27 октомври 1992

София, 27 октомври 1992 година
        Брой 211 /741/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


На извънредно заседание, проведено на 21 октомври 1992 г. Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия (ИБ на НК на БСДП) разгледа най-новото развитие на политическата обстановка в страната и счита, че:

1. Днешният драматичен политически момент е проверка за разума и отговорността на всички политически сили и държавни институции.

2. Свидетели сме на действия, застрашаващи мира, демокрацията и националната сигурност от страна на отговорни представители на изпълнителната власт в лицето преди всичко на министър-председателя г-н Филип Димитров и неговия специален съветник Константин Мишев. Народното събрание на 20 октомври 1992 г. взе ясно становище и оценка на техните действия.

3. В така създадената ситуация Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили (НКС на СДС) отново даде пример за безотговорно поведение, за грубо незачитане решенията на законно избраните институции на властта.

4. Напускането на закритото заседание на Народното събрание (НС) от групата на СДС е проява на бягство от отговорност.

5. Изпълнителното бюро на БСДП оценява обръщението на НКС на СДС към президента на републиката като проява на демагогия и политически цинизъм. Не може да се оцени по друг начин изопаченото позоваване на конституцията от хора, които водиха борба срещу нея и не я подписаха.

Целта на обръщението на НКС на СДС е оказването на натиск върху президента и вмешателство в изпълнението на неговите конституционни права и задължения. България не се нуждае от президент - марионетка на която и да е политическа сила.

Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия счита, че обръщението на НКС на СДС цели умишлено изостряне на обстановката в страната.

Цялата отговорност за последиците от това ще носи НКС на СДС.

София, 21 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СТУДЕНТСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ВИЛИ БРАНДТ" КЪМ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В СТРАНАТА.


Във връзка с протестните действия на студентите в страната по повод забавянето на реформата във висшето образование и предстоящото обсъждане на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за получаване на студентски стипендии съобразно проекта на тристранната комисия към Министерството на образованието и науката (МОН)

Р Е Ш И:

1. Подкрепя исканията на Националната студентска конфедерация (НСК) и Българския студентски съюз (БСС) за незабавното приемане на ПМС за студентските стипендии (включително и социалните стипендии), заложени в проекта на тристранната комисия.

2. Предлага:
- привеждане на системата на обучение в българските висши учебни заведения (ВУЗ) към международните стандарти на основата на нов съвременен закон за висшето образование;
- пълно отделяне на държавното и частното образование;
- на основата на закон - създаване на данъчни облекчения за лица и организации, подпомагащи образованието.

София, 23 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. Алексиева                                 СЕКРЕТАР: Н. Ангелова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет и до средствата за масова информация.


Предвид неяснотата около решаването на студентските проблеми, поставени на вниманието на компетентните органи още преди шест месеца, Българският студентски съюз (БСС) продължава своите протестни действия.

В тази връзка от понеделник започва ефективни стачни действия Регионалната организация на БСС в Габрово.

Ефективни стачни действия ще започнат стъпално, поетапно и другите регионални организации на БСС, ако не получим твърди гаранции, че ще започне решаването на поставените от Българския студентски съюз студентски проблеми.

София, 25 октомври 1992 г.

/Преслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРАВОСЛАВНОТО СВЕЩЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ, УЧАСТВАЛО В НАЦИОНАЛНАТА СВЕЩЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 22 ОКТОМВРИ 1992Г. В СОФИЯ, ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Свещениците, събрани на Национална конференция в София по повод предстоящите на 1 ноември 1992 г. избори за църковни настоятелства, отново се обръщаме към вас да подкрепите нашето настоятелно искане народният представител Христо Петров Събев да бъде освободен от председателството на Комисията по вероизповеданията при Народното събрание.

Нашето искане се основава на решение на Архиерейския събор на Българската православна църква от 22 юли 1992 г. за низвержението му от сан и отлъчването му от църквата.

Надяваме се, че по силата на гласуваното Ви народно доверие ще направите необходимото за удовлетворяване на това наше настоятелно и справедливо искане.

Пожелаваме успех в отговорното Ви народополезно служение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРАВОСЛАВНО СВЕЩЕНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ: свещ. Спас Михайлов Спасов

СЕКРЕТАР: свещ. Роман Христов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е подписан от 9 младежки организации и е адресиран до президента на Република България, до Народното събрание и до средствата за масова информация.


Възмутени сме от арогантното отношение на доминиращата част от координационния съвет на Съюза на демократичните сили (СДС) към президента на републиката и категорично заставаме срещу отправените към него заплахи и явни политически шантажи.

