28 юни 1993

София, 28 юни 1993 година
        Брой 123 /910/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО МУ ДА ПРЕКРАТИ ГЛАДНАТА СТАЧКА.


От този момент прекратявам гладната си стачка. Длъжен съм да заявя, че ни най-малко не се чувствам разколебан по отношение на нейните основания. Тя постигна своята морална цел, накара хората да се стреснат, да се почувстват отговорни и непримирими срещу лъжата в политическия и в общестевния живот. Всички видяха колко струва президентът и докъде стигат неговите представи за чест, достойнство и морал. Всички разбраха, че от тяхната воля зависи да не допуснат в бъдеще нечестни политици да управляват България. И днес хората изпитват едно ново чувство на солидарност, което не може да бъде заличено - върху тази солидарност се крепи нашето общо бъдеще. Сега вече е нужен не пасивен протест, а активни действия, за да изгоним завинаги лъжата, нечистите политически сделки и манипулации от нашия живот.

Не бих прекратил гладната си стачка при никакви обстоятелства, ако на карта беше заложен само моят живот. За съжаление много хора не се вслушаха в моите призиви да потърсят друга форма на протест. А човек има право да разполага единствено със собствения си живот. Да бъде рискуван нечий друг живот - независимо чий - вследствие на моите действия - това за мен е отвъд допустимите граници. Това не бих могъл да понеса, тъй като животът е по-ценен от всеки солидарен протест или от всяко противопоставяне. Ето защо прекратявам гладната си стачка и призовавам всички гладуващи, независимо дали гладуват за или против президента, да постъпят по същия начин. Призовавам средствата за масова информация да оповестят това мое решение, а лекарските екипи, които наблюдават гладуващите, да го доведат до тяхно знание.

София, 27 юни 1993 г.

22 часа и 30 м

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През последните дни сме свидетели на нова вълна от нарушения на конституционните принципи и гражданските свободи.

Напуснат от представителите на Съюза на демократичните сили, първата политическа сила в страната, парламентът продължава да имитира вземане на решения, като в четвъртък стигна дотам, че без кворум, чрез използване на чужди карти гласува закони.

Подплашен от националните протестни акции, премиерът се опита да хвърли прах в очите на нацията, повтаряйки без свян познатите лъжи на комунистическата преса за "малки групи протестиращи", за "платени агитки", за "шепа лидери и активисти на Координационния съвет и Парламентарната група на Съюза на демократичните сили". Едновременно с обръщението му, очевидно от страх пред силата на истината и за да внуши уплаха сред хората и представителите на средствата за масова информация, беше практически завладяна сградата на Националната телевизия, институция, която, както е добре известно, е подчинена пряко на парламента. Часове наред в нея се разхождаха въоръжени до зъби отряди на специалните части. Тази безпрецедентна демонстрация на груба сила срещу свободата на словото беше обяснена от министъра на вътрешните работи с получен сигнал за намерение да се предизвикат безредици. Естествено, възниква въпросът какво би станало, ако утре подобни "сигнали" се получат за радиото, за сградата на някоя политическа сила или, недай боже, дори за българския парламент.

Премиерът, пригласяйки на президента, се опитва да внуши, че политически проблеми няма. Но едновременно с това той непрекъснато предприема стъпки, насочени към покачване градуса на напрежението в страната.

Съюзът на демократичните сили предупреждава, че няма да се поддаде нито на провокации, нито на ултиматуми и ще продължи да отстоява демократичните принципи и гражданските свободи мирно, но категорично и безкомпромисно. Ако някой е пропуснал да забележи масовите протести на хората, ще има достатъчно възможност да ги наблюдава отново. Единственият изход от подмяната на националния вот, довел работата на институциите до абсурд, са нови демократични избори. Всяко забавяне на този разумен изход вреди на страната, влошава живота на всеки гражданин и спира демократичното развитие на реформите.

Отговорността за това носят президентът, загубилият представителност парламент и компрометираното правителство.

София, 25 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ И ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕЩАНИЕТО НА 26-ТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАЩИТА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ.


