28 август 1991

София, 28 август 1991 година
        Брой 168 (443)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КОИТО ДЕКЛАРИРАТ ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ РАЗУМ И КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ С КОНСТИТУЦИОННИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ СРЕДСТВА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Вече няколко дни светът преживява шока от бруталния военен преврат в СССР. Средствата за масово осведомяване бяха засипани с декларации на политически партии, организации и движения. Доминиращи са оптимизмът и увереността, че в Република България реставрация е невъзможна и няма сили, способни да осъществят преврат.

Ние сериозно сме обезпокоени от изложението на Изпълнителната управа на Офицерска легия "Раковски", публикувано в бр.8 на в. "Легия". В писмото се посочват конкретни факти, които илюстрират, че на места старата военна номенклатура се опитва да се разправи с част от активистите на легията. Уреждат се "свои хора" на възлови постове, заобикалят се принципите за оценка на професионалните качества и пригодност на офицерите. Временната методика на управление "Кадри" - МО, е издържана в стил "оценка на авангардната роля на комуниста".

Предвиждат се кадрови размествания и понижения в длъжности за ръководителите на легията. Активна роля в този процес играе началникът на управление "Кадри" на Министерството на отбраната генерал Теньо Запрянов. Открито се подхвърлят изрази като "за една нощ ще ги арестуваме".

Във връзка с това ние предлагаме:

1. Да бъде създаден секретариат към Министерството на отбраната, назначен от президента на републиката, със специално изработен статут.

2. Президентът да се запознае със случаите на нарушения на "Основни положения за взаимоотношенията между Министерството на отбраната и легия "Раковски".

3. Необходими са спешни кадрови промени в Министерството на отбраната и нова кадрова политика, утвърждаваща професионализма и патриотизма на офицерските кадри. Сегашната "Методика" на Управление "Кадри" е изключително опасна.

София, 26 август 1991 г.

Подписали:

ЗА СДС - ЛИБЕРАЛИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР: Ст.Стоянов
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Ал. Каракачанов
ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: П. Симеонов

ЗА СДС - ЦЕНТЪР
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: инж. Гр.Панчев
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ": Кр. Станчев
КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 Г.: Д. Баталов
АСО - НЕЗАВИСИМИ: Н. Йорданов
БЗНС - ЕДИНЕН: Ал. Стамболийски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ПО ПОВОД УСИЛИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОТДЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ДА НЕ ДОПУСНАТ ДВИЖЕНИЕТО ДО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


Напоследък сме свидетели на зачестили чрез средствата за масово осведомяване /радио, телевизия, преса/ нападки срещу Движението за права и свободи.

Страната ни е в навечерието на нови избори за народни представители, общински съветници и кметове. А предстоящите избори са важна политическа манифестация на демократизацията на страната в обстановка на социален мир.

За съжаление налице е желанието на отделни политически сили и някои институции на изпълнителната власт Движението за права и свободи да не бъде допуснато за участие в предстоящите избори. С този недемократичен акт се цели да се елиминира ДПС като трета политическа сила и недопускайки го до изборите, да бъде разпределен неговият електорат от останалите политически сили и организации.

Със своето участие в парламентарния и в обществено-политическия живот Движението за права и свободи винаги се е утвърждавало като уважавана, конструктивна, опозиционна, политическа сила. С тези свои позиции и действия ДПС е търсен и уважаван партньор от много международни организации. Освен това всички демократични държави възприемат активното участие на ДПС в обществено-политическия живот на България като една политическа необходимост с оглед гарантирането на мирния преход и превръщането на демократичния процес в необратим.

Буди недоумение фактът, че в етап на реална демократизация се намират сили, водени от тяснопартийни интереси, които да атакуват принципа на плурализма и равнопоставеността на участие в политическия живот у нас.

Във връзка с това ЦС на Движението за права и свободи се счита задължен да изрази протеста си срещу евентуалното недопускане на Движението за права и свободи на предстоящите избори, което ще създаде условие за рязко повишаване на вътрешното политическо напрежение и което би довело до поредната международна политическа и икономическа изолация на Република България.

Движението за права и свободи вярва, че законността, разумът и толерантността ще надделеят и ще се гарантират всички условия за мирен преход към една действителна демократична и правова държава.

София, 26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ /БДПЕСЩ/ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


Уважаеми госпожи и господа!
Приятели!
Братя,

Изборите са насрочени! Датата е определена - 13 октомври настоящата 1991 година. Те трябва да се произведат по реда на Избирателния закон, публикуван в "Държавен вестник" от 22 август 1991 година.

