30 май 1997

 
София, 30 май 1997 година
Брой 41 (1737)


София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЧЛЕНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ" МИЛКО БОЯДЖИЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ПОВОД НА ПРИЗИВА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Отзовавам се от името на сдружение "Хелзинкски наблюдател - България" на отправения от Вас призив за обществен дебат по предложението за участие на Република България в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

През последните 4-5 години постоянно изразяваме отношението си по изкуствено създавани и раздухвани малцинствени проблеми у нас. За широката общественост остана донякъде скрит стремежът още от времето на блоковото противопоставяне за използване утвърдените от ООН, СЕ и ОССЕ високохуманни принципи по правата на човека за дестабилизация и дезинтеграция на селективно подбрани държави и по-специално на България.

Ваше превъзходителство,
Позволявам си да привлека вниманието Ви на някои мои материали по проблема, публикувани в столични вестници, които прилагам: "Стандарт" /19 ноември 1993 година/, "Македония" /5 март 1997 година, 26 март 1997 г., 30 април 1997 година/, "Дума" /26 март 1997 година, 13 май 1997 година/, "168 часа" /24 април 1997 година/, "Зора" /20 май 1997 година/.

Изразявам готовност и бих приел от името на сдружение "Хелзинкски наблюдател - България" покана за участие в обществен дебат с представители на властите и/или на финансово независими правозащитни организации.

В предварителен порядък искам да защитя позицията, че безрезервното подписване от българското правителство на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства основата ще се тълкува като заобикаляне на конституцията, пренебрегване на международните договорености и косвено признаване на наличие на национални малцинства у нас. Този акт би бил в нарушение на конституционния текст, който задължава да пазим неотменно националното и държавното единство на България, и е заплаха за сигурността и независимостта на страната. При това участието ни без аналогични ангажименти на натовските Турция и Гърция не само противоречи на принципа на суверенното равенство на държавите, но е и израз на пренебрежение към жестоката участ на нашите сънародници в съседните страни.

Ако преодоляването на външния натиск е невъзможно, подписването на Рамковата конвенция от правителството на България би могло да стане в краен случай - смея да изразя тази позиция, при наличие на официална тълкувателна декларация. В декларацията би трябвало да се изрази съгласие и подкрепа на залегналите в Рамковата конвенция принципи и разпоредби от програмен тип, като наред с това на тази основа се обяви, че в Република България чужди малцинства няма и по тази причина тя не може да бъде приложена по отношение на нашата държава.

София, 25 май 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА


На заседание на Националния съвет на Българския бизнес блок (НС на БББ), състояло се на 23 май 1997 г., бяха разгледани въпросите, поставени в предварително обявения дневен ред. По въпроса за оценка на работата на служебния кабинет беше изразено принципно удовлетворение от неговата работа, още повече че БББ подкрепяше неговите действия по време на мандата му. Парламентарната група на БББ чрез гласуването си в 38-ото Народно събрание даде своята подкрепа на правителството, излъчено от Обединените демократични сили, и обеща своята толерантност към неговите първи стъпки за следващите 100 дни. Беше направен подробен анализ на резултатите от изборите в присъствието на всички народни представители от Парламентарната група на БББ. Съставът на кабинета в сянка ще бъде обявен следващата седмица.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОБЩОНАРОДНО ЧЕСТВАНЕ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА СИМЕОН ВТОРИ


На 16 юни 1997 година навършва 60-ата си годишнина един достоен българин, който въпреки всичките изпитания и житейски несгоди никога не предаде Родината си.

На този ден нека отпразнуваме рождения ден на Царя на Българите - Н.В. Симеон II, човека, който въпреки изгнаническия си живот не съхрани злоба към жребия, отреден му от съдбата, и към тези, които го изоставиха. Напротив, през всичките тези дълги години с гордост изтъкваше, че е българин и че през целия си живот е мечтал да се завърне в Отечеството си. И затова, когато това се сбъдна и стъпи наново на родна земя, той беше посрещнат достойно и възторжено от своя народ.

