28 октомври 1993


София, 28 октомври 1993 година
Брой 211 /999/

 

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НA ПОСЛАНИКА НА САЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УИЛЯМ МОНТГОМЪРИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас от името на Конституционен форум, национално движение, което подкрепи Вашата кандидатура за президент на Република България.

Безпокоим Ви по един много прискърбен повод. Преди известно време телеграфните агенции обявиха текста на публичните изявления на г-н Монтгомъри, определен за посланик на САЩ за България. В този текст недвусмислено се атакува конституцията на нашата държава и се заявява, че политиката на бъдещия посланик у нас ще бъде да подкрепя смъртоносния за нашето бъдеше етнически турски сепаратизъм и създаването на македонска партия от българи, което окончателно може да подрони националното единство и сигурността на българската държава.

Свидетели сме на нова проява на политиката на Берлинския конгрес от 1878 г., койтр разкъса българското отечество и раздроби нашия народ в границите на четири съседни държави, като определи вечната несигурност и най-тъжни сетнини за Балканите.

Изявлението на г-н Монтгомъри засегна дълбоко националното самочувствие на съвременния българин, третира го като абориген, който ще бъде направляван от цивилизования бял човек от времето на колониалните завоевания. Постави под съмнение нашата независима държавност и правото ни сами да се разпореждаме със съдбините на тази земя, която нашите деди с кръв са откупили и защитили.

Но не постъпката на чуждия дипломат е тази, която жегна като парещ въглен българската душа.

Нас ни заболя до краен предел от отношението, което Вие и група безродни български политици взехте към изявлението на американския дипломат.

Превили врат пред силните на деня, загубили смелост и национално достойнство, Вие не посмяхте да откажете прием на този самозабравил се човек на българска земя, за обида и покруса на собствения Ви народ.

Защо, г-н президент, нима България не струва и лула тютюн, нима опазването на нейното достойнство не е най-висшият дълг на държавния глава?

Но нека оставим емоциите настрана. Българите отдавна са свикнали да виждат как техните политици се свиват в черупките си, когато трябва да защитят народа и държавата си с достойнство.

Искаме да споделим с Вас. че политиката, на която г-н Монтгомъри се посвещава, е опасна и гибелна за българското отечество.

Чисто и просто този човек иска да хвърли България в граждански безредици, да унищожи крепеното с толкова усилия национално единство, да насъска едни срещу други българите и другите граждани на България, да предизвика нова Босна на Балканите.

Давате ли си сметка колко нова кръв ше се пролее във и без това прогизналата от кръв българска земя? При това искаме да отбележим допълнително, че Конституцията на Република България е вече погазена. Въпреки конституционната забрана в България действат етногенериращи партии и организации, безконтролно се потурчват българомохамеданите, вилнеят секти, опасни за духовното здраве на нацията, ядра от фанатици-чуждоверци, разцепено е от група разгулни попове единството на нашата православна църква и всичко това става пред вашия поглед и, не дай Боже, с Ваше участие!

Нашият апел е не само към Вас, макар че Вие носите първа отговорност за бъдещето на държавата. Ние се обръщаме към българската общественост, която не намери сили да протестира равностойно срещу зловещите закани на г-н Монтгомъри. Намери се само един Мунчо на летището, когато американският дипломат пристигна в София.

Българи, помислете за себе си, за вашия дом и вашето Отечество! Не оставяйте тези, които в миналото унищожиха българското отечество, да го довършат сега, подклаждайки етнически сепаратизъм! Горко ще има да оплаквате вашите сетнини заради бездушието и гражданската апатия, в която ви хвърлиха днешните управници на България.

Ако сме бедни и изоставени от света, ако сме нещастни като народ и държава, не може ли поне да бъдем достойни като хора!

Само достойните заслужават уважение, мижитурките и преклонените главички отдавна са посечени от историята и от човещината.

Стресни се, племе закъсняло!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Н. Генчев

София, 26 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА ПОСЛАНИКА НА САЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УИЛЯМ МОНТГОМЪРИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас, държавния глава, избран пряко от народа.

