29 май 1991

СОФИЯ, 29 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 103 /378/

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "С Д С".


НА 15 АПРИЛ 1991 Г. БЕ ОГЛАСЕН ПРИЗИВ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, СТОЯЩИ ЗАД ИДЕЯТА ЗА НЕЗАБАВНОТО И ОКОНЧАТЕЛНО ЛИКВИДИРАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ И ТЕНДЕНЦИИ В НАШАТА РОДИНА, ДА УЧАСТВАТ АКТИВНО В СЪЗДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ "СДС", ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ТЯХНАТА СТРАТЕГИЯ И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ИМ ЦЕЛИ.

ПРИЗИВЪТ Е ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАДСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС - СОФИЯ, АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ КЪМ ХРИСТИЯНСКИЯ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ".

КЪМ НЕГО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И ЕМИГРАНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ /БЪЛГАРСКИ СВОБОДЕН ЦЕНТЪР/, ФРАНЦИЯ /ФОНДАЦИЯ "ДИАЛОГ"/ И ГЕРМАНИЯ /БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА [В?] ИЗГНАНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"/.

ПРОГРАМНИТЕ ИДЕИ И ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" СЕ СПОДЕЛЯТ НАПЪЛНО ОТ МНОЗИНСТВОТО ОТ МЕСТНИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ И ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ НА СДС, ОТ РЕДИЦА ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ИЗВЪН СДС, ОТ МАСАТА РАЗОЧАРОВАНИ ОТ ДОСЕГАШНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ.

КОЕ НАЛОЖИ ПРЕОСМИСЛЯНЕТО НА ДОСЕГАШНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ ТЪРСЕНЕТО НА НОВИ ВАРИАНТИ В ТЯХНОТО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ.

1. ОСНОВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС"

СЕРИОЗНИЯТ АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В   НАШАТА СТРАНА ПОКАЗВА, ЧЕ В СЪБИТИЯТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ОПОЗИЦИЯТА ТВЪРДЕ ЧЕСТО Е БИЛА МАРИОНЕТКА В РЪЦЕТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ. ТЕМПОТО И СЪЩНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕДВЕЩАВАТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АГОНИЯ И НАСОЧВАНЕ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТЕЖНЕНИЯ В ИЗГОДА НА УПРАВЛЯВАЩАТА НОМЕНКЛАТУРА ВИД. ИЗВЕСТНИ СРЕДИ ОТ УПРАВЛЯВАЩО-ОПОЗИЦИОННИЯ КОНГЛОМЕРАТ ОТКЛОНЯВАТ БЪЛГАРИЯ ОТ ПЪТЯ КЪМ МОДЕРНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

1.1. ВСЕ ПО-УБЕДИТЕЛНО СЕ НАЛАГА МНЕНИЕТО ЗА СЪБИТИЯТА ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. И СЛЕД ТАЗИ ДАТА КАТО БЕЗКРЪВЕН ДВОРЦОВ ПРЕВРАТ, ИЗВЪРШЕН ПО ПРОЗРАЧНО ЯСНИЯ МЕХАНИЗЪМ "БЕЗ ЖИВКОВ - ПО ЖИВКОВИСТКИ!" ИЛИ "БЕЗ ДУМИЧКАТА "КОМУНИЗЪМ - ПО КОМУНИСТИЧЕСКИ!". СМЯНАТА НА НЕУДОБНИЯ, СЪБИРАЩ НАРАСТВАЩАТА ОМРАЗА НА СВОЯ НАРОД, КОНКРЕТЕН ДИКТАТОР В ИМЕТО НА ЗАПАЗВАНЕТО НА САМАТА ДИКТАТУРА, МАКАР И В ПРЕОБРАЗЕН СЪОБРАЗНО НОВИТЕ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВИД, ДОБРЕ ИЗВЕСТЕН ОТ ИСТОРИЯТА НА ТИРАНИЧНИТЕ РЕЖИМИ ПОХВАТ.

1.2. ЗА 18-ТЕ МЕСЕЦА СЛЕД ОТЛИЧНО ОРГАНИЗИРАНИЯ ПРЕВРАТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е НАСТЪПИЛА НИТО ЕДНА ПРОМЯНА, КОЯТО ДА Е ЗАСЕГНАЛА СЪЩЕСТВЕНО СИСТЕМАТА, ДА Е ОТКЛОНИЛА ДО ОПАСНА СТЕПЕН ПРОГНОЗИРАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЦЕНАРИЯ В ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ МУ ОСНОВНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ: ЗАДЪРЖАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО Й ТРАНСФОРМИРАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКА; ОРГАНИЗИРАНО ОТСТЪПЛЕНИЕ, ВРЕМЕННО "ЗАМРАЗЯВАНЕ" И ОСИГУРЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА КРУПНИТЕ НОМЕНКЛАТУРНИ ФИГУРИ /С ЦЕНАТА НА ДРЕБНИ ОТСТЪПКИ И ЖЕРТВАНЕ НА ОЧЕВИДНО ЗЛЕПОСТАВЕНИ ЛИЦА ИЛИ НЯКОИ ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПАРТИЙНИ СТАТИСТИ/; КОНСЕРВИРАНЕ И ПЪЛНО ЗАСЕКРЕТЯВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ АРХИВИ И НЕОБХОДИМАТА ЗА БЪДЕЩАТА ИМ ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЯ; УКРИВАНЕ НА ОГРАБЕНОТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО И ЗAKОHHОTО МУ ПРЕВРЪЩАНЕ В МОГЪЩА ФИНАНСОВА БАЗА НА МАФИЯТА И ОБВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ; И СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЯВНИ И ТАЙНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ВРЪЗКИ ЗА БЪДЕЩА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ.

