2 октомври 1991

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА    БРОЙ 193 (468)

СЪДЪРЖАНИЕ

  • ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ (БНС). 
  • ПРЕДИЗБОРЕН МАНИФЕСТ (ЧАСТ ВТОРА – ПОСЛЕДНА) НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ. ОБЩ БЪЛГАРСКИ ДОМ
  • ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА) „СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА“ НА КОАЛИЦИЯТА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ – ЛИБЕРАЛИ (СДС – ЛИБЕРАЛИ).
  • ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ „ЕРА-3“ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА СЪЮЗА В ИЗБОРИТЕ
  • ЖАЛБА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП.
  • ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА (ЧАСТ ТРЕТА – ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРСДП).
  • СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЖЕНИ (БАУЖ) ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО Й ЗА АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЖЕНИ (МФУЖ).

 /съдържанието не е част от документа - б.р./

 * * *

София, 2 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ (БНС). Коалицията включва Български национален съюз „Нова демокрация“ и Българската отечествена партия.

СВОБОДНИ И МЪДРИ ХОРА,

Братя българи и сестри! Днес към вас се обръщат с предизборни призиви много партии с различни убеждения. Към вас се обръщаме и ние — обединение Български национален съюз, но без излишен патос, без спекулации с велики имена и знаменити събития. Без ухажвания и празни обещания. Единственото, за което апелира Българският национален съюз в този наистина съдбоносен за Родината момент, а за повече мъдрост. Нека не се превръщаме в озлобени политикани, а да останем патриоти и преди всичко българи. Ние сме нужни на Родината, особено днес, когато народът е разделен, когато на мястото на внушаваната ни червена правда, сини рицари ни подтикват към нов тоталитаризъм. Измислени „дисиденти“ от бившата Ко мунистическа партия сега се обявяват за единствените демократи.

Чуйте ни! Единство и само единство на народа е нужно сега. И никаква дискриминация. Ние отхвърляме всякакъв тоталитаризъм. Отхвърляме подмяната на хора по креслата. И това казвам не аз, Иван Лазаров — човекът, прекарал повече от тринадесет години в Белене заради политическите си убеждения. Това го казват младите привърженици на Български национален съюз „Нова демокрация“, на Българската отечествена партия, на Християн-демократичната партия на България.

Сега е моментът да спасим нашата Родина. Да отхвърлим натрапвания ни десетилетия наред политически цинизъм, демагогия, безпринципност, аморалност и варварщина на комунизма, който се озова в антагонизъм с правата на човека и предизвика протест на съвестта. В условията на комунизма моралът се оказа в радикална опозиция спрямо политиката, политиката — спрямо морала. А може ли да съществува морал там, където е поставена под въпрос човешката свобода? Човекът става субект на морала едва тогава, когато осъзнава, че е свободен и когато избира свободата като принцип на поведение. А за това е необходимо преодоляването на редица тоталитарни наслоявания като подозрителност, врагомания, нагласа за отмъщение, демагогия, перманентно чувство за вина, страх… А паралелно с това и укрепване, и издигане на националното съзнание и националното самочувствие, формиране на истинно и издигане на националното съзнание и националното самочувствие, формиране на истинното и активното усещане за принадлежност към нацията. Всичко това означава една по-висока чувствителност към стойността на истината. Нейното начало е в самия бунт срещу лъжата, който се проявява още при зараждането на комунизма. Но този бунт следва да бъде изведен докрай. Свободата не означава да си избереш господар, а да нямаш никакъв. Завръщането (макар и позакъсняло) към изворите на мисленето е и завръщане към изворите на християнството. Истината отново става стойност, заради която си заслужава да живееш. Именно християнската мисъл подчертава непреходната стойност на Десетте Божи заповеди, които трябва да присъстват в моралния кодекс на всеки индивид. Моралът е доминантната в политическата платформа на обединение Български национален съюз (БНС) „Нова демокрация“.

Едновременно с разпадането на комунизма протича и твърде драматичният преход от комунистическа (обществена) собственост към персонална собственост. Но това не е само въпрос на системата на труд. Очевидно е, че комунистическата атака срещу частната собственост си бе поставила за цел не само промяна на обществения строй, но и на самия човек. Ликвидирането на частната собственост върху средствата за производство бе съпроводено и с ликвидиране на „частната“ собственост на индивида върху самия себе си. Човекът трябваше да приеме, че е собственост на колектива. По този начин трябваше да бъде променена природата на човека: „буржоазният“ човек трябваше да отстъпи място на „обобществения“ човек. Така се осигури доминирането на анонимния човек — човекът без лице и без име. А значи без отговорност и фактически без права. ПРАВОТО НА ЧОВЕКА ВЪРХУ САМИЯ СЕБЕ СИ Е ПРАВО НАД ВСИЧКИ ПРАВА, ОСНОВА НА ВСЕКИ МОРАЛ. Без осъзнаването на това право е невъзможно построяването на гражданско общество.

Опитът показа, че отричането на това право, ограничаването му в името на привидното „равенство“ в обществото фактически нивелира и дори унищожава предприемчивостта, т.е. творческата същност на човека. В резултат на това се формира не толкова равенство, колкото равнение по най-ниското. Вместо творческата инициатива се роди пасивност, зависимост и подчинение на бюрократичния апарат, който като единствен разпоредител и таен собственик на всички сътворени блага постави всички хора в позиция на тотална зависимост.

