29 октомври 1993


София, 29 октомври 1993 година
Брой 212 /1000/


        ДНЕС ЗА ХИЛЯДЕН ПЪТ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" СЕ СРЕЩА СЪС СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ.

РОДЕН НА 6 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА, БЮЛЕТИНЪТ ВИНАГИ Е ГОСТОПРИЕМЕН ЗА МНЕНИЯТА, ОТЗИВИТЕ, ДОКУМЕНТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯТА, КЛУБОВЕТЕ, СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. КЪМ НЕГО ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И НЕЗАВИСИМИ ИНСТИТУТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ОТ ЧУЖБИНА, ОСВЕДОМИТЕЛНИ АГЕНЦИИ, ВЕСТНИЦИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

И СЛЕД ХИЛЯДНИЯ БРОЙ ДАНО ВСЕ ТАКА ВЗАИМНО ДА СМЕ СИ ПОЛЕЗНИ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

 

 

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ОБЩОНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ "МАТИ БОЛГАРИЯ" КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И КЪМ ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЧИСТ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.


Посегателството върху българския език, извършвано под една или друга форма /създаване по указание на Коминтерна на изкуствен език от западното българско наречие, потокът от чужди непонятни абревиатури, русизми и изконни руски имена в българската именна система/, през последните пет десетилетия доби напоследък нови, и то от друг произход застрашителни размери. Чужди, непознати, непонятни, нямащи никаква етимологична връзка с хилядолетното българско слово думи, понятия, чуждоезиков жаргон, цели понятия брутално заливат българския език. Улиците на големи и малки наши градове са изпълнени с надписи на английски, гръцки, турски, често погрешно изписвани, представляващи унижение за нацията ни и пародия на "европейски вкус". Никоя цивилизована страна в Европа и в света не би си позволила подобно кощунство със собствения си език.

Многобройните обръщения на "Мати Болгария" към висшите държавни институции за създаване на правни норми за задължително изписване на нашия език на всички надписи на българска територия останаха без отзвук. Тъкмо заради това ние се обръщаме с настоящия призив към местните органи на самоуправление - легитимните представители на българския народ, и обществеността в съответните населени места да издадат до 31 декември 1993 г. нормативни разпореждания за задължително изписване преди всичко на български език и съвместно на кирилица на всички надписи на чужд език, намиращи се на общодостъпни заведения или обществени места.

Езикът на Климент Охридски и Константин Преславски, на цяла плеяда безсмъртни български будители и книжовници заслужава такова уважение от нацията ни.

Ръководители и представители на местното самоуправление, независимо от вашите политически пристрастия покажете на дело, че вие представлявате и защитавате българския народ и българската култура в своите селища.

Братя българи, защитете достойно езика свещен на нашите деди! Това е ваше право и ваш синовен дълг!

София, 25 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ НА ТРИНАДЕСЕТ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА БОЕВОТО И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на върховен главнокомандващ на българската войска, за да изразим сериозното си безпокойство от тревожното състояние на материално-техническото, а оттам и на боевото състояние на българската войска. Считаме за най-голям приоритет на българската държава и народ грижата за националната сигурност и безопасност на Отечеството. Изказваме пълното си съчувствие и подкрепа на командващия състав на войската.

Предлагаме Ви незабавно да се възползвате от правото си на инициатива в Народното събрание, за да предложите извънреден бюджет за Министерството на отбраната за 1993 година в размер на три милиарда лева.

Предлагаме сумата да бъде погасена с вътрешен облигационен тригодишен заем с преференциална лихва.

София, 25 октомври 1993 г.

