30 май 1991

СОФИЯ, 30 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 104 /379/

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ВТОРИЯ ВЕЛИК МАКЕДОНСКИ СЪБОР, СЪСТОЯЛ СЕ НА 25-27 МАЙ 1991 ГОДИНА В БЛАГОЕВГРАД.

 

НА 25-27 МАЙ 1991 ГОДИНА, 58 ГОДИНИ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИЯ ВЕЛИК МАКЕДОНСКИ СЪБОР, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, МАКЕДОНСКИ ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ, КАНАДА, ЕВРОПА, ДЕЛЕГАТИ И ГОСТИ СЕ СЪБРАХА НА ВТОРИ ВЕЛИК МАКЕДОНСКИ СЪБОР В БЛАГОЕВГРАД.

СЛЕД КАТО БЕШЕ ОБСЪДЕНО СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС, СЕ СТИГНА ДО СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ:

- СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ ОТ СВОЕТО ВЪЗНИКВАНЕ ПРЕЗ 1878 ГОДИНА МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС НЕ Е ПОЛУЧИЛ И ДНЕС СВОЕТО РЕШЕНИЕ.

- ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ Е НАЦИОНАЛНО СВОБОДНА. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ БЪЛГАРИТЕ В ТАЗИ ОБЛАСТ БЯХА ПОДЛОЖЕНИ НА ТЕЖКИ ИЗПИТАНИЯ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ.

- ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ ПРЕДИЗВИКВА ОПРАВДАНА ТРЕВОГА. ВЪПРЕКИ КЛАУЗИТЕ НА НЯКОЛКО МИРНИ ДОГОВОРА И НА ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ В МИНАЛОТО ЗА УРЕЖДАНЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ, НА БЪЛГАРИТЕ В ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ НЕ БЯХА ДАДЕНИ НАЦИОНАЛНИ ПРАВА.

- ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД ВЕЛИКОСРЪБСКИЯТ АНТИМАКЕДОНСКИ РЕЖИМ СЛЕД НЕУСПЕШЕН ОПИТ ДА СЪРБИЗИРА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ МУ НАЛАГА ГЕОГРАФСКОТО ПОНЯТИЕ "МАКЕДОНЕЦ" КАТО НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

- В АЛБАНИЯ МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ СЪЩО СА ЛИШЕНИ ОТ СВОИТЕ ГРАЖДАНСКИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА.

- ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ МНОГОБРОЙНАТА МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЯ В ЦЯЛ СВЯТ ПОРАДИ ПОГРЕШНА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА СЪЩО БЕШЕ ИЗЛОЖЕНА НА АНТИБЪЛГАРСКИ НАТИСК. ЕДИНСТВЕНИЯТ ЗАЩИТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД БЯХА МАКЕДОНСКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В АМЕРИКА, АВСТРАЛИЯ И ЕВРОПА.

ДНЕС ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ СЪЗДАВАТ НОВИ УСЛОВИЯ И ДАВАТ НАДЕЖДА ЗА РЕАЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИЕТИТЕ    МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И В РАМКИТЕ НА ТОВА - ЗА СПРАВЕДЛИВОТО РЕШАВАНЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС.

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ЗАЯВЯВАМЕ:

1. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО ПРИЕМНИК НА БКП СЛЕДВА ДА ПОЕМЕ ПЪЛНАТА ИСТОРИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА, МОРАЛНА И МАТЕРИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ НЕЯ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ  МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ: ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПРЕСИИ, МАСОВИ УБИЙСТВА, НАСИЛСТВЕНА МАКЕДОНИЗАЦИЯ - ОСОБЕНО В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ И СРЕЩУ ДЕЙЦИ НА МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ЦЯЛАТА СТРАНА, КАКТО И ПРЕДАВАНЕТО НА ДЕЙЦИ НА ВМРО НА ЧУЖДИ РЕПРЕСИВНИ ОРГАНИ. НАСТОЯВАМЕ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО.

2. ОСЪЖДАМЕ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНСПИРИРАНАТА И ОРГАНИЗИРАНА ОТВЪН АНТИБЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДА И ДЕЙНОСТ В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ.

3. КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ОФИЦИАЛНАТА ГРЪЦКА ПОЛИТИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ ОБЛИК НА ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМНО ЗАСЕЛВАНЕ НА МАЛОАЗИЙСКИ И ПОНТИЙСКИ ГРЪЦКИ ЕТНИЧЕСКИ МАСИ.

4. ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ОБЯВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ ЗА СЛАВЯНОГЛАСНИ ЕЛИНИ И НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ВЪЗ СТАНОВЕНИ И ГАРАНТИРАНИ КУЛТУРНО-НАЦИОНАЛНИТЕ ИМ ПРАВА.

5. НЕ ПРИЕМАМЕ РЕШЕНИЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЗА  СЪЗДАВАНЕ НА МАКЕДОНСКА НАЦИЯ КАТО СРЕДСТВО За РАЗРЕШАВАНЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС. ПРИЛОЖЕНО КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА НА СФРЮ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ТО ДОВЕДЕ ДО ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ.

6. ПОДКРЕПЯМЕ БОРБАТА НА НАШИТЕ БРАТЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ КАТО СУВЕРЕННА И ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА. УВЕРЕНИИ СМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ТОВА МОЖЕ ДА ОСИГУРИ СВОБОДНАТА НАЦИОНАЛНА САМОИЗЯВА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ТАМ.

7. НАСТОЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛБАНИЯ ДА ГАРАНТИРА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В СТРАНАТА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА.