Считаме това поведение за позорно и опасно за демократичния процес в страната и недопустимо спрямо законно избрания - пряко от народа президент, ползващ се с широка подкрепа на политическите сили и избирателите.

Заявяваме своята подкрепа на действията и политиката на д-р Желю Желев, насочени към национално съгласие, за провеждането на демократичните реформи.

Настояваме за конструктивна работа на парламента и взаимодействие и разбирателство между политическите сили за изход от кризата.

Писна ни от скандали, дезинформация, интриги и манипулации!

Господа управляващи,
Вразумете се или ви очаква здрав младежки шут!

София, 23 октомври 1992 г.

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ:
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - Анета Капурдова

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Иван Атанасов

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Николай Нинов

БЪЛГАРСКА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Сашка Александрова

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Пламен Александров

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ:
СЕКРЕТАР - Николай Белалов

СЪЮЗ НА
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ:
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - Захари Бочев

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ:
СЕКРЕТАР - Димитър Георгиев

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - Н. Петков:
ОРГ.СЕКРЕТАР - Станислав Богданов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "РАННО УТРО". Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От дълго време нашата общественост е тровена целенасочено с мръсни лъжи и интриги. Отделни вестници и лица се специализираха в измисляне и разпространяване на клевети, насочени срещу определени политически дейци. Това отдавна е надминало обикновената "жълта информация", целяща повишаване на тиража. Върхът са така наречените "разкрития" за досиетата във вестник "Ранно утро".

Налице са две явления:

Първо, чрез омърсяване на максимален брой обществени дейци да се заличат следите на истинските негодници, служили на Държавна сигурност (ДС) и станали причина за страданията на много хора.

Второ, цели се дестабилизация на демокрацията. С недоверие към нея да се създаде атмосфера, откриваща пътя на "силната личност", която да въведе "чистота и ред".

Понеже в поредицата от засегнати лица има много изтъкнати политически деятели, включително настоящи и бивши депутати, предлагам да се вземат необходимите мерки срещу лицата, разпространяващи клеветите.

София, 23 октомври 1992 г.

С уважение: Петър Дертлиев

/Пресслужба ”Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ТЪЖБА ОТ ПЕТЪР КОРНАЖЕВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА СЕКЦИЯ НА СВЕТОВНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИК "РАННО УТРО". Документът е адресиран и до прокурора на Въоръжените сили.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

В поредица от броеве на вестник "Ранно утро" бе публикуван поредният "списък" със заглавие "Завесата пред агентите продължава да пада".

В броя от 23 октомври 1992 г. с подзаглавие "Агенти и сътрудници на Държавна сигурност в Народното събрание и Великото народно събрание" е отпечатан и текстът "Петър Корнажев, депутат ВНС, СДС, ВГУ, ПГУ".

Както ми дешифрираха други пострадали тези съкращения, това означавало, че аз съм бил сътрудник на Първо и Второ главно управление.

Касае се до очевидно клеветнически текст. Мотивите са ми ясни. Аз си позволих да запитам на два брифинга по ред министър-председателя (който все пак е юрист) какъв е статутът на г-н Мишев, чието име се свързва с този вестник.

Отпечатаното твърдение е не само мръсно, но и смешно.

Известно е, г-н Главен прокурор, че при кабинета на Димитър Попов аз Ви предложих за министър на вътрешните работи.

Вероятно съм "разчитал", че ще прикриете тези мои "родоотстъпнически действия"?

Но този въпрос е не само реторичен, той показва доколко авторите на това твърдение са лишени от разум. По това време (както те твърдят) аз съм бил депутат във Великото народно събрание (ВНС).

Но не само това - аз бях член на няколко комисии и председател на една, чиито материали са при Вас.

Аз мисля, че от правно гледище този въпрос е по-чист например от случая с генерал Аспарухов, за който Вие предписахте проверка или следствие.

Освен това публикацията на "този", "онзи" и на други списъци, които ще се появят, докато в този парламент се правят всевъзможни игри и се пледират несериозни юридически каузи, представлява (доколкото съм учил наказателно право) разгласяване на държавна тайна.

Тъй като ще оглася тази си тъжба, съм длъжен да съобщя на авторите на тази статия (които явно изобщо не са мислили, когато са я писали), че двете управления са свързани с разузнаването, а до 10 ноември 1989 г. АЗ ИЗОБЩО НЕ СЪМ ПЪТУВАЛ НА ЗАПАД (за разлика от някои сегашни министри).

МОЛЯ, поради това, да разпоредите проверка и следствие по изнесените факти.

