2 октомври 1992

София, 2 октомври 1992 година
        Брой 194 /724/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 2 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ПЕТЪР ГОГОВ ПО ВЪПРОСА ЗА АТЕНТАТА СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА НА ПРЕСГРУПА "168 ЧАСА".


След продължително изчакване да бъде публикувана статията на г-н Петър Гогов за бомбения атентат срещу президента на Пресгрупа "168 часа”, ние, членовете на Политическия екип на Независимата демократична партия (НДП) г-н Стоимир Минков, г-н Борис Константинов и г-н Георги Кацарски, я предоставяме на 15 септември 1992 г., за да бъде отпечатана от Пресслужба "Куриер".

Още в края на май и в началото на юни 1992 г. статията бе предложена от нас в редакциите на следните вестници:

"24 часа" - на 29 май 1992 г., предадена на журналистката г-жа Венелина Гочева, която любезно мотивира отказа си с думите, че повече не е необходимо да се вдига шум около бомбения атентат;

"Демокрация" - на 4 юни 1992 г., предадена на служителката в приемната на ул. "Раковски" N 134, която отказа да назове фамилията си, отпращайки ни към някоя си Ели - секретарка на главния редактор на вестника г-н Енчо Мутафов;

"Век 21" - на 4 юли 1992 г., предадена на редактора г-н Климент Тренков, който ни увери, че редколегията ще вземе решение за публикуването й;

"Подкрепа" - на 5 юли 1992 г., предадена на редакторката г-жа Цветанка Ризова, която обясни, че тя ще предаде статията на по-старшата си колежка г-жа Ева Димчева за евентуалното й публикуване;

"Континент" - на 8 юли 1992 г., предадена на журналиста г-н Георги Георгиев, който изказа становище, че статията в този й вид не е подходяща за отпечатване;

"Врабец" - на 9 юли 1992 г., предадена на редактора г-н Максим Майер, който ни изслуша и без да поеме какъвто и да е ангажимент, прие статията с пренебрежение;

"168 часа" - на 9 юли 1992 г., предадена на редакторката от отдел "Вътрешна политика" г-жа Мариана Светославова, която ни заяви, че съобразявайки се с мнението на "отговорни хора", счита случая с този бомбен атентат за приключен.

Едва ли случайно редакциите на изброените вестници, които претендират, че са стожери на истината и демокрацията у нас и че са независими, отказаха отпечатването на статията!...

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП на НДП:

Ст.Минков, Б.Константинов, Г.Кацарски

Предлагаме пълния текст на статията, за да прецени всеки сам защо тя не е била публикувана от посочените вестници.


* * *

Публично искам да изразя пред българската демократична общественост своето становище по отношение на това КОИ ДОПУСКАМ, ЧЕ СА АВТОРИТЕ на проведения атентат срещу журналиста Петьо Блъсков.

Това, което става с нас, българите, през последните 3 години, изобщо не е изненада за мен... Очаквал съм го и дори прогнозирам, че едва след м.октомври 1992 г. ще навлезем в онзи период, който ни предстоеше да преминем още през 1989 или 1990 г., но... "нещо" го забави...

Всичко, на което българският народ е свидетел и от което е потърпевш, е плод на "творческите" усилия на определени политически среди и лица - НАШИ и ЧУЖДИ, чиито имена вече са публична тайна. Те създадоха УМИШЛЕНО икономически и политически хаос с цел ДА СПЕЧЕЛЯТ ВРЕМЕ. Време, през което, използвайки принципите и средствата на демократичните общества, ДА ПРИЕМАТ ЗАКОНИ, чрез които ДА НЕ ДОПУСНАТ ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА от комунистите и от политическите им организации СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ за проведения от тях системен геноцид на българския народ (доказуемо е), отговорност за политическото търгашество с държавния суверенитет на България (доказуемо е) и отговорност за стопанската разруха на Отечеството ни (също е доказуемо) от бивши и настоящи набедени политици с големи лични амбиции, но с посредствени политоложки знания за България и за света, в който живеят.

И за да бъде тази цел по-успешно постигната, комунистите в допълнение подготвиха и условията за БЕЗОТГОВОРНО РАЗПРОДАВАНЕ на ОСНОВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ на страната, за да могат бъдещите собственици да гарантират НЕ САМО СТОПРОЦЕНТОВО ЖИВОТА ИМ, а и заграбените от тях, а и от новите политически и финансови спекуланти материални ценности - в пари и имоти.

