26 септември 1991

София, 26 септември 1991 година
        Брой 189 (464)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.


УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

В повечето населени места в България вече са обявени избирателните списъци за изборите за Народно събрание и местни органи на властта. Ние ви призоваваме за следното:

1. Всеки да провери в избирателните списъци вярно ли са отразени личните му данни.

2. Да провери има ли в списъка лица под 18 г., починали или избиратели, които ще бъдат в чужбина към момента на изборите.

3. При необходимост от коригиране на избирателните списъци в смисъла на горното препоръчваме на избирателите да поискат с писмена или устна молба временният изпълнителен комитет или временната управа да нанесе корекциите. Временните изпълнителни комитети или временните управи са длъжни да отговарят на молбите в тридневен срок. Препоръчваме корекциите да се правят от упълномощено за целта от ВРИК длъжностно лице, което отговаря за регистъра на населението.

4. В случай че тридневният срок не се спази, информирайте с телеграма ЦИК. В телеграмата да се укаже: (1) исканата корекция; (2) избирателен район, община, населено място, избирателна секция; (3) дата и входящ номер на молбата на избирателя за исканата промяна.

АДРЕСЪТ НА ЦИК Е:
1000 София, бул. "Дондуков" N 2
ЦИК - за корекции в избирателните списъци

София, 24 септември 1991 г.


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРСДП), ОТПРАВЕНО ОТ СЕКРЕТАРЯ НА ПАРТИЯТА АРХ. МАНОЛ ДИМИТРОВ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ, СЕЛЯНИ, РАБОТНИЦИ И НАРОДНИ ИНТЕЛИГЕНТИ!

Добър вечер на всички, които очакват не "Панорама", а да чуят словото на Българската Работническа социалдемократическа партия (БРСДП), партията на Димитър Благоев-Дядо. Тази партия има 100-годишна история и никоя друга партия няма право да присвоява тази история. И на децата е известно, че БКП съществува от м.май 1919 година. От тогава се броят и нейните конгреси. Никъде по света не съществува закон, който да дава наследство при живи родители. БКП/БСП това иска. Но нека си иска. Тя иска да бъде наследник и на библейския цар Соломон, но не може.

Няма да Ви чета предизборна програма. Имаме такава, ето я, и тя е най-прогресивна програма. Дадена е на двата земеделски съюза, на г-н Гиньо Ганев, на БСП и на СДС. Нашата програма беше готова още през м.юли. От нея са се възползвали всички и са взели това, което им харесва. Ние не им се сърдим. В днешните времена и плагиатството е средство за печелене на пари. Ние няма да правим митинги и окупационни стачки, блокади на пътища и университети. Нашата партия не е по тази част. Ние предпочитаме читалищните и други салони, където кротко и по човешки да разговаряме с трудовите хора, без да вдигаме палец нагоре и надолу и да показваме с два пръста ушичките на зайчето. Който има уши, нека ни слуша, който има очи, нека ни гледа.

В нашата предизборна програма няма обещания, че можем да накараме и петела да снася яйца. Не обещаваме да строим мостове и да прокарваме реки там, където няма. Няма такова нещо! Нашата партия е много, много народна, партия на селяните, на работниците и на народната интелигенция. Лъжата и измамата са чужди за нас. Така Димитър Благоев е учил нашите бащи, а пък те - нас. Ето защо нашата молба към Вас, скъпи наши братя по труд, е да не се поддавате на голи обещания и да вярвате в непостижими неща. Виждаме си хала, знаеме кой ни доведе до положение децата ни с месеци да не виждат месце и масло вкъщи. Ние няма да плюем против никого, няма да хвърляме мръсотии против личности. Ние сме възпитани хора, благоевци. Нашата партия няма никакви грехове и нито пред бога, нито пред дявола, а най-малко пред изстрадалия и страдащ български народ. Вината ни е само в това, че бяхме затрити преди 72 години от болшевишко-коминтерновски главорези в България. Сега сме свободна партия, решила да участва за първи път в избори след 72 години. Нашите бащи и по-големи братя осеяха с костите си сибирските лагери единствено защото бяха благоевци и не сведоха глави пред сталинските главорези. Но, хайде, да не разлайваме повече махленските кучета.

Иска ми се все пак да кажа на добър български език две приказки какво мисли нашата партия за утрешния ден на България. В парламента нашите хора ще се броят за ревизия първо на Конституцията, а сетне на всички закони, приети от Великото народно събрание, на първо място Закона за земята. Сегашния закон е едно юридическо увъртане. Направен е така, че земята никога да не се върне на нейните собственици. И ще го преработим!

На второ място, ние никога няма да се примирим с дива и идиотска приватизация на промишлените предприятия. Те трябва да бъдат раздържавени и предадени в собственост на самите работници безплатно така, както и земята на селяните. Няма да се съгласим за нищо на света да има унижени и онеправдани, да бъде експлоатиран човек от човека. Нашата партия има един девиз и той е свещен за нас: ЕДИН ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ЗА ЕДИН. Това значи, че ние сме за истинско коопериране на всички производства, където експлоатацията на човек от човека не съществува. Ние сме за свободна вътрешна и външна търговия, но трябва да се направи добра сметка: първо, какво ще яде нашият народ и на каква цена, а после какво ще продаваме навън. Ще водим жестока борба да бъдат ликвидирани спекулата и кожодерството на пазара. Искаме да се очистят нашите улици от разни търгаши и мошеници. България не е ориенталска страна, а европейска, с 1300 годишна история. Ще се борим медицинското обслужване да бъде на оная висота, която се полага. България има великолепни и способни медицински работници. Липсват им само лекарства и съвременен инструментариум, а най-важното - справедливо и задоволително заплащане на техния високохуманен труд. Грехота е един хирург по време на операция да мисли откъде да намери 10-15 лева, за да купи за децата си малко колбаси, за да ги нахрани на обяд или на вечеря.

Следващата категория хора по материално обезпечение трябва да бъдат офицерите от българската армия и органите по охраната на вътрешния ред и сигурност в страната. След това да бъдат прилично обезпечени хората, които ни учат на азбуката, преподавателите от учебните заведения, тези хора, които са посветили живота си да подготвят утрешните строители на свободна и демократична България.

