30 септември 1991

София, 30 септември 1991 година
        Брой 191 /466/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ. Копие от писмото е изпратено до Централната избирателна комисия и до Българското сдружение за честни избори.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Във връзка с появилите се в печата съобщения за евентуално отлагане на изборите за кметове се обръщаме към Вас с настоятелна молба да не се допусне промяна на определената за избор на кметове дата.

Внушението на тази промяна идва от политически пристрастни членове на Централната избирателна комисия и е плод на съвпадналите политически интереси на Българската социалистическа партия и Националното движение "СДС".

Надяваме се, че до подобно решение няма да се стигне, защото това - за кой ли път - ще постави под съмнение безпристрастността на Централната избирателна комисия и ще бъде пореден опит чрез решения да се влияе на изборните резултати.

София, 27 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ШЕСТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НЕДОБРОНАМЕРЕНИ СПЕКУЛАЦИИ С ИМЕТО И ЕМБЛЕМАТА НА СДРУЖЕНИЕТО.


Независимото сдружение "Екогласност" - София, упълномощено да представя пред Националния координационен съвет на СДС и Националното движение "Екогласност”, потвърди на шестото си общо събрание своето участие в коалицията СДС като негов член - основател. "Екогласност” призовава своите членове и привърженици да гласуват със синята бюлетина.

Сдружението не може да отмине факта, че напоследък с неговото име се спекулира. В предизборните си предавания и материали коалицията, наречена "СДС-център", използва системно името "Екогласност” и запазения знак на сдружението. С това се внушава, че "Екогласност" е в съюз с организацията на Дертлиев. В случая имаме проява на политически паразитизъм от негова страна, целяща да внесе объркване сред избирателите и да отклони гласове. Но докато неговата изгода в случая е съмнителна, вредата, нанесена на "Екогласност”, е явна - сред нейните привърженици се създава чувството, че тяхната организация ги е предала и е влязла във връзки със съмнителни политически образувания.

Общото събрание категорично настоява да бъдат прекратени спекулациите с името и знака на организацията. Независимото сдружение "Екогласност” ще предприеме всякакви, включително и съдебни мерки срещу използването на името му за нечисти цели. Изпратено е писмо до ЦИК в този дух, а авторът на запазения знак на сдружението е дал под съд СДС-център за кражба на интелектуална собственост.

Общото събрание настоява да се даде телевизионно време на представители на "Екогласност”, които да разяснят на избирателите истинската позиция на сдружението.

София, 26 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/.


УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската работническа социалдемократическа партия /БРСДП/, партията на Димитър Благоев - Дядо ще участва в предстоящите избори за нов парламент и местни държавни органи за пръв път след 72 години дълбока нелегалност. Нашата партия бе разтурена през 1919 година от шепа коминтерновско-болшевишки главорези начело с Васил Коларов. Нейният 22-и конгрес бе превърнат в първи комунистически конгрес. Членовете на нашата партия бяха безмилостно изтребвани както от фашистката власт, така и от комунистите болшевики. Над 3200 са жертвите на нашата партия, оставили костите си по сибирските лагери на смъртта по вина на Васил Коларов, Георги Димитров, Христо Кабакчиев, Тодор Луканов и сталинистката върхушка в КПСС от 1934 до 1953 година.

Сега сме свободна парламентарно-конституционна партия. Участвайки в предстоящите избори, ние не си правим илюзии, че можем да получим абсолютна победа. Това би било мечта на безумци. Ние не сме милионна партия. Нашата партия е силна не със своите членове на книга. Тя е силна, защото е работническа партия, нейните корени са в широките трудови маси от града и селото. Ние разчитаме на подкрепата на всички избиратели, които не желаят кървави диктатури, насилието, тоталитаризма и авторитарна власт. Нашата партия е дълбоко убедена изаявяваме, че единственият изход от политическата, икономическата и духовна криза, в която е изпаднала нашата страна, може и трябва да бъде спасение единствено с обединените усилия на земеделците и работниците.

Българската работническа социалдемократическа партия признава силата и съзнанието на широките слоеве от селските трудови хора. Ето защо ние смятаме, че само здрав съюз между селяните и работниците е в състояние да изведе Република България на широкия друм към просперитета и доброто бъдеще. Ние сме за участие в изборите в една мощна коалиция сБЗНС - единен под егидата на СЕЛСКО-РАБОТНИЧЕСКИ НАРОДЕН БЛОК.

Българската комунистическа партия, сега с ново име БСП, не може и не трябва повече да води за носа българския народ. Тя не е способна да управлява страната.
Тя не може да даде на народа това, което той заслужава. Ако можеше, тя щеше да го направи през 46-годишното си господство в страната. Ние апелираме към българския избирател да си припомни приказката за вълка и седемте козленца. Сега съдбата на България е поставена на карта. Да бъдем или да не бъдем!

На политическата сцена след 10 ноември 1989 година се появи нова политическа сила, наречена СДС - Съюз на демократичните сили. Българската работническа социалдемократическа партия счита, че тази сила е временно явление в нашата страна. СДС е конгломерат от различни политически течения. Там са намерили приют лидери и групи с крайнодесни реакционни възгледи, реваншисти, внедрени комунисти, ренегати от най-долно качество и отделни партии, които в миналото доведоха България до две национални катастрофи, монархисти и хора, които продължават да плачат като девици, загубили своята невинност. Те не могат да водят страната към прогрес и стопанска стабилност, понеже се разяждат от борба помежду си за власт. Освен това някои от тези движения и партийки имат за задача да подчинят страната ни на империалистическите сили от запад, забравяйки, че България е една от най-старите държави в Европа, страна, дала своя принос в световната култура, страна, която има своя 1300-годишна история. СДС не може да осъществи никаква своя политическа програма, защото по същество е орел, рак и щука.