1.3. НА ФОНА НА ЗАПАЗЕНАТА ТОТАЛИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗПЪКВА БЕЗСИЛИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО МАЛЦИНСТВО И КОАЛИЦИОННИЯТ ХАРАКТЕР НА УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРУКТУРИ ДА ИНТЕНЗИФИЦИРАТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, ДА ОСИГУРЯТ АДЕКВАТНА ЗАКОНОДАТЕЛНА БАЗА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ, ДА ГАРАНТИРАТ БЕЗОПАСНА ИЗЯВА НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ДА ОСЪДЯТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

1.4. ЗА СЪЗНАТЕЛНО ДИРИЖИРАНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ХАОС /ЧИЙТО ЕВЕНТУАЛЕН КРАЕН РЕЗУЛТАТ БИ ПОЗВОЛИЛ "АРГУМЕНТИРАНОТО" РАЗИГРАВАНЕ НА ВКЛЮЧЕНИЯ В СЦЕНАРИЯ ВАРИАНТ: "ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА"/ ДОПРИНАСЯТ ПРОГРАМИРАНОТО "ОПИТОМЯВАНЕ" И "ПРИСПИВАНЕ" НА ОПОЗИЦИЯТА, ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПОЗИЦИОННАТА ЕНЕРГИЯ КЪМ ВЪНШНО ЕФЕКТНИ, НО БЕЗВРЕДНИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНСОЛИДИРАЩИ РЕДИЦИТЕ НА ВЕРНИТЕ Й ПРИВЪРЖЕНИЦИ НАПРАВЛЕНИЯ /БОРБА С ОТДЕЛНИ КОНСТИТУЦИОННИ ЧЛЕНОВЕ, С РИТУАЛИ, МЪРТВИ СИМВОЛИ И ПP./, ЗАВЛИЧАНЕТО НА СДС В ОБЩОТО БЛАТО НА СЪГЛАШАТЕЛСТВО И КОМПРОМИСИ И НАТОВАРВАНЕТО МУ С ВСИЧКИ НАЙ-ОБЩИ ПАСИВИ И НЕГАТИВНИ ДНЕШНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДОВЧЕРАШНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО.

1.5. ИДЕОЛОГИЯТА НА "МИРНИТЕ ПРЕХОДИ", ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, СЪГЛАШЕНИЯТА И РЕШЕНИЯТА НА КОНТАКТНИТЕ ГРУПИ ЗАД ГЪРБА НА УПЪЛНОМОЩИЛИТЕ ГИ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКТИЧЕСКИ СЛУЖИ ЗА РЕАЛНО ЗАБАВЯНЕ ИЛИ БЛОКИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ, ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ВРЕМЕ, ТОЛКОВА НЕОБХОДИМО ЗА ДОУЗАКОНЯВАНЕТ0 НА ОГРАБЕНОТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО И ЗА ДОЗАСЕКРЕТЯВАНЕТО /ЧРЕЗ УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ И УКРИВАНЕ НА АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ/ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА "НАРОДНАТА ВЛАСТ" ЗЛОУПОТРЕБИ, КРАЖБИ, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

1.6. КОСВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПОТВЪРЖДАВАТ СЪМНЕНИЯТА, ЧЕ В ОПОЗИЦИЯТА СА ВНЕДРЕНИ ХОРА ОТ ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ И ВИСШИЯ ПАРТИЙНО-СТОПАНСКО-ДЪРЖАВЕН АПАРАТ И ТЕ ЧЕСТО НАПРАВЛЯВАТ ИЗВЕСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ. ВНЕДРЕНИТЕ "ОПОЗИЦИОНЕРИ", ПРОВОКАТОРИТЕ, ДОНОСНИЦИТЕ /НЕ СТАВА ДУМА ЗА ЛЕЖАЛИТЕ В ЗАТВОРИ И ЛАГЕРИ ДОСТОЙНИ ХОРА!/ ДОПРИНАСЯТ ДА СЕ СЪЗДАВА НЕДОВЕРИЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНО ЛИЦЕ НА СДС, ЗА ПРОИГРАВАНЕТО НА ТВЪРДЕ ВАЖНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕИМУЩЕСТВА, В УТВЪРЖДАВАНЕТО НА МАФИОТСКИЯ ЛОЗУНГ "И ЧЕРВЕНИТЕ, И СИНИТЕ СА МАСКАРИ!", В ЗАБЛУЖДАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ЧЕ ОПОЗИЦИЯТА ВОДИ БОРБА ЗА ВЛАСТ ЕДИНСТВЕНО ПОРАДИ БОЛНИ ЛИДЕРСКИ АМБИЦИИ, САМОЦЕЛНО ВЛАСТОЛЮБИЕ, ЖЕЛАНИЕ ЗА ЛИЧНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРИВИЛЕГИИТЕ ОТ БИВШИТЕ КЪМ НОВИТЕ "АКТИВНИ БОРЦИ".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /НКС НА СДС/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА СЛЕД НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СДС, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19 МАЙ 1991 ГОДИНА.


НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЛЕД КАТО АНАЛИЗИРА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ, ПОСЛЕДВАЛА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС, РЕШИ:

1. КОНСТИТУЦИЯ, ГЛАСУВАНА ОТ ПАРЛАМЕНТ, НАПУСНАТ ОТ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ДЕПУТАТИТЕ, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСНОВА ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА.

2. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НАСТОЯТЕЛНО ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА НАПУСНАТ НЕЗАБАВНО ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАТА ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА.

3. НЕЗАБАВНОТО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАТА ЗА НОВИ ИЗБОРИ Е ОСНОВНА ЗАДАЧА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НЕГОВИТЕ ДЕПУТАТИ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА Я ОСЪЩЕСТВЯТ СЕГА.

СОФИЯ, 28 МАЙ 1991 Г.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА СДС: ФИЛИП ДИМИТРОВ

ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ПРИЕТА С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ. ГЛАСУВАЛИ "ЗА" - 11 ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ:    РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИ
ПАРТИЯ, ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ОБЩНОСТ, ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ, НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ /С ОСОБЕНО МНЕНИЕ ПО Т.2/, КАКТО И ОЩЕ ПЕТ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СТАТУТ "НАБЛЮДАТЕЛ" - КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ И СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ. ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" - НЯМА.

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3 ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" И БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ВНЕСЕНО НА 28 МАЙ 1991 ГОДИНА НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ.


ВЪВ ВРЪЗКА С МАНДАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА СДС ПРЕДЛАГА:

1. ПРОЕКТЪТ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ ДА СЕ ПРИЕМЕ НА ТРЕТО ЧЕТЕНЕ ВКЛЮЧИТЕЛНО, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО 30 ЮНИ 1991 Г.

2. ОКОНЧАТЕЛНОТО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ДА СТАНЕ НА 15 ЮЛИ 1991 Г. ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

3. МЕЖДУ 1 И 15 ЮЛИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ РЕФЕРЕНДУМ ПО ЧЛ.1, АЛ.1 НА ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФОРМАТА ЗА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ.

4. СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА СВОЕТО САМОРАЗПУСКАНЕ, ЗА ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА НОВ ПАРЛАМЕНТ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.

5. ДО ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЗИ ИЗБОРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОДЪЛЖАВА СВОЯТА РАБОТА, КАТО ОБСЪЖДА И ПРИЕМА НЕОТЛОЖНИТЕ ЗАКОНИ СВЪРЗАНИ С РЕФОРМАТА И ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА КОНСТИТУЦИЯ.

СОФИЯ, 28 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КЪМ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СДС, НАПУСНАЛИ ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС, РЪКОВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ СВОЯТА РАБОТА [И] ТО ПО НАЧИН, НЕНАКЪРНЯВАЩ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА И РАБОТАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАПРАВИХМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПО КОЕТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ. В ТЯХ СЕ ОПРЕДЕЛИ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗА РАЗПУСКАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И НА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО.

ОСТАВАЩОТО ЗА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВРЕМЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ЕДИН РАЦИОНАЛЕН НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН И НА НЕОТЛОЖНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ. НЕОБХОДИМИ СА СЪВМЕСТНИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА, ЗА ДА СЕ ПРИЕМЕ ЕДНА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧМ КОНСТИТУЦИЯ.    

ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ КЪМ ВАС, НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАПУСНАЛИ ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ, ДА ЗАЕМЕТЕ МЕСТАТА СИ В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА, ЗА ДА МОЖЕМ СЪС СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ ДА ИЗПЪЛНИМ ВОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДА ДАДЕМ СВОЯ ПРИНОС ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ЗА СЪГРАЖДАНЕТО НА НОВА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 28 МАЙ 1991 Г.       ПАРЛАМЕНТАРЕН СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТОРИТЕ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ И НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДВЕТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА /БССИ/.


НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ, КАТО ВЗЕХМЕ ПРЕДВИД:

- СЛОЖНАТА И ИЗОСТРЕНА ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА;
- ЛИПСАТА НА ЯСНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВАТА СИСТЕМА, КОЯТО ТРЯБВА ДА
ЗАМЕНИ ТОТАЛИТАРНОТО И ЗАМЕНЯЩОТО ГО ПОСТТОТАЛИТАРНО УСТРОЙСТВО;
- ЛИПСАТА НА СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НОВАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА;
- ИЗОЛАЦИЯТА, В КОЯТО Е ПОСТАВЕНА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НАРОДА И НАЙ-ВЕЧЕ НЕГОВИЯТ ДЕЛОВИ ПОТЕНЦИАЛ, СПОСОБЕН ДА РЪКОВОДИ И ДА ОСИГУРИ РАЗВИТИЕТО НА НОВАТА СИСТЕМА;
- ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА БЪРЗО ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ;
- ЗАПЛАХАТА ОТ ТРАЙНО НАСТАНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИХИЛИЗЪМ И ПРИМИТИВИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА, КОЕТО ЗАСТРАШАВА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА НАЦИЯТА,

Р Е Ш И Х М Е:

1. ЗАПАЗВАЙКИ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ И НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА", ДА ГИ ТРАНСФОРМИРАМЕ В БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА /БССИ/ КАТО ДОБРОВОЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НОСИТЕЛИ И РЕАЛИЗАТОРИ НА ПРАГМАТИЧНИ ИДЕИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ.