Партия Нова България прекратява участието си в Съвещанието на партии и организации, подкрепящи президентската институция. Нееднократните опити за извличане на политически дивиденти и партизанският егоцетризъм, проявени в работата на съвещанието, компрометират изначалната обща воля за защита на конституционния строй и на принципите на демокрацията.

Основната задача на съвещанието - отпор срещу политическата авантюра и тероризъм на СДС, целенасочено се подменя с прикрит стремеж за оневиняване на СДС като политическа сила и представянето на антиконституционната и недемократична агресия като спор между шепа политици и личността на президента.

Особено характерен за партизанския уклон е стремежът да се демонстрира отпор срещу политическия тероризъм на СДС чрез огледални прояви - митинги, подписки и т.н. Завладени от желание за партийни изгоди, редица участници в съвещанието не желаят да забележат, че по този начин наливат вода във воденицата на СДС и легитимират техните неконституционни методи и амбиции.

Чрез предварителни заявления и инициативи се правят опити за преопределяне на хода на работата на съвещанието. Отново се използват отхвърлени от политическата практика през последните години методи като дискриминация на отделни политически сили, използване на неадекватни на ситуацията конкретни действия и т.н.

При агресия срещу държавните институции, конституционализма и републиканския строй е наложително консолидирането на всички, без изключение, политически сили в страната. За съжаление тази формула не намери реализация в съвещанието и то се превърна в заложник на партийни пристрастия.

Проявено бе политическо късогледство и в крайна сметка безотговорност към принципите на правовата държава и на демократичния плурализъм.

Пропилян бе реалният шанс за преодоляването на отрицанието като идеология, за утвърждаване в политическия ни живот на строгата законност и върховенството на националния приоритет.

Сложната политическа обстановка в страната е несъвместима с безскрупулните стремежи за извличане на партийна изгода. Такъв подход е удар срещу чувството ни за национална отговорност и просветен патриотизъм.

София, 25 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" В ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В СТРАНАТА.


Ръководството на Българска офицерска легия /БОЛ/ "Раковски" решително отхвърля зачестилите напоследък опити за въвличане на армията в политическата борба за власт и за сплашване на населението с армията и с измислени опити за преврат.

Неморално, недопустимо и незаконно е участието в политизираната атака срещу законно избраните институции на все още действащи генерали и офицери.

Разтревожени сме и от опитите на определени политически сили да дестабилизират обстановката в страната, за дискредитиране и в крайна сметка за сваляне на демократично избраните институции /парламент, президент и правителство/ със средства, непознати в демократичните страни. Тези действия тласкат страната към дестабилизация, обществен и политически хаос, застрашават устоите на националната сигурност в момент, когато обстановката на западната ни граница е най-нестабилна, а България все още няма Закон за отбраната и въоръжените сили /ЗОВС/. Неморално е да се спекулира с обективните трудности на хората в етапа на прехода, като се поставят под заплаха устоите на държавата и единството на нацията.

Напомняме, че съдбата на правителството се решава в парламента, а не в палатки, а президентът, който е избран пряко и демократично, може да бъде снеман само ако е нарушил конституцията и законите на страната.

Настояваме за твърдо спазване на конституцията и на законния ред в страната, за осигуряване на нормални условия за работа на държавните институции, за спокойствие и сигурност за населението.

Демократичното право на всеки гражданин за протест не бива да се използва за нарушаване на правата на останалите граждани.

Настояваме най-категорично парламентът да се обърне с необходимата сериозност към проблемите на националната сигурност и най-накрая да се приемат така дълго чаканият ЗОВС и пакетът закони за МВР.

София, 24 юни 1993 г.

РЪКОВОДСТВО НА БОЛ "РАКОВСКИ": Гочев, Чакъров, Шопов, Цветков и Фърчилков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ВОДЕНАТА ОТ НЕГО ПОЛИТИКА. Документът е адресиран и до Християнсоциалния съюз - Германия и до Християндемократическия съюз - Германия.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ръководството на Българска християндемократическа партия /център/ Ви уведомява, че членовете и симпатизантите на БХДП /център/ Ви подкрепят безрезервно в трудната ви борба за запазване на крехката българска демокрация. Ние, българските християндемократи, считаме, че не бива да се поддавате на политически шантажи като този на Едвин Сугарев, а да отстоявате здраво позициите си на държавен глава и крепител на законността и на обществения ред.

