30 юни 1993

София, 30 юни 1993 година
        Брой 125 /912/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР.


По инициатива на ръководството на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ на 28 юни 1993 г. се състоя среща между представители на Постоянното присъствие на БЗНС, водени от г-жа Анастасия Мозер, и ИК на КНСБ, представляван от заместник-председателите проф.Светослав Ставрев, Диана Дамянова и изпълнителни секретари на КНСБ. Дискутирани бяха въпроси, свързани с политическата и икономическата обстановка в страната, необходимостта от предсрочни избори, реформата в земеделието и приватизацията. Участниците в срещата констатираха сходство в становищата по разглежданите проблеми. Бяха договорени допълнителни контакти за обмен на информация по приватизацията и поземлената реформа и необходимостта от тяхното ускоряване.

София, 28 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕЩАНИЕТО НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАЩИТА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ. Поради пропуск на техническия сътрудник на партията Пресслужба "Куриер" получи и публикува само първата част на документа на 28 юни 1993 г.


Партия Нова България прекратява участието си в Съвещанието на партии и организации, подкрепящи президентската институция. Нееднократните опити за извличане на политически дивиденти и партизанският егоцетризъм, проявени в работата на съвещанието, компрометират изначалната обща воля за защита на конституционния строй и на принципите на демокрацията.

Основната задача на съвещанието - отпор срещу политическата авантюра и тероризъм на СДС, целенасочено се подменя с прикрит стремеж за оневиняване на СДС като политическа сила и представянето на антиконституционната и недемократична агресия като спор между шепа политици и личността на президента.

Особено характерен за партизанския уклон е стремежът да се демонстрира отпор срещу политическия тероризъм на СДС чрез огледални прояви - митинги, подписки и т.н. Завладени от желание за партийни изгоди, редица участници в съвещанието не желаят да забележат, че по този начин наливат вода във воденицата на СДС, и легитимират техните неконституционни методи и амбиции.

Чрез предварителни заявления и инициативи се правят опити за предопределяне на хода на работата на съвещанието. Отново се използват отхвърлени от политическата практика през последните години методи като дискриминация на отделни политически сили, използване на неадекватни на ситуацията конкретни действия и т.н.

При агресия срещу държавните институции, конституционализма и републиканския строй е наложително консолидирането на всички, без изключение, политически сили в страната. За съжаление тази формула не намери реализация в съвещанието и то се превърна в заложник на партийни пристрастия.

Проявено бе политическо късогледство и в крайна сметка безотговорност към принципите на правовата държава и демократичния плурализъм.

Пропилян бе реалният шанс за преодоляването на отрицанието като идеология, за утвърждаване в политическия ни живот на строгата законност и върховенството на националния приоритет.

Сложната политическа обстановка в страната е несъвместима с безскрупулните стремежи за извличане на партийна изгода. Такъв подход е удар срещу чувството ни за национална отговорност и просветен патриотизъм.

Много от тези слабости не биха имали място, ако бе възприето нашето предложение за задълбочено осмисляне на формата и на статута на съвещанието и критериите за участие в него.

Пагубно се отрази и прокараният стремеж за учредителство, както и нежеланието за открит характер на дискусиите и изолирането на средствата за масово осведомяване независимо от нашите настоявания.

Вярна на принципите на конституционализма и на правовата държава, партия Нова България ще сътрудничи двустранно с всяка партия и организация, готова да защитава конституцията и държавните институции без пристрастие и теснопартиен интерес. Ще подкрепим и всяка законосъобразна стъпка на изпълнителната власт за опазване на обществения ред и за отпор срещу политическия тероризъм и срещу шантажа на СДС и неговите представители.

Политическата криза в страната продължава скрито да ескалира. Поетият от СДС курс след извършените промени в правителството засилва напрежението. Изпълнителната власт вече трета седмица проявява апатична вялост и не действа с адекватни средства срещу увеличаващите се заплахи за реда и спокойствието на гражданите. Твърде закъсняла, реакцията на правителството срещу политическия шантаж показва само наченки на разумен и отговорен подход към закона и конституцията. Щадящият тон на премиера Беров намеква за все още неизживени симпатии към т.нар. синя идея, безнадеждно компрометирали своята демократичност върху жълтите плочки на София. Слаби остават и надеждите за разкриване на далаверите на предишното правителство.

