30 август 1993


София, 30 август 1993 година
Брой 168 /955/


София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ТРУДА ЗА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


На 14 август 1993 г. в Народен парк "Витоша” край София се състоя Учредителна конференция на Българската социалистическа партия на труда /БСГГТ/. Присъстваха делегати от всички области на страната.

Прие се Устав и бяха избрани ръководни органи на БСПТ. За генерален секретар на ЦК на БСПТ бе избран Ивайло Денчев.

Приети бяха няколко решения, по-важни от които са:

1. Ускорено масовизиране на партията и изграждане на първични партийни организации /ППО/ по места.

2. БСПТ ще се бори против буржоазната контрареволюция и реставрация на капитализма и ще отстоява социалистическите завоевания /9 септември 1944 - 10 ноември 1989/.

3. Подкрепя предложението на Българската комунистическа партия за свикване на международно съвещание на работническите, комунистическите и трудовите партии на 7 ноември 1993 г., на което да се възстанови /учреди/ Комунистически интернационал.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Ивайло Денчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /ПРЕИМЕНУВАНА В БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - РЕВОЛЮЦИОННА/ ДО ПОСЛАНИЦИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПОСОЛСТВА, АКРЕДИТИРАНИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


СКЪПИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изминава четвърта година от настъпването на задкулисно подготвените промени на българската политическа и обществена сцена.

Мнозинството от българския народ, желаещ духовно обновление, политическа свобода и носещ дълбоко у себе си новото мислене за СЪВРЕМИЕТО И БЪДЕЩЕТО на България - този народ остана излъган.

Излъгаха го шепа политици, които най-малко притежават умения на държавници и ръководители, можещи да подчинят народния ентусиазъм в съграждането на нова демократична държава.

Тъкмо обратно - в противоречие на националните интереси, на консолидацията на българската нация и възраждането на българската държава, - тази група политически шарлатани наложи конституция, както турският султан навремето подаряваше фермани на раята си; по най-безцеремонен начин държавни капитали бяха извлечени извън страната, а и послужиха за първоначален капитал на определени по списък граждани /известни днес сред народа като "новобогаташи"/.

"Новобогаташите", които са неразривно свързани с Българската социалистическа партия, овладяха националната икономика и като полагат усилия напълно да я разрушат, апетитно чакат нейната приватизация.

Политици, новобогаташи и мафиоти все по-нагло показват триединството си като проява на високомерие и надменност над обикновените, които ТЕ започнаха да наричат "ПРАВОНЯМАЩИ".

ТЕ пишат законите и следят като надзиратели от някогашните лагери на смъртта тези закони да бъдат изпълнявани от "правонямащите", т.е. от гражданите на републиката.

ТЕ - "ПРАВОИМАЩИТЕ", по най-бруталния начин вече месеци наред демонстрират, че конституцията и законите на държавата не се отнасят за тях. Нарушаването на закона и извършването на престъпления за ТЯХ започнаха да стават законова норма!

ТЕ - властващите от Българската социалистическа партия и "УЖ ДЕМОКРАТИТЕ" от Съюза на демократичнинте сили, които са само недоносено изчадие на социалистите, - ТЕ вещаят пълното сгромолясване на българската държава и обричат българския народ скоро да заживее в общество, пропито от съвършено нов, изкусен социалфашизъм.

УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ, ДАМИ И ГОСПОДА,
Навярно и сред вас има хора, които биха се радвали от слабостта на българската държава, от нейното икономическо /защо не?!/ и политическо заробване, но едва ли има сред вас човек, който би желал човечеството да върви към своето самоунищожение, а не към съграждане на демократично общество, където усъвършенстването на човешката личност ще бъде въпиеща нужда на това общество и обединението на народите - мерило за тяхната цивилизованост и прогрес.

Обръщаме се към вас не толкова за да насочим вниманието ви към миналото, а най-вече да подчертаем решимостта си в близките години да поемем управлението на страната и като ново поколение комунисти да докажем,че ценностната система на социализма превъзхожда вулгарното й приложение; че ние идваме с мир, за да изградим един свят от политически свободни хора, общество на духовното усъвършенстване и стремление към новото, носещо прогреса и развитието на ЖИВОТА.

Към писмото си добавяме документ, насочен към Главна прокуратура на Република България, който има за цел да се противопостави на беззаконието и да защити ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА на Република България.

