29 октомври 1991

София, 29 октомври 1991 година 

Брой 212 (487)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ -ЕДИНЕН /БЗНС - Е/ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ И ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА 25 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

1. Управителният съвет приема доклада на Постоянното присъствие за резултатите от изборите с изказаните на заседанието оценки и препоръки.

2. Управителният съвет възлага на Постоянното присъствие да предприеме всички необходими мерки за укрепване и заздравяване на местните земеделски дружби и ръководство на организацията.
3. През месец януари 1992 г. да се свика конгрес на БЗНС-единен.

4. Преди провеждането на конгреса да се състоят отчетно-изборни събрания на местните замеделски дружби и общински конференции.

За общинските конференции на 10 отчетени членове да се излъчва по един делегат от дружбите.

На общинските конференции да се излъчат делегати за окръжни конференции на база бивши окръзи при норма на представителство на пет участници - един делегат. На тях да бъдат избрани окръжни ръководства.

За участие в конгреса на окръжните конференции да бъдат избрани делегати при норма един делегат на сто отчетени съюзни членове.

5. Датата на конгреса и сроковете на отчетно-изборните събрания на местните земеделски дружби, общинските и окръжните конференции да се определят от Постоянното присъствие на БЗНС-единен.

6. Управителният съвет прие колективната оставка на Постоянното присъствие на БЗНС- единен и възложи на съюзния секретар Ценко Барев да реконструира Постоянното присъствие на БЗНС-единен.

7. Управителният съвет възлага на Постоянното присъствие да образува следните работни комисии:
- Идеологическа комисия
- Финансова комисия
- Юридическа комисия
- Комисия по социалната и икономическата политика на съюза.

8. Управителният съвет счита за целесъобразно да се състави комисия, която да обсъди състоянието на съюзния орган вестник "Земеделско знаме" и да предложи мерки за неговото подобряване. На следващото заседание на Управителния съвет да бъде обсъден резултатът от взетите от комисията мерки.

9. Управителният съвет на БЗНС-единен взе решение за връщане на традиционния оранжев цвят на заглавката на вестник "Земеделско знаме".

10. Управителният съвет възлага на Постоянното присъствие на БЗНС-единен да продължи контактите с БЗНС-Никола Петков за осъществяване на единство.

София, 25 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ-ЕДИНЕН /БЗНС - Е/ КЪМ ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЪЛНО ЕДИНЕНИЕ С БЗНС -НИКОЛА ПЕТКОВ.

Скъпи съидейници,

Два дни членовете на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз-единен полагаха усилия да направят трезва и реалистична оценка на изборния неуспех на нашата организация. И във всички становища на първо място съюзните дейци поставяха един от най-съществените и важни въпроси, свързани с бъдещето на нашата организация - пълното единение на двата земеделски съюза.

Многократно бе констатирано, че сили, чужди на земеделските идеи, имат интерес от това състояние на организацията, защото в лицето на един мощен земеделски съюз именно тези сили не биха имали никакъв шанс за успех на българската политическа сцена.

Ето защо, скъпи съидейници, ние се обръщаме към вас с призива да сплотяваме своите редове. Нас, членовете на БЗНС-единен и БЗНС-Никола Петков, нищо не бива да ни резделя, никакви амбиции за лидерство не би трябвало да бъдат пречка по пътя на окончателното ни единение. Това го налагат съдбините на нашата организация, това го изисква от нас майка България!

София, 25 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА НЯКОИ ОПИТИ ДА БЪДЕ РАЗЕДИНЕНА, ПРИЕТА НА 25 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Всички опити Конфедерацията на труда "Подкрепа" да бъде разединена, отслабена, обезверена и обезглавена се оказаха безуспешни. "Подкрепа" никога не е служила и няма да служи на други интереси, освен на интересите на своите членове.

Победи разумът. Победи доверието. Победи демокрацията. Защото наши непобедими съюзници са истината, историята и единението.

София, 25 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МОЛБА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК, ВНЕСЕНА В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД. Документът е адресиран до председателя на Конституционния съд.

Г-н председател,

Обръщаме се към Вас и към членовете на Конституционния съд като висша инстанция да вземете отношение по следните нарушения на Конституцията на Република България, Закона за политическите партии и Избирателния закон, спрямо нашата партия.

Вече една година ние се помещаваме в две стаи по осем квадратни метра. Нашите искания към всички инстанции на територията на Перник и страната за помещения най-любезно ни бяха отказани. Считаме, че с това се нарушава конституцията, че всички партии трябва да бъдат равнопоставени пред закона.