Ние — от БНС „Нова демокрация“, искаме окончателна раздяла с комунизма, противопоставяйки му нравственост и свобода. Свободата като основна ценност, на която се базира моралът. Така човек престава да е роб. А там, където няма роби, няма и робовладелци.

Голямата политика винаги е била и ще бъде морална. За да я сътворяваме, трябва всеки от нас да мине през Чистилището.

Това е кредото на БНС „Нова демокрация“.

Братя и сестри, българи и българки, подкрепете „Нова демокрация“. Нашият символ е печатът на цар Калоян — има го в десния ъгъл на вестник „Нова демокрация“, а предизборната бюлетина е бяла с две зелени ивици и една жълта между тях. Гласувайте за бъдещето на децата ни. Нека не бъдем немили-недраги емигранти.
Обичайте ни, така както ние ви обичаме.

/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 2 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРЕН МАНИФЕСТ (ЧАСТ ВТОРА — ПОСЛЕДНА) НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.

ОБЩ БЪЛГАРСКИ ДОМ
Като издигаме това понятие, ние, християнрепубликанците, имаме предвид три основни неща:
1. СОЦИАЛНО ПОМИРЕНИЕ;
2. НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ;
3. ЛИЧНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ.

Социалното помирение изисква икономическите мерки да бъдат съобразени със социал ната защита. В рамките на една година е трудно да гарантираме социална сигурност, но трябва да се търсят всички възможни резерви за обезболяване на прехода.

НА ПЪРВО МЯСТО ПОСТАВЯМЕ ДЕЦАТА. Ние ще пледираме за Закон за детството и Закон за семейството, за които разполагаме с принципни разработки, съобразени с международните конвенции. Тук ще споменем само, че оставаме верни на постановката, че МАЙЧИНИЯТ ТРУД Е ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН И ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАЩА НАРАВНО С КВАЛИФИЦИРАНИЯ ТРУД В ДРУГИТЕ СФЕРИ при отглеждането на деца в предучилищна възраст.

Ще защитаваме безплатното средно и висше образование в държавните учебни заведения.
Средства ще се набират чрез данъчни лостове: облекчения за фирми, които произвеждат детски храни, дрехи, мебели, учебни пособия и пр. Предвиждаме създаването на специален детски фонд, в който БАНКИТЕ ДА ВНАСЯТ ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ОТ СВОИТЕ АКТИВИ.

Особено внимание ще отделим за детския спорт, като важна част от медицинската профилактика. Ние се ръководим от принципа, че ПРОФИЛАКТИКАТА ИЗИСКВА ПО-МАЛКО СРЕДСТВА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО. Това е един от пътищата за осигуряване на безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст.
За социално слабите — финансови облекчения за фирмите, които разкриват места за многодетни майки, трудоустроени работници, инвалиди. Насърчаване на спонсорството и дарителството, създаване на държавни и обществени фондове за подпомагане на тези хора.

За пенсионерите — на техния дългогодишен труд дължим своето настояще, те са нашите майки и бащи. Не можем да обещаем през първата година пълни компенсации на пенсиите, но ще отстояваме границата на обедняването да не надхвърля 20 %.

НАЦИОНАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ може да бъде основано само на базата на зачитането на човешките права и личната свобода, въз основа на верската търпимост.

Българският народ и Българската православна църква са доказали в течение на повече от хилядолетие своята религиозна толерантност. Християнството постави началото на българската народност. Благодарение на православието, което залегна в нашата нравственост, бит и култура, ние оцеляхме като нация. Ето защо е необходимо да създадем условия на българската православна църква да работи за възстановяване и съхраняване на стародавните ни традиции.

Ние не сме против другите религии, но не можем да се съгласим със съществуването на политически партии, които със своята дейност доказват, че са на верска или етническа основа. Този принцип е залегнал в Конституцията на Република България и ние, християнрепубликан ците, ще го отстояваме.

В резюме: НАЦИОНАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ ИЗИСКВА ВЕРСКА ТЪРПИМОСТ, УВАЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ, СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА.

ЛИЧНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, зависят както от икономическата и политическата стабилност, така и от нравствените устои на всеки от нас. И все пак инстанците, които гарантират реда и спокойствието, от една страна, и държавния суверенитет, от друга, са полицията и българската войска.
Днес, когато съществува разделение на властите и е проведена деполитизация, на полицията не се гледа като на политически репресивен апарат. Спазващият правните норми гражданин търси у полицая свой закрилник. Ако не го намира, то е защото българската полиция работи при изключително трудни условия — намален числен състав, липса на високоефективна техника, неподходяща кадрова политика. Ние сме за спешно приемане на закон за полицията, който да гарантира качествен труд на полицаите и те да се ползват с уважението на гражданите.

Ние сме за повишаване боеспособността на българската армия, което не изключва намаляване на числения й състав откъм срочнослужещите. При сегашната обстановка на Балканите НАШАТА ОТБРАНИТЕЛНА СПОСОБНОСТ НЕ Е НА РАВНИЩЕТО НА РАЗУМНАТА ДОСТАТЪЧНОСТ. Трябва да възстановим производството и пазарите на българския военнопромишлен комплекс.