КАТО ИЗДИГАМЕ ТЕЗИ НАШИ ИСКАНИЯ И КАТО РАЗЧИТАМЕ НА ПОДКРЕПАТА НА СВЕТОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НИЕ СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ НЕ ПРОМЕНИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ НА БАЛКАНИТЕ, А ТЯХНОТО ОТВАРЯНЕ [В] РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА ЩЕ РЕШИ СПРАВЕДЛИВО КАКТО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС, ТАКА И ОСТАНАЛИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В РЕГИОНА.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!
ДА ЖИВЕЕ ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 30 МАИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕСЪГЛАСИЕТО С НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ И АЛИНЕИ ОТ ПРОЕКТА ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


АНАЛИЗИРАЙКИ ДНЕШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА, ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЦС НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЧИТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА    ЗАЯВИ, ЧЕ НЕГОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ТОЗИ ЕТАП Е СКЛОННА ДА УЧАСТВА В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ГАРАНТИРА ДЕМОКРАЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДА ОСИГУРИ ПРАВАТА И НА ВСИЧКИ МАЛЦИНСТВА В НАШАТА СТРАНА. В ТОВА ЧИСЛО ПРАВОТО НА РАЗВИТИЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА СВОЯ ЕЗИК, КУЛТУРА, СВОБОДНО ИЗПОВЯДВАНЕ И ПРОПОВЯДВАНЕ НА СВОЯТА РЕЛИГИЯ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ВСИЧКО ТОВА НЕ Е ЗАЛЕГНАЛО В ПРОЕКТА ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ. ОЩЕ ПРИ ПЪРВОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ТОЗИ ПРОЕКТ ДЕПУТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЩЕ НАПРАВЯТ СВОЕВРЕМЕННО НЕОБХОДИМИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ И АЛИНЕИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТЕЗИ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ И НЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕНА, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ДА ПРЕРАЗГЛЕДА СВОЕТО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА HА ПАРЛАМЕНТА.

               ЦС НА ДПС И ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ДПС          

СОФИЯ, 29 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪВЕТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРАДСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС - СОФИЯ.


ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВА МЕСЕЦА В СОФИЯ СЕ ОРГАНИЗИРАТ МИТИНГИ ОТ Т.НАР. ГРАДСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ - СОФИЯ. В СТРУКТУРАТА НА СДС РЕГИОНАЛНИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ НЕ СА ОРГАНИ, КОИТО ДА МОГАТ ДА ВЗИМАТ САМОСТОЯТЕЛНИ РЕШЕНИЯ. ТАКИВА ПРАВА СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ ЗА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ИМ. ВЪПРОСЪТ ОБАЧЕ Е ЧЛЕНОВЕ НА КОЯ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА СА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ТЕЗИ МИТИНГИ? МНОГО ОТ ГРАЖДАНИТЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ, КАТО СМЯТАТ, ЧЕ ЗАД ТЯХ СТОИ СДС. ИСТИНАТА Е ПО-РАЗЛИЧНА.

ОЩЕ ПРЕЗ АВГУСТ 1990 ГОД. ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ПАРТИИТЕ ОТ СДС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "СЕРДИКА" РЕШАВАТ, ЧЕ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. МОТИВАЦИЯТА Е БИЛА, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТОПАНИСВАТ ИМОТИ И ДА СЕ ОСИГУРЯТ СТРАНИЧНИ ДОХОДИ. ВНЕСЕНИТЕ УСТАВ И ПРОТОКОЛ ОБАЧЕ СА ИЗТЕГЛЕНИ ОТ СЪДА И НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОД. СЕ ПРОВЕЖДА НОВО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ПРИЕМА УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ РЕГИСТРИРА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. КАТО УЧРЕДИТЕЛИ НА ТАЗИ НОВА ПАРТИЯ, НАРЕЧЕНА СДС-"СЕРДИКА", СЕ ПОДПИСВАТ 54 ЧОВЕКА. ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ТЕ ЖИВЕЯТ НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ТАКА ЧЕ НЕ СТАВА ДУМА ЗА РЕГИОНАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, В УСТАВА /ЧЛ.2 Т."Г"/ СЕ ПРЕДВИЖДАТ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАТО "ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЪВЕТНИЦИ И Т.Н." В ЦЯЛАТА СТРАНА. НИКЪДЕ В УСТАВА НЕ Е СПОМЕНАТА ДОРИ ИЗВЕСТНАТА В СТРАНАТА И СВЕТА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СПЕЧЕЛИЛА НАД 1/3 ОТ МЕСТАТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. И ТУК ЗАПОЧВАТ СЪПОСТАВКИТЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТАЗИ НОВА ПАРТИЯ Е Д-Р ЙОРДАН ТОДОРОВ /ИНАЧЕ ИЗВЕСТЕН КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ОБЩИНАТА, ГЛАВЕН ЛЕКАР ВЪВ ВТОРА ГРАДСКА БОЛНИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС В ОБЩИНАТА, КМЕТ НА ОБЩИНАТА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАДСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ/. СЕКРЕТАР Е НИКОЛА ДАСКАЛОВ - ИНАЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В ОБЩИНАТА, СЪЩО ЧЛЕН НА ГРАДСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ; СТОЯН ГРУЙЧЕВ - ЧЛЕН НА ХРИСТИЯНСКИЯ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" И КМЕТ НА ОБЩИНА "ТРИЯДИЦА", ЧЛЕН НА ГРАДСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ, КАКТО И ДРУГИ ЛИЦА, КМЕТОВЕ И ЧЛЕНОВЕ НА ГРАДСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ.

ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ Е КАТЕГОРИЧЕН! ЕДНО ЛИЦЕ НЕ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА В ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ОТТУК СЛЕДВА, ЧЕ ЗАД ПАРАВАНА НА СДС СЕ ОРГАНИЗИРАТ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ПАРТИЯ, КОЯТО НЕ Е ПРИЕМАНА В СДС. НЕЩО ПОВЕЧЕ, НЯКОЛКО СОФИЙСКИ ОБЩИНИ НА ПРАКТИКА ВЕЧЕ НЯМАТ КМЕТОВЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ СДС. ЧИИ ИНТЕРЕСИ ИЗРАЗЯВАТ ПОСОЧЕНИТЕ ГОСПОДА?

АКО СЕ СПРЕМ НА ЛОЗУНГИТЕ И ТЕМИТЕ НА МИТИНГИТЕ, ПРИЗОВАВАЩИ КЪМ "НЕЗАБАВНА СМЯНА НА СИСТЕМАТА", "ИЗБОРИ ВЕДНАГА" И СЕГАШНИЯ - "ДА ПРЕТВОРИМ В ДЕЛА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА /ПАРТИЙНА?/ КОНФЕРЕНЦИЯ", НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ДОСЕТИМ, ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА ХОРА, ДЕЙСТВАЩИ ОТ ИМЕТО НА СДС, НО СРЕЩУ СДС.

28 МАЙ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ИМЕТО НА ГРУПАТА НА 39-ТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СДС, НАПУСНАЛИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, И НА ПРИСЪЕДИНИЛИТЕ СЕ КЪМ ТЯХ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА ОТ 28 МАЙ 1991 ГОДИНА.

 

СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ЗАДКУЛИСНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БСП И ЧАСТ ОТ ДЕПУТАТИТЕ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА. КАТО В ДОБРИТЕ СТАРИ ВРЕМЕНА ТО ЗА СЕКУНДИ БЕ ПРЕВЪРНАТО И В РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ДВАМА ОТ НЕГОВИТЕ АРХИТЕКТИ ДОТОЛКОВА БЯХА СИГУРНИ В ПРИЕМАНЕТО МУ, ЧЕ ДОРИ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ГЛАСУВАНЕТО МУ СЕ ОЗОВАХА В ТЕЛЕВИЗИЯТА, ЗА ДА ГО ОБЯСНЯВАТ. СЪГЛАШЕНИЕТО Е БИЛО УГОВАРЯНО ЗАД ГЪРБА НА НАРОДА И ЗАД ГЪРБА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ HA СДС.

ТО ПРЕНЕБРЕГВА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС, КАКТО И НАШАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ВОЛЯ.

С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ СЕ ОТЛАГАТ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ. СПОРЕД НАС САМО НЕЗАБАВНОТО ИМ ПРОВЕЖДАНЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАПОЧНАЛАТА СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ ОТВАРЯ ПЪТЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ, ЧРЕЗ КОЯТО СЕ СЛАГА КРАЙ НА НАДЕЖДИТЕ НА МИЛИОНИ ХОРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА СЪДЕНЕ НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, А ОГРАБЕНОТО ОТ ПАРТИЙНАТА И ДЪРЖАВНАТА НОМЕНКЛАТУРА НАРОДНО ИМУЩЕСТВО СЕ ПРЕВРЪЩА В НЕПРИКОСНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ.

ЧРЕЗ НАЛОЖЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМ СЕ ПРАВИ ОПИТ ДА СЕ РАЗДЕЛЯ НАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКАНЦИ И МОНАРХИСТИ, ПРЕДИ ДА БЪДЕ РЕШЕН ОСНОВНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОС: КОГА БИВШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА СЛЕЗЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ, Т.Е. - ДАЛИ ДА ИМА ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕСТРОЙКА.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ КАТЕГОРИЧНО ОТ ДЕПУТАТИТЕ, ОСТАНАЛИ В ПАРЛАМЕНТА, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА, КОИТО ПРЕНЕБРЕГНАХА БЕЗЦЕРЕМОННО ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛHATА КОНФЕРЕНЦИЯ И НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, КАКТО И НА ПРЕОБЛАДАВАЩИЯ БРОЙ МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

ПОДКРЕПАТА, КОЯТО ПОЛУЧИХМЕ И ПОЛУЧАВАМЕ, НИ ДАВА УВЕРЕНОСТТА, ЧЕ НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ ТЯХНАТА ВОЛЯ И НАДЕЖДА.

ЗАТОВА СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ В ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СДС". НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ЗА НЕУЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА.

СОФИЯ, 29 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

*  *  *

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЯТА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /РЕГИСТРИРАНА В ПЛОВДИВ/. НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ БЕШЕ ИЗБРАН ВЕНЦЕСЛАВ БЪЧВАРОВ.


НА 18 МАЙ 1991 ГОДИНА В ПЛОВДИВ СЕ СЪСТОЯ ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /РЕГ. N 48 ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ/ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ПОЛИТИЧЕСКИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ МЕЖДУ XIII ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 29 И 30 АПРИЛ 1990 Г., И II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

3. ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

4. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ.

СЛЕД СТАНАЛИТЕ ОЖИВЕНИ РАЗИСКВАНИЯ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗЛИЗА СЪС СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1. ПРИЕМА ЗА НЕДОПУСТИМ ВСЯКАКЪВ КОМПРОМИС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАДИЦИОННАТА ЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИКА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ЗАДЪЛЖАВА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ И ОПЕРАТИВНОТО БЮРО ПРИ ВСИЧКИ КОНТАКТИ С ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА ОТСТОЯВАТ ТАЗИ ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ. ЗАДЪЛЖАВА ТЕЗИ СВОИ ОРГАНИ ЕНЕРГИЧНО ДА РАЗЯСНЯВАТ ИЗМЕРЕНИЯТА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕНТРИЗЪМ.