Обръщам се към селяните: да не позволяват да се рушат стопанските сгради на ТКЗС и материалите да се разпродават на безценица на номенклатурните кадри. Моля Ви, другари от село! Много търпяхме, изчакайте още малко и нещата ще си дойдат на своето място!

Обръщам се към работниците и инженерно-техническите ръководители от заводите и предприятията: Не позволявайте сътвореното от вашия труд и усилия да ви бъде отнето от новозабогатели българи и чужди капиталисти. Предприятията и заводите са рожба на Вашия труд и трябва да останат Ваши. Борете се да няма повече съкращения и хората да бъдат изхвърляни на улицата без хляб!

Обръщам се към всички български избиратели: Не се поддавайте на провокации отляво и отдясно. В тези бурни дни и седмици не трябва да падне нито косъм от главата на никого. Запазете гражданския и социалния мир в страната! Горе главите, България трябва да запазим за българите. Няма да позволим да бъде разпродавана при никакви условия и за нищо на света.

Гласувайте с бюлетината на Българската работническа социалдемократическа партия, която е бяла с две червени ивици и надпис отгоре - БРСДП.

Бъдете здрави всички и Вашите семейства!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ (ХЖД) Г-ЖА ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА. ХЖД ВЛИЗА В СЪСТАВА НА 7-ПАРТИЙНА КОАЛИЦИЯ НАЧЕЛО С БСП.


НИЕ, от ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ се ръководим в живота и възпитаваме децата си в духа на християнската нравственост и общочовешките ценности, в дух на национално самосъзнание и гордост от принадлежността си към българската нация. Нашето верую се изразява с триадата:

БОГ-ОТЕЧЕСТВО-СЕМЕЙСТВО

БОГ Е ЛЮБОВ, а когато любовта е в основата на човешките деяния, светът става по-добър. Любовта към ближния е пътят, по който стигаме до висше признание на делата си.

ОТЕЧЕСТВОТО е не само мястото, където сме се родили. Това са нашите родители, нашето детство, първият гроб на близък човек. В Отечеството всеки от нас е брънка от нещо голямо и силно.

СЕМЕЙСТВОТО е първият и най-ярък спомен за Отечеството. Семейството ни прави жизнени и устойчиви, изгражда свободни личности. Те са гарант за народното благоденствие.

Ние не делим света на "мъжки" и "женски". Бог е създал мъжа и жената да живеят заедно в хармония, както живее цялата природа. Тъкмо затова защитаваме интересите на жените, които намират за достатьчно достойно положението си на майки и съпруги и го смятат за висше изпълнение на гражданския си дълг. Ние ще осигурим правото на всяка жена да избира свободно между многодетното майчинство и професионалната кариера. При сегашните условия изборът в полза на майчинството е съпътстван със социално и икономическо неравенство. В резултат сме една застаряваща нация.

Като издигаме кандидатурите си за участие в законодателството на страната, НИЕ НЕ ОТПРАВЯМЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОБЩОПРИЕТИ НЕЩА, А ПРЕДЛАГАМЕ КОНКРЕТНИ НАЧИНИ ЗА ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ.

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

В основата му трябва да залегне принципът, че МАЙЧИНИЯТ ТРУД Е ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН. Този факт се признава от сегашния закон само на думи: детски надбавки и минимална заплата по отглеждане на дете до тригодишна възраст се полагат само в случай, че майката е била заета професионално с друга дейност. Естествено е жената да има професионални амбиции и е трудно да си представим място в човешката цивилизация без нейното участие. Равните права на жената с мъжа са безспорни и точно затова МАЙЧИНИЯТ ТРУД ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАЩА НАРАВНО С КВАЛИФИЦИРАНИЯ ТРУД В ДРУГИТЕ СФЕРИ, и то без предварителни условия. От правилната оценка на майчиния труд зависи уважението на обществото към семейството.

Необходимо е още:

- подбор на професии, забранени за жени в родова възраст и санкции за фирмите, които нарушават тези норми.
- подбор на приоритетни женски професии и финансови облекчения за фирми, които прилагат гъвкави форми при наемането на жени с деца и особено на многодетни майки.
- гъвкави форми за социално и пенсионно осигуряване, в съответствие с принципа: майчиният труд се осигурява от държавата, а трудът на заетата професионално майка - от фирмата.

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙСТВОТО:

В условията на пазарната икономика и демократизацията на обществото е наложително да се извършат промени в съществуващия семеен кодекс, като на първо място се въведе БРАЧНИЯТ ДОГОВОР. Той трябва да предвижда:

- защита на родителя, който отглежда децата,
- защита на съпругата, не само като майка,
- задълженията на семейството по отглеждане нд децата,
- задължения на членовете на семейството по отношение на техните родители,
- взаимни задължения на двамата съпрузи по отношение на техните професии,
- финансови клаузи при болест, развод, смърт на един от съпрузите,
- клаузи по собствено усмотрение на съпрузите, които имат еднаква сила със задължителните клаузи.


ЗАКОН ЗА ДЕТСТВОТО

Такъв изобщо липсва в българското законодателство и е крайно време да бъде сътворен. Законът за защита на детството трябва да засяга:

- правото на детето да не бъде експлоатирано от политическите организации, като се предвидят наказателни мерки за злоупотреба с детството за политически цели.
- финансови предимства за фирми, които произвеждат детски храни, дрехи, мебели, играчки, учебни пособия и пр.
- държавата осигурява нормални условия за живот на така наречените "непълноценни деца",
- публичната власт и обществото са задължени да полагат особени грижи за деца, които нямат семейство, както и за тези, които са без средства за съществуване,
- образованието е достъпно за всички деца, като се намерят различни форми за подпомагане на даровити деца без средства,
- за здравето на децата до 14 годишна възраст да носи отговорност освен семейството и държавата,
- забрана за строителство на детски заведения в екологически опасни райони,
- наказателна отговорност за този, който възпитава у децата расова, национална, религиозна или други форми на омраза,
- дейностите на културата и изкуството за деца да бъдат под надзора на държавата и на Българската православна църква.