Според нас законът е направен така, че да облагодетелства само по-големите партии и политически формации, от една страна, и, от друга, да лиши от представителство в Народното събрание всички малки партии,съюзи, организации и др. /а те са около 80 на брой!/. По такъв начин повече от един милион български граждани няма да имат представители в парламента, което означава, че тяхното мнение, техният глас няма да бъде чут, че тяхната воля няма да бъде зачетена!

Това е в ущърб на демокрацията!

Поради това се обръщаме към вас с горещия и настоятелен призив да се обединим в мощен предизборен съюз, да излезем на изборите с ОБЩА ЛИСТА. Така че със задружни усилия, ние, всички малки политически формации, да изпратим в Народното събрание свои народни представители, което ще бъде само в полза на България.

Каним ръководствата на всички демократични партии, съюзи, коалиции, организации и др. да изпратят свои упълномощени представители за бързи и делови разговори и решения на следните дати:

На 1, 2, 3 и 4 септември 1991 г. между 15 и 19 часа в седалището на партията ни - БДПЕСЩ, което се намира в София на улица "Цар Асен" 94, или да се обадят на телефон 51-03-60 след 20 часа на същите дати.

Времето не чака! Трябва да действаме бързо, за да се обединим в един могъщ обединен демократичен съюз в името на България добруването на българския народ!

София, 25 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДО ЗАКОННИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА СССР МИХАИЛ ГОРБАЧОВ И ДО ЗАКОННИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РСФСР БОРИС ЕЛЦИН ПО ПОВОД ПРОВАЛА НА СИЛИТЕ, НАПРАВИЛИ ОПИТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Господа,

Преди няколко дни в Съветския съюз се случи нещо, което засягаше не само самия Съветски съюз и неговата законна власт. То засягаше не само преустройството и съдбата на нежните революции в Източна Европа,нито само политическото статукво в целия свят. То засягаше историята.

Ние бяхме свидетели не просто на това как пропадна последният опит за тоталитарен преврат; свидетелствахме на прецедент в съдбата на човечеството. За първи път в историята на света неговата съдба се реши не от силата, а от морала: силата се саморазпадна в своята аморалност. За първи път в историята на света общият морален консенсус на човечеството тържествуваше над всякакви стратегически съображения, дипломатически хитрости и секретни договаряния; моралният консенсус тържествуваше над политическия цинизъм. Всички съвременни хора подкрепиха справедливостта и закона; всички бяха против танковете. Политически субекти като Саддам Хюсеин и Кадафи, които признаха преврата, като Българската социалистическа партия, която с "дълбокомислени държавнически съображения" не зае никаква позиция, сами се вписаха в друго историческо време: те скочиха зад борда на парахода на съвременността.

В лицето на Негово Превъзходителство президента на Русия Борис Елцин ние приветстваме този достоен човек, който поведе своя народ срещу комунистическата тирания и показа на света, че руснаците съвсем не са безропотни поданици на сталинската империя.

Българската опозиция осъзнава днес с гордост и радост едно: независимо че тя стоеше на политически позиции, различни от комуниста Горбачов, тя се оказа на едни морални позиции с този мъж, заслужил благодарността на историята. Тя се оказа участник в онзи велик морален съюз, който обедини хора и континенти около прости, универсални ценности: честност, законност, солидарност.

Поздравяваме ви със смъртта на политическия цинизъм.

Първата смърт в историята на света, която изисква празник, не траур.

София, 26 август 1991 г.

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС /ПЛК/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВАЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЛК ЯНКО ЯНКОВ.


Като взе предвид:

* Провала на провежданата от управлявалите и управляващите икономическа реформа, както и изкуственото задържане от тях на процесите на ликвидирането на социалистическата система и заменянето й с пазарно-демократична;

* Засилващата се опасност и предстоящите избори да не изпълнят предназначението си като се превърнат в средство за постигане на нечисти политически цели в противоречие с националните интереси,

Партия Либерален Конгрес НАСТОЯВА:

Първо: Правителството да остане само в рамките на служебните си функции, като преустанови действията си по икономическата реформа до съставянето на ново правителство след изборите.