Длъжен съм коректно да Ви съобщя, че ако по моята тъжба се прояви неразбиране или умишлено бездействие, АЗ ЩЕ ПОЛЗВАМ ПРАВАТА СИ ПО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, документите на Виенското съвещание и на Лондонския форум и ще уведомя за неизвършеното нашите средства за масова информация и подобните в чужбина.

София, 26 октомври 1992 г.

С уважение: Петър Корнажев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ В "ТРЕМА", ООД - ТРЯВНА, ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ВОЕННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, Министерството на промишлеността, Министерството на финансите, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до националните средства за масова информация.


Ние, работниците от "ТРЕМА" ООД - Трявна, след като се запознахме с извлечение от протокол N 88/14 октомври 1992 год. от заседание на Министерския съвет (МС) на Република България и след направените разисквания по този повод

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

1. По повод на негласната забрана за износ на специална продукция считаме, че такава има, защото има и неопровержими доказателства за това.

2. Считаме, че по нито едно от поставените пред МС на Република България справедливи синдикални искания не е даден задоволяващ ни отговор.

3. Възмутени сме от пренебрежителното отношение на правителството към поставените от стохилядния колектив на 59 предприятия от отбранителната промишленост искания и към участниците в петхилядното мирно шествие.

4. На 22 октомври 1992 г. поставяме началото на справедливи синдикални действия, защото са засегнати жизнените интереси на над 1500 души и техните семейства.

Трявна, 21 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ: Д.Павлов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КТ "ПОДКРЕПА": П.Скорчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ФИРМА "АРСЕНАЛ" АД - КАЗАНЛЪК. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Република България, председателя на Министерския съвет, парламентарните групи на Съюза на демократичните сили, Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа" и до средствата за масова информация.


Ние, работещите в "Арсенал" АД, не сме удовлетворени от решението на извънредното заседание на Министерския съвет от 14 октомври 1992 г. и Протокол N 88 от същото заседание. Водени от желанието ни да се разрешат проблемите на военната промишленост в България и в защита на интересите на работещите в този бранш,

Н А С Т О Я В А М Е:

Да се внесе в пленарната зала на Народното събрание приоритетно предложението на Комисията по национална сигурност, подкрепено с подписите на 37 депутати от парламентарните групи на Съюза на демократичните сили (СДС) и Движението за права и свободи (ДПС), с което смятаме, че ще бъдат решени проблемите на военната промишленост в България.

В случай на продължаващо подценяване на тези проблеми синдикалните организации на Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати от предприятията на отбранителната промишленост не гарантират запазването на социалния мир в районите, в които са концентрирани тези предприятия.

Настоящата декларация е приета на общо събрание на синдикалните членове от двата синдиката, проведено на 22 октомври 1992 г. в "Арсенал" АД.

Казанлък, 22 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ (ЧАСТ ТРЕТА) "СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ - 1992". Документът е внесен от депутатите Господин Атанасов, Марин Маринов, Асен Мичковски, Димитър Луджев, Христо Тодоров, Валентин Карабашев, Маргарит Минков, Стефан Божилов, Георги Костов, Емил Цочев, Стефан Караджов и Атанас Матеев за разглеждане в Парламентарната група (на 6 октомври 1992 г.) и в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, в Президентството и в Министерския съвет (на 7 октомври 1992 г.).


5. Валутен курс и външноикономически институции

5.1. Остава открит въпросът за валутния курс. Той би трябвало да бъде възможно по-нисък, предвид опасността от изкупуване на безценица на българската икономика при нейната приватизация с участието на чуждестранен капитал. Същевременно той трябва да е относително реален, да е по-пряко свързан с общото ниво на икономиката, да стимулира износа и да е по-малко зависим от финансовите "инжекции" на международните финансови институции. В момента се наблюдава откъсване на валутния курс от реалната икономика и неговото формиране съобразно интересите на няколко водещи банки.

5.2. Една от най-сериозните и труднообясними грешки в икономическата сфера въобще и в частност в областта на външноикономическите отношения бе закриването на Министерството на външноикономическите връзки по предложение на г-н Филип Димитров. Зад твърдението, че това министерство вече нямало място в прехода към пазарното стопанство, прозираха не само политически мотиви, но най-вече стремежът да се ликвидира още един икономически център за регулиране на икономическите процеси в страната и да се изземат неговите функции. Сега се вижда, че се нанесоха непоправими щети на изграждани с години институции, делови връзки, контакти и взаимоотношения с чуждестранни партньори, безвъзвратно бяха загубени отвоювани пазарни позиции. Появи се нелоялна конкуренция при износа на български стоки. С широко възприетата практика на дъмпингови цени бе нанесена огромна вреда на българската икономика, в условията на пълна импотентност на комисията за защита на конкуренцията и ширеща се корупция в държавната бюрокрация. Забави се чувствително преобразуването на външнотърговските организации, с което се създадоха условия за така наречената "дива приватизация" чрез създаване на паралелни частни фирми.