Вашите оценки и мнения по спазването на законовия ред в България ще бъдат за нас поучително мерило за взаимоотношенията в недалечно бъдеще с правителствата на страните, които представлявате; за вас остават далновидността и професионализмът на дипломати - дали морално и по принцип ще подкрепите новото поколение български комунисти, които биха могли след някоя година да поемат управлението на България?!

Ние сме уверени в това!

Желаем на вас, вашите семейства и чрез вас на народите, които представлявате, лично здраве и щастие, дързост в борбата за мир и сътрудничество между народите в света!

Варна, 22 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ТЪЖБА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /ПРЕИМЕНУВАНА В БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - РЕВОЛЮЦИОННА/ ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЕТО НА ДЕПУТАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЕДВИН СУГАРЕВ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

През месец юни 1993 г. българският народ преживя срама и позора, определени му незаслужено от нечиста политическа игра на група политически шарлатани.

Символът на българската държавност, олицетворението на народното единение - ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, беше подложен на унизителни обиди и клевети, унизяващи личното име на г-н Желю Желев и длъжността му на върховен национален представител - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Лидерът на Съюза на демократичните сили г-н Едвин Сугарев с действията си урони престижа на държавния глава и по най-грозен начин се подигра с българския народ, като обвини президента на Република България в държавна измяна. Същевременно г-н Едвин Сугарев подтикна редица граждани на републиката към извършване на действия, които съгласно закона представляват престъпления и са наказуеми.

Водени от чувствата си на изразители на народното негодуване от престъпните действия на г-н Едвин Сугарев и от решимостта си да защитим честта и достойнството на държавния глава на Република България - президента Желю Желев, молим Ви:

Като върховни пазители на конституцията и закона -

първо: подведете под наказателна отговорност г-н Едвин Сугарев за обида и клевета към д-р Желю Желев - президент на Република България, по чл.148, ал.2 от Наказателния кодекс на Република България;

второ: за да бъде зачетен законът и като назидателна проява за равенство пред законите на страната на всички граждани на републиката, молим Ви, подведете г-н ЕдвиН Сугарев под наказателна отговорност по чл. 127, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България.

ГОСПОДИН ПРОКУРОР,
Надяваме се държавната институция на която Вие служите, да зачита и уважава ДЪРЖАВНИЯ СИ ГЛАВА И НАРОДА така, както ние имаме честта да го правим.

Варна, 22 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София,30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЧАСТНИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В СИНДИКАТА.


Днес, 26 август 1993 г., бяха проведени протести на частните таксиметрови шофьори към Националния професионален съюз срещу 102 и 128 Министерско постановление в София, Варна и Монтана. Организирани бяха шествия и събрания на шофьорите, в които взеха участие съответно: 170 автомобила в София, 203 - във Варна, и 15 - в Монтана.

Солидарност с колегите си изразиха и автобусните шофьори от Габрово, които предупредиха, че ако не бъдат отменени разпоредбите, ще блокират пътищата на града.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ "70 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ Е БЕЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ИЗНЕСЕН ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПРЕД ОБЩОНАРОДНИЯ СЪБОР, СЪСТОЯЛ СЕ НА 13 ЮНИ 1993 Г. В С. СЛАВОВИЦА.


СКЪПИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

Миналата година от тази трибуна ние си обещахме да възстановим единството на земеделските сили, да възродим нашата организация Българския земеделски народен съюз.

На днешния събор по повод 70-годишнината от варварското убийство на големия българин, големия европеец, великия земеделски предводител и идеолог Александър Стамболийски, можем да отчетем, че земеделците са отново на крак, че ние отново сме вдигнали гордо знамената, че по нас отново се плюе, защото сме многобройни, защото сме силни, защото сме се превърнали в щит срещу новите посегателства върху земята и свободата; защото с успешната и принципна регистрация

ИЗВЪРШИХМЕ ЕДИН ИСТИНСКИ АКТ НА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ:

Върховният съд на Република България върна на възстановения обединен земеделски съюз историческото име, което комунистите чрез своите послушници Г.Трайков, Оббов и Михаил Геновски обсебиха незаконно през май 1945 г. Ние възстановихме приемствеността и легитимността на този БЗНС, изграден и прославен от Стамболийски, който бе обявен извън закона от комунистите в 1947 г. след обесването на другия голям земеделски демократ и мъченик - Никола Петков.

