27 декември 1994


София, 27 декември 1994 година
Брой 253 /1298/


София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ГЕНЕРАЛНАТА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛАТА, ПРИЯТЕЛИ, СИМПАТИЗАНТИ И ГРАЖДАНИ ПО ВЪПРОСА ЗА ОТМЯНА НА ДАНЪКА ЗА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА ЦЕНТРАЛА, ПРИЯТЕЛИ И СИМПАТИЗАНТИ, ГРАЖДАНИ!

Днес, когато българският народ е хвърлен в бездната на отчаянието, когато е заплашено неговото физическо оцеляване, един бездушен парламент и едно безотговорно правителство ни задължиха да отделяме от мизерните си доходи, за да плащаме данък върху добавената стойност /ДДС/. Той беше наложен на обществото без широко обсъждане, без достатъчно аргументи, следвайки не икономическата логика, а подражавайки на страни с развита пазарна икономика, със стабилни институции. Отново за година-две ние се хвърлихме да направим това, което пресметливата Европа въведе след размисъл, продължил десетилетия.

И ето, резултатите са налице!

Когато в дома ви пристигне бележката за електричеството, върху нея е изчислен ДДС от 18 на сто. Когато дойде сметката за парното, за водата или за телефоните, вие трябва да бръкнете още по-дълбоко в празните си джобове, за да платите още 18 на сто към тях. Всеки хляб, всяка бучка сирене, месото, което все по-малко можем да си позволим, са гарнирани с допълнителни 18 на сто. Така че, ако едно семейство има доход от 10 хиляди лева, 1800 от тях, които винаги не достигат на 80 на сто от българския народ, трябва да се платят под формата на данък ДДС.

КОЛЕГИ, СИМПАТИЗАНТИ, ГРАЖДАНИ,

Генералната централа на Браншови синдикати в България

ПРИЗОВАВА

Всички свои членове и симпатизанти, профсъюзни членове от другите синдикати, пенсионери, инвалиди и безработни, върху които се стовари с най-голяма тежест и този ценови удар, наемните работници и собствениците да подкрепят с подписа си нашия призив за премахване на данъка върху добавената стойност.

Генералната централа на браншови синдикати в България, наследник на Националния свободен синдикат "Бизнес", има опит в защита на жизнените интереси на трудовите хора. Ние успяхме за първи път в новата история да отменим решение на Министерския съвет за даване под наем на общинско и държавно имущество по съдебен ред. Ние премахнахме в парламента Закона за акцизите, който заплашваше да затвори над 45 000 заведения и да изхвърли на улицата над 200 хиляди души без работа. Ние вярваме, че и сега ще победим, защото сме прави!

Приятели, симпатизанти, граждани,

Ние сме предложили още преди половин година програма "Пет звезди - изход за излизане от кризата", където ясно сме посочили откъде могат да дойдат приходи и да се съберат средства за бюджета и осигури работа за безработните. Правителството и парламентът ни отговориха с мълчание. Затова сме принудени да започнем да се борим. В защита на своите членове, за нашите симпатизанти, за вас. Ние започваме акция за събиране на подписи в подкрепа на нашето искане за премахване на ДДС. В страната те ще се събират в градските централи, а за София - в Генералната централа на браншови синдикати в България - ул. "Граф Игнатиев" 10-а. В Генералната централа могат да се изпращат мнения, предложения и списъци от всички краища на страната.

Можем ли да успеем?

Заедно можем!

София, 30 ноември 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ: Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


За спасението на отечеството ни от тоталната разруха, хаоса и от обреченост - резултат от половинвековната тоталитарно-комунистическа републиканско-съветска диктатура, следвайки повелята на националния ни девиз "Съединението прави силата", ние обединяваме усилията си за възстановяване на легитимната форма на държавно управление - парламентарно Царство България, насилствено променена против волята на народа ни в обстановка на окупация от Съветската армия след преврата на 9 септември 1944 година.

С тази цел е създаден Съюзът на монархическите сили "Царство България"!

Неспособността на 36-то Обикновено народно събрание да се справи с критичната ситуация в страната показа, че избраният републиканско-перестроечен модел с инспирирана биполярност е неадекватен и неефективен. Алтернатива, която гарантира в най-висока степен развитието и необратимостта на демократичния процес, консолидация около традиционни български ценности и идеали, стопански, икономически и културен просперитет е коронованата демокрация. Нейното изграждане ще започне с възстановяване на правното действие на Търновската конституция!