Званието български войник означава чест и достойнство в духа на нашите традиции: предан на Отечеството, защитник на слабите.
СОЦИАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ, НАЦИОНАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ, ЛИЧНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ СА ОСНОВИТЕ НА ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИ ДОМ. БЕЗ ОБЩ БЪЛГАРСКИ ДОМ НЕ МОЖЕМ ДА МИСЛИМ ЗА ПАРТНЬОРСКО МЯСТО В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
Всички са за партньорство и разбирателство в духа на международните споразумения, за отваряне към света и ние не правим изключение. Нашите принципни виждания за българската външна политика са:
1. България има възможност да бъде по-малко страна и повече ПОСРЕДНИК В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС.
2. Общоевропейският процес не може да върви по схема, този подход е доказвал неведнъж своята практическа несъстоятелност. Общият Европейски дом ще се изгражда отдолу, при двустранни и неколкостранни споразумения. България трябва да се насочи към изгодните за нея връзки.
3. Когато България създава нови връзки, те не бива да са за сметка на старите. Недопустимо е да се рушат традиционни връзки и пазари.

Водени от тези три основни принципа, ние, християнрепубликанците, разполагаме с конкретни разработки за външнополитическата дейност на страната.
В началото заявихме, че сме длъжни да изплуваме и предложихме нашето решение: ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ ЧРЕЗ КОАЛИЦИОННО МНОЗИНСТВО, СЪЖИВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ ГЪВКАВА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И РАЗУМНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ПОЕМАНЕ НА ФЕРМЕРСКИЯ ПЪТНА РАЗВИТИЕ, ОБЩ БЪЛГАРСКИ ДОМ НА СОЦИАЛНОТО И НАЦИОНАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ, С ГАРАНЦИИ ЗА ЛИЧНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ПРАГМАТИЧНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА.
Ако сте убедени, че това е пътят, уважаеми избиратели, ГЛАСУВАЙТЕ ЗА НАС, ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНЦИТЕ, С ЧЕРВЕНАТА БЮЛЕТИНА НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ!

София, септември 1991 г.
/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 2 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА) „СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА“ НА КОАЛИЦИЯТА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ — ЛИБЕРАЛИ (СДС — ЛИБЕРАЛИ).

БАНКОВАТА СИСТЕМА

двигател на промените и икономическото развитие

В резултат на все по-намаляващото производство, на увеличаващия се дефицит, както и на монетарната (стабилизационната) част на икономическата реформа намаля покупателната способност на парите. Възниква проблемът кой и с какви пари ще участва в бъдещата приватизация, в инвестиционните процеси с цел да се стабилизира и развие икономиката. Ще допуснем ли това да бъдат досега управляващата номенклатура и спекулантите, натрупали „мръсни“ пари.

Освен парите в ръцете на населението в страната ни съществуват и други реални пари — спестяванията, натрупани в Държавна спестовна каса. Като обща сума — няколко десетки милиарда лева — те представляват солиден банков и кредитен ресурс за започване на приватизацията и осъществяване на инвестиции, които ще донесат още пари. За целта е необходимо управлението и насочването на тези пари да премине от държавни в частни ръце.
Немислимо е да съществува и да се развива икономика, основана на частната собственост при дьржавна банкова система. Начините за по-бързо изграждане на частна банкова система са основно следните:
— основаване на нови частни банки. Този процес е сравнително по-бавен и не може да се очаква скоро да създаде реална конкуренция на държавната банкова система;
— акциониране на част от съществуващите банки. Това изисква един по-продължителен подготвителен период, свързан с реалната оценка на състоянието и преструктурирането им;
— трансформиране на ДСК в система от частни банки и спестовни каси. Наличието на изградени структури в цялата страна позволява те най-бързо да започнат да функционират като частни банки.
Една достатъчно мощна частна банкова система е в състояние:
— да осъществява самостоятелна кредитна, лихвена и инвестиционна политика;
— да реагира по-гъвкаво и адекватно, служейки като регулатор и двигател на икономическите процеси;
— да бъде конкуренто способна в условията на пазарната икономика.
Средствата на частните банки ще бъдат насочвани и изразходвани много по-ефективно. Тези банки ще могат да участват равностойно в приватизационните процеси. По този начин ще се ускори и изграждането на фондови борси.
Чрез частната банкова система ще се привлекат много чуждестранни капитали, чието участие ще ускори стабилизирането, технологическото обновяване и развитие на икономиката ни.

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ

В условията на пазарна икономика, основаваща се на частната собственост, държавата не бива да се намесва пряко в стопанския живот. Нейната задача се свежда до създаване на условия за развитие на икономиката с насоченост към приоритетните дейности и производството на качествени, търсени и конкурентоспособни стоки. Регулиращата роля на държавата намира израз в бюджетната, данъчната и в ценовата политика.