Обръщаме се към Вас, защото по смисъла на този избор, както и на Конституцията на Република България, Вие сте изразител на държавния суверенитет на българската държава и националния интегритет на българското общество.

Обръщаме се към Вас, защото по смисъла на правата и задълженията, вменени Ви от конституцията, Вие носите лична отговорност за бъдещето на българската държава и на българската нация.

Предстои връчването на акредитивните писма на американския дипломат г-н Монтгомъри, станал известен в България със скандалните си изявления пред Сенатската комисия по външните работи. В тях кандидатът за посланик на САЩ в Република България декларира намеренията си за грубо вмешателство във вътрешните ни работи и за налагане на промени в българската конституция под чужд диктат. Исканията на г-н Монтгомъри накърняват държавния ни суверенитет, насочени са пряко към дезинтеграцията на българското общество и водят като резултат към нарушаване на унитарния характер на българската държава, залегнал в конституцията. Официалните власти във Вашингтон упорито отказват да дадат официална информация и официален коментар на изявленията на г-н Монтгомъри. Единствената адекватна реакция на официална София е упорито да отказва приемането на акредитивните писма на г-н Монтгомъри.

Затова ви питаме:

Ще допуснете ли Вие, който като държавен глава призна в съгласие с политическите реалности и с националните интереси Република Македония и отказа да признае несъществуващата македонска нация, в България да работи дипломат, чиито действия ще бъдат насочени към създаване на сепаратистка македонска партия? Съзнавате ли тежестите на историческата отговорност, която носите пред българския народ, и риска да наследите печалната слава на "другаря" Георги Димитров?

Ще запазите ли и Вие позорното мълчание, което демонстрираха другите държавни институции?

Ще поемете ли отговорността да съдействате за ограничаване на държавния ни суверенитет? Ще създадете ли поредния рецидив в историята на Третата българска държава за отстъпление пред диктата на Велика сила?

Искаме да Ви напомним отново, че Вие носите лична отговорност за съдбата на България, и да ви призовем да постъпите по единствено достойния и разумен начин - като не приемете акредитивните писма на г-н Монтгомъри.

София, 26 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA ОБЩИЯ СЪЮЗ НA БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛЦИ.


По повод съобщението за предстоящо създаване на т. нар. конфедерация на българските индустриалци Общият съюз на българската индустрия счита за необходимо да заяви следното:

Съдейки по списъка на инициаторите, капиталите, които те представляват, са заети в банки, търговия и услуги, а не са вложени в индустриално производство. Съгласно Устава на Общия съюз на българската индустрия индустриалец е "всеки собственик на признато от Закона за индустрията индустриално предприятие", а членуването в съюза е по предприятия. Желанието или намерението да се организира индустриално производство все още не дава право на определението индустриалец.

В България от 1903 година съществува Общ съюз на българските индустриалци, възстановен с решение N 17458/92 на Софийския градски съд като Общ съюз на българската индустрия, който е широко отворен за всички сегашни и бъдещи индустриалци, отговарящи на изискванията на устава му. Създаването на паралелна втора организация независимо от наименованието и от подбудите, които стоят зад такава стъпка, неминуемо ще постави още въпросителни над сериозността и надеждността на българската индустрия, а и на българската икономика въобще и заплашва да насочи тяхното развитие в опасна и неконтролируема посока.

При тези обстоятелства евентуална регистрация на някаква конфедерация на българските индустриалци ще представлява опит да се заблуди и измами обществеността в България и преди всичко официалните и деловите среди в чужбина със сериозни и вредни последици както за българската индустрия, така и за българската икономика като цяло и Общият съюз на българската индустрия ще се види принуден да предприеме мерките, които намери за необходими.

София, 26 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТГОВОР "ЗАЩО ПИСАХ ДО ПЕТИМАТА ПЪРВИ У НАС" НА ТОДОР ЖИВКОВ.


За да не продължават спекулациите с моето обръщение от 23 октомври 1993 г., държа да отбележа следното:

1. Това обръщение е отправено към петимата първи като следствие на твърдение, че разделението на властите у нас е реалност. Затова реакцията на президентската канцелария е символична. Тя странно напомня една българска поговорка.

