29 юни 1993

София, 29 юни 1993 година
        Брой 124 /911/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП ТВЪРДИ И ДОКАЗВА, ЧЕ БСП/БКП ПРОДЪЛЖАВА ДА ВЛАСТВА НАД НАРОДА И СТРАНАТА НИ" НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ.


Стигнахме брега на река "Рубикон"... не в 44 г. пр.н.е., а през лятото на 1993 г. от н.е...

България икономически и политически е в ложето на прикрита неокомунистическа диктатура!... Финансовите, политическите и стопанските структури на неокомунистическия антидържавен и противобългарски обществен ред са утвърдени!

ПРИКРИТАТА ДОСЕГА НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА В БЪЛГАРИЯ СТАВА РЕАЛНОСТ

Идеологическият "тръст" на БКП - Лилов, Желев, Луканов - в момента направлява и контролира три парламентарни групи: БСП, и то в коалиция, подопечното й ДПС и отлюспените "независими" седесарчета, формирали НСД. Чрез "политиците" - депутати на ДПС и СДС, комунистите постигнаха МНОГОПОСОЧНО и МНОГОПЛАСТОВО парламентарно присъствие в 36-то обикновено народно събрание: БСП /к/ без морални, информационни и материални затруднения подготвя старта на още няколко свои парламентарни групи /не само за 36-то ОНС/: ОСД, ГОР... ТОР, МОР и т.н.

С една дума - БКП продължава да властва, но под нова обществено-политическа форма - неокомунистическа!

Излишно е да обясняваме, че понятието РЕКОМУНИЗАЦИЯ, което напоследък средствата за масова информация много умело се опитват да наложат в политическия ни живот, не съответства на това, което става в България. Най-малко комунистите са тези, които биха желали рекомунизация. Ето защо продължаваме да твърдим, че понятието НЕОКОМУНИЗЪМ, което ние - независимите демократи от НДП - въведохме като политоложки термин още на 19 декември 1989 г. чрез политическия си документ "Внимание, неокомунизъм в България!", МНОГО ТОЧНО ОБЯСНЯВА как в условията на свободното пазарно стопанство по-изявените комунисти-болшевики, като използват принципите на западноевропейската обществено-политическа система на демокрация, осъществяват личното си физическо, идеологическо оцеляване, а заедно с това увеличават и материалното си благополучие.

БСП/БКП, позовавайки се перманентно на приетата чрез законодателните й пионки неокомунистическа конституция /подчинени са й винаги над 121 депутати/, гласува безпрепятствено правото на тандема - изпълнителна и президентска власт - да осъществи прикрита или явна /ако се наложи/ неокомунистическа диктатура в България.

Ето условията, които осигуриха на БСП/БКП "зелен сфетофар" за осъществяване на практика на прикрит неокомунизъм в страната:

1. СЪЗДАВАНЕ НА ИМИДЖ НА ОТГЛЕДАНАТА ОТ БКП ОПОЗИЦИЯ. През 1989, 1990 и 1991 г. комунистите чрез българските масмедии /телевизия, радио, преса/ успяха да направят популярни някакви си умерени и "интелигентни противници" на БКП: П.Дертлиев, Д.Луджев, П.Симеонов, Ст.Ганев, А.Мичковски, Н.Василев, Ив.Пушкаров, Г.Спасов, Ал.Каракачанов, Р.Воденичаров, Ч.Кюранов, П.Корнажев, Н.Генчев, Ал.Томов, А.Ахрянов, Г.Аврамов, Ст.Радославов, П.Марков, Ст.Гайтанджиев, П.Слабаков, Ем.Масларова и др. Повечето от тях всеки момент могат да бъдат използвани /и ги използват/ за съставяне на поредното, ново, "по-добро" и "по-демократично" правителство на националното "единство - съгласие - помирение - спасение" и т.н., в зависимост от обществения провал или възход на изброените лица по време на демократизацията ни.