2. ДА СЪЗДАДЕМ РАБОТНА ГРУПА В СЪСТАВ ОТ 5 ДУШИ С РЪКОВОДИТЕЛ Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.

ГРУПАТА ДА ПОДГОТВИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА /БССИ/.

СОФИЯ, 22 МАЙ 1991 ГОДИНА

                    ПОДПИСАЛИ

    ЗА Б Н О:                            ЗА Д Г С И:
1.    ЯНКО ЯНКОВ                    1. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ
2.    ИЛИЧ ЦВЕТКОВ                2. ИЛИЧ ЦВЕТКОВ
3.    НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ        3. ЙОРДАН ГАНЕВ
4.    ЙОРДАН ГАНЕВ                 4. АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
5.    АСЕН КАНТАРДЖИЕВ        5. ЙОРДАН ИКОНОМОВ
б.    СТЕФАН ГОСПОДИНОВ     6. РУСИ АВРАМОВ
                                             7. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ПО ПОВОД РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СДС, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19 МАЙ 1991 ГОДИНА СОФИЯ.


СЛЕД КАТО ОБСЪДИ РАБОТАТА И РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРОВЕДЕНО В СОФИЯ НА 19 МАЙ 1991 ГОДИНА, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ КОНСТАТИРА, ЧЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ ТЕНДЕНЦИИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВНЕСЕ ЯСНОТА, И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ БЕШЕ ИМЕННО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ, А НЕ КОНФЕРЕНЦИЯ, ТЪЙ КАТО НЕ БЕШЕ ПРЕДШЕСТВАНО ОТ ИЗБОРНИ ДЕЛЕГАТСКИ КОНФЕРЕНЦИИ НА СДС В ЦЯЛАТА СТРАНА. РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ ИМАТ САМО ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДС.

2. БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ОРГАНИЗАЦИЯ-СЪУЧРЕДИТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КОЯТО МУ ОСТАВА ВЯРНА И ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ОКОНЧАТЕЛНАТА ПОБЕДА НА НЕГОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА КАУЗА НАД ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ДИКТАТУРИТЕ У НАС.

3. ВЪЗНИКНАЛОТО МНОГООБРАЗИЕ ОТ СТАНОВИЩА И ГЛЕДИЩА В СДС ЗА ТАКТИКАТА И ПЪТИЩАТА НА КОАЛИЦИЯТА, ВОДЕЩИ ДО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОСНОВНАТА Й СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ - ПОСТИГАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО И МИРНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА БКП-БСП ОТ ВЛАСТ - НЕ Е НЕЙНА СЛАБОСТ, А ОБРАТНОТО - ЕСТЕСТВЕНА ИЗЯВА НА ДЕМОКРАТИЗЪМ И СИЛА. ВСЕКИ ОПИТ ПОД КАКЪВТО И ДА Е БЛАГОВИДЕН ПРЕДЛОГ ДА СЕ ЛИКВИДИРА ТОВА МНОГООБРАЗИЕ Е ПОДКОПАВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ОСНОВИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ВОДИ ДО ИДЕЙНОТО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В НЕГО, С КОЕТО ТЕ С ОСНОВАНИЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ СЪГЛАСЯТ. ЗАТОВА НОВИЯТ СТАТУТ НА СДС ТРЯБВА БЕЗУСЛОВНО ДА ЗАЧИТА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СЪЮЗА.

4. НЕУМЕСТНИ И ВРЕДНИ ЗА ОПОЗИЦИЯТА СА ПРЕДНАМЕРЕНИТЕ ОБВИНЕНИ СРЕЩУ СДС - ЦЕНТЪР. СЪЗДАВАНЕТО НА СДС - ЦЕНТЪР Е ЛОГИЧНА ПОСЛЕДИЦА КАКТО ОТ НЕЛОГИЧНОТО ВЪВЛИЧАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА В КОАЛИЦИОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО С КОМУНИСТИТЕ /ПОЛИТИЧЕСКО ДИЛЕТАНТСТВО, АКО НЕ И НЕЩО ПО-ЛОШО, ДОВЕЛО ДО ПАДАНЕТО НА НЕЙНИЯ РЕЙТИНГ/, ТАКА И ОТ ЕСТЕСТВЕНО ОФОРМИЛИЯ СЕ В СДС ОПОНЕНТЕН ДЕСЕН БЛОК. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ МОЖЕ САМО ДА СПЕЧЕЛИ ОТ СДС - ЦЕНТЪР, ЧИИТО РЕПУБЛИКАНСКИ СХВАЩАНИЯ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗШИРЯТ ИЗБОРНИЯ ЕЛЕКТОРАТ НА ОПОЗИЦИЯТА.

5. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ В СРЕДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ ОБВИНИТЕЛНИТЕ ИНСИНУАЦИИ И ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ" ДА БЪДЕ НЕИН КОНСОЛИДИРАЩ, А НЕ РАЗЕДИНЯВАЩ ОРГАН. ПИСАНИЯ-АБСУРДИ И ОБВИНИТЕЛНИ НЕЛЕПИЦИ ПО АДРЕС НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, КАТО ТЕЗИ НА ПРОФ. Н.ВАСИЛЕВ И ПРОФ. ЯНЧУЛЕВ, ТРЯБВА ДА ОТВОРЯТ ОЧИТЕ НА ВСИЧКИ ОНЕЗИ БЪЛГАРИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА ЕДИНСТВОТО НА СДС. НЕКА СКВЕРНОСЛОВЦИТЕ СВЕДАТ ГЛАВИ ПРЕД МЪЧЕНИЧЕСКАТА 43-ГОДИШНА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКА ОДИСЕЯ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, ЗАПОЧНАЛА СЪС САМОЖЕРТВАТА НА НЕГОВИЯ ЛИДЕР И ПРОДЪЛЖИЛА С ЖЕСТОКИТЕ РЕПРЕСИИ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ НЕГОВИ СЛЕДОВНИЦИ ПО ЛАГЕРИ И ЗАТВОРИ.

6. ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛИ КВОТИ ЗА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ВЛИЗАЩИ В СДС. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТАКИВА КВОТИ Е СПРАВЕДЛИВА НЕОБХОДИМОСТ, РЕГИСТРИРАЩА ОБЕКТИВНО ПРИНОСА НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО И ПОБЕДАТА НА КАУЗАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТ СИЛИ.

7. БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НЕЗАБАВНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА, НО СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И НА НОВИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ДА ОГЛАСИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ АКО ДО 30 ЮНИ 1991 ГОДИНА НЕ БЪДЕ ПРИЕТА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ТО НЕЙНИТЕ ДЕПУТАТИ ЩЕ НАПУСНАТ КОЛЕКТИВНО ПАРЛАМЕНТА. ВСЯКА ДРУГА ПОЗИЦИЯ Е ДЕСТРУКТИВНА И НЯМА НИЩО ОБЩО С ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЗНС И КОЕТО Е ОСОБЕНО ВАЖНО - ВРЕДИ НА КАУЗАТА НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ ДНЕС.

8. НАЛОЖИТЕЛНА НЕОБХОДИМОСТ Е ДА СЕ ПРИЕМЕ НОВ СТАТУТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КОЙТО ДА ОТЧИТА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В КОАЛИЦИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС СИЛАТА И ВЛИЯНИЕТО НА СЪСТАВЯЩИТЕ Я ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

СОФИЯ, 27 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - СОФИЯ.

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАЛИТЕ СЕ НАПОСЛЕДЪК НЕДОРАЗУМЕНИЯ ОКОЛО ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" - СОФИЯ ДЕКЛАРИРА:

НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ОСТАВА НА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ, ТЪЙ КАТО НАМИРА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЪРХУШКА И ОПИТИТЕ ДА СЕ МАТЕРИАЛИЗИРА НЕЙНАТА ИДЕОЛОГИЯ ВИНОВНИ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА И НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 25 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 29 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

ПРОУЧИХМЕ ОБСТОЙНО И ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРЕДЯВЕНОТО ОТ ВАС ИСКАНЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА ДКМС ДА ВЪЗСТАНОВИ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ОБЩО 570,5 МЛН. ЛЕВА И ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ОЩЕ 60 МЛН. ЛЕВА, ЗА ГОДИНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СТЕ МОГЛИ ДА ОТКРИЕТЕ ДАННИ. ТЕЗИ СУМИ СПОРЕД ВАС СА ДЪЛЖИМИ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ТЪЙ КАТО СА ПОЛУЧЕНИ БЕЗ ОСНОВАНИЕ.

УВЕРЯВАМЕ ВИ, ГОСПОДИН МИНИСТЪР, ЧЕ НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ВЪЗСТАНОВИМ ВСИЧКИ НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ /ДОКОЛКОТО ВСЕ ПАК РЕАЛНО СА НАЛИЦЕ ТАКИВА СУМИ/. С ОГЛЕД НА TOBА ИЗВЪРШИХМЕ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ИЗВЪРШВАМЕ ЦЯЛОСТНА ПРОВЕРКА ПО ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ НАМИРАТ ПРИ НАС, ЗА ДА УСТАНОВИМ РАЗМЕРА НА ПОЛУЧЕНИТЕ СУМИ, ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ, ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ТЯХНОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ.

БИХМЕ ЖЕЛАЛИ ДА КОНКРЕТИЗИРАТЕ ВАШЕТО ИСКАНЕ ПО ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ПОЛУЧЕНИТЕ СУМИ, КАТО НИ ЗАПОЗНАЕТЕ С ВСИЧКИ НАЛИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА,КОИТО СПОРЕД ВАС ОБОСНОВАВАТ НЕПРАВОМЕРНИЯ XAPAKTEР НА ТЕЗИ СУМИ И ЧЕ ТЕ СА ИЗИСКУЕМИ. ТОВА Е ВПРОЧЕМ ЕСТЕСТВЕНО ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ ИЩЕЦ, ТА ДОРИ ТОЙ ДА Е ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ.    