Бомбения атентат срещу г-н Блъсков можем с увереност да причислим към АКТИВА на тези, които през 1990 г. запалиха Партийния дом на БСП(к), а известно време след това планираха и осъществиха пожар в Министерството на отбрана, за който съзнателно се премълчава... Предполагам, че на главния прокурор г-н Татарчев ще му се наложи да отдели време, за да се поразрови и в тази втора "пироманска" афера!!! За нея до този момент Семерджиев, Мутафчиев и Данов колективно мълчат!... Дано г-н Соколов и г-н Сталийски не ни разочароват.

Чрез тези два организирани палежа, чрез изхвърлянето и унищожаването по бунищата на селата около София на разобличаващи комунистическия режим документи с антибългарски по своята същност характер, чрез престъпната преработка на досиетата и на важни, оригинални документи, много от които бяха изнесени извън границите на България, и чрез разни други "хватки" БСП(к) УСПЯ ДОСЕГА УМЕЛО ДА ПРИКРИЕ лавината от политически, стопански и срещу човешката личност ПЛАНИРАНИ престъпления, вкл. и вината си за умишленото деградиране на отделни професии. А за дребнотии като "оня списък" и за други подобни с по-малък блясък комунистически акции на този етап от прословутата ни демокрация не е необходимо да споменавам.

Кой позволи всичко това? След почти 3 години "мирен преход" можем категорично да отговорим: ръководствата на допуснатите от БКП и МВР политически организации ДА УЧАСТВАТ в "националната" кръгла маса и членовете на първия Координационен съвет на СДС!... Това са политически лумпени - престъпници пред българската държавност и народ! Тези, които проведоха изборите за Велико народно събрание през юни 1990 г., и тези, които гласуваха през юли 1991 г. "новата" конституция - неокомунистическа по характер и съдържание... Бог забавя, но не забравя!...

Летящият старт на хора като Блъсков, Площаков, Моллов... да изброявам ли още... не е случаен и ако някой от тях се опита да не слушка, да поиска да бъде независим или да стане нов човек, "невидимите родители - спонсори" просто в подходящо време и по подходящ начин ще им напомнят за себе си или за поетия личен ангажимент, ако има такъв...

Преминал съм през многобройни разпити, следствия, унижения и тормоз от квалифицирани специалисти и повярвайте на твърдението ми, че в изброените престъпления и в този бомбен атентат личи ЕДИН И СЪЩ ПОЧЕРК. И с мозъка на костите си познавам този почерк!...

Нима тези хиляди на ниво подготвени от МВР, ДС и КГБ специалисти напуснаха България, измряха или всичките тези фанатични професионалисти вече слушкат и служат лоялно на новата власт?... МВР все още носи НЕИЗЯСНЕНИ отговорности - имам предвид изброените престъпления.

Ако бях професионален следовател, отговорен лично по следствието за този бомбен атентат, и разровя старателно премълчаваното, куршумът не ми мърда, както това се случи с този прекрасен български мъж и професионалист ЯНКО ДИМОВ - следовател по делото Титянова.

Не благодаря на Бога, че г-н П.Блъсков е жив!... Цената на проведената комбинация засега е по-голяма от неговия живот и поради това пострада само новичкият, застрахован подходящо "син" мерцедес...

Следствието по този атентат, без да бъде ПОДРОБНО обследван самият г-н П.Блъсков и най-близките от професионалния му и личен антураж хора, не може да има успех.

Крайната цел на този бомбен фойерверк надали е известна на атентатора. Дори полицията да го залови, той ще има версия - някакви лични мотиви, внушени му по подходящ начин, в които ще е дълбоко убеден. А такава "истина" няма да разкрие пред обществеността ни КОЙ Е В ОСНОВАТА на генералното сражение. Този тип дейности по принцип се провеждат през 3-а, 4-а, дори през 5-а ръка...

Комунистите, които осъществиха през последните години изброените от мен престъпления (а те не са малко на брой и никак не са незначителни), трябва да знаят, че принципно времето на мракобесието им е свършило. Остава все още ОТКРИТ САМО ВЪПРОСЪТ за наказателната им отговорност, който рано или късно ще бъде решен в пълния му обем и окончателно.

Само искрен политически катарзис на лицата, ЗАМЕСЕНИ В АФЕРИТЕ, ЗА КОИТО НАПОМНИХ, може да предизвика обществено съчувствие и снизхождение към тях и семействата им.