Неудобните организации и лидерите им, които не влизаха в предварително подготвения сценарий, бяха обявявани за екстремисти, терористи, ястреби, реставратори, лешояди и дори за фашисти!

2. ПЪЛЕН КОНТРОЛ ЧРЕЗ КАДРИТЕ НА БКП НАД БАНКОВИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ СТРУКТУРИ. С пряката и конкретна помощ на двете правителства на Луканов, правителството на Попов, а дори и при правителството на Ф.Димитров, БКП ЗАПАЗИ ПЪЛЕН КОНТРОЛ над държавните финансови средства и над банково-застрахователните и фирмените структури в страната и зад граница! Българската народна банка /Тодор Вълчев/ и Министерството на финансите /Иван Костов/ не направиха необходимото за ликвидирането на комунистическата опека над споменатите по-горе институции.

3. БЕ ИЗГРАДЕНА И ОВЛАДЯНА ОТ БСП/БКП ПРЕЗИДЕНТСКАТА ВЛАСТ, на която са подчинени пряко Генералният щаб на армията, НРС, НСС и други свързани с тях държавни институции. Така че СДС може да митингува колкото си иска, но БСП/БКП казва докога.

4. ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС по отношение на структурната реформа в държавната власт и на поземлената реформа в българското село. На 29 август 1992 г. Желю Желев постави началото на целенасочена атака срещу "антикомунистическия" /"създадения" от него - марксиста/ Съюз на демократичните сили /СДС/ с помощта на предварително внедрените в СДС стотици агенти, комунисти, провокатори и разни безлични социалистически интелектуалци /висшисти/, последните от които са без какъвто и да е политически опит. Те бяха използвани само за морална и интелектуална окраска на предложената на българския народ "антикомунистическа" коалиция - СДС.

5. СИЛОВО И БЕЗАПЕЛАЦИОННО, но прикрито БКП/БСП ОБСЕБИ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ чрез подмяна на националния вот, получен от проведените на 13 октомври 1991 г. избори. След двете правителства на Андрей Карлович Луканов най-после бе наложено по парламентарен път поредното марионетно правителство на БКП, оглавено от "безпартийния" желевист Любен Беров, което може да бъде усъвършенствано или сменено от подобно, когато комунистите заедно с президента решат това да бъде направено. И те го направиха на 23 юни 1993 г.! "Ремонтираха" министерския кабинет на Любен Беров...

"Опозиционери", гладни за министърпредседателския и за министерски постове, са създадени бол..., изброихме ги в т.1., а има и "резерви"...

6. НАЛИЦЕ СА НЕКОНСТРУКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ от страна на Западноевропейския парламент, който защити с официална декаларация престъпника Луканов и подобните му, а за Едвин Сугарев "няма време”... Европа на практика даде възможност на комунисти и екскомунисти да оглавяват и да ръководят "по свой образ и подобие" смяната на омразната за народите комунистическа система в почти всички източноевропейски страни. Т.е. преименуваните, но не променили се идеологически комунистически партии да осъществяват принципите на свободното пазарно стопанство лично за себе си и против интересите на собствените си народи и страни. И днес комунистите са готови, ако бъдат застрашени парите и собствеността им, да управляват по същия начин, както управляваха до 1989 г.

7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ОБВЪРЗВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ С ЮГОКРИЗАТА. Налице са следните многозначителни факти от действителността ни:

а/ възстановяване на позабравения "ПАНСЛАВИЗЪМ чрез изграждането на "източноправославна ос" Белград-София-Москва и

б/ раздвижване през последните месеци на разни русофилски и славянофилски "обществени" организации, които не разбират, че с дейността си досъсипват и доразрушават българския народ и държава.

Не претендираме, че в ограничените рамки на тази статия сме успели да изложим всички условия, които дадоха възможност за реализирането на прикрита или по-нататък във времето на явната неокомунистическа диктатура в България /няма значение каква/, но мислим, че в общи линии сме успели да изразим становището на членовете на Политическия екип на Независимата демократична партия - /НДП/, по този най-съществен въпрос на нашето съвремие - неокомунизма!

