29 август 1991

София, 29 август 1991 година
        Брой 169 /444/

Ръководител на Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И ЗА ПАРЛАМЕНТ ОТ ИМЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМ ЗА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА.


Скъпи съотечественици,

България е отново пред избори. В предизборната кампания политическите сили най-лесно и най-охотно винаги са спекулирали с високите идеали и със светлите чувства на българския народ. Едни ще се опитват да ни поведат към Европа през Босфора, други през Москва, трети през Вашингтон. И едните, и вторите, и третите са движени само от тяснопартийните си интереси или от собствените си амбиции.

Единственият път на България към света е българският. Това е пътят на разума, на достойнството, на човешкото взаиморазбиране, това е пътят на градежа. Никой няма да ни измъкне с вълшебни заклинания от тресавището, в което ту едни, ту други ни довеждаха. Ще ни измъкне само собственият ни труд и собствените ни плещи. Ако българинът иска да живее добре, този живот трябва да изгради и заплати сам той. Ако кризата става все по-дълбока, причината ще бъде в политическото шарлатанство, безотговорните обещания, тяснопартийните спекулации на едни или други сили.

Като надпартийно сдружение на учени и общественици, което не се бори за власт, Академичният форум за национална политика се обръща към целия български народ и към разума на политическите сили със следното:

- В услрвията, произтичащи от Споразумението на политическите сили, представени във Великото народно събрание, за гарантиране на мирен преход към демократично общество, нека направим избора си на утрешните управници на страната, привлечени от конструктивните им идеи, от националното им самочувствие, от ясно осъзнатата им и заявена мисия да служат на България. Нека презрем партийните страсти на всички, които отхвърлят разума и търпимостта. Те не могат да бъдат пълномощници на българския народ.

- Нека главното в предстоящата предизборна борба бъде разбирането, че принципите на международните договорености в хуманитарната област, ратифицирани от България, гарантират правата на всеки човек. Не милеят за демокрация ония, които организират противоконституционни сдружения и партии на етническа основа, които се консолидират на религиозна или тоталитарно-идеологическа принадлежност. Това са лъже демократи. България е родина на онези, които я правят своя родина само с труда и с ума си.

- В състояние на криза, в момента на слаба власт, в часа на още практически недействаща законност, ние сме разтревожени от активността и агресивността на антибългарските сили, вътре и вън от страната, които за собствените си неблагополучия виждат причина в България и в нашия народ.

В същото време някои партии, които в същността си би трябвало да бъдат гаранти за недосегаемостта и светостта на националната идея, спекулативно вземат страна в коалиции, които ги компрометират.

България и българският народ са достатъчно изстрадали, за да бъдат учени на демокрация от сили, които исторически /и днес, и във вековете/ са доказали своята нетърпимост към околните и различните. Наши пълномощници в бъдещата власт не трябва да бъдат лица, които са свързани с тези сили.

- Ако има смисъл нашето съществуване под слънцето, този смисъл не е в бягството към тази и онази демокрация, а в способността ни да останем, да бъдем себе си като част от човечеството и човешката култура - като българи, с българска култура, като хора, които зачитат другите, зачитайки първо себе си. Всички, които в предстоящата изборна кампания ще говорят друго, не могат да имат нашето доверие.

- В маратона от избори вчера, избори днес и избори утре, в потока от искания за референдум, анкети и юбилеи се изхарчиха и ще се изхарчат десетки милиони български левове. Подготвя се и преброяване на населението, което ще ни струва милиони, което ще доведе до нова дестабилизация на страната и което е неоправдано и с оглед на международните норми - последното беше преди няколко години. Ние предупреждаваме, че групи, дирижирани отвън, отсега манипулират отделни части на нашия народ, за да постигнат желани от тях резултати от това преброяване. Ние настояваме да спрат разточителните безумия.

Настояваме предстоящите избори да бъдат избори на деловитостта и конструктивността, настояваме за реални действия за реалното спасяване на България.

Нека наши пълномощници в бъдещата власт бъдат само хората на реалното действие и на високото национално и човешко достойнство.

София, 26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ПРАВА И СВОБОДИ /ППС/ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКАЗА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДА РЕГИСТРИРА ПАРТИЯТА. ППС Е УЧРЕДЕНА НА 7 АВГУСТ 1991 ГОДИНА И ЩЕ ОБЖАЛВА ОТКАЗА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Както беше известена обществеността у нас и в чужбина, на 9 август 1991 г. в Софийски градски съд беше депозирана молба с необходимите документи за регистрацията на Партията Права и свободи /ППС/.