Президентът на републиката продължава да проявява нерешителност и колебливост, което поставя под съмнение не само собственото му политическо бъдеще и перспективата на президентската институция, но и развитието на страната в демократична посока.

Това поведение на президента, правителството, местните власти и отделни политици нанася непоправими щети на българското общество в усилията му за изграждане на обективни критерии за живот и поведение в демократичната система.

Независимо от партизанския и от деструктивния подход на отделни участници, съвещанието изигра своята роля, като демонстрира готовност за отпор срещу политическия тероризъм на СДС. Макар и все още крехка, в страната е налице възможност за съвместна работа на различни политически сили по един общонационален проблем, което е безспорно завоевание на българския демократичен преход.

София, 25 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ДА ПРЕКРАТИ УЧАСТИЕТО СИ В СЪВЕЩАНИЕТО НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАЩИТА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ.


Водено от принципните си позиции, изразявани неведнъж, за изграждане на демократични обществено-държавни структури в България и за защита на конституционния ред, Гражданско движение "Конституционен форум" осъди действията на лидерите на СДС, които водят до неоправдана ескалация на политическото напрежение в страната и до създаване на условия за нарушаване на гражданския мир в България.

Съзнавайки отговорността на всички обществени и политически формации пред българския народ в този изключително важен за развитието на демокрацията момент от най-новата история на България, отхвърляйки политическия тероризъм като форма на политическа борба и придържайки се към основополагащите принципи на законност и конституционност, присъщи на всички демократични общества в света, "Конституционен форум" прие да участва в съвещанието на политическите сили, противопоставящи се на политическия екстремизъм и в защита на демократично избраните държавни институции.

В процеса на разговорите представителите на "Конституционен форум" застъпваха позицията за информационна прозрачност на съвещанието, използване на законосъобразни действия в защита на демократичните промени и на държавните институции и недопускане на действия, които биха могли да доведат до ескалиране на напрежението.

Оставайки верен на принципите на конституционализма, чието логично следствие е позицията на подкрепа на демократичните институции, и конституционните механизми, определящи техния статут и промени, "Конституционен форум" активно ще противодейства на всеки опит за изместване на тези принципи от силови и екстремистки действия, още повече когато те са подчинени на групови или на теснопартийни интереси, влизащи в разрез с националните интереси и с гражданския мир.

Именно поради това "Конституционен форум" не може да приеме подходите, предлагани за изразяване на позициите в защита на конституцията и на институциите, тъй като по същество те представляват действия, аналогични на тези на СДС, които с нищо не отличават културния конституционен демократизъм на страните с утвърдени демократични традиции от силовите улични крясъци за демокрация.

Въз основа на всичко това "Конституционен форум" реши да прекрати участието си в Съвещанието на 26-те партии и организации поради подмяна на неговата конкретна цел от реваншистки лидерски амбиции и партийни пристрастия, поставящи за пореден път националните интереси на втори план.

София, 25 юни 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Николай Генчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО ЗА ОТЛАГАНЕТО НА МИТИНГА, НАСРОЧЕН ЗА 29 ЮНИ 1993 Г.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Четири години след началото на демократичния процес и след двукратни избори за парламент, след избори за местна власт и президент се правят опити страната да бъде хвърлена в хаос. Създават се условия за нестабилност на институциите и опасност ог разрушаване на конституционния строй.

Свидетели сме как некадърни лидери, загубили власт и влияние, правят отчаяни опити да останат на гребена на политическата вълна, като посочат измислен виновник извън своите среди. Техните действия предизвикват обстановка на нетърпимост и омраза. Създават се безредици, късат се книги, хулят се институции и дори чуждестранни представители.

Преднамерено и настойчиво страната ни се излага пред Европа и света.

ВРЕМЕ Е ДА КАЖЕМ - СТИГА!

Демокрацията се гради с национално разбирателство, разум и зачитане на законно избраните държавни институции. Безсмислената конфронтация, политическият шантаж и липсата на диалог раждат само анархия.

Ние се обявяваме:
- в подкрепа на републиканската конституция;
- за стабилност на институциите;
- за необратимост на прехода към демократично общество;
- за разбирателство и взаимна толерантност.