2. Мисля, че въпреки големия екип от началници на канцеларии, съветници, говорители и пр. от президентството са отговорили прибързано, защото не допускам да не са могли да разберат изложените твърдения и искания в обръщението ми.

3. За да няма ни най-малка неяснота, подчертавам: неуместни са както счетоводни отчети, съчинени и приложени абстрактни, така и всякакви инсинуации с така наречени мои опити да засягам времето, през което Тодор Живков е управлявал България.

4. При внимателен прочит на обръщението дори и за предубедения читател става ясно, че в него аз нито обвинявам, нито оневинявам.

5. Изявления, които не кореспондират с конкретния текст на моето обръщение, мога да приема само като емоционални или спекулативни.

6. Показателно е потвърждението в статия на стр. 8 на голям партиен ежедневник от 26 октомври 1993 г. на текст от обръщението ми, а именно: "Срещу Тодор Живков се води процес, организиран от определени политически лица, за да обслужва техните моментни личностни интереси. Времето ще отговори променяли ли са се лицата и интересите."

София, Бояна, 26 октомври 1993 г.

От канцеларията на Тодор Живков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НA ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA КОНСЕРВАТИВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ РУСЛАН СЕРБЕЗОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НA ТУРСКИ ЕЗИК В УЧИЛИЩАТА.


Недопустимо е изучаването на турски език в училищата. С подобен акт ДПС цели да предприеме първа крачка към осъществяване на програмата си от кърджалийската конференция за статут на национално малцинство.

Аз не съм против специалните предавания, но на български език. Единствено в областта на фолклора е възможна употребата на турски.

София, 26 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС - БУРГАС, ЗА ПРОЦЕСИТЕ, КОИТО СЕ РАЗВИВАТ В РАЙОНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ.


Обвиненията, че кандидатът на СДС в изборите за кмет в Приморско се е провалил поради деструктивната позиция на Партия Либерален конгрес /ПЛК/ в тази район, можем да окачествим само като опит да се прехвърлят проблемите от болната глава върху здравата. Истината е, че въпросният кандидат бе крайно неподходящ както поради ниския си образователен ценз, факта, че не е местен човек, така и поради лошата слава от действията му в местната управа.

Въпросът е как се стигна до предлагането именно на тази кандидатура. Известно е, че този човек е бил предложен от председателя на КС на СДС в Царево - Евтим Евтимов, председател на местната секция на Демократическа партия. Парадоксално е, че въпреки печалната известност на лицето Евтим Евтимов - политически офицер преди 10 ноември 1989 г., тази кандидатура е била утвърдена. Тази абсурдна ситуация може да се обясни с помощта на апарата на Национална координация, който по вертикала за Бургаски регион има следния вид: окръжен координатор - Георги Сократов /Демократическа партия/, областен координатор - Георги Тошков /Демократическа партия/, секретар на Национална координация - Кантарджиев /Демократическа партия/, явно е, че зад "кандидат на СДС" всъщност се крие "кандидат на Демократическа партия" и това май е единственото, но решаващо предимство на посочения. Докъде водят такива нечисти игри, показа ясно разгромът, който претърпя СДС на избора в Приморско. А що се отнася до обвиненията за задържане на информация, ако има такова, отговорността носи най-вече окръжният координатор на Бургаски регион - Георги Сократов. Следва да отбележим, че въпросният господин не сметна за нужно дори да уведоми КС на СДС - град Бургас, за това, че предстоят избори в гр. Приморско. Вярно е, че господин Сократов не се ползва с политическото доверие на КС на СДС - Бургас, но това би могъл да свърши областният координатор г-н Тошков, който не е срещал никакви обструкции в СДС - Бургас.

Защо при това очевидно положение г-н М. Неделчев създава химерични картини на някаква вина на Либерален конгрес? Основните причини са две.

Г-н Неделчев приглася на претенциите на Демократическа партия за овладяване лостовете на изпълнителната власт по места и с обвиненията срещу Либерален конгрес се опитва да замаскира истинската причина за провала в Приморско. Но това е по-незначителният мотив.