За отминалите избори ние не бяхме равнопоставени пред избирателите чрез средствата за масово осведомяване и други такива. Беше поставена четирипроцентова граница с цел да не можем да влезем в парламента и да защитаваме интересите на нашите членове и симпатизанти. Съгласни сме, че трябва да има някаква граница, но да се сравняваме с една Германия, например, не бива. Поради липса на помещения ние все още не можем пълноценно да изпълняваме своята роля на една не малка  политическа партия. Кажете ни може ли при така описаните случаи дотук можем ли да записваме нормално членове, а още повече да им водим картотека.

За средствата първо се прие избирателен закон с централна листа, като за регионалната не беше в сила четирипроцентовата граница. Ние тъкмо се подготвихме за това, но се оказахме излъгани. Законът беше преработен, отпадна централната листа и ни се наложи на регионална основа тази прословута бариера. Бяхме взели на заем средства от банки, фирми и граждани, като считахме, че за изборите ще бъдат отпуснати средства и ние ще можем да ги възстановим. Но какво се оказа след като бяхме регистрирали до 13 септември в 30 избирателни райони 229 кандидати за народни представители, отделно кандидати за кметове и общински съветници и изработихме с кредитите агитационните материали, на 16 септември излезе Министерското решение под N 317, в което се казва, че на партии като нашата се отпуска краткосрочен безлихвен заем в размер на 300 000 лева и след изборите на базата на получените гласове тези средства ще се възстановят от нас или ще ни се додават допълнително такива. Но и това не би. В Министерския съвет ни очакваха изненадващи договори, в които веднъж се пише, че парите са за предизборна кампания, а след това се пише да ги възстановим напълно. Ние считаме, че това е нелогично. Или, накратко казано, бяхме поставени пред свършен факт. Оказа се обаче, че и това не е достатъчно за някои хора от Министерския съвет и бяхме разкарвани от врата на врата до 10 октомври. Чак тогава същите хора благоволиха да ни отпуснат този злополучен кредит, който дойде при нас чак на 15 октомври, или два дни след изборите. Така изцяло беше провалена предизборната кампания на нашата партия и не само това, ами се оказахме едни големи длъжници.

Ние считаме, че има грубо нарушение на Конституцията на Република България, на Избирателния закон, а така също и на Закона за политическите партии.

Нанесена ни е както на нас като Управителен съвет, така и на партията като цяло голяма морална и материална шета, поради което се обръщаме към Вас с молба за вашата компетентна намеса по гореизложените въпроси, за да предотвратите неудобното положение, в което сме поставени.

Вярваме във Вашето справедливо решение.

Перник, 25 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МОЛБА ОТ КОАЛИЦИЯ "ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91", ПОДПИСАНА ОТ КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ/БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"/, ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/, ДРУЖЕСТВО "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ", ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК, БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до Конституционния съд, до дипломатическите мисии в България и до средствата за масово осведомяване.

Господин Президент,

Умоляваме да упражните дадените Ви от конституцията правомощия, като поискате промяна в избирателния закон, което да даде възможност на повече от милион и триста хиляди избиратели да имат свои представители в парламента.

Очакваме Вашият указ за преразглеждането на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ в частта му за 4% дискриминационна бариера и "Изборния съюз 91" съвкупно да брои гласовете си. При тази неукрепнала демокрация в България считаме, че е рано за тази бариера, водеща до двупартиен монопол в управлението, поляризация с нарушаване на демокрацията и на плурализма в страната.

Осакатяването на пропорционалната система чрез застъпената като еталон система Д’Ондт, в Закона за изборите ’91 в частта й за 4% бариера игнорира над 1 300 000 избирателни гласове, поделени между СДС и БСП.

Нека да не звучи противоречиво на последния пасаж, но ние настояваме да се премахне бариерата от 4%, като всички подадени гласове да се съберат в една национална листа за всяка партия поотделно. Тогава подадените гласове да бъдат разделени пропорционално на определената квота гласоподаватели за един мандат.

Вярваме, че ще изпълните Вашите задължения към съдбата на България!

Подписали за партиите и коалициите в "ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91" и други такива от опозицията:
1. Коалиция Български национален съюз - К.Куманов
2. Политически форум "Преображение": С.Георгиева
3. Движение Безпартийни за демокрация: К.Кузманов
4. Свободна кооперативна партия: Д.Марковски
5. Християнрадикална партия: Т.Петров
6. Национален патриотичен съюз: И.Сипсев
7. Българска комунистическа партия /м/ - Б.Петков
8. Български орел: М.Кавлакова
9. Християнрадикалдемократическа партия: Л.Петкова
10. Българска демократическа партия: Й Денев
11. Свободна демократическа партия: Д.Димитров
12. Либерална партия - Перник: К.Борисов
13. Българска работническа социалдемократическа партия: М.Димитров
14. Нова християндемократическа партия: А.Балев София, 18 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ПЕРНИК.