Българската работническа социалдемократическа партия, изхождайки от сегашната международна и вътрешна политическа обстановка, предлага на българските избиратели програма, която има за цел да направи действителни стопански, политически и духовни промени в страната още сега, а не в далечно обозримо бъдеще. И така, ето я накратко:


1. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

- Признава върховенството на парламента и Конституцията в Република България.
- Приема, че стопанин на страната трябва да бъде само Министерският съвет и неговите органи. Той е отговорен за добро или лошо както пред народа, така и пред външния свят. Неговите функции и правомощия трябва да се простират единствено в рамките на конституцията и законите в страната.
- Установяване в страната ни на ред и законност, за ликвидирането на сегашния хаос и безвластие.
- Поставяне под административен контрол при най-строго спазване на законите невижданата спекула и зверския капитализъм, какъвто не познава нашата история.
- Да се сложи край на криеницата, засягаща живота и съдбата на хилядите български семейства, отделяли от залъка си за свой дом. В Република България всеки гражданин да има свой покрив над главата си.
- Ревизия на всички закони, приети от Великото народно събрание, и особено на Закона за земеделските земи и на Правилника за приложението му.
- Прилагане на Наказателния кодекс с всичката му строгост срещу криминалните и стопанските престъпления и престъпници. Да се вдигне мораториумът от смъртното наказание срещу тероризма и терористическите банди, които отнемат живота на отделните граждани, саботажи от държавна важност и шпионаж в полза на чужди държави.
- Реорганизация на Министерството на вътрешните работи с оглед това министерство да се превърне в обикновено гражданско министерство, а не страшилище за народа. Успоредно с това ние ще се борим да бъдат създадени мощни служби на разузнаването и контраразузнаването. Тези служби трябва да бъдат истински щит на нашата сигурност и суверенитет, за борба против подривни действия на чужди централи.
- В Министерството на вътрешните работи да имат воински звания само служителите от униформената полиция и органите на Противопожарната защита. Граничните и вътрешните войски да преминат под ръководството на Министерството на отбраната. Охранителните функции по опазването на държавни имоти, отговорните държавни органи и лица да се поемат от униформената полиция, която да формира специални поделения за това.
- Министерството на отбраната да възприеме старите бойни традиции на Българската армия. Да се изработи нова, съвременна военна доктрина, гарантираща сигурността на страната ни при условията на необвързаност с военни договори. Да се възстановят старите воински звания в армията ни.


2. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

- Дружба и взаимопомощ с всички страни и народи, които зачитат нашия суверенитет и териториална цялост. Особен приоритет да имат отношенията ни със съседните страни.

- Зачитане на международните съглашения и договори, които е приела и подписала нашата страна. Да бъдат денонсирани ония клаузи и постановки, които поставят страната ни в унизително и неравностойно положение.

- Ревизия на Берлинския договор от 1879 година и Ньойския договор от 1919 година с помощта на ООН, за да се изправят заробващите и несправедливи клаузи в тези договори. България не е и не може да бъде ярешката кожа на картата, осакатена и разкъсана по волята на някои империалистически държавници от времето.

- Пълна и безусловна закрила на българите, живеещи зад пределите на сегашните ни граници. Да се поощрява и подпомага за реимиграциятта на всички българи, желаещи да се завърнат в Родината ни.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОПИТАХА ДА ИЗГОНЯТ ОТ "ЕКОГЛАСНОСТ" ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПЪРВИТЕ РУСЕНСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ, СЕГА ПРАЗНУВАТ ТЯХНАТА ГОДИШНИНА" НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ".


Според съобщения от Софийското независимо сдружение "Екогласност” на 28 септември 1991 г. пред "Кристал” се организира ден на екологичен протест по повод на първата демонстрация на русенските жени през 1987 година. Причина за тази първа масова демонстрация против властта бяха обгазяванията с хлор от завода в Гюргево. Помнят се имената на ЦОНКА БУКУРОВА и ДОРА БОБЕВА, които първи преодоляха страха си и неколкократно излязоха на площада пред недоверчивите очи на съседите, пред явните и тайните камери на сигурността, пред страхливо обърнатите гърбове на съгражданите си. За тях беше направен и филмът "Дишай", чиято премиера на 8 март 1988 г. доведе до образуването на първото в страната независимо сдружение. Оттам тръгна организираната българска опозиция.

За две събрания през лятото на тази година сегашният секретар на Софийското сдружение Едвин Сугарев специално се разходи до Русе и опрян на групата свои "активисти", се опита да изключи от Русенското сдружение на "Екогласност" не кой да е, а ЦОНКА БУКУРОВА и ДОРА БОБЕВА. По познат сценарий лумпениадата викаше ”у-у-у” на всеки опит на парламентарната група на Политическия клуб "Екогласност” да се опита да разясни колко милиона екю са отпуснати на Русе (примерът с Красен Станчев) и дори когато Петър Слабаков се опита да каже колко трудно е издействал от президентството специална апаратура за истинско изследване на въздуха в Русе, агитката крещеше: "Това не ни трябва!","Вие сте комунисти, защото подписахте конституцията!"

Ролята на Едвин Сугарев и Лъчезар Тошев бе да поощряват и насочват 30-тината присъстващи (от иначе 300-та регистрирани членове на "Екогласност” - Русе) и да искат изключването на "предателите” и "родоотстъпниците". Вината им била, че са "комунисти", защото подкрепяли оставането в парламента и изобщо "всеки, който е бил активен опозиционер преди 10 ноември 1989 година, не може да не е бил агент на Държавна сигурност и изпълнител на Плана "Клин".

Сега 20-тината останали членове в Софийското сдружение "Екогласност" се представят за някакво мощно "национално движение", "за членове на истинския Се Де Се" и вяроятно в градинката пред "Кристал" ще минат немалко познати физиономии със значки на Радикалдемократическата партия, на АСП или на "Подкрепа". Познаваме ги, защото те бяха едни и същи и когато се провеждаше "събрание” на Клубовете за демокрация срещу Петко Симеонов, и когато се провеждаше събрание на Зелената партия срещу Александър Каракачанов, и когато се провеждаше събрание на "Екогласност” срещу Петър Слабаков.

Но ги познаваме от около година. Нямаше ги през 1988 година, нямаше ги през 1989 година пред същата тази градинка на "Кристал", нямаше ги дори на изборите през 1990 година.

София, септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВОДЕНЕ НА ТОЛЕРАНТНА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА МЕЖДУ ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ.


Предизборната кампания постепнно навлиза в най-същинската си част, което предполага изостряне на политическата борба. За голямо съжаление СДС-либерали констатира недопустимо високо равнище на противопоставяне между кандидатите на опозиционните партии, в това число и срещу кандидати на СДС-либерали. В резултат на подобно развитие Българската социалистическа партия е в състояние необезпокоявана да консолидира своята електорална база, а опозиционните сили губят свои гласове.