Изброените 7 условия за неокомунистическа диктатура са налице! Въпросът е дали българският народ ще позволи на комунистическата политическа и стопанска мафия отново да овладее ума и труда му за десетилетия напред?!...

София, 27 юни 1993 г.

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:

Петър Гогов, Стоимир Минков, Страхил Янев, Иван Ланджев, Ирена Закова - Багира, Здравка Маринова, Борис Константинов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ "КОЕ ЗА НАС Е НАЙ-ВАЖНО" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ.ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА ПРЕД 25 КОНГРЕС /19 - 20 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/.


От всичко най-важно за нас днес е да изградим гражданско общество! Това означава да осъществим мечтите на интелектуалци като д-р Кръстев и останалите от кръга "Мисъл", на Тодор Влайков, на Алеко Константинов. А гражданско общество не можем да създадем без културен прогрес, който да предхожда икономическия прогрес или в най-краен случай да върви успоредно с икономическия прогрес. Но културният прогрес изисква и чиста съвест, и висока нравственост. Всъщност става дума за общество на частната собственост, на свободното договаряне и на строго спазване на законите. Но общество на гражданските права и свободи не може да се създаде без подготовка, без нов тип мислене - резултат на нова образователна система, на висока култура, на разумна апостолска просветителска дейност. Днешните либерали или неолиберали са убедени, че свободният пазар не може да бъде заменен с централно планиране /както стана в България след 1944 г. и това доведе до днешната катастрофа/.

РДП не е доктринерска либерална партия и се съобразява с българските реалности. Ние не теоретизираме абстрактно, а се стремим да изградим наш, български модел на прехода към пазарна икономика, като отлично разбираме, че не можем да се сравняваме със страни, в които никога не е имало национализация на земята и на имуществото на хората. Стремим се да изградим у нас нови, отговарящи на българските обществени, икономически и културни условия институции на гражданско общество. Радикалдемократите и в миналото са уважавали институциите и са анализирали същността на реално съществуващите в тогавашния национален обществен живот институции. И ние днес, мисля, че е безсмислено да потъваме в абстрактни теоретизации за развитието на либералните възгледи, а да проучваме реалността в България и на практика да изграждаме нашите градивни тези за осъществяване на трудния преход към демокрация.

Длъжни сме да открием за сегашния исторически момент кои институции са ни най-необходими, за да изградим гражданското общество, което комунизмът и тоталитаризмът успяха окончателно да унищожат.

Разработваме съвременните си възгледи по националния въпрос, представата си за България като национална държава, в която се уважават и строго спазват правата на малцинствата и която вижда само в обединена Европа мястото си на равноправен член; само в Европейската общност можем да осъществим духовната си близост с македонците, да развиваме културните и икономическите си контакти с останалите славянски народи и със западноевропейските. Трябва да си отговорим и на въпроса: какъв е българският модел на либералната държава, какво е отношението ни към монархията, как осъвременяваме и прилагаме в българския живот абстрактно-теоретичните либерални възгледи, какво е точно отношението ни към президентството като институция, към принципите на парламентаризма, тъй като отношението си към сегашния президент категорично изразихме. Какво е нашето радикалдемократическо виждане за приватизацията, каква според нас трябва да бъде структурата на образованието /признаваме ли и насърчаваме ли католическите и частните училища у нас/. Не сме привърженици на тезата за цялостна приватизация на образованието и на културните институции.

Раздържавяването в областта на културата започнахме да осъществяваме, като окончателно премахнахме държавния монопол в книгоиздаването и книгоразпространението, в киното, в музейното и читалищното дело и в останалите структури на духовната сфера.