Второ: Служебното правителство да обяви конкурс с международно участие за Национална приватизационна програма като основа на прехода към пазарно общество. Да се покани международно жури по организирането и провеждането на конкурса, съставено от представителина институциите, ангажирани в осъществяването на прехода план - пазар в България /Световната банка, Европейската банка за реконструкция и развитие, Международния валутен фонд, Търговската камара на САЩ, Програмата на ООН за развитие, и др./. До конкурса да се допуснат само програми, които са вече готови, тестувани и отговарящи на определени предварителни условия /степен на детайлиране, компютърна пригодност, организационна обезпеченост, план за прилагане, и др./.

Трето: Партиите и независимите кандидати, участващи в изборите, да изразят становището си по програмите, класирани от журито.

София, 24 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА СЛЕД НЕУСПЕЛИЯ ОПИТ ЗА КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕВРАТ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ.


Подробните обстоятелства и факти около неуспелия опит за държавен преврат в СССР показват каква страшна опасност представлява по-нататъшното съществуване и дейност на Българската комунистическа партия, нарекла се "социалистическа”.

Комунистическият режим в нашата страна е наложен със сила чрез извършване на престъпен преврат на 9 септември 1944 г. и при окупация от чужди съветски войски. Българската комунистическа /лъжесоциалистическа/ партия е била и остава конспиративна и престъпна политическа организация, която винаги е действала срещу конституционната парламентарна демокрация и националните интереси на страната.

Сегашната политическа конструкция в България е създадена при условията на тоталитарната комунистическа система; тя е изкуствена и незаконна. След 10 ноември 1989 г. беше създадена нова трипартийна комунистическа коалиция: БКП/БСП, СДС и БЗНС /казионен/, която узурпира властта и всъщност отново отдалечи българския народ от мечтаната свобода и демокрация. Многопартийността във военноорганизираната комунистическа система се оказа един празен блъф. В България съществува декоративна многопартийна система, а не реална парламентарна демокрация.

България продължава изцяло да е комунистическа страна, тоталитарната комунистическа система е непокътната, всички действащи държавни институции по своята същност и форма са комунистически и са наложени насилствено с актове, които са незаконни и са с противонароден характер. В нашата страна няма свобода и демокрация, а на практика се установява един неокомунистически тоталитарен режим.

Парламентарните избори, проведени през юни 1990 г., и така нареченото "Велико” народно събрание са фалшификати и рожба на тотален страх, лъжи, измами, политически насилия и манипулации от страна на комунистическата партия, нейните съюзници и техните диверсионни централи. Това народно събрание не реши досега нито един проблем, а само добави нови и по-тежки за българското общество.

С указ на председателя на Републиката са насрочени нови избори. Подготвя се нов изборен фалшификат по предварително изготвен сценарийот трипартийната комунистическа коалиция: БКП/БСП, СДС и БЗНС /казионен/. Чрез изборите се отклонява вниманието от най-важния политически проблем в настоящия момент: Партията на труда заявява, че от съдбовно и жизнено значение за България е комунистическата /лъжесоциалистическа/ партия да бъде забранена и поставена извън законите на страната, а партийното имущество да бъде изцяло национализирано.

Това е основният национален проблем на настоящето на страната, който незабавно трябва да бъде решен по законов път от съответните държавни органи.

Да живее свободна, независима и демократична България!

София, 23 август 1991 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО И НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Политбюро и Секретариатът на ЦК на БКП не се отказват от Декларацията, излъчена по телевизията на 19 август 1991 г., за станалите събития в СССР. Тя е правилна, навременна и с точност отрази събитията.

За съжаление светът не познава такова престъпление и предателство, което беше извършено от М.Горбачов и Борис Елцин. Те по най-груб, вулгарен и циничен начин погазиха конституцията и законността в СССР. Те се подиграха с демокрацията и организираха срещу себе си "преврат", за да разгромят социалистическите завоевания в СССР и да ликвидират КПСС. Това е големият заговор и кръстоносен поход срещу комунистическото движение в света, умело организиран и дирижиран от масонските ложи, от ЦРУ и от Интелижънс сървис, за да спънат развитието на най-прекрасния строй - социализма като преходен етап от капитализма към комунизма.

Ние се обръщаме към съветските народи, към членовете на комунистическата партия на Съветския съюз да не позволяват на всевластните тирани и деспоти Горбачов и Елпин да вършат погроми над Комунистическата партия и над социалистическите завоевания.

