26 август 1991

София, 26 август 1991 година
        Брой 166 (441)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ТЕЛЕГРАМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РУСКАТА СЪВЕТСКА ФЕДЕРАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА БОРИС ЕЛЦИН ПО ПОВОД НА ПРОВАЛА НА ОПИТА ЗА ВОЕНЕН ПРЕВРАТ И НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Господин президент,

С тревога и негодувание всички ние посрещнахме незаконната акция на престъпната хунта в Кремъл на 19 август. Отново многострадалните народи на СССР се оказаха пред пропаст, подтиквани от комунистическата партокрация. За щастие превратът не успя. Попречи непреклонността на руския народ, героичната самопожертвователност на московчани и особено Вашата политическа прозорливост, твърдост и инициатива. Конституционният ред бе възстановен и президентът на СССР успя да се върне към изпълнение на своите задължения.

Българските социалдемократи приветстват успехите на демокрацията в СССР. Не се съмняваме, че Русия, а заедно с нея и другите народи сега окончателно се върнаха на пътя към цивилизацията, от който се опитваха да ги отклонят комунистите повече от 70 години. Вярваме, че социалдемократическата алтернатива на комунизма ще се окаже този мост, който ще изведе освободените народи към бъдещето.

София, 22 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПЛОВДИВ ПО ПОВОД НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ.


Във връзка с обществената необходимост от създаване на нормални условия за провеждане на свободни и демократични избори в предвидения от конституцията срок, Координационният съвет на СДС - Пловдив декларира:

Въпреки обявената деполитизация на МВР и МНО, в тези ведомства продължават да paботят на всички нива доскорошни членове на БКП/БСП, които години наред осъществяваха политически терор върху гражданите, преследваха свободомислието, участваха в т.нар. възродителен процес и извършваха всевъзможни нарушения срещу основните човешки права и свободи. В Националната служба за сигурност работят много от служителите на бившата Държавна сигурност, които ефективно осигуряваха системата, установена от чл.1 на предишната конституция и от други нейни разпоредби, забраняващи упражняването на всякакви права и образуването на организации, когато това беше насочено против социалистическия строй. Такива лица не притежават качества, необходими за защита на демокрацията и на националните интереси, а тъкмо обратното. Досега на обществеността не са известни случаи на подвеждане под наказателна отговорност на лица, извършили престъпления като служители в репресивния апарат на бившия режим. Това създава несигурност за много граждани при формиране и изява на отношение по редица обществени, политически и икономически проблеми на страната, а това ограничава по недопустим начин свободата и волята им.

Ето защо СДС - Пловдив настоява за поставяне на цялата система на МВР и МНО, включително и Националната служба за сигурност, под непосредствения контрол на Народното събрание, а също и за реорганизацията им чрез създаване към тях на колегиуми, съставени от  експерти, посочени от политическите сили, представени в парламента, с цел да се извършат необходимите промени в личния им състав.

Пловдив, 22 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПОДПИСАНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА ВНЕДРЕНИ СЪТРУДНИЦИ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ В РЪКОВОДСТВОТО НА СИНДИКАТА.


Господин министър-председател,

От средствата за масово осведомяване научихме за съществуването на списък на сътрудници на бившата Държавна сигурност, внедрени в ръководството на Конфедерацията на труда "Подкрепа".

В духа на добрите взаимоотношения между правителството и КТ "Подкрепа" бихме желали да ни запознаете със съдържанието на този списък и да публикувате досиетата на хората в него.

В противен случай ще считаме, че г-н Христо Данов прави опит да злепоставя КТ "Подкрепа" и провокира изостряне на напрежение в неподходящ момент, в който Конфедерацията на труда "Подкрепа" и правителството полагат големи усилия за запазване на социалния мир.

София, 23 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНА ОТ ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК ГЕНО ВЛАХОВ, С КОЯТО СЕ ОПРОВЕРГАВА РАЗПРОСТРАНЕНАТА НА 19 АВГУСТ 1991 Г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦК НА БКП ЗА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Централният комитет на Българската комунистическа партия заявява, че партията няма нищо общо с декларацията, направена по Българска телевизия и БТА на 19 август 1991 г., от бившия първи секретар на ЦК на БКП Владимир Спасов.