2. ПОДДЪРЖА СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ ПАРЛАМЕНТРНАТА ФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА ТРЯБВА ДА ИМА ВОДЕЩО ЗНАЧЕНИЕ В НАСТОЯЩИЯ КРИЗИСЕН МОМЕНТ.

3. НАМИРА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ ОБЕДИНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ, В СЪВМЕСТНА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА СЪС СДС Е ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНСТ ЗА РЕШИТЕЛНА ИЗБОРНА ПОБЕДА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

БЕ ПРЕУСТРОЕН НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ, КОЙТО НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ИЗБРА ЗА СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ С МАНДАТ ДО СЛЕДВАЩИЯ XIV КОНГРЕС Г-Н ВЕНЦЕСЛАВ БЪЧВАРОВ.

ПЛОВДИВ, 18 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ВЪВ ВАРНА. ОБЕДИНЕНИЕТО ВКЛЮЧВА НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БЗНС "ВРАБЧА 1", ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ "ДОМ ЗА ВСЕКИ", НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ И ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ/.


КАТАСТРОФАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА И ГРИЖАТА ЗАВСЕКИДНЕВНИЯ ЗАЛЪК НЕ БИВА ДА НИ ПРЕВРЪЩАТ В ПОЛИТИЧЕСКИ СЛЕПЦИ.

ЗАДАВА СЕ ОЩЕ ПО-СТРАШНА БЕДА - КРИЗАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ.

СЕГА НИЕ СМЕ НЕПРИЛИЧНО БЕДНИ - БЕДНИ И МАТЕРИАЛНО, И ДУХОВНО. ЦВЕТЪТ НА НАЦИЯТА - МЛАДЕЖТА И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, Е ПРИНУДЕН ДА ПРОДАВА СВОЯ ТРУД ЗА ВАЛУТНИ ГРОШОВЕ В ЧУЖБИНА.

НИЕ СМЕ ТРАГИЧНО ОБЕЗВЕРЕНИ И РАЗДЕЛЕНИ НА ВРАЖДЕБНИ, ВОЮВАЩИ ПОМЕЖДУ СИ ЛАГЕРИ.

ЗАОБИКОЛЕНИ СМЕ ОТ МОЩНИ СЪСЕДИ, КОИТО НИКОГА НЕ СА СКРИВАЛИ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИ АПЕТИТИ СПРЯМО БЪЛГАРИЯ.

ВСИЧКИ СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИ АБСУРД - ТРЕТАТА СИЛА В Т.НАР. ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ДВИЖЕНИЕ, ИЗГРАДЕНО НА ЕТНИЧЕСКА ВЕРСКА ОСНОВА - ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ!

В КРИЗИСНИ И ТРУДНИ МОМЕНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ СА БИЛИ ВИНАГИ ОНЕЗИ НЕПРЕХОДНИ ЦЕННОСТИ, ОНЗИ ФУНДАМЕНТ, ВЪРХУ КОЙТО СЕ Е ИЗГРАДИЛО ДЬРЖАВНОТО НИ ЗДАНИЕ. КАТО ИЗХОЖДА ОТ ВСИЧКО ТОВА, ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ЗАЯВЯВА:

НИЕ СМЕ ЗА:

1. ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПРОБЛЕМ, ПРОТИВ ВСЯКАКВА ПАРТИЗАНЩИНА И ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ.    

ЩЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ РАЗУМНА, ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ПРАГМАТИЧНА ПОЛИТИКА, ПРОВЕЖДАНА ЕДИНСТВЕНО И САМО В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КОГАТО ТЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.

3. ИЗПРАВЯНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНАТА И НЕГРАМОТНО ПРОВЕЖДАНА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ЧРЕЗ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СРЕДСТВА.

4. ГАРАНТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ЕДНОНАЦИОНАЛНА /УНИТАРНА/ ДЪРЖАВА.

5. ЗАБРАНА В ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОПАГАНДА, НАСОЧЕНА КЪМ АВТОНОМИЯ НА РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА САМО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ - ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА В УЩЪРБ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И СИГУРНОСТ.


ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ЩЕ:

1. ПРОПАГАНДИРА В СВОИТЕ КЛУБОВЕ И В ПЕЧАТА ЗНАЧИТЕЛНАТА ИСТОРИЧЕСКА РОЛЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА И НА БАЛКАНИТЕ.

2. ПОДДЪРЖА ПОСТОЯННИ ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИТЕ ОТ ЧУЖБИНА, КАТО ЗА ЦЕЛТА ИЗГРАЖДА ПРОСВЕТНИ ЦЕНТРОВЕ.

3. ПОЛАГА ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНА ДОБРУДЖА, МОЛДАВИЯ И БЕСАРАБИЯ, КАТО ИЗХОЖДА ОТ ГЕОГРАФСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВАРНА И РЕГИОНА.

4. НАСТОЯВА ПРЕД ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ОРГАН ДА СЪЗДАДЕ НОРМАТИВНИ УСЛОВИЯ, ЗА ДА МОГАТ ТЕЗИ БЪЛГАРИ ДА СЕ ПОЛЗВАТ С ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

5. РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В РОДИНАТА.

6. ОРГАНИЗИРА ЧЕСТВАНЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНИ ДАТИ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИ СЪБИТИЯ И ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ИЗЯВИ ЩЕ ДЪРЖИ БУДНА НАРОДНАТА ПАМЕТ И ЩЕ ИЗВИСЯВА НАЦИОНАЛНОТО САМОЧУВСТВИЕ НА БЪЛГАРИТЕ.