Ликвидирането на министерството доведе до разпадането на междудържавните търговски връзки, забавяне на редица двустранни икономически споразумения, до голяма бъркотия в реализацията на някои програми (ФАР и др.) и хода на важни за страната преговори (асоциирането в ЕИО, ГATT и др.)

5.3. Напоследък се правят опити за възстановяване на някои функции на държавата в областта на външнотърговските отношения в рамките на новообразуваното Министерство на търговията. Това е половинчато решение, тъй като с "разхвърлянето" на други негови функции в други министерства съгласуването им става почти невъзможно. Съвсем очевидна е необходимостта от създаване на автономни застрахователно-гаранционни фондове за насърчаване на външната търговия. Необходима е държавна помощ в консултантската, маркетинговата и рекламната дейност в тази сфера. Трябва да се вземат мерки за ускоряване на процеса на преобразуване, комерсиализиране и приватизиране на външнотърговските фирми, за използване на външната финансова помощ и осигуряване на търговски кредити под контрол на парламента.

6. Отношенията между управляващите среди и предприемаческите слоеве

6.1. Правителството и преобладаващата част от управляващия слой така и не осъзна елементарната истина, че "средна класа" не може да се роди от нищото, с непорочно зачатие. Сред бъдещите представители на тази класа неизбежно ще има и съмнителни фигури, натрупали капитал по съмнителен начин. Известна преграда в това отношение могат да бъдат някои техники в хода на приватизацията, банковата и външнотърговската реформа и пр.

Голословното морализаторство в областта на икономиката е безплодно, дори вредно.

Социално-икономическата тъкан на българското общество е типично посткомунистическа, автентичните нови пазарни субекти, особено в производствената сфера, са малцинство, а правителствената политика дава приоритет на преразпределителните механизми, вместо да насърчава производството. Естествено е тогава свободните капитали да се насочват предимно към спекулативното прекупвачество.

Необходими са конкретни мерки и те са записани в програмата на СДС - закон за малкия бизнес, данъчно и кредитно и други познати форми на насърчаване на малките и средните предприятия, на фамилните собственически и арендаторски фермерски стопанства посредством специално създадени фондове, външните помощи и консултантска и инфраструктурна подкрепа от държавата. Така не само ще се пресекат много от възможностите за незаконно обогатяване, но и ще се направи реална крачка към създаване на така необходимия за стабилността на една демократична обществена система слой от средни собственици.

6.2. Частната инициатива на село също попада в порочен кръг. Няма конкретна програма за оказване на юридическа консултантска, техническа и преди всичко финансова помощ на новосъздаващото се частно и кооперативно селско стопанство. Запазва се старата изкупвателна система и не се използват рационално националните производствени мощности за производство на селскостопанска техника. Забавянето и объркването в процеса ва връщането на земята намалява възможностите за реализиране на цялостната икономическа реформа и възпира отпускането на допълнителни кредити от международните финансови институции, защото условия за това е появата на частни фермери. А без тези помощи промените в структурата на селското стопанство са почти невъзможни.
Когато правителството реши все пак да даде отчет пред обществото за свършеното от него в икономическата област, то започва да сочи относително стабилния валутен курс (заслуга главно на БНБ), сезонно ниската инфлация, средната заплата в страната, изчислена в долари, появилите се луксозни магазини и ресторанти. Но ако се опитаме да погледнем какво стои под тънкия слой на лъскавите и евтини вносни стоки, ще видим изстиващото тяло на националната ни икономика. Според Националния статистически институт за шестмесечието общо фирмите и предприятията в страната са инкасирали нетна загуба от 5 милиарда лева, а нетните задължения възлизат на 29,5 млрд.лева. Само в отрасъл промишленост нетната загуба е 4,5 млрд.лева, а нетните задължения са за 26,8 млрд.лева. Заемите (краткосрочни и дългосрочни) на отделните икономически субекти общо за страната са 71,5 млрд.лева, в това число просрочени и несъбираеми за 19 млрд.лева. През шестмесечието са реализирани приходи за 164,4 млрд.лева, при разходи за 164,1 млрд.лева. Спадът на производството е 21 % в сравнение със съшия период от 1991 г. Това са фактите.

/Пресслужба "Куриер"/


10:32:26    
27.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!