По-същественото е, че явно, водени от лични интереси, г-н Неделчев и г-ца Велчева подхванаха атака срещу КС на СДС - Бургас, и проявиха видима готовност да колаборират с хората на Луджев, заемащи възлови позиции в изпълнителната власт на региона.

В своите материали, отпечатани в местната преса, и г-н Неделчев, и г-ца Велчева оплюват СДС - Бургас, с аргументи, заимствани изцяло от репертоара на Продан Проданов - кмет на Бургас, лишен от политическо доверие от СДС заради явното провеждане на политиката на Луджев. Г-ца Велчева публично плака за "интелигентните хора", отстранени от КС на СДС - Бургас. И седмината отстранени се обявиха за последователи на Луджев. На срещата в Созопол, организирана от созополския кмет Драгомир Иванов, г-н Неделчев, упълномощен неясно от кого, гръмогласно обяви - "това е кметът на СДС". На всички в района е ясно кой е Драгомир Иванов. Избран с бюлетината на СДС, след изборите се обявява за член на БЗНС - Мозер. По-страшното обаче е, че Драгомир Иванов е брат на Пейчо Иванов - човека, който оглави борда на директорите на Нефтозавода, назначен от Луджев. Това може да бъде пренебрегнато и Драгомир Иванов да бъде обявен за "кмета на СДС" само ако има силен и явен интерес. Не се наемам да твърдя дали става въпрос за лични икономически интереси на групата В. Велчева, Р. Димитров. М. Неделчев по Черноморието, или е в ход сценарий за споразумение с Луджев на национално равнище, но в Бургаски регион главната пречка за тази интеграция на М. Неделчев, В. Велчева с хората на Луджев са представителите на ПЛК. Това, а не някакви лични дрязги или недостатъци в личните качества на лидерите на ПЛК в региона или на В. Велчева и М. Неделчев са истинските причини за яростните обвинения на госпожицата и господина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА СДС-БУРГАС,
И НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС - БУРГАС: Стойчо Кьосев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НA ПРАВИТЕЛСТВОТО НA ПРОф. БЕРОВ" /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НA ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРОЧЕТЕН НA ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /2-3 ОКТОМВРИ 1993 Г., СОфИЯ/.


Правителството не успя да въведе необходимия ред за събиране на данъците и осъществяване на строг данъчен контрол.

Вярно е, че Законът за данъчната администрация се прие късно, но правителството остана безсилно при практическото му прилагане. Още повече, изнесоха се факти, че сред данъчните служители има корупция, която застрашително накърнява интересите на държавата.

Ниска е заетостта на работната сила. Продължава да расте безработицата, която достигна застрашителни размери и е около 16 % от активното население. Все повече висококвалифицирани кадри се превръщат в резервна армия на труда. Липсва ясно становище от страна на правителството за начините и средствата за ограничаване и намаляване на безработицата в разумните й граници.

Разработеният от правителството и приет от Народното събрание бюджет почива върху нереалистични прогнози и предварителни очаквания за изменение на основните макроикономически показатели.

Погрешните стъпки на правителството в областта на икономиката, ширещата се корупция сред данъчните чиновници, допуснатите явни грешки, бездействието и безпомощността застрашително заплашват приходната част на държавния бюджет.

Един от основните приоритети на правителствената програма се отнасяше до земеделието. Всъщност още задачата, поставена в програмата, беше поставена неправилно. Българското земеделие в резултат на колективизацията и свързаните с нея отрицателни последици, както и разграбване на ТКЗС от комунистическата номенклатура, беше доведено до окаяно положение. За неговото оздравяване е необходима цялостна аграрна реформа. Правителството сведе тази реформа само до връщането на земята, което е необходима предпоставка, но съвсем не е достатъчно за изправяне на земеделието на крака. Няма никаква държавна стратегия в областта на животновъдството, ветеринарното дело, растениевъдството, особено в тютюнопроизводството, трайните насаждения и винените сортове грозде, химизацията, механизацията и напояването.