Тази свещена за народа ни конституция - символ на българската държавническа, политическа и правна мъдрост от създаването си през 1879 г. до днес, остава един от най-демократичните основни закони, сътворени от човечеството. Тя е погазена и суспендирана от съветските окупатори през 1944 г. и заменена със сталинско-димитровска. В условия на окупация е променена и формата на държавно управление през 1946 г. чрез противоконституционен, проведен чрез насилие и фалшифициран "референдум за република или монархия". Някои от доказателствата за това са:

- Търновската конституция не допуска провеждането на референдум за формата на държавно управление;
- референдумът се е провел при наличието на съветски окупационни войски;

- де юре България все още е в състояние на воюваща страна, тъй като мирният договор още не е подписан;

- има достатъчно доказателства за упражнено насилие, манипулации и фалшификации на резултатите от "референдума".

Така е отнето законното право на българския цар Симеон II да изпълнява функциите си на държавен глава! Но според нормите на международното право и днес България де юре е парламентарно царство с легитимен държавен глава - Негово величество царя на българите Симеон II!

Историческа и политическа необходимост от консолидация на монархическите сили.

След комунистическия псевдопреврат на 10 ноември 1989 г. политическите сили, които управляват страната вече 5 години, не осъществиха декомунизация и демократизация, а като всяка "отгледана опозиция" дадоха възможност за политическа и икономическа мимикрия на БКП.  Преименувалите се в "социалистическа партия" комунисти чрез своите икономически и финансови групировки доразграбиха държавните фондове и изнесоха нови милиарди валутни средства извън страната, блокираха възстановяването на собствеността, приватизацията и съживяването на производството. България заприлича на "буренясала градина". Настъпи социално-икономически апокалипсис!

През този посткомунистически период перманентно се инспирира политическо разединение на българския народ и конфронтацията достигна безпрецедентни размери. В основата на тези процеси е участието на подставени лица с агентурно-провокационни задачи, на "политици" с неадекватни на личностната си претенция възможности и на хора, болезнено обременени с вождистки амбиции.

Националното единение на българския народ вече не е алтернатива, а единствен изход за генетичното, държавното, политическото, стопанското и културното оцеляване и спасение. То може да се осъществи само чрез национално-историческата форма на българско държавно управление - конституционната монархия под егидата на Негово величество Симеон II - цар на българите.

Съюзът на монархическите сили "Царство България" издига в предизборната борба девиза "С нашата бюлетина вие гласувате за коронована демокрация, за цар Симеон II и за благоденстваща България".

Съюзът на монархическите сили "Царство България" приема като неразделна част от своята политическа програма всички основни документи на Организацията на обединените нации, регламентиращи мира, демокрацията и правата на човека.

Съюз на монархическите сили "Царство България" ще използва в предизборната борба за 37-то Обикновено народно събрание само законни и с примат на международното право средства, издигайки следните

Политически програмни цели:

1. Възстановяване на правното действие на Търновската конституция.

2. Възстановяване на функциите на Негово величество цар Симеон II като държавен глава.

3. Отмяна на всички противодържавни, противонародни и антидемократични нормативни актове, създадени след 9 септември 1944 година, които увреждат националните интереси и престижа на страната и народа ни.

4. Изграждане на общество с гарантиран жизнен минимум върху принципите на хуманизма и личната свободна инициатива.

5. Единение и възстановяване на достойнството на българската нация в името на общонародните идеали и интереси чрез коронованата демокрация и царската институция.

6. Бързо преодоляване на гибелните последици от 50-годишното тоталитарно-републиканско управление, довело до държавна, социална, икономическа, стопанска, екологична, научна, образователна, културна и духовна разруха и опустошение.

7. Премахване на държавно-социалистическия монопол върху икономиката и реален преход към свободно пазарно стопанство на възможно най-ниска социална цена. Не "шокова терапия", а терапия без шок!

8. Решителни и ефективни мерки за спиране на спекулативната инфлация на нарастването на цените, на обедняването на населението и на спада на жизненото равнище.

9. Възстановяване на правния статут на частната собственост като свещена и неприкосновена и като следствие връщане на незаконно отнетите и ограбени от комунистическия режим имоти и имущества в максимално пълни размери на собствениците и на техните наследници.

10. Приватизация на държавното и общественото имущество след пълна реституция и с отчитане на трудовия принос на всеки гражданин.

11. Провеждане на кредитна, митническа и данъчна политика, която да стимулира частния бизнес и външноикономическите инвеститори и отношения.