Ние, радикалдемократите, сме за една мъдра политика на финансиране на всички училища в страната, за изграждането на колкото е възможно повече различни училища: езикови, техникуми, училища по изкуствата и културата и т.н. Категорично сме срещу единната образователна система и срещу казармения тип основни и средни училища. Защитаваме правото на децата от малцинствата да изучават матерния си език в българските училища.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ, ОБЯВИЛ НАЦИОНАЛЕН МИТИНГ В ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И РЕПУБЛИКАТА. Документът е подкрепен от Алтернативно социалистическо обединение /независими/, Алтернативна социаллиберална партия, Български демократически център, Българска социалдемократическа партия, Движение "Гражданска инициатива", Демократическа партия - Пловдив, Демократическа партия - Консервативен сговор, Движение за права и свободи, Зелена партия в България, Политически клуб "Екогласност", Социалдемократически клуб "Европа", Либерално-демократическа партия, Демократичен съюз на жените, Съюз на запасните офицери и сержанти, Гражданско обединение за републиката и Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Четири години след началото на демократичния процес и след двукратни избори за парламент, след избори за местна власт и президент се правят опити страната да бъде хвърлена в хаос. Създават се условия за нестабилност на институциите и опасност от разрушаване на конституционния строй.

Свидетели сме как некадърни лидери, загубили власт и влияние, правят отчаяни опити да останат на гребена на политическата вълна, като посочат измислен виновник извън своите среди. Техните действия предизвикват обстановка на нетърпимост и омраза. Създават се безредици, късат се книги, хулят се институции и дори чуждестранни представители.

Преднамерено и настойчиво страната ни се излага пред Европа и света.

ВРЕМЕ Е ДА КАЖЕМ - СТИГА!

Демокрацията се гради с национално разбирателство, разум и зачитане на законно избраните държавни институции. Безсмислената конфронтация, политическият шантаж и липсата на диалог раждат само анархия.

Ние се обявяваме:
- в подкрепа на републиканската конституция;
- за стабилност на институциите;
- за необратимост на прехода към демократично общество;
- за разбирателство и взаимна толерантност.

ГРАЖДАНИ НА СОФИЯ, ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ КЪМ АКТИВНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ ОЩЕ ДНЕС!

Каним ви на национален митинг във вторник, 29 юни 1993 г., от 18,00 часа на площад "Св. Александър Невски".

Нека под националното знаме прозвучи нашата дума в защита на демокрацията и конституционния ред.

НЕ - НА АНАРХИЯТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ АВАНТЮРИ!

ДА - НА ДЕМОКРАЦИЯТА И РЕПУБЛИКАТА!

София, 28 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. Документът е адресиран и до Европейския християндемократически съюз.


Обезпокоени сме от последните събития в нашата страна, свързани с безсрочната гладна стачка на народния представител от "Екогласност" Едвин Сугарев, целяща оставката на българския държавен глава - президента д-р Жельо Желев, както и от позицията на НКС на СДС към нея.

Бихме искали да вярваме, че този акт на депутата има чисто морален характер, но в политически план не можем да го оценим по друг начин, освен като политическа спекулация и шантаж с човешки живот. Това важи особено за тези, които го използват за неясни политически цели - НКС на СДС.

В една ситуация, в която се правят опити институциите в България да не са напълно стабилни - правителство с неясна политическа подкрепа, ново парламентарно мнозинство, - президентската институция с първия демократичен, директно избран от народа некомунистически президент е тази, която запазва стабилността и доверието на обществото в демокрацията.

Почти всички политически некомунистически сили в България, включително и СДС, се стремят към предсрочни парламентарни избори. Те не биха могли да бъдат осъществени обаче при една реално възникнала президентска криза. СДС чрез своите искания за оставка на президента блокира механизма за предсрочни парламентарни избори и по този начин пречи за провеждането на реформите и съдейства за рекомунизацията на страната.

Като християндемократи ние сме убедени, че е недопустимо човешкият живот да бъде използван за извличане на политически дивиденти, както и че демокрацията не може да се постигне със средствата на политическо насилие и в тази негова форма.