Връзката СЕМЕЙСТВО - УЧИЛИЩЕ - ЦЪРКВА ще помогне да възстановим стародавните български традиции, да преодолеем националния нихилизъм и да възпитаме у децата си самочувствието на наследници на достоен народ. Само със здраво национално съзнание можем да бъдем партньор в Обединена Европа.

Уважаеми избиратели и избирателки, предизборното ни слово е кратко, но, надяваме се, ясно: ВСЯКА ОТ НАС ИСКА СПРЕТНАТ ДОМ С ДЕЦА, ПРИЛИЧНА ТРАПЕЗА И ГРИЖОВЕН СЪПРУГ. ГЛАСУВАЙТЕ НИ ДОВЕРИЕ, ЗА ДА ДАДЕМ СВОЯ ПРИНОС!

София, септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ЗА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


Българската национална демократическа партия (БНДП) е нова формация, която само за година и половина се утвърди в българския политически живот благодарение на ясно прокламираните и неотклонно следвани конструктивни принципи, върху които се основава нейната обществена дейност.

БНДП си поставя за цел градивния синтез на двете безсмъртни начала: демокрацията и националната идея, така както те взаимно се допълват в най-добрите примери на световните демокрации. Само когато в България бъде изградена национална демокрация, тоест общество и държава, съобразени с националните традиции и стремежи на народа, отразяваща и защищаваща както българските държавни интереси, така и интересите на отделната личност, тя ще се превърне в достоен и равноправен член на Обединена Европа на свободните нации.

БНДП, разграничавайки се от социалните идеологии, почиващи на групов или класов интерес, поставя в центъра на своето внимание проблемите и интересите на отделната и неповторима човешка индивидуалност. Ето защо БНДП отдава първостепенно значение на естествените социални общности, в които човешката личност намира своята реализация - семейство, нация, държава.

ДЪРЖАВНОСТ

Основната идея, от която изхожда БНДП, е, че българската държава е гарантът на националния суверенитет, както и на личните и граждански права и свободи, на материалния и духовния напредък на нацията. Но пряката държавна намеса в регулирането на икономическите и социалните отношения трябва да бъде ограничена до минималната необходимост.

Основните принципи, които БНДП следва в усилията си за изграждане на демократична и правова държава, са върховенство и равенство пред законите, разделения на властите, стабилност и респект пред държавните институции. Вярна на своите демократични принципи и на програмата си, БНДП ще настоява за провеждане на референдум за републиканска или монархическа форма на управление на България. БНДП ще се застъпва за усъвършенстване на приетата от Великото народно събрание конституция по следните по-важни въпроси:

- премахване на онези членове на конституцията, които дават възможност държавата чрез административни методи, а не чрез икономически лостове да преразпределя националното богатство;
- увеличаване на правомощията на пряко избирания президент;
- въвеждане на втора камара на парламента, съставена от личности с доказани качества, избирани по мажоритарната система. БНДП ще предложи и взаимносвързан пакет от закони, които да утвърдят;
- високия професионален и социален статут на армията и полицията като служители единствено на закона и на националните интереси;
- службеният стабилитет на държавното чиновничество, с което да се спре безвластието, пасивността, безпорядъкът и корупцията в държавта;
- дългосрочна държавна политика, стимулираща развитието на стопанските и на демографските процеси в пограничните и други слабо развити райони.

ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

Основна цел на БНДП в областта на вътрешнополитическия живот е утвърждаването на парламентарната демокрация и нормалното функциониране на структурите на гражданското общество в условията на обществен ред и сигурност. За да се осъществят тези цели, трябва да бъдат премахнати всички остатъци от тоталитарната система, а БСП и сателитните й организации да бъдат отстранени по парламентарен път от лостовете на политическата и икономическата власт. Да не се допусне установяване на монопол върху властта или нейни структури от партийна формация, независимо от идейната обосновка.

В бъдещия парламент БНДП ще настоява за:

- премахване на държавния монопол върху националните институции за осведомяване и поставянето им под обществен контрол;
- създаване на широка мрежа от български частни радио- и телевизионни програми, които да гарантират възможността за свободна размяна на идеи в обществото;
- търсене на съдебна отговорност от виновниците за сегашното кризисно състояние на обществото.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

БНДП смята, че България трябва неотклонно да следва линия на отстояване на българските държавни и национални интереси, като постигне баланс на влиянията и интересите на външните сили, без да се обвързва определено с една от тях. Приоритет във външната политика трябва да бъде интегрирането на България в общоевропейските политически, икономически и военни структури.

Конкретно БНДП ще настоява за:

- ускорено сключване на двустранни договори с най-развитите европейски държави, както и с европейските институции;
- подписване на нови, равноправни договори с държавните формирования, наследници на СССР, и с източноевропейските страни;
- постигане на двустранни договори със страните, в които живеят българи, за предоставянето им на статут на двойно гражданство;
- сключване на международни договорености (двустранни или многостранни) най-малкото в балкански мащаб за гарантиране на националната ни сигурност;
- БНДП, вярна на своите демократични принципи, доказани с подкрепата й за независимостта на Словения и Хърватско, ще настоява за даване на гаранции за държавния суверенитет на Република Македония от страна на българската държава.

НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

След 47 години политика на национален нихилизъм, провеждана от Комунистическата партия, БНДП ще се стреми да внесе осъзнаването на българските национални интереси сред всички български граждани и политическите партии, тъй като смята, че националният въпрос не е монопол на отделна обществена група или политическа партия. България трябва да следва трайна и последователна национална политика, която да не се влияе от промените в политическата конюнктура. За да защити процесите на консолидация и на интеграция на българската нация в рамките на еднонационалния характер на българската държава и за съхраняване на духовното единство с всички българи, живеещи извън пределите на страната, БНДП ще настоява за приемане на специално законодателство за:

- свободна изява на културната и религиозна самоличност на всички български граждани, като техните права се разглеждат само в индивидуален план;
- улесняване на контактите във всички сфери на живота с компактните маси българско население извън границите на Република България;
- създаване на приоритетен режим за заселване в родината-майка на желаещите да сторят това наши сънародници;
- сключване на изселническа спогодба с Република Турция за онези български граждани, които желаят да сторят това;
- морално и материално насърчаване на контактите с българската емиграция по света.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ФРАГМЕНТИ КЪМ АКТУАЛНА ИДЕЙНА ПЛАТФОРМА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ ПЪРВА), ПРЕДСТАВЕНИ НА ВТОРИЯ (ИЗВЪНРЕДЕН) КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 17-18 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ СЪМИШЛЕНИЦИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

В този драматичен политически момент от лятото на 1991 г. Радикалдемократическата партия в България се оказа единствената политическа организация у нас, в чиито среди няма груби противопоставяния, няма яростни личностни боричкания, няма организационни разцепвания - нито по вертикалата, нито по хоризонталата, по места. Може би основната причина за нашата освободеност от бремето на организационния и на идейния хаос, от събирането да се мразим, подозираме и дебнем, а не да се обичаме и да се развиваме е, че ние поставихме като първооснова и като цел нашите идейни принципи, да си ги припомним от наследството, да ги превръщаме в стил на поведение и начин на мислене, да ги развиваме като вътрешноорганизационна, политикокоалиционна, парламентарна и управленска практика. Но да не забравяме никога, че тези принципи преди всичко означават едно основно нещо: личността, нейната свобода, нейното себеосъществяване, нейната независимост от всяка принуда, разширяването на границите й. Това, в което най-често ни обвиняват - че сме премного идейни, премного сложни, че нашата пропаганда не достига до обикновения човек, че с подобна идеология силна и голяма партия не би могла да се направи, е всъщност наша сила. Защото в това тежко и болно време опитите да се правят силни и големи партии означава лавинообразно, нарастващо натрупване и сплитане на партизанщина, кариеризъм, обединяване по случаен признак, безкритично свързване с хора, които са ти по същество чужди и в последна сметка - смразяващи всичко наоколо външни и вътрешни взаимоотношеня. Не, това не е нашето разбиране за демокрация. Още с първата си дискусия през миналата година ние предупредихме за опасностите от партизанщината и нашите опасения се потвърдиха. Сега, след последната ни дискусия относно заседанието на т.нар. политически сили на 16 юли т.г., ние вече можем да направим горчивите констатации докъде достигнаха някои наши бивши партньори от така обичаната и така пазена от нас коалиция Съюз на демократичните сили. В тези времена на мимикрии, когато комунисти внезапно се сторват на християндемократи, времена на присвояване на идеологии, на политическа бесовщина, личностното обособяване, което ние винаги сме виждали като един процес, става все по-централна задача за същинския демократ.

Нашите идейни принципи ние също винаги сме виждали в развитие. Затова ни се струва, че на всеки наш организационен форум - конгрес, конференция или дори дискусия - би трябвало да се представят и разискват актуални идейни програми и платформи, фрагменти от тях с акценти върху най-значимото, най-дискутираното в историческия момент. Ние трябва да гледаме на нашите документи, които приехме и които ще приемаме всяка година, като един друг продължаващи се, допълващи се, коригиращи се. Те трябва да бъдат отворени, диалогични. Трябва да бъдат един несвършващ, непрестанно течащ политически дискурс, колективно повествование, което обраства с речите и действията на нашите парламентаристи, с нашите декларации, статии, студиите във вестника ни "Век 21".

Отново ще повторя: това, че обявихме личностния принцип, личностното обособяване и присъствие в политиката като една от самоцелите на нашата партийна организация, даде основания да се смята, че ние се насочваме предимно към интелигенцията и че сами се обричаме на неспособност да се разгърнем с разклонени структури в цялата страна. Но нашият опит за тази година и половина показа нещо, което отдавна е истина за съвременния неолиберализъм: че либералите съвсем не са само хора от една социална категория, че това могат да бъдат хора от всички зони на живота, стига да имат самочувствие. Сега ние наистина трябва да потърсим нови структурни възможности за разширяване на влиянието ни и организационно стабилизиране. Но нека стои като голямо предупреждение, че това в никакъв случай не трябва да става за сметка на естественото филтриране на съмишлениците ни чрез категоричността на позициите, опозиционната решителност и непримиримост, смелост и въображение при разискванията, преценката и намесата в социалните феномени. Ние трябва да бъдем твърдо за партийността, за институционализирането и стабилизирането на партиите, включително и на нашата, защото само силни партии могат да отстояват своите позиции, да водят сериозен обществен диалог и да упражняват контрол върху хората,които са предложили те самите да изпълняват високи обществени настроения. Виждаме какви упорити призиви към интелигенцията отправят някои формации, които също се опитват да усвояват либерализма. Но тази интелигенция, именно като прослойка, един път формирана, се оказа твърде заразена, упоена със социалност. Т.е. прекалено свързана с държавата, прекалено хипнотизирана от всесилието й, което осигурява на тази опитомена интелигенция псевдоуют, хилава защита и все по-оскъдна ситост. Вярна е, за съжаление, за тази социална прослойка една мисъл на Фридрих Науман, патрона на фондацията, с която ние сме така свързани, мисъл, която искам да приведа тук: "И когато се жалваме, че свободата не отбелязва особен бърз прогрес сред немския народ, то нека това наблюдение ни накара да се взрем до дъното на душите и да видим колко много прагматични душици са готови на всякакво лакейство, само и само да запазят спокойствието си. Само и само да не се компрометират, да не предизвикат недоволство, да не попречат някому, да не бъдат неудобни. Това обаче пречи на свободата като цяло. Затова първото, което можем да направим, за да помогнем на всеобщата свобода, е да се постараем самите ние да станем свободни, колкото се може по-свободни."

С настойчивите си призиви към същата тази интелигенция въпросните формации се обричат или да бъдат затворени клубове, които по недемократични пътища, по изпитаните канали на старата комунистическа властническа конспиративност бързо да внедряват непроверени и политически, и професионални хора в различните етажи на властта; или да събират на диспути сърдити от разрушаващия се уют индивиди, които започват да казват, че и едните са маскари, и другите са маскари. Очевидно това с либерализма няма нищо общо.