Сигурни сме, г-н президент, че няма да отстъпите нито крачка, назад и няма да се поддадете на никакъв уличен или друг натиск.

Прочее, нека Бог направлява разума и десницата Ви и Ви помогне да вземете най-правилното за Родината ни решение.

София, 2 юни 1993 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА БХДП /ЦЕНТЪР/:

Георги Гелеменов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ В ПОДКРЕПА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД, НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И РАЗБИРАТЕЛСТВО.


Националната партия на труда, частните собственици, производителите и творците, вярна на своя демократичен и центристки подход при решаване на всички политически проблеми и въпроси, смята, че създадената ситуация в момента у нас е доста комплицирана и напрегната и затова всички политически проблеми трябва да бъдат решавани по пътя на добронамерения и разумен политически диалог, на основа на законовата уредба.

Ние смятаме, че е крайно време да спрем с дребното политиканство и да вървим по пътя на демократичните промени с демократични средства.

В този момент България и всички ние най-малко се нуждаем от ескалация на напрежение и конфронтация и всички политически сили трябва ясно да изразят своите становища в името на демокрацията.

Предвид всичко това Националната партия на труда, частните собственици, производителите и творците декларира, че подкрепя Конституцията на Република България и всички демократично избрани държавни институции в страната и ще се включим в масови акции в тяхна подкрепа.

Ние апелираме към целия наш загрижен и прекрасен народ за конституционен ред, национално съгласие и разбирателство в името на нашето национално добруване.

София, 24 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Еленко Тодоров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕСЕТ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА ГРАДА НА ПРОТЕСТА.


Ние, представители на български младежки организации от целия политически спектър, водени от желанието за запазване на законовия ред и конституцията,

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Обезпокоени сме от опитите за провокиране на напрежение в обществото и в частност около шадравана пред президентството. Също така сме сериозно разтревожени от парализирането на местните администрации вследствие на изнасянето на служителите им на летни полеви лагери.

2. Буди тревога фактът, че едно гласовито малцинство се опитва да упражнява диктат, скупчвайки се на крайно малко от гледна точка на санитарно-хигиенните норми място.

3. Безпокоим се от опитите за възстановяване на политическите изселвания и въдворяване по местожителство, каквито представляват лозунги от типа на "БЕЖ ВЪВ ВЕСЕЛИНОВО" и други подобни. Това представлява рецидив на червенковизма, живковизма и други - "изми", които обрулиха България.

4. Чувстваме се притеснени за душевния комфорт на хора, които издигат лозунги от типа на: "ПРЕЗИДЕНТЪТ И РЕПУБЛИКАТА ИЗВЪН ЗАКОНА", или "СДС НАД ВСИЧКО".

Въпреки дълбоката ни угриженост ние все още се надяваме, че:

- НС "Екогласност" и Консервативната екологична партия ще вземат марки, за да се прекрати замърсяването в района на къмпинга пред президентството;

- ще бъде отворено движението по улица "Леге", което ще доведе до незабавна смяна на системата.

Ние, поредното излъгано поколение, Ви молим да ни възприемете сериозно.


Приподписали:
Български земеделски младежки съюз;
Българска демократична младеж;
Български студентски съюз;
Младежка секция на Зелената партия;
Младежко движение "Приятели на народите";
Социалдемократически младежки съюз при БСДП;
Социалистически младежки съюз;
Студентски клуб на Българска партия Либерали;
Студентска социалдемократическа организация "Вили Брандт";
Федерация на Българската социалистическа младеж

София, 24 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Промяната на политическата система в страната след 10 ноември 1989 г. създаде възможност и ние, българските цигани /роми/, да се включим в развитието на демократичните процеси в страната.