Ние, СДС-либерали, още веднъж призоваваме всички опозиционни формации да преразгледат изборните си стратегии и да изведат с най-висок приоритет надеждата и желанието на българския народ за слизане от власт на БСП по парламентарен път.

СДС-либерали от своя страна обявява, че ще избягва всякаква публична конфронтация с кандидати на други опозиционни сили. Нека да помним, че резултатите от изборите ще бъдат с нас още дълго време и поправителен изпит скоро няма да има.

София, 27 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Партията на труда в своите декларации от 20 февруари и 23 август 1991 г. заяви, че няма да участва в предварително изготвения сценарий и новизборен фалшификат на трипартийната отечественофронтовска коалиция: БКП (БСП), СДС и БЗНС (казионен), че това е още един път отново да се измами българският народ и световната демократична общественост и че престъпната комунистическа (лъжесоциалистическа) партия трябва да бъде забранена и поставена извън законите на страната, а партийното й имущество - изцяло национализирано.

Партията на труда е християнска демократична политическа организация, основаваща се на християнските начала, на християнската ценностна система; тя е социалистическа демократична партия от западен тип.

Основната цел, която е поставена преди всичко, е възстановяването на конституционната парламентарна демокрация и защитата на държавния суверенитет на България. Тази заветна национална задача ще бъде постигната чрез възвръщането към свещената Търновска конституция, създадена и защитавана от нашите велики предци, включително и чрез възстановяване на монархическата институция и на легитимната царска династия в страната.

Това е единственият верен и достоен път на нацията към демокрация и спасение от гибел, друга алтернатива просто няма и не съществува!

Нашият девиз е: "Бог, Цар, Отечество!"

Нашата партия напуска Коалицията за Търновска конституция "Свобода", но продължава естествено и неразривно да е свързана с нея.

Поради тези основни съображения и независимо от обявения бойкот ние призоваваме своите съмишленици и привърженици, както и целия български народ да гласуват на предстоящите избори за представителите на Коалиция за Търновска конституция "Свобода" с бяла бюлетина с три сиви ивици.

С вашия глас да бъде окончателно и завинаги пресечен пътят на лъжедемократите от шпионските и диверсионни централи на зловещата и ненавистна соцкомунистическа партия и на създадената от нея номенклатурна "опозиция"; да бъде даден достоен общонароден отпор на новата отечественофронтовска комунистическа коалиция, която показа, че действа срещу националните интереси на страната.

Да живее свободна, независима и демократична България!

Да живее българският народ!

София, 25 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ (БНП) ЗА УЧАСТИЕ В НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ОБЩИ ИЗБОРИ.


ЧОВЕК трябва да бъде ОСВОБОДЕН от СТРАХА, от БЕДИТЕ и НЕСИГУРНОСТТА, от НЕЗНАНИЕТО, от ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ и от НАСИЛИЕ


ПРОГРАМА - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Основното и неотменно право на човека е правото му на живот и той не може да бъде отнеман насилствено или със закон, включително и от неговите създатели.

В СВОБОДНИТЕ ОБЩЕСТВА гражданите гласуват доверие чрез ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ на своите избраници. Последните, облечени във власт, КОНСТИТУЦИОННО обезпечават социалната сигурност на личните свободи на ЧОВЕКА.

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ е за:

1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СВЕЩЕНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ от парламент, излъчен чрез демократични избори, по време на които политическите формации ОТКАЗВАТ каквато и да е форма за манипулиране на общественото съзнание.

2. СВОБОДА, ХУМАННОСТ, РАВЕНСТВО, ВЗАИМОПОМОЩ, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ.

Горните ценности (стойности) имат еднакъв ранг, независимо от реда на тяхното оповестяване. Само общото им признаване и спазване може да гарантира запазването на човешките достойнства.


ХУМАННОСТ

Човек трябва навсякъде и във всичко да проявява своята търпимост и толерантност, а ако може и обич към всички живи същества.

СПРАВЕДЛИВОСТ

Справедливост изисква еднакво отношение към всички същества, независимо от тяхната възраст, име, принадлежност, раса, пол, религия и др., а към децата и възрастните - подчертана отговорност.

ВЗАИМОПОМОЩ

Тя дава шанс на всички хора да просперират на базата на равенството и възможностите.

СВОБОДА

Свободата като изконно право и осъзната необходимост се явява сигурна преграда срещу диктатурата и насилието.

РАВЕНСТВО

Хората се раждат равни пред Бог и трябва да бъдат равнопоставени в обществото.

Ние сме за равноправие, което не значи уеднаквяване и унифициране, а е израз на равностойността на всички хора.

СОЛИДАРНОСТ

Тя обединява хората в стремежа им за по-добър живот, прави ги сигурни и им вдъхва увереност.

3. Българската народна партия (БНП) заявява, че само когато съзнанието за отговорност спрямо ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ, ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ и най-вече към СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ стане наша основна мисъл и действие, ние можем да изградим ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО в цялостния му вид.

4. БНП защитава ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ както на своите членове, така и на ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, които радеят за ДЕМОКРАЦИЯ:

а) БНП се обявява за защита на гражданските и политическите права и интереси на всеки български гражданин извън страната, както и на българските църковни общности по света;
б) БНП не отказва справедлива помощ и защита на нуждаещите се.

5. Силата и сплотеността на БНП се гарантират преди всичко от солидарността между хората.

6. БНП се обявява за цялостно осигуряване правото на труд и ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА НЕОБХОДИМОСТИ.

7. Българската народна партия е за свещена и неприкосновена частна собственост.

8. БНП се обявява за премахване на класовите привилегии.

9. За социална отговорност при самоопределянето на човека - народност, религия, име, принадлежност.

10. За постоянна борба срещу ограбване на човека чрез политическо, икономическо и държавно-административно потисничество.

11. БНП отказва насилието и диктатурата на обществото към определени малцинства, етнически групи и религиозни секти и др., както и обратния смисъл.

12. БНП не отхвърля двете демократични форми на управление. Единствено и само българският народ като суверен има правото да определи формата на управление в България.

13. За външна политика, която да почива на принципа на неутралитета и да бъде в унисон с общите политически тенденции на обединяваща се Европа.