Водени от чувства за дълг и признателност, ние - хора, които също понесохме превратностите на съдбата и тежките изпитания, поднесени ни от трагичната историческа участ на България, решихме да учредим Граждански комитет за организиране на общонародно честване на 60-ата годишнина на Н.В. Симеон II.

Едно честване без всякакъв политически оттенък, чуждо на партийни цели и партизанщина, едно скромно почитане на личността, която не забрави род и родина и макар и отдалеч винаги протягаше ръка за помощ и подкрепа.

Нашият комитет е отворен за всички, които биха желали да се присъединят към благородното начинание и да поднесат обичта и уважението си към българския Цар!

За осъществяване на горното съставихме следния протокол:

Днес, 12 май 1997 г., в дома на Милкана Мошанова в София се събраха следните лица:
1. Богдан Борисов Йоцов - син на проф. Борис Йоцов, бивш министър на народното просвещение на Царство България;
2. Милкана Стойчева Мошанова - дъщеря на Стойчо Мошанов, председател на 24-ото Обикновено народно събрание на Царство България;
3. Никола Николов Куртоклиев - син на ген. Никола Куртоклиев, маршал на Двореца на Царство България;
4. Николай Асенов Николов - син на ген. Асен Николов, командир на Първи български
5. Лазар Велизаров Лазаров - син на ген. Велизар Лазаров, началник на Софийския гарнизон на Царство България;
6. Кръстю Петров Жечев - племенник на ген. Рафаил Жечев, началник на Военната канцелария на Н.В. цар Борис III;
7. Васил Петров Жечев - племенник на ген. Рафаил Жечев;
8. Йорданка Димитрова Айранова - дъщеря на командващия ВВС на Царство България ген. Димитър Айранов;
9. Весела Илия Кожухарова - дъщеря на Илия Кожухаров, бивш министър на правосъдието на Царство България, и
10. Борислав Йорданов Стоименов - упълномощен представител на Съюза на възпитаниците на военните на Негово величество училища, школата за запасни офицери и запасното родолюбиво войнство.

Събралите се решиха да учредят Инициативен комитет за общонародно честване на 60-ата годишнина на Н.В. цар Симеон Втори на 16 юни 1997 г. За председател беше избран Богдан Борисов Йоцов.

На събранието присъстваха още Иван Веселинов, Христо Аянов, Борислав Колев и Димитър Попов.

В Инициативния комитет допълнително се включи Невена Данаилова Крапчева - дъщеря на българския публицист Данаил Крапчев, директор на меродавния вестник "Зора".

Реши се за горното да бъде уведомен Негово Величество и чрез Българска телеграфна агенция - пресата.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОДОР КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИВАН КОСТОВ, ДО УПРАВИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НИКОЛА НИКОЛОВ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съгласно Закона за пенсиите към 1 юли всяка календарна година всички пенсии се осъвременяват чрез индивидуален коефициент на базата на средната месечна заплата за страната за трите календарни години, предхождащи годината на осъвременяването.

В началото на май 1997 г. Съюзът на пенсионерите в България (СПБ) предложи на служебното правителство, на Националния осигурителен институт (НОИ) и на Народното събрание до 10 юни 1997 г. да се направи изменение на чл.46 "а" на Закона за пенсиите и осъвременяването от 1 юли 1997 г. да се извърши на базата за месеците март, април и май, което ще бъде адекватно на радикално изменилата се средна месечна брутна заплата през първото шестмесечие на 1997 г.

Надзорният съвет на НОИ не възприе предложението на СПБ и реши за база на осъвременяването на пенсиите да бъде първото тримесечие на 1997 г., с което значително ще бъдат ощетени пенсионерите. При средна месечна брутна заплата 65 694 лв. за първото тримесечие осъвременяването на пенсията ще бъде едно, а значително по-благоприятно за пенсионерите то ще бъде при база март, април и май - около 100 000 лв., т.е. почти двойно по-високо и най-важното - от него ще се възползват предимно пенсионерите с минимални и средни пенсии. Максималните пенсии ще се осъвременяват до наложения от закона таван.

