28 октомври 1992

София, 28 октомври 1992 година
        Брой 212 /742/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 26 ОКТОМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ВНЕСЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ПАРЛАМЕНТА ВОТ НА ДОВЕРИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Централният съвет (ЦС) на Движението за права и свободи (ДПС) на свое заседание на 26 октомври 1992 г.

Р Е Ш И:

1. Препоръчва на Централното оперативно бюро да допълни и актуализира с постъпилите предложения, направени на това заседание, проекта за споразумение между ДПС и СДС. Упълномощава председателя на ЦС на ДПС да го подпише след допълнителни разговори с националния координационен съвет на СДС и след гласуването вота на доверие на правителството.

2. Упълномощава Централното оперативно бюро и Парламентарната група на Движението за права и свободи съобразно политическия момент, отчитайки отговорността и последствията, отнасящи се до по-нататъшните демократични промени в страната, да изрази отношението си към внесения вот на доверие към правителството.

София, 26 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ВИСШИТЕ СЪЮЗНИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


На 25 октомври 1992 г. Върховният съюзен съвет на БЗНС - Н.Петков реши:

Утвърждава решенията на двата Управителни съвета на БЗНС - Н.Петков и БЗНС (е), взети на съвместното заседание на 19 септември 1992 г. за възстановяване на единството на БЗНС, което да се осъществи на извънреден възстановителен конгрес на 7 и 8 ноември 1992 година.

Решението бе взето с пълно единодушие.


* * *

На 25 октомври 1992 г. Върховният съюзен съвет на БЗНС (е) реши:

1. Прекратява дейността на БЗНС (е) като юридическа личност поради възстановяване на БЗНС, считано от момента на откриването на възстановителния конгрес.

2. Упълномощава съюзния секретар или секретаря по организационните въпроси след успешното завършване на конгреса да внесат необходимите документи в съда.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ (ЧАСТ ПЪРВА) "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МОМЕНТ И ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПРИЕТО НА ПЛЕНУМ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА 24 ОКТОМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Страната се намира в остра политическа и социално-икономическа обстановка. Да се защити демокрацията, да се спре по-нататъшното задълбочаване на политическото, икономическото и моралното противопоставяне, да се осигури граждански мир, работа и изхранване е основна задача на държавата и политическите сили днес.


ВИЖДАНЕТО НА БСП ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ВЛАСТТА

Политиката на конфронтация на управляващите от СДС породи остра политическа криза. Тя се изразява в криза на институциите по властта и техните отношения: недемократично работещ парламент, слабо правителство, политизираща се съдебна власт, атака срещу президентската институция.

БСП е за преодоляване на политическата криза, която заплашва страната с дестабилизация и израждане на политическата и икономическата реформа. Социалистите предлагат:

В ПАРЛАМЕНТА:

- да се осигури демократична атмосфера и процедура за работа чрез промени в Правилника на Народното събрание;
- в най-кратък срок да се избере председател и да се обновят и попълнят ръководните органи с личности, които да се придържат към принципите на парламентаризма, към европейската парламентарна практика;
- да получи приоритет законодателството в икономическата и в социалната област; да се направят корекции в законите за земята, приватизацията и реституцията; да се приемат нови закони за социалното осигуряване, здравеопазването, образованието, националната сигурност;
- парламентарният контрол да стане коректив на изпълнителната власт и изразител на общественото мнение.

ПРАВИТЕЛСТВОТО:

БСП потвърждава отрицателната си оценка за кабинета и препоръчва на депутатите социалисти да отхвърлят искания вот на доверие. БСП настоява:
- да се преодолее силовата политика на правителството и грубото администриране от тоталитарен тип;
- да се смени икономическата и социалната политика, така че да отчита интересите на различните социални групи;
- да се формира кабинет от личности, които са в състояние да водят политика на диалог и национално съгласие;
- да има прозрачност в дейността на правителството;
- да се преустанови намесата на държавните институции и особено на правителството в дейността и независимостта на Българската православна църква и в Мюфтийството.