Ето защо ние предпочитаме да говорим не за интелигенция, а за българския интелигент. Ето защо ние разчитаме на всеки един от вас да стане свободна личност, да осъществи пълноценно способностите си, да отхвърли зависимостта от насадените, вкоренени тоталитарни догми и идеи и от посттоталитарните фантазми, истерии, страхове, зависимостта от нови авторитети, от нов патернализъм. За нас българската нежна революция е една революция на индивидуалното и на общественото съзнание и тя далече не е завършена.

Моля, уважаеми дами и господа, след това публицистично встъпление да приемете предложените кратки фрагменти към една актуална радикалдемократическа идейна платформа, като една покана за предизборна вътрешнопартийна дискусия, като един опит да се стимулират нашите диалогични способности и склонности. Всъщност най-важното за всички нас вече освобождаващи се е да се познаваме, да се разбираме и да ни е интересно да бъдем заедно.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ВЪПРОСА ЗАЩО ПАРТИЯТА ИЗЛИЗА САМОСТОЯТЕЛНО НА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


За изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 г. са регистрирани около 40 партии и партийни коалиции.

С изключение на четири-пет партии и коалиции, останалите са или малобройни, или нови, независимо че някои от тях са с голям потенциал.

На предстоящите избори очевидно повечето от тях няма да получат необходимите гласове, за да бъдат представени в бъдещето Народно събрание: Избирателният закон така майсторски е направен, че само три-четири партии и коалиции да спечелят, като получат "бонификация" от гласовете на тези избиратели, които са гласували за "малките" партии.

Разбирайки добре това положение, Българската демократическа партия за европейски и световни щати своевременно апелира към всички необлагодетелствани "малки" партии да образуват един мощен предизборен съюз, за да може да получат представителство в Народното събрание.

Нашият апел остана без резултат, очевидно поради неразбирането му от лидерите на тези партии, към които беше адресиран. Никоя не се отзова на апела, с изключение на една формация с монархическа насоченост, и нерегистрирания политически съюз "Нова България", но безрезултатно.

По тези причини Българската демократическа партия за европейски и световни щати беше принудена да излезе на предстоящите избори самостоятелно със свои кандидати.

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 септември - Следва предоставеният, за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА" (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА КОАЛИЦИЯ СДС - ЛИБЕРАЛИ, ВКЛЮЧВАЩА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР.


Реализирайки нашите идеи, въпреки комунистическото мнозинство в парламента, в условията на недостатъчна обществена подкрепа, ние, Зелената партия, Федерацията на клубовете за демокрация и Демократическа партия - Консервативен сговор, успяхме да наложим редица важни решения и закони, приети от Великото народно събрание:

- Допълнение към Правилника за организацията и дейността на Великото народно събрание;
- Закон за изменение и допълнение на Закона за политическите партии;
- Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети;
- Декларация относно положението в Персийския залив;
- Закон за борба със спекулата;
- Решение за изпращане на военен контингент в Персийския залив;
- Закон за допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал;
- Декларация за присъединяване към Европейската общност;
- Закон за задграничните паспорти;
- Декларация срещу агресията в Литва;
- Закон за изменение на Закона за пенсиите;
- Закон за изменение и допълнение на Закона за пенсиите;
- Закон за собствеността и ползването на селскостопанските земи;
- Закон за чуждестранните инвестиции;
- Решение за реабилитация на заличените адвокати;
- Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица;
- Част от Правилата и процедурите на парламентарната етика;
- Закон за изменение на Указа за търговското корабоплаване на Република България;
- Закон за реституцията, включен в Закона за кооперациите;
- Закон за кооперациите;
- Закон за избиране на народни представители и общински съветници и кметове;
- Закон за изменение на Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи (за Беломорска Тракия и Егейска Македония);
- Денонсиране на договора за взаимопомощ със СССР;
- Законопроект за изменение на Закона за авторското право;
- Законопроект за националното единство и междуетническите отношения;
- Законопроект за преобразуване и приватизация на държавните предприятия;
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс;
- Законопроект за спорта;
- Законопроект за защитените територии;
- Законопроект за изменение на Закона за автономия на ВУЗ;
- Законопроект за горите;
- Законопроект за приватизацията;
- Законопроект за висшето образование;
- Законопроект за приватизацията и възстановяване на щети от национализацията на стопански и жилищни обекти;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за амнистия, връщане на отнетите имущества (за Народния съд);
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове;
- Законопроект за изменение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

Доказателство за неизбежната необходимост на идеите ни за реформата е и фактът, че дори нашите политически опоненти гласуваха за тях.

Защото друг път за възраждането на България няма!

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,
Подаденият глас е израз на преценка. А вашият глас за СДС-либерали показва ясна позиция, присъща на свободните и мислещите личности. Той доказва, че либералните идеи са ваши идеи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ (СЮД) ПО ВЪПРОСА ЗА ДОСТЪПА НА ПАРТИИТЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ДО ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ НАБЛЮДАТЕЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


Продължават грубите нарушения, извършвани от Българското радио и от Българската телевизия, на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и Решението на Великото народно събраниеза предизборната кампания (ЗИНПОСК и РВНСПК). Оказа се, че не "всички кандидати за народни представители, партии и коалиции имват право на достъп до националните средства за масово осведомяване” (чл. 57 ЗИНПОСК), а само представителите на партии и коалиции, представени в правителството.

Така, на 22 септември 1991 г. в предаването "Неделя 150” представителят на СДС-либерали Ефтимов в течение на цели петнадесет минути разясняваше платформата на своята коалиция (докато другите разполагат за тази цел само с по пет минути). Глупавото обяснение на водещия, че дава тази възможност поради "простия факт, че платформата бе публикувана тази седмица", може да бъде оборено веднага: Партия Либерален конгрес също публикува своята платформа тази седмица, но Българско радио въобще и не помисли да покани неин представител да разясни платформата й.

Съюзът на юристите демократи в България обръща отново внимание, както и преди миналогодишните избори, на безцеремонното беззаконие, което царува в Република България. Предварително опорочаване от страна на властите за предстоящите избори ще бъде традиция на българския народ.