Надзорният съвет при вземането на своето решение не е взел под внимание обстановката, при която е прието изменението на Закона за пенсиите на 31 март 1996 г. и понастоящем.

През първото тримесечие на 1997 г. инфлацията прерасна в хиперинфлация. Нещо повече, цените на стоките и услугите нараснаха многократно, а доходите и особено пенсиите се увеличиха с проценти. Този подход на Надзорния съвет осакатява осъвременяването на пенсиите във вреда на пенсионерите.

Съществува и друга възможност: за база на осъвременяването да се вземе предвидената в проектобюджета за 1997 г. средна месечна заплата от 116 722 лв., която в условията на действието на паричен съвет се предполага, че няма да претърпи промяна до края на тази година.

Ръководството на СПБ вярва във вас и се надява по този изключително важен за пенсионерите въпрос да вземете под внимание нашите предложения и да решите въпроса в интерес на 2,4 милиона пенсионери в страната.

София, 26 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА" НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТРИТЕ НА ФИНАНСИТЕ И НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПО БЮДЖЕТА, ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Отдел "Социална политика на Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" е сериозно обезпокоен от обявените в медиите величини на работната заплата в страната от Международния валутен фонд и Министерството на финансите, които ще се одобряват от Комисията по бюджет, финанси и финасов контрол при Народното събрание, и приемането на бюджета за 1997 г.

Отчитайки настроението на нашите членове и синдикални организации в различни отрасли на бюджетната и на небюджетната сфера, отдел "Социална политика" на КТ "Подкрепа" предупреждава за наличието на реални възможности за нарастване на социалното напрежение и до възникване на ситуации, върху които КТ "Подкрепа" няма да може да оказва влияние.

Намалението на работната заплата средно за страната за периода май - декември 1997 г. спрямо работната заплата за месец май 1997 г. с 27 573 лева и за същия период спрямо месец май 1997 г. за материалното производство с 43 625 лв. е твърде силен аргумент, който ще доведе до значително негодувание от страна на нашите членове.

В потвърждение на гореизложеното Ви представяме таблица за размера на работната заплата в страната за второто полугодие на 1997 г., обсъдена на 20 май 1997 г. в Парламентарната комисия по бюджет, финанси и финансов контрол:

Анализирайки посочените данни, отдел "Социална политика" на КТ "Подкрепа" предвижда рязко спадане на покупателната способност на населението, което ще доведе до намаляване на производството на български стоки, респективно и на размера на постъпленията от данъци.

Отдел "Социална политика" на КТ "Подкрепа" е убеден, че ще обърнете сериозно внимание на нашата тревога и ще вземете необходимите мерки за предотвратяването на ескалиращото напрежение.

София, 21 май 1997 г.

Конфедерален секретар:

инж. ТОДОР МЛАДЕНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ Д-Р ДИМИТЪР ИГНАТОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ КВОТАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "24 ЧАСА" ПЕТЬО БЛЪСКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИКА. Документът е адресиран и до другите средства за масово осведомяване.


В броя на вестника Ви от 22 май 1997 г. е публикуван материал от Христо Христофоров и озаглавен "Депутат от ОДС отказва зам.-министерско място". Цитираният материал се позовава на "осведомени", но естествено анонимни лица. Вероятно тази "достоверна" информация е черпена от страниците на Вашия и на други вестници, където в продължение на повече от месец името ми се спряга от звани и незвани журналисти по повод на ръководството на Министерството на здравеопазването.

Дължа съвсем отговорно да Ви осведомя, че никога не съм имал разговор с г-н Иван Костов, с ръководството на Съюза на демократичните сили или с Парламентарната група по кандидатурите за министър на здравеопазването и за неговия екип. Още по-малко ми е предлагано мястото на заместник-министър.