7. РАБОТИ СЪВМЕСТНО С ВАРНЕНСКАТА И ПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ И ТРАДИЦИОННИТЕ НАРОДНИ ОБИЧАИ И ОБРЕДИ.

8. НАСТОЯВА ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ НА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА ДА СТАНЕ ОФИЦИАЛНО ЗАЩИТЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ. ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ПРИЗНАВА СВОБОДАТА И НА ДРУГИ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, АКО ТОВА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ОСНОВНИЯ ЗАКОН.

ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ДЪРЖИ НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЩЕ ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА РАЗЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ОБОСНОВАНИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ ИЛИ РЕЛИГИОЗНИ ПРИЧИНИ.

ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ПРИЗНАВА ЗА ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК БЪЛГАРСКИЯ И ДЪРЖИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА МУ. В ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА, В Т.Ч. И ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

ЗА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ПРИОРИТЕТЕН И РЕШАВАЩ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА Е ДЕМОГРАФСКИЯТ ПРОБЛЕМ. ЗА НЕГОВОТО РЕШАВАНЕ ЕНЕОБХОДИМО НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ДА ПРЕДОСТАВИ НА ВСЯКА БЪЛГАРСКА МАЙКА С ДВЕ И ПОВЕЧЕ ДЕЦА СТАТУСА НА "МАЙКА-ВЪЗПИТАТЕЛКА" СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВА И ПРИВИЛЕГИИ.

СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ, КОИТО ТЯ ЩЕ ПОЛУЧАВА ПО ОПРЕДЕЛЕН РЕД, ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ И ОТ ЦЪРКВАТА.

ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ЗАЯВЯВА, ЧЕ Е ПРОТИВ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСИЛИЕ КАТО НАЧИН ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ НАЦИОНАЛНИ, СОЦИАЛНИ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ. ТО Е ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗУМНИ СРЕДСТВА И КОМПРОМИСИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ.

ОТЕЧЕСТВОТО Е НАД ВСИЧКО!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА    ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/, ПОДПИСАН ОТ СЕГАШНИЯ МУ ПРЕДСЕДАТЕЛ /НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП/ КУМАН КУМАНОВ.


С ПРОВЕДЕНАТА САМОСТОЯТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В АГЕНЦИЯ "СОФИЯ ПРЕС" НА 23 АПРИЛ 1991 Г. ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ПЕРНИК ПОКАЗА ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ СИ ПРИСТРАСТИЯ, ПРИСЪЩИ НА ПАРТИЯ С ЛЯВ УКЛОН.

СЪВЕТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАЯВИ, ЧЕ ОТ 23 АПРИЛ 1991 Г. ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ПЕРНИК НЕ Е В СЪСТАВА НА КОАЛИЦИЯТА БНС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "С Д С".


1.7. ОСВЕН РЕДИЦА ПРЕДИЗБОРНИ И СЛЕДИЗБОРНИ ГРЕШКИ ОПОЗИЦИЯТА ОСТАВИ БЕЗ ВНИМАНИЕ ЖИЗНЕНОВАЖНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ: ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА И ТЕХНИТЕ АРХИВИ. РАЗПУСКАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ /ФАКТИЧЕСКАТА "ЛИЧНА ГВАРДИЯ" НА ТОДОР ЖИВКОВ/, РЕГИСТРИРАНЕТО И ИЗЗЕМВАНЕТО НА НАМИРАЩОТО СЕ В РЪЦЕТЕ НА "ЗАСЛУЖИЛИ" ЧАСТНИ ЛИЦА ОРЪЖИЕ, ПРИВЛИЧАНЕТО НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ, КОНФИСКУВАНЕТО НА НЕЗАКОННО ИЛИ НЕПРАВОМЕРНО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ И Т.Н. ВИНАТА ЗА ТОВА РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ БЪДЕ ПОЕТА КАКТО ОТ ВНЕДРЕНИТЕ "ОПОЗИЦИОНЕРИ", ТАКА И ОТ НЯКОИ ОТ ЕСТЕСТВЕНО НЕОПИТНИТЕ ИЛИ НЕ ТОЛКОВА ЕСТЕСТВЕНО ОГРАНИЧЕНИТЕ В ИНТЕЛЕКТУАЛНО ОТНОШЕНИЕ ДЕЙЦИ НА ОПОЗИЦИЯТА.

1.8. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОСТЕПЕННО ИЗГУБИ ПЬРВОНАЧАЛНИЯ МАКАР И МАЛЪК, КРЕДИТ НА ДОВЕРИЕ. ТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОГЛАСИЛО И ЕДВА ЛИ ЩЕ ИМА СМЕТКА ДА ОГЛАСИ СВОЯТА ЛЕГИТИМНОСТ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА РАВНОСМЕТКА ОТ ЮНСКИТЕ ИЗБОРИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" /СЪДЪРЖАЩА ТОЧНИТЕ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПО РАЙОНИ И СЕКЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ ЕДНОМАНДАТНИ И МНОГОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ ЗА ВСИЧКИ МАЖОРИТАРНИ КАНДИДАТИ И РЕГИСТРИРАНИ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ/. ТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЗНАЛО И НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАПОЗНАЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА С ПЪЛНАТА ИСТИНА ЗА НАРУШЕНИЯТА, МАНИПУЛАЦИИТЕ И ФАЛШИФИКАЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ. ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ПОСТАВЯ ПОД ОСНОВАТЕЛНО СЪМНЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛНО ЕДИНОДУШНОТО САМОПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ ЗА ЗАКОННО ИЗБРАНИ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

