30 октомври 1991

София, 30 октомври 1991 година

Брой 213 (488)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 30 октомври -Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ /БДПЕСЩ/ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ И ЗА БЪДЕЩАТА РАБОТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

I. Изборите минаха. Резултатите от тях най-сетне са публикувани. В Народното събрание са представени само СДС, БСП и ДПС.
"Големите спечелиха. "Малките” загубиха. Така, както вярно беше прогнозирала Българска демократическа партия за европейски и световни щати /БДПЕСЩ/ - Куриер, издание -на БТА, от 28 август 1991 год., бр.168 (443).

II. Повече от 25 на сто от българските граждани останаха без представителство в Народеното събрание, тъй като гласуваха за "малките" партии, коалиции и независими кандидати. Това е в ущърб на демокрацията. Да не забравяме, че значителен е броят и на негласувалите!

Представителен ли е парламентът? Ние твърдим, че не е, защото не изразява народната воля - на повече от един милион български граждани гласът няма да бъде чут, волята им - зачетена!

Защо се стигна до това положение? Според нас по две главни причини:

1. Поради хитро направения Избирателен закон, кол то постави в напълно неизгодни позиции всички "малки" партии, коалиции и независими кандидати чрез пречки от най-различно естество: 4-продентовата бариера, липса на централна избирателна листа, лишаване от достъп до радиото и телевизията, несубсидиране от държавата със средства и пр.;

2. Поради несговорчивостта на лидерите на "малките" партиии да изградят един мощен предизборен съюз, за да" се преборят дори със закона, който беше насочен срещу тях.
Ние направихме всичко възможно против това ненормално положение и призовахме всички "малки" демократични партии да се обединят, но никой не ни чу!

III. Ние заявяваме, че така избраното Народно събрание няма да е в състояние да работи както подобава. И това всички го знаят! Поради тези причини то трябва само да изработи нов избирателен закон за избиране на народни представители по пълната пропорционалната система - с окръжни и една централна листа, да насрочи нови избори и да се саморазпусне. Нищо повече!

Необходими са разум и политическа мъдрост на новоизбраните народни представители, акo наистина обичат България и желаят нейното добро!

София, 22 октомври 1991 г.

За националното ръководство на БДПЕСЩ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ив. Веселинов

СЕКРЕТАР: П. Крупев

ЧЛЕНОВЕ: А. Тодоров и М. Скорчев

/Пресслужба "Курнер"/

 

* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО HА  ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ ПО ПОВОД НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ "ЧИСТКИ” ПО ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИ.

Изборите за Обикновено народно събрание и местни органи на властта приключиха. Те бяха мирни, свободни и демократични. Пред новоизбраните органи стоят сериозни проблеми и хората чакат от тях енергични и ефективни действия за тяхното решаване. Доминиращата обществена нагласа е да бъдат използвани възможностите, знанията и опитът на всички компетентни специалисти.

Смяната на властта поставя новата управляваща сила пред изпит по демокрация, по действително спазване и уважение на човешките права. В ръководството на БСП обаче се получава информация, че на отделни места определени политически сили и липа извършват приготовления за "прочистване” на държавните структури, от членове и симпатизанти на БСП, на други леви и центристки сили.

Председателството на Висшия съвет (ВС) на БСП отхвърля тези намерения и действия като дълбоко недемократични. Ние осъждаме методите на тоталитаризма, когато властта се използваше за разправа с политическия опонент и За устройване на "свои" хора, а не за решаване проблемите на обществото.

Намеренията да се извършат "чистки" на ръководители, специалисти, работници и служители по политически мотиви засилват напрежението и конфронтацията в страната. Особено опасни са подобни действия в районите със смесено население.

Те не създават благоприятни предпоставки-за делово и конструктивно начало на дейността на новоизбраните органи, на ведомствата и фирмите, ще се отразят тежко върху ефективното и навременно решаване на множеството проблеми, стоящи пред страната и населените места, тъй като означават отстраняване или изолиране на хиляди компетентни и опитни ръководители, специалисти и служители.

Председателството на ВС на БСП за пореден път изразява категоричната позиция, че водещ критерий за оценка на всеки трябва да бъдат единствено професионализмът, способността и желанието да се работи за решаване проблемите на хората, а не предаността към една или друга политическа сила. Социалистическата партия, нейните представители в органите на властта и занапред ще се придържат твърдо към този принцип.