Бюджетната политика трябва да бъде насочена към:
— освобождаване от неприсъщите за бюджета дейности;
— свеждане до минимум на капиталовложенията за производствената сфера;
— осигуряване и ефективно използване на средства за държавни и обществени нужди (здравеопазване, образование, наука, екология, култура, държавно управление);
— премахване на бюджетните дотации за неефективни, губещи, некачествени и нетърсени стоки и производства;
— намаляване на управленческите разходи;
— целево субсидиране (пряко или чрез данъчни и кредитни облекчения) на производства и стоки от първа необходимост;
— антиинфлационни мерки;
— намаляване на държавния дълг.

Съществуващата данъчна система е неспособна да стимулира ефективно развитие на икономиката. Необходимо е да се премине към нова данъчна система с малък брой единни данъци, ниска данъчна ставка и целеви данъчни преференции. Това ще даде възможност по-голямата част от печалбата да остане при производителите за разширяване на производството и повишаване на качеството. Стимулирането на по-висока производителност ще осигурява средства за бюджета и ще позволява поддържането на по-ниски данъци.

Чрез създаването на гъвкава данъчна система, съдържаща както данъчни облекчения, така и данъчни утежнения (каквито са екологичните данъци) ще може да се въздейства целенасочено върху промените и развитието на икономиката.
Освен законодателните инициативи, свързани с данъчната политика, са необходими структурни и институционални промени, чрез които да се прилага. Такава необходима институция e данъчната полиция.

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Нашата цел в този отрасъл е създаването на условия за развитие на частното фермерст во и свободното коопериране на собственици. Ние предлагаме опростени процедури за бързо прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за кооперациите. Водеща роля при възстановяването на собствеността върху земята трябва да имат общинските поземлени комисии и общите събрания на собствениците.

В планинските и полупланинските райони собствеността върху земята може да бъде възстановена веднага.

Фермерите могат да се кооперират за съвместно ползване на наличната селскостопанска техника.

При новите пазарни условия е възможно да се ползва кредит за купуване на необходимата селскостопанска техника, който да се изплаща срещу част от продукцията.

Процесът на конверсия осигурява възможност стопаните да си купят на достъпни цени вносна селскостопанска техника.
Частните земеделски банки ще осигуряват кредити с нисък лихвен процент.
Стоковите борси за селскостопанска продукция ще направят невъзможно съществуването на спекулативните прекупвачи. Така продукцията ще се продава на реални пазарни цени.

ПРОМИШЛЕНОСТТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

В условията на пълна собственост на държавата върху средствата за производство в промишлеността бъдещото правителство трябва да разработи програма, в която ясно да личи принципното разделение на промишлените предприятия на две групи:

1. Фирми, в които държавата запазва контролния пакет акции (ВПК, БДЖ и др.).
2. Фирми, които трябва да бъдат подготвени и включени в процеса на приватизация.

Важен елемент от програмата трябва да бъде уреждането на проблемите, свързани с фалита на икономически неефективните предприятия.

Реформата в промишлеността не може да бъде провеждана без стриктни мерки в областта на енергетиката.

През следващите няколко години потреблението на енергия в Република България трябва да се задържи на и под нивото на 1989 година. Това означава целият ръст на българската икономика да се осъществява за сметка на намаляване относителното потребление на енергия. В момента българската икономика потребява 2–2,5 пъти повече енергия от развитите страни. За премахването на тази аномалия е необходимо:
— постепенно преструктуриране на промишлеността чрез намаляване дела на енергоемка та продукция;
— внедряване на нови нискоенергоемки технологии;
— стимулиращо законодателство за производство на енергоикономични съоръжения;
— законово уреждане на предимствата при оползотворяване на отпадна топлина;
— насочване на средства за използване на неконвенционални енергийни източници;
— преструктуриране на енергийния баланс до достигане дял на природния газ 15–20 %.

Параллно с разграждането на държавния монопол върху средствата за производство в промишлеността е необходимо провеждането процеса на приватизация — основа за изграждането на частния сектор в тази област на икономиката.

ИКОНОМИКАТА И ЕКОЛОГИЯТА

Ние ще стимулираме създаването и прилагането на нови екологично чисти технологии, защото:
— те не разрушават околната среда;
— не създават риск за здравето на хората;
— снижават себестойността на произведената продукция;
— осигуряват ниска енергоемкост на производството.
В данъчната ни политика ще се ръководим от принципа: „Който замърсява, той плаща!“

ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Военнопромишленият комплекс може да бъде използван за създаване на основа и пред поставки за подем на българската икономика. Защото вече съществуват:
— значителен научно-технически, производствен и кадрови потенциал, свързан с разработването, усвояването, производството и търговията на изделия и системи с военно предназначение, отличаващи се с висока технологична сложност и прецизност;
— сложни производствено-технологични и организационни връзки в системата на отбранителната промишленост;
— реални възможности за бързо реагиране на потребностите на динамично изменящия се външен пазар в условията на държавен монопол върху специалното производство.
Естествено, това ни налага да съхраним създадения потенциал в отбранителната промишленост и да го използваме рационално и ефективно за по-пълно задоволяване на потребностите на отбраната и сигурността на страната. Поддържането на постоянна и висока национална сигурност изисква да се запазят и бързо да се пренасочат ресурсите на специалното производство в съответствие с изискванията на изменената икономическа среда.

