30 октомври 1992

София, 30 октомври 1992 година
        Брой 214 /744/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ НА ДОВЕРИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия счита, че отрицателният вот на Народното събрание към правителството на г-н Филип Димитров от 28 октомври 1992 г. е логична последица от политическата криза в страната.

Ние сме против предсрочни избори, защото все още имаме надеждата, че СДС ще се освободи от крайно дясната и реставрационна политика на едно малочислено ядро.

СДС трябва да се опре на своите редови членове и симпатизанти, обикновените български труженици.

Едно ново политическо поведение може да привлече и нови демократични партии и организации, което ще разшири социално-политическата база на съюза.

София, 29 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р П. Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.


България отново е в състояние на тежка политическа криза. Страната продължава да губи доверието на цивилозована Европа, а българският народ отново не е сигурен за своя утрешен ден. Днес вече никой не се съмнява, че комплотът срещу Съюза на демократичните сили и неговото правителство бе подготвен и реализиран от Българската социалистическа партия с активното съдействие на КТ "Подкрепа” и КНСБ и под егидата на избрания със синята бюлетина президент на републиката. В условията на наближаваща нелека зима за съсипания ни народ, този комплот е равностоен на национално предателство. Отговорността за подобни действия в исторически план е изключително сериозна. Демократичната общественост в страната няма да забрави как и от кого бе свалено първото некомунистическо правителство. Тя няма да забрави и факта, че това правителство бе принудено да подаде оставка от партии и институции, които не желаят и не могат да поемат отговорността за управлението на страната. Съюзът на демократичните сили не може и не бива да бъде заложник на сили, които биха искали да управляват страната чрез подставени лица, марионетни партии и марионетни правителства.

От сегашната политическа криза неизбежно следват и тежки икономически последствия от стопирането на реформата. Едно от тях е неизбежната инфлация и катастрофалните последици от нея за жизненото равнище, както и увеличаването на безработицата.

Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (ИС на НПС) призовава СДС да не приема политическата отговорност, без да има парламентарно мнозинство. Цената на едни нови избори е висока, но е за предпочитане пред горецитираните злини. От всички социологически проучвания е видно, че СДС може да спечели с по-голямо мнозинство новите парламентарни избори. Отговорността за тази криза в момента трябва да се поеме от нелоялната опозиция и нейните сателити - КНСБ и КТ "Подкрепа".

НПС стои твърдо зад СДС.

София, 29 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГРУПА ЗЕМЕДЕЛЦИ, РЕГИСТРИРАЛИ И СЪХРАНИЛИ ИМЕТО БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, КЪМ ПОСТОЯННИТЕ ПРИСЪСТВИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ЕДИНЕН).


ГОСПОДА,

Като изразяваме своя възторг от ставащото обединение на земеделските сили и като заявяваме, че нямаме претенции за участие във върховните структури на единствения БЗНС,

П Р Е Д Л А Г А М Е:

1. Двете Постоянни присъствия (ПП) да излязат с обръщение-призив към останалите земеделски формации да делегират свои представители на Възстановителния конгрес на земеделското единство.

2. Същите чрез своите делегати на конгреса да обявят решението, че се саморазпускат и се вливат в единствения БЗНС.

Господа, следва да се съгласите с нас, че качеството на обединителната кауза се определя не само и не толкова от броя на членовете на съответните земеделски формации, колкото от необходимостта те да се разградят като организационни структури. Като овладяваме негативните си емоции, свързани с поведението на някои лидери на другите земеделски формации, ясно разбираме, че една такава стъпка ще рефлектира много позитивно в съзнанието и на сдружените земеделци, и на нашите симпатизанти. Дори ако не всички земеделски формации откликнат положително на подобно обръщение-призив, ние сме убедени в неговия голям политически ефект. Така ще се положат добри основи на редица стратегически цели, пред които нашата земеделска организация тепърва ще се изправя.

Ако намирате нашето предложение за разумно, но съществува неудобство вие да проведете тази инициатива, бихме желали да ни гласувате доверие в нейното осъществяване.

София, 28 октомври 1992 г.

ЗА ГРУПАТА ЗЕМЕДЕЛЦИ:

Димитър Баталов
        Лазар Дългърски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ЕДИНЕН) ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЕДИНСТВО.


Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия приветства решението на Върховните съюзни съвети на БЗНС - Никола Петков и БЗНС (единен) от 25 октомври 1992 г. за възстановяването на единството на Българския земеделски народен съюз.