Що се отнася до д-р Семерджиев и до д-р Сираков, Управителният съвет на Българския лекарски съюз (УС на БЛС) и аз като негов председател и депутат настоявахме те да продължат работата си и в екипа на доц.Бояджиев. Крайно решение по този въпрос е право на личен избор на всекиго.

Самият доц. Бояджиев има възможност лично да се срещне с УС на БЛС и да чуе неговата позиция и настояването му за дори по-широко участие на експерти на БЛС в ръководството на Министерството на здравеопазването.

Уверен съм, че като главен редактор на уважаващ себе си вестник ще дадете място на истината и ще доведете до знанието на читателите информацията, получена от първоизточника.

София, 22 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕТИ СИМВОЛИЧНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ВДРУЖЕСТВОТО


Синдикалната федерация на съобщенията (СФС) уведомява чрез Българската телеграфна агенция средствата за масово осведомяване, че в териториалните поделения на "Български пощи" (ПБ) - ЕАД са организирани символични протестни действия. Главната причина за тези протести е ниското равнище на работните заплати в дружеството и нерешаването на важни за хората социални проблеми.

Средната работна заплата в БП - ЕАД за месец април е 77 340 лв. Сума, с която не може да се осигури издръжката на едно лице, камо ли на цяло семейство. Освен това на 69% от общия персонал работните заплати са под това равнище. Като се има предвид и фактът, че не малко работници са на непълно работно време - 4 или 6 часа, е ясно, че техните заплати са по-малки и от минималната работна заплата за страната.

И всичко това - при положение, че работата на пощенските работници е свързана с голяма отговорност и риск поради специфичния характер на работата им.

В протестните писма, телеграми, декларации и др. се сочат няколко основни причини за това тежко положение, а именно:
- поетата от пощите социална функция при обслужване на населението и несъответстващата на разходите за тази дейност субсидия от държавата (в момента такава изобщо няма);
- неизгодно сключените договори за извършваните услуги по възложителство;
- некомпетентното управление от страна на бившите ръководства на дружеството;
- недостатъчната намеса на бившето ръководство на Комитета по пощи и далекосъобщения за постигане на баланс на интересите между търговските дружества в системата на съобщенията с настояване пред новото ръководство за по-голяма активност в това отношение.

На работещите в съобщенията със Закона за уреждане на колективните трудови спорове е отнето правото да защитават интересите си чрез ефективни стачни действия. Но всички заявяват, че ако поставените искания не бъдат удовлетворени, те ще преминат от символични към ефективни протести.

СФС смята исканията на хората от "Български пощи" за основателни, поради което ще направи всичко възможно за намиране на изход от този сериозен конфликт.

София, 21 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "РАЗБИРАМЕ ЛИ СМИСЪЛА НА ПРАВОТО И ДЕМОКРАЦИЯТА?" НА БЪЛГАРСКАТА БОЖИЯ ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНАТА ЕВАНГЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ


Осем години след началото на демократичните промени за мнозинството от българския народ остават непонятни смисълът и съдържанието на думите "право", "демокрация". Според член 1 от Хартата за правата на човека /ратифицирана, приета и от България/: "... Всяко човешко същество има право на работа, семейство, лично щастие и свобода на самоопределение", т.е. всички хора се раждат равни по права. Самоопределението предполага възможност за всички, повтарям - за всички - за самоволна смяна на местожителство и свобода на съвестта - за личен избор /без насилие или външна принуда/ на убеждения, в т.ч. и на религия. Последното може да се илюстрира житейски така: всеки е в правото си сам, без натиск отвън да решава в кой Бог ще вярва - Христос, Аллах или Шинто; какъв култ ще следва - православен, протестантски, сунитски, и как ще го практикува; ще подскача с думите "Харе Кришна", ще стои на челна стойка, припявайки "рам, рам" или с вдигнати ръце ще говори "небесни езици".