Във връзка с това парламентарната група на БСП възнамерява незабавно да внесе в Народното събрание проектозакони, предназначени да създават необходимите предпоставки за спокойна и делова работа на всеки компетентен-специалист. Сред тях особено значение има Законът за държавните служители.

Българската социалистическа партия ще търси най-активно съдействие на авторитетните наши и международни правозащитни организации, на Социалистическия интернационал, и на членуващите в него партии, за да се предотвратят преследванията на хора у нас заради техните социалистически и леви убеждения. Разчитаме на обективността и гражданската съвест на журналистите и на всички сътрудници на средствата за масова информация. Надяваме се, че безкомпромисна ще бъде и синдикалната защита.

От своя страна Българската социалистическа партия в лицето на Висшия съвет и общинските съвети на БСП ще се противопостави решително на всеки опит за политически репресии, ще оказва необходимата правна и социална помощ на преследваните, независимо от тяхната партийна принадлежност.

Сега е моментът да се докаже на практика доколко всяка политическа сила, всеки политически деец зачитат човешките права, демокрацията и законността.

София, 28 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ -НИКОЛА ПЕТКОВ ПО ПОВОД НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС.

На заседанието си, проведено на 26 и 27 октомври 1991 г., Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз - Н.Петков след направения задълбочен анализ на изборния резултат на съюза, получен на парламентарните и общинските избори на 13 октомври 1991 г.,

РЕШИ:

1. Приема оставката на Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз - Никола Петков.

2. Избира ново Постоянно присъствие в състав:

МИЛАН ДРЕНЧЕВ - главен секретар;

ИСКЪР ШУМАНОВ - главен редактор на в. "Народно земеделско знаме”; ПЕТКО ВАСИЛЕВ, ГЕОРГИ МАНОВ, ГЕОРГИ ПИНЧЕВ, СТЕФАН ЛИЧЕВ, ПЕТКО ИЛИЕВ, МАТЕЙ АСТАРДЖИЕВ, ЖЕКО СТОЯНОВ, АНГЕЛ ДОНОВ и ТОДОР КАВАЛДЖИЕВ.

3. Свиква на заседание Управителния съвет на 23 и 24 ноември 1991 г., посветено на техническата организация на извънреден конгрес, който ще се проведе съгласно устава.

4. Избира комисия, която да работи за единството на земеделските сили, в състав: Георги Пинчев, Жеко Стоянов, Цветан Петров, Александър Пижев, Георги Джоджев и Георги Даскалов. Тя ще се ръководи от УС.

--------------
Главният секретар, избран на конгреса, и главният редактор на съюзния печатен орган не подлежаха на избиране. 

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТКРИТО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В СДС, АДРЕСИРАНО ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

Зелената партия решително протестира срещу опитите да бъде злепоставена като организация, която уж участва в една от организациите с тирета, отхвърлени на последните избори. Унизително ниският вот, който получиха те, ясно показа, че българският народ не е наивен и съди не по сладките приказки, а по делата.

В предаването по Българска телевизия на 23 октомври 1991 г. Владимир Сотиров напълно неправилно беше обявен за член на Националния съвет на Зелената партия. Същият няколко пъти излъга, че Зелената партия не участва в новия парламент. На 24 октомври по телевизията и по радиото беше излъчена декларация в този смисъл от група, която самоволно се обявява за Национален съвет на Зелената партия. Напомняме, че още на 24 август 1991 година се състоя Извънредна конференция на Зелената партия, която избра нов Национален съвет. Зелената партия участва в СДС без тирета и има 5 депутата в новия парламент, както и редица кметове, избрани с единната синя листа. Нещо повече, Градският съд в София отказа да регистрира групата на Каракачанов и компания около тях не само сега, но и преди 24 август, когато започнаха да организират една от коалициите с тире, не са били членове на Националния съвет на Зелената партия. Както преди изборите, така и сега техните изявления не са нищо повече от напразни опити за заблуда на обществеността. Интересно по чие нареждане двете фантомни организации с тирета заемаха повече място в средствата за масова информация, отколкото СДС? Защо дори сега, след шамара, който получиха на изборите, те продължават всеки ден по няколко пъти да правят изказвания по националните информационни средства вместо, като останалите незначителни извънпарламентарни групички, да заемат достойното за тях място между "Ера-З" и БКП.