Днес, 28 август 1991 г., Софийският градски съд ни уведоми, че отказва да бъде регистрирана ППС в регистъра на политическите партии, без това решение да бъде придружено с необходимата мотивировка.

Убедени сме, че с поставеното решение на съда е извършен груб антидемократичен акт в нарушение на политическия плурализъм и законността у нас под въздействието на определени политически сили и държавни институции. В потвърждение на това са техните тенденциозни изявления в средствата за масово осведомяване против регистрацията на ППС през последните седмици.

Всичко това ни дава основание да констатираме, че съдът в Република България все още не е независима държавна институция. Решението на Софийския градски съд своевременно ще се обжалва пред Върховния съд.

При така стеклите се обстоятелства ръководството на Партия Права и свободи счита за необходимо да заяви, че:

1. При недопускане на Партия Права и свободи да участва в предстоящите избори за народни представители, общински съветници и кметове в много избирателни райони на страната изборите ще бъдат бойкотирани, като резултатите от изборите в тези райони ще се считат за нелегитимни.

2. Недемократичното решение на съда ще бъде причина за поредното повишаване на политическото и социалното напрежение на територията на цялата страна в навечерието на изборите.

3. България още веднъж показа, че все още не счита за необходимо да се съобразява с редица международни документи, както и с позицията на демократичните страни относно развитието на процесите на демократизация у нас, което неминуемо ще доведе до поредната международна политическа и икономическа изолация на страната.

4. Ръководството на Партия Права и свободи апелира към всички страни-членки на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа да не признаят легитимността на предстоящите избори.

Изказваме надежда, че Върховният съд на Република България, ревизирайки решението на Софийския градски съд, ще се произнесе в защита на истинската демокрация и на политическия плурализъм в Република България.

София, 28 август 1991 г.

ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯ ПРАВА И СВОБОДИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА МЕСТНИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, ИЗЛОЖЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 28 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Съществуващата пределна политическа поляризация и провокираното от определени сили национално разединение са фактори, които, от една страна, водят до цялостна дестабилизация на обществения живот, а от друга, доказват необходимостта от създаване на обединена опозиция в България.

Предвид изложените обстоятелства, Коалицията за Търновска конституция "Свобода" заявява, че винаги е търсела възможности за осъществяване на контакти с всички опозиционни сили в България, които по един недвусмислен начин са изразявали своето категорично отношение против поредните опити на БСП /БКП/ да блокира процесите на демократизация встраната.

Коалицията за Търновска конституция "Свобода" искрено съжалява, че въпреки желанието си за създаване на една истинска демократична опозиция в България, тя не срещна така необходимата подкрепа от Съюза на демократичните сили.

Вратите на Коалиция за Търновска конституция "Свобода" са отворени за всички партии, движения и съюзи, които подкрепят идеята за възстановяване на свещената за всеки българин Търновска конституция, като единствено възможна алртернатива в настоящия момент.

Въз основа на гореизложеното Коалиция за Търновска конституция "Свобода" заявява, че на предстоящите избори ще излезе със самостоятелна бюлетина, и призовава всички опозиционни демократични сили, които подкрепят нейната идейна платформа, да се присъединят към Коалицията за създаване на един истински опозиционен блок в името на демокрацията и за сваляне на неокомунистическия режим от власт.

Българи, демокрацията е в опасност и само под лозунга "Бог, Цар, Отечество" може да се осъществи така желаното обединение на българската нация като най-важно условие за излизане на страната от тежката политическа, икономическа и морална криза, в която се намира.


ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: Димитър Бранков

ЗА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ: Васил Златарев

ЗА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: Димитър Попов

ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: Иван Едисонов

ЗА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Веселин Кошев

ЗА ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ: Йордан Дупаринов

ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: Иван Георгиев

ЗА СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: Иван Калчев


София, 26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ССД/ В ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИСКАНЕТО НА СЪЮЗА ЗА РАЗПУСКАНЕ И ПОСТАВЯНЕ ИЗВЪН ЗАКОНА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


В брой 34 на в. "Нов ден" от 9-16 ноември 1990 г. е публикувана Декларация на Форума на свободните демократи, който сега е част от Съюза на свободните демократи. В нея се иска от главния прокурор на републиката да обоснове мерки за разпускането на БСП и поставянето й извън закона. Нашата организация е първата, която официално излезе с такова предложение, посочвайки следните 6 аргумента /цитираме в. "Новден", бр.34/: "... а/ за дейност на БСП, базираща се върху идеологията на насилствено, по терористичен начин и престъпно завземане и задържане на властта; б/ за престъпления против човечеството и масови убийства без съд и присъда; в/ за насаждане и разпалване на национална вражда и омраза; г/ за екогеноцид спрямо собствения народ; д/ за агресия спрямо чужда държава без повод и причина; е/ за тотална измама и лъжа на народа в течение на четири десетилетия.”