Това изявление злепоставя българските комунисти в очите на българския народ и на идейните им съмишленици от цял свят.

През своето столетно съществуване БКП винаги се е борила, бори се и ще се бори неотстъпно за свободата, демокрацията и добруването на трудовите хора.

Комунистите винаги са били, са и ще бъдат против всякакво насилие и беззаконие.

Българските комунисти признават всякакви промени, където и да ставатте, само ако са дело на самите народи и са извършени по демократичени законен ред.

София, 22 август 1991 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП: Гено Влахов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, ОКАЧЕСТВЕНИ КАТО "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПРЕВРАТ В СССР".


Нелегитимният характер на социалистическата власт отново напомни по най-драстичен начин за себе си: с държавен преврат бе свален законно избраният президент на СССР Михаил Горбачов. Социалистите доказаха /за кой ли път в своята повече от 100-годишна история!/, че нямат нищо общо с правото, с правовата държава и с гражданското общество. Тяхната естествена среда винаги е бил лумпенизираният социум, тъй като лумпенът разбира само от насилие.

Съюзът на юристите демократи в България предупреждаваше за започналия тихомълком държавен преврат /виж Меморандум на СЮД от 1 август 1991 г. относно изработения от състава на бившето Велико народно събрание текст за конституция/ в България. Неразградените тоталитарни структури във войската, полицията, феодалните привилегии на съхранените "кадри" на следствието, прокуратурата и съдът са привлекателна база за "мераклиите" да реставрират комунизма в България. Сега опасността е много по-актуална - "спасителите” ще се надяват на "големия брат".

Съюзът на юристите демократи призовава здравомислещите българи да декларират публично категоричното си осъждане на социалистическия държавен преврат в СССР.

Съюзът на юристите демократи настоява за парламентарни избори до средата на октомври 1991 година.

Съюзът на юристите демократи се присъединява към идеята за конституционно обявяване на България за постоянно неутрална държава; това е единственият шанс на България за оцеляване и просперитет.

Съюзът на юристите демократи предупреждава за надвисналата над целия свят опасност от самоунищожение на Планетата чрез ядрен апокалипсис, следствие от сатанинските действия на съветските социалисти.

София, 19 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮД: Янко Янков
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮД: А.Кантарджиев
СЕКРЕТАР НА СЮД: Николай Михайлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОТЕСТНА АКЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КОМИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ НА 22 АВГУСТ 1991 ГОДИНА, ПО ПОВОД ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРИЕМАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


По инициатива на Комитета на българските емигранти в Швеция множество български граждани, живеещи в Швеция, дадоха вчера /22 август/ израз на разочарованието си от твърдоглавието на комунистическото мнозинство в българския парламент по отношение на избирателния закон, от отказа на БКП/БСП ясно и категорично да осъди военната хунта в Съветския съюз и от продължаващото мълчание по отношение на евентуалната принадлежност на посланика Александър Стрезов към органите на сигурността и шпионажа. На проведената демонстрация пред посолството в Стокхолм бяха издигнати лозунги за реално право на глас за всички български граждани, за отзоваване на посланика Стрезов /отказваш да потвърди или отхвърли писаното в българската преса за него/ и срещу още управляващата комунистическа върхушка в отечеството ни.

Общо бе становището, че само в разстояние на няколко седмици БСП даде блестящи доказателства, че приказките за "реформирането" й са действително само приказки без покритие. Парламентарното мнозинство на тази партия наложи конституция, която включва възможности за военно положение, без да има и помен от риск за война от точно такъв тип, на който днес превратаджиите в Съветския съюз формално се позовават. Същото това мнозинство в момент, в който извън страната се намират вече повече от милион прокудени от терор, безнадеждност или немотия пълноправни български избиратели, с плашеща лекота и арогантност сложи кръст на правото на всеки гражданин чрез участието си в избори за законодателен орган да влияе върху изработването на законите, които той е задължен впоследствие да съблюдава. Иначе словоохотливото ръководство на тази партия внезапно получи пристъп на мълчание, когато трябваше да покаже на практика дали одобрява, или не /а с това и дали само е в състояние да използва/, военния преврат. Присъстващите изразиха надеждата, че българският избирател ще направи своите разумни заключения за партията на комунистите, и ще им даде възможност за размисъл и действително реформиране вън от следващото Народно събрание.