IV. КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

1. Премахване монопола на властта на която и да е било партия или съюз в областта на културата и изкуствата.

2. Стимулиране на творците, които имат безспорен принос в процесите на демократизация на обществото, в издигане на националното самочувствие на народа, на етическата и естетическата култура на нацията.

3. Пълна свобода и независимост на издателствата и галериите, на творческите съюзи, на средствата за масова информация, на всички културни институти.
4. Да се освободи културата от досегашната цензура и от различните административни и икономически ограничения. Да се даде възможност за проявление на всички таланти без оглед на различията в естетическите им виждания, стилове и методи.

5. Държавни гаранции за опазването на културно-историческото ни наследство.

6. Да се осигури завършването на започнатите основни обекти на културата, а така също да се строят нови, че и без това не сме едни от първите в тази област.

 

V. ОБРАЗОВАНИЕ

1. Прогресивна и ефективна реформа в образованието с ползване на най-добрия опит на развитите страни.

2. Многовариантни форми на обучение.

3. Народностно възпитание в духа на българските ценности и идеали.

4. Училищата са български и официален език с българският език.

5. Поради разнообразието от етнически език всеки без изключение може у дома да приказва на какъвто си език иска, но в обществото това е недопустимо от гледна точка на неразбиране и съмнения в думите от другоячеговорещите.

6. Премахване опекунството на некомпетентни чиновници от териториалните дирекции и министерството.

7.  Изборност на ръководните кадри на всички нива в системата на образованието.

8. Съкращаване броя на учебните часове. Създаване на нови учебници по конкурсен път, съобразени с динамичността на времето и с информационното пренасищане на подрастващите.

 

VI. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1. Едновременно съществуване на държавни и частни клиники и други болнични заведения, не бива много лекари да не могат да упражняват лекарската си професия след пенсиониране, а в същото време да не достига лекарска помощ.

2. Постоянно осигуряване на съвременна медицинска апаратура, като за целта се отделя постоянно 5 на сто от националния доход; здрава нация, това значи и силна икономически СТРАНА.

3. Равноправни условия за работа и заплащане на медицинския персонал както в държавните, така и в частните болнични заведения.

4. Усъвършенстване на системата за социално осигуряване и безплатно лечение и лекарства за социално слабите, многодетните майки и възрастните хора.

 

VII. ЕКОЛОГИЯ

1. Постоянно ефективна екологическа политика. Коренна промяна в екологичната обстановка в страната, ако искаме да оцелеем. Сегашното положение е убийствено.

2. Екологическа информация, мерки за безопасност, чисти храни, природосъобразен живот.

3. Всички заводи, предприятия и други подобни да бъдат максимално обезопасени в екологическо отношение. В противен случай да бъдат закривани или да бъдат използвани за други производствени нужди.

4. Пълни екологични гаранции преди строителството на нови заводи и въвеждане на нови производства.

5. Единство на екологическите и икономическите проблеми. Изгодното днес утре може да се окаже фатално губещо. Никой не трябва да забравя, че най-ценният капитал си остава човекът.

 

VIII. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. Добросъседски отношения със съседните балкански страни.

2. Здрави икономически, политически и културни връзки с всички демократични страни в рамките на общоевропейския дом.

3. Разоръжаване на двата военни блока и създаване на общоевропейски сили, които да се използват при нужда.

4. Ние сме за балканска, европейска и световна солидарност и присъединяване към Европейската общност.

5. Защита на всички граждани от български произход, които живеят по света, при условие че не са извършили криминални престъпления. Изгонените след 9 септември и забягналите по политически причини да бъдат допуснати да се завърнат. Съществуването на такава категория хора е позор за всяка демократична страна.

6. Ненамесата във вътрешните работи, на която й да било страна по света.

7. Недопускане за сключване на договор за дружба и сътрудничество с една страна, като се нарушава друг.

8. По силно обвързване със страните от така наречения трети свят /необвързаните/.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЖАЛБА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ ЗА НЯКОИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ.