14. Българската народна партия е за ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ АКО ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ И ГРАЖДАНСКИЯ КОДЕКС ВЛИЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС СВОЯ СЪЗДАТЕЛ - КОНСТИТУЦИЯТА, ТО КОРЕНИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА СТРУКТУРА СЕ ПРЕКЪСВАТ И ДЪРЖАВАТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ТОТАЛИТАРНО-АДМИНИСТРАТИВЕН АПАРАТ.

Залцбург, 21 юли 1989 г.

София, 3 февруари 1990 г.

Плевен, 27 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА ФОРУМА НА 31 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


В края на XX век отечеството е в опасност! Населението на България намалява. Влошава се качественият състав на нацията. Масово емигрират висококвалифицираните, високообразованите, сръчните. Изменят се етническите пропорции на българския народ.

Земята с най-прекрасната природа е пред екологична катастрофа - замърсени води, отровена почва, унищожени гори!

Икономическа криза души народа. Повече от половината от населението живее в унизителна бедност. Икономическата реформа, окована във веригите на стопанската номенклатура, тъпче на едно място.

Обществен хаос, морална криза, висока престъпност, политическа нестабилност характеризират живота на България след четирите години на тоталитарното комунистическо робство.

Очевиден е историческият извод: за освобождението на нацията от злото и нещастието, тръгването й по пътя на съживяването и оздравяването е необходимо ПЪЛНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА НА КОМУНИСТИТЕ ОТ ВЛАСТТА НЕЗАВИСИМО ОТ ИМЕТО, С КОЕТО СЕ НАРИЧА В МОМЕНТА. Задължително е очистването на обществото от зловредното влияние на комунистическата идеология.

ТАЗИ Е НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ЗАДАЧА НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ (БДФ) В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ!

Успешното решаване на тази задача ще позволи на България да тръгне по пътя на СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА, СОЛИДАРНОСТТА, ЕДИНЕНИЕТО НА НАЦИЯТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ!

Като споделя общите цели, прокламирани в предизборната програма на СДС, БДФ представя свои идеи и предизборни програмни цели, очертаващи неговата политическа физиономия:

1. БДФ е за национално единение, толерантност и ненасилие във всички области на обществения живот. За нас са позволени само мирни законни средства.

2. БДФ е за пълното отстраняване на БКП/БСП от участие в управлението на страната. Ние се задължаваме никога да не влизаме в коалиция с участие на комунисти на всички нива на властта.

3. БДФ е за пълна конфискация на всички имущества на БСП, включително имоти, фирми и скрити доходи. Не може цяла държава да тъне в бедност, а партията, която я е докарала до тази бедност, да тъне в богатства и разкош.

4. БДФ е за даване под съд на всички, извършили престъпления през годините на комунистическо управление и прикривани от комунистическатапартия.

5. Цялата вина на партията на комунистите трябва да бъде разкрита, огласена и заклеймена.

6. БДФ е за изменение на онези текстове от конституцията, които ограничават правата на гражданите, и за провеждане на референдум за нейното цялостно одобрение или отхвърляне от народа.

7. БДФ е за парламентарно управление с разделение и равновесие на трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна.

8. БДФ счита, че основа на благоденствието на нацията може да бъде само неприкосновеността на частната собственост и свободната стопанска инициатива. Богата държава може да има, когато има богати граждани.

9. БДФ счита, че държавата трябва да се грижи за социално слабите, които обективно не могат да си осигурят прилично съществуване - пенсионери, инвалиди, студенти, учещи, майки и др.

10. БДФ счита, че приватизацията следва да се проведе енергично, бързо и компетентно. Държавата трябва да престане да бъде главният работодател в страната. Стопанската номенклатура на комунистите не трябва да участва в приватизацията.

11. Националната ни икономика трябва да се изгражда на базата на съвременно частно земеделие, туризъм и други специфично наши ресурси.

За БДФ частният земеделски стопанин е централна фигура в икономическото развитие, а едноличните ферми и доброволните кооперациина село - основни структурни единици на българското земеделие.

12. БДФ е за коренна реформа в образованието, издигане на нивото на преподавателския............... [липсва текстът на с. 9]

...то на българския народ. Знакът от този печат можете да видите в десния горен ъгъл на вестник "Нова демокрация", седмичник на нашата партия. Предизборната ни бюлетина е бяла с две зелени ивици и една жълта между тях. Вярвайте ни! Така както ви вярваме ние. Обичайте ни, както ние ви обичаме.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ГРУЗИЯ.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) с нарастваща тревога следи развитието на събитията в Грузия. Президентът на Грузия Звиад Гамсахурдия по най-безцеремонен и навяващ спомени за сталинската практика начин се разправи с основната опозиционна сила в Републиката - Националнодемократическата партия на Грузия.

Ние, българските националдемократи, решително протестираме срещу това грубо посегателство върху основните принципи на демокрацията. Нетърпимостта към чуждото мнение и бруталното смазване на инакомислещите е една от основните черти на сталинската тоталитарна система.

БНДП призовава всички демократични сили в България да изразят своя протест срещу незаконните и недемократични методи на действие на президента Гамсахурдия и приканва съответните международни институциида се намесят за освобождаването на арестуваните лидери и на грузинските националдемократи.

Считаме, че защитата на арестуваните водачи на опозицията на Грузия е дълг на всички нормални демократични партии.

София, септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ФРАГМЕНТИ КЪМ АКТУАЛНА ИДЕЙНА ПЛАТФОРМА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ ТРЕТА), ПРЕДСТАВЕНИ НА ВТОРИЯ (ИЗВЪНРЕДЕН) КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 17-18 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


За нас, радикалдемократите, не е некултурно да изразиш ясно, емоционално презрението си към продължаващите да се държат заедно комунисти заради непрестанните им опити да се представят за демократи и да бъдат същите, и да се опитват да бъдат същите господари на живота ни. Едно решително неразграничаване от тяхната житейска и парламентарна пластика би означавало, че ние все едно признаваме тяхната промяна, би означавало да им помогнем в изграждането на уж демократичния им облик. Опозицията трябва да изглежда различно, трябва да се държи различно, тя трябва да сваля чрез благородните си провокации маските на вчерашните всесилни властници, да не им дава възможност да се крият в новите си дрехи на нормални европейски хора. Трябва да напомня, че много от тези хора всъщност съвсем не са сменили сталиновската куртка. И тази наша роля, тази наша задача в екстремните условия на прехода ни към демокрация също означава да внасяме култура в политическия диалог, да хуманизираме и да осветяваме с разум и чувства мрачните коридори на досегашната тоталитарна власт. Другото би означавало просто нищо да не се промени, другото би означало и ние дастанем като предишните, да се смесим с тях.