Участващите информираха заинтересувани шведски граждани за причините за недоволството си и за политическото положение в България.

Българското посолство по стара традиция остана нямо и глухо за болките на българските емигранти отвън. Дипломатите в него решиха, че е най-дипломатично да се спотайват зад залостената му врата.

Стокхолм, 23 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА РИЛОМАНАСТИРСКОТО БРАТСТВО КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ НА ЦЪРКВАТА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ ИГУМЕНА НА МАНАСТИРА И ДРАГОВИТИЙСКИ ЕПИСКОП ЙОАН.


Братя българи,

Четиридесет и пет години най-великата българска светиня - Рилският манастир - беше предадена на разграбване и поругание. От тях тридесет години тя продължава да съществува само като Национален музей. Българският народ счупи оковите на миналото и пое пътя на демокрацията. Във всички държави от Източния блок се възвърнаха манастирите и имотите на Църквата. Само в Рилския манастир продължавада властва атеистическият режим. Той не желае да предаде Светата обител на Българската православна църква, за да не загуби благата, които щедро е черпел от манастирските имоти.

Родолюбивите и христолюбивите българи положиха десетки хиляди подписи за възвръщането на Рилския манастир на Църквата. Радостта беше голяма, когато Министерският съвет се вслуша в народния глас и издаде Постановление нр 75 от 29 май 1991 година, с което се възстановява монашеският статут на Рилския манастир. А Великото народно събрание със специален закон отмени позорния Указ нр 403/1961 г. за обявяването на Рилския манастир за общонародна собственост и за превръщането му в Национален музей.

За съжаление враждебни сили пречат на прилагането на този закон. Нещо повече дори: министърът на културата и особено началникът на отдел "Музеи и недвижими паметници" Васил Николов самоволно и противозаконно поставят за втори път мораториум върху предаването на манастира на Светия синод и искат да се измени Постановление нр 75. Под загрижеността им за опазване на манастира ясно прозира страх да не излязат наяве масата нередности и кражби, извършени от бивши и настоящи служители на Музея.

Не 30 години, а 1000 години монасите можаха да опазят дома на св. Иван Рилски; съхраниха всички ценности и ръкописи, с които сега наготово се гордее Националният музей.

Братството на Рилската Света обител не желае повече да служи за декор на Музея, нито да бъде показвано на чужденците като музеен експонат. Не желае да се чувства натрапник в собствения си дом и да слуша подигравките на екскурзоводите по отношение на религията и св. Иван Рилски. Двувластието е пагубно за манастира. "Царство, разделено на две, пропада", казва Евангелието.

Манастирското братство иска свободно да върши своята народополезна и църковно-просветна дейност, така както я е вършило през вековете за благото и оцеляването на българския народ.

Елате и вижте прословутите грижи на Министерството на културата за Рилския манастир през тези 30 години, които то толкова пропагандира. Вижте порутените сгради, пропуканите стени, запустелите постници, празните параклиси, изнесените иконостаси, разрушените стенописи, подменените старинни икони.
Потърсете сметка от директорите на Националния музей в какво са вложили милионите държавни средства, кому са подарени музейните съкровища!

Братя българи! Стига сте били заблуждавани от номенклатурчици, които се боят да не загубят топлите си места в манастира. Моля ви, спасете тази всебългарска светиня и твърдина на вярата на нашия народ. Помогнете родният светец преподобни Иван Рилски Чудотворец да не бъде третиран като музейна вещ с инвентарен номер, а да получи заслужената си почит като ангел-закрилник на България. Та под неговата крепка десница Родината ни, всеки дом, всеки човек да се развива в мир и благоденствие.