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ '91

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ на Централната избирателна комиция /ЦИК/ от N 122 до N 152 включително /без N 126; решението ще бъде публикувано допълнително/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 122

Относно: правото на безплатен отпуск и възнаграждение на членовете на общинските избирателни комисии


Членовете на всички комисии имат право на безплатен отпуск през времето, необходимо за работата им в комисията.

"Необходимото за работа" време по смисъла на чл.41 от ЗИНПОСК следва да се определи от всяка комисия съобразно конкретния обем на работата на всяка община и заангажираността на отделните членове. Те трябва да получават възнаграждение за положения от тях труд и в неработни дни, изчислено на базата на определеното от ЦИК месечно възнаграждение за съответната длъжност.

Отпуската за необходимото време се разрешава от оторизираното за това длъжностно лице.

20 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 123


С решение от 13 септември 1991 г. Районната избирателна комисия - гр.Стара Загора, отказала да регистрира кандидатската листа на Свободната демократическа партия за избор на народни представители на Веселин Йорданов Николов, ЕГН 450521ХХХХ и Стефан Василев Исаков, ЕГН 441007ХХХХ.

По преписката безспорно е установено, че молбата за регистриране е изпратена по пощата до Районната избирателна комисия на 13 септември 1991 г. до 19 часа /с оглед на работното време на пощите/. От тази гледна точка срокът по чл.45, ал.2 от ЗИНПОСК във връзка с чл.34, ал.2 от ГПК е спазен.

Ето защо Централната избирателна комисия

РЕШИ

Отменя решение N 5 от 17 септември 1991 г. на Районната избирателна комисия - гр.Стара Загора.

Регистрира кандидатската листа за народни представители на Свободната демократическа партия в 27 многомандатен избирателен район - Стара Загора, за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. в следния състав и поредност:

1. Веселин Йорданов Николов, ЕГН 450521ХХХХ
2. Стефан Василев Исаков, ЕГН 441007ХХХХ.

20 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 124

Относно: отмяна на отказ на Районната избирателна комисия за регистриране на кандидатска листа


Постъпила е жалба, подписана от заместник-председателя Антон Балев и секретаря Евгени Узунов от Нова християндемократическа партия срещу решение на РИК в 6 многомандатен избирателен район /протокол N 1/16 септември 1991 г./ за отказ за регистриране на кандидатска листа напартията.

Централната избирателна комисия счита, че жалбата е основателна, тъй като са спазени условията на чл.45, ал.1 от ЗИНПОСК и документите са подадени по пощата в срока по ал.2. В чл.45, ал.1 от ЗИНПОСК не е регламентирано изискването за лично представяне на необходимите за регистрация документи.

Поради изложеното и на основание чл.35, ал.2 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя решението на РИК - гр.Враца /протокол N 1 от 16 септември 1991 г./, в частта му за отказ за регистриране на кандидатска листа на Нова християндемократическа партия.

Регистрира кандидатската листа на Нова християндемократическа партия в 6 многомандатен район с кандидат Михаил Иванов Михайлов.

21 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 125

Относно: потвърждаване на решение на Районна избирателна комисия

Постъпила е жалба, подписана от председателя на Българския бизнес блок срещу решение от 17 септември 1991 г. на РИК - гр.Стара Загора за отказ за регистриране на кандидатска листа.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна, тъй като документите за регистрация са представени извън законоустановения срок от 30 дни. Действително предложението е изпратено с телеграма на 13 септември 1991 г., но заявлението на кандидата е представено на 17 септември 1991 г., 15.35 ч. В чл.45,ал.1 от ЗИНПОСК изрично се изисква представяне на двата документа в 30-дневния срок по ал.2.

Предвид изложеното и на основание чл.35, ал.2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Оставя без последствие като неоснователна жалбата на Българския бизнесблок и потвърждава решението от 17 септември 1991 г. на РИК - гр.Стара Загора.

21 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 126-А

Относно: анулиране на регистрирана кандидатура на народен представител

В съответствие с изискванията на чл.43, ал.1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия извърши проверка на регистрираните от партиите и коалициите кандидати за народни представители и установи, че лицето Кузман Георгиев Кузманов, ЕГН 400811ХХХХ е регистриран от Движение "Безпартийни за демокрация" за кандидат за народен представител, както следва:

1. В 1 многомандатен избирателен район - гр.Благоевград на 13 септември 1991 г. в 14.18 часа;
2. В 6 многомандатен избирателен район - гр.Враца на 13 септември 1991 г. в 18.59 часа;
3. В 12 многомандатен избирателен район - гр.Михайловград на 13 септември 1991 г. в 12.50 часа.

Постъпила е и молба от Кузман Кузманов, с която моли да се считат за валидни регистрациите му в районните избирателни комисии в гр.Благоевград и в гр.Михайловград.

Централната избирателна комисия като има предвид гореизложеното и че всеки кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни района и че третата по време регистрация е в РИК - гр.Враца, то наоснование чл.43 от ЗИНПОСК

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Кузман Георгиев Кузманов, ЕГН 400811ХХХХ, издигнат с кандидатска листа на Движение "Безпартийни за демокрация" в 6 многомандатен избирателен район - гр.Враца.

Препис от решението да се изпрати на Движение "Безпартийни за демокрация" и на Кузман Георгиев Кузманов.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

21 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 127


Във връзка с предложенето на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Пловдив, и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на РИК в 16-ти многомандатен избирателен район - Пловдив, като вместо Иван Ангелов Иванов определя за член Илия Генчев Петров.

23 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 127-А

Относно: потвърждаване на решение на Районна избирателна комисия

Постъпила е жалба от председателя на инициативния комитет Кирил Иванов за издигане на независим кандидат в 1 многомандатен избирателен район срещу решението на РИК - Благоевград от 13 септември 1991 г. за отказ на регистрация.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна, тъй като не са спазени изискванията на чл.45, ал.1 във връзка с чл.41, ал.5 от ЗИНПОСК. Районната избирателна комисия правилно е приела, че липсват необходимите подписи на 2000 избиратели от съответния избирателен район, защото след направената проверка са установили, че от представените 2258 имена за 353 съществуват несъответствия с номерата на ЕГН, 25 се повтарят, 13 са на непълнолетни граждани, 21 не са от избирателния район, а 37 липсват в масива на ЕСГРАОН.