"Знаем го това!" би възкликнал някой. Но голо знание и думи без практическото изпълнение наричаме просто "демагогия". А каква е практиката в страната ни? Тя недвусмислено личи от думите на група студенти по Богословие по повод Евангелската конференция в НДК от 13-17 май 1997 г.: "Протестантите са наши заблудени братя, които ние трябва да върнем в правия път..." /цитирам дословно казаното в новините на Канал 1 по Българската национална телевизия във вторник, 13 май 1997.Г./. Тези млади хора посрещаха излизащите от залата и яростно се нахвърляха върху тях с упреци, захващаха заядливи спорове и ги упрекваха, по-точно им се караха, задето хорицата избрали протестантското богослужение, което значело, че "се срамуват да се нарекат българи"...

А друга група - младежи от ВМРО и скинхедс, след като демонстративно отскубнаха транспаранта, рекламиращ въпросната конференция от фасадата на НДК, и публично го подпалиха, нахълтаха в залата и с викове и халосни изстрели опитаха да осуетят събрание, за което други са се трудили и са плащали да бъде организирано.

През 1992 година имаше подобна случка и с конференция на Улф Екман, а през 1995 година в Русе 40-50 "скинари" нанесоха побой над деца и възрастни жени от официално регистрираната Българска Божия Църква по време на легално богослужение. Съществуват и множество други примери на насилие над неправославни вярващи.

Очевидно тези млади хора изземват функциите на някогашната милиция, насъскана да бди дали някой се отклонява от модела на поведение, определен и наложен от "Партията" и ако да - доброволно или насила да бъде върнат в правия път... Само че "най-вярната идеология" днес е заместена с "най-правата вяра", "Партията" (единствена) с "Църквата" /пак единствена/, а комсомолците, авангард на комунизма с новите комсомолци /семинаристи, студенти-богослови, националрадикали - авангард на православието.../

До 1989 година всякакви некомунистически партии бяха забранени, сега се скандира - "Всякакви неправославни общности - извън закона!".

Ленин си позволи да налага на някого в едно общество и бяха приети съответните закони. Днес в Отечеството ни силно се дискутира създаване на нов Закон за изповеданията, който да наложи повсеместно Православната вяра, Православната църква и Православното вероучение /думата "наложи" върви заедно с думата "насила"/...

В болшевишка Русия най-прогресвният и най-хуманен строй беше съпроводен с терор, насилие и реки от кръв, за да стане ясно, че нито е прогресивен, нито хуманен, нито строй /а деструкция на обществото/. В посттоталитарна България "лансирането на "най-правата вяра" трябва ли да се придружи с насилие и кръв, за да осъзнаем, че нито е права, нито е вяра, нито изобщо християнството е това, което се прави в момента?

Ленин изписа тонове хартия с доказателства за правилността на неправилните си действия. Що се отнася до религията, в нашите медии срещаме неприкрит възторг или поне мълчаливо съгласие за поведение в пълен разрез с правото, толерантността и демокрацията. Принципът е същият: насилие над някого, заставяне да приеме нещо, което не е избрал доброволно, напротив - лишен е от възможност за избор и е принуден да приеме чужди рамки, които някой държи да му навлече.

Комунизъм и НКВД-дружини, фашизъм и СС-щурмоваци, православие и богослови, ВМРО, скинове... Имената са различни, но поведението е сходно. И какво определение - ислямски, панславистичен или православен - ще се постави пред съществителното "фундаментализъм" е без значение. Резултатите са едни и същи - страдание, болка и мъчение за жертвите му, а поведението - навяващо първобитност, средновековно мракобесие или дива азиатщина. Механизъм на насилие, отнето право на хората сами да решават, да се самоопределят и като цяло проява на нетолерантност и недемократичност.

Всъщност това е една от формите, под които авторитарният тоталитаризъм мимикрира и скрито продължава да съществува в обществото ни до днес. И ако с явния приключихме на 4 февруари 1997 г., то със скритата му форма ще се борим още дълго, защото, както личи, здраво се е вкоренил в душите ни. Ние просто сменяме фасадата, самозаблуждавайки се, че вече го няма. И така - тоталитаризмът умря, да живее тоталитаризмът!