В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ:

- да се преустанови поставянето й отново в услуга на партийни интереси и цели;
- БСП е за реална независимост на съдебната власт и ненамеса на изпълнителната власт и политическите сили в нея;
- съдебната система да гарантира провъзгласените от Конституцията на Република България и от международните актове права на всеки български гражданин;
- БСП се противопоставя решително на действията на прокуратурата срещу дейци на БСП в нарушение на законите и по политическа поръчка. Тя се противопоставя на политическите процеси и настоява за незабавното им прекратяване;
- оценява крайно негативно ролята на главния прокурор. Невъзможно е оставането му на този пост.

ПРЕЗИДЕНТЪТ:

- БСП подчертава надпартийния характер на президентската институция и отхвърля опитите държавният глава да бъде подчиняван на партиен диктат;
- противопоставя се на действията, насочени към ограничаване на конституционните пълномощия на президента;
- изразява подкрепа на инициативата на президента за национално съгласие и диалог;
- поддържа предложението на председателя на партията Жан Виденов до президента да се проведат под негова егида междупартийни политически консултации и изразява очакване за активно отношение на г-н Желю Желев по това предложение.

 В МЕСТНАТА ВЛАСТ:

- БСП настоява да се преустанови провежданото от СДС ограничаване на местното самоуправление;
- смята пряката намеса на областните управители в общинските дела (ликвидационните съвети, поземлените комисии, кадровите решения) за грубо погазване на общинското самоуправление;
- осъжда като недопустимо тенденциозното отношение към кметовете, избрани с бюлетината на БСП;
- решително настоява да се спре скритата приватизация на общинско имущество.

В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ:

- БСП се противопоставя на утвърдилата се вече неототалитарна практика националните електронни медии да обслужват само управляващата групировка;
- смята, че ръководството на БНТ не е в състояние да се справи с надпартийните информационни и творчески задачи и трябва да бъде основно обновено, а ръководството на БНР да бъде срочно попълнено и оглавено от независими професионалисти.

БСП изразява загриженост от преднамерената и направлявана конфронтация между централните държавни институции и оценява това явление като основен фактор за дестабилизация на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ВАРНА, В ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


СЪНАРОДНИЦИ,
   
В страната ни се извършва един безпрецедентен в световната история акт, наречен смяна на ценностната система при преход от комунизъм към демокрация. По-голямата част от нас намериха в себе си сили и възможности, за да подкрепят това епохално начинание. С общите ни усилия колелото на историята, което за България беше спряно да се върти, тръгна отново напред.

За съжаление обаче в последно време ставаме свидетели на поредица от действия, които могат реално да нанесат непоправими щети на младата ни демокрация.

Изразявайки безрезервната си подкрепа към първото демократично правителство на България след Втората световна война, Координационният съвет на Съюза на демократичните сили в град Варна се обръща към всички парламентарни групи в Народното събрание:

- ГОСПОДА, ДАЙТЕ СВОЕТО ДОВЕРИЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФИЛИП ДИМИТРОВ И НА НЕГОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

ЗА БЛАГОТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА РОДИНАТА НИ!

БОГ ДА Я ПАЗИ!

Варна, 27 октомври 1992 г.

За Координационния съвет на СДС - Варна:
Алтернативна социаллиберална партия
Български демократичен форум    
БЗНС "Н.Петков" в СДС
Демократическа партия
Клуб за демокрация
Консервативна екологична партия
Независимо дружество "Екогласност"   
Нова социалдемократическа партия
Обединен християндемократичен център
Радикалдемократическа партия
Републиканска партия
Социалдемократическа партия
Федерация на независимите студентски дружества
Християнски съюз "Спасение"
Движение "Гражданска инициатива"
Клуб на репресираните след 1945 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА СТАРОЗАГОРСКИЯ МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ, НАПРАВЕНО ПО РАДИО СТАРА ЗАГОРА НА 22 ОКТОМВРИ 1992 Г., В ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


С дълбока църковна и гражданска убеденост заявяваме, че единствено СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ е способен да изведе с Божия помощ България по светлия друм на благополучието от дълбоката материална, духовна и нравствена криза, която мъчително изживява народ и Родина, резултат на отминалия вече атеистичен тоталитарен период от живота на нацията ни.