Г-н П.Блъсков вероятно вече е разбрал, че да си НЕЗАВИСИМ (от вътрешни и външни политически сили) ЖУРНАЛИСТ или ПОЛИТИК е една житейска Голгота, която ние с него като мъже, като българи и като професионалисти-общественици е необходимо да отстояваме с цената на живота си, който нищо не струва, ако в това БЕЗОТГОВОРНО ВРЕМЕ не го посветим на българския народ, чиито синове сме.

Независима журналистика и независима политика трудно се правят, а още по-трудно се приемат и отстояват!... Човешкият живот е най-голямата им цена и аз лично (в архивите на МВР е досието ми от затвора в гр. Стара Загора, VI-и политически отряд) винаги съм доказвал, че тази цена съм готов да я платя!... А Вие, г-н П.Блъсков?...

София, 29 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДП: Петър Гогов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ НЕЯ ПРОБЛЕМИ НА СТУДЕНТИТЕ.


Българският студентски съюз (БСС) е вече доста известна национална студентска организация, която е депозирала досега своето активно отношение към редица остри социални проблеми на студентската общност. Какви са обаче резултатите?

Независимо от многократните опити да заинтересуваме компетентните институции - парламент, Министерство на образованието и науката (МОН), считаме, че хаосът се засилва.

Законовата основа за решаване на редица учебно-професионални и материално-битови проблеми на студентската младеж е твърде аморфна, често променяща се и не даваща никакъв що-годе устойчив статус на студента.

На второ място - в лицето на правителството категорично не виждаме наличие на интерес към очертаване на една цялостна перспектива за социалното ни развитие.

На трето място - смятаме, че единствен президентът на републиката намери сили в себе си да прояви гражданско достойнство и да попита: "Кой кой е?"

На нас никак не ни е безразлично каква участ ни е отредена в собственото ни отечество. Обезпокоени сме от непрекъснатите провокации на социално напрежение и национално разделение.

Нашите привърженици са на мнение, че е недопустимо интересите на измъчената ни Родина да бъдат разигравани безотговорно в един политически покер.

Тази нестабилност се отразява пряко на конкретните ни проблеми.

Принудени сме да актуализираме исканията си поради забуксувалата работа на Тристранната комисия към МОН. Отново са на дневен ред студентските стипендии, различните проекти за цялостно финансиране, наемите за общежитията, битовите условия за живот на студентите и др.

Предлагаме и настояваме:

1. Незабавно да се възобнови работата на комисията.

2. Да се организира втора Национална общостудентска конференция.

3. Да потърсим помощта на обществени и синдикални организации, за да ни подкрепят в решаването както на социалните, така и на академичните проблеми на нашите членове и симпатизанти.

София, 28 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА ПО ПОВОД НА СПАДНАЛИЯ ПРЕСТИЖ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Федерацията на работещите в областта на науката към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е солидарна с исканията на учителите и ги подкрепя.

Престижът на интелектуалния труд рязко спада. Учители, преподаватели и хора на умствения труд се превръщат в едно от най-бедните съсловия в България.

Изпълнителният комитет на Федерацията на работещите в областта на науката (ИК на ФРОН) с тревога следи унизителното положение, в което е поставена и българската наука. Отсъствието на достатъчни средства за нормална научноизследователска и преподавателска дейност поставят работещите в БАН, ССА и ВУЗ-овете в крайно трудно положение.

За нашата малка страна създаването на интелектуални продукти е необходимо условие за проспериране на нацията. За този труд е нужен образован народ.

Н А С Т О Я В А М Е:

Правителството да даде приоритет за създаване на необходимите условия за високопроизводителен интелектуален труд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ст.н.с. к.с.н И.Мирчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОСЛЕДНО ОТКРИТО ПИСМО ОТ ГЛАВНИЯ ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ФИЛИП КУТЕВ" ДО ДЕПУТАТИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С ИСКАНЕ ЗА ПОМОЩ ПРИ РЕШАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,

Обръщам се към вас с безпокойство за съдбата на Националния фолклорен ансамбъл "Филип Кутев". Изкуство, произтичащо от многолетните корени на богатата ни национална традиция, култура, отстояла ветровете на времето, способствала за опазването и възраждането на една цяла нация, днес са обречени на гибел.