Призоваваме всички християндемократически партии от Европейския християндемократически съюз да ни помогнат да съхраним един човешки живот и същевременно да запазим демократичността в политиката.

Президентската институция и стабилността в страната са неделима част от нашата изграждаща се демокрация. Народният вот трябва да бъде уважаван и зачитан.

София, 14 юни 1993 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА ХДС В БЪЛГАРИЯ: д-р Светлана Спасова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА ХДС В БЪЛГАРИЯ: Христо Генев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

Софля, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ПРОФ.КРЪСТЬО ПЕТКОВ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ВАЛЕНТИН НИКИФОРОВ В "АРСЕНАЛ" АД - КАЗАНЛЪК.


На 25 юни 1993 г. проф.Кръстьо Петков - председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Валентин Никифоров - председател на Националния стачен комитет, се срещнаха със стачния комитет в "Арсенал" АД - Казанлък.

Преговорите на стачкуващите работници с работодателя г-н Демирев не са довели до приемлив резултат и до подписването на споразумение. Представителите на централата са уточнили със стачния комитет минималния конструктивен вариант на техните искания, чийто срок изтича в сряда - 30 юни 1993 г.

- изплащане на заплатите за месец април и май 1993 г.;

- подписване на колективен трудов договор за 1993 г. и обновяване състава на борда на директорите, включително и друг изпълнителен директор - не безпомощния и марионетъчен г-н Демирев.

Стачкуващите работници искат варианти за изпълнение на сключените договори и заявяват, че ще застанат зад едно ново и способно ръководство, което да изведе "Арсенал"-АД от кризата и което няма да позволи да се дестабилизира производството.

Очаква се в сряда - 30 юни, да се организира митинг в "Арсенал" - АД, след което ще започнат предупредителни и ефективни стачни действия.

Проф. Кръстьо Петков се срещна и с представители на стачния комитет на НИТИ - Казанлък. "Масовите дела срещу стачници са самоубийствени за всеки работодател" е заявил председателя на КНСБ и е декларирал, че централата ще защитава всички и всеки работник поотделно.

На път за "Арсенал" - Казанлък, проф.Кръстьо Петков е присъствал на отчетно-изборна конференция на синдиката на КНСБ във ВМЗ - Сопот.

В изказването си той е застъпил въпросите на преговорите и сключването на колективния трудов договор, както и бъдещето на военнопромишления комплекс. За разногласията в централата на КНСБ Кръстьо Петков е заявил, че конфедерацията няма да се разцепи нито сега, нито на предстоящия конгрес. КНСБ е във всяка фирма, предприятие, училище, болница, а не само на площад "Македония" 1.

София, 25 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълеи текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Започналата от началото на годината явна рекомунизация в България неизбежно води към тежки нарушения на човешки и граждански права, а оттам и към диктатура от балканско-комунистически тип. Управляващата клика се старае да удържи властта, като на практика суспендира конституцията, що се отнася до основни свободи на гражданите, а именно - правото на политическо сдружаване и правото на професионално сдружаване.

Подмяната на мнозинството в парламента с неконституционни действия е процес, който обезсмисля правото на българските граждани да се сдружават политически и посредством партиите да изразяват своята политическа воля, Да бъдат представени адекватно в структурите на властта. За нас игнорирането на волята на повече от два милиона български избиратели е тежко нарушение на техните права и свободи, за което нарушение носят морална и политическа отговорност президентът, парламентарното псевдомнозинство и марионетното правителство.

Конституцията на Република България бе суспендирана и що се отнася до правото на професионално сдружаване. Казионните синдикати и марионетното правителство на Беров организираха масови уволнения на членове на демократичните синдикати, стимулираха създаването на привилегии в заплащането и условията на труд на членовете на казионните синдикати. Не е случаен и фактът, че понастоящем на всеки трима безработни, двама са привърженици на СДС, гласували със синята бюлетина.