Един век социалдемокрацията и земеделското движение - БСДП и БЗНС - отстояват интересите на трудовите хора от града и селото, борят се за утвърждаването на демокрацията и за преуспяването на България.

Преминала през години на най-тежки изпитания, дружбата между земеделци и социалдемократи днес отново се превръща в най-мощния фактор за развитието на демократичния процес у нас.

Единният и обновен БЗНС ще върне вярата на милиони хора в доброто бъдеще на България.

София, 28 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р П. Дертлиев                          ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Ст. Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО НА СИМЕОН ВТОРИ, ПРОИЗНЕСЕНО В БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ДОМ В ГРАД БУДАПЕЩА НА 18 ОКТОМВРИ 1992 Г. Посещението е по покана на Западноевропейския митрополит Симеон, на Българското църковно настоятелство и на Българския културен дом и е по повод на церемонията по полагането на основния камък за строеж на нова сграда за българско училище.


ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,
ВАШИ ПРЕПОДОБИЯ,
ДАМИ И ГОСПОДА,

Радостен и развълнуван съм, че се намирам в тази сърдечна българска атмосфера в гостоприемна Унгария, с която ни свързват толкова общи исторически моменти, а и лично мен - немалко семейни спомени. Службата, Ваше Високопреосвещенство, стопли сърцето ми и както винаги при една хубава православна литургия мислено се пренесох в България. Радостта ми обаче не бе пълна, понеже си припомних крайно неуместните вътрешни борби, от които е раздирана нашата Църква. Точно сега, когато със заздравяването на демокрацията очаквахме съвсем друго от нея! Надявахме се тя да бъде пример, да приобщи народа към себе си и да възвърне упованието му в нея. Нуждаем се от извършването на духовна реституция, а не само на материална, както и да потърсим опора в традиционните християнски ценности. Вместо това ние сме свидетели на нещо съвсем друго - жалки междуособици, и то често безотговорно раздухвани от някои, като че ли става въпрос за зрелище на римска арена. Ето защо преди малко във вашия хубав храм издигнах гореща молитва, която се чувствам морално задължен да споделя с вас, скъпи сънародници: да даде Господ да бъде преодолян разколът! Нека се свика отдавна назрелият Църковно-народен събор, и то час по-скоро, защото колкото повече се отлага, толкова по-големи ще бъдат моралните щети, които ще понесе Църквата. Дай, Боже, тия мои думи бъдат чути там, където трябва! Нека Светият дух да осени всички, които ще участват в този неотложен събор, и да бъде поставено началото на нова ера за Българската православна църква! През вековете тя е била символ на национално обединение, на независимост и на духовна опора. Прекалено много хора, които днес омаловажават мястото й в нашия обществен живот, страдат от къса памет. Би трябвало да си припомнят решаващата роля на религията в нашата история с личности като Паисий, Патриарх Евтимий и Екзарх Йосиф.

Държа да кажа колко ме зарадва присъствието на представители на други вероизповедания на днешното тържествено богослужение. За мен то е красноречиво доказателство, че вярата е обединяващ знаменател независимо как всеки клон на трите монотеистични религии, основани на Библията, я прилага. Това е удовлетворително за мен като убеден икуменист! Нека не ни подвеждат интригите, създавани от противниците на религията, и да се убедим, че важното е човек да вярва, което ще му помогне да открие духовен брат във всеки един евреин, във всеки мюсюлманин и във всеки християнин.

Не желая да злоупотребявам с вашето търпение и затова ще се спра бегло на другата тема, която извънредно ме тревожи. Необичайно изострените раздори и крамоли сред политическата класа у нас и прахосването на толкова енергия от страна на можеството, недиректно свързано с тези междуособици. Нека всеки бъде на поста си и да изпълнява задълженията си съвестно. Нека проповядва с личния си пример, вместо само да критикува и отрича. Трябва да се търси положителното, а не безогледно да се напада и осъжда! Да се вслушваме в истината, а не в клеветите и мълвата. Очевидно е, че ако всеки прояви сдържаност и толерантност, както и по-голяма отговорност, ще се ускори демократичният процес и скоро пак ще се гордеем с това, че сме българи.

Всички заедно, дами и господа, ръка за ръка - българите вън от Родината и тези вътре в нея, с една-единствена обединителна цел - доброто на Отечеството, ще постигнем истинско национално помирение и стопанско благополучие. Само така обединени и сплотени около един идеал може да изградим една развита и стабилна България, която идните поколения да наследят!