Поради гореизложеното и на основание чл.35, ал.2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Оставя без последствие жалбата на Кирил Иванов като неоснователна и потвърждава решението на Районна избирателна комисия - Благоевград.

21 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Минкова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 129

Относно: регистрация на кандидат за народен представител


Постъпила е молба вx.N 615/23 септември 1991 г., подписана от председателя на Съюза "Ера-3" Славомир Цанков за регистриране на кандидати на съюза във връзка с решение N 635/20 септември 1991 г. на Върховния съд на Република България - ІІІ-то гражданско отделение. При лично явяване в ЦИК Славомир Цанков твърди, че в периода 11-13 септември 1991 г. са извадени от кандидатските листи във Врачански и Плевенски многомандатни избирателни райони от името на коалицията "Предизборен съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Демократическата партия в България, Отечествената партия на труда, партията Християнско женско движение, Християнрепубликанската партия, Народно-либералната партия "Стефан Стамболов", Социалистическия младежки съюз и Федерацията на българската социалистическа младеж", представителите на Съюза на демократичните партии и движения /СДПД/ "Ера-3".

След извършена проверка в РИК-Враца и РИК-Плевен се установи, че РИК-Плевен на 12 септември 1991 г. в 11.11 ч. е регистриран под N 8 в листата на коалицията Димитър Георгиев Константинов. На 13 септември 1991 г. в 11.48 ч. неговата кандидатура е изтеглена с писмо на представляващия коалицията Александър Лилов. В РИК-Враца е направена само една регистрация от коалицията на 13 септември 1991 г. в 13.07 ч., която не включва кандидати на "Ера-3".

ЦИК намира, че жалбата относно решението на РИК-Плевен и с оглед решение N 635/20 септември 1991 г. на Върховния съд е основателна, тъй като с решението си Върховният съд отменя изваждането на СДПД "Ера-3"от коалицията и следователно на неговите кандидати от листите.

Поради гореизложеното и на основание чл.35, ал.2 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Отменя направеното заличаване от РИК-Плевен на кандидата за народен представител Димитър Георгиев Константинов.

Регистрира под N 8 в кандидатската листа на коалицията "Предизборен съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Отечествената партия на труда, партията Християнско женско движение, Християнрепубликанската партия, Народно-либералната партия"Стефан Стамболов", Социалистическия младежки съюз и Федерацията на българската социалистическа младеж и СДПД "Ера-3" кандидата Димитър Георгиев Константинов.

23 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Минкова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 130


Постъпило е предложение от ОбИК - с.Лесичево, Пловдивска област, за заместване члена на комисията Магда Христова Никодимова поради трайна невъзможност да упражнява функциите си с Нонка Илиева Тошкина, включена в резервния списък на комисията. Предложението е основателно и заместването следва да се допусне тъй като са налице изискванята за това, посочени в чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК.

Затова Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Замества като член на Общинската избирателна комисия - с.Лесичево, Пловдивска област, лицето Магда Христова Никодимова с лицето Нонка Илиева Тошкина.

23 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 131


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Белослав, Варненска област и на основаниечл.ЗЗ, ал.1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Белослав, както следва:

1. Вместо Златка Йорданова Атанасова определя за секретар Пламен Тодоров Василев.
2. Вместо Мария Андонова Митева определя за член Марийка Георгиева Величкова.
3. Утвърждава член на комисията Добринка Николаева Друмева.

23 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 132

Относно: отмяна на отказ на РИК - Стара Загора за регистриране на кандидат за народен представител


Постъпила е жалба от Димитър Желязков Бургазов, кандидат за народен представител от листата на БЗНС "Н.Петков" против отказа на РИК - Ст.Загора - 27 многомандатен избирателен район да го регистрира. Приложени са решение N 1/13 септември 1991 г. на РИК - Ст.Загора; декларация от кандидата за обстоятелствата по чл.З, ал.1 от ЗИНПОСК, заявление от кандидата по приложение N 11, Указ N 262 на Президента на Републиката, ДВ, бр.72/91 г. Не се спори относно наличието на предложение от ръководството на БЗНС "Н.Петков".

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл.45, ал.1 от ЗИНПОСК. Налице е и декларация от кандидата, че няма друго гражданство освен българско и за другите обстоятелства по чл.З, ал.1 от ЗИНПОСК. Ако кандидатът е декларирал неверни обстоятелства, то той носи всички последици от това. Кандидатът представя и ЕГН 270510ХХХХ.

Поради изложените съображения, ЦИК

РЕШИ:

На основание чл.46, ал.2 от ЗИНПОСК отменя решение N 1/13 септември 1991 г. на РИК - Ст.Загора в частта, в която е отказано регистрирането на Димитър Желязков Бургазов и вместо него постановява:

Регистрира Димитър Желязков Бургазов ЕГН 270510ХХХХ под N 3 в кандидатската листа на БЗНС "Н.Петков" за народен представител в 27 Старозагорски многомандатен избирателен район.

23 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 133


Във връзка с предложението на Областния народен съвет - гр.Хасково и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Районната избирателна комисия - гр.Хасково като вместо Николай Ванчев определя за член Жак Нисим Лило.

23 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 134


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Хасково и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на РИК на 27 многомандатен Старозагорски избирателен район, както следва:

1. Вместо Иван Пеев Иванов определя за член на комисията Симан Димитров Симанов.
2. Вместо Митко Стефанов Ковачев определя за член Веселина Иванова Христова.

За отпадането като член на комисията на Иван Маринов Ванков са необходими доказателства.

23 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 135


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на ОбНС - гр.Сливен, и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Сливен, като вместо Анна Павлова Кожухарова определя за член на комисията Димитър Георгиев Зайков.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 136


Обжалван е отказ на 30-та РИК - Шумен за регистрация на кандидат за народен представител, предложен от БКП-марксисти.