Обръщаме се с призив към световното комунистическо и работническо движение със задружни усилия да попречим на развихрилата се контрареволюция в СССР, начело на която стоят предателите на интересите на съветските народи Горбачов и Елцин. Ние настояваме да бъдат освободени всички незаконно арестувани дейци на КПСС и кадрови работници от апарата на МВР, КГБ и Министерството на отбраната. Горбачов не посмя да се яви пред пленум на ЦК на КПСС и затова побърза сам да напусне длъжността генерален секретар на КПСС, побърза да забрани КПСС и да конфискува имуществото й и премина към саморазправа с изтъкнати дейци на КПСС и на съветската държава - прецедент, какъвто историята не познава.

Призоваваме ръководителите на комунистическите и работнически партиив този съдбовен момент по спешност да свикаме международна среща, на която да възстановим Третия комунистически интернационал или да сложим началото на нов четвърти комунистически интернационал, който да се произнесе и да осъди предателството и кръстоносния поход на Горбачов и Елцин против социализма в СССР и в света.

Предлагаме срещата да се състои в София, като всяка комунистическа партия поеме разходите си, защото БКП не разполага с никакви средства, тъй като ръководството на новообразуваната БСП заграби цялото имущество на БКП, а ни остави голи комунистически идеи.

Събитията в СССР са изпитание за всеки честен и предан на делото на комунизма човек.

БКП е против военните преврати и въвеждането на каквато и да било диктатура. Свидетели сме на непознат досега лов на вещици в СССР и на жестока разправа от страна на Горбачов с политическите опоненти.

Сегашният случай може да се сравни с фашисткия погром на Хитлер и с фашисткия погром срещу Германската комунистическа партия през 1933 година.

Ще допусне ли стогодишната партия на съветските комунисти да бъде разгромена от двама самозабравили се деспоти и тирани?

БКП не се намесва във вътрешнопартийните и държавните работи на СССР, но осъжда нарушенията на човешките права, осъжда "самоубийствата", осъжда нарушенията на конституцията и законите от Горбачов и Елцин, осъжда репресиите и диктатурата, които с всеки изминат ден все повече и повече се задълбочават в СССР.

София, 27 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС - ПЛОВДИВ, ПРОВЕДЕНА НА 24 АВГУСТ 1991 ГОДИНА, ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДО НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС.


Драматичните събития в СССР, поставили на карта съдбата на човечеството, налагат и на нас определени политически изводи, поради което Регионалната конференция на СДС, проведена на 24 август 1991 година в Пловдив, отправя ПРИЗИВ

към ръководството на Българската социалистическа партия - приемете достойно историческия урок и доброволно се откажете от участие в предстоящите избори!

към Общинските организации на БСП и към редовите членове на БСП - откажете се от издигане на кандидатури за изборите!

Така БСП най-после ще покаже не с думи, а с дела, че вече властта не е целта на съществуването й.

БСП ще получи четиригодишен период далеч от властта, през който да се опита да се промени, като се освободи от престъпници и обществено опасни консервативни елементи. По този начин партията ще лиши от основание призивите за нейната забрана. Ще даде възможност на нацията спокойно, без напрежение и подозрителност да създаде стабилни демократични структури, които ще изключват насилието и корупцията в обществения живот.

Ако върхушката на БСП предпочете борбата за власт и привилегии пред националните интереси, ние ПРИЗОВАВАМЕ:

Всички некомунистически партии и коалиции да поемат задължението да не участват под никаква форма в управление съвместно с комунисти. Комунистите трябва да бъдат напълно изолирани от участие във властта!
Всички кандидати за изборни длъжности - некомунисти да декларират, че никога няма да гласуват за съвместно управление с комунисти и никога няма да участват в коалиция с тях.

Мирна, свободна и демократична България е възможна само след пълното и трайно отделяне на Българската социалистическа партия от властта!

Пловдив, 24 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС - РУСЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЗВЪН ЗАКОНА, АКО ТЯ Е ПРАВОПРИЕМНИК НА БКП. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Участниците в Общинската конференция на СДС - Русе, състояла се на 25 август 1991 година, отправят искането към Българската социалистическа партия да даде категоричен отговор на въпроса:

Правоприемник ли е тя на БКП?

Ако е правоприемник, трябва да бъде поставена извън закона, тъй като представлява заплаха за демокрацията.

Ако декларира, че не е, това недвусмислено означава, че няма правни основания да владее имуществото, принадлежало на бившата БКП.

Настояваме също днешната БКП с председател Владимир Спасов да бъде поставена извън закона като изповядваща насилие, което е видно от оповестената в средствата за масова информация декларация в подкрепа на метежа на превратаджиите в Москва.