Будапеща, 18 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖБИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ.


Напоследък редица факти и събития, свързани с правозащитните органи (съд, прокуратура и следствие), и службите за национална сигурност (разузнаване, контраразузнаване и полиция), станали достояние на обществото, будят голямо безпокойство в ръководството на Алтернативната социаллиберална партия (АСП):

1. Липсата на ясна законова уредба, очертаваща целите, функциите и приоритетите на всеки отделен орган или служба.

2. Прякото замесване на тези органи и служби в множество интриги и скандали, непосредствен резултат от противоречията, а нерядко и откритата вражда между различните политически сили или техните крила.

3. Безспорно регистрираните опити за използването на някои органи и служби за обслужване на теснопартийни цели и интереси на отделни лица и групировки.

4. Наличието на данни за провеждане на кадрова политика в правозащитните органи и службите за сигурност, която не защитава почтения професионализъм и реалната им деполитизация, а нерядко точно обратното - създава предпоставки за израстване на хора със съмнителни професионални и морални качества, на хора, склонни да се поставят в услуга на конюнктурни политически интереси, на силните на деня.

Всичко това води на практика до дестабилизирането на тези органи и служби като специфични държавни институции, до допълнителното уронване на техния и без това не особено голям престиж в общественото съзнание, до създаването на атмосфера на несигурност за работещите в тях - и в крайна сметка, към цялостното разстройство на тяхната дейност и катастрофално понижаване на ефективността им. Сега, когато се осъществява реален и изключително тежък преход към демократична уредба във всички сфери на обществения живот, това може да се окаже пагубно за независимото прогресивно развитие на страната. Време е ясно да се осъзнае, че пътят към реална демокрация от съвременен западноевропейски тип минава през осигуряването на външнополитическата независимост и вътрешната сигурност чрез правовия ред. А важен фактор за това е наличието на стабилни, професионално действащи и реално деполитизирани правозащитни органи и служби за национална сигурност, функциониращи единствено на основата на конституцията и на законите на страната. Тъкмо затова е крайно наложително приоритетното разработване и приемане на цялостна законова уредба, регулираща компетенциите и отговорностите на тези органи и служби, като за това се привлече максимално широк кръг от специалисти, като всички проблеми на тези органи и служби станат напълно прозрачни за широката общественост.

Като се обявява категорично против всяка форма на използване на правозащитните органи и на службите за национална сигурност за задоволяване на ограничени и конюнктурни партийно-политически амбиции и цели, Алтернативната социаллиберална партия със същата категоричност се обявява за:

1. Приоритетно разработване и приемане на структурноопределящи, процесуални и материални закони, които да доведат до изграждането на такива структури на правозащитните органи и специалните служби от системата за национална сигурност, като реално гарантират развитието на демократичното общество и защитата на държавните и индивидуалните интереси.

2. Да се вземат незабавни мерки за стимулиране на професионализма и за повишаване ефективността в дейността им.

3. Последователно отстояване на принципното разграничаване на функциите на отделните органи и служби и необходимото за това запазване на тяхното подчинение на различните институции на държавната власт.

АСП призовава всички парламентарни и извънпарламентарни политически сили, партии и организации, цялата българска общественост да наложат усилия за стабилизиране на правозащитните органи и службите за национална сигурност и да подкрепят тяхното реално демократично обновление.

София, 27 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПРОБЛЕМИ В СТРАНАТА. Документът е огласен на пресконференция на 27 октомври 1992 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

За пореден път с удовлетворение отбелязваме близост или пълно съвпадение на Вашите позиции с позициите на Отечествената партия на труда за решаването на важни за страната и обществото ни проблеми.

Уведомяваме Ви, господин президент, че след разговора ни с Вас, ръководствата на Отечествената партия на труда и Общонародния комитет за защита на националните интереси посетиха посланика на Русия.

На срещата бяха дискутирани редица въпроси, свързани с необходимостта от възстановяването на икономическото сътрудничество и културните връзки между България и Русия, общи проблеми на прехода към пазарно стопанство, някои прецеденти в демократизацията на обществото и т.н.

Голяма част от разговора ни бе посветена на проблемите на българите, живеещи в някои републики на ОНД.

Запознавайки руския посланик с Вашата загриженост към съдабата на нашите сънародници извън страната, ние отправихме молба до президента на Русия да съдейства за провеждане на срещи между Вас и президентите на републиките на ОНД, където живеят българи.