12. Реформиране на икономическото и социалното законодателство, съобразено със световните образци и опит, но отчитащо националната специфика и гарантиращо интересите на пенсионери, социално слаби, инвалиди, хронично болни и безработни.

13. Осигуряване на условия за развитие и възход на националната наука, образование, изкуство и култура.

14. Радикална преоценка и законодателни норми, които да върнат вярата на подрастващите и младежта, че са "капитал на нацията".

15. Стриктно приложение на нормите на Международната харта за правата на човека, гарантиращи достойнството на всеки гражданин независимо от етническа и религиозна принадлежност.

16. Единение на всички българи по света, основано на роден език, култура, традиции и историческа памет.

17. Реформи в законодателството, които да издигнат и утвърдят престижа на институциите, отговарящи за националната сигурност и вътрешния ред, като максимално да гарантират живота, сигурността, здравето, спокойствието, сигурността и собствеността на гражданите и оптимално ефективно да се борят с корупцията и престъпността.

18. Осъществяване на външна политика, гарантираща взаимноизгодно сътрудничество, интеграция и взаимоуважение, мир и сигурност.

19. Създаване на държавна институция за защита и подпомагане на законните интереси на сънародниците ни, постоянно или временно пребиваващи извън страната.

Осъществяването на тези политически програмни цели може да се осъществи от Съюза на монархическите сили "Царство България" само с всенароден вот и активна апостолска подкрепа на българския народ!

С бюлетината на Съюза на монархическите сили "Царство България" в изборите за 37-о Обикновено народно събрание вие гласувате за коронована демокрация, за цар Симеон II и за благоденстваща България!
    .
Октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА ТРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /15 И 16 ДЕКЕМВРИ 1990 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1993 Г./.


IV. МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.18./1/ Местни организации се образуват от не по-малко от 10 души на територията на определено населено място.
/2/ Ако в едно населено място има по-малко от 10 души, които желаят да членуват в партията, те образуват секция към най-близката местна партийна организация. Те избират свое ръководство от председател и секретар, които са пряко подчинени на бюрото на местната партийна организация.
/3/ Местни партийни организации с повече от 100 члена могат да образузат секции по местоживеене с не по-малко от 10 души. Те избират свое ръководство от председател и секретар, които са пряко подчинени на бюрото на местните партийни организации.

Чл.19. Към местните организации може да се образуват професионални и творчески клубове, както и женски и младежки дружества. Те избират свои ръководства от председател и секретар, които са пряко подчинени на бюрото на местната партийна организация.

Чл.20./1/ Общото събрание на местната партийна организация се провежда при присъствието на повече от половината й членове, поканени по определения от организацията ред.
/2/ Организации с над 100 членове, разделени на секции, могат да провеждат обши събрания на пълномощниците. На всеки 5 членове се избира един пълномощник.

Чл.21./1/ Бюрото на местната партийна организация се състои от 3 до 9 души. Общото събрание избира за срок от две години, с тайно гласуване и с обикновено мнозинство от броя на всички свои членове председател, секретар, касиер и членове. По същия ред се избира и Контролна комисия с председател и двама членове. Тя проверява не по-малко от един път в годината финансовото състояние на местната партийна организация.
/2/ Предсрочно провеждане на отчетно-изборно събрание може да се проведе по искане на 2/3 от членовете на местната партийна организация, подписали се в списък.
/3/ Изборите по ал. 1 и ал. 2 се утвърждават от Централното бюро при представяне на протокол от общото събрание.

Чл.22. Общото събрание на местната организация:

1. Провежда дейността на партията на своята територия съобразно решенията на Конгреса и на останалите ръководни органи на партията.

2. Издига кандидатурите за общински съветници и кмет, предлага кандидати за народни представители и организира предизборната кампания в населеното място.

Чл.23./1/ Един път годишно общото събрание на местната организация изслушва доклад на бюрото и на Контролната комисия и дава оценка за тяхната дейност.
/2/ Препис от протокола на годишното събрание се изпраща на Централното бюро.


V. РАЙОННИ ПАРТИЙНИ СЪВЕТИ

Чл.24. Районните партийни съвети се образуват по решение на Централното бюро на определена от него територия и носят наименованието на съответната административно-териториална единица.

Чл.25. Районният партиен съвет се състои от председателите на местните партийни организации в района и от по двама техни представители, избрани на общи събрания с тайно гласуване и обикновено гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите за срок от две години.