Затова Българската православна църква - духовници и миряни, в този критичен момент за демокрацията трябва БЕЗРЕЗЕРВНО да подкрепи ПЪРВОТО ДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАНО ПРАВИТЕЛСТВО С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГОСПОДИН ФИЛИП ДИМИТРОВ, който се отличава с редки качества на мъдър държавник, израсъл и възпитан в благодатната атмосфера на св. Православна църква, закърмен с непреходните православни християнски ценности и който, с вяра в Бога, подвигоносно носи Кръста на родополезното обществено и държавно служение.

Към пълна подкрепа на Съюза на демократичните сили  п р и з о в а в а м е  духовници и християни от епархията ни и цялата народностна Българска православна църква.

Да усилим молитвите си, братя и сестри, за благополучието на Родината ни.

† СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ.


Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД) осъжда опита на Националната студентска конфедерация (НСК) и на Българския студентски съюз (БСС) да провокират студентски вълнения в труден за България политически момент. Категорично опровергаваме изявленията на стачния комитет на НСК пред премиера Филип Димитров за съгласувани действия и позиции от страна на нашата организация с НСК и БСС в разиграния жалък 24-часов стачен театър.

Становището на ФНСД е, че всяка студентска стачка е съществен политически акт независимо от изтъкнатите мотиви и конкретни искания. Застъпваме линията на конструктивен диалог при решаване на социалните и академичните проблеми на българското студентство.

От страна на ФНСД този диалог е започнат още през 1991 г., чрез който бе извоювана стипендията за успех, необвързана със семейните или други доходи на студента. След Меморандума на Първата национална общостудентска конференция, организирана от ФНСД през май 1992 г., който бе подкрепен от двадесет други студентски организации, се стигна до създаване на Комисията за съгласуване на интереси към Министерството на образованието и науката (МОН). За наше най-голямо разочарование работата на комисията бе окончателно провалена в началото на септември 1992 г., когато бе достигнато до конкретни проекти и решения. Вината за това е изцяло на министър Николай Василев и НСК в съюз с БСС.

В Меморандума от май 1992 г. залегнаха основните насоки за разрешаване на студентските проблеми. Този документ бе заклеймен и отхвърлен като "инсинуация и клевета" от заместник-председателя на Министерския съвет и министър на образованието и науката Н. Василев пред първата ректорска конференция - юни 1992 г. Днес, четири месеца по-късно, същият министър подкрепя исканията на студентската стачка на НСК и БСС, които искания изцяло почиват на Меморандума от май 1992 г.

Фактите показват, че забавянето на кампанията за студентските стипендии е умишлен акт, целящ напрежение в академичните среди.

ФНСД счита за необходимо продължаването на Постановление N 212 на Министерския съвет за студентските стипендии, актуализирано към новата минимална работна заплата от 850 лв. Това води автоматично до повишаване на стипендиите с 37 на сто. Същевременно ФНСД ще продължи да отстоява с държавния бюджет за финансовата 1993 г. да влезе в сила принципно нов механизъм за субсидиране на българското студентство, съобразно реалностите на пазарните условия.

София, 26 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ПОСЛУШАЙТЕ, МЛАДИ ХОРА" НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.