Наистина и сега се намериха изменници на това постигнато с много усилия и страдания единство, но те не успяха да върнат колелото назад. Няма до го сторят и онези, които 45 години служиха като маша на болшевишките агенти в България, и сега, под опеката на правителството на проф.Беров, надяват старата тога, която бяха временно скътали бесепарските им господари. Това не е нищо ново.

Тази огромна, национална, българска по идеология организация винаги е била под ударите или подкупите на левите и десните котерии, защото винаги е била и остава трън в очите и замислите на враговете на демокрацията и независимостта.

Тази сутрин ние минахме покрай земеделската Голгота - вилата, където беше зверски умъртвен Стамболийски. Сега сме пред гранитния мавзолей, в който почиват неговите събрани кости - мавзолея на безсмъртието!

В този тъжен, но винаги обединяващ и вдъхновяващ момент нека си припомним пророческите слова на големия италиански политик и публицист Франческо Нити. Ето края на неговата реч, произнесена в Париж по повод годишнина от смъртта на Александър Стамболийски и Петко Д.Петков:

"България е страната на розите. И когато българският народ отново си възвърне свободата, той ще набере най-хубавите си рози, за да обкичи гроба на своя велик държавник Стамболийски."

И ние сме тук днес с рози, карамфили и с ръкойки ранни житни класове, за да споменем мъченика и да украсим безсмъртието му. Българският народ е бил тук и през свободни, и през... робски години, за да почете паметта на героя, за да се закълне, че няма да остави делото му в забвение; за да почерпи сила от неговата морална и политическа дързост в трудната борба със силите на мрака,

В ИМЕТО НА ВЕЧНИЯ СТРЕМЕЖ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ

Стамболийски! Име, което живее и ще живее во веки веков с предаваните от бащи и деди спомени, с песните, с легендите. Няма да го помрачат напразните опити, които се правят дори и днес, да се кощунства с великото му, далновидно и благородно дело! За жалост в България все още витае старата нетолерантност и необективност на фанатизма. Ние продължаваме да не мислим и повтаряме, че ако някой не е от нашата партия, той не може да бъде голям човек. Това ни прави много бедни и като хора, и като народ. Малко са другите страни, където партизанщината така грубо да изопачава преценката за личностите и да предава на поколенията й и слепотата, и омразата, които водят до повтаряне на минали грешки, пречат на нашето настояще и опорочават бъдещето.

А в световен мащаб едва ли има национална библиотека, където да няма книги за и от Стамболийски.

Няма вестници и списания, които, макар и пожълтели от времето, да не крият в страниците си това име, свързано с едно голямо политическо и реформаторско дело. Защото Стамболийски приживе учуди и стресна света със своята дейност на държавник, със своето печатно и устно слово, със своя личен образ и човечност... Дори надменният английски дипломат и министър Кързън, известен с прозвището "Лорд на лордовете", се удиви от някогашното славовишко овчарче. В редица изявления от края на 1922 година той споделя това удивление:

- Знаехме - казва той - за силата и енергията на българския премиер, но не знаехме, че той има такива широки познания, душевност и хумор, които му даваха възможност да печели хората!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ПО ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990Г. /ЧАСТ ВТОРА/. Обработката на жалбите и сигналите и огласяването на резултатите е направено от група, ръководена от консултанта към Комисията по изборните книжа на ВНС Валери Цветков, през месец март 1993 година.


АНАЛИЗ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ДО ЦИК И МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Избирателни списъци

Избирателните списъци за изборите за ВНС през юни 1990 г. изобилстват с грешки и неточности. Изключително голям е броят на т.нар. "мъртви души" - починали, напуснали преди години адреса, по който са регистрирани в избирателните списъци, дублирани в две и повече избирателни секции. В списъците са включени също така стотици хиляди напуснали страната българи. От друга страна, липсват много действително живеещи на територията на съответната избирателна секция гласоподаватели. Отказите на компетентните органи /особено в София и в големите градове/ за извършване на проверки и становището им, че не биха гарантирали необходимите корекции да бъдат отразени в обновените списъци /въпреки подадените своевременно сигнали/, а също така укриването на избирателни списъци и отказите за достъп до тях след изборния ден, както и дейността на ЦИК'90 по този проблем говори за умисъл при издаването на неточни избирателни списъци и включването в тях на огромен брой "мъртви души" /П.4-3, П.4-12, П.4-59, П.4-60/.