Нормалното функциониране на фирмите от отбранителната промишленост изисква във възможно най-кратки срокове да се решат основните им проблеми:
— създаване на необходимите организационни предпоставки за осигуряване на държавна та поръчка в сектора на отбранителната промишленост;
— осигуряване на стимулираща и стабилна икономическа среда (икономически условия, нормативи и регулатори) за производствено-стопанската дейност в специалното производство, съобразена с възприетите принципи на общата стопанска реформа в страната;
— незабавно уреждане на разплащанията със СССР по двустранната Спогодба за търговско-икономическите връзки за 1991 година;
— прехвърляне към държавния дълг на кредитните задължения в левове на фирмите от отбранителната промишленост, породени от механизма на държавните поръчки и конверсията на специалното производство;
— компенсиране на валутните кредити за сметка на изнесената, но неизплатена специална продукция в конвертируема валута;
— целево финансиране и поставяне на конкурсно начало на научноизследователската и технологичната дейност за изпълнение на междуправителствените споразумения и на държавната поръчка в системата на отбранителната промишленост.

ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Преговорите за асоцииране с Европейската общност трябва да станат основа на външноикономическата ни ориентация, като във възможно най-кратък срок България се присъедини към ГATT и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и сключи споразумение с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Външната ни търговия за кратко време трябва структурно да се преориентира към конкурентни международни пазари — САЩ, страните от ЕАСТ и Япония.

Ние сме за изграждане на многостранна платежна система със страните от Централна и Източна Европа и засилване на контактите с правителството на републиките от бившия СССР. Особено внимание заслужават икономическите отношения с Русия, Украйна, Белорусия, Казахстан, Узбекистан.
Развиващите се страни и занапред ще запазят своето значение като пазар за инжинерин гови услуги и пласмент на специалисти.

След либерализацията на стокообмена вниманието трябва да бъде насочено към либерализация на вноса и износа на услуги. Ние се обявяваме за либерално отношение към репатрирането на печалби и дивиденти и въвеждането на пълна конвертируемост на лева в реално възможния най-кратък срок. В дългосрочен аспект ние сме за свободно движение на стоки, капитали и хора в Балканския регион.

ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Според нас в тази сфера е наложителна бърза приватизация, тъй като са налице всички условия за това.

В този процес трябва да се осигурят преференции за българските граждани с цел подобрени печалби.

Търговията и услугите ще бъдат обект на особено внимание, защото са в състояние да осигурят заетост на 50–60 % от трудоспособното население в България.

БЕЗРАБОТИЦАТА

За нас това е основният проблем при провеждането на икономическата реформа. Решаването му е свързано с професионалното реализиране на редица политико-икономически мерки:
1. Създаване на условия за свободен пазар на работна сила (задължителен елемент на па зарната икономика);
2. Професионално изграждане на елементите на трудовата борса на национално и регионално равнище;
3. Създаване на общонационална програма за борба с безработицата, включваща:
— икономически стимули за разкриване на нови работни места (данъчна политика);
— в процеса на оптимизиране на заетостта във всяка стопанска единица да не се допуска участие на пенсионери, работници от чужбина без съгласието на синдикалните организации;
— да се изгради към Националната трудова борса структура, която да проучва възможности и да предлага работа на български работници и специалисти в чужбина.

4. Чрез закона за приватизацията да се осигурят преференции на кандидатите за собственици, предлагащи програми за разкриване на нови работни места.

ТРУДОВОПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Те трябва да бъдат регламентирани с три отделни закона: кодекс на труда, закон за синдикатите и закон за колективните трудови спорове.

Кодексът на труда ще бъде съобразен с нуждите на пазарните отношения и ще отразяват равнопоставеността на частната, общинската и държавната собственост.

Нашият законопроект за синдикатите регламентира правата и задълженията им.

Законът за колективните трудови спорове дава възможност на работниците да отстояват своите позиции чрез стачки.

По този начин ние сме уверени, че максимално точно ще бъдат регламентирани отношенията в класическия триъгълник: работна сила (представена от синдикат) — работодател — държава (като арбитър).
/Пресслужба „Куриер"/

 

* * *

София, 2 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ „ЕРА-3“ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА СЪЮЗА В ИЗБОРИТЕ.

Към Съюз „ЕРА-3“ се обърнаха стотици гласоподаватели от Врачанския избирателен район. Те заявиха, че възмутени от действията на Висшия съвет на БСП, Централната избирателна комисия и Районната избирателна комисия — Враца, са депозирали молби за корекция в кандидатската листа на БСП коалиция и са изпратили телеграми с изискването да бъде възстановен председателят на Съюз „ЕРА-3“ на третото място във Враца след решението на Върховния съд и така, както им е било обявено. Част от тях са заверили същите молби, идвайки До София и в ЦИК, с вх. N 771 и вх. N 772/27 септември 1991 г. с подписите и имената си. Те смятат, че справедливостта трябва да възтържествува и разчитат на новото ръководство в ЦИК, само обявило чрез Българско радио за възможност за такива корекции.