ОСПОРВАМЕ ВАШЕТО ГЕНЕРАЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧЕ ВСИЧКИ СУМИ СА ПОЛУЧЕНИ БЕЗ ОСНОВАНИЕ. ИЗВЕСТНО ВИ Е, ЧЕ ДКМС КАТО ЧАСТ ОТ ЕДНА ТОТАЛИТАРНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ОСНОВАНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ИЗПЪЛНЯВАШЕ НЕСВОЙСТВЕНИ ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИИ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: ТНТМ, ВОЕННОТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА МЛАДЕЖТА, КУЛТУРАТА И СПОРТА, БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ. ДЪРЖАВАТА ВЪЗЛАГАШЕ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ГИ ОСИГУРЯВАШЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА БИЛО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ИЛИ ЧРЕЗ СЪОТВЕТЕН ЮРИДИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ ОТ ВНОСКИ ОТ СТОПАНСКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЕДВА ЛИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВИ ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЛАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ НОРМАТИВНА УРЕДБА, КОЯТО ПРИДАВА ЛЕГИТИМЕН ХАРАКТЕР НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ЦЕЛЕВО ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА. ВСЕ ПАК ЩЕ ПОСОЧИМ ЕДНА ЧАСТ ОТ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ. СТАВА ДУМА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОНАЧАЛО СА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА, НО СЛЕД КАТО ТЯ Е ПРЕХВЪРЛИЛА ТОВА СВОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДКМС И Е ПОЕЛА ОСИГУРЯВАНЕТО НАНЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА. С ОГЛЕД НА ТОВА Е НАЙ-МАЛКОТО НЕТОЧНО ДА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ДКМС КАТО ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ПОЛУЧАВАЛА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА СОБСТВЕНАТА СИ ДЕЙНОСТ. ДКМС Е БИЛ САМО ЕДИН МЕХАНИЗЪМ, ЧРЕЗ КОЙТО ДЪРЖАВАТА Е ИЗПЪЛНЯВАЛА СПЕЦИФИЧНИ СВОИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА МЛАДЕЖТА, КОЯТО СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА СЕ ПОЛЗВА С ОСОБЕНА ЗАКРИЛА.

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ N 55 ОТ 26 ЮЛИ 1976 Г. ЕДНА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ЗАКРИТИЯ КОМИТЕТ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРЕМИНАХА КЪМ ДКМС. ИЗМЕЖДУ ТЯХ ЩЕ ПОСОЧИМ САМО СЪГЛ. ЧЛ. 1, АЛ. 1, Б.Б. "Б" И "В" СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СРЕД ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА И ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ КЛУБОВЕ И ДОМОВЕ, ТНТМ И СЪОТВЕТНАТА ЗА ТОВА БАЗА. ЕДВА ЛИ Е НЕОБХОДИМО СПЕЦИАЛНО ДА СЕ ПРИПОМНЯ, ЧЕ ГЛАВНОТО В ДЕЙНОСТТА НА БИВШИЯ КОМИТЕТ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА БЕШЕ ОБЩЕСТВЕНОТО НАЧАЛО, ОСИГУРЯВАНО ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ДКМС. КОМПЛЕКСНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ НА ДКМС И ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕДСТАВЛЯВАШЕ И ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ N 70 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1980 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖТА И ИЗДАДЕНАТА ВЪЗ ОСНОВА НА НЕЯ НАРЕДБА N 13 НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖТА.

В ТЕЗИ И В ОЩЕ МНОГО ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПО-СПЕЦИАЛНО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ СЕ СЪДЪРЖАШЕ ПРАВНИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ПОЛУЧАВАНЕ, ИЗРАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ИЛИ ОТ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА.

РЕДИЦА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОВЛАСТЯВАХА ДКМС СЪС СПЕЦИФИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ ДА ОРГАНИЗИРАТ И ФИНАНСИРАТ ТЕХНИЧЕСКОТО И НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА: ПМС N 19 ОТ 1972 Г. И ИЗДАДЕНАТА ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГО НАРЕДБА III - 7485 /ОТ КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА И ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ/, ПМС N 22 ОТ 8 АПРИЛ 1987 Г. ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО И НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА И ДР. В ТЕЗИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ИЗЧЕРПАТЕЛНО СЕ УРЕЖДАТ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И НА ДКМС ОТНОСНО ФОРМИРАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ. ТРУДНОЗАЩИТИМА Е ТЕЗАТА, ЧЕ СУМИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПО ЛИНИЯ НА ТНТМ, СА НЕПРАВОМЕРНО ИЛИ БЕЗ ОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИ.

ДРУГА ГРУПА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВОЕННОТЕХНИЧЕСКАTА ПОДГОТОВКА НА МЛАДЕЖТА, КАТО НАПРИМЕР ПМС N 50 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 19б9 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДКАЗАРМЕНАТА ПОДГОТОВКА НА МЛАДЕЖИТЕ И ДЕВОЙКИТЕ.

НЕ СА МАЛКО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДПО "СЕПТЕМВРИЙЧЕ", КУЛТУРАТА И СПОРТА, БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ. ОБНАРОДВАНИ ИЛИ НЕОБНАРОДВАНИ, ТЕ, ПРЕДПОЛАГАМЕ, СА НАЛИЦЕ И ЛЕСНО БИХТЕ МОГЛИ ДА НАПРАВИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ СПРАВКИ.

ОТ ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК СЛЕДВАТ ДВА ОСНОВНИ ИЗВОДА:

ПЪРВО, ДКМС Е ПОЛУЧАВАЛ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА НА ЛЕГИТИМНО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ;

ВТОРО, ДКМС Е ПОЛУЧАВАЛ ТЕЗИ СРЕДСТВА НЕ ЗА СОБСТВЕНАТА СИ ВЪТРЕШНОСЪЮЗНА ДЕЙНОСТ, А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ПОРАДИ КОЕТО ИСКАНЕТО ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ДКМС Е НЕОСНОВАТЕЛНО.