Ансамбълът, първосъздател на прочутата "Мистерия на българските гласове", не само тъне в мизерия, но е пред прага на мълчаливо унищожение. Всъщност, ако се взрем в последните процеси на "развитие" на културата в България, масово унищожение грози оркестри, ансамбли, театри... Неотдавна в Националния дворец на културата (НДК) г-жа Лалюмиер, раздипляйки синьото знаме на Обединена Европа, говори за България най-вече като за страна, съхранила вековни традиции и уникални духовни ценности. Дали някои, тръгвайки с влакчето за Европа, не забравиха на столичния перон част от онова, което всъщност бе визата ни за европейско единение...

Времето от миналогодишния танцово-песенен протест върху жълтите павета до днес е истинско ходене по мъките в отстояване на изконното желание на филипкутевци да имат покрив.

Ансамбълът представлява хомогенност от четири творчески формации. Поискахме от Министерския съвет (МС) минималното: четири камерни зали на II етаж в Партийния дом и административни офиси. През пролетта пресата огласи, че МС е решил проблемите ни, което впоследствие се оказа невярно. Последва "оставка” на г-жа Константинова; на 11 май 1992 г. Министерският съвет ни сервира едно непрофесионално, обидно, "неутронно" решение - четири стаички в Партийния дом, в които съхранихме безценните носии и накити, но хората останаха на улицата. В отговор на писмените ни възражения до МС последва мълчание и необяснимо протакане.

На 31 август правителството взе още по-необяснимото светкавично решение, като присъди "лъвския пай” от Партийния дом за офиси на депутатите от различни партии и коалиции и всъщност с това произнесе окончателната присъда над филипкутевци.

И тъй - бившият Партиен стана настоящ Многопартиен дом, а мнозина, които историята изтласка от този бастион през задния вход, сега самоуверено ще влязат през парадния... Не отричам необходимостта от удобни офиси (защо бяха необходими и работилници?! - не стана ясно), където да се коват законите, но това не следва да става за сметка на загиващи национални културни ценности.

Бих искал в частност да припомня на Негово Превъзходителство председателя на парламента, че основният смисъл на ротарианството е общественото служене. Приятелю ротарио, така взетото решение на МС (безспорно под Ваш натиск) обслужва канцеларския Ви уют, но е в гибелен ущърб на културата. А това вече не се родее с ротарианството.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,
Не само мое вътрешно убеждение е, че всички политически страсти и апетити около бившия Партиен дом единствено биха стихнали, ако той бъде предоставен на културата ни.

Единствено парламентът има право да наложи "мораториум” върху решението на МС от 31 август 1992 г. И именно това предлагам на вашето внимание.

"Звуковата икона на България" - ансамбълът на Филип Кутев, както и десетките прекрасни, но безпризорни оркестри, хорове, театри не бива да загинат! Не позволявайте!

За съжаление в момента се случва точно това.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,
Дайте шанс на културата!...

София, 10 септември 1992 г.

ГЛАВЕН ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА АНСАМБЪЛА: Стефан Драгостинов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТЕНОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) ОТ СРЕЩАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПЕТКО СИМЕОНОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСОР КРЪСТЬО ПЕТКОВ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 18 АВГУСТ 1992 Г. В СОФИЯ. В срещата са участвали Стелиян Стойчев, Борис Колев, Любомир Стефанов, Светлана Шаренкова и Еленко Божков - членове на Политическия съвет на БДЦ, и Диана Дамянова - говорител на КНСБ.