София, 30 септември 1991 г.
/Пресслужба „Куриер/

 

* * *

София, 2 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЖАЛБА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до кмета на София, до Висшия съвет на БСП и до средства за масово осведомяване.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 5 август 1991 год. с писмо N 149 искахме от Вас и от Министъра на МВР да ни освободите и да ни върнете партийния дом на БКП на Лъвов мост, незаконно конфискуван от кръволока Цанков и превърнат на голгота, където са инквизирани комунисти и по варварски начин много народни синове и дъщери, борци за партийна правда и справедливост, са избити, а други са изгорени в пещите.

Досега и Министерският съвет, и Министерството на Вътрешните работи си правят оглушки. Този въпрос поставихме и до председателя на Народното събрание с писмо N 163 от 20 август 1991 г., но и оттам не получихме никакъв отговор.Всяко търпение вече е напълно изчерпано.

Единствено само БКП е лишена от сграден фонд. Нямаме нито един клуб не само в София, а и в страната.

С писмо N 165 от 20 август 1991 г. отново поставихме въпроса до Висшия съвет на БСП, но те също си правят оглушки като незаконни владелци, а не собственици на имуществото на БКП, което по нечестен начин заграбиха.

Към БКП се провежда многопланово и многопосочно пълна дискриминация в нарушение на Закона за политическите партии.Може би само на БКП не е дадена възможност да има помещение за предизборен клуб. На комунистите са чужди насилието, и тоталитаризмът. Не искаме да се оприличаваме нито с „Подкрепа“, нито със СДС, но се налага, след като са изчерпани всички мерки на законно отправени искания, да предприемем действия, които са против волята на Комунистическата партия. Какво би се получило, ако една вечер или сутрин и ние блокираме Партийния дом и Дирекцията на полицията и не пуснем да влизат в тях ръководителите на БСП и на Дирекцията на полицията, защото и двата партийни дома са строени със средства на комунисти, но не и на социалисти, защото БСП съществува от 3 април 1990 год.

Молим да ни бъде предоставена сграда, в която да можем да развиваме нормална политическа дейност, в това число и за изборите, в противен случай изборите трябва да се отменят, защото има дискриминация и неравнопоставеност. Търпението преля чашата. Ще ви помолим да не ни обвините, че няма повече да си затваряме очите пред дискриминацията срещу БКП.

София, 30 септември 1991 г.
/Пресслужба „Куриер"/

 

* * *

София, 2 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА (ЧАСТ ТРЕТА — ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРСДП).

7. ПРОСВЕТНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА

— БРСДП е за задължително и безплатно образование в основните училища. Средното образование не е задължително. Тези, които искат да продължат образованието си в средните училища, ще трябва да внасят такси диференцирано съобразно доходите в семейството. Да се освобождават от такси само бедните и под социалния минимум деца.
— Създаване на отделни паралелки в средните училища по дарования — физико-математически, естествознание, химия и биология, и по изкуствата.
— Пълна реформа във висшето образование. Закриване на новоизлюпените „университети“. Ние ще се борим за създаването на висши училища по специалности със срок на обучение 4 години. Най-изявените студенти могат да продължат образованието си в институти, където обучението е още две и половина години, включително и защита на докторска дисертация. За медицината обучението в специалния институт е три и половина години, включително защитата на докторат по съответния профил.
— Обучението във висшите училища и институти се заплаща диференцирано. Стипендии от държавата да получават социално слабите студенти, но при успех най-малко 4 по шестобал ната система. Държавата да поеме издръжката на толкова студенти, колкото са необходими за нуждите на държавните предприятия и институции. Останалите студенти могат да бъдат стипендианти на фирмите, сдруженията и фондациите. При новата стопанска ситуация държавата няма източници за набиране на средства.

8. РАЗВИТИЕ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА

— Държава без култура не е държава. България има високо развита култура във всички области. Наши културни и просветни дейци са прославяли и прославят страната ни в света. Бившата власт разделяше носителите на българската култура на „наши“ и „другоячемислещи“. Културата на една нация се мери по това колко и какви грижи полага държавата за нея.

— БРСДП е за максимална подкрепа на държавата за развитието на културата във всички области чрез субсидии. Пред очите ни загиват театърът, операта, киното. С подкрепата на творческите съюзи на културните дейци ние ще водим борба за извисяването на българската култура и творчество до полагащото й се място в световната култура. Ние сме за човешко развитие на културата и изкуството и против извратените и разлагащи прийоми в областта на духовната култура.

9. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

България е родина на всички, родени в България или родените извън пределите й от труда на колективите в полето и в заводите. Няма да подкрепяме при никакви уговорки жестоката експлоатация на хората. При сегашната политическа и стопанска ситуация синдикатите трябва да се борят против бързо растящата безработица и за осигуряване на работа за всички.

11. ЗА МЛАДЕЖТА, ДЕТСТВОТО И СПОРТА

— Нашата партия е за особени грижи от страна на държавата за подрастващото поколение. Децата и юношите не бива да бъдат увличани в политическите борби. Ние сме за спокойно детство. На децата и младежите трябва да бъдат създадени всички условия за образование и спортуване. Това са бъдещите и настоящи граждани на страната ни.

— Да бъдат разширени и подобрени местата и площадките за спортуване. Към училищата да се осигурят необходимите пособия за различните видове спорт.