Поради наложеното информационно затъмнение в страната ни тази наша позиция не получи достатъчно разпространение сред обществеността, но много честни хора я подкрепиха и застанаха зад нея. Същевременно ние бяхме злостно критикувани и отляво, и отдясно. Комунистите ни нарекоха неофашисти и екстремисти, тъй като сме искали да се използват недемократични средства в борбата с една стогодишна и много заслужила за България партия. Редица лидери на СДС пък ни обърнаха гръб, защото сме щели с подобни искания да сплотим редиците на БСП. Това не пречи на същите лидери сега да издигат нашето искане, при това представяйки го за оригинално.

Ние, естествено, няма да водим дела за патент - за нас остава огромното морално удовлетворение, че животът и събитията не само у нас, но и в СССР потвърдиха недвусмислено правилността на нашата позиция. С настоящата декларация ние подновяваме най-енергично искането си към Главна прокуратура, като добавяме още един аргумент. Той се отнася до становището на БСП за събитията в СССР през трите дни на август, които разтърсиха света. Като цяло тази партия в лицето на Висшия си съвет до последния момент изчакваше какво ще стане, за да реагира /ние можем да си представим каква би била днес една декларация на ръководството на БСП, ако превратаджиите в Москва бяха успели/, а някои нейни части, като групираните около червената ”Мисъл” немалко сталинисти, открито подкрепиха заговорниците, с което де факто наредиха БСП като политически субект до типове като Кадафи и Саддам.

С тази декларация ние се обръщаме към президента на републиката с настояване да постъпи като своя руски колега Елцин и други ръководители на съюзни републики, издали вече укази за разпускане на КПСС и за незабавно изземване на цялото й имущество. Подобни неща ние предлагахме по отношение на БСП вече в течение на почти цяла година: и конфискация на партийното имущество, и мораториум върху създаването на фирми у нас и в чужбина от довчерашни видни функционери на БКП и членове на техните семейства поне за 5 години, и изправяне пред съд на всички виновници за третата национална катастрофа.

Съюзът на свободните демократи е убеден, че преустановяването на дейността на БСП ще внесе успокоение в обстановката у нас, тъй като неудържимите аспирации на тази партия към властта са постоянният източник на напрежение. Трябва ли да чакаме опит за преврат и у нас, за да се убедим какво зло е БСП? Опитите на нейните водачи за разграничаване от КПСС са повече от смешни и на тях могат да повярват само политически наивници. Според нас президентът на републиката е в пълното си право да издаде указ за преустановяване дейността на БСП и Съюзът на свободните демократи настоява за това.

София, 27 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Националната обединителна конференция на сдружените земеделци обяви от името на БЗНС, БЗНС - Никола Петков и БЗНС "Врабча 1" тяхното разпускане и създаването на БЗНС - единен.

Длъжни сме да заявим от името на легитимния Постоянен състав на БЗНС "Врабча 1", че се извърши груба фалшификация и измама и че ние сме радетели за обединение на всички земеделски сили, а не на БЗНС - казионен със себе си и няколко емигранти.

Протестираме срещу такова "обединение", което още повече разединява сдружените земеделци.

София, юли 1991 г.

Йордан Дупаринов  
        Надежда Муравиева  
        Асен Димитров  
        Иван Цолов
        Димитър Тодоров  
        Никола Куртоклиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ И НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 Г. ИЗБОРИ.


Гражданското движение "Конституционен форум" констатира, че:

- Продължителното отсъствие на ясна позиция на Висшия съвет на БСП след опита за преврат в Съветския съюз е поредно потвърждение на двойствения морал на ръководството на тази партия.

- Реалните мерки срещу непрекъснатото влошаване на жизненото равнище на населението се заменят с прехвърляне на отговорността между правителството, синдикатите и стопанските ръководители.

- Защитата на личните права и свободи съгласно международните договорености е вече утвърдено конституционно право. Но регистрирането на партии на етническа основа би усложнило и без това нестабилната обстановка в България.

- В окончателния вид на Избирателния закон отново надделява антидемократичната позиция - българите, живеещи в чужбина, да бъдат лишени практически от право на глас.

- Ограничаването на предизборното време по Българско радио и Българска телевизия за извънпарламентарните политически организации има за цел да затвърди монопола на парламентарните политически сили и дискредитира възможността за равнопоставеност в предизборната агитация.