Днес към вас се обръщат не само една партия, съюз или движение. Обръщат се,защото разчитат на младостта ви, на вашата дързост и на стремежа ви към свобода и демокрация. Към вас се обръщаме и ние, но без излишен патос, без спекулации с велики имена и със знаменити събития. Без ухажвания и празни обещания. Единственото, за което апелираме, е за повече мъдрост и трезвост.

Младежи и девойки, Българският национален съюз и Българският национален студентски съюз "Нова демокрация" - Шумен, ви приканват към размишления. България се намира в крайно тежко положение. България все повече изнемогва. Огледайте се, ослушайте се, млади приятели: на мястото на внушаваната ни десетилетия единствена червена правда, сега неясно комбинирана разцветка на БСП и ДПС ни подтиква едва ли не към реставрация и може би към нов тоталитаризъм. Дисиденти от бившата комунистическа партия се обявяват за единствените демократи. В неистовия си поход към власт те рушат всичко - спокойствие, ред, законност. Те са навсякъде, където има напрежение. Официално се дистанцират от безредието и хаоса, а сами ги създават или насърчават.

Младежи и девойки, ние се обръщаме към вас, бъдещето на България. Да спасим Родината! Да я превърнем в силна, цивилозавана и демократична държава. Нека се поучим от миналото. Ние не се позоваваме на Левски и Ботев. Не докосваме величието на националните ни титани. Обръщаме се за пример към по-скорошни герои, към вашите връстници от Велес. Към онези горди младежи новобранци, които през 1921 г. отказаха да дадат клетва пред сръбските офицери, заявявайки твърдо: "Ние сме българи!" Припомняме ви подвига на студентите от Македония, които предпочетоха затворите, но не се отказаха от принадлежността си към България и от българския народ. Те поставиха Родината над всичко.

Млади българи и българки, нека сложим край на партийните ежби в името на нацията. Родината ще оцени по достойнство този исторически акт. Българският национален съюз и Българският национален студентски съюз "Нова демокрация" ви чакат с общи усилия да тръгнем към мир и благоденствие. Вие сте в състояние да кажете на света своята дума, да отбележите българския адрес в световната духовна картина. Не оставяйте да бъдете манипулирани в ущърб на националното ви чувство. Не се превръщайте в озлобени политикани! Останете си патриоти, преди всичко българи. Вие сте нужни днес, когато България боледува, когато по градове и села стачкуват. Здрави и силни хора предпочитат да протестират седешком и лежешком и да огласят дните и нощите ни с викове и лозунги. Други преднамерено посягат към естественото чувство за хуманност у човека, за да го насочат към маските на фалша и да ви направят слаби и разделени пред чужди апетити. Бъдете будни!

София, 23 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ.


На днешното си заседание Централната избирателна комисия е разгледала молбата за регистрация на изборна коалиция Български демократичен център. С 8 на 7 гласа по принцип било взето решение да не се регистрират никакви нови коалиции. Остават в сила регистрациите, направени до 13 октомври 1991 година.

Българският демократичен център възнамерява да обжалва това несправедливо и политически пристрастно решение пред Върховния съд.

София, 27 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ "АРСЕНАЛ" АД - КАЗАНЛЪК, ЗА ГОТОВНОСТ ЗА СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Република България, парламентарните групи на Съюза на демократичните сили, Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа" и средствата за масова информация.


Във връзка с Декларацията от митинга на 22 октомври 1992 г. в "Арсенал" АД ние, работещите в това предприятие, водени от желанието да се решат проблемите на Военнопромишления комплекс (ВПК) и в защита интересите на работещите в този бранш,

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

Ако до 27 октомври 1992 г. не се разгледат нашите синдикални искания от висшестоящите инстанции - правителство, парламент, стачният комитет ще бъде принуден да обяви от 23 октомври 1992 г. ефективни стачни действия, съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Колеги от ВПК, търпението ни се изчерпва!

Призоваваме ви да ни подкрепите със съответните действия. Заявяваме за пореден път, че нашите искания са чисто синдикални!