С голяма тревога следим в последно време събитията, които се развиват в нашата страна, като категорично се противопоставяме на всякакви опити да се иска оставката на президента на Република България, който е избран с националния вот на доверие на българския народ.

Ние подкрепяме всички политически сили, които са за мирен преход, за демократично развитие на нашата страна и за единство на българската общност.

Ние и нашите деца искаме спокойствие, работа и хляб.

Господин Президент, ние вярваме, че разумът ще надделее и здравите сили ще допринесат за мирното решаване на проблемите.

София, 24 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА ОБСТАНОВКАТА НА БАЛКАНИТЕ.


Балканският полуостров има хилядолетна история, през която са се натрупали проблеми от етнически, религиозен и всякакъв друг характер. Тези проблеми, активизирани от икономическите и политическите промени през последните години, доведоха до сложна и нестабилна обстановка на Балканите, до остри сблъсъци и въоръжени конфликти на територията на бивша Югославия.

Въоръжените конфликти са една реална трагедия и ние трябва категорично да ги осъдим. Убедени сме, че всички противоречия и проблеми в нашия регион могат и трябва да се разрешават с мирни средства, със силата на разума.

Водени от желанието да допринесем за мира на Балканите, се обръщаме към всички държавни органи и институции в Република България, които вземат участие във формирането на външната политика на страната, както и към цялата българска общественост. Тази декларация представяме особено на вниманието на Народното събрание, на Министерския съвет, на президентството, на средствата за масова информация:

- Настояваме за единна и последователна политика, трайно осигуряваща защитата на националните ни интереси на Балканския полуостров. А това означава задължително координация и еднопосочност на действията на всички участващи звена по отношение на външната ни политика.

- Настояваме за политика на устойчив неутралитет по отношение на балканските държави.

- Настояваме за активна външна политика, която не е неутрална по отношение на българските национални интереси. Необходима е изключително активна външна политика с цел ангажиране на световната общественост и световните сили за сигурност за незабавна, ефективна роля за уреждане на конфликта. Всички загуби, които нашата страна понася, трябва да бъдат срочно компенсирани, защото в противен случай, без да участваме в конфликта, ще понесем разрухата, която ще постави на карта съществуването на нашата родина.

Гласът на младостта за мир е изключително важен!

Не го оставяйте без внимание!


София, 24 юни 1993 г.

Младежко сдружение "Приятели на народите"

Български земеделски младежки съюз

Социалдемократически младежки съюз

Студентска социалдемократическа организация "Вили Брандт"

Федерация на българската социалистическа младеж

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА ДЕПУТАТА ЕДВИН СУГАРЕВ.


Във връзка с отказа на президента да подаде оставка и продължаващата гладна стачка на Едвин Сугарев, която може да завърши фатално, "Екогласност" призовава всички, които подкрепят Едвин, да предприемат символични протестни действия на своите работни места. Очакваме също така подкрепящите Едвин Сугарев да се организират в Комитети на граждански протест по населени места.

Моля, изпращайте съобщенията си в София на факс:
88 15 30 или 87 20 79, и на адрес:
София 1000, ПК 548, "Екогласност".

СЕКРЕТАР НА НД "ЕКОГЛАСНОСТ": Лъчезар Тошев

София, 18 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОПИТА ЗА ПОКУШЕНИЕ НАД РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


На 18 юни 1993 г. на площад "Славейков" в столицата бе изстрелян първият политически куршум в България след 10 ноември 1989 г. От силата на аргументите се премина към аргументите на силата. Думите се превърнаха в куршуми. Безспорно криминален като факт, но дълбоко политически по своята същност, този случай е лакмус за степента на разпадане на българската държавност. Особено тревожен е начинът, по който терористът Солунски се е снабдил с разрешително за носене на оръжие. Оказва се, че едно лице с ясно изразено антидържавно поведение и лидер на незаконна антибългарска организация може да се въоръжи по съвсем законен начин и да посяга върху живота на ръководители на една легитимна българска партия, която винаги и последователно е защитавала българските държавни и национални интереси.