Основавайки се на тези принципи, Съветът за сътрудничество, като обсъди създалата се обстановка и взе предвид:
1. поражението на НКС на СДС в опитите му да шантажира законно избраните институции;
2. подкрепата, която бе оказана от Съвета на Европа на изпълнителната власт и президента;
3. молбите, отправени към Съвета за сътрудничество от президента и от министър-председателя на Република България;

Съветът за сътрудничество:
- като изхожда от позицията за диалог на политическите сили;
- уважение към демократично избраните институции;
- поддържане на гражданския мир и създаване на условия за по-нататъшно развитие на процесите на демократизация;

Р Е Ш И

Да отложи митинга, насрочен за 29 юни от 18 часа на площад "Александър Невски", за друго време.

Съветът за сътрудничество се обръща към правителството, като го призовава:

първо, да прояви необходимата воля и решителност за изпълнението на възложените му от конституцията правомощия по опазването на обществения ред и да направи необходимото за запазване на спокойствието в столицата;

второ, да се съсредоточи над изпълнението на своята програма за провеждане на радикални реформи в България.

Партиите и организациите от Съвета за сътрудничество благодарят на своите членове и симпатизанти, изявили готовност да ни подкрепят.

Съветът за сътрудничество декларира, че въпреки проявената от него добра воля, ако обстоятелствата наложат, ще действа най-активно с всички законни средства в защита на демокрацията и републиката.

София, 28 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,

Трудно е да се изброи всичко, което се случи в нашата бедна Родина от 1 януари 1993 г. до днес, но за всички умни хора в България е ясно едно: комунизмът не си е отишъл от нас и това е причината ние всички днес да сме по улиците и площадите на цяла България. Това е причината, която накара нашия Еди да заложи своя живот като залог за нашето по-добро бъдеще, за да ни събуди от дълбокия сън на примирението с лъжата и демагогияга и да ни покаже границата между истината и лъжата. Онази граница, която бяхме започнали да не виждаме, но която е разделната линия между роба и свободния човек. И резултатът вече е налице, паднаха маските на псевдодемократите, видя се кой кой е в тази страна, без да се отварят досиетата, защото границата между истината и лъжата вече се вижда ясно, вижда се и кой от коя страна стои. Така и слепите видяха, и глухите чуха, че от страната на истината твърдо стоят Едвин и Съюзът на демократичните сили /СДС/, а от другата страна - президентът, новото парламентарно мнозинство и всички извънпарламентарни политически трупове. Ето това не успяха да предвидят лилавите и лукави стратези от ул. "Позитано" 20 и в това е смисълът на моралната победа на Едвин Сугарев и СДС.

Въпрос на малко време е тази морална победа да се превърне в голямата, истинската, желаната от всички свободомислещи хора в България изборна победа на СДС. И в това не трябва да се съмняваме повече, защото и логиката на живота ни показва, че "времето е наше", понеже все по-малко остават тези умствени инвалиди, които вярват, че лъжата е по-силна от истината, че е възможен комунизъм с човешко лице, че е възможно колелото на историята да бъде върнато назад.

Младежкият СДС, виждайки резултатите от задкулисните действия на президента Желев, смята същия за недостоен да бъде повече президент на българската нация и го приканва да си подаде оставката незабавно.

Младежкият СДС счита, че един лъжец като Беров не трябва да бъде министър-председател на България, защото със своето присъствие в Министерския съвет той хвърля едно тъмно петно върху висшата институция на изпълнителната власт.

Младежкият СДС не приема за нормално преструктурирането на политическото пространство в парламента, с което по абсолютно незаконен и недемократичен начин беше сменен народният вот от 13 октомври 1993 г. Това Народно събрание не изразява истинското съотношение на политическите сили в обществото и следователно трябва да се саморазпусне незабавно, като определи дата за предсрочни парламентарни избори.

Младежкият СДС се обръща към соцкомунистите със следното: господа-другари, вие, които плачете с крокодилски сълзи за високия авторитет на държавните институции, махнете се от тях, защото сте олицетворение на лъжата, демагогията, простащината и престъпността. Разберете, че колкото по-рано го направите, толкова по-добре за вас, защото колкото повече сте на власт, толкова повече зулуми ще сътворите, а трябва да ви е ясно, че е дошло времето, когато, който каквото е пил, ял и крал, ще си го плати с лихвите, защото за престъпленията на комунизма над една нация давност няма, няма и да има.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ "СРЕЩУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА" НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. - КЪРДЖАЛИ, ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

В името на справедливостта сте просто длъжен да прочетете в парламента настоящата ни декларация, а нека и целият народ да я чуе.