ЗА БЗНС "ВРАБЧА-1" - Йордан Дупаринов

ЗА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" - Милан Дренчев

ЗА БЗНC "ВРАБЧА-1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ - Никола Куртоклиев

ЗА ОБЕДИНEH ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ - Георги Андреев

ЗА ОБЩ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ - Райко Гребеничарски

ЗА ФОНДАЦИЯ-МУЗЕЙ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" - Александър Стамболийски

ЗА СЪЮЗ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - Димитър X. Попов

ЗА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ - Атанас Николов

ЗА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕСЩ - Иван Веселинов

ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - Димитър Бранков

ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - Иван Георгиев

ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БПЦ - Борис Милошев

ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - Иван Едисонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НA ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НA ВИСШИЯ СЪВЕТ НA БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НA ЛЕВИТЕ СИЛИ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ,

Както ви е известно, в Република България съществуват като независими една от друга и напълно самостоятелни политически партии БКП и БСП.

БКП стои наляво от центъра. Според изявления на членове на ИБ на БСП и БСП стои наляво от центъра като модерна лява партия.

През 1991 г. ръководството на ЦК на БКП направи девет предложения до Александър Лилов за създаване на Обединен ляв народен фронт, но не получихме никакъв отговор.

Предвид на създадената сложна политическа обстановка в страната ни оше на 14 май 1992 г. направихме предложение до др. Жан Виденов за създаване на Съюз на левите сили между БКП и БСП и с други ляво ориентирани политически партии. От тогава до преди три месеца направихме общо осем писмени предложения. Едно от тях изпратихме и до Красимир Премянов, Нора Ананиева, Клара Маринова. За съжаление до днес не получихме нито устен, нито писмен отговор на предложенията ни. Единствена БКП има структури и областни комитети в цялата страна. Така наречените партии-фантоми-бекапета с представки и с наставки, като например Обновена българска комунистическа партия, Българска комунистическа партия /марксисти/, Българска работническа партия /ОБКП, БКП /м/, БРП/ и др., са създадени в нарушение на ЗПП за борба против БКП. Лидерите им са изключени от БКП лица, жадни за вождизъм и груб кариеризъм. При създаването на БКП /м/, ОБКП и БРП учредителите им са едни и същ  и лица - 42-ма на брой, вместо 50 души. Те правят отчаяни опити чрез измама, лъжи и дезинформация да превземат организации на БКП. С тях ние не можем да влизаме в никакви предизборни съюзи и коалиции. Те не са комунистически партии. За да се нанесе съкрушителен удар на антидемократичните, прокапиталистически, монархически и фашистки сили в Република България, е наложително да се създаде между БКП, БСП, БЗНС и някои други леви партии Съюз на левите сили, или обединена левица. Този шанс не бива да пропуснем. Ето защо ви правим предложение да се организира и да се проведе среща между Политбюро на ЦК на БКП и ИБ на ВС на БСП за постигане на споразумение за създаване на предложения ви съюз на левите сили.

Ако има заинтересувани лица от ИБ на ВС на БСП, които пречат за създаването на такъв съюз, то те трябва да се изолират, тъй като историята няма да ни прости, ако не създадем жадувания от комунистите предизборен съюз между БКП и БСП. Необходимо е да се поучим от постигнатите резултати от левицата в Полша. От събитията в Русия също трябва да направим изводи. Ако пропуснем шанса сега, после ще бъде много късно за нанасяне на удар на реакционните антинародни и антидемократични сили.

Ще се надяваме, че ще приемете предложението ни, за което предварително ви благодарим.

Ще чакаме да определите часа, деня и мястото на срещата между Политбюро на ЦК на БКП и ИБ на ВС на БСП.

София, 2 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НA КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ВРЪЗКИ С БЕСАРАБСКИТЕ И ТАВРИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ "РОДОЛЮБЕЦ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Г-Н ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НA СПЕШНА ПОМОЩ ЗА КРИМСКИТЕ БЪЛГАРИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ДАНАИЛОВ,

В момента в Крим от средноазиатските републики на бившия Съветски съюз са се завърнали по родните си места около 2000 българи, които живеят притеснено в общежития или в частни квартири под наем. Материалното им положение е окаяно, тъй като повечето от тях не са могли да си вземат и цялата покъщнина поради извънредно високите износни мита, наложени от страните, в които са живели досега. Украинската държава им предостави парцели от около половин декар за строеж на жилища, но те нямат средства. Не им се връща собствеността, иззета при депортирането им от Крим през 1944 г., нито пък им се дава компенсация за нея.