Против всяко законодателство сме, което ангажира детския труд. За осигуряване сме на работни места за младежи и завършилите учебни заведения специалисти. Трябва да се сложи бариера против изтичането на сиво вещество от страната ни. Това може да стане само при правилна стопанска политика, без дискриминация на отделните личности, без да бъдат делени на „наши“ и „чужди“.

— Държавата да отделя необходимите средства по осигуряването на детското здраве. Децата имат предимство пред всички при лечение.

12. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

— България е райска градина, занемарена и омърсена поради сляпата екологическа политика на тоталитарния режим. Ние не сме за това да бъдат закривани предприятия — замърсители, защото това лишава трудовите хора от препитание. Ние сме за въвеждането на пречиствателни съоръжения и технологии, които ще спрат замърсяването на природата.

— Ще се борим за най-строго наказание на всички отговорни фактори, които поради нехайство или професионална некадърност довеждат до погубването на околната среда. Няма заводи и предприятия-замърсители. Има персонални вредители, които трябва да бъдат наказвани и отстранявани от заеманата длъжност. Природата е наша и трябва да я пазим за нас и за идните поколения.

юли 1991 година
/Пресслужба „Куриер"/

 

* * *

София, 2 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЖЕНИ (БАУЖ) ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО Й ЗА АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЖЕНИ (МФУЖ).

В началото на септември в Женева Международната федерация на университетските жени (МФУЖ) прие за асоцииран член на федерацията Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ). С този акт младата и ентусиазирана организация на българките с академично образование влезе в голямото семейство от 52 национални организации от цял свят.

БАУЖ се роди през месец февруари тази година. Тя е независима, политически необвързана обществена организация, регистрирана като сдружение с идеална цел със седалище град София. Асоциацията има за цел да насърчава прилагането на знанията и уменията на жените с университетско образование във всички сфери на обществения живот, да подпомага развитието на висшето образование, следдипломното обучение и участието в конкурси за стипендии, определени специално за женско образование, да насърчава създаването на висши училища за жени, да разработва и финансира програми, посветени на социализацията на жените, философията на пола, феминистката литература, науката и културата, сътворена от жени, да подпомага разбирателството и сътрудничеството между университетските жени от целия свят, независимо от техните расови, национални, религиозни или политически различия, да популяризира инициативите на МФУЖ.

Членове на БАУЖ могат да стават жени, завършили академично учебно заведение, които споделят целите на асоциацията и на МФУЖ. За своята дейност БАУЖ разчита на средствата, събрани от членски внос, дарения, спонсорство. Асоциацията е отворена на членство и контакти към всички, които симпатизират на идеите, целите и дейността й.

София, 23 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАУЖ: Ралица Мухарска

/Пресслужба „Куриер"/

 

* * *

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

 

София, 2 октомври - Следва предоставеният за разпространение специално за Пресслужба "Куриер” пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ОТ N 208 ДО N 213 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP. 208

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Айтос, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Айтос, както следва:
1. Вместо Илия Вълев Маличев определя за заместник-председател Златана Василева Иванова.
2. Вместо Радка Димитрова Недкова определя за секретар Съби Петров Димитров.
3. Вместо Костадин Георгиев Камбуров определя за член Виолета Златева Стаматова.
4. Вместо Бехич Мюмюн Али определя за член Халиде Мехмедова Акифова.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
  СЕКРЕТАР: Р. Янков

  /Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 209

ОТНОСНО: приемане на корекции в отпечатаните бланки за протоколи на секционни, общински и районни комисии
Във връзка с получени в ЦИК сигнали за неправилно изготвяне на бланките за протоколи на секционни, общински и районни избирателни комисии бяха разгледани и подробно обсъдени всички предварително изготвени бланки. Установено бе, че някои от тях са неудачно възпроизведени при публикуването на Укази NN 262, 263 и 274 на президента на Република България в "Държавен вестник” - бр.бр. 72, 73 и 78 от 1991 година.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Възлага на Министерският съвет на Република България съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗИНПОСК да организира и осигури ново отпечатване на бланките за протоколи на секционни, общински и районни избирателни комисии, както следва:
1. В приложение N 20:
да се увеличи на 25 реда многоточието на стр. 1 относно присъствалите представители на партии, коалиции, кандидати за народни представители и техните застъпници, наблюдатели, журналисти;
- да се увеличи и изпише таблицата на стр. 2 "разпределение по кандидатски листи” съг ласно таблицата в приложения макет на приложение N 25.
2. В приложение N 21:
- да се увеличи на 25 реда многоточието на стр. 1 относно присъствалите представители на партии, коалиции, кандидати за народни представители и техните застъпници, наблюдатели, журналисти;
- да се увеличи и изпише таблицата на стр. 2 "разпределение по кандидатски листи" съгласно таблица в приложения макет на приложение N 25.
3. В приложение N 22:
- да се увеличи и изпише таблицата на стр. 2 "разпределение по кандидатски листи" съгласно таблицата в приложения макет на приложение N 25.
4. В приложение N 23:
- да се увеличи и изпише таблицата на стр. 1 "разпределение по кандидатски листи" съгласно таблицата в приложения макет на приложение N 25.
5. В приложение N 24:
- да се увеличи на 25 реда многоточието на стр. 1 относно присъствалите представители на партии, коалиции, кандидати за народни представители и техните застъпници, наблюдатели, журналисти;
- да се увеличи и изпише таблицата на стр. 2 "разпределение по кандидатски листи" съгласно таблицата в приложения макет на приложение N 25.
6. В приложение N 25 - съгласно приложения макет.
Всички бланки за протоколи да се оформят като диплянка - т.е. едно неразделно цяло, без отделно прикачени страници.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Макет на приложение N 25.