Съюзният съвет счита, че суспендирането на конституцията и ограничаването на правата на българските граждани трябва да срещне твърдото противодействие на всички честни хора в страната. Нещата в България ще бъдат решени веднъж завинаги с политически парламентарни и извънпарламентарни действия. Понастоящем демократичните синдикати в страната са във фаза на политическа борба и правото на професионално сдружаване и всички произтичащи от него права и свободи трябва да бъдат възвърнати с мащабни политически действия на територията на цялата страна. Едно от тези действия е общата политическа стачка с искания за оставка на президента и кабинета, както и насрочване на парламентарни избори за есента на тази година.

Съюзният съвет обаче счита, че за да бъде осъществена общата политическа стачка, е необходимо Съюзът на демократичните сили да изтегли своите представители в законодателната и изпълнителната власт, като остави отговорността за последиците изцяло на рекомунизаторите. Демократичните синдикати и симпатизантите на СДС не желаят да стачкуват срещу кметовете, съветниците и народните представители на СДС. Техният протест ще има смисъл, когато институциите на властта престанат да бъдат параван на управляващата клика и в тях останат само предателите и представителите на бившата комунистическа партия.

Ние сме убедени, че протестът на Едвин Сугарев и действията му повдигнаха духа на българския народ. България е на прага на нова промяна, която най-сетне може да я легитимира пред цивилизована Европа като свободна и демократична държава.

София, 25 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ КОМУНИСТИ И СЪМИШЛЕНИЦИ ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /14 НОЕМВРИ 1992 Г., СОФИЯ/.


Съюзът на репресираните комунисти и съмишленици до 10 ноември в България е доброволна общественополитическа организация на лица, които се бориха против социалните, икономическите и политическите извращения в обществото и изкористяването на социалистическия идеал, заради което бяха арестувани, съдени, интернирани и преследвани.

Обединяването на репресираните комунисти и техни съмишленици е извикано от необходимостта:

- да се противодейства по-ефективно на реакционните монархофашистки и реставраторски сили в страната;

- да се ускорят разследванията и потърси съдебна отговорност от виновниците за сегашното състояние на икономиката и за политическите репресии;

- да се противодейства на разрушението и ограбването на националното богатство и на посегателството върху човешките права;

- да се съдейства за по-бързото утвърждаване и развитие на демократичните процеси в България.

В своята дейност Съюзът на репресираните комунисти и съмишленици в България се ръководи от нормите на конституцията и законите на страната.

Съюзът има да решава следните основни задачи:

1. Съвместно с всички демократични и родолюбиви сили, профсъюзи, младежки и други организации активно да съдейства за просперитета на страната и да се противопоставя на всякакви опити за реставрация на отживели социално-икономически и политически отношения и институции.

2. Да настоява пред компетентните органи за търсене на обществено политическа и съдебна отговорност от виновните за икономическата криза и за установяването на авторитарен режим, за доказани политически, стопански и морални престъпления.

3. Безкомпромисно да се противопоставя на всякакво посегателство върху човешките права на българските граждани, независимо от тяхната етническа, верска и политическа принадлежност.

4. Да настоява за създаването на механизми за ефективно стопанисване на съществуващите производствени фондове и за търсене на съдебна отговорност от виновниците за разграбването и разхищаването на националното богатство след 10 ноември 1989 година.

5. Да изрази голямата си тревога от пълната разруха на селското стопанство и отсъствието на обнадеждаваща перспектива за малоимотните и безимотните слоеве от населението и да съдейства за тяхното оземляване.

6. Да изрази своята пълна подкрепа за стремежа на селскостопанските производители от града и селото към създаване на кооперации, като най-перспективна и действена икономическа форма за възстановяване на селското стопанство и за осъществяване на модерно и рентабилно стопанисване на земята.

7. Да подкрепи справедливите искания на:
- на безработните - за упражняване на конституционното им право на труд;
- на младежите - за безплатно образование и успешна обществена реализация;
- на пенсионерите - за нормални условия на живот.