Ние, бившите политически затворници и лагеристи и пострадалите от така наречения възродителен процес български граждани с турско самосъзнание, обединени от дълго време в Съюз на репресираните след 9 септември 1944 г. в гр.Кърджали, дължим да поясним /най-вече на парламентаристите от Движението за права и свободи, а и на всички, които подкрепиха предложението им да оръфат до невъобразима степен средствата, предвидени в проектобюджета на правителството, и съгласувано с бюджетната комисия, представено от г-н финансовия министър за така наречените обезщетения на репресираните/ следното:

Преди всичко, господа, това не са обезщетения. Това са неизплатени пари срещу положен нечовешки труд и безвъзвратно изгубено време. И ако тогавашният режим вършеше безобразия, опрял се на Големия брат, вие, господа, които днес на сядане и ставане говорите колко ви е скъпа демокрацията, за да докажете, че не демагогствате, сте просто длъжни да направите ревизия на решението си, нямащо нищо общо с елементарния човешки морал. Тук му е мястото да ви напомним, а и тези, които не са чули, да го чуят, за голямата ви грижа за собственото ви благополучие.

Взехте решение и го узаконихте периодично без закъснение да индексирате заплатите си съобразно хода на инфлацията, които сега са от порядъка на 15 000 лв. и нагоре, докато тези, за които роните едри сълзи уж с голяма загриженост, получават жалки пенсийки в границите на 700-1000 лв., от които ежемесечно дават поне по 300 лв. за лекарства, защото им се отне правото да се ползват с намаление при закупуването им.

Да виждате нещо морално в това, господа грижовни депутати?

Господин Бучков, вие сте представител на Движението за права и свободи. Изказването и предложението ви, което обърна с краката нагоре всичко и беше тотално подкрепено от новото парламентарно мнозинство, е пълна противоположност на идеите на това движение. За какви права и свободи става дума, молим, след като вие /имаме предвид цялото ръководство на движението/ лишавате по най-безпардонен начин "електората" си /за вас той е наистина електорат/ от възможността да му бъде заплатено поне отчасти унищоженото от управляващите тогава движимо и недвижимо имущество, нечовешкия труд и загубеното време, което са прекарали по затвори и лагери за това, че не са се съгласили да стават от турци българи, така както навремето българите с цената на живота си са бранили българското у себе си.

Това са дадености, господа, които изкуствено не могат да се променят и с най-драстичните средства. Историята неведнъж го е доказала.

В почитаемото НАРОДНО СЪБРАНИЕ има учени. Доста прависти, философи и пр. хора умни. Някой от тях би ли могъл да застане на трибуната на парламента и пред целия български народ, а защо не и пред целия свят да заяви, че въпросното решение е съобразено с всички норми на човешкия морал? Доколкото си спомняме, такъв народен представител не взе отношение по въпроса от трибуната, а скришом - при тайно гласуване.

От такова заявление молим да бъдат освободени представителите на БСП и подразделения /разбира се, и госпожите Виткова и Ананиева/, защото са наследници на идеите, които обладаваха и нашите мъчители. А плодът, както казват, не пада по-далеч от дървото. Те боравят с други категории и да имат някакво желание, просто органически не са в състояние да разсъждават и действат различно от безпогрешната партия кърмилница.

Те са просто от "друго тесто " замесени.

Ние, господа, сме политически затворници с инсценирани обвинения.

Господа-другарите тогава не можеха да се помирят с обстоятелството да чувстват хора, стоящи над тях в интелектуално и във всяко друго отношение.

Ние бяхме жестоко унищожавани, защото светехме!

Ние бяхме по затворите, защото законно реагирахме срещу незаконното насилствено отнемане на имуществото ни, на правата ни, на свободата ни.

Ние сме дъщери и синове на трудовия български земеделец, когото пребиха, отнеха му земята, инвентара и добитъка и насила го вкараха в ТКЗС, за да стане от собственик слуга на властимащите, които никога не бяха притежавали земя дотогава, просто защото бяха скарани със земеделския труд.

Ние сме политически лагеристи от "Куциян", "Богданов дол", "Ножарево", "Белене", "Ловеч", "Скравена" и пр., и пр., поставени при нечовешки условия години наред, при непосилен труд и невъобразим глад, физически и морален тормоз.

Ние ядяхме жаби, змии и всякакви твари, които успявахме да хванем, като се стараехме да не бъдем забелязани от охраната.