Ние, българските националдемократи, настоятелно искаме отговор от министър-председателя и министъра на вътрешните работи: Дотам ли сме стигнали, та българската държава да не може /или пък не иска/ да опонира на откровено купени и инспирирани отвън лица и организации? Та нали по начина, по който се е въоръжил Солунски, могат да бъдат сформирани въоръжени групи, партийни милиции и пр.? Фактически незаконни и нелегитимни организации не само съществуват и действуват безнаказано, но и получават трибуна по българските национални масмедии, а правителството на България, избрано през мандата на една противоконституционна и нелегитимна политическа партия, се опитва чрез подчинените си да превърне този политически инцидент в чисто криминален.

Ние, българските националдемократи, потвърждаваме изявената пред българския президент позиция от декември 1992 г. по повод на правителствената криза, че единственият изход от ненормалната обстановка, в която се намира страната, в провеждането на предсрочни парламентарни избори.

На България е нужен действен парламент, който да излъчи действително работещо и отговорно правителство. Парламент, който да приеме законодателната база, необходима за ограничаването на ширещата се престъпност и за регламентирането на правомощията и задълженията на българската полиция. Парламент и правителство, които да доведат докрай реформата и да направят необратим процеса на демократизация на България.

Изпълнителният комитет на Българската национална демократическа партия /БНДП/ се обръща към всички свои членове и симпатизанти с настоятелен призив да запазят спокойствие и да не се поддават на провокации.

София, 23 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНДП:

Лъчезар Стоянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ КОМУНИСТИ И СЪМИШЛЕНИЦИ ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


След пълния си политически, идеен и нравствен провал реакционните водачи на Съюза на демократичните сили /СДС/ предприеха серия от акции за окончателно дестабилизиране на вътрешнополитическата обстановка и за сваляне на законно избраното правителство на страната. Открито прокламираната цел на това грубо предизвикателно поведение е провокирането на предсрочни избори, които според илюзорните мечти на своите инициатори би трябвало да им върнат безславно загубената власт. За осъществяване на своите агресивни намерения те не се свенят да използват дори най-реакционната и най-деградиралата част на обществото. Именно най-корумпираните почитатели на монархо-фашизма, криминални рецидивисти и други видове социални дегенерати напоследък представляват основното ядро и двигател на всяка тяхна публична акция.

Като продължение на предприетите атаки, освежени от площадната пантомима на Стефан Савов, на 16 и 17 май 1993 г. в град Стара Загора се състоя поредната сбирка на "Съюза на репресираните след 9.IX. 1944 г." На него отново с крясъци и фалшификации се извършваше насилие над историята. За пореден път се направиха опити да се оневинят и представят като мъченици виновните и осъдени от Народния съд за кървавия фашистки терор от 9 юни 1923 г. до 9 септември 1944 г. и привързването на България към Хитлеровия райх, за саботажните и диверсионни действия в услуга на чужди държави, отнели живота на невинни хора. Този вид "политически репресирани" се допълва и обогатява от ярко проявени криминални рецидивисти от типа на небезизвестните "общественици" Димитър Панчев и Иван Неврокопски.

Всичко това би било вътрешна работа на този "Съюз...." при положение, че не предявяваше претенции към държавата за обезщетяването им и следователно не посягаше към средствата и парите, които принадлежат и на близките на убиваните и ограбваните от тях. С такъв подход ние не можем да се съгласим.

Съюзът на репресираните като комунисти и техни съмишленици счита, че е справедливо да бъдат обезщетени лицата, които действително са репресирани по политически причини, но е на мнение, че това трябва да стане само след съдебно решение за невинност /реабилитация/. С подбрани свидетели не бива да се допуска обезщетяване, включително и за тези лица, които са въдворявани или изпращани по лагери без съд и присъди. Освен това, според нас, несъразмерно големи суми се предвиждат за изключваните по политически причини от съответните учебни заведения.

Съюзът на репресираните комунисти и съмишленици най-категорично настоява пред правомощните органи на властта в България да ускорят разследванията и потърсят съдебна отговорност от виновните за сегашното състояние на икономиката на страната и за извършените политически репресии.