Министърът на земеделието отправя патетични призиви за спасяване на умиращите животни, но не посочва по какъв начин може да стане това. Млякото, тютюнът, гроздето и др. се изкупуват на цени, които не покриват производствените разходи. Напоителните системи са в окаяно състояние, а водата за напояване се отпуска при условия, които са непосилни за земеделците. А относно наличната механизация с Постановление на Министерския съвет N 6 от 1993 г. беше направен опит да се внесе ред при разпределянето й между собствениците, но решенията са недостатъчно ефективни.

Правителството си затваря очите пред проблемите на земеделието и се намесва едва когато тяхното нерешаване създаде опасност от социално напрежение.

Така беше постъпено при определянето на минимални цени за вносни земеделски продукти, сега така се постъпва относно цената на тютюна и относно вноса на царевица за изхранване на свинете. Късното предприемане на частични мерки обаче обезверява земеделските собственици и те се отказват от отглеждането на важни култури и животни, което разстройва снабдяването на населението и компрометира експортните ни възможности. Не беше изпълнено в програмата на правителството улесняването на достъпа на частните производители до кредити при изгодни на производителите условия. Възможностите за експорт рязко се намаляват и поради липса на държавни дотации, докато експортът от страните на ЕО се дотира с 49 %. Връщането на земята, за което правителството даде големи обещания, се осъществява с незадоволителни темпове в редица райони от страната. В началото на годината министърът на земеделието даде авантюристичното обещание, че земята ще се върне до края на март. Впоследствие се обеща до края на годината да се върнат 80 % от земята, това количество после беше намалено на 60 %, а сега на 50 %. Неотдавна министърът на земеделието твърдеше по телевизията, че вече са върнати с нотариални актове 25 % от земята. Това твърдение е невярно. Този процент се отнася до земя, за която са обявени проектите за планове за земеразделяне. След това са необходими още много процедури до въвеждане на собствениците във владение. Що се касае до нотариалните актове, това е последваща процедура и тя се извършва от нотариусите, а не от поземлените комисии. Всичко това показва, че и есенната сеитба през тази година ще се извършва или от ликвидационните съвети, или от собственици, които са въведени временно във владение, в какъвто смисъл е и последното окръжно-инструкиия, прието от правителството на 23.09. т.г.

Така че обещаните проценти за връщане на земята даже в намаленото количество от 50 % няма да се осъществят.

Особено големи пакости извърши правителството спрямо ликвидационните съвети. Като се използва последната промяна в закона, започна масово подменяне на честни и компетентни техни членове с комунистически номенклатурчици, което спъна сериозно както определянето на дяловете, така и стопанската дейност на съветите. Това даде възможност и за развихряне на комунистическите псевдокооперации, чрез които се цели да се възстановят под ново име старите ТКЗС, а правото на собственост да се превърне във фиктивно, без реално съдържание.

Изобщо отношението на правителството към проблемите на земеделието е недалновидно партизанско. Решенията се вземат хаотично и късно, а неизпълнението на поетите обещания се прикрива с твърдене на явни неистини.

От направения анализ се налагат следните изводи:
- правителството няма разработена цялостна стратегия за икономическата реформа. Неговите действия са разпокъсани, непоследователни и се предприемат с голямо закъснение;

- задълбочават се икономическата нестабилност и негативните тенденции в икономиката, а оттам, от една стрпна, се влошава непрекъснато жизненото равнише на народа, а, от друга, се забавят темповете на изграждане на модерна пазарна икономика с неминуема последица - мъчително удължаване на времето за приобщаването ни към европейските структури;

- неефективните действия на данъчната администрация поощряват корупцията, водят до нереализиране на приходната част на държавния бюджет, което от своя страна пречи за решаване на най-неотложните въпроси в социалната област;

- липсата на аграрна програма, забавянето на поземлената реформа и посегателствата върху ликвидационните съвети напълно разрушават земеделито и създават основа за фактическа рекомунизация на село.

Всички тези изводи показват колко прав е бил БЗНС, когато още при създаването на сегашното правителство изрази сериозни съмнения относно бъдещата му политика, както и основателността на критиките, които той отправяше впоследствие срещу отделни правителствени действия.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
28.10.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали oт този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!