Ние сме изключени студенти /завинаги/ в последните семестри на следването ни, с разбито из основи бъдеще, преминали през концентрационни лагери и след това цял живот - физически труд, за да изхранваме семействата си и да изплащаме задълженията си към банките, теглени за издръжката при следването ни и плащане на високите семестриални такси тогава. Нямаше как да не теглим тези пари, защото желанието ни да учим беше непреодолимо, а бяхме без средства. Бяхме и достатъчно горди, за да не разчитаме на подаяния. Прочее...Такива нямаше тогава.

Ние не сме били никога състоятелни, а по-малко сега, за да се отказваме великодушно от заплащането, което ни се полага срещу положения тежък и непосилен труд по лагерите. Ние бяхме обикновени редови лагеристи, незабелязвани, освен от мъчителите ни, и нямахме възможност да ядем масло и мас, за да поддържаме живота си, защото нямаше откъде да дойдат. Оцеляхме благодарение на младостта си. Ние просто гладувахме. Слагахме по 150 грама хляб в консервена кутия с вода на огъня, за да набъбне хлябът, та дано хване повече място в стомаха да го залъже. Ние нямаме имоти и близки комунисти, а и да имахме, не бихме ги молили да ни помогнат, за да продължим образованието си след лагера, първо, защото бяхме сигурни, че няма да ни приемат обратно, и второ - не можехме да се престорим, че нищо не е било и да приемем "благоволението им". Ние бяхме и сме просто лагеристи цял живот!

Ние сме от тези български граждани с турско самосъзнание, които държат на вярата си, на произхода си и на родната БЪЛГАРИЯ, на която сме служили и ще служим честно и предано!

Ние сме такива хора, че бетеерите и автоматите "Калашников" не са в състояние да ни принудят да забравим майчиния си език и нрави.

Не забравяйте гореказаното вие, господа депутати, които ни лишавате в зенита на живота ни поне да се почувстваме що-годе хора, а и децата ни да усетят, че имаме някаква стойност в това общество!

Както е тръгнало, няма да се учудим, ако ни се раздадат срещу страданията ни приватизационни /или не знаем какви там/ бонове, за да ни топлят на оня свят, закъдето сме вече пътници.

Ако сте превъзмогнали неприятното усещане от една истина и сте прочели докрай написаното тук, благодарим ви за търпението.

Кърджали, 25 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В СОФИЯ ПО ПОВОД НА ОТПУСНАТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА, ОГЛАСЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 27 ЮНИ 1993 Г.


Преди дванадесет дни кметът на СГО и председателят на СОС внесоха в Министерския съвет петиция със спешни и неотложни искания, по които все още няма отговор. Преднамерено осакатеният общински бюджет създава изключителни затруднения за нормалното функциониране на столичния град и наред с другите действия на правителството увеличава социалното напрежение.

Териториалните общински администрации не са в състояние да изплатят дори старите заплати на лекарите и учителите. Унизително ниски са добавките по постановление номер 71 на Министерския съвет, за които също липсват средства.

Към днешна дата районите не са в състояние да продължат издръжката на поликлиничните заведения и да осигурят закупуването на елементарна медицинска техника, медикаменти и консумативи. Принудени сме да затваряме детски заведения. В повечето столични училища учебната година приключи, без учениците да получат своите стипендии.

Няма средства за ремонт на учебните заведения, детските градини, ясли, читалища, болници и поликлиники. При тези условия няма да бъдат изпълнени изискванията на ХЕИ, противопожарна охрана и полицията за привеждане на сградите в необходимия за нормалното им функциониране вид, което неминуемо ще доведе до тяхното затваряне.

Изправени сме пред реалната заплаха след месец да спре почистването на столичния град, с всички произтичащи от това последици.

Липсват средства за изграждане на необходимите детски и спортни площадки, паркинги и поддържане на уличната мрежа. Съществуват затруднения с топлофикацията на града.

На територията на София има 97 хиляди семейства с дългогодишни жилищно-спестовни влогове. Последна надежда на тези хора, нямащи никаква вина, че държавата е разполагала с техните пари в продължение на десетки години, сега е Столичната голяма община. В орязания от правителството бюджет обаче средства за строителство не са предвидени и най-вероятно е тези спестители да се разделят с надеждата си за собствен дом.

