27 октомври 1993


София, 27 октомври 1993 година
Брой 210 /998/


София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НA РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ Н СЪЮЗА НA ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТО НA ЗАСЕДАНИЕ НA СЪВЕТА /23 И 24 ОКТОМВРИ 1993 Г, ЛОВЕЧ/.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

България преживява трудни дни. Преходът към демокрация и пазарна икономика изисква огромни усилия, честност и принципност в обществените и политическите отношения и подкрепата на всички демократично мислещи хора.

На 23 и 24 октомври 1993 г. в Ловеч бе проведено заседание на Националния партиен съвет на Радикалдемократическата партия /НПС на РДП/. На него членовете на НПС изразиха тревогата си от негативните тенденции в икономическия и обществения живот на страната. Тези тенденции могат да се формулират като процес на рекомунизация, цялата отговорност и вина за която носят БСП и доминираното от нея ново парламентарно мнозинство.


ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ

Радикалдемократическата партия по традиция стои на позициите на институционализма, когато представителите на институциите строго спазват своите пълномощия и принципа на разделение на властите. Но тя е категорично против абсолютизирането на институционализма и използването на криворазбраната държавност и "националните” приоритети и принципи като димна завеса, прикриваща все no-агресивната рекомунизация на страната.


ПАРЛАМЕНТЪТ

НПС на РДП определя работата на Народното събрание като неефективна. Основна причина за това е поведението на новото парламентарно мнозинство, което блокира нормалната законотворческа дейност чрез внасянето на законопроекти, изразяващи теснопартийни амбиции. Особено показателен в това отношение е примерът със законопроекта за промяна на Закона за Висшия съдебен съвет, което е фрапантна намеса на ръководството на БСП в работата на една независима държавна институция.

Независимо от прекрояването на парламентарното представителство в разрез с волята на избирателите и формирането на ново парламентарно мнозинство, раздирано от вътрешни противоречия, но категорично доминирано от БСП. Ние сме за оставането в парламента на депутатите от СДС. Със своята политическа безкомпромисност и висок професионализъм нашите депутати са в състояние както да ускорят приемането на жизненоважни за обществото закони, така и, използвайки всички възможни парламентарни процедури, да противодействат на приемането на рекомунизационни закони и решения.

Депутатите от РДП никога няма да допуснат да бъдат въвлечени в каквито и да било политически машинации, целящи възстановяване на парламентарното мнозинство или избирането на някакво правителство с участието или подкрепата на СДС. Не в нови задкулисни преструктурирания на сегашния парламент е изходът от тази пагубна за страната ситуация, а единствено в нови, предсрочни парламентарни избори, които да приведат политическото присъствие в парламента в съответствие с народната воля.


ПРАВИТЕЛСТВОТО

НПС на РДП се обявява решително против политиката на правителството на проф. Беров и настоява за неговата оставка.

Досега това прокомунистическо правителство не изпълни нито един от декларираните в програмата си ангажименти. То не реши успешно нито един социален проблем, забави процеса на връщане на земята на нейните собственици, увеличи данъчното бреме върху българското семейство и задълбочи кризата във финансовата система. То не постигна успех нито в приватизацията, нито в привличането на чужди инвестиции, нито пък реши въпросите, свързани с безработицата. Тежки удари от правителствената политика понесоха дребният и средният частен бизнес. Здравеопазването, социалното подпомагане, образованието и културата са в трагично състояние.

Правителството, което дойде на власт с щедри социални обещания, само месеци след това лиши цели категории хора - бременните, майките с малки деца и самите деца - от такава утвърдена социална придобивка като безплатните лекарства. При сегашната демографска ситуация в страната, в условията на отрицателен прираст на населението, тази политика на правителството е не само безотговорна, но и престъпна.

Кадровата политика на правителството доведе до повсеместното възстановяване на политическите, икономическите и административните позиции на бившата комунистическа номенклатура. Това й даде възможност да започне разправа с демократично мислещите работници и служители. На много места членовете и симпатизантите на СДС са целенасочено съкращавани и уволнявани, въпреки че многократно са доказвали високия си професионализъм.

В страната се ширят рекетът и корупцията. В условията на непознати в българската история форми и размери на престъпността, при общоизвестната несигурност на отделния гражданин за собствения му живот и имущество, при зачестяване на особено тежките и нелепо жестоки престъпления, институциите, отговорни за борбата с престъпността, оправдават своята пасивност с несъвършенства на законовата уредба.