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Може ли една реплика? Първо, за алтернативния проект за реформата. Българският демократичен център (БДЦ) има изработен такъв проект. България, ние го казахме и го заявяваме многократно, е в политическа криза. Това обаче трябва да стане пределно ясно, пределно ясно на хората в страната, включително и на синдикатите. Едва тогава ние ще го публикуваме - за всяко нещо си има подходящ момент. Не можем да го представим в момент, когато все още дори и Вие тук, уважаеми професор Петков, заявявате, че търсите хора, които да реализират платформата на Съюза на демократичните сили (СДС). Докато се мисли по този начин, ние няма да публикуваме нашия алтернативен проект за реформата. Ще го огласим тогава, когато всички вие разберете, че това изобщо не е платформа за преход. Когато разберете, че СДС се превръща в една дясна организация, защищаваща интересите на реститутите, на 3 % от българското население, и че тази организация придобива все по-ясен политически облик и тя не подлежи на промяна. Тя подлежи на лющене. Хората, които подкрепяте, имат единствената перспектива да станат следващите люспи. Ние се отнасяме със симпатия към тях, защото и ние сме люспи. В момента БДЦ разполага със структури в цялата страна. Вие също имате структури в цялата страна. Така че имате обратната връзка и не сме седнали да се надцакваме. Разбира се, ние не сме доволни от състоянието на нашата национална структура и смятаме, че трябва да продължим по-нататък да я развиваме. Знаем, че предсрочни избори са необходими, но ние не заявяваме, че те трябва да се направят след две седмици. Предсрочните избори трябва да станат - така ги виждаме - в края на годината, началото на следващата. Това време ние ще използваме за по-нататъшно развитие на нашата национална структура. Ще работим по-нататък и върху своя проект. Разбира се, с всички конкретни предложения, които бяха направени, сме съгласни. Без да сме правили някакво обсъждане тук на тези предложение, ние още преди това имахме също идеи за подобно нещо - едно обсъждане на политически съвет, където освен контактите на експертно равнище да работим изключително по социалната харта. Ние сме определили г-н Церовски и той официално е оправомощен за контакт със синдикатите. Ние бихме искали от ваша страна да има едно оправомощено лице, което да поддържа контакт с нас. Ние уважаваме вашия синдикализъм, вашата, така да се каже, чисто синдикална ориентация и в значителна част споделяме оценката, която давате за приноса на КНСБ в извършения преход в страната. КНСБ наистина успя да даде силен тласък на промяната, която беше извършена. Във връзка с Центъра за нова политика - съгласен съм, че той инвестира една подкрепа, в отговор на потребността от широк обществен диалог за основните принципи на реформата. Ние имаме алтернативна програма, но тя не трябва да бъде просто алтернативна програма на БДЦ. А да бъде програма на основните политически и обществени сили в тази страна. Те трябва да подкрепят основните идеи и затова, индикирайки една потребност, Центърът за нова политика я елиминира. Ние смятаме, че по-скоро в страната е създадена ситуация, която много наподобява ситуацията непосредствено след 10 ноември 1989 г. и трябва да се търси някаква форма на кръгла маса. Някаква форма на политическа кръгла маса, на която политическите сили, синдикати, да седнат и да разговарят за онова, което трябва да става в нашата страна. Парламентът очевидно не стана мястото, където се осъществиха тези разговори. Аз пак ще повторя, парламентът - това е проста аритметика - е негоден. В него управляват една трета от представителите на българските избиратели, а след конфликта с "Подкрепа" те са дори по-малко от една трета. Каквито и реформи вътре в СДС да се извършат, от тази аритметика не може да се избяга. Заедно с това неговите представители очевидно не са склонни на диалог, на търсене на общи решения. И затова наред с подкрепата на конкретните решения, които вие предлагате за работа на експертно равнище, ние предлагаме да има един контакт, отговорен, между нас и вас. И заедно с това ви предлагаме идеята за една кръгла маса по основните проблеми на реформата в България - икономическа и социална. Тук, естествено, не може да се избяга и от политическите аспекти на извършвания преход. Не могат просто да бъдат загърбвани 2/3 от българските избиратели. И техните интереси, виждания трябва да бъдат изведени на политическо равнище и съответно дискутирани. Ние разполагаме с програма. Тази програма има изключителни варианти - какво да се прави с работниците, които се освобождават от рудниците. Работим и на такова равнище. Да не навлизам в детайли. Има един основен момент, който според нас правителството и СДС пропускат. За да се извърши реформата, трябва да има личностна мотивация във всеки един от милионите българи. Той трябва да бъде лично мотивиран, че онова, което се прави, се прави за негово добро. И центърът на нашата програма е точно търсене на тази личностна мотивация. Иначе реформата ще си остане административна. И тук е точно отговорът на това, което казахте, че и БДЦ утре може да влезе в някакъв конфликт със синдикатите - представляваме различни интереси - вие представлявате синдикални, ние политически. Така че е естествено да имаме различия. Понякога тези различия могат да бъдат и противоречия. Но ако се съгласим, че реформата трябва да бъде сведена до личностна мотивация на всеки от милионите хора в България, смятам, че с вас ще защитаваме едни и същи интереси с различни средства. Аз съзнавам, че не бихте могли да отговорите сега на идеята за кръгла маса, но помислете по този вариант. Ние ще излезем следващите дни с аргументирано предложение и вие сте първата организация, на която предлагаме тази идея. Според нас това е и потребността, която ражда Центъра за нова политика - няма друга потребност, след като не става въпрос за нова партия. Тя може да бъде удовлетворена с осъществяването на една национална кръгла маса. Как ще я наречем - това е друг въпрос.