Изобщо да подкрепи всички социално слаби и онеправдани в обществото, независимо от тяхната етническа, верска и политическа принадлежност, в борбата им за достойно човешко съществуване.

8. Да настоява за създаване с държавни и частни средства на необходимите социални фондове в сферата на образованието, науката, културата, здравеопазването, социалното и пенсионното осигуряване.

9. Да се противопостави на всяка форма на приватизация, която води до ограбване на националното богатство от отделни лица и до лишаването на огромното мнозинство от населението от правото да притежава създаденото от него в продължение на 45 години.

10. Да сътрудничи със сродни организации от други страни.

Единството на всички патриоти и демократи е гаранция за демократичното развитие и просперитета на България.

София, 14 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ЛЪЖАТА - НАЧИН ЗА УПОТРЕБА" /ЧАСТ ШЕСТА/ НА ГЕОРГИ СПАСОВ, ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИЯТ НЕГОВ ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ, ДО НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС ЕДВИН СУГАРЕВ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание Александър Йорданов, до президента на републиката д-р Желю Желев, до председателя на Министерския съвет проф.Любен Беров, до председателя на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили Стефан Савов, до председателя на Националния координацииоен съвет на СДС Филип Димитров и до средствата за масова информация.


VI. Обвинения без факти и факти без обвинения

ГОСПОДИН СУГАРЕВ,

Гледам Ви, застанал днес на пиедестала на собствената си непогрешимост, но никак не мога да Ви свържа с някакъв "глас от вчера", който да е изразявал различно мнение, макар че тогава изразяването на различно мнение не се наказваше с "отлюспване", а се приемаше като нещо естествено и необходимо. Чета Вашите обвинения в предателство, заговори, преврати, политически сделки, гафове, подмяна на принципи, рекомунизация и пр. Вашите квалификации "кръгъл идиот", "мафиоти", "политически наемници", "злобен нерез", "дребен човек", свободните ви съчинения за интриги, каши, афери и си мисля за безсилието на един безспорно талантлив демагог да скалъпи поне една ясно и логично доказана теза.

Например: Правителството взе решение да се изнесат с квоти 50 хиляди тона пшеница, но квотите не стигнаха за всички наши хора и Желев разписа на фирма "МИТ-91" да изнесе 100 хил. тона без износна такса, от които държавата е загубила най-малко 50 милиона лева. Или: срещу подписа на Желев фондация "Сапио" внесе стоки без мито, с които ощети държавата само от невнесени данъци с 400 милиона лева. Не можете, г-н Сугарев, защото тези незаконни сделки са извършени не с подписа на Желев, а с подписите на Ф.Димитров и Иван Костов.

Не можете да кажете също: Желев издигна лозунга: "Незабавна смяна на системата!", но 14 месеца не направи нищо, а само се заканваше на комунистите и идеализираше управлението преди 9 септември 1944 г., макар че през това време България преживява две национални катастрофи, бе принудена да се откаже от националните си идеали, от една трета от територията и населението си и живя в непрекъсната политическа конфронтация и кървави вражди. Не можете, защото това беше патент на Савов, Сталийски, Лучников, Ескенази и др.

Не можете да напишете: Желев оплакваше в парламента тежкото положение на народа, но когато профсъюзите поискаха да облекчат поне малко хала му, той разтури Тристранната комисия и се обяви за желязната лейди Тачър... Не можете, защото това бе направено от Ф.Димитров, а не от Желев.

Не можете да твърдите: Желев говореше за свобода на словото и печата, но обяви за жълти всички вестници, които го критикуваха, с изключение на "Демокрация", защото го хвалеше...

Не можете да напишете още стотици други неща, които дават точна картина на нашата действителност, защото пряката вина за тях е на хората, чието падане от власт Вие представяте едва ли не като катастрофа за България и нов апокалипсис.