С финансовата и с данъчната си политика правителството поведе истинска война с общините. Все повече се засилва тенденцията към едно ново централизиране на властта от комунистически тип. РДП остро осъжда опитите на правителството да прехвърли тежестите и отговорностите за икономическите и социалните си провали върху органите на местната власт и да дискредитира "сините” кметове и общинските съвети, доминирани от Съюза на демократичните сили. По отношение на всички равнища на властта нашата партия ще стои твърдо зад всеки свой член, докато той работи професионално, спазва Програмата и Устава на РДП и остава верен на политическите решения и коалиционната етика на СДС.

Правителството на Любен Беров е особено опасно за страната и в още един аспект. Нито една от политическите сили, които го избраха и които го подкрепят при тайните гласувания, не застава ясно и категорично зад него. След окончателното му проваляне БСП, която сега направлява всичките му действия, отново ще се опита да избегне политическата си отговорност и вина, както винаги е правила. Затова НПС на РДП категорично заявява, че цялата отговорност за сегашното катастрофално състояние на нещата пада върху парламентарното мнозинство на БСП, ДПС и НСД.


ПРЕЗИДЕНТЪТ

Тежка е отговорността на президента, който измени на коалицията, която издигна кандидатурата му, и не изпълни предизборните си обещания към хората, които гласуваха за него. НПС на РДП напомня, че България е парламентарна република и правомощията на президента са точно определени в конституцията. Смятаме за абсолютно недопустимо президентът да влияе върху парламентарните групи и да се меси в определянето на състава и на политиката на правителството. Принципът на разделението на властите е бил винаги свещен за РДП.


ПОЗИЦИЯТА НА РДП В СДС

Днес на България е нужна нова икономическа и социална политика, която да ускори рязко процеса на смяна на системата и прехода към пазарно стопанство, която да защитава интересите на хората и да им създава оптимални условия да решават конкретните си проблеми. В същото време тази нова политика трябва ясно да ориентира България към интегриране в обединена Европа, към една конструктивна, разумна и умерена национална политика, основана на демократтичните ценности и отстояваща интересите както на България, така и на всеки български гражданин, където и да се намира той.

Събитията показаха и потвърдиха, че както по позициите си към събитията извън страната, така и по възможностите си за извеждане на страната от сегашната криза Съюзът на демократичните сили просто няма алтернатива. Той е единствената политическа сила в България, способна да извърши това. Радикалдемократическата партия остава коректен, толерантен и политически активен участник в тази коалиция.

НПС на РДП констатира, че всички решения на Изпълнителния комитет и всички действия на Радикалдемократическата партия са в съзвучие с решенията на НКС на СДС и с политическата линия, определена от националните конференции на коалицията.

НПС на РДП е за разширяване на политическото пространство на СДС, за диалог и разбирателство на принципна антикомунистическа основа с всички демократични сили в България. Ние сме за единство и равнопоставеност на всички партии и организации в коалицията като условие за убедителна изборна победа.

На заседанието на НПС на РДП бяха приети тезиси за програма по националния въпрос и за националната сигурност. Беше изразена дълбока тревога и загриженост от състоянието на Българската православна църква, морална опора на българския народ в дни на изпитания, както и от неконтролираната и неограничавана дейност на нахлуващите в страната псевдорелигиозни секти, от тревожния духовен вакуум, апатия и липса на творческа мотивация у младежта. Бяха набелязани няколко социални проекта, поставяши акцентите на нашите програмни разработки върху традиционните за РДП ценности - дома, семейството, духовната свобода и творчество, националните символи.

Следвайки неотклонно традиционната си конструктивност в коалицията СДС, Радикалдемократическата партия ще й предостави както многообразните програми, върху които в момента работи, така и неоспоримия кадрови и интелектуален потенциал, с който разполага.

Нашите общи усилия трябва да бъдат насочени към предизвикването на предсрочни парламентарни избори и тяхното убедително спечелване, за просперитета на честните и трудолюбиви хора и за доброто на България.

Ловеч, 24 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НA ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЛИЦЕНЗНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СОНДАЖИ И ДОБИВ НA НЕФТ И ГАЗ.


Зелената партия смята, че сключените през 1991 г. лицензни договори за сондажи и добив на нефт и земен газ противоречат на българското законодателство.

Въпреки изричното отрицателно становище на Екологичната комисия и Подкомисията по външноикономически връзки към Икономическата комисия на Великото народно събрание правителството на Д.Попов сключва лицензните договори с чужди фирми.