Зелената партия настоява за достъп до националните информационни средства в предаванията "Отзвук” и "Неделя-150", за да разкаже за истинската си позиция и за плановете си за работа в новия парламент.

София, 25 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СДС ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА БСДП.

Драги съмишленици,

Честитим ви изборната победа, за която повечето от вас допринесоха с прякото си участие в предизборната кампания и със своя глас. Въпреки опитите за разединяване на опозицията, и в частност на БСДП, вие проявихте политическа мъдрост и благодарение на вашата позиция беше нанесено първото поражение от половин век насам върху престъпната комунистическа власт.

На своя XXXIX извънреден конгрес Българската социалдемократическа партия се разграничи решително от безпринципната политика на компромиси и  съглашения, водена от бившото й ръководство, начело с г-н П.Дертлиев. И докато някои говореха за търсене на собствена политическа физиономия на БСДП, то останалите в СДС социалдемократи работеха честно и всеотдайно за практическото осъществяване на нашите идеи и съумяха да внесат немалко социалдемократически елементи в предизборната програма на СДС.

В сегашния следизборен период много се спекулира с въпроса за политическия център. Но редно е да се запитаме: не е ли всъщност СДС - и тази коалиция от разнородни формации, обединени от политическия реализъм - естествен център в българското политическо пространство, в което на единия край стоят марксистките динозаври, а на другия - участващите в Черния интернационал националрадикали. Центърът, както го виждаха бивши лидери на СДС, всъщност беше необходим на БСП за евентуален коалиционен партньор и фактически параван. Позицията, приета от XXXIX извънреден конгрес на БСДП, доказа, че социалдемокрацията в България е жива въпреки усилията на групата около П.Дертлиев и на мимикриращите "социалдемократически" формации в БСП. Днес БСДП има своите депутати в новия парламент, кметове на големи градове в страната, представители в общинските управи, както и представителство на всички държавни нива.

Новият устав на БСДП не предвижда разформироване на организации и изключване на членове по разпореждане на партийното ръководство. Ето защо, приятели, вие, които сте честни социалдемократи, но по една или друга причина не ни подкрепихте преди изборите, запазвате своето място при нас като пълноправни членове на партията.

Нашите усилия в този момент са насочени към заздравяване на организациите и подкрепа на парламентарната група на СДС и бъдещото правителство за реализиране на програмата на СДС.

Драги съмишленици, осъществяването на истинската демокрация в България се нуждае и от вас. Ние разчитаме на вашето съдействие и подкрепа.

София, 25 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ПЕРНИК.

IX. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Народът ни е изтощен от масово едностранчиво и бедно съществуване, от свръхнапрежение и болести. България държи незавидно място по боледуване и смърни случаи и при възрастните, и при децата от сърдечносъдови заболявания, злокачествени тумори, психически отклонения и болести, дължащи се на замърсената околна среда. За да се подобри гледането и възпитанието на децата, да се снижи рязко детската престъпност, да се намалят зачестилите напоследък разводи и за да се заздравят семействата, предлагаме:

1. Да се намали работният ден на шест часа, или две редовни смени. По необходимост да се работи трета смяна, но това да става по желание и с допълнително заплащане. В производствата с непрекъснат цикъл на работа да работят по желание хора, с чувствително по-високо заплащане.

2.а/ В понеделник работният ден да е четири часа и да започва от десет часа.

б/ В петък работният ден да е също четири часа, като следобедът остане за пазаруване за уикенда.

в/ Рождените и именните дни да бъдат неработни за всеки работещ.

3. Да се подобри възпитанието на децата, да се намали детската престъпност, да се повиши раждаемостта, майките с три и повече деца ще ползват:

а/ Пълен платен отпуск до шестгодишна възраст на децата и освобождаване от работа.

б/ Детските надбавки да растат пропорпионално на стандарта на живота, а не да се определят сляпо.

в/ Всяко многодетно семейство да получи най-малко тристаен апартамент.

г/ Безплатно пътуване из страната.

д/ 75 на сто заплащане в училищните столове от държавата.

е/ По желание всяка майка може да работи надомно или във фирми по четири часа след нормалния работен ден, ако има помощ от родителите и в случаи при различни смени със съпруга.

4. Социални грижи и помощи за нетрудоспособните, възрастните хора, децата без родители. Безплатен транспорт за всички изброени категории.

5. Съотношението между минималната и максималната заплата да не бъде повече от едно към три.

6. Корекции на пенсиите и заплатите да се правят едновременно в съответствие с инфлационните процеси.