1.9. НЕЗАВИСИМО ОТ СТАРАТЕЛНО УКРИВАНАТА ОЦЕНКА НА МИНАЛОГОДИШНИТЕ ИЗБОРИ НЕОСПОРИМ ФАКТ Е, ЧЕ ВЪВ ВНС ЗАСЕДАВАТ И МНОГО ДОСТОЙНИ И АВТОРИТЕТНИ ПОЛИТИЦИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ. НО В НЕГОВИЯ СЪСТАВ ПРЕОБЛАДАВАТ БИВШИТЕ СЪЗДАТЕЛИ НА РЕПРЕСИВНИЯ РЕЖИМ И НАСТОЯЩИТЕ ИМ ЗАЩИТНИЦИ, ПОТЕНЦИАЛНИ "ПИТОМЦИ" НА ЗАТВОРИТЕ, АКТУАЛНИ СЛУЖИТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ /ЩАТНИ И НЕЩАТНИ/ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И КГБ, КАКТО И ПАСИВНИ СТАТИСТИ, НЕРАЗБИРАЩИ ИЛИ НЕЖЕЛАЕЩИ ДА РАЗБЕРАТ ЗА КАКВО СЕ ГОВОРИ В ЗАЛАТА. ИМЕННО В ТОЗИ СИ СЪСТАВ /КАТО ЦЯЛО ВЪПРЕКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА/ ПАРЛАМЕНТЪТ НЯМА МОРАЛНОТО ПРАВО ДА УНИЖАВА ДОСТОЙНСТВОТО НА НАЦИЯТА И ДА СЪЗДАВА ДЕМОКРАТИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА БЪДЕЩА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

1.10. ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО НА ВИНОВНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА ДОВЧЕРАШНИ НАЧАЛНИЦИ ОБУСЛАВЯ ЗАЩИТАТА ИМЕННО НА ТЕХНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ОБУСЛАВЯ БЛОКИРАНЕТО НА ЕФЕКТИВНАТА И ТВОРЧЕСКА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. ВЕЛИКОТО НАРОДНОСЪБРАНИЕ ПРИЕМА И ОЧЕВИДНО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПРИЕМА ЗАКОНИ, КОИТО СА ОСАКАТЕНИ И ЗАДРЪСТВАТ ПЪТЯ НИ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, КОИТО СА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБРЕЧЕНИ НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ СУСПЕНДИРАНЕ ОТ СЛЕДВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

1.11. ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ГОСПОДСТВО НА УПРАВЛЯВАЩАТА ДОСЕГА ВИСША НОМЕНКЛАТУРА ПРЕДОПРЕДЕЛЯ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАПОЧНАЛАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. БЕЗ КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВОТО НА КАЗИОННИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ И НЕПРАВОМЕРНО ЗАБОГАТЕЛИ МАФИОТИ, КАКТО И ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЕЗИ МАФИОТИ БЪЛГАРСКИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖБИНА, БЕЗ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИЗОЛАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА Е ОСЪДЕНА НА ГИБЕЛ, А РОДИНАТА - НА НЕПОЗНАТА ДО ДНЕС МИЗЕРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АГОНИЯ. ИНАЧЕ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ЕДИН ОТ ПОСЛЕДНИТЕ РЕЗЕРВАТИ НА ПОСТКОМУНИЗЪМ И ПОСТОТАЛИТАРИЗЪМ В СВЕТА.


2. СТРАТЕГИЧЕСКИ И ТАКТИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС"

ПРИКРИВАНО ОТ МОЩНИЯ АПАРАТ НА ДЕМАГОГИЯТА, ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕЩАТА ПОСТЕПЕННО СЕ ИЗЯСНЯВА. МОТИВИТЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА, ЗА ПАРЛАМЕНТАРНО УЗАКОНЯВАНЕ НА НОВОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА, ЗА ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ОПОЗИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА, СА НАЛИЦЕ.

АКО ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ РАЗВИВА ПО ТОЗИ НАЧИН /Т.Е. ДА ОСТАВА СЪЩЕСТВЕНО НЕПРОМЕНЕНА!/, ИСТОРИЧЕСКОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОПОЗИЦИЯТА НЯМА ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНО И ТЯ ЩЕ СЕ ЛИШИ ОТ СВОЯТА ШИРОКА СОЦИАЛНА БАЗА, ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЩЕ ОСТАНАТ НЕНАКАЗАНИ, СОЦИАЛНАТА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ТЪРЖЕСТВУВА, А НАДЕЖДИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИТЕ ХОРА ЩЕ БЪДАТ ИЗЛЪГАНИ.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" ПРОИЗТИЧАТ ПРЯКО ОТ ОСНОВАНИЯТА ЗА ТЯХНОТО СЪЗДАВАНЕ. ТЯХНОТО ФОРМУЛИРАНЕ ИЗХОЖДА ОТ АНАЛИЗА НА ДНЕШНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ, ОТ СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ТЯХ МОМЕНТИ, ОПАСНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА.