В действащия по това време Закон за морските пространства на България от 1987 г. не се предвижда възможността чужди организации да извършват стопанска дейност на континенталния шелф. В чл. 55 и 56 се предвиждат единствено ред и условия за научни изследвания, които по силата на чл.43 от същия закон са предоставени на български научни и стопански организации.

Грубо нарушение на българското законодателство са предвидените клаузи за арбитраж. Според договорите, ако помирителните процедури се окажат неуспешни, се прибягва до услугите на Женевския арбитраж. Според чл.31 ал.1 от Закона за морските пространства на България при нанесени вреди споровете са подсъдни единствено на българските съдилища.

Недоумение буди фактът за клаузите, които зашитават лицензните договори независимо от бъдещото законодателство, което ще се приеме в тази област.

Според новата Конституция на Република България /чл.18/ се предвижда предоставянето на концесии и даване на разрешения за дейности на контитенталния шелф, върху който държавата осъществява суверенни права, единствено чрез специален закон. Такъв и досега няма.

Затова Зелената партия смята, че лицензните договори за сондиране и добив на нефт са в противоречие на действащите закони и Конституцията на Република България, която има пряко действие, и са неперфектни, т.е. унищожаеми.

Зелената партия смята, че юридическата и икономическата страна на лицензните договори подлежат на сериозна преоценка и на съответни действия от компетентните органи.

Зелената партия е категорично против провеждането на нови търгове и сключването на лицензни договори за сондиране и добив на нефт и земен газ в Черно море и на сушата, преди да бъдат приети основните закони, които регламентират проблемите около добива на полезни изкопаеми:
- закон за концесиите;
- закон за земните недра;
- закон за опазване на морската среда /и др. екологични закони, свързани с евентуалните замърсявания при извличането на полезни изкопаеми/.

Зелената партия се обръща към обществеността и сродните организации да я подкрепят в борбата срещу нарушаването на българското законодателство в полза на частни корпоративни интереси и на посегателството срещу българската природа и наследството на нашите деца.

София, 25 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НA ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НA ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


Конфедерацията, която обединява Отечествения съюз, Съюза на пенсионерите в България, Съюза на ветераните от войните, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Българския антифашистки съюз, Съвета на синдикалистите-пенсионери, Националното движение на пенсионерите, Съюза на бригадирското движение, фондация "Обществени организации и движения" и др., приканва пенсионерите от столицата на митинг на 28 октомври, четвъртък, в 16,00 часа на площада пред Народния театър "Иван Вазов" под лозунга: "За социална защита на пенсионерите и оцеляването им през зимата!"

Нашите близки искания пред държавните органи са скромни! Те са насочени да подпомогнат милиони пенсионери в тежките зимни месеци, когато товарът на комуналните разходи и тези по изхранването стават непоносими.

1. Допълнителна компенсация от 300 лв. на месец на всеки пенсионер за оцеляване през зимата, за изплащане на поскъпналите отопление, осветление и други стоки и услуги от първа необходимост. Добавка на самотните пенсионери 30 процента от пенсията!

2. Ежемесечна индексация на пенсиите и пълна компенсация от инфлацията!

3. Възстановяване на придобивките на пенсионерите за безплатни и с намалени цени лекарства!

4. Участие в масовата приватизация със средно 50 000 лв. на пенсионер, разпределени на база трудовия стаж и осъвременената работна заплата!

5. Парламентарните групи да предложат конкретни мерки и да съдействат за оцеляване на пенсионерите през зимата!

Ние сме за нов справедлив закон за пенсиите, който трайно да решава проблемите. Положението на пенсионерите сега е крайно тежко и са необходими незабавни мерки!

Пенсионери, елате на митинга с конструктивни искания и не се поддавайте на провокации!

София, 25 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НA СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ПЕТГОДИШЕН СТАЖ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА И НА ВЪРХОВНИЯ СЪД.


С дълбоко възмущение ние, жестоко пострадалите от тоталитаризма български граждани, посрещаме последните коварни опита на БСП и поддръжниците й да манипулират парламента и общественото мнение чрез своите машинации срещу главния прокурор на републиката г-н Иван Татарчев, председателя на Върховния съд г-н Иван Григоров и състава на Върховния съд.

Целта на комунистите е да бъдат сменени ръководителите на последните демократични институции в Република България.