Ето защо Вие си служите с високопарни думи, с бомбастични сравнения, с обидни квалификации. На Вашето писмо му липсва логиката на простите, но верни факти, които не се нуждаят от епитети, за да звучат убедително.

Има и друго, г-н Сугарев. Вие стоварвате толкова много обвинения върху д-р Желев, без да си служите с факти, но защо при толкова много факти, които Ви са известни, не отправяте нито едно обвинения срещу г-н С.Савов или г-н Ф.Димитров? Или мислите, че премълчаната истина не е истина? Какво очаквате? Да влезете на бели коне триумфално в историята с ореола на непогрешими вождове? Лъжете се, г-н Сугарев. Нашият политически живот наистина е разграден двор, но това не означава, че и Историята е село без кучета.

Нямам афинитет към думата "предател" и обвиненията в "предателство", защото те са най-инфантилната, но най-неизменна част от кошмарната комунистически лексика, към която така охотно прибягвате Вие. Все пак, ако трябва да търсим "предатели на синята идея", не сте ли Вие един от тях? Не е ли ролята Ви на непогрешим съдник, който стои над парламента, над президента и над правителството, пародийната, трагикомична роля на един малък Сталин, който се мисли за много голям.


VII. Истинският конфликт

ГОСПОДИН СУГАРЕВ,
В желанието си да докажете недоказуемото Вие разменяте местата на същностни неща, слагате под телето вол, наричате телето - крава, а вола - теле, и мислите, че постигате целта си.

Вие говорите така, сякаш зад Филип Димитров стоят всички членове на НКС и всички, които гласуваха със синята бюлетина на 13 октомври 1991 г.
 
Не е така, г-н Сугарев!

Много преди разцеплението на ПГ на СДС и преди падането на неговото правителство срещу тях имаше силно недоволство. То бе резултат от неизпълнението на предизборните обещания за бърза смяна на системата и излизане от кризата, от непрекъснатите боричкания за власт и, не на последно място, от това, че реформата се сведе само до връщане на собствеността на додеветосептемврийската управляваща класа. Срещу това не бе никой, но по своя обхват тази стъпка е твърде ограничена и нямаше никакъв ефект по отношение заздравяване на икономиката. Нещо повече, тя се оказа с обратен ефект, защото бяха върнати предимно търговски обекти, които бяха дадени за ползване срещу високи наеми. Високите наеми превърнаха техните собственици в богати рентиери, но доведоха до ново покачване на цените, което беше допълнителен удар срещу непрекъснато обедняващите слоеве.

Смяната на управителите на държавните фирми също не даде никакъв ефект, защото не спря разграбването на държавната собственост и те продължиха да трупат лоши дългове, които се трансформираха в добри печалби за частните фирми.

Приватизация нямаше, връщането на земята се бавеше, безработицата и инфлацията растяха.

Бе необходим рязък завой и смяна на приоритетите. Вместо да ускори връщането на земята и да започне широка приватизация, за да даде тласък на реформата, която единствена може да оздрави икономиката и да подобри социалния климат, Ф.Димитров започна борба за "чистотата на синята идея" в НКС и ПГ на СДС.

По този начин конфликтът, породен от несъстоятелната икономическа политика на правителството и грешните приоритети на ПГ на СДС /реституция вместо приватизация!/, се изроди в междупартийни конфликти и междуличностни кавги и ежби.

Това е истинската причина за конфликта в НКС /който доведе до "отлюспване и замразяване" на нови организации и до разцепление на ПГ на СДС/.

Вашето комсомолско мислене Ви пречи да видите нещата в тяхната истинска светлина и Ви кара да си измисляте заговори и предателства, за да оправдаете пълния провал на една несъстоятелна икономическа и социална политика. Нещо повече, Вие измествате този конфликт на друга, съвсем фантасмагорична основа и го представяте като конфликт между президента Желев и СДС.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:30:00
        29.06.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!