Русе, 26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЕТИЦИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В МЛАДЕЖКИТЕ СТРОИТЕЛНИ НАБОРИ, РАБОТИЛИ И РАБОТЕЩИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ HP 70 ОТ 1980 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО БЮРОТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ПО ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, КАКТО И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Уважаеми дами и господа,

Днес, 26 август 1991 година, в София се проведе Национална среща на участниците в младежките строителни набори от цялата страна, формирани по Постановление на Министерския съвет /ПМС/ нр 70 от 1980 г. и неполучили жилища по силата на сключените договори.

В Националната среща участваха представители на следните строителни набори: община Пазарджик, Стара Загора, Силистра, Добрич, Горна Оряховица, Видин, Плевен и София - град. Координаторите - представители на тези строителни набори направиха изложение по фактическото положение при изпълнението на сключените договори.

Става ясно, че с изключение на строителния набор в София, който до настоящия момент продължава да работи, младежите - участници в строителните набори от другите общини са изпълнили своите задължения. В по-голямата част от горепосочените общини са изградени и са в процес на довършване жилища, предназначени за младежките строителни набори в съответната община. Младежкият строителен набор, наброяващ 250 участници, е залегнал в строителната програма на Столичния народен съвет за 1992 г., а в общините Пазарджик и Добрич не само че няма налични жилища за разпределение и за купуване в настоящия момент, но няма и жилища, заложени в строителната програма за следващата 1992 година.

До този момент участниците в младежките строителни набори от цялата страна многократно са правили устни и са депозирали писмени предложения, до Министерския съвет и до Изпълнителите комитети на Общинските народни съвети /ИК на ОбНС/. Нещо повече, провеждани са лични срещи с немалко депутати от Великото народно събрание, с Председателя на Министерския съвет г-н Попов и заместник-председателите г-н Луджев и г-н Томов, както и с г-н Мочев от Министерство на финансите.

Изразяваме категорично несъгласие с чл.2 на параграф 5 на ПМС нр 36 от 1 март 1991 г., с който не се поставят в равностойно положение всички участници в младежките строителни набори, работили по ПМС нр 70/1980 г.

Участниците в младежките строителни набори използваха и използват всички легитимни и позволени от закона форми с цел изпълнението на сключените договори от страна на ОбНС и строителните предприятия. Дори стигаме до абсурда вече неколкократно да се обръщаме с искане за приемането на нови нормативни документи, уреждащи изпълнението на преходни държавни актове. Подкрепяме идеята на сдружението "Свой дом" за създаване на Национален компенсационен жилищен фонд за решаването на жилищните проблеми на гражданите и считаме, че с приемането на Закона за създаване на финансово-кредитна институция за жилищно строителство и за решаване на жилищните въпроси на граждани с доказани жилищни нужди, имащи и многогодишни жилищно-спестовни влогове в ДСК, е необходимо успоредно да бъдат решени и проблемите на младежите от строителните набори по ПМС нр 70.

В този смисъл предлагаме следните текстове като допълнение към
Проектозакона:

1. Към заглавието да се добави след думите "... влогове в ДСК" текстът - "работили и работещи по ПМС нр 70 от 1980 г."

2. Към гл.1, чл.1, ал.1 да се допълни след думите "... влогове в ДСК" със следния текст: "както и тези, които са работили и продължават да работят по реда и условията на ПМС нр 70/1980 г.

3. В текста на параграф 1 от Допълнителните разпоредби да се  допълни след думите: ”... ОбНС", текст "както и работилите и продължаващите да работят по реда и условията на ПМС номер 70/1980 г.”.

Уважаеми дами и господа,
Надяваме се, че нашите предложения ще бъдат взети под внимание. Изразяваме своята готовност за обсъждане на законопроекта и решаването на този остър социален проблем. Считаме, че с приемането на Закона за създаване на финансово-кредитна институция за жилищно строителство и за решаване на жилищните въпроси на граждани с доказани жилищни нужди ще бъде облекчена жилищната нужда на гражданите в Република България.

ПОДПИСАЛИ ЗА:

1. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:
Асен Шишков Георгиев и Юри Иванов Тотев

2. ОБЩИНА СИЛИСТРА:
Тонко Иванов Василев

3. ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА:
Петър Милчев Миланов

4. ОБЩИНА ДОБРИЧ:
Георги Стоянов Станчев

5. ОБЩИНА ВИДИН:
Сашо Петров Нинов

6. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА:
Румен Делчев Стефанов

7. СОФИЯ-ГРАД:
Николай Йорданов Ненов и Иван Димов Димов

София, 26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:40 ч.    
28.08.1991 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!