С изискването за петгодишен стаж в комунистическото правораздаване червената номенклатура иска да постави свои хора начело на Главна прокуратура и Върховния съд.

Това е истинско кощунство и гавра с демокрацията. Буквално означава участниците в репресиите над всички нас отново да бъдат поставени да решават нашите съдби.

Съюзът на репресираните в България си запазва правото да предприеме съответни действия в рамките на законността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Неврокопски

София, 20 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НA ВМРО ДО ПРЕЗИДЕНТА НA РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕТО НA ПОСЛАНИКА НA САЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УИЛЯМ МОНТГОМЪРИ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

В изказването си пред Сенатската комисия по външните работи на САЩ г-н У.Монтгомъри изрази намерения като посланик на САЩ в България да работи за промяна на основен принцип в българската конституция. Смятаме, че това е недопустимо за един чуждестранен дипломат, представляващ държава, която претендира да е водеща в световната демокрация.

Призоваваме Ви, г-н президент, да не приемате акредитивните писма на г-н Монтгомъри. Това го изисква достойнството Ви на български гражданин и на президент. Изисква го и суверенитетът на Република България.

СЕКРЕТАР: Д.Драганов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.Иванов

София, 21 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ВЪПРОСА ЗА ОТНОШЕНИЯТА НA ОРГАНИЗАЦИЯТА КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


Бившият многословен говорител, "синя мравка"- депутат и радикалдемократ от Съюза на демократичните сили, Михаил Неделчев твърди, че Партия Либерален конгрес и "някои други формации" дестабилизирали кметовете на СДС, уронвали престижа на законните институции, в което били подтиквани от "нашите врагове комунистите".

Тези параноидни твърдения, тиражирани от червените вестници, несъмнено съдържат изключително болезнени за Съюза на демократичните сили въпроси. Явен и неприкрит е стремежът да бъде "намерен" окончателен повод за отстраняване на Партия Либерален конгрес от коалицията като част от левия преврат в СДС. Не случайно заедно с комунистическите вестници в атаката се включи и в. "Демокрация" с интервюто на Михаил Неделчев.

Във връзка с това Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес изразява следното принципно СТАНОВИЩЕ:

1. Институциите Народно събрание, Министерски съвет, съдебна система, местни органи на управление, утвърдени с позорната конституция от 1991 г., според нас имат само временен характер, и то само до възстановяването на легитимната Търновска конституция. Опитите на непочтени политици като радикалдемократа Михаил Неделчев да увековечат прокомунистическата конституция и утвърдените от нея институции са обречени на неуспех, защото са основани на един правен и морален абсурд, каквито са противодържавният преврат от 1944 г. и т.нар. референдум от 1946 г. Политиците от Съюза на демократичните сили все по-често ще се сблъскват с плодовете на политическите компромиси, които те самите направиха с правото и морала в полза на БСП/БКП.
 
2. Параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби на конституцията от 1991 г. определи изборите за Народно събрание и за местни органи на самоуправление да се произведат в срок от три месеца след саморазпускането на Великото народно събрание. Според Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, приет от Великото народно събрание, за избран се смята кандидатът за кмет, получил повече от половината от общия брой действителни бюлетини. Съгласно чл. 139 ал.1 от конституцията кметът се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години. В чл. 98 от Закона за изборите е записано, че пълномощията на кмета се прекратяват предсрочно при: 1. Подаване на оставка. 2. Влизане в сила на присъда. 3. Промяна на местожителството. 4. При трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията. 5. Смърт. В чл. 42 ал.1 от Закона за местното самоуправление е допълнено, че пълномощията на кмета и на заместник-кмета се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред общинския съвет.