2.1. СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБЩАТА СТРАТЕГИЯ НА ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ. ОТТЕГЛЯНЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕПУТАТИ И МИНИСТРИ. АРГУМЕНТИРАНО И РЕШИТЕЛНО ОСЪЖДАНЕ НА ОПИТИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ГРУПИРОВКА ДА ПРЕХВЪРЛИ ВЪРХУ ОПОЗИЦИЯТА ПАСИВИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, ДО КОЯТО ИМЕННО ТЯ ДОВЕДЕ РОДИНАТА. НАСТОЯВАНЕ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

2.2. ЛЕГИТИМИРАНЕ НА ПРОМЕНЕНОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ДО СРЕДАТА НА ЮЛИ ИЛИ НАЙ-БЛИЗКАТА, ОПРЕДЕЛЕНА ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ДАТА. ЗАВОЮВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННА И НАРОДОПОЛЕЗНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОДГОТВЕНИТЕ ПЛАТФОРМИ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВСИЧКИ СФЕРИ НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

2.3. СЪД НАД ПРЕКИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА. РЕАЛНО ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ. РЕШИТЕЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АТАВИСТИЧНИТЕ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ И ОТ КОМПРОМЕТИРАНИТЕ И НЕГОДНИ КАДРИ НА СТАРАТА ПАРТИЙНО-СТОПАНСКО-ДЪРЖАВНА НОМЕНКЛАТУРА.

2.4. КОНФИСКАЦИЯ НА НАДВИШАВАЩОТО РАЗУМНИТЕ ГРАНИЦИ, ОСИГУРЯВАЩИ НОРМАЛНОТО ОРГАНИЗАЦИОННО ФУНКЦИОНИРАНЕ, СВРЪХИМУЩЕСТВО НА ОФИЦИАЛНИТЕ И НЕОФИЦИАЛНИТЕ ПРИЕМНИЦИ НА КАЗИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ /БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, КНСБ, АБПФК, ДРУЖЕСТВОТО ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА И МНОГО ДРУГИ/, КАКТО И НА НЕЗАКОННО ИЛИ НЕСПРАВЕДЛИВО ПРИДОБИТО ОТ БИВШИТЕ НАЧАЛНИЦИ И РОДНИНСКО-ПРИЯТЕЛСКАТА ИМ АРМИЯ ИМУЩЕСТВО.

2.5. ЗАКРИВАНЕ ПО ЗАКОНЕН ПЪТ НА ВСИЧКИ ФИРМИ И СТОПАНСКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА БСП/БКП И НА ТЕХНИТЕ КАЗИОННИ САТЕЛИТИ, СЪЗДАДЕНИ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ЗАГРАБЕНО ОТ НАРОДА ИМУЩЕСТВО И НЕЗАКОННО ПРИСВОЯВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ. РАЗРУШАВАНЕ НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЪЗДАВАНАТА МОЩНА ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ПОСТТОТАЛИТАРНА АКТИВНОСТ НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.6. ОТКРИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО И ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНА КУЛТУРА, ПРИСВОЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА МАФИЯ И ИЗНЕСЕНИ ИЗВЪН СТРАНАТА. ТЪРСЕНЕ НА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЛИЦАТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПРЯКО ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ КОСВЕНО ПОДПОМОГНАЛИ ЗАГРАБВАНЕТО И ИЗНАСЯНЕТО В ЧУЖБИНА НА НАРОДНАТА СОБСТВЕНОСТ.

2.7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНФИСКУВАНОТО ИМУЩЕСТВО НА КАЗИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИТЕ ФИРМИ, КАКТО И НА ЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО НА ДОВЧЕРАШНИТЕ УПРАВНИЦИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО, ЗА ВНОС НА МОДЕРНА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ПРОМИШЛЕНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗАТА ЗА СИЛНА И СПРАВЕДЛИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОМОЩИТЕ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗВЪРНАТИТЕ БЪЛГАРСКИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖБИНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО, ЗА ПОГАСЯВАНЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ, ЗА УСПЕШНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ДОВЕРИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДЕЛОВИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДИ И ГАРАНТИРАНЕТО НА БЛАГОПРИЯТНА ЗА НАШАТА ИКОНОМИКА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ ОТ СТРАНА НА РАЗВИТИТЕ ДЪРЖАВИ.

2.8. БЛОКИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОЦЕЛЕЛИТЕ АРХИВИ. ИЗДИРВАНЕ ИПОСТАВЯНЕ НА УКРИТАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОД КОНТРОЛА НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ. СЪБИРАНЕ, КЛАСИФИЦИРАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РЕПРЕСИВНИЯ РЕЖИМ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА ЛИЦАТА И СЪБИТИЯТА В НОВАТА И НАЙ-НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ.

2.9. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА МАЛКАТА И ГОЛЯМА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ГОРИ НА ТЕХНИТЕ ЗАКОННИ СОБСТВЕНИЦИ И ЕФЕКТИВНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАКОНОДАТЕЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА НОВАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

2.10. РЕСТИТУЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕДИ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ОТЧУЖДАВАНЕ ПО ЕДРАТА ГРАДСКА СОБСТВЕНОСТ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИТЕ ИЛИ НЕУДАЧНО  НАЛОЖЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СДС. КАДРОВО ОБНОВЯВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО И ИДЕЙНО УКРЕПВАНЕ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ.

2.11. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО СВОБОДНА, БОГАТА И ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА, ЗАВОЮВАЛА СВОЕТО ДОСТОЙНО МЯСТО В СЪВРЕМЕННАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ГАРАНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАВА И СВОБОДИ. ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 30 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЕТА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ДП/, ПРИЕТА НА XIII КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 15-16 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА НА БИВШИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, НАСЛЕДНИЦИ, АКО ТЕ В ДОСТАТЪЧНО ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЗАКОНА СРОК ПОЖЕЛАЯТ ДА Я ПОЛУЧАТ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ, КОГАТО ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО.

2. ПОЛУЧЕНАТА ЗЕМЯ Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ С ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ /ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОДАЖБА/ И НАСЛЕДЯВАНЕ.

3. СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИ, ИЗКЛЮЧВАЩИ ЗАПУСТЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, НО НЕОБРАБОТВАНИ ЗЕМИ.

4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВОТО НА ПОКУПКА НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ ТЕХНИКАТА, ЖИВОТНИТЕ, СГРАДИТЕ И СЕМЕНАТА, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ВЪРНАТАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЗЕМЯ.

5. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ОСТАНАТ ДА ЧЛЕНУВАТ И РАБОТЯТ В КООПЕРАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА СЪС СОБСТВЕНАТА СИ ЗЕМЯ ИЛИ ДЪРЖАВНА ТАКАВА, МОГАТ СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ДА СТОРЯТ ТОВА.

6. КООПЕРАТИВНИТЕ СТОПАНСТВА СЛЕДВА ДА РАБОТЯТ, ПРОИЗВЕЖДАТ И ПЛАСИРАТ ПРИ РАВНОПОСТАВЕНИ УСЛОВИЯ С ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ.

7. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК НА СЪЗДАВАЩИТЕ СИ ЧАСТНИ ФЕРМИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ.

8. ДЪРЖАВАТА ДА ПОЕМЕ ЧАСТ ОТ СТОЙНОСТТА НА МЕЛИОРАТИВНИТЕ РАБОТИ, ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ КАЧЕСТВОТО И ПЛОДОРОДИЕТО НА ЗЕМЯТА.

9. БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА /ОБРАЗУВАНА НА АКЦИОНЕРЕН ПРИНЦИП/ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ОСНОВНО КРЕДИТНО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

10. ВЪЗРАЖДАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ-ВСЕСТРАНКИ С ТРИТЕ ИМ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

- СНАБДЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЪС СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ;
- ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ И ФОРМИРАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ ПАРТИДИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИНТЕРЕС ЗА ИЗКУПВАТЕЛНИТЕ ФИРМИ;
- ПОЕМАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ ФУНКЦИИ ЗА СЕЛОТО КАТО МАЛКА КРЕДИТНА БАНКА - ФИЛИАЛ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА.


СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ, ГРИЖИ ЗА МЛАДЕЖТА, СПОРТ

1. ПОВСЕМЕСТНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ФОНДОВ ПРИНЦИП, НЕЗАВИСИМ ОТ БЮДЖЕТА.

2. СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ САМИТЕ ГРАЖДАНИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО ИМ В ОБРАЗУВАНИ ЗА ЦЕЛТА ФОНДОВЕ, КАТО ВНОСКИТЕ ЗА ТЯХ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ, ЖЕЛАНИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ В ТЯХ. ТЕЗИ ФОНДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНО НЕЗАВИСИМО ОТ ДЪРЖАВАТА.

3. ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ НА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ И НЕПРАВОИМАЩИТЕ.

4. СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ С ФОНД, ФОРМИРАН ОТ СРЕДСТВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ, СРЕДСТВА НА ДЪРЖАВАТА И ВНОСКИ НА ОСИГУРЕНИТЕ, КАТО ПОСТЕПЕННО СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ БЕЗПЛАТНО ЛЕКАРСТВОСНАБДЯВАНЕ. ВСИЧКИ СЕГАШНИ ПРИВИЛЕГИИ НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ ДА СЕ ПРЕМАХНАТ НЕЗАБАВНО.

5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧАСТНА ПРАКТИКА НА ЛЕКАРИТЕ: ДОМАШНИ КАБИНЕТИ, ПОЛИКЛИНИКИ, АМБУЛАТОРИИ, АПТЕКИ И ДР., КАТО СЕ ОСИГУРИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ С РАБОТЕЩИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР.

6. ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ДАВАТ БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА НЕВКЛЮЧЕНИТЕ В РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ НА ОСИГУРЯВАНЕ.

7. ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПРОЧИСТВАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАМЪРСЕНИТЕ РАЙОНИ В СТРАНАТА СЕ СЧИТАТ ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ И СА ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ.

8. УСИЛЕНИ ГРИЖИ ЗА МЛАДЕЖТА НЕ САМО ЗАЩОТО ТЯ Е БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА, А И ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ТЯ ЩЕ ПЛАЩА ЗА ГРЕХОВЕТЕ НА ЕДНА ПРЕСТЪПНА ПОЛИТИКА, ПРОВЕЖДАНА БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК.

9. ОСИГУРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА МЛАДИТЕ ХОРА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НАЙ-БЪРЗО, КАТО ЕДИНСТВЕН ОБЕКТИВЕН ПОКАЗАТЕЛ СА КАЧЕСТВАТА И СПОСОБНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН.

10. ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЗА БЪЛГАРИНА СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ.

11. ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА СПОРТА, КАТО СЕ ВЪЗСТАНОВИ НЕГОВАТА ОСНОВНА ЦЕЛ: УКРЕПВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ИНДИВИДА. ЯСНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ МЕЖДУ АМАТЬОРСКИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СПОРТ. НЕПРИМИРИМА БОРБА С ВСИЧКИ БИОСТИМУЛАТОРИ И ДОПИНГОВИ СРЕДСТВА. ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА СПОРТНИТЕ СЪЮЗИ И КЛУБОВЕ ПРИ НЕНАМЕСА ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ. ДП ПРИЕМА РАЗУМНОТО УЧАСТИЕ /СПОНСОРИРАНЕ/ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА НА СПОРТА. ЧАСТНИ ЛИЦА, ЯВЯВАЩИ СЕ СПОНСОРИ НА СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ, КЛУБОВЕ, СПОРТНИ ПРОЯВИ, ДА ПОЛУЧАВАТ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:33:33    30-05-1991