Чл.26. Народните представители на Демократическата партия и членовете на Върховния партиен съвет от съответните райони са по право членове на районния партиен съвет.

Чл.27. Районният партиен съвет избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство от всички негови членове:
1. Бюро в състав от 3 до 5 души.
2. Председател на районния партиен съвет.
3. Председател и двама членове на районната контролна комисия.

Чл.28. Бюрото на районния партиен съвет избира с обикновено мнозинство от всички свои членове заместник-председател, секретар, касиер и членове.

Чл.29. Районният партиен съвет и неговите органи се утвърждават от Централното бюро.

Чл.30. Районният партиен съвет:
1. Осъществява общите политически задачи на местните партийни организации в района.
2. Подпомага дейността на местните партийни организации.
3. Урежда политически събрания в района.
4. Организира разпространението на партийния орган и на други партийни печатни издания.
5. Издига кандидатурите за представители в съответните местни органи на самоуправление и за представители в Народното събрание и организира предизборните кампании.
6. Следи и взима участие в обществените движения и начинания в района. За по-крупни прояви съгласува решенията с Централното бюро.

Чл.31./1/ Бюрото на районния партиен съвет свиква съвета на заседание най-малко веднъж на три месеца.
/2/ Бюрото изпълнява функциите на районния партиен съвет по чл. 30, т.т. 1, 2, 3, 4 и 6 между заседанията на районния партиен съвет.

Чл.32./1/ Бюрото на районния партиен съвет най-малко един път през годината дава отчет за своята дейност пред районния партиен съвет, който дава оценка за работата на бюрото.
/2/ Районната контролна комисия проверява ежегодно финансовата дейност на районния партиен съвет и съставя протокол.
/3/ Препис от отчета на бюрото и от протокола на районната контролна комисия се изпраща на Централното бюро.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА УМНА, ЯСНА И БЪРЗА СМЯНА НА МОДЕЛА НА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРИЯ" НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.


ЗА ЦЯЛОСТНА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА, ГАРАНТИРАЩА ПОНОСИМА СОЦИАЛНА ЦЕНА НА ПРЕХОДА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Проблемите:

Страната ни изживява и дълбока социално-демографска криза.

Реформите се съпътстват с рязко намаляване заетостта на населението и увеличаване на безработицата. Относителният дял на безработните на възраст до тридесет години е твърде висок. Равнището на безработните специалисти - устойчиво. Делът на безработните жени е по-висок от този на мъжете.

Възможностите на семейството да осигури материалните, икономическите, социалните и културните условия за собственото си възпроизводство, за раждането, отглеждането, възпитанието и образованието на децата са пред много сериозни изпитания. Нарушават се принципите за социална защита на бременните жени и майките. Социалното подпомагане на младите семейства в отглеждането на децата придоби символични размери. Ерозира двудетният и се утвърждава еднодетният модел на семейството.

Продължителен е периодът на ниска раждаемост. Високата смъртност произтича не само от силно изразеното застаряване на населението, но и от високата смъртност в рисковите групи. Детската смъртност е над два пъти по-висока от тази в развитите страни.

Загубите на население в резултат на емиграцията са тревожни. Нараства броят на самоубийствата и убийствата. Застаряването на нацията достига своя предел - броят на населението над петдесетгодишна възраст е по-голям от този на децата до петнадесет години.

Относителният дял на пенсионерите е висок. Пенсиите ниски. Инфлацията обрича възрастните, болните и инвалидите на мизерно съществуване.

Нито един от управлявалите кабинети не успя да разработи и предложи цялостна, премислена и съобразена с периода на преход социална политика и конкретна социална програма. Социалните идеи и намерения обикновено са фрагментарни и непоследователни, социалните действия - със стил на "пожарна команда". За нас социалнатна политика при едно либерално-демократично устройство на държавата трябва да интегрира по конкретен начин икономическата политика с демографската, семейната, образователната политика, с политиката за трудовата заетост и доходите, социалното осигуряване и пенсионните фондове, здравеопазването.


        Ние предлагаме:

1. Отделянето на социалните фондове от бюджета и създаването на условия за тяхното свободно формиране да се разглежда като едно от главните условия за провеждане на справедлива и ефективна социална политика, която запазва достойнството на човека и го стимулира към разгръщане на неговите способности и възможности.

2. В съответствие с насоките на икономическата политика да се разработи програма за заетостта, с която не само да се гарантират доходите, но и достойнството на човека и усещането му за свобода.


НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА ЦЕННОСТИТЕ НА КУЛТУРАТА

Проблемите:

Поддържаната със силата ценностна система на тоталитаризма рухна. За много обществени равнища, както и за много сънародници това означава рухване на ценностите въобще. Разклатени бяха из основи моралът и доверието в обществото.

Българската култура и в най-тежки времена се е чувствала призвана да брани истинските човешки и обществени устои срещу палиативите и сурогатите и е успявала да създава стойностни произведения, да крепи обществения дух, да дава опора за всеки и всички. Днес тази култура, тази жилава вътрешна същност на народа е разколебана, загубила е позиции и сили.

Днес тя не може да изиграе своята спасителна роля поради следните причини:
* скъсани обществени и интимни връзки поради загуба на доверие;
* склонност на общественото съзнание да приеме всяко забранено за желано, т.е. да се задоволи с подмяна на ценностите вместо със същинска промяна;
* липса на съзнание в управляващия елит, че развитието на културата е един от преките пътища към моралното оздравяване на обществото, вследствие на това - недостатъчна финансова, законова и всестранна подкрепа;
* стъписване у дейците на културата, затваряне в себе си, в своята среда или в тесния кръг на елитарните ценители;
* липса на ориентация на голяма част от творците в новата обстановка и на необходим опит за търсене на зрителя, слушателя и читателя чрез нова, по-широка гама от възможности, като се започне от масовата култура и се завърши с елитарното изкуство.

Поради всичко това ние възнамеряваме:

Да търсим форми и средства за сплотяване на всички таланти на нацията в благородната работа за възстановяване на доброто име на културата; по подходящ начин да привлечем за постигане на тази цел и интелигенцията, държавните институции, бизнеса, политиците, всички природно надарени съотечественици, всички обичащи художественото творчество българи. Заедно да ратуваме за заангажиране на националните медии в представянето, оценката и пропагандата на постижения на българските и световните творци; на преден план в книжарниците, павилионите, салоните, галериите да излезе стойностно, аналитично, възпитаващо, възземащото човешкия дух; да подложи на критика и преоценка досегашния ход на реформата на културата, като се наблегне на самостоятелното финансово положение на институциите, продуцентите, къщите, трупите, съставите, салоните, библиотеките и пр.; на организиране и укрепване на мрежата на културните фондове; на нормативна уредба, облекчаваща данъците за творчески изяви и реализация и импулсираща бизнеса, който отделя средствата за културата.


ОТДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВА И ЦЪРКВА,
     ПОДКРЕПА ЗА ИЗТОЧНОТО ПРАВОСЛАВИЕ

Проблемите:

Конституционно и обществено у нас е регламентиран либералният принцип за отделяне, което свидетелства за взаимната независимост на двете институции за свободата на личността при избора й дали да вярва и в какво да вярва, за липсата на установено със закон неравенство между религиозните общности. Нарушенията обаче все още съпътстват нашето всекидневие. По отношение на органите на местното самоуправление, на закона и обществения ред в повечето случаи нарушаването на правилата се дължеше на някои действия на религиозни дейци и общности.

Подкрепата не противоречи на отделянето, нито се изключва от него. Тя е извънредно необходима за българското общество днес и сега.

а/ Най-напред поради това, че историческите му корени са черпили сила, упование, нравственост и духовност от многовековната дейност на православната църква и че нейната съдба е била органично свързана със съдбата на отечеството.

б/ Съкровищницата от хуманитарни ценности, приета, развита, развивана и опазена от християнството, и днес има необходима стойност за целия цивилизован свят, за всяка нация и личност.

в/ Настъпилият вакуум след падането на тоталитаризма е друга важна причина. Разобличаването на фалшивите идеи и идеали, изчезването на организациите за духовно осакатяване и манипулиране и за поведенчески натиск доведоха значителни слоеве от младежта и възрастното население до Брауново движение по отношение и на най-елементарните и най-философските норми на човешко общуване, ценностна система и нравствен стабилитет. Тъкмо църквата и религията би следвало да поемат част от този вакуум и да допринесат за отстраняване на ерозиите както в обществото, така и в отделната личност.

г/ Напоследък религията се използваше за разколебаване на българската национална и етническа принадлежност. Осъществяваше се натиск от чужди на българския характер духовни веяния от секти и модерни учения. Направиха се безотговорни опити да се взриви не само единството, но и вековечната основа на църквата. Всичко това също подбужда нашето желание за помощ и за попътни дела.


Затова предлагаме:

Да се пресича всяко институционно вмешателство в дейността на църковната организация.