ДИАНА ДАМЯНОВА: Аз ще се опитам да припомня, че г-н Петко Симеонов и формациите, които той представлява, са изживяли едно изключително развитие от миналата година по това време. Искам да припомня как ние си изтъркахме езика да заявяваме на формациите, наречени СДС, СДС-Център, СДС-Либерали, че половин реституция няма, че реституцията или я има, или я няма. И че като тръгне реституцията, тя отива докрай. Ако се стигне до застой, тя съсипва икономиката и прави прехода невъзможен. Такава обаче е идеологемата "реституция", и ние не намерихме, включително в лицето и на ЛИБЕРАЛИ, една политическа поддръжка. Реституцията е нещо, което, ако се прави, трябва да се прави по друг начин. Ние не я намерихме и в БСДП тогава. Сега отново стигаме, вече постфактум, до този въпрос. Сега вече и вие стигнахте дотам, да разберете, че реституцията е акт, който много сериозно заплава социалната и икономическата реформа, но мълчите по един друг въпрос - за приватизацията преди самата приватизация. В момента в България се започва приватизация откъде? - От авиокомпания "Балкан". Аз смятам, че това обслужва преки финансови интереси, защото някаква друга формула, която да обяснява тази приватизация - няма. Само че отново двете формации, които би трябвало да знаят, че една държава, за да бъде сравнително нормална в този следващ преход, трябва да запази всяка сърцевина от държавна собственост, която да гарантира прехода. Ние отново ще се изправим пред тези въпроси, когато те вече са "постфактум". Отчитам факта, че живеете в един организационен етап, в който трябва да стабилизирате структурите си. Дано времето за това да не е минало. Аз не виждам изход в партиите от центъра. Правят се големи стратегически програми, стабилизират се структури, правят се ежедневно декларации по наистина актуални въпроси. А по големите въпроси, които засягат именно проблемите, които трябва и могат да бъдат решени?

КРЪСТЬО ПЕТКОВ: За какво се бият сега правителството и "Подкрепа" - за Нефтохим. Това е свързано с икономически интереси. Правителството сега не може да предложи изход. А кой ще го направи това, кой ще иска да даде път, да даде възможност на други да стартират? Не може да се избяга според мен от този въпрос. Ако не се явят финансово-икономически групировки, ще се търсят други. Проблемът е, че няма публичност, няма прозрачност и не е ясно кой зад кого стои, а това е политически въпрос. Аз го причислявам към големите въпроси, за които Диана говори. Вторият пример, за реституцията - казвате, че трябва целият български народ да разбере, че СДС няма програма. От тия 30 процента, които гласуваха със синята бюлетина, сигурно три четвърти са засегнати или ще бъдат засегнати от реституционната вълна. Никой от тях засега не разбира какво става в момента и какво ги очаква. По другия въпрос - по отношение на безимотните българи и турци (особено турци) - никой не им дава никаква алтернатива, те затова се изселват - това е чисто политически въпрос. Ето за това става дума и по някакъв политически начин вие ще ни подпомогнете - нас, синдикатите, като ни предпазите от навлизане в териториите, които не са чисто синдикални. Накрая, за да приключа. Видяхте, че имаме определена позиция по въпроса за предизборната ситуация. Искам да припомня и едно изказване на Адам Михник. На въпрос на журналистите харесва ли му "дванайсетката", той отговори - "Не!"...