IV. МЕЧТАТА НИ ЗА НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ И ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЪРЖАВА

За България не трябва да се мисли и да се говори абстрактно. България е обживяна исторически и затова ние мечтаем за ново Възраждане, а не за усвояване на някакъв пущинак. Нашите деди са знаели как да живеят на тази земя, знаели са как да я обитават. Чудото на българското Възраждане е в тяхната удивителна способност да изградят във високите котловинни полета едно паралелно с османската имперска структура високо цивилизовано битие и след това да го пренесат, да го разпростират върху цялото национално пространство. Именно в това трябва да бъде същността на новото българско Възраждане. Очевидно ще трябва още известно време да живеем редом със социални зони, заразени от социализъм - социалното съзнание на определени групи, уродливо приватизирани фирми, неразбити докрай бастиони на тоталитарно-държавното. Ще трябва постепенно да ги обхващаме отвсякъде с територията на свободната стопанска инициатива, с естествеността на нормалното живеене, на нормалното поведение, на нормалното общуване.  Ще се сблъскат две концепции за живота - тази на уродливата комунистическа уж подреденост и тази на неограничаваното човешко битие. За нас държавата е това, което гарантира основите на съществуванието ни, но не ни ограничава непрекъснато. За нас либералната държава е във възстановяването на българските самоуправленски традиции, във възкресяването на регионалните, местните особености и различия, във възвръщането на безкрайното разнообразие на поместените в така променящия се български ландшафт селища. Възродена България трябва да отхвърли бедняшката психика на самоизолацията около четири-пет декара земя. Очевидно българското село не може и не трябва да се върне до военното си състояние, там трябва да преобладава фермерството и както е навсякъде в модерния свят, малък ще бъде процентът на занимаващите се със земеделие. Но възродена България ще има и много други приоритети, които ще правят битието на хората природно и хармонично. Нашата мечта за ново българско Възраждане и за либерална държава е постижима само ако наистина разкрепостим от стагнацията, от социални инфантилизъм, от несамостоятелността в стопанската и в културната област колкото се може повече българи, ако трайно се борим да бъдат освободени като национална общност на здраво свързани чрез общи ценности люде, ако всички ние престанем да бъдем едва понасящи се озлобели индивиди, усещащи се клаустрофобично затворени в сегашните ни държавни граници.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП). Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до генералния секретар на ООН, до Международната комисия за наблюдение на изборите в България и до средства за масово осведомяване.


Броени дни остават до съдбоносните за България и за нейния многострадален народ избори. Ще бъде ли сменена престъпната червена система или България ще остане червено петно на тоталитаризма, демагогията позора и мизерията? Червено-синята номенклатура действа деспотично в държавното управление, в радиото и телевизията начело с шареното политбюро, безличен президент и с антидемократичните закони за изборите, които определят оставането на власт на прекръстените червени мафиози. Демокрацията е обречена на гибел още в своя зародиш  без права и без хляб (с тези зловещо-високи цени) в сравнение със заплатите.

Почти всички извънпарламентарни партии нямат никакви условия и са лишени от реално участие в предизборната дейност. Приетите от Народното събрание и правителството закони за 4-те процента, за финансиране и за достъп до радио и телевизия са дискриминационни и недемократични. Червено-сините разполагат с милиони в наличност, с фирми, допълнително получават 17 милиони лева и ще получат още 10 милиона лева от спечелени депутатски места. Те разполагат с хиляди оборудвани сгради, клубове, телефони, факсове, коли, мегафони, огромен щаб от щатни слуги. Те се борят да се самоизберат отново и да запазят икономическата власт на БСП и новите пирати като Петко Симеонов.

Извънпарламентарните партии разполагат с възможност да получат в заем 300 хиляди лева, при условие че заложат апартаменти и имущество. Червено-сините с комисиите в избирателните райони саботираха незаконно 10 дни регистрирането на кандидатите на извънпарламентарните партии и не им дават възможно време за агитация. Министерският съвет протака умишлено уреждането на финансирането - не уточнява с дни къде и на кого да се предадат молбите за помощ, документите за залагане на апартаменти и имущество, предоставянето на парите до 2 октомври. Ясно доказателство за саботаж на изборите. ЗАТОВА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП) НАСТОЯВА ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО ТЕЗИ ПРОВАЛЕНИ ДВЕ СЕДМИЦИ ДА ПОСЛУЖАТ ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 27 ОКТОМВРИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ИЗБОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЧИСТ ФАРС!!!

БДП настоява датата на изборите да бъде свързана с предоставянето на финансите на извънпарламентарните партии, защото те нямат никаква възможност да пътуват по влакове, да спят в хотели и да се хранят. Още веднъж заявяваме датата: 27 октомври! Само така ще признаем изборите за честни, демократични и законни.

БДП ПРОТЕСТИРА най-категорично срещу несправедливите, недемократични, дискриминационни закони и настоява за търсене на отговорност и съдене на виновните висши органи на бъдещите нечестни и недемократични избори.

БДП ПРИЗОВАВА световната общественост ДА ПРОТЕСТИРА РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ. И ДА НАСТОЯВА ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 27 ОКТОМВРИ 1991 Г.

София, 25 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ‘91

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер” пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ОТ N: 163 ДО N: 177 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:163

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - с. Хаджидимово и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

1. Георги Праматаров за зам.-председател Иван Петров Карадимов.
2. Костадин Ангелов Камбуров за зам.-председател Златка Николова Типова.
3. Албен Юриев Арнаудов за член Сюлейман Ферадов Конедарев.
4. Златка Николова Типова за член Андон Благоев Мишкаров.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:164

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Костинброд и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо: Емилия Иванова Петкова за член Лора Тодорова Радева.

Определя за Марина Войнова Младенова за секретар на комисията и Катерина Николова Червенкова за зам.-председател.

Освобождава като член на комисията Красимир Милушев Неделчев.