Националният консултативен съвет на БКФ смята, че констатираните проблеми и факти са в разрез с програмните принципи на "Конституционния форум" и поставят под съмнение развитието на демократичните процеси в страната.

София, 23 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕД ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕТО НА БКП ДА Й БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЧЕРВЕНАТА БЮЛЕТИНА.


Уважаеми Господин председател на Централната избирателна комисия,

Централният комитет на Българската комунистическа партия още на XV конгрес на 4 ноември 1990 година обяви, че в предстоящите парламентарни избори ще участва по право с червената бюлетина, която е символ на лява партия и на комунистическа партия, но не и на партия, която се отказва от марксизма-ленинизма, партия, която скрива своето престъпно минало зад името "социалистическа" партия, за да запази на всяка цена онова, което незаконно е ограбено от трудовия ни народ, от БКП и от Родината ни. Това е живковистка номенклатура, скрила се в БСП.

Нашият символ освен червеният цвят е петолъчката със сърп и чук, с червено знаме. БСП има за символ роза.

Докога живковистката номенклатура ще действа от позиция на силата и ще прави опити да налага своята воля над други партии и институции, какъвто е опитът й да заграби червената бюлетина, без да има право над нея, тъй като БСП влезе в коалиция с десни партии и представляване ляв фронт, а коалиция. Освен това БКП е пред БСП и по азбучен ред. Следователно БКП има предимство и в това отношение. По въпроса кой е подал по-рано заявка за червената бюлетина това няма абсолютно никакво значение.

Излагайки горното, най-учтиво ви молим по съвест правилно да решите поставения от нас въпрос и да ни определите червения цвят, а БСП да си избере цвят, какъвто ще им приляга като на немарксическа партия.

Претенциите на БСП за червен цвят ЦК на БКП оспори и до председателя на Народното събрание, но нали и той е представител на БСП и си направи оглушки и в нарушение на законите даже не счете за необходимода уведоми народните представители и не даде никакъв отговор на ЦК наБКП.

София, 27 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИМИГРАНТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ СЪС СЕДАЛИЩЕ В МЮНХЕН /ГЕРМАНИЯ/.


Като вижда реалната обстановка в България и в света, Българският демократичен съюз взе решение да излезе с това обръщение към всички демократично мислещи хора в страната. Над родината ни е надвиснала смъртна опасност. В момента в страната ускорено работят тъмните сили на целия комунистически апарат. Целта на тези сили е окончателно да бъде унищожена и заличена демокрацията и свободата - в пълния смисъл на думата. Укрили се зад една демогогска партия, с помощта на незаконно заграбени от гърба на народа средства, те тласкат държавата ни към гроба, който хладнокръвно изкопаха. Комунистите всячески спъват демократичния процес в България. В страната сега цари безнаказано ограбване на българския гражданин.

Народът е забравен от водещите политически сили и повечето лидери, избрани от него, се втурнаха по стълбата на властта и кариерата и оставиха задълженията си към обикновения човек. Тези политически лидери забравиха за институции като Министерствата на отбраната, здравеопазването, вътрешните работи, прокуратурата и с деянията си доказаха пред България и света, че не са способни да изведат страната от кризата, в която се намира.

Затова Българският демократичен съюз е на мнение, че след като народът е излъган от некадърността на своите избраници, то следва да бъдат насрочени незабавно изборите в Република България. Да се даде възможност народът да си каже думата.

Господа избраници - министри, депутати, господин президент на България, крайно време е да вземете решение - дали вие сте избрани от тоя народ, за да му служите и да защитавате интересите му, или ще продължите по старата система? Никой, никога, никъде няма право да налага личните си интереси над тези на масите.

Поради това, че в момента ситуацията в България е тежка, Българският демократичен съюз с цялата си компетентност, мощ и авторитет, с финансовата и моралната подкрепа от цялата западна общност се изправя зад българския народ, за да му окаже помощ за победата на демокрацията и приобщаването му към Европа. Цялата имиграция на запад /от България/ е резултат от тази система, която и в момента прогонва есенцията на нашата интелигенция.

Този съюз заявява категорично, че ние, всички имигранти, сме рожби на българския род и нашата майка - България е единствена. В името на спасяването на родината от политическите пристрастия на отделни личности ние сме готови да отдадем, ако трябва и живота си за нашия народ, за съществуването на България! Никоя власт, по никакъв начин няма да ни принуди да спрем борбата за демокрация. Ние сме привърженици на ненасилието и ще се противопоставим с всички цивилизовани, мирни средства срещу насилниците.