Убедени сме, че при конструктивен диалог между Вас и президентите на посочените републики може да се гарантира бъдещето на нашите сънародници, тяхната гражданска и човешка реализация. Предоставяйки Ви копия от връчените от нас в посолството на Русия документи, сме длъжни да Ви уверим, че руският посланик се отнесе със сериозност и прояви разбиране и желание за съдействие за решаването на поставените от нас проблеми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА: Румен Попов
 

        СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ
        ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ: Добромир Задгорски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" В ПОДКРЕПА НА ИСКАНЕ ЗА ЗАБРАНА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е от архива на съюза.


Ние подкрепяме законопроекта за забрана на БКП-БСП. Настояваме за разследване на злодеянията и криминалните престъпления на БКП-БСП от 9 септември 1944 г. до днес.

Безбройни са фактите и доказателствата за морален и физически геноцид, както и плячкосване на националното богатство за лично обогатяване от доскоро управляващите болшевики.

Настояваме г-н главният прокурор на България да се разпореди за незабавно задържане и разследване на обществено известния висш и среден ком-болшевишки, днес социалистически елит. По болшевишки метод комунистите заграбиха името социалисти от вече учредената социалистическа партия през 1989 г. с председател г-н Йордан Велков. Независимото дружество за защита на правата на човека (НДЗПЧ) протестира енергично чрез декларация и приложени учредителни документи в началото на 1990 година, но г-н Гунев и съдът утвърдиха поредния болшевишки бандитски акт.

Настояваме и за разследване на всички служебни лица, способствали чрез умишлена служебна небрежност за настъпилата анархия в България.

Призоваваме всички честни българи да подкрепят искането за забрана на БКП-БСП.

Тригодишното демократизиране на България не донесе необходимите промени поради яростните подмолни действия на комунистите.

Съюз "Справедливост" желае публичност на цялата истина за националната катастрофа.

Справедливост за социално слабите чрез държавен съд на виновните (мили хора).

Дойде "видов ден", нека погледнем в банковите сметки у нас и зад граница.

Общонационална ревизия за предходния и последния тригодишен период, и да видим кои, как и по какъв начин - прав или крив!!!...

София, 20 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ ОТ ГРУПА ДЕПУТАТИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННА ДИСКУСИЯ. Документът е адресиран и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АГОВ,

С огорчение констатираме, че ръководената от Вас Българска национална телевизия се отнася с обидно пренебрежение към проблемите на образованието и науката.

Не е необходимо да Ви убеждаваме, че от развитието на тези сфери на обществената дейност до голяма степен зависи и материалното, и духовното бъдеще на нашата страна.

В образованието цари пълен хаос. Науката е застрашена от деградация.

Не можем да си обясним защо искането на значителна група депутати за дискусия по тези проблеми не само, че не е удовлетворено, но на него дори не е отговорено.

Опасяваме се, че високомерието, с което се отнасяте към проблемите на образованието и науката, може да бъде повод за поставяне в Народното събрание на въпроса за вашето оставане на поста генерален директор на Българската национална телевизия.

София, 27 октомври 1992 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА CMC: Л. Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗРЯВАНЕТО НА КОНФЛИКТ ВЪВ ФИРМА "УСТРЕМ" - ТОПОЛОВГРАД. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


ГОСПОДИН БИКОВ,

Федерацията на независимите синдикати на миньорите НАСТОЯВА ЗА ОСТАВКАТА на г-н МАТЕЙ МАТЕЕВ - заместник-министър на промишлеността и на г-жа МИКА ЗАЙКОВА - началник на управление в Министерството на промишлеността, поради следните съображения:

1. Г-н Матеев и г-жа Зайкова носят отговорността за подготовката на заповед N РД-18-181 от 17 юли 1992 г. за назначаване на четирима нови държавни представители в Управителния съвет на Фирма "Устрем" - Тополовград.

- с издаването на заповедта не бяха освободени досегашните държавни представители в Управителния съвет, което създаде междуцарствие и управленски хаос;

- някои от новоназначените държавни представители са с недоказани делови и професионални качества, а други - без необходимия образователен ценз. Стигна се до абсурда заместник-генералният директор по техническите въпроси да бъде химик, а председателят на Управителния съвет - със средно образование;

- горната заповед е съгласувана само със Синдикална миньорска федерация (СМФ) "Подкрепа", като по един скандален начин е дискриминирана нашата федерация, която представлява по-голямата част от колектива на фирма "Устрем". Напомняме, че съгласуването само с една от федерациите представлява нарушение и на подписаното от Вас споразумение с проф. Кръстьо Петков и д-р Константин Тренчев, както и на утвърдената от Вас Наредба за подбор, назначаване и освобождаване на органи за управление и възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество и фирмите от промишлеността.