Да допринасяме за единение на църквата като важно условие за народното единство; за създаване на национален климат на спокойствие, в който Източноправославната църква сама и постепенно с присъщите за нея канонически средства, в това число и събор, ще успее да преодолее раздорите и разцеплението, ще се активизира и ще засили общественото си влияние и значение.

Ще положим усилия за бързото и пълно възстановяване на материалните ресурси на църкви, манастири, граждански настоятелства и фондации. Ще държим за стриктно спазване на конституцията по отношение на създаването на партии на религиозна и етническа основа.

Ще настояваме за административен, съдебен и обществен отпор срещу всеки опит за поставяне на религиозните водачи и общности над закона, за употреба на насилие с цел постигане на религиозни, етнически и пр. резултати.

Убедени сме, че следва да се даде простор за пропагандиране сред децата, учениците и младежта на основните християнски добродетели, на хуманитарната ценностна система на християнството чрез свободноизбираеми часове по вероучение и религия, чрез неделни училища, публични беседи и сказки, чрез подходяща литература, учебници, филми, теле- и радиопредавания и пр.

Всякога и навсякъде ще оказваме подкрепа за възстановяване и спазване на религиозните традиции, празници, обреди и художествени изяви - част от народното богаство и памет.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Българска партия Либерали е една от малкото политически сили, която постави на общественото мнение потребността от изработване на национална стратегия за сигурността на демократична България. Ръководена от чувството за национална отговорност и високо гражданско и личностно съзнание и дълг, БПЛ прие на своя Национална конференция важния документ "Либералният принос към националната сигурност на Република България", който представлява достояние на цялата българска нация.

Крайната цел на стратегията, заложена в либералния принос, е да видим нашето отечество като силна и просперираща, независима държава, равноправен и активен участник в общоевропейското и балканското сътрудничество, страна с общество, привлекателно за гражданите си и предизвикващо уважение и симпатии в чужбина. Главният резерв за създаване на ефективна система за сигурност Българска партия Либерали вижда в обединяването на нацията върху демократичните ценности в дух на родолюбие, възстановяване и модернизиране на икономиката на пазарен принцип, вдъхване на нов живот и развитие на образованието, науката и здравеопазването, в грижата за българската култура и възраждането на семейните ценности, повишената роля на Българската православна църква в обществото, съчетана с търпимост към другите религии, изповядвани от български граждани, в опазване на нашата природа. Фундаментален принцип в стратегията за национална сигурност БПЛ вижда в активизирането на потенциала на невоенните фактори, при което важна роля се възлага на икономическия компонент. Това означава преди всичко обществото да даде път за оформяне на предприемаческия елит със свое общонационално присъствие и структура, проникнато от най-родолюбивите традиции на строителите на следосвобожденска България.

БПЛ отрежда първостепенно значение на военната политика, строителството на въоръжените сили и подготовката на националната отбрана, като трезво оценява сложните вътрешнополитически и външни условия, в които е поставена страната ни. Във военната доктрина трябва ясно да залегне постановката за използването на въоръжените сили на Република България единствено за отбрана. Успоредно с това БПЛ смята, че трябва да се активизира и задълбочи военнополитическото сътрудничество с НАТО, ЗЕС и мощни във военно отношение държави като САЩ, Румъния и Украйна с потенциал за облекчаване военностратегическата обстановка на Балканите.

В рамките на комплекса от националните интереси и цели БПЛ отдава особено внимание на:

* Запазване независимостта, териториалната цялост и суверенитет на България. Укрепване на вътрешната сигурност и обществения ред.

* Укрепване на единния характер на българската държава.

* Преодоляване на процесите и тенденциите на разединение, нетърпимост и изолация на и спрямо отделни групи на обществото.

* Доизграждане и развитие на демократичните институции и пазарната икономика - стълбовете на гражданското общество, което на сегашния етап от историческото ни развитие се явява обединителен национален идеал.

* Модернизация и технологично обновяване на българската икономика при режим на строго екологическа политика, като се използва активно националният интелектуален и професионален резерв.

* Възстановяване, запазване и развитие на духовните, културните и нравствените добродетели и ценности, с които българинът си е извоювал място в европейската и световна цивилизация.

- Провеждане на активна външна политика, включително преминаване от форми на добросъседство и сътрудничество към интеграционни междудържавни отношения със съседи и по-далечни страни с основна цел постигане на регионална система за сигурност от нов тип, която да изключва употреба на сила между балканските държави и етноси.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
27.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!