25 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:165

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Кресна и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Иван Илиев Иванов за секретар Василка Йорданова Ангелова и вместо Кирил Костадинов Михов за зам.-председател Илинка Спирова Илиева.

25 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:166

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Смолян и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Ангел Атанасов Бояджиев за зам.-председател Славка Лазарова Найденова.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:167

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Смолян и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Славка Лазарова Найденова за зам.-председател на комисията Димитър Марков Стойчев, вместо Димитър Петров Пампоров за член Рашко Рашков Петров.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:168

Постъпило е възражение от Българската демократическа партия чрез председателя ЙОЛО ДЕНЕВ против решението на Районната избирателна комисия в VI-ти Врачански многомандатен избирателен район, с което е отказано регистрирането на представената от БДП кандидатска листа с кандидати за народни представители поради това, че не били поставени в законния срок. В мотивите на решението е констатирано, а това се установява и от представените разписки, че документите са изпратени по пощата на 13 септември 1991 година.

Централната избирателна комисия, като взе предвид, че документите са изпратени в предвидения в чл. 46, ал. 1 от ЗИНПОСК срок и че срокът е спазен, съгласно чл. 34, ал. 2 от ГКП,

РЕШИ:

Отменя решението на VI-ти Врачански многомандатен избирателен район от 16 септември 1991 г. и вместо него постановява: регистрира във Врачански многомандатен избирателен район представените от БДП кандидати за народни представители за изборите на 13 октомври 1991 г., а именно: БОЯН ТОДОРОВ ДАКОВ - ЕГН 460211ХХХХ, РАДКА ПЕТРОВА ДЕНЕВА - ЕГН 381029ХХХХ, КРАСИМИРА СТОЯНОВА ВАСЕВА - ЕГН 411001ХХХХ, ПЕШКА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА - ЕГН 501126ХХХХ, БОРИСЛАВА ПАНАЙОТОВА ЦВЕТКОВА -ЕГН 640904ХХХХ, ЙОСИФ ПЕТКОВ ЙОСИФОВ - ЕГН 470827ХХХХ, ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА - ЕГН 370318ХХХХ и РАДКО САМУИЛОВ КОСТОВ - ЕГН 321118ХХХХ.

21 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер”)


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:169

На основание чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Определя за членове на общинската избирателна комисия - гр. Свищов Теодоси Димитров Досев и Ангел Енчев Кабакчиев.

25 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: РУМЕН ЯНКОВ

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:170

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Свищов и на основание чл. 39, ал. 1, чл.30, ал. 1 от ЗИНПОСКЦИК

Р Е Ш И:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Здравко Георгиев Иванов за член на комисията Александър Иванов Спасов.

25 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:171

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Суворово и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Лазар Генчев Генчев за член на комисията Марин Йорданов Григоров.

25 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова

СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N: 172

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Дългопол и на основание чл.39, ал.1, чл.30, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Величка Петкова и Сали Рафет Хакиз определя за членове на комисията Господин Маринов Илиев и Сабри Мустафа Капир.

25 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Минкова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N: 173

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Бяла и на основание чл.39, ал.1, чл.30, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо

Мариана Тодорова Атанасова за член на комисията Надежда Пецова Пецова.

25 септември 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Минкова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N: 174

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Раднево и на основание чл.39, ал.1, чл.30, ал.1 и чл.ЗЗ, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Георги Нейков Бинев и Нино Канев Нейков за членове на комисията Любомир Димитров Манолов и Димитър Стратиев Скерлев.

25 септември 1991

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Минкова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N: 175

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Областния народен съвет - гр.Хасково, и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Районната избирателна комисия на 29 многомандатен избирателен район - Хасковски, като вместо Димитър Николов Колев определя за заместник-председател Марин Райчев Марашев.

26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N: 176

Постъпила е жалба от БДП чрез председателя Йоло Денев против решението на Районната избирателна комисия - гр.Смолян, за регистриране на кандидатската им листа.

От писмените доказателства, приложени към жалбата, и справка в РИК се установи, че документите са били изпратени на 13 септември 1991 г.

С оглед разпоредбите на чл.34, ал.2 от ГПК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя отказа на РИК - Смолян, за регистрация на кандидатска листа за народни представители на БДП и вместо това постановява:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 13 октомври 1991 г. в 22 Смолянски избирателен район Надежда Цветкова Вълчева, ЕГН 251008ХХХХ, и Цоко Миков Цанов, ЕГН 430309ХХХХ.

26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N: 177

На основание чл.66 във връзка с параграф 4 от преходните и допълнителните разпоредби на ЗИНПОСК след разисквания и гласуване Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Български граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, които пристигате страната, включително и в изборния ден, се вписват от оторизираните лица на временните изпълнителни комитети или временни управи в основния списък на избирателите за избор на народни представители без оглед на последното им местоживеене или местожителство.

Въз основа на вписването в основния списък временният изпълнителен комитет или временната управа издава документ, въз основа на който избирателите се явяват в съответната секция за гласуване и се вписватв основния избирателен списък на секцията.

26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на :
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СЪСТАВИ НА РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - И ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СЪСТАВИ НА ОБЩИНСКИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - /ЧАСТ ПЕТА/ КЪМ РЕШЕНИЕ N 12 НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/, ПУБЛИКУВАНО В НАСТОЯЩИЯ БЮЛЕТИН НА 9 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


*  *  *

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 16 МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ

Председател: Костадин Тодоров Икономов;
Зам.-председател: Евстати Василев Павлов и зам.-председател: Владимир Николов Златев; секретар: Ангел Павлов Моратов; членове: Илия Викентиев Макрелов, Йонко Иванов Доков, Христина Василева Митова, Иван Ангелов Иванов, Богомил Георгиев Катанов, Божидар Гаврилов Кацаров и Иван Богданов Султанов; резерви на РИК: Огнян Николов Бандаков, Владимир Стоилов Вангелов, Илия Генчев Петров, Иванка Петрова Петрова, Румен Евтимов Картлиев, Веселин Василев Стойчев и Румен Маринов Русев.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЛОВДИВ

Председател: Здравко Кирилов Киров;
зам.-председател: Ваня Господинова Костова и зам.-председател: Димитър Костов Дамаскинов; секретар: Димитър Любомиров Русев; членове: Лиляна Стоилова Аджарова, Димитър Христов Кожухаров, Златка Николова Караджова, Елена Христова Маргаритова, Кузма Димков Кузмов, Димитър Тодоров Будаков и Йорданка Благоева Суховейко; резерви: Георги Атанасов Атанасов, Владимир Георгиев Тодоров, Христина Раева Пенева, Ангел Атанасов Голев, Венелин Маринов Вълчанов, Румен Иванов Танев и Митко Димитров Тодоров.