3. Твърде много са причините, поради които Съюзът на демократичните сили "пробута" като народни представители, министри, общински съветници и кметове много политически недостойни и професионално некадърни хора, а мандатът от четири години се оказа прекалено дълъг и "непосилен изпитателен срок" на немалко сини избраници. Конфликтът между избиратели и избрани в много общини започна още през средата на 1992 г., когато Партия Либерален конгрес избягваше приемането на настойчивите покани да се завърне в коалицията, в чието създаване някога бе взела дейно участие. Политически измамници се оказаха не само 23-мата бивши депутати от СДС, подкрепили правителството на Беров, не само всичките петима социалдемократи на Иван Куртев в парламента /който въпреки това все още е главен секретар и главен кадровик в апарата на СДС/. Измамиха своите избиратели и много общински съветници, областни управители и кметове на Съюза на демократичните сили - като например кметът на Пловдив Томасян, кметът на Бургас Проданов, кметът на София Янчулев и много, много други. Твърде много са причините за всеобщото им неодобрение, но най-съществените са поне две - неизпълнение на Програмата на СДС и спъване на връщането на градските и селските имоти. За сметка на това пък те усъвършенстваха похватите на комунистическата бюрократична машина и сляха в едно елита на СДС и административния елит на номенклатурата, а "новата-стара" бюрокрация обвърза с нови облаги и стари привилегии тесен кръг от общински съветници, чиновници и функционери от партии-"гръбнаци" на СДС. Това неизбежно подрони авторитета на СДС и дистанцира достойните хора от дейността им. В съшото време по инструкция на главния секретар на СДС се създадоха регионални координационни съвети, ползващи се от услужливия "съвещателен глас" на компрометираните общински величия, вече поставили имената си в проектите за новите изборни листи и барикадирали се от недоволството за дейността им. Явните неуспехи и дори драстичните провали на лицата от местната власт не само не се обсъждат от националното ръководство на СДС, но в тяхна енергична защита се изграждат враждебни спрямо общинските координационни съвети структури, каквито са например Съюзът за защита на демокрацията /всъщност - администрацията!/, създаден от Демократическата партия в Стара Загора, Движението за екологично спасяване на Свищов, създадено от Демократическата партия и БСП в града.

Като се обявява за техен гарант, Михаил Неделчев нарече "всички наши кметове принципни". Интересно от какви позиции?!

4. Процесите на недоволство и на критика на местното самоуправление и администрация, от една страна, и процесите на защита и укрепване, от друга страна, са напълно реални и обективно обусловени. Те не зависят и не могат да зависят от волята на никоя личност или партия. Противоречията между двете тенденции могат да се преодоляват само чрез избори и именно поради това на Четвъртата си национална конференция през юни 1993 г. Партия Либерален конгрес обяви необходимостта от предсрочни парламентарни, президентски и местни избори. В същото време заелите удобни позиции във властта представители на СДС забравиха дори исканията от Петата си конференция само за предсрочни парламентарни избори. Нещо повече - в СДС започнаха да мерят с различен аршин едни и същи проблеми - там, където е изгодно /напр. Пловдив срещу Томасян/, мастити лидери от СДС искат референдум и избори, а другаде /София, Бургас и пр./ се застава на безпринципна, теснопартийна и личностна позиция.

Партия Либерален конгрес настоява при решаването на проблемите на местната власт и на кадровата политика в общините и в населените места решаващ да е гласът на местните координационни съвети, а не на Националния координационен съвет и още по-малко на такива компрометирани личности като Вержиния Велчева и Михаил Неделчев.

5. В действащата конституция и в гласуваните от Великото народно събрание закони е регламентирано прекратяване на пълномощията на кмет, общински съветник и председател на Общински съвет, но избраниците на СДС би трябвало да се подчиняват и на морала.

Недостойните и негодните, попаднали във властта, могат да бъдат заставени от вота на избирателите да подадат оставката си "при системно неизпълнение на задълженията", поети пред тях.

Партия Либерален конгрес няма да позволи да й се приписват чужди грехове и да носи отговорност за калпавата кадрова политика на коалицията, както и да търпи последиците от такава политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

София, 19 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "ОЦЕНКА НA ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. БЕРОВ" /ЧАСТ ВТОРА/ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРОЧЕТЕН НA ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/2-3 ОКТОМВРИ 1993 Г., СОфИЯ/.


Правителството не положи усилия за изваждане от кризата на леката промишленост - отрасъл, който БЗНС счита за структуроопределящ в нашата икономика. Спадът в отделните подотрасли е: текстил и трикотаж - 30%,шивашка промишленост - 25%, кожаро-кожухарска и обувна промишленост - 13%, и т.н.

Общият спад на производство, а така също загубата на пазари доведоха до отрицателен външнотърговски баланс. Външнотърговският ни стокообмен намаля през първото полугодие на 1993 г. към същия период на миналата година с 15 милиарда лева, като намалението на износа е 23%, а на вноса 13%.

По време на своето управление правителството не предприе сериозни мерки за осъществяване на структурната реформа.