Г-н Данаилов, Управителният съвет на д-во "Родолюбец" /за връзка с бесарабските, таврийските, кримските и одеските българи/ настоятелно Ви моли да упражните всичките си права като председател на Агенцията за българите в чужбина /АБЧ/ и да поставите в Министерския съвет на Република България следните въпроси:

1. Българското правителство да настоява пред правителството на Украйна да бъде дадена компенсация на кримските българи за иззетото им движимо и недвижимо имущество при депортирането им от Крим през 1944 г.

2. Да се предостави на кримските българи възможност да се заселят компактно, а не поединично или на малки групи, което ги обрича на пълна асимилация.

3. България веднага да изпрати хуманитарна помощ за нашите сънародници в Крим, разчетена за около 2000 души, във вид на облекло, обувки, лекарства и храни /консерви/. Тя би могла да се достави директно чрез тирове по маршрута Варна-Иличовск-Крим-Белогорск. При предоставянето й ясно да бъде подчертана волята на дарителя - помощта да бъде разпределена сред кримските българи от Българското културно-просветно дружество "Възраждане". Неговият адрес е: Украйна, Крим, град Белогорск, ул. "Луначарского", дом 45, кв. 63, Георги Иванов Караджов - председател на дружеството, депутат във Върховния съвет на Крим като представител на българското население в региона.

Като вярваме, че ще се отзовете на молбата ни, желаем Ви успех във високопатриотичната Ви дейност, в която винаги сме готови да съдействаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Д-ВО "РОДОЛЮБЕЦ":

Петър Германов

София, 17 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НA КОНСЕРВАТИВНА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЩАТА НA ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИ.


Повече от обезпокоително е предприетото увеличение на щатовете в областните управи от правителството на г-н Л. Беров.

Този акт ще спомогне за утежняване на бюджета и ще създаде условия за административна централизация по отраслите, нещо, което правителството на Беров е договорило с ръководството на БСП. Не на последно място това е подменяне на вота на местните избиратели и цели стесняване на правомощията на кметските управи и общинските съвети.

София, 26 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НA КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ОТНЕМАНЕ НA ВСИЧКИ ПЪЛНОМОЩИЯ НA ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НA КОНФЕДЕРАЦИЯТА КАМЕН ВЛАХОВ.


Като разгледа формулираните от името на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ при Конфедерацията на труда "Подкрепа" еднолични решения на нейния председател г-н Камен Влахов за свикване на извънреден Конфедеративен съвет;

като оцени еднолично съставеното от председателя на ЦКРК на КТ "Подкрепа" г-н Камен Влахов писмо-отговор до г-н Радослав Ненов, с което "счита, че до произнасянето на извънредния Конфедеративен съвет последният продължава да изпълнява функциите на конфедеративен секретар";

като взе предвид публикациите в пресата и ги оцени като ярко антисиндикални действия, уронващи престижа и името на конфедерацията по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Устава на КТ "Подкрепа";

базирайки се на чл. 38, ал. 7, визиращ правото на Конфедеративния съвет да създава условия за организационно укрепване на конфедерацията и вземайки предвид разпоредбата на чл. 70 от Устава на КТ "Подкрепа",

Конфедеративният съвет реши:

1. Отнема всички пълномощия на г-н Камен Влахов до провеждането на Третия редовен конгрес на КТ "Подкрепа".

2. Освобождава г-н Камен Влахов от заеманата от него изборна длъжност - председател на ЦКРК на КТ "Подкрепа".