Настояваме тези разследвания да се разпрострат и върху дейността на правителството на Филип Димитров, което по некомпетентност, корумпираност и политическа безпардонност няма аналог в историята на съвременна България.

София, 26 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА КОАЛИЦИЯ "ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


От съобщенията на печата научаваме, че била обявена коалиция "ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", от лидери на 17 роялистки партии. Секретариата на политическа коалиция Федерация "Царство България" /ФЦБ/ уточнява:

- Федерация "Царство България" няма нищо общо с така наречената "коалиция", която явно се стреми да имитира и дублира политическата коалиция Федерация "Царство България", като включва в името си и нашето. Оставяме без коментар легитимността на 17-те партии, повечето неизвестни.

- С апела си за обединение от септември 1992 г. Федерация "Царство България" успя да сплоти 30 организации до този момент. Създаването на друга "коалиция" е без съмнение желания за разединение, което някои квалифицират като разкол.

- Ние сме твърдо за единение със СДС и БЗНС, докато новата псевдокоалиция се обявява за самостоятелна бюлетина.

- Каним не само монархистите, но и републиканците да се обединят около политическата коалиция Федерация "Царство България" за възстановяване на Търновската конституция и Царство България. В този аспект не одобряваме изявленията на някои от тези лидери, че републиканците трябвало да треперят, защото те идвали.

- Обявяваме, че Федеративният съвет, насрочен за 27 юни 1993 г., неделя, в тържествената зала на хотел "Империал" в резиденция "Ривиера" на Златни пясъци от 09,30 ч. ще прерасне в национален симпозиум на Федерация "Царство България" с делегати от цялата страна. Заявки за участие и покани: До Секретариата на ФЦБ.

Вечерта от 18,00 ч. ще се състои среща на обществеността с Федеративния съвет на ФЦБ в пленарната зала на ОНС-Варна.

С БОГА ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!

София, 21 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ЛЪЖАТА - НАЧИН ЗА УПОТРЕБА" /ЧАСТ ПЕТА/ НА ГЕОРГИ СПАСОВ, ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИЯ НЕГОВ ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ, ДО НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС ЕДВИН СУГАРЕВ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание Александър Йорданов, до президента на републиката д-р Желю Желев, до председателя на Министерския съвет проф. Любен Беров, до председателя на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили Стефан Савов, до председателя на Националния координационен съвет на СДС Филип Димитров и до средствата за масова информация.


Ако собствеността, както твърдите, единствено може да направи истински свободен българина, защо обявявате действията на правителството на проф. Беров за рекомунизация, след като то излезе с проект за масова приватизация? Нали само масовата приватизация може да направи по-голямата част от българите собственици на държавната собственост! Нали само тя е единственият начин да се спре скритата приватизация и разграбването на държавната собственост от бившата номенклатура и присъединилата се бързо към нея додеветосептемврийска буржоазия.

За разлика от Вас мнозина от депутатите на СДС не си затварят очите пред факта, че смяната на системата за г-н Савов, Димитров, Ескенази и с-ие означава смяна на вчерашните с онзиденшните господари, към които принадлежат те самите, и бяха изключени от парламентарната група. Ще прогледнат и други и също ще бъдат изключени или ще я напуснат сами. Това обаче не е толкова важно. По-важно е, че по-голямата част от близо двата милиона избиратели, които гласуваха за СДС, също започнаха да осъзнават каква е истинската им цел. Ето защо лъжата, с която подменяте истината, за да ги манипулирате и използвате като ударна сила срещу техните собствени интереси, няма да успее. Изглежда Вие разчитате много на късата памет на народа. Вярно е, народите са великодушни и бързо забравят лошото, но тяхната памет не е толкова къса, че за две години да ги излъжеш три пъти.

Вие събирате от девет дерета лъжи, за да се върти мелницата на Голямата лъжа. Пишете за седемте условия на БСП. Вие прекрасно знаете, че Ж.Желев отговори дословно: "Има и осмо условие, и то е: ако поставяте условия, аз няма да се кандидатирам за президент!" И с това сложи край на всички условия и претенции.

