование;

- даване статут на държавен служител на българския учител;

Преосмисляне на принципите за формиране разходната част на държавния бюджет в дългосрочен план с тенденция:

- постепенно повишаване на отделяните за образование средства;

- повишаване на относителния дял на средствата за задължително образование за сметка на висшето в рамките на бюджета за образование изобщо.

Предложението ни към служебния министър на образованието, науката и технологиите (МОНТ) е:

Незабавно въвеждане на Наредба No 6/23.06.1994 година на МОНТ за специфични икономически правила в системата на народната просвета, съобразена с настоящото законодателство - като алтернатива за бързо излизане от финансовия колапс, както и облекчаване на социалната цена на прехода.

София, 14 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 24 февруари 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.