КРЪСТЬО ПЕТКОВ: На мен не ми харесва СДС като организация, която се превръща в дясна и не се знае оттук нататък накъде ще тръгнат нещата, особено след последната визита на Ф.Димитров в Мадрид - но така или иначе те дойдоха на власт след избори. Изборите са законни и мисля, че е редно да поискаме да изпълнят своята програма. Чел съм програмата на Либералите, на Зелената партия и мога да ви кажа, че те са най-добрите в икономически мащаб (говоря за предизборните програми), но и програмата на СДС е приемлива за нас, ние сме я чели. Ако се върнем към това, което беше публикувано миналата година, тя е приемлива. Има неща, които не ми харесват, но то не е достатъчно основание утре синдикатите да тръгнат на акция да събарят правителство и парламент заради този факт. Предизборната ситуация ще назрее, аз лично смятам, че това ще стане през зимата, и смятам, че тя не трябва да се подсилва изкуствено. България няма да спечели от втора революция след края на 1989 година. Кръглата маса, ако може да се реализира една такава идея, може да изиграе ролята на консолидиращ и ускоряващ промяната фактор.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Ние сме за прозрачност на изхода на процесите - на процесите по приватизацията и на всичко това, което става в правителството, но прозрачност няма да има. От тези, които управляват в момента, няма да има прозрачност. Това, което казва уважаемата г-жа Дамянова, сме го казвали многократно, че приватизацията има опасност да завърши, преди да е започнала. Казвали сме, че щом като трябва да има реституция на собствеността, трябва да има и реституция на труда, защото връщаш магазина на един човек, за който той няма никаква заслуга обикновено. Не се знае дали в едни пазарни условия този човек няма да е фалирал пет пъти досега. А заедно с това един лекар, който през тия години му е минал трудовият стаж и е могъл да изкара при други условия за пет магазина - не му даваш нищо. Ти го връщаш на нулевата стъпка, от която той е тръгнал, когато е завършил следването си. Ние разбираме тези проблеми, поставяме ги, реагираме, но за съжаление намираме се в едно тотално информационно затъмнение. Нямаме такава мощна информационна организация. Много пари струва един вестник и ние не можем да си позволим такъв лукс на този етап. Като станем управляваща партия - тогава. Аз не виждам някакво особено различие в нашите оценки за предизборната ситуация. Ние казваме, че в България се задава предизборна ситуация. Казваме, че в България има политическа криза. Казваме, че България се нуждае от нови избори, но в никакъв случай не ние бихме желали да ги форсираме, по простата причина, че и ние самите нямаме изгода от тяхното форсиране. Ние искаме те да си дойдат тогава, когато ще бъдат обективно необходими, така че тук мненията ни съвпадат всъщност и искам да припомня, че когато приключиха изборите на 13 октомври 1991 г., когато СДС спечели изборите, ние пожелахме успех на СДС. Изявихме готовността си за сътрудничество с него. Многократно сме заявявали това, заявяваме и сега, че при една смяна на политиката на СДС сме готови да работим заедно със СДС. Заявявам го и сега, но както вие не виждате възможност за диалог с правителството, така и ние не виждаме реална основа за диалог с ръководещите коалицията сега. Иначе заявяваме - готови сме, ако ги няма грубата конфронтация и нелепостите. Вие ще получите едно писмено предложение за кръгла маса и се надявам също така положително да ни отговорите, както го направихте и сега.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩНОСТ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (14 ЯНУАРИ 1992 Г., СОФИЯ). Документът е от архива на организацията.


Днес, 14 януари 1992 г., Синдикалният академичен съюз (САС), Съюзът на енергетиците в България (СЕБ), Моряшкият професионален съюз (МПС) и Съюзът на независимите синдикални организации в трамвайния транспорт (СНСОТТ), представлявани съответно от Ермак Димов, Георги Стоилов, Иван Велков и Антон Копринаров, водени от желанието да представляват и защитават синдикалните и професионалните интереси на членовете си пред законодателната, изпълнителната и съдебната власт, взеха решение за учредяване на

ОБЩНОСТ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
(ОССОБ)

със седалище в София.

Общността е доброволно сдружение, изградено на хоризонтален принцип при равнопоставеност на отделните организации, не членуващи в други синдикални федерации или конфедерации в България.

Общността се ръководи от Съвет на председателите. Учредителите приеха СТАТУТ НА ОССОБ и задължиха съвета да разработи и приеме правила за финансовите взаимоотношения.

Общността има отворен характер и към нея могат да се присъединяват и други самостоятелни професионални и синдикални организации (съюзи), подписали Учредителния протокол и приели Статута на общността.

Учредителите упълномощават председателя на САС да изпълнява функциите на координатор за първите шест месеца.