София, 21 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 30 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ В СОФИЯ НА 25 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА


РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл.17. Контролен орган на Партията на българските жени /ПБЖ/ е Ревизионната комисия.
/1/ Централната ревизионна комисия /ЦРК/ се избира на редовния конгрес на ПБЖ.
/2/ Общинската ревизионна комисия /ОбРК/ се избира на Общинската отчетно-изборна конференция на ПБЖ.
/3/ Дружествената ревизионна комисия /ДРК/ се избира на отчетно-изборно събрание на дружеството на ПБЖ.
/4/ На всички нива ревизионните комисии се избират с мандат от 5 години.

Чл.18. Ревизионните комисии се смятат за избрани при обикновено мнозинство от присъстващите на съответния форум. Решението за избиране се взема с явно гласуване.

Чл.19. Централната, общинската и дружествената ревизионна комисия контролират финансовата дейност съответно на Националния съвет, на общинските организации и на дружествата, както и на техните звена. Те контролират предложенията, сигналите, жалбите и молбите на членовете на ПБЖ.

Чл.20. Председателите на ревизионните комисии на всички нива се определят на първото вътрешно заседание на съответната ревизионна комисия.

Чл.21. Председателите съответно на ЦРК, ОбРК и ДРК участват в заседанията на съответния орган на ПБЖ със съвещателен глас.

Чл.22. Висшестоящите ревизионни комисии оказват методическа помощ на по-ниско стоящите такива.

Чл.23. Във всички нива на ревизионните комисии се избират по трима членове - председател и двама членове.

Чл.24. Издръжката на ревизионните комисии се определя от бюджета на съответното организационно ниво на ПБЖ.


РАЗДЕЛ VI
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО НА ПБЖ

Чл.25. Паричните средства и имуществото на ПБЖ се получават от:
/1/ встъпителен членски внос, който е по желание, но размерът му не е по-малък от десет процента от минималната работна заплата за страната;
/2/ Постоянният членски внос се плаща всеки месец до 10-о число вкл. и е:
     - в размер на един процент от минималната работна заплата за страната за безработни, студенти и пенсионери;
     - в размер на пет процента от минималната работна заплата за работещи;
/3/ Встъпителният и постоянният членски внос се разпределят:
     - тридесет и пет процента за дружеството на ПБЖ;
     - петнадесет процента за ОбС на ПБЖ;
     - петдесет процента за НС на ПБЖ;
/4/ Дарения и завещания;
/5/ Стопанска дейност;
/6/ Субсидии от държавния бюджет.

Чл.26. Изпълнителното бюро на Националния съвет е управител на цялото придобито имущество на ПБЖ. Той взема решения за управлението и разпореждането с него, като може да го предоставя за ползване и стопанисване на общинските организации на ПБЖ.


РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Националният съвет и Изпълнителното бюро на НС се представляват от председателя на ПБЖ.

Чл.28. Символите на ПБЖ по форма и съдържание се определят от Изпълнителното бюро на НС на ПБЖ.

Символите са:
/1/ Членска карта;
/2/ Емблема, представляваща графично изображение на майка с дете.

Чл.29. Партията на българските жени прекратява дейността си при:
/1/ Вливане със или в друга партия;
/2/ Разделяне на две или повече партии;
/3/ Саморазпускане;
/4/ Разпускане по решение на Върховния съд.

Чл.30. Настоящият устав е приет на Учредителния конгрес на ПБЖ, състоял се на 25 януари 1997 г. в гр. София.

Чл.31. По всички неуредени от настоящия устав въпроси се прилагат КРБ, Законът за политическите партии и общите правила на българското гражданско законодателство.

Чл.32. Настоящият устав се състои в два еднообразни екземпляра и е подписан от всички учредители.

(Пресслужба "Куриер")


---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 27 май 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред., Валентина Игнова, Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.