*  *  *

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
17 МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ

Председател: Иван Георгиев Марков;
зам.-председател: Дора Стоева Стоева и зам.-председател Христо Иванов Пеев; секретар: Михаил Владимиров Дончев; членове: Йордан Симеонов Данов, Веселина Маркова Караиванова, Йордан Генов Чифликов, Никола Георгиев Пенчев, Васил Пеев Попов, Веселин Василев Стойчев и Светослав Любомиров Апостолов.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОБЩИНА "РОДОПИ"

Председател: Румен Стоянов Ковачев; зам.-председател: Драган Василев Кодинов и зам.-председател: Иван Любенов Апостолов; секретар: Магдалина Стоянова Царева; членове: Костадин Димитров Дамянов, Христоско Ангелов Смъркалев, Иван Тодоров Русков, Йордан Стоянов Котев, Иван Ангелов Мудиев, Петър Лазаров Филев и Красимир Христозов Чакъров.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ "МАРИЦА" - ПЛОВДИВ

Председател: Румен Владимиров Руменов; зам.-председател: Стоян Петров Лилков и зам.-председател: Костадин Тодоров Икономов; секретар: Атанаска Стоилова Керезова; членове Георги Иванов Станков, Димитър Станков Енчев, Янка Георгиева Барашка, Деньо Илиев Илиев, Иван Петков Стоянов, Тодор Николов Георгиев и Георги Иванов Итов; резерви: Светла Митова Тинкова, Танчо Колев Танчев, Атанас Йорданов Яланджийски, Богдан Илиев Панайотов, Христо Димитров Дичев и Стамен Иванов Стоевски.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АСЕНОВГРАД

Председател: Светлана Николова Кожухарова; зам.-председател: Лидия Ангелова Янакиева и зам.-председател: Катя Николова Бойкова; секретар: Карамфилка Симеонова Симеонова; членове: Димитър Георгиев Аврамов, Елена Христова Толева, Димитър Ангелов Попов, Борислав Любенов Христов, Георги Сотиров Оджаков, Иван Горчев Паев и Димитър Матеев Нейков; резерви: Петър Вангелов Петров, Васил Георгиев Ангелов, Костадинка Димитрова Андреева и Анастасия Иванова Червенкова.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - С.КАЛОЯНОВО

Председател: Петър Димитров Витков; зам.-председател: Неделно Пенчев Шилев и зам.-председател: Стояна Станева Порязова; секретар: Юлия Златанова Дошкова; членове: Георги Николов Златански, Минка Димитрова Гаргова, Кръстьо Божков Абрашев, Илия Георгиев Стоилов, Иван Петров Чумаков, Мария Петрова Бакърджийска и Павел Атанасов Бакалски; резерви: Галина Стоянова Виткова, Росица Йосифова Бакова и Бонка Илиева Каукова.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАРЛОВО

Председател: Розалин Ганчев Салчев; зам.-председател: Иванка Иванова Ганчева и зам.-председател: Росица Найденова Гочева; секретар: Стоян Атанасов Германов; членове: Любомир Алексиев Баталов, Веселин Борисов Цанков, Христо Иванов Русев, Христо Георгиев Тахчиев, Христина Додова Писачева, Дечко Иванов Начев и Румен Иванов Блачев; резерви: Иван Маринов Моллов, Николина Нешева Начева, Чонка Иванова Енева, Петър Ненков Манолов и Цветан Петков Пеевски.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БРЕЗОВО

Председател: Недялка Атанасова Коева; зам.-председател: Янчо Христев Живков и зам.-председател: Георги Петков Неделчев; секретар: Иванка Енева Белчева; членове: Радка Раднева Фитнева, Румен Дончев Дойчинов, Ана Йозова Добрева, Недялка Стоянова Стоянова и Мария Денева Глушкова.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЪРВОМАЙ

Председател: Николай Андонов Андонов;
Зам.-председател: Янчо Стефанов Янчев и зам.-председател: Любомил Любомилов Иванов;
секретар: Тони Симчов Илиев;
членове: Кръстьо Йорданов Кръстев, Лиляна Стоянова Караславова, Сребри Георгиев Сребрев, Яна Никова Христева, Калина Христова Авджиева, Веселин Георгиев Георгиев и Пенка Колева Запрянова; резерви: Петра Иванова Слънкова, Милка Стоянова Славова, Калин Ангелов Калинов, Николай Стоилов Вълчев, Костадин Атанасов Карагяуров и Здравко Благов Калинов.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГРАД ЛЪКИ

Председател: Елена Вакрилова Сивакова; зам.-председател: Васил Асенов Вирчев и зам.-председател: Димитър Миланов Димитров; секретар: Димитър Асенов Халваджиев; членове: Веска Анастасова Райчева, Евелина Атанасова Топалова и Цанка Кирилова Петрова; резерви: Роза Димитрова Абаджиева и Иван Стоянов Мурджанов.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАКОВСКИ

Председател: Елена Симова Михайлова; зам.-председател: Ангел Йозов Гендов и зам.-председател: Ана Атанасова Костадинова; секретар: Любен Йосифов Табаков; членове: Димитър Борисов Калайджиев, Йосиф Петров Даймов, Йоланда Вержилио Тоскани, Красимир Йосифов Говедаров, Иван Бонев Рончев, Ана Милкова Романска и Елена Йосифова Белчева; резерви: Никола Иванов Пенишев, Йорданка Тошева, Йорданка Динкова и Невена Якова Карабаджева.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - САДОВО

Председател: Йорданка Димитрова Петрова; зам.-председател: Стоян Стефанов Стоянов и зам.-председател: Господин Николов Дидов; секретар: Петко Стефанов Петков; членове: Христо Ангелов Георгиев, Динко Атанасов Гитев, Иван Янев Николаев, Иван Георгиев Христозов, Атанас Ангелов Стоилов, Росица Димитрова Василева и Катя Петрова Георгиева.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЪЕДИНЕНИЕ

Председател: Величко Петров Дребчев; зам.-председател: Костадин Атанасов Илиев и зам.-председател: Атанас Ангелов Атанасов; секретар: Цветан Георгиев Маринчешки; членове: Петко Атанасов Ралев, Донка Енева Тужарова, Спас Николов Чобанов, Мария Атанасова Скачкова, Зоя Кръстева Кабашка, Георги Иванов Семерджиев и Георги Костадинов Кануков.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ХИСАРЯ

Председател: Видол Ненчев Драгневски; зам.-председател: Лиляна Апостолова Попова и зам.-председател Георги Христов Бахчевански; секретар: Антон Младенов Иванов; членове: Христоско Иванов Трендафилов, Ангел Димитров Димитров, Снежана Стефанова Калинова, Видол Богданов Дюлгярски, Величка Петрова Пейчинова и Борис Начев Калинчев; резерви: Таньо Николов Юруков, Ненко Илинов Дюлгярски, Ганка Димитрова Чинина, Пенка Иванова Славчевска и Иван Петров Богданов.


*  *  *

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
22 МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СМОЛЯН

Председател: Васил Георгиев Михайлов; зам.-председател: Тодор Вълчев Томов и зам.-председател: Иванка Гочева Юферова; секретар: Радка Иванова Свиркова; членове: Величка Ташева Пачеджиева, Диана Димитрова Вълчева, Миглена Симова Букова, Михаил Щерев Гиев, Тодор Димитров Бучуков, Нелия Костова Маринова и Тодор Генчев Тодоров.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН

Председател: Маргарита Кирилова Кръстева; зам.-председател: Александър Димитров Николов и зам.-председател: Ангел Атанасов Бояджиев; секретар: Красимир Асенов Парунев; членове: Димитър Петров Пампоров, Лиляна Димитрова Доневска, Илия Петров Илиев, Сашо Тодоров Кисьов, Дора Стойчева Костадинова, Малин Желев Желев и Сийка Данчева Данчева.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - С.БАНИТЕ

Председател: Росен Владимиров Илиев; зам.-председател: Боян Желев Карамфилов и зам.-председател: Росен Сергеев Станчев; секретар: Карамфил Севдалинов Шуменски; членове: Асен Миланов Милушев, Валентин Векилов Павлов, Андрей Илчев Райчев, Валентин Руменов Аладжов, Бисер Боянов Найденов, Румен Ангелов Безергянов и Димитър Петров Бояджиев.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - С.БОРИНО

Председател: Ясен Ясенов Харизанов; зам.-председател: Иван Петров Люнчев и зам.-председател: Ахмед Мустафов Джебиров; секретар: Ангел Василев Каленов; членове: Али Шабанов Велиев, Реджеп Реджепов Небиев и Петър Панайотов Добриков; резерви: Ибрахим Сюлейманов Таиров, Димитрия Георгиева Тунева, Джемиле Раифова Алиманова и Шабан Халилов Кичуков.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДЕВИН

Председател: Димитър Георгиев Ташков; зам.-председател: Радка Илиева Кънчева и зам.-председател: Асен Асенов Гогушев; секретар: Венета Димитрова Иванова; членове: Радка Танева Дончева, Тодор Филипов Филев, Къна Стоева Иванова, Донка Ганчева Чернаева и Вилизар Шишманов Виденов; резерви: Гинка Стефанова Манолева, Николай Архипов Петров и Вера Петрова Крушкова.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОСПАТ

Председател: Стефан Георгиев Стефанов; зам.-председател: Кирил Георгиев Русинов и зам.-председател: Делян Антимов Топалов; секретар: Евтим Севдалинов Багрянов; членове: Румяна Николова Стоянова, Николай Филипов Пехливанов, Нино Харитов Шотаров, Алина Събева Куртева и Мезамедин Юсеинов Афузов.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТОГРАД

Председател: Магда Борисова Маркова; зам.-председател: Невена Христова Младина и зам.-председател: Благомир Струменов Хаджиев; секретар: Антон Митков Кюлевчиев; членове: Оля Симеонова Вунцова, Верка Георгиева Цонева, Бисерка Станкова Гиритлиева, Иван Стефанов Коцев, Велин Митков Читаков, Мая Василева Кюлевчиева и Георги Панайотов Карасинкеров.

 

*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МАДАН

Председател: Сабина Шишманова Омарова; зам.-председател: Иван Петров Иванов и зам.-председател: Кирил Андонов Витанов; секретар: Васил Банков Чалъков; членове: Теодора Йорданова Маринчева, Васил Тодоров Стаматов, Захари Милчев Котелски, Ташо Михайлов Ташев, Силвия Христова Халваджиева, Румен Лазаров Василев и Дончо Лазаров Атмаджов.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГР.НЕДЕЛИНО

Председател: Сергей Антонов Катрев; зам.-председател: Надежда Младенова Нейчева и зам.-председател: Славчо Асенов Цветков; секретар: Мария Събева Войводова; членове: Цвятко Георгиев Карамфилов, Розен Асенов Книжаров, Юри Борисов Нейчев, Милко Величков Миланов, Ружка Асенова Иванова, Стоян Емилов Караиванов и Надя Росенова Кисьова; резерви: Росица Миткова Родопска, Захари Янков Беширов и Васил Цвятков Родопски.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РУДОЗЕМ

Председател: Кръстьо Пенков Чипев; зам.-председател: Атанас Петров Караиванов и зам.-председател: Хубен Асенов Чаушев; секретар: Георги Йончев Йончев; членове: Петър Костадинов Караманолев, Любка Борисова Въргулева, Фахри Ризов Урдажиев, Кадир Хасанов Моллов, Катерина Александрова Бубянова, Тома Томов Томов и Тодор Иванов Четроков; резерви: Елена Василева Караманолева, Фехми Ризов Фазлийски, Мария Стефанова Челингирова и Венета Илиева Георгиева.


*  *  *

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЧЕПЕЛАРЕ

Председател: Илия Борисов Къдрийски; зам.-председател: Илия Атанасов Станков и зам.-председател: Жечка Костадинова Петрова; секретар: Величка Николова Бъчварова; членове: Янко Иванов Янков, Любен Иванов Илчев и Тодор Райков Сивков.

/Пресслужба "Куриер"/


15:35:24
30.09.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Cоруright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!