30 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
  СЕКРЕТАР: Р. Янков

  /Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 210

Постъпила е жалба от коалиция Конфедерация "Царство България" против решението на Смолянския РИК от 18 септември 1991 г., с което е отказано регистрацията на кандидатската листа, представена от коалицията.
От мотивите към обжалваното решение и приложените писмени доказателства се установява, че документите за регистрация на кандидатската листа са били изпратени с препоръчано писмо на 13 септември 1991 г. Съгласно чл. 34, ал. 2 от ГПК срокът се счита за запазен, ако документите са изпратени в срок по пощата.
Ето защо комисията

РЕШИ:

Отменява решението на Районна избирателна комисия - гр. Смолян от 18 септември 1991 г и вместо него постановява: Регистрира кандидатската листа, представена от Конфедерация "Царство България", а именно: Манол Тодоров Журналов - ЕГН 2209094700, и Александър Иванов Долев - ЕГН 6207054685.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
  СЕКРЕТАР: Р. Янков

  /Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 211

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Кайнарджа, и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:
1. ВЕСЕЛИНА РАДОНОВА РАДОНОВА за секретар МАРИН ИВАНОВ ГЪЛЧАВОВ.
2. БОРИС ЦВЕТКОВ ВЪРБАНОВ за зам.-председател КОСТАДИН РУСЕВ ДАНКОВ.
3. Определя за зам.-председател ИВАН ХАРАЛАМБОВ ИВАНОВ.
4. И за членове ПАВЛИНА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА И ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ.
5. Утвърждава за резервни членове: СИЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, СТЕФАН КОСТАДИНОВ РУСЕВ и ТОДОР ЕНЧЕВ ПАВЛОВ.

30 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
   СЕКРЕТАР: Р. Янков

      /Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 212

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Руен, и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия и определя вместо:
1. ИВАН НИКОЛОВ РАДЕВ за член ХАМИД ШАБАНОВ ХАМИДОВ.
2. ЙОМЕР МУСТАФА ХАСАН за резервен член ИСА АЛИ МЕХМЕД.
3. Утвърждава за резервен член ЮРИЙ ДИМИТРОВ МАВРОВ.

30 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
   СЕКРЕТАР: Р. Янков

 /Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 213

Във връзка c предложението на ВИК на ОбНС - Ловеч, и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районната избирателна комисия и определя вместо:
6. ЖАНА ИВАНОВА ДОЙНОВА за председател на РИК АНГЕЛ ГОРАНОВ ИВАНОВ.
7. ПЕТЪР ЦОЛОВ НИКОЛОВ за член ЦОЛО ГАНЧЕВ ХРИСТОВ.
В състава на общинската избирателна комисия вместо КЛИМЕНТ ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ определя за секретар НИКОЛАЙ ДИМОВ КОЛЕВ.

30 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
 СЕКРЕТАР: Р. Янков

     /Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София 2 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - състави на районни избирателни комисии - и ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - състави на общински избирателни комисии /част шеста/ към Решение N 12 на Централната избирателна комисия /ЦИК/, публикувано в настоящия бюлетин на 9 септември 1991 година.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГР.БОРОВАН

Председател - Валери Илев Илчев - БЗНС; зам.-председатели: Данаил Данов Гачев - СДС и Дилка Йорданова Видаркинска - БСП; секретар: Валери Атанасов Атанасов - СДС; членове: Цветана Иванова Кожухарска - СДС, Георги Василев Денев - БББ, Ангел Петров Доновски - БЗНС, Иво Иванов Йорданов - БЗНС, Никола Георгиев Първанов - БСП, Димитър Захариев Марков - БСП и Маргарита Филипова Попадинска - БСП; резервни членове: Надя Иванова Манчева - СДС, Ангелина Миткова Миховска - БСП и Мая Стоянова Въльовска - БЗНС.

 

***

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГР.БРЕГОВО

Председател - Кирил Владимиров Груев - БСП;
Зам.-председатели: Гретка Кирилова Джоджева - безпартийна и Кирил Андреев Цоев - БЗНС /е/; секретар - Вергил Кръстев Ранчев - СДС; членове: Илия Мартинов Ортов - БЗНС /е/, Вергил Пантелеев Попов - БЗНС /е/,Диана Тодорова Миролескова - безпартийна, Тодор Димитров Тодоров - БСП и Димитър Стефанов Вануцов - безпартиен; резервни членове: Кръсто Тодоров Динков, Боян Димитров Груев, Аристотел Минков Бацонов и Боян Асенов Цоев.

 

* * *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - С.НОВО СЕЛО

Председател -Яким Георгиев Цеков; зам.-председатели: Никола Боянов Николов и Георги Томов Ненчев; секретар - Лилко Маринов Ников; членове: Ангел Цветков Георгиев, Емануил Маринов Луков и Итко Лападуцов Кайцанов.