ЗА КС НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

София, 28 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "НA РАБОТА КЪМ ВИСОКИТЕ ЦЕЛИ", ПРОЧЕТЕН ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР ПЕТКО ИЛИЕВ ПРЕД УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР НA ЗАСЕДАНИЕ НA 2-3 ОКТОМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НA УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,
ДРАГИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НA БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ /УС НА БЗНС/,

На фона на политическите промени и обстановката в страната повече от всякога се налага голямата необходимост от дейното участие на любимата ни организация БЗНС в политико-икономическия и в културния живот. Липсата на достатъчен политически морал и идейна подплатеност, неосвободили се от генетически зародилите се в историческото им развитие отчужденост от обществени интереси, нямащи отговорността в борбата за социална справедливост, служещи само на собствени теснопартийни и на определена прослойка интереси, политическите партии и коалиции-котерии, управлявали и управляващи, доказаха по безспорен начин политическо безсилие за извеждане на страната от кризата. Нещо повече, служейки си с популизъм и демагогия, тласнаха обществото ни в политическа апатия - беззразличие, прераснало в последно време в отчаяние.

Налага се трезвият извод, че е необходим нов свеж полъх в политическия живот, нови концепции за разрешаване на проблемите във всички области на живота. В една правова държава това е възможно само с истински демократични закони, изковани в един служещ на народните интереси парламент, и една силна изпълнителна власт, прилагаща и изпълняваща тези закони. Времето си иска и налага своето, животът утвърждава годното, устойчивото, плодотворното.

БЗНС - най-българската политическа организация, има светлата история, има хуманната идеология с християнски идеали и демократични принципи, има нравствена чистота и морална членска маса, има готовността да поеме тежкия жребий да понесе кръста за спасяване на България. Има готовността, но ако запитаме има ли силите и възможността в момента да се легитимира като силна политическа организация пред обществото, като спасител на страната, да разгърне оная политическа дейност, за да убеди голяма част от населението, че тя е защитникът на интересите им, да повярват в искреността и възможностите й.

За да отговорим на тези въпроси, първо ще трябва да се вгледаме и да анализираме структурното и организационното състояние на БЗНС.

Причините: трябва да напомним за нашите срещи с активите на редица общини и окръзи. Водили сме разговори и с активисти, дошли в София. И най-вече сме доволни от проведената среша на ПП с председателите на окръжни настоятелства в началото на септември, и от докладите на организаторите към ПП.

Структурното покритие на цялата страна от Местните земеделски дружби /МЗД/ средно е 90 %; Плевен, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Пловдив, Ловеч - почти 100 %; Кърджали, Бургас, Разград, Сливен, Шумен, Смолян и др. етнически малцинства - 70 %. Задача номер едно на общинските и окръжните настоятелства с помощта на организаторите е: във всяко селище - МЗД...

За възрастовия състав на съюза е от значение привличането на млади хора. Да спрем да се упрекваме - няма зелени и оранжеви земеделци след конгреса. Има зелени и оранжеви знамена и цветове, които трябва да ни обединяват. Другите лилипути безенесета не влияят за организационното състояние на съюза, а само за политическия рейтинг, като объркват общественото мнение.

Икономическата, материалната и клубната база, както и финансовото състояние на съюза са залог за нормална организационна дейност. Засега са незадоволителни. Там, където има платени служители и организатори към общински и окръжни настоятелства, резултатите са налице. Належащо е в този момент да организираме семинари за организационно-практическа и идейна подготовка.

Нужна е коренна промяна в стила на работа и отношение към заеманата длъжност, чувство за голяма отговорност и задължение.

Съюзният орган в. "Земеделско знаме" е крайно време да стигне и в най-малката паланка. Затова трябва да се абонираме. Всяка МЗД да се превърне в огнище-жарава, което топли и свети. Въглените сме ние, членовете на организацията.

На работа!

/Пресслужба "Куриер"/


10.45:00
29.10.1993 г.

    
Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Цвета Борисова
                        Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателcки комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!