Подредбата по азбучен ред не дава възможност да се направи проверка за неживеещи на даден адрес избиратели.

Актуализацията в избирателните списъци често не се прави от служителите в общината дори и след подадени сигнали за корекции. Особено много това важи за списъците за втори тур. Въпреки решенията на ЦИК само частично е направена проверка чрез ЕГН за двойно гласувалите.

Противозаконните действия на служителите от българските посолства по света по повод избирателните списъци в чужбина са направили невъзможно гласуването на десетки хиляди български емигранти. Особено оскърбително за националното ни достойнство е поведението на българските посланици и дипломати в САЩ и в Кралство Швеция, където по тяхна вина има умишлени и груби нарушения /П.4-4, П.4-5/.

Решението на ЦИК'90 в чужбина да бъдат допускани до гласуване на "първите свободни избори в България" единствено притежаващите редовни български задгранични паспорти наши сънародници е довело до отблъскване на емиграцията ни, хора, напуснали родината ни в резултат на неудовлетворено чувство за свобода и политически гнет /П.4-4, П.4-26, П.4-63/.


Избирателни комисии и секции

Още при сформирането на избирателните комисии възникват множество проблеми, свързани с определянето на техния състав и на ръководството. Избирателни комисии са съставяни без задължителните по чл.26 на Закона за избори на Велико народно събрание/ЗИВНС/ консултации с политическите сили или въпреки постигнатите споразумения. В комисиите са били включвани представители на местните органи на властта - кметове, служители от съветите, - имащи силно влияние върху избирателите /П.4-61/. Военни командири са били определяни за членове на Специалните избирателни комисии /СИК/ в секциите, където служат техни подчинени. Показателно е нареждането /N 278/20.04.1990 г. П.4-6/ на началника на Генералния щаб на армията и първи заместник-министър на отбраната тогава генерал-полковник Добрев до началниците на централните управления от МНО, в което се дават указания за участие на свръхсрочнослужещи от поделенията за членове на съответните СИК. По този начин са били създавани реални предпоставки за оказване на натиск върху избирателите.

Характерно за малките села е, че там често са били сформирани СИК без или само с по един представител на опозицията, а неравномерният състав и ръководство на комисиите е практика навсякъде из страната. На места СИК или техни членове са били без документи или с нередовни такива. Постъпили са сигнали за отсъствието на СИК и провеждането на изборите от случайни лица /П.4-7/.

Извършвани са неправомерни замени в състава на избирателните комисии поради неявяване на член, неосвобождаването му от работа, заплахи и др. /П.4-61/. Отличава се случаят в с. Добротино, където като секретар на СИК участва кметът на селото Стоян Костадинов Игнатов. Същият е съименник на магазинера в с. Добротино, който всъщност е бил представен като кандидат за член на СИК при консултациите с политическите сили /П.4-8/.

Членовете на избирателните комисии не са били подготвяни на необходимото ниво, за да могат компетентно да упражнят задълженията си по закона. Вина за това носи и ЦИК, която е изпращала по места циркуляри с инструкции, имащи противоречив и объркващ характер /П.4-9/.

Това е довело до манипулирането на СИК от някои "подготвени" нейни членове и особено от председателите, които в повечето от случаите са били представители на БСП. Например в целия 44-и Луковитски и 154-и Казанлъшки Едномандатен избирателен район /ЕИР/ няма нито един председател на СИК от СДС.

Постъпили са и сигнали за неправомерно закриване на секции между провеждането на първия и втория тур на изборите. Това лесно е могло да доведе до промяна на изборните резултати при незначителна разлика в полза на даден кандидат. Например в ЕИР 186-и секция 60 /болница със 186 избиратели на I тур/ е закрита, което може да бъде достатъчно основание ЦИК да обяви избора в целия район за недействителен /П.4-10/.

В крайна сметка ЦИК не е разполагала с окончателния списък на секциите преди изборите и в самия изборен ден.