Ако бяхте поне малко честен, Вие не би трябвало да обвинявате Желев, а да попитате ръководството на ПГ на СДС и себе си, тъй като бяхте неин заместник-председател, сините прокурори и съдии и правителството на Ф.Димитров защо за 14 месеца не бе приет закон и не дадохте под съд виновниците за националната катастрофа и престъпленията? Защо не спряхте прането на мръсни пари и разграбването на държавната собственост?

Господин Сугарев,
Защо обвинявате Желев, че Луканов, Мирчо Спасов, Газдов и др. са вън от затвора, след като и петлите у нас знаят, че вкарването в затвора е работа на прокуратурата и съда, а не на президента? Обвинявате го също, че "страницата на миналото не е още прочетена". Повече от година правителството на Ф.Димитров имаше достъп до всички държавни и служебни тайни. Защо не я прочетоха те и защо не я направиха достояние на народа? Защо Вие, депутатът, който има достъп до всички държавни учреждения, служби, архиви и пр. не я прочетохте и не я поднесохте на читателите на "Демокрация", а непрекъснато си смучете пръстите?

"Спомняте ли си политическия фарс, наречен "Кръгла маса", г-н президент?" - се провиквате Вие. Спомняме си я добре, г-н Сугарев. На нея за първи път бе поставена на съд тоталитарната политическа и икономическа система и за първи път българският народ научи за нейния пълен провал, чу за престъпленията и привилегиите на върхушката. Чу и разбра, че тя е осъдена!

Лошото е, г-н Сугарев, че когато дойдохте на власт, Вие забравихте за какво сте избрани. С вашите безкрайни боричкания за власт, с постоянните "отлюспвания", замразявания и отмразявания, с многобройните изключвания, кавги, разпри и обвинения, с взаимните си изяждания и самоизяждания, с мимолетните възвеличавания и моменталните развенчавания Вие надминахте махленските клюкарки, станахте за посмешище и омаскарихте себе си и СДС, компрометирахте идеите и демокрацията.

Да Ви напомня ли, че:

1. К.Тренчев беше "червената лампичка", която "предупреждава СДС за опасностите". Сега е ченге, предател и мафиот!

2. Стоян Ганев бе говорител на ПГ на СДС, чиито речи изпращахте със ставане на крака и с дълго нестихващи ръкопляскания и аплодисменти. Сега е агент на КГБ, предател и враг на "синята кауза"!

3. Димитър Луджев бе министър, посочен от Ф.Димитров и избран от парламентарното мнозинство на СДС и ДПС. Сега е ченге и рушител на СДС!

4. Георги Марков раздаваше "сини шутове", с които печелеше вашите овации и аплодисменти. Сега е "люспа", отцепник, ченге!

5. Депутатите от ДПС бяха "естествените съюзници на СДС". Сега са агенти на ДС, съглашатели с комунистите!

6. От бившите комунисти хора не стават!

7. От интелектуалците и специалистите - също, защото си позволяват да имат и изразяват свое мнение!

8. Който не вика с вас, е комунист!

9. Който не мисли като вас, е също комунист.

10. Който се занимава с бизнес, е "спекулант, мафиот и перач на мръсни пари"!

11. Който си "копае градината" и не ходи на митинги, не е демократ!

12. Който не се подписва за оставката на Желев, Беров и разтуряне на парламента, е враг!

13. Който не признава Дядовата-Христофорова епископия за единствена българска църква, е антихрист!

... И пр., и пр., и пр.!

Господа от НКС на СДС,
Не е ли време да канонизирате няколко праведни демократи за апостоли и светци и да определите кой ще напише Евангелието на демокрацията и житията им, защото както сте се засилили с развенчаванията, може да останете без достатъчно бройки и за тях?

Ако не го сторите овреме, ще бъде язък за демокрацията, защото народът няма да има на кого да подражава и четиво, което да му сочи "единствено верния път"!

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:10:00    
        28.06.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!