Районната избирателна комисия е отказала регистрация, позовавайки се на пропускане срока по чл.45 ал.2 от ЗИНПОСК. Установено е, че всички документи, необходими за редовната регистрация на кандидата Александър Алексиев са изпратени до РИК - Шумен, с телеграма N 5038/13 септември 1991 г. и препоръчано писмо N 469/13 септември 1991 г. При това положение следва да се приеме, че обжалващата партия е спазила срока по чл.45, ал.2 от ЗИНПОСК с оглед на правилото на чл.34, ал.2 от ТК.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя отказа на 30-та РИК - Шумен, за регистрация на кандидатска листа на БКП-марксисти, вместо което постановява:

Регистрира кандидатска листа за народен представител на БКП-марксисти с кандидат Александър Атанасов Алексиев - ЕГН 550115ХХХХ.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 137


Обжалван е отказ на 21-ва РИК - гр.Сливен, за регистрирания на кандидат за народен представител, предложен от БКП-марксисти.

Районната избирателна комисия е отказала регистрация, позовавайки се на пропускане на срока по чл.45, ал.2 от ЗИНПОСК. Установено е, че всички документи, необходими за редовната регистрация на кандидата Владимир Георгиев са изпратени до РИК - Сливен с препоръчано писмо N 467/13 септември 1991 г. При това положение следва да се приеме, че обжалващата партия е спазила срока по чл.45, ал.2 от ЗИНПОСК с оглед на правилото на чл.34, ал.2 от ТК.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя отказа от 16 септември 1991 г. на 21-ва РИК - Сливен, за регистрация на кандидатска листа на БКП-марксисти, вместо което постановява:

Регистрира кандидатска листа за народен представител на БКП-марксисти с кандидат Владимир Александров Георгиев, ЕГН 490323ХХХХ.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 138


Обжалван е отказ на 16-та РИК - гр.Пловдив, за регистрация на кандидатза народен представител, предложен от БКП-марксисти.

Районната избирателна комисия е отказала регистрация позовавайки се на пропускане на срока по чл.45, ал.2 от ЗИНПОСК. Установено е, че всички необходими документи за редовната регистрация на кандидата са изпратени до РИК - Пловдив, по пощата. Пред Централната избирателна комисия жалбоподателят е представил разписка N 478 с щемпел на подаване - 13 септември 1991 г. Следователно срокът по чл.45, ал.2 отЗИНПОСК е спазен с оглед на правилото на чл.34, ал.2 от ТК.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя отказа от 16 септември 1991 г. на 16-та РИК - гр.Пловдив, за регистрация на кандидатска листа на БКП-марксисти, вместо което постановява:

Регистрира кандидатска листа за народен представител на БКП-марксисти,с кандат Румен Димитров Калоферов ЕГН 480828ХХХХ.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 139


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Септември и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

Никола Трайков Трошанов за член на комисията Стойчо Славеев Келчев.

Утвърждава като резервни членове на комисията лицата, посочени в предложението.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 140


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Велинград и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 и чл.ЗЗ, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

1. Ангел Христов Стойчев определя за зам.-председател на комисията Запрян Димитров Тупузов.

Освобождава като член на комисията Кирил Костадинов Велев и определя за нови членове Алберт Шишманов Буков и Мария Димитрова Полежанска.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 141


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Ветово и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

Иван Конев Попов за член на комисията Младен Трифонов Гатев.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 142


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - с.Ружинци и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

Невета Щилянова Стоянова за член на комисията Румен Иванов Гацев.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 143


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - с.Макреш и на основание чл.39, ал.1 чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

Мария Бечева Тодорова за член на комисията Елза Симеонова Георгиева.

24 септември 1991 г.

За председател: Л.Джелепова

Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 144


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - с.Невестино и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо

Румен Гавраилов Шопкин за зам.-председател Виолета Игнатова Богданска.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 145


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Батак и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

Вергиния Николова Павлова, Пепа Ангелова Симеонова и Мария Илиева Самунева определя за членове на комисията Светла Цветанова Миткова, Мария Ангелова Мацурева и Стефан Димитров Марин.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 146


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Велико Търново и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 и чл.ЗЗ, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районната избирателна комисия - Велико Търново, и определя вместо:

Руси Колев Карапетков определя за член на комисията Иван Киров Чифчибашиев.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 147


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Сапарева баня и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

Александър Стоилов Ангелков за зам.-председател на комисията Венцислав Димитров Цупарски.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 148


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Правец и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

Кръстан Иванов Кръстанов за член на комисията Снежана Василева Цанкова.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 149


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Попово и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 и чл.ЗЗ, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

1. Стефан Иванов Стефанов за зам.-председател Димитър Христов Димитров.
2. Петър Йорданов Стоименов за член на комисията Митко Денчев Куклев.
3. Стефан Колев Димитров за член на комисията Пелагия Цонева Великова.
4. Васил Йорданов Иванов за член на комисията Стефан Иванов Стефанов.
5. Митко Денчев Куклев за секретар Панайот Досев Дончев.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 150


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Козлодуй и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

1. Малина Дионисиева Стойкова за секретар Кръстина Александрова Тараланска.
2. Марин Цветанов Стефанов за член Стефан Николов Железаров.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 151


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Пазарджик и на основание чл.39, ал.1, чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя, вместо:

1. Стоян Костов Бакърджиев за зам.-председател Величка Стоянова Козарева.
2. Юлия Христова Вардева за секретар Стефан Кръстев Стефанов.
3. Петко Йорданов Цветанов за член Ваня Асенова Николова.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 152

Относно: финансиране на предизборната кампания


На основание чл.34, ал.1, точка 1 във връзка с чл.61 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Партиите и коалициите, които са получили над 50 000 гласа в изборите за Велико Народно събрание, а именно БЗНС - 491 597, СДС - 2 217 798,БСП - 2 887 766 и ДПС - 368 926 гласа, могат да получат авансово 50 на сто от предвидените по бюджета средства за финансиране на предизборната кампания.

Средствата да се предоставят еднократно от Министерския съвет при условията и реда, предвидени в точка 3 на Решение N 317 на Министерския съвет от 16 септември 1991 година.

Доколкото коалициите не съществуват в същия вид, сумите да бъдат разпределени и предоставени от Министерския съвет след представяне на писмено споразумение между участвалите в тях партии и организации.

24 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:35
26.09.1991 г.
    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!