Съставянето на избирателните комисии като етап от целенасочената дейност на изпълнителната власт в България през 1990а за манипулиране и фалшифициране на изборите за Велико народно събрание е спомогнало за създаване на предпоставки за оказване на психологически натиск над избирателите и улесняване на процедурата по фалшифициране на изборните резултати.


Предизборна кампания

Предизборната кампания протича в нарушение на ЗИВНС и против всякакви общоприети морални норми за поведение в обществото. Регистрирано е повсеместното участие на органите на властта и служителите им в предизборната кампания на БСП. Използвани са били масово клевети и заплахи срещу населението. Особено силен е бил натискът над възрастните и немощните хора и малцинствата.

Пощите са разпространявали агитационни материали на БСП /в Плевен така е разпространено личното обръщение към избирателите на кандидата Андрей Луканов, подписано от него/ и червени бюлетини, често заедно с пенсии или парични суми. Навсякъде държавни служители и институции, стопански ръководители са извършвали агитационна дейност в полза на БСП против разпоредбите на чл. 46, ал.З от ЗИВНС. Особено фрапиращ е случаят на неправомерни действия на кметството и на държавните органи в с. Градец, 17-и ЕИР, който е описан подробно в раздел ІІІ /П.4-11/. По месторабота са уреждани предизборни срещи, отправяни са заплахи за уволнения и др. Кметове, служители на МВР и военни командири са заплашвали гласоподавателите с разправа, отнемане на пенсии, спиране на вода и ток, отказ на медицинска помощ и профилактика на нуждаещи се, смърт.

Убийството на активиста на СДС Жулиен Пенков от офицера Люлин Луканов в Шумен е внесло смут и страх сред избирателите в този град и несъмнено такива случаи са дали отражение и в цялата страна /П.4-12/.

Налице са и други терористични актове по време на изборната кампания като взривовете в дома на кандидата за народен представител на СДС в 5-и ЕИР г-жа Мария Парашкевова. Събитието е станало на 13 юни 1990 г. между провеждането на първи и втори тур в този район и е дало съществено отражение върху предизборната кампания на г-жа Парашкевова. Всят е бил страх сред нейните приятели, симпатизанти и избирателите, много от които не са посмели да гласуват на 17 юни 1990 г., въпреки нейната лична покана /П.4-13, П.4-12/.

Чрез държавните структури са били купувани гласове в полза на БСП. Обещавани са и са раздавани пари на избирателите, отпускани са заеми, уреждани са пиршества и гуляи сред циганското малцинство, раздавани са дефицитни стоки и алкохол, плащани са сметки за ток и др. Например към жалба, изпратена от СДС в гр. Севлиево, е приложен дълъг списък от лица /предимно от малцинствата/, получили суми от ДСК в размер на двегодишна заплата /П.4-14/. Това е станало на 11 юни 1990 г., като в циганския квартал, откъдето са споменатите лица, изборите са били убедително спечелени от БСП.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВОЕННОТО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩЕ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20 МАРТ 1992 Г. В СОфИЯ.


РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. Съюзът на възпитаниците на Военното на Негово Величество училище /по-нататък - съюз/ е родолюбива, демократична, независима, непартийна обществена организация с идеална цел.

Чл.2. Съюзът е юридическо лице с наименование "Съюз на възпитаниците на Военното на Негово Величество училище" със седалище в София.

Чл.3. Съюзът осъществява своята дейност на територията на цялата страна в съответствие с конституцията, законите на страната и настоящия устав.


РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Чл.4. Основните цели и задачи на съюза са:

/1/ Да защитава правата, интересите и достойнството на членовете си като равни пред закона и в обществото граждани на страната.

/2/ Да събира и публикува данни за разгрома на офицерския корпус от тоталитарната комунистическа власт, за беззаконията и престъпленията против личността и семействата на репресираните възпитаници и да оказва подкрепа на пострадалите и техните наследници.

/3/ Да отдава почит към убитите от комунистическата диктатура и загиналите във войните чрез църковни ритуали и да участва в изграждането на нови паметници и в реставрацията и поддържането на съществуващите.

/4/ Да съдейства на командването на Военната академия "Г.С.Раковски" за създаване на музей на Военното училище и на Военната акадамия.

/5/ Да отделя специално внимание за пълното реставриране на обекти във Военното училище, сега Военна академия "Г.С.Раковски”.