7. Пенсиониране веднага на навършилите пенсионна възраст - за жените 50 години, а за мъжете 55 години. Да се даде простор за изява на младите и талантливите - гаранция за бързия възход на демократична България.

8. Да се организира Съюз на потребителите, който да ни защитава на пазара при свръхвисоки пени, с права да спира от продажба замърсени с химически вещества продукти.

9. Заплащането на бригадирския труд, ако въобще има такъв на ученици, студенти и войници, да става по ставки както на всички останали работници, без отклоняване на средства. Тези, които отбиват военната си служба в мините и в металургията по договор, да им бъде намален срокът от пет на три години. Това се прави, защото се доказва, че всичките ни заводи, фабрики и мини са екологически замърсени.

10. Описване на жилищния фонд и раздаване с предимство многодетните семейства.

11. Допълнително заплащане за производството на по-висококачествени стоки и за постигната икономия на суровини, материали и енергия.

12. С оглед по-нататъшното всестранно духовно издигане на нацията, предлагаме постепенно преминаване към 35-часова работна седмица, веднага след като икономическите условия позволяват това.

13. Предлагаме преди излизане в редовен годишен отпуск да се изплаща по една извънредна заплата.

 

X. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

1. Българското законодателство трябва незабавно да се приведе в съответствие с международното право и международните договорености, като в центъра стоят лравата на човека и демократизацията на обществото.

2. Ние сме за народовластие. Такова, каквото го разбираха дейците на нашето националноосвободително движение, Апостолът на свободата Васил Левски и гиниалният и пламенен поет и революционер Христо Ботев. Възраждане на българските традиции и нравствени добродетели. Висок национален дух, без разлика на политически, етнически и верски убеждения. Равни права и задължения на всички. Всеки, който се е родил и живее на българска земя, е длъжен да се гордее, а не да я загърбва. Никой не бива да забравя кой го е родил, кой го е закърмил и откъде е първата глътка въздух взел.

3. Отчетност и гласност за дейността на народните представители в средствата за масова информация. При компрометиране на народен представител да му се гласува вот на недоверие от избирателите и да бъде незабавно отзован.

4. След избирането им народните представители и членовете на правителството да забравят кой цвят представляват, а да работят за просперитета на Република България.

5. Изборност на всички длъжности при няколко кандидати, тайно гласуване, мандатност и контрол от страна на комисиите и ежегодна сменяемост на същите.

6. Месечен и ежегоден отчет на ръководителите на всички нива.

7. Снемане на мандата при злоупотреба с властта или доказателства за некадърност и некомпетентност преди изтичането му.

8. Разделение на властта - съдебна, изпълнителна и законодателна, за да няма злоупотреба с властта.

9. Либералната партия ще се придържа към парламентарно управление на държавата.

10. Ние сме за Република, но смятаме, че народът има право да реши; той е болшинство и ние сме длъжни да се съобразяваме с него.

11. Необходимо е да има постоянно сформирана Национална комисия за разследване на престъпленията и нарушенията на законите, извършени и извършващи се от бивши и настоящи партийни и държавни ръководители.

12. Нов закон за политическите партии и съюзи.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА ЧЕТИРИ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦАТА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.

Стремежът на съвременна България е да бъде пълноправна европейска държава. Грижата за децата, гарантиране на достойното им съществуване е първостепенна задача на всяко общество, независимо от моментните трудности и всеобща криза.

Шокираща е статистиката, че около 45% от закононарушенията в България се извършват от деца и младежи до осемнадесетгодишна възраст.

"Детето, поради неговата физическа и умствена незрялост, се нуждае от специална защита и грижи, включително и подходяща правна защита както преди, така и след раждането" и "Човечеството е задължено да дава на детето най-доброто, което има" - из Декларацията за правата на детето, приета от Общото събрание на Обединените нации на 20 ноември 1959 г.

Студентските организации не могат да бъдат повече безучастни, когато виждат разочаровани, объркани, без ясна жизнена перспектива млади хора. Затова, загрижени за нормалното развитие на българските деца, апелираме:

ПЪРВО: Съгласно член 18 от Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., държавите, които са я ратифицирали, са длъжни:"....Да оказват подходяща помощ на родителите и законните настойници при изпълнението на техните отговорности, във връзка с отглеждането на детето и да осигуряват развитие на институции; улеснения и услуги, свързани с грижата за детето.