ЕДНА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СРЕДСТВАТА СА ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА СТРОЕЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЛАДЕЖКАТА БАЗА: ДОМОВЕ И КЛУБОВЕ. ТАЗИ БАЗА Е БИЛА И ПОНАСТОЯЩЕМ Е ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. ПРЕЗ 1990 Г. СТОПАНИСВАНЕТО НА ТАЗИ МЛАДЕЖКА БАЗА БЕШЕ ПРЕХВЪРЛЕНО НА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ, ЗА КОЕТО ИМА ПОДПИСАНИ НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА РАЗДЕЛИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ. С ОГЛЕД НА ТОВА, АКО Г-Н МИНИСТЪР, КОНКРЕТИЗИРАТЕ РАЗМЕРА НА ВАШЕТО ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТРОЕЖ НА БАЗАТА ЗА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ТАЗИ СУМА СЛЕДВА ДА ОТПАДНЕ ОТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ИСКАНЕТО. ОБРАТНОТО ОЗНАЧАВА ДА ИСКАТЕ СРЕДСТВА, КОИТО ПОНАЧАЛО СЕ НАМИРАТ В ДЪРЖАВАТА.

СЪГЛАСНИ СМЕ, ЧЕ СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД ТНТМ СА СТРОГО ЦЕЛЕВИ И ЧЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ, АКО СА ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. СЪЗДАВАНЕТО НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА" ПРЕДСТАВЛЯВА САМО НОВА ФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА, А НЕ И НЕПРАВОМЕРНОТО ИМ ОТКЛОНЯВАНЕ ЗА ВЪТРЕШНОСЪЮЗНИ ДЕЙНОСТИ НА БДМ. ТЯ Е СЪЗДАДЕНА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЪС СЪГЛАСИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ЗА КОЕТО РАЗПОЛАГАМЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ.

СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ БДМ ФИРМИ СА ПРЕДИМНО В СФЕРАТА НА ТНТМ И ПОРАДИ ТОВА ТЕ ИМАТ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.

НА ОСНОВАНИЕ НА ПМС 68 ОТ 8 ЮНИ 1990 Г. БДМ ПОДПИСА ПРОТОКОЛ С МИНИСТЪРА НА ИНДУСТРИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА УТОЧНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПО ТНТМ ДО КРАЯ НА 1991 Г., КОЕТО СМЯТАМЕ БЕЗУСЛОВНО ДА ИЗПЪЛНИМ.

НИЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ИЗРАЗЯВАМЕ НАШАТА ГОТОВНОСТ ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА СЕ УСТАНОВИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА ФИРМИТЕ И ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА” С ОГЛЕД НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ДА ВЗЕМЕМ РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕТО ИМ НА ДЪРЖАВАТА ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СУМИТЕ, ВЛОЖЕНИ В ТЯХ БЕЗ ОСНОВАНИЕ. ЗАТОВА ОБАЧЕ Е НЕОБХОДИМО И СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ВИЕ ЩЕ СЕ ОТЗОВЕТЕ НА НАШАТА ПОКАНА ДА ПРОВЕДЕМ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕЩИ С УЧАСТИЕТО НА ЕКСПЕРТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ ЗА ДЕЛОВО ОБСЪЖДАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ. ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАСТОЯТЕЛНО ВИ МОЛИМ ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВСИЧКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ, СПОРЕД КОИТО ДКМС Е ПОЛУЧИЛ БЕЗ ОСНОВАНИЕ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. ЩЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С НАС, ЧЕ ТОВА Е НОРМАЛНИЯТ СПОСОБ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕН СПОР В ЕДНА ПРАВОВА И ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА. НИЕ СМЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДА СЕ ИЗЯСНИ ЦЯЛАТА ИСТИНА, ЗА ДА НЕ СЕ ХВЪРЛЯ СЪМНЕНИЕ ВЪРХУ ИМЕТО НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


*  *  *

СОФИЯ, 29 МАИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ДП/, ПРИЕТА НА XIII КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 15-16 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.
МОДЕРНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ИЗЦЯЛО РАЗРУШЕНАТА НИ ИКОНОМИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА САМО ОТ СМЕЛИ, ИНИЦИАТИВНИ И ПОЕМАЩИ РИСК ЧАСТНИ СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ. ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ, КОИТО ПОДДЪРЖАМЕ, СА:

1. ПРИОРИТЕТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ГАРАНТИРАНИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА.

2. КОНСТИТУЦИОННА ЗАБРАНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ /ОДЪРЖАВЯВАНЕ/ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ОСВЕН В ОГРАНИЧЕНИ, ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В ЗАКОН СЛУЧАИ, КЪДЕТО ТОВА Е БЕЗУСЛОВНО НЕОБХОДИМО ЗА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ПО ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ И ПРИ СЪЗДАДЕНА ЕФИКАСНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ.

3. СВОБОДА НА ПРИДОБИВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

4. НЕОГРАНИЧЕНОТО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ КАКТО НА ЕДНОЛИЧНАТА ФОРМА НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ТАКА И НА ТРАДИЦИОННАТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ФОРМА НА КООПЕРАЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й РАЗНОВИДНОСТИ И НА РАЗЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВЕНИ ФОРМИ.