/6/ Да направи постъпки пред държавните органи за обявяване на политическа и гражданска реабилитация на възпитаниците на училището, репресирани по политически мотиви от тоталитарната комунистическа власт, като се предложи допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица /ДВ, бр.50/1991 г./.

/7/ Да поддържа връзка с Народното събрание, правителството, Министерството на отбранатa и обществените организации, за да съдейства за:
1. Пълно деполитизиране на войската.
2. Издигане статута на офицера - единоначалник и възпитател.
3. Преименуване на БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ в БЪЛГАРСКА ВОЙСКА, възстановяване на военните символи и т.н.
4. Възстановяване на 6-и май - Гергьовден, като Ден на храбростта и на войската, а така също и на традиционните заря и парад.
5. Обявяване на всички присъди от "извънредните съдилища" за нищожни, с всички произтичащи от този акт последици. Преразглеждане на други спорни съдебни дела и реабилитиране на осъдените офицери в политическите процеси.
6. Демократизиране на войската и нейното родолюбиво възпитание.

/8/ Да обедини всички възпитаници и да възстанови разпадналите се връзки между тях както в рамките на випуските, така и между отделните випуски.

Чл.5. Съюзът постига целите и задачите си чрез:
1. Събрания.
2. Срещи за чествания.
3. Черкувания в памет на загиналите във войните, убитите през комунистическия режим и на починалите възпитаници.
4. Издаване на осведомителни печатни материали в различни форми и средства за масова информация.
5. Събиране на парични и имуществени средства чрез членски внос, дарения и спомоществователство.


РАЗДЕЛ ІІІ. ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 6 /1/. Членове на съюза могат да бъдат всички възпитаници на Военното на Негово Величество училище, които са повишени в първи офицерски чин в съответния випуск, както и постъпилите в училището до 15.09.1943 г. включително, членовете на техните семейства /съпруга, деца и децата на техните деца/.

/2/ Не се приемат за членове на съюза възпитаници на училището, за които е доказано, че са били членове на комунистическата партия, освен при изрично искане и мотивировка от съответния випуск за всеки отделен случай, за което се уведомява ръководството.

/3/ Всеки желаещ, който отговаря на условията на настоящия устав, може да подаде молба за членство до клуба, звеното или сборната организация на випуска, в който е бил. Членовете на семействата подават молби в организацията, в която има право да членува запасният офицер, към чието семейство принадлежат.

Приемането се извършва от тези организации, посочени в член 21 на устава, с обикновено мнозинство. За приемането се уведомява Управителният съвет на съюза.

/4/ Членството в съюза се прекратява:
   1. По собствено желание, за което членът писмено уведомява организацията, в която е приет.
   2. По решение на органа, който го е приел, когато членът не плаща членски внос, извършва груби нарушения или действия, дискредитиращи съюза или неговите цели, и не изпълнява задълженията си.

Решението за изключване се взима с мнозинство от две трети от присъстващите. За изключването се уведомява Управителният съвет.

/5/ Решенията за приемане, както и за изключване подлежат на обжалване пред Управителния съвет на съюза.

Чл.7. Членовете заплащат членски внос, годишният размер на който се определя от Управителния съвет. Членският внос се внася еднократно за текущата година най-късно до 1 април.

Чл.8. Членуването се удостоверява с членска карта, в която е вписан номерът на квитанцията на членския внос.

Чл.9. Всеки член има право:
1. Да участва в работата на Общото събрание с право на решаващ глас.
2. Да избира и да бъде избиран в органите на съюза.
3. Да участва в подготовката и в приемането на решенията, да прави свои предложения и искания за разглеждането им пред органите на съюза.
4. Да бъде редовно информиран за състоянието, проблемите и перспективите на съюза;
5. Да иска отчет за изпълнението на приетите решения и за състоянието на сметките на съюза

Чл. 10. Всеки член е длъжен:
1. Да спазва законността и правовия ред в страната и устава на съюза.
2. Да работи за сплотяване на съюза за постигане на неговите цели и задачи.
3. Да изпълнява решенията на ръководните органи.
4. Да участва дейно в съответните органи на съюза.
5. Да спазва етични, колегиални отношения.
6. Да плаща редовно членския си внос.

/Пресслужба "Куриер"/

 


10:00:00
30.08.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. peд.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!