Нещо повече, налице са определени стъпки и действия за нейното забавяне и блокиране. Не се извърши така щедро обещаната в програмната декларация на правителството широкомащабна приватизация, а точно приватизацията е сигурна гаранция за съдаване на нова икономическа структура, която на свой ред осигурява необратимост на икономическите реформи.    

Правителството не изгради обща концепция за извършване на приватизацията, нито пък проучи опита на страни като Унгария, в която е създадена Агенция за управление на държавната собственост. Липсва разработена политика за стратегията и типа на приватизацията. Не е решен въпросът за участието на чуждия капитал в приватизационния процес. Няма ясно разбиране за размера на приватизацията общо за страната и по отрасли. Годишната програма за приватизация няма да бъде изпълнена - досега Агенцията за приватизация е изпълнила 3% от програмата си, 8% от предвидените продажби са реализирали министерствата на търговията и на земеделието, 11% - Министерството на териториалното развитие и строителството. Без сключени сделки са Министерството на промишлеността, Министерството на транспорта, Комитетът по туризма, Комитетът за пощи и далекосъобщения. Общо досега са сключени 2% от предвидените в програмата сделки. Приходите от продадените стопански единици са 115 млн.лв. Те са блокирани, защото програмата за приватизация не е приета от парламента. До края на годината се очаква приватизирането на още 14 предприятия.

Под демократични лозунги се води нечистоплътна война за власт между отделни мафиотски кланове за разпределяне на държавното имущество и трансформирането му в частна собственост. Целта е да се сложи ръка връху ключовите позиции в икономиката - банки, търговия, туризъм. Процесът на формиране на нова финансово-промишлена олигархия отдавна е започнал.

Понастоящем икономическата среда на приватизацията може да се характеризира като нестабилна, със силно превишаване на предлагането над търсенето, недостатъчни финансови и кредитни ресурси за осъществяване на приватизацията, липса на пазарни институции, неясни права на собственост и чести промени в условията за бизнес. Все още не е решен основният въпрос на приватизацията - дали тя да бъде пазарна или социална, съответно в каква степен едновременно едната и другата. Предложеният от правителството проект за промяна в Закона за приватизация представлява механично съчетание на пазарния със социалния модел, цели популистки ефект и едва ли ще доведе до положителни резултати.

За да се реши правилно въпросът за модела за приватизация, следва възможните варианти да се сравнят по определени критерии, а именно:
- осигуряване на инвестиции, включително чуждестранни, за развитие на предприятията;
- бързина на осъществяване;
- финансови приходи и разходи;
- възможност за по-широко участие и съпричастност от страна на населението.

Изследвания в очертаните насоки обаче не се правят с необходимата задълбоченост, нито се отчитат резултатите от прилагането на различните модели в другите бивши социалистически страни.

Значителна пречка за осъществяване на приватизацията представляват и т.нар. "лоши кредити". Напоследък с голямо закъснение правителството започна предприемането на мерки в това отношение. Внесеният от него в парламента проект предвижда опрощаване на кредитите, отпуснати от банките до края на 1990 г. срещу издаване на облигации, с които ще може да се участва в приватизацията. Съществува значителна опасност въпреки опрощаването голям брой предприятия да продължат да губят, така че бюджетът излишно да се натовари с нови дългосрочни задължения. При изготвянето на проекта не беше съобразен положителният опит на българското законодателство в тази област през периода 1932-1939 г. Освен това необходимо е опрощаването на "лошите кредити" да се съчетае с търсенето на персонална отговорност от виновните за тяхното нецелесъобразно използване.

Преобразуването на външнотърговските дружества в акционерни доведе до безконтролност на техните задгранични дружества и в много случаи до скрита приватизация. Създадоха се много частни фирми на доскорошни служители в задграничните дружества, които извършват свой бизнес, като използват създадените връзки и ноу-хау. Предприетите напоследък мерки от правителството в тази област са твърде закъснели, а резултатите им - проблематични.

Продължава да расте равнището на инфлация и свързаното с това намаляване на покупателната способност на народа и поевтиняване на българския лев по отношение на валутите на развитите страни. Без да се извършват задълбочени икономически анализи, се увеличиха цените на ел.енергията, телефоните и пощенските услуги и т.н. При увеличаване на цените не се извършват предварително проучвания за търсене на вътрешни резерви за оптимизирането на производствените разходи, за подобряване и усъвършенстване на технологиите, за повишаване на равнището на организацията и управлението на производството.

/Прссслужба "Куриер"/


10:30:00
27.10.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Тинка Христова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!