УВАЖАЕМА Г-ЖА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото се жалваме от незаконните действия на лица и органи на местни избирателни комисии, осъществени в деня на изборите и през нощта на преброяването на изборните бюлетини, както следва:

1. От с. Диня, община Раднево, Стара Загора, по телефона сме уведомени лично от г-н Слави Симеонов, организационен секретар на Българската национално-радикална партия /БНРП/ - община Раднево, че г-жа Жека Желязкова Рашева, председател на временната управа на с. Диня и кандидат за кмет на селото, присъства на изброяването на изборните бюлетини в избирателната секция и упражнява противозаконен натиск над комисията, в резултат на което тя се класира в изборите за кмет. Свидетели на незаконните действия са представителят на БЗНС- Никола Петков и застъпниците Косьо Желязков и Диньо Йорданов от същата партия. Представител на БЗНС - Никола Петков е г-н Върбан Денков.

Молим, протоколите от село Диня, община Раднево, щателно да се проверят и при потвърждение да се назначи нов избор на кмет за селото.

2. От разградските села Брестовене и Дянково ни се съобщава, че отделни граждани не са допуснати да гласуват за местни органи - кметове и съветници. Същевременно в деня на изборите членове на ДПС са провеждали изборна агитация на турски език. Освен това същите отговорни лица са разпространявали внушения, че БНРП не съществува, и са покривали нейните изборни бюлетини.

Предвид горните данни, за които Ви представяме телеграми в доказателството на нашите оплаквания, отново молим, да се прегледат от комисията, на която се оплакваме, протоколите на секционните избирателни комисии от посочените селища.

Молим, да бъдем уведомени за резултатите от проверката и за решението Ви по повод нашата жалба.

София, 25 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТИ И СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ В ОБЛАСТТА НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО, УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНА В ПАЗАРДЖИК. Подкрепеният със 128 подписа документ е адресиран до президента на Републиката, до министър-председателя, до Тристранната комисия при Министерския съвет, до министъра на културата, до председателя на Българската академия на науките, до Комисията за световно културно наследство към ЮНЕСКО и до средства за масово осведомяване.

Уважаеми господа,

Многократните опити на културната и научната общественост на България, на Министерството на културата и на специалистите от Националния музей "Рилски манастир" да бъде преразгледано постановление N 75 на Министерския съвет за възстановяване на монашеския статут на манастира останаха без резултат. От понеделник - 7 октомври, нашите колеги в музея поставиха на карта здравето и живота си, отстоявайки една справедлива кауза - защита на уникалните културни ценности, съхранявани в манастира, като обявиха ефективна гладна стачка до внасянето на промени в Постановление N 75.

В стремежа си към бързо изглаждане на натрупаните с десетилетия конфликти с Българската православна църква с този акт правителството игнорира едно конституционно задължение на българската държава - опазването на културно-историческото наследство. Свалянето на защитния режим на Рилския манастир като исторически и архитектурен резерват и закриването на музея на практика оставя един безценен архитектурен и художествен комплекс и 28 000 движими паметници на културата единствено на добрата воля на Българската православна църква. Първите изяви на тази "воля" вече са налице. Предаденото на манастирската управа южно крило, определено за настаняването на монашеското братство, е превърнато в хотел; водят се преговори за предоставяне на части от манастирския комплекс на фирми с комерсиална цел.

Възстановявайки монашеския статут на манастира, правителството изправи една несправедливост. Но никой няма право да забравя, че Рилският манастир е дело и притежание на целия български народ, негово духовно, културно и научно средище в продължение на векове, че той е включен през 1983 г. в Листата на световното културно и природно наследство.

Обезпокоени сме от факта, че Постановлението на Министерския съвет не дава гаранции на юридическата и физическата охрана на едно уникално национално богатство. Българската православна църква в настоящия момент не само не разполага с подготвени специалисти, но не е изградила и подходящи за целта структури.

Изкуствено създадените противоречия между църквата и музея могат да доведат до негативни последици с необратим характер за културно-историческото ни наследство.

Уважаеми господа,

Обръщаме се към Вас с молба: помислете още веднъж! Изправяйки стари грешки, не допускайте нови. Не създавайте условия за противопоставяне на институции, които могат и трябва да бъдат съюзници в борбата за духовно оцеляване на българския народ, за опазване на историческата му памет.

Като подкрепяме отчаяния протест - ефективната гладна стачка на нашите колеги от Националния музей "Рилски манастир”, настояваме нашият глас да бъде чут!

Пазарджик, 18 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

12:00:00

29.10.1991 г.

Редактор:

Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Статирка Годжарова

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба ”Куриер” е задължително!