УЧРЕДИТЕЛИ:

за САС: Ермак Димов                          за СЕБ: Георги Стоилов
        за МПС: Иван Велков                          за СНСОТТ: Антон Копринаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


05. НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ (НПС)

Възниква като отговор на конфронтацията между изпълнителните органи на Конфедерацията на труда "Подкрепа” и синдикални и регионални организации. Развръзката идва с решението на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа" да изключи някои синдикални формирования и длъжностни лица. На 5 януари 1992 г. в София 14 организации подписват Съюзен договор за създаване на Национален професионален съюз "Подкрепа". Той се обявява за връщане към принципите на синдикализма, прокламиран още при създаването на КТ "Подкрепа" (тогава наричана независимо професионално сдружение "Подкрепа"). Временните органи - Секретариат и Контролна комисия - подготвят и провеждат учредителния конгрес на 28 и 29 март 1992 г. в Русе. Организациите Синдикална федерация "Геология, металургия, химия - Подкрепа", регионалните организации "Подкрепа” в Русе и Търговище, регионалните професионални синдикати "Подкрепа" в Панагюрище и Раднево, СФ "ГМХ-Подкрепа" - Бургас, Железничарският професионален съюз "Подкрепа", Моряшкият синдикат "Подкрепа" - Бургас

избират ръководство и приемат Статута (Устава). В документа се подчертава главната задача на синдиката: да се създаде нова система за социално партниране, съобразена с автономността на синдикалните организации и работодателите, освободена от политическите пристрастия, работеща в името на реалните интереси на трудещите се.

Като доброволно сдружение на независими синдикални формации, които имат свой устав, програма и учредителни документи, организационна, финансова и юридическа самостоятелност, НПС има за цел да обедини усилията им за ефикасна защита на правата в областта на трудовата заетост, възнагражденията на труда и условията на труд; за подобряване на социалното, битовото и здравното осигуряване на членовете и на техните семейства, за гарантиране на ефективно представителство пред държавните и административните органи и институции, пред работодателите, пред обществените организации в страната и в чужбина.

НПС е за свободна пазарна икономика, за политически плурализъм, за бързо излизане от кризата, в която се намира България. За политически партньор синдикатът има Съюза на демократичните сили, чиято предизборна платформа смята за подкрепена от по-голямата част от българското общество.

НПС е за синдикализъм с либерална насоченост, за синдикален плурализъм в страната, за прегрупиране на синдикалното движение според прегрупирането на социално-икономическите интереси на населението, за участие в управлението на фирмите по подходящ начин.

НПС обединява 19 синдикални формации, изградени на регионален и браншов принцип, с около 60 000 членове. Основните му структури са в автомобилния, водния и жп транспорт, в химическата и металургичната промишленост, в здравеопазването, образованието и в някои фирми в тежката промишленост и във военнопромишления комплекс.

Ръководен орган е Съюзният съвет, в който членуват по един представител от всяка съюзна формация. Президент на НПС е Пламен Даракчиев.

Адрес за контакти:
        София, ул. "Христо Белчев" N 8, ет. IV тел. 81-42-28

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

На пресконференция на 1 октомври 1992 г. в София беше огласено създаването на Независима християн-аграрна партия (предварително наименование).

Инициативният комитет, създаден за нейното учредяване, съобщи, че това ще бъде общонационална по характер партия, която си поставя за цел да защитава интересите на средната класа в България.

Новата партия ще бъде дясноцентристка, демократична, антикомунистическа (доколкото отрича последиците от тоталитарната система и нейните метастази в обществения живот, както и опитите за мимикриране на партийната номенклатура в съвременни условия). Партията ще бъде широко отворена за представители на различни социални групи, има амбицията да бъде организация от модерен западноевропейски тип. Инициаторите възнамеряват чрез нейното създаване да запълнят празнотата, която все още се чувства в политическия живот, поради отсъствието на центристка сила, която да обедини блуждаещия, отхвърлящ политическите крайности български електорат.

Инициативният комитет е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ГЛУШКОВ - депутат и заместник-председател на Седмото Велико народно събрание

ЧЛЕНОВЕ:
АЛЕКСАНДРИНА МИЛЧЕВА - оперна певица
АТАНАС СВИЛЕНОВ - литературен критик, главен редактор на в. "Литературен форум"   
БОРИС СПИРОВ - депутат във Великото народно събрание, бивш министър на земеделието
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ - художник, кинорежисьор    
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ - юрист
проф. ДРАГАН БОБЕВ - завеждащ Катедра по детски болести и ръководител на клиника по детска онкохематология при Медицинския факултет - София
ИВАН ЯХНАДЖИЕВ - художник
КРЪСТЬО СТАНИШЕВ - писател
МАРИН ГЕОРГИЕВ - писател
СВЕТОЗАРИЯ ЙОСИФОВА - юрист
ст.н.с.1 ст. ХРИСТО ДРАГНЕВ - директор на Института по животновъдство - Костинброд, специалист по екология на селскостопанските животни

София, 2 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:05:38
02.10.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!