5. ДЪРЖАВНАТА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ДОКОЛКОТО Е ОБЩЕСТВЕНО НЕОБХОДИМА И НЕ ОГРАНИЧАВА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА.

6. ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, ПРИ КОЕТО ЕДИНСТВЕНО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА СВОБОДНИТЕ ИНДИВИДИ ОПРЕДЕЛЯТ КАКВО, КОЛКО И ПО КАКВИ ЦЕНИ ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА.

7. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ОТ ВСЯКАКВИ НОРМИ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР, КОИТО ПРЕЧАТ ЗА РАЗГРЪЩАНЕТО НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА.

8. РАВНОПРАВНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДВАТА ОСНОВНИ ВИДА ДОХОДИ В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ДВАТА ОСНОВНИ ФАКТОРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО - ДОХОД ОТ КАПИТАЛ /Т.Е. ДОХОД ОТ СОБСТВЕНОСТ/ И ДОХОД ОТ ТРУД /РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/.

9. ПЪЛНА СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПАРИТЕ И КАПИТАЛА ВЪТРЕ И ВЪН ОТ СТРАНАТА; ЕФЕКТИВЕН ПАРИЧЕН /ВКЛ. ВАЛУТЕН/ ПАЗАР, НА КОЙТО СВОБОДНО СЕ ФОРМИРАТ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ И ЦЕНИТЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.

10. РАБОТНАТА СИЛА Е СТОКА. ТЯ Е СОБСТВЕНОСТ НА ИНДИВИДА И ТОЙ РАЗПОЛАГА С НЕЯ ИЗЦЯЛО ПО СВОЙ ИЗБОР.

11. КОНКРЕТНИТЕ ЦЕНИ НА ТРУДА И КАПИТАЛА СЕ ФОРМИРАТ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР, ПРИ СВОБОДНА КОНКУРЕНЦИЯ, С МИНИМУМ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА И НА СИНДИКАТИТЕ.

12. КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПАЗАРА СЕ ОСИГУРЯВА ЧРЕЗ АНТИМОНОПОЛИСТИЧНИ ЗАКОНИ.

13. ПРЕХОДЪТ КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ: ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ /РАЗДРОБЯВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ/, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ.

14. СЪЗДАВАНЕ НА МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНО РАВНИ СТАРТОВИ УСЛОВИЯ ЗА  НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. ВСИЧКО, ЗАГРАБЕНО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН, ВСИЧКО, ПРИДОБИТО ЧРЕЗ ЗАОБИКАЛЯНЕ И НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ, ЧРЕЗ ЗАКОННИ И ПОДЗАКОННИ АКТОВЕ И РАЗПОРЕДБИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТО, ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРИДОБИТОТО ЧРЕЗ АКТОВЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНЕ И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ, КАКТО И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЛАСТ И СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ.

15. ПЪЛНО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ,ОБЩИНСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ В АКЦИОНЕРНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ. В ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ФИРМИ ДЪРЖАВАТА НЕ УЧАСТВА В УПРАВЛЕНИЕТО, КОГАТО НАД 20 ПРОЦЕНТА ОТ КАПИТАЛА Е ЗАКУПЕН ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА И ФИРМИ. НА РАБОТЕЩИТЕ И РАБОТИЛИ В РАЗДЪРЖАВЕНИ ДЕЙНОСТИ СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ АКЦИИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНО КАПИТАЛОВО УЧАСТИЕ.

16. ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА НЕПОДЛЕЖАЩОТО НА РЕПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВО НА БСП /БИВША БКП/ И НА НЕЙНИТЕ САТЕЛИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ТЪЙ КАТО Е НАТРУПАНО ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

17. НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЦЕНТРАЛНА ЕМИСИОННА БАНКА, ОСВОБОДЕНА ОТ СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ, КОЯТО СЕ ГРИЖИ ЗА СТАБИЛНОСТ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СФЕРА И ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА НА БОРБА С ИНФЛАЦИЯТА.

18. ДЪРЖАВНИЯТ ДЕФИЦИТ СЕ КРЕДИТИРА САМО С ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ, КАТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТ НА НАРАСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДЪЛГ.

19. СВОБОДА ЗА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ.

20. ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО МАКСИМАЛНО ОГРАНИЧАВА ДЪРЖАВНОТО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ.

21. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЪДЕЙСТВА ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, РАЗШИРЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И НАТРУПВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ КАКТО ОТ БЪЛГАРСКИ, ТАКА И ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ГРАЖДАНИ И КАПИТАЛИ.

22. НОВОСЪЗДАВАЩИТЕ СЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕГА ЗАПОЧВАТ ДА СЪЗДАВАТ ИНВЕСТИЦИИ, КАКТО И ДЕЙНОСТИТЕ, СЪЗДАВАЩИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА, ДА СЕ ПОЛЗВАТ СЪС СПЕЦИАЛНИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.

23. ОБЛЕКЧЕНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА ВЪВ ФОНДАЦИИ И ДРУГИ ПОДОБНИ.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ГОРНИТЕ ПРИНЦИПИ Е ГЛАВНОТО СРЕДСТВО ЗА ОБУЗДАВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА, БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ И БЕЗРАБОТИЦАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА
10:22:54    29-05-1991