Божието благословение по молитвите на преподобния и богоносен наш Отец Иван Рилски Чудотворец да пребъдва над всички вас.

И нека в този момент всички с едни уста и едно сърце въззовем към ангела на българската земя: "Буде, отче Йоана, заступник наш! Амин!"

София, 17 август 1991 г.

НА РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ ИГУМЕН ДРАГОВИТИЙСКИ ЕПИСКОП ЙОАН ЗАЕДНО С ЦЯЛОТО БРАТСТВО

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЛЕВИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСНО ОБРУГАВАНЕТО, УНИЩОЖАВАНЕТО И ЗАКРИВАНЕТО НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


По пътя към изграждане на демократично общество, нашата общественост е свидетел на грубо и целенасочено унищожаване на историческата паметна народа ни.

Паметниците на културата, като документи за материалната и духовната култура на нацията ни, от една страна, и като произведения на изкуството, от друга, са свидетелства за историческите процеси и събития в българската история.

За съжаление през последната година и половина уличните прояви на опозиционни кръгове бяха свързани и с обругаване и унищожаване на статуи, паметници и сгради, свързани с революционното и антифашисткото минало.

Без да даваме квалификация на тези действия и без да правим аналогия с подобни актове, познати ни и от световната история, ние, представителите на Консултативния съвет на левите младежки организации, заявяваме:

- разправата с историческата памет и културното наследство на България продължава;
- уличните действия, целящи зачертаването на цяла страница от историята ни, се превъплътиха в последователна политика на изпълнителната власт в Република България;
- съответните държавни органи не осъществяват необходимия надзор върху музеите и паметниците на културата;
- успоредно с прибързаните и необмислени актове на много от временните управи, ние сме свидетели на публикации и изказвания, които недвусмислено целят дискредитирането на личности от близкото минало, както и на груби фалшификации на факти и събития, свързани с революционното и антифашисткото движение;
- считаме за лекомислени и ненаучнообосновани изявленията и публикациите, оспорващи истината за Ястребино.

Консултативният съвет на левите младежки организации е готов да организира семинар, на който да се срещнат противостоящи научни съобщения с единствената цел - запазване на историческата истина и съхраняване на паметта на народа ни.

Консултативният съвет на левите младежки организации се обръща към президента на Републиката и към министър-председателя на страната ни публично да изразят своето становище по поставения от нас проблем.

София, 31 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПРОТИВ НЕВРО-МУСКУЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ /БАНЗ/ ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НЕЙНАТА ВИСОКОХУМАННА ДЕЙНОСТ.


Българската асоциация против невромускулните заболявания /БАНЗ/ е масова, неполитическа, обществена и доброволна организация призвана да отговори на потребностите на боледуващите от невромускулни заболявания.

БАНЗ, по подобие на други 19 национални европейски невромускулни асоциации, си поставя благородната цел да обедини усилията на пациенти, родственици, симпатизанти и медици за борба с невромускулните заболявания и оказване помощ на заболелите.

Официалната класификация на невромускулните заболявания съдържа неколкостотин заболявания. Най-често срещаните и най-значимите невромускулни заболявания за нашата страна са:

1. Прогресивните мускулни дистрофии /около 1000 болни/
2. Невралната мускулна атрофия /над 300 болни/
3. Спиналната мускулна атрофия /над 200 болни/
4. Миастения и миастенни синдроми
5. Миотонии
6. Латерална амиотрофична склероза
7. Възпалителни и автоимунни заболявания на невромускулния апарат и много други.