Във връзка с това ние настояваме Министерският съвет да предприеме незабавни и конкретни действия за изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето, като създаде необходимите институции, и строго да контролира резултатите от тяхната дейност в името на детето.

ВТОРО: Предвид тежкото икономическо състояние на Република България настояваме децата, белязани с параграфа "закононарушители", да се ползват с приоритетно внимание и особени грижи от страна на правителството и специализираните институции, като за целта предлагаме въпросите на детската престъпност да бъдат разгледани в най-близко време от Министерския съвет и парламента.

ТРЕТО: Да бъде възложено на Бюро "Студентски труд" да осъществи дейността по настаняване на студентите, които желаят да се занимават с възпитателната дейност, към съответните служби за подпомагане отглеждането на депата.

Студентските организации ще направят всичко необходимо, за да се гарантира коректното и своевременно изпълнение на исканията, заложени в настоящото обръщение.

София, 14 октомври 1991 г.

ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ:

В.Великов

ЗА ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА:

Пл.Панайотов

ЗА СТУДЕНТСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ КЛУБ:

Ст.Петров

ЗА СТУДЕНТСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ:

Н. Панков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ИС НА НСК/ ПО ПОВОД НА СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНСТИТУТА ПО МИННО ДЕЛО И МЕТАЛУРГИЯ - КЪРДЖАЛИ. Документът е адресиран до Министерството на науката и висшето образование, до областния народен съвет - Кърджали и до директора на Института по минно дело и металургия /имдм/ - Кърджали.

Изпълнителният съвет на Напионалната студенска конфедерация заявява, че подкрепя справедливите искания на колегите си от Института по минно дело и металургия - Кърджали и настоява пред Министерството на науката и висшето образование /МНВО/, Председателя на Областния народен съвет /ОбНС/ и управление "Здравеопазване, просвета, култура и социални дейности” при ОбНС - Кърджали и ръководството на Института по минно дело и металургия /ИМДМ/ за предприемане на необходимите действия в рамките на тяхната компетентност за удовлетворяване на студентските искания, а именно:

1. Председателят на ОбНС, съвместно с началника на управление "Здравеопазване, просвета, култура и социални дейности" при ОбНС - Кърджали да осигурят изпълнението на Заповед N 865 от 9 октомври 1991 г. във връзка със Заповед N 574 от 17 август 1987 г. за предоставяне на общежития, студентски стол, а също така и да се осигурят необходимите помещения за организиране на учебен процес в ИМДМ - Кърджали.

2. Ръководството на ИМДМ да осигури избор на студентски представители във всички органи за академично самоуправление на института в съответствие с изискванията на Закона за автономията на ВУЗ и Закона за висшето образование.

3. МНВО да осигури необходимите средства за организиране на дотирането на студентското столово хранене в ИМДМ - Кърджали. Също така да упражни контрол върху изпълнението на студентските искания, отнасящи се до ръководството на ИМДМ, а чрез министерския съвет и върху исканията, отнасящи се до ОбНС - Кърджали.

София, 25 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’91

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ N 305 И N 306 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ЗАБЕЛЕЖКА: НАВСЯКЪДЕ В ТЕКСТА СЪКРАЩЕНИЕТО ЗИНПОСК ДА СЕ ЧЕТЕ ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ.

Р Е Ш Е Н И Е  N 305

На основание чл. 30, ал 1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

В Общинска избирателна комисия - гр. Михайловград, на мястото на ИВАН ГЕОРГИЕВ - заместник-председател на комисията, определя АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ - ЕГН 5610053328; на мястото на БОРИСЛАВ КАМЕНОВ ЦЕНДОВ - член на комисията, определя АНА БОРИСОВА МЕТОДИЕВА - ЕГН 4402083290.

24 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

PEШEHИE N 306

Във връзка с предложението на ВИК на Общинския народен съвет - гр. Раднево, Хасковска област, и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Раднево, както следва:

1. Вместо Деньо Димитров Денев определя за председател Михаил Бонев Димов.
2. Вместо Цонка Динчева Кирева определя за заместник-председател Иван Колев Иванов.
3. Вместо Господин Димитров Манолов определя за член Тонка Желязкова Славова.
4. Вместо Светозар Георгиев Киров определя за член Величка Димитрова Бонева.

24 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер”/

10:00:00

30.10.1991 година

Редактор:

Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Статирка Годжарова

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!