2. Резултатите от злополучната заповед не закъсняха. Последвалите действия на новото ръководство доведоха до крупен социален конфликт в трудовия колектив на фирма "Устрем", който продължава и понастоящем. Министерството не реагира на многобройните декларации на трудовите колективи.

3. На 1 октомври 1992 г. Федерацията на независимите синдикати на миньорите поиска спешно да заседава Отрасловата комисия за социално партньорство с участието на г-н Матеев, предвид сложността на създалото се положение. Заседанието на комисията беше проведено едва на 20 октомври 1992 г. без участието на г-н Матеев. До резултат не се стигна вследствие тенденциозното ръководене на заседанието от г-жа Зайкова. Отново разглеждането на спорните въпроси беше отложено под предлог, че Министерството на промишлеността трябва да проучи документацията.

Считаме, че социалният конфликт във фирма "Устрем" е причинен от действията на г-н Матеев и г-жа Зайкова, от пренебрежителното им отношение към поставените въпроси от колективите във фирмата и от нежеланието им тези въпроси да се решат навреме и справедливо.

София, 26 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. Токмакчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЖАЛБА ОТ СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ВЪВ ВИСШИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ДО РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ, ПО ПОВОД НА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ ОТ ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРА КИРИЛ ТЕРЗИЙСКИ. Документът е адресиран и до главния прокурор на Република България.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

Имаме достатъчно основания да се съмняваме, че във Висшия технически университет (ВТУ) "А. Кънчев” се дават неправомерно и незаконосъобразно търговски площи под наем от заместник-ректора по РМТБ г-н Кирил Терзийски. До този момент са ни известни два случая, които пораждат тези съмнения:

1. Организирането на новогодишен базар в Централен корпус на ВТУ ”А. Кънчев”:

- от запитването на АС "Млада демокрация” (от 7 януари 1991 г.) и последвалия писмен отговор на заместник-ректора по РМТБ (от 9 януари 1991 г.) става ясно, че с една от фирмите няма регламентиран договор за наем;

- своевременно стана ясно, че за отдаване на площите не е бил обявен конкурс (търг);

2. Отдаването на част от складовата база (ДЗС) за складиране на цимент.

- от становището на Контролния съвет (вх. N 210056 от 16 октомври 1992 г.) става ясно, че фирмата (лицето) ползвало складовата база, няма подписан договор за наем с ВТУ "А. Кънчев";

- от същото становище се разбира, че в касата на ВУЗ е постъпила сума в размер на 125 (сто двадесет и пет) лева - за 8 (осем) месеца престой, което се разбира от резолюцията върху молбата - от 15 февруари 1991 г., като заплащането се осъществява на 1 октомври 1991 г. (т.е. осем месеца по-късно).

От непроверени източници пристига информация, че това не са единствените случаи на отдаване на търговски площи по този начин. Ето защо, се обръщаме към Вас с молба за пълно изясняване на действията на заместник-ректора по РМТБ - г-н Кирил Терзийски.

Русе, 26 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ: Огнян Желев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБАТА НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ОСЪЖДАНЕТО НА ДИСИДЕНТ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


В Република Македония бе осъден на 35 дни затвор или да заплати 100 000 динара г-н Георги Калаузаров от град Велес. Присъдата е по обвинението, че на 29 ноември 1991 г. във Велес г-н Калаузаров публично запалва знамето на Титова Югославия.

Смехотворността на обвинението е повече от явна, защото Република Македония след референдум провъзгласи на 17 ноември 1991 г. своя държавен суверенитет и декларира скъсването на зависимостта си от Белград. В такъв случай не е ясно защо съдът в Република Македония толкова ревностно брани символите на една чужда държава.

Осъждането на г-н Георги Калаузаров е пореден опит на комунистическия режим в Скопие да сплаши демократично мислещите хора в Република Македония. Според нас става дума за целенасочена политическа репресия срещу един борец за демокрация, човешки права и независимост на Македония.

Г-н Георги Калаузаров е един от най-известните дисиденти в републиката. Преди време той беше подсъдим по процеса на така наречените "велешки гемиджии".

Изтърпяването на присъдата за подпалването на югославското знаме г-н Калаузаров трябва да започне в понеделник, 26 октомври 1992 г.

София, 22 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:41:28
30.10.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                   Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!