Народе български, твоите чеда не са те забравили, въпреки че в момента голяма част от тях са принудени да живеят в изгнание. Тяхната свещена цел е да се завърнат в България, в момента, в който получат сигурна гаранция за нормален живот.

Становището на съюза по повод обстановката в СССР е, че всяка страна и всеки народ имат право на собствен начин на политическо устройство, стига да се зачитат общочовешките норми на отношение от страна на управляващите сили към отделния гражданин. Вярваме, че случилото се в СССР няма да попречи на развитието на демокрацията в България.

Българският демократичен съюз със седалище в Мюнхен - Германия, и представител в България Милен Димитров Пенчев - село Тополи, Варненска област, е готов да контактува с всички политически сили и да помага на всеки изпаднал в беда по света и в страната българин. Всички членове на БДС са под защитата на авторитетни институции в цял свят.

Съюзът носи отговорност за своите действия и поема задължението да прерасне в движеща сила на демократичния процес в България, като ще се съобразява единствено с мнението на целия български народ.

Българският демократичен съюз ще стои зад интересите на бедните и слаби членове на обществото, на обикновения и беден човек и ще помага в беда. БДС ще съдейства да бъдат поставени на подсъдимата скамейка виновниците за тежкото положение на народа.

Варна, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ ЗА ОТРАЖЕНИЕТО НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ВЪРХУ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИ.


На 24 август 1991 г. се състоя пленум на ЦК на БКП /р/, който обсъди обстановката в СССР и отражението на контрареволюционния метеж на Елцин/Горбачов върху новото поколение български комунисти.

Пленумът изрази дълбоката си загриженост към съдбата на съветската държава и на социалистическия строй.

С подкрепата на Елцин и ликвидаторите на комунистическата партия Михаил Горбачов напълно и безвъзвратно загуби доверието на новото поколение български комунисти, обединени в Българската комунистическа партия /революционна/.

Централният комитет на БКП /р/ протестира срещу реакционните сили в СССР и извън него, които забраниха комунистическата партия и тласкат съветското общество към гражданска война.

Пленумът на ЦК на БКП /р/ изразява надеждата си, че Върховният съвет на СССР ще отстрани Михаил Горбачов от поста президент, с което ще прекъсне едноличната му власт, довела до братоубийствено противопоставяне на съветските народи, до опит за унищожаване на комунизма и на световната социалистическа система, до упадък на съветската държава.

ЦК на БКП /р/ подкрепя колективното държавно ръководство на СССР и вярва, че съветските комунисти-ленинци ще намерят сили, за да се противопоставят на гражданската война в Съветския съюз и с решителни действия срещу едноличните режими на Елцин и Горбачов гарантират мира и сигурността в СССР, Европа и света.

Пленумът на ЦК на БКП /р/ изрази дълбоката вяра на новото поколение български комунисти в непобедимостта на ленинските идеи и на болшевишкото крило на КПСС.

Варна, 24 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТОЛИЧНИЯ КЛУБ НА БЕЗРАБОТНИТЕ "СИНДИ-КОНТАКТ" ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Столичният клуб на безработните "Синди-контакт", който е независимо, доброволно и непартийно синдикално сдружение на временно безработните в град София, се обръща към всички партии, коалиции и бъдещи независими кандидати в предстоящите избори за народни представители, кметове и общински съветници с апел ясно и категорично да заявят в предизборните си програми своето отношение по проблема "безработица" и да изяснят пътищата и начините на снижаването й в границите на разумната достатъчност.

Уведомяваме ви, че според нашите предвиждания към датата на изборите в град София ще има около 150 хиляди регистрирани безработни. В тази цифра не влизат нерегистрираните и т.н. "скрити" безработни.

Имайки предвид горното, нека партиите, коалициите и кандидатите в предстоящите избори си направят извод дали могат да разчитат на тези гласоподаватели, или всичко това ще се обърне против тях, ако в програмите си не бъдат достатъчно ясни, категорични и убедителни по проблемите на безработицата.

Обръщаме се специално към г-н Александър Каракачанов, който нека забрави поне за миг, че е политик и като кмет на София да обърне внимание на безработните, като им осигури поне помещение за клуб.

Нека политическите сили не си въобразяват, че те са единствените гаранти за социалния мир както в страната, така и в столицата.

Призоваваме ги в своите действия или бездействия да не довеждат безработните до отчаяние. В противен случай цялата отговорност ще легне върху тях.

Настоящата декларация е приета на общо събрание на клуба на 26 август 1991 година в София.

София, 26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


    
11.00 ч.
29.08.1991 г.
    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!