Голяма част от тези заболявания се изявяват още в детска или юношеска възраст и водят бързо до обездвижване и деформации на скелета. Една голяма част от болните се влошават бързо и с дистрофични промени и във вътрешните органи почиват на около 20 години, без да могат да получат почти никакво облекчение от настоящите медицински възможности. Тази трагична участ на заболелите и техните хиляди семейни драми са стимулирали и продължават да стимулират вече 30-40 години всички напреднали общества и нации в Европа и света да събират с благотворителна цел колосални суми за подпомагане на заболелите и за спонсориране на грандиозни проекти за разгадаване на тайните на невромускулните заболявания. Единствени страните от бившия социалистически лагер останаха настрана. С настоящата Асоциация ниеще се стремим, макар и с голямо закъснение, да откликваме на необходимостите на заболелите. Искаме да им подадем ръка, за да могат да очакват с по-голямо доверие бъдещето, когато техният живот и здраве ще бъдат гарантирани от новите медицински постижения в генетиката.

Да, почти всички заболявания на невромускулния апарат са генетично обусловени. За някои от заболяванията се знае в коя хромозома е дефектът и как той се предава, за други се допуска, а за трети - тепърва ще се открива. Тази генетична игра удря нищо неподозиращите дотогава семейства и превръща живота им в истинска трагедия. Детето, юношата, възрастният и техните семейства се изправят срещу коварен враг, който подмолно отслабва техните мускули, вътрешни органи и ги поставя на инвалидния стол. С малки изключения обществото нехае за тях. Още повече, нашето общество ги отхвърля като абсолютно ненужни. Отхвърля ги и ги предава изцяло на техните семейства, които се грижат героически за болните деца, децата - за болните родители.

- И за нашите болни трябват инвалидни колички;
- И за нашите болни деца трябват специални летни лагери;
- И за нашите болни трябва калорична и витаминозна храна;
- И за нашите болни трябват дихателни апарати, за да не им спира нощно време дишането;
- И за нашите болни деца трябват специални детски градини и училища, където родителите могат да ги поверят без страх, за да могат и те спокойно да изпълняват обществените си задължения;
- И за нашите болни трябва топло, човешко отношение;
- И за нашите семейства трябват сложни генетични изследвания, за да се предпазят от раждания на други деца с невромускулни заболявания.

Настоящото плачевно състояние на заболелите с невромускулни заболявания и техните семейства стимулира Управителния съвет на БАНЗ, в състав от 9 човека, да отправи настоящия апел за финансова помощ към всички, които могат да подпомогнат и облекчат страданията на болните с невромускулни заболявания. Нека силните на нашето време го направят с пълното убеждение, че изпълняват върховния си човешки и патриотичен дълг.

Банкова сметка - ТБ "Възраждане” АД 4241307171 - в лева БВБ ТБ "Възраждане" АД 3221683003 - в долари

Адрес за контакти с БАНЗ: София, ул. "Кирил и Методий" 88 I канцелария, тел. 83-35-20
Координатор: Виолета Антонова и Нонка Йорданова - тел. 59-79-05

София, 17 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НЕРЕГИСТРИРАНАТА ТРАДИЦИОННА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - ВМРО /НЕЗАВИСИМА/ "ИЛИНДЕН", СОФИЯ.


Нерегистрираната традиционна Македонска организация - ВМРО /независима/ "Илинден" - София /учредена на 14 ноември 1989 г. в Южния парк в София и до ден-днешен нерегистрирана, въпреки делата, които водим и продължаваме да водим до окончателна регистрация/, заявява пред обществото и света, че и занапред ще се бори за правата на македонците, живущи в България, с мирни и културни, непротиворечащи на закона и държавата средства.

Културната дейност на организацията ще бъде спонсорирана от членски внос и дарения от сродни на нея македонски организации от Съединените щати, Канада, Австралия, Англия, Германия, Швейцария, Дания - от целия свят.

ВМРО /независима/ "Илинден" - София не е тайна, терористична, сепаратистка, шовинистична. Напротив, тя е хуманна, миролюбива, демократична, изцяло опираща се на духовна и културна основа организация.

ВМРО /независима/ "Илинден" - София, декларира, че със своята културна дейност, която развива и продължава да развива, не накърнява суверенитета и териториалната цялост на Република България.

София, 2 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО /НЕЗАВИСИМА/ "ИЛИНДЕН" - СОФИЯ:
Георги Солунски

/Пресслужба "Куриер"/


14.00
26.08.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!