Казанлък, 26 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) "СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ - 1992". Документът е внесен от депутатите Господин Атанасов, Марин Маринов, Асен Мичковски, Димитър Луджев, Христо Тодоров, Валентин Карабашев, Маргарит Минков, Стефан Божилов, Георги Костов, Емил Цочев, Стефан Караджов и Атанас Матеев за разглеждане в Парламентарната група (на 6 октомври 1992 г.) и в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, в Президентството и в Министерския съвет (на 7 октомври 1992 г.).


България понастоящем е с най-висок спад на производството, с най-висока инфлация и безработица и с най-нисък жизнен стандарт сред страните от Източна Европа (с изключение на Албания, разбира се).

Икономиката е пред клинична смърт, тя не реагира вече на никакви икономически въздействия. Например при    повишаването на цените на енергията и на други суровини и материали и едновременното повишаване на работните заплати фирмите, в мнозинството си все още монополисти на българския пазар и особено в регионален аспект, не включиха в цените на продукцията си тези преразходи. Това означава, че те вече са престанали да се интересуват от финансовото си състояние и бъдеще, тъй като то е толкова зле, че дори и да повишат с няколко процента цените си, не могат да се спасят от банкрута.

Никаква адекватна реакция не се наблюдава и след неколкократното понижаване на номиналния лихвен процент от страна на БНБ. Няма смислено икономическо поведение и валутният курс на лева към долара. Обикновено валутният курс следва или лихвения, или инфлационния диференциал между различните валути, а у нас той се определя от очакванията на участниците във валутния пазар.

Следователно първите признаци за започване на неконтролируем разпад на икономическата система са налице. Верижната реакция от лавинообразно нарастване на банкрутите е в ход. Отново наблюдаваме бум в икономическата емиграция.

Тези, макар и най-бегли щрихи на състоянието на икономиката на страната водят до категоричния извод, че икономическият екип на правителството (ако има въобще такъв) провежда напълно непрагматична икономическа политика, далеч от приватизацията и програмните цели на СДС.

Икономическите и социалните реалности днес са други. Еуфорията от площадите и призивът "долу комунизмът" вече си отиват като мотивация и критерий за оценка. Българската реформа се намира в критична фаза. "След относително бързите резултати във финансовата област стабилизацията навлезе в значително по-деликатна сфера на търсене на равновесие в условията на мъчително напредващи структурни реформи", се казва в последния обзор на Агенцията за икономическо прогнозиране и развитие.

Социалните актьори са неясни, със слабо очертани, преливащи се интереси. Нито държавните работодатели, нито работещите чиновници имат стимули, мотиви и шансове за действие. В тази тъкан виреят мафиотски образувания, "пране на пари", намеса на партиите в работата на властта и на профсъюзите. Сляпата за всичко това политика на правителството стеснява и социалната база, и електората на СДС и неизбежно поражда антистабилизационна коалиция, в която поради силно рестриктивната макроикономическа политика се включва и частният бизнес. Естествено е реални структури като синдикати и частен сектор да потърсят ново политическо и икономическо представителство.

Необходима е нова икономическа политика на СДС като управляваща сила. Вместо това виждаме надменност, работа "на парче" и сляпо придържане към каноните на едно споразумение с МВФ и Световната банка, което отдавна е нарушено и не работи, както е замислено, и така се превръща в неубедително за никого прикритие на безпомощността да се потърси нова прагматична, социално пригодна икономическа политика с по-трайна перспектива и възможности.

Това е възможно само в условията на професионализация на процеса на взимане на решенията. Преходът към демокрация и пазарна икономика по същество се оказва и преход към професионално и ефективно управление, което се очертава като основен проблем на СДС днес.


II. Прагматизъм, партньорство и почтеност в управлението

След 13 октомври 1991 г. се наблюдава процес на концентрация на властта в една много тясна група, която на практика контролира НКС, ръководството на ПГ на СДС, правителството и областните управи. В масмедиите се използва метафората "Г-39", но голяма част от 39-те нямат позиции в новия център на властта. Трупането на власт става чрез овладяване на ръководството на все нови и нови институции, чрез поставяне на "свои" хора независимо от техните качества на принципа на реваншизма и партизанската котерия.

В условията на централизирана държавна администрация и икономика това създава предпоставки за задкулисно манипулиране и тотално затъмнение в процеса на взимане на решения, опорочаване политиката и програмата на СДС чрез подмяната им с личните амбиции и предпочитания на тази група. И парадоксът тук е, че именно тези, които шумно се представят за борци срещу настъпващите мафиозни образувания, чрез централизирането на държавния апарат създават условия за процъфтяване на корупцията и организираната престъпност. Нима опитът не ни научи, че няма по-голяма мафия от комунистическия тип държава. А точно на нея правителството отказва да посегне. Не случайно се създават квоти, преференциални режими, комисии и т.н. Разбира се, че ще се създават - има ли по-добър начин за използване на неповторимото "златно време" от налагане на всеобхватен режим на разрешения и ограничения? Почти всяка квота, всяка одобрена финансова и търговска операция или инвестиция вече си има точна цена и сумите са наистина колосални. Ето това представлява провеждането на "реформи" "отгоре", като "отгоре" реално представлява една съвсем малка група.

Трупането на власт в тази група е в основата на явната тенденция към съхраняване на заварените тоталитарни командни структури, в предпочитанието към администриране и разширяване на правомощията на бюрокрацията на централно и областно ниво, на ограничаване на местното самоуправление. Практически се запазва безотговорното поведение на изпълнителните органи при слаби реални правомощия на парламентарните органи, използването по стария начин на информацията на специалните служби за нуждите на споменатия тесен кръг.

Всичко това по съвсем естествен път доведе до перманентни конфликти с президента, синдикатите, с ДПС, с частния бизнес, с други демократични организации, с масмедиите, с местните органи на властта и най-накрая в НКС и Парламентарната група на СДС.

Възниква въпросът кой докара нещата до това тежко за СДС положение, кому е нужна ескалацията на напрежение, взаимното унищожаване на хора, работили за спасителната за страната "синя" идея? На всички трябва да е ясно, че тези "войни", студени или горещи, нежни или жестоки, имат конкретни политически и икономически измерения - власт и собственост.

От май насам монополът на тази група в процеса на вземане на решения отпада и това открива няколко големи въпроса за ускоряване на прехода към демокрация и пазарна икономика.

1. Парламент. Стабилността на демократичните процеси в България изисква парламентът, управляващото мнозинство и специално парламентарната група на СДС да започнат пълноценно да изпълняват своите легитимни правомощия, като се въведат необходимите процедури и се осигурят със средства на реален контрол върху изпълнителната власт.

Отношението парламент - правителство е най-важното звено, най-чувствителното място в парламентарната система. Това е "носеща конструкция" и ако някоя греда скърца или гние, заплашена е цялата държавна сграда. Българският парламент трябва да бъде завършен като работещ орган, осъществяващ върховната власт на народа. Това изисква реални възможности за формиране на приоритетите на държавната политика и на контрол върху изпълнителната власт, да има работещи стегнати и смислени механизми, а не разтегливи процедури, необвързани със срокове и санкции. Необходимо е да се приложи целият модерен комплекс от парламентарни средства по съставяне и разходване на бюджета, за получаване на изчерпателна информация по законопроекти, питания и пр. от възможно най-широк кръг компетентни органи, техническа и експертна помощ за депутатите и т.н. Днес народният представител е все още в реалното си положение далеч по-зле от висшата и дори средната държавна номенклатура, което подронва неговия престиж и запазва старото страхопочитание пред чиновника и администрацията.

/Пресслужба "Куриер"/


10:45:39
28.10.1992 г.

 

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!