Бюджетното малтретиране на столицата е опит да се компрометира местната синя власт, за да се отстрани в подходящ момент и да се замени с послушна бюрокрация. Данъците на червените номенклатурни фирми се разхождат по улиците под формата на "Фордове" и "Мерцедеси", а постановление номер 102 на правителството атакува дребните търговци от софийските пазари, обричайки ги на разорение, и бърка в джоба на обикновените купувачи.

Бюджетният натиск поражда нетърпимо социално напрежение и непосредствено води до ескалация на пресътпността в София. Тази престъпност не се влияе от приказки за социална насока на правителствената политика и не се премахва с размахване на палки срещу мирни граждани и депутати. Нашите съграждани трябва да знаят, че за създадената ситуация и всички последици от нея отговорност носи правителството на проф.Беров и подкрепящото го ново парламентарно мнозинство.

София, 27 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "КОЕ ЗА НАС Е НАЙ-ВАЖНО" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ.ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА ПРЕД XXV КОНГРЕС /19-20 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/.


Нас днес не ни занимава идеята за универсален либерализъм, а за конкретните начини, по които трябва да изградим в България либерално-демократична държава, либерална икономика и либерално стопанство; нашите експерти и специалисти трябва да посочат най-ефикасните начини за по-бързо функциониране на системата на свободния пазар и на частната собственост, тъй като единствено частното стопанство може да ни измъкне от наследството на тоталитаризма.

В областта на културата и образованието разработваме проекти за националната и етническата принадлежност, проекти за културен туризъм - разработваме няколко конкретни маршрута в страната за привличане на туристи от културния елит на света. Ликвидирахме окончателно системата на държавно централно планиране и постигнахме окончателно раздържавяване чрез самоуправление /всяка отделна гилдия от творци сама решава проблемите си, а министерството оказва на всички културни институции морална, законодателна и финансова помощ и играе единствено ролята на меценат-покровител и на координатор/; като министър на културата аз лично отхвърлих всички управленски функции на министерството и ги замених с помощни и координиращи. Започнах раздържавяването на българската култура и предадох властта в ръцете на експертите. Сега тя отново се връща в ръцете не администраторите, на чиновниците в културата.

В преходния период, в който се намираме, е необходимо създаването на нови институции на мястото на старите мастодонти - в културата окончателно изчезна ТСО "Българска кинемагография" с над две хиляди персонал и на нейно място се изгради национален филмов център, в който работят по-малко от тридесет /?/ души; същото стана и в областта на книгата, и в областта на музеите. Всички театрални, музикални и художествени изкуства започнаха да се самоуправляват чрез експертни съвети /на обществени начала/, като в Министерството на културата оставих на щат само по двама-трима служители в музикалния и театралния отдел, в отдел художествени галерии, читалища и библиотеки, училища по изкуствата; само един човек - известният Еди Казасян, отговаря сега за цирковото изкуство... Значително съкратих администрацията за сметка на хората на изкуството, за които се освободиха повече средства.

Исках да създам съвсем нови структури в министерството, да въведа конкурсния принцип в назначаването на директори на различните културни институции, да създам демократична атмосфера за рабата на българската творческа интелигенция, но за съжаление преждевременно паднахме от власт и много, много важни неща не успях да довърша - на първо място започналата декомунизация в духовните сфери - с уволненията на Скопаков и Тотев и на някои от завеждащите бившите управления и отдели започнах процеса на обновление. Като радикалдемократ отлично зная, че не бива пасивно да се изчаква пазарната икономика сама да задейства и че трябва много активно да се помага на пазарното начало в българската курлтура.

Но ако се случи, не дай Боже, нещастие с най-достойния и най-чистия между нас - ЕДВИН СУГАРЕВ, нашите усилия за декомунизация и за изграждане на гражданско общество от умни, професионално подготвени и честни хора, се обезсмислят. Ние, радикалдемократите, не можем да се примирим с високата цена на подобна саможертва! Нищо по-важно сега няма за нас от това да спасим здравето и живота на българския поет и политик ЕДВИН СУГАРЕВ! Неговият протест срещу лъжата, неговият високоморален жест не само сплотиха българския народ, но пробудиха гражданската и човешката ни съвест, прочистиха и извисиха душите ни. А това означава, че шансът на СДС да спечели бъдещите предсрочни избори е реален шанс, както е реален и шансът, предизвиквайки тези избори, да убедим ЕДВИН СУГАРЕВ да прекрати гладната си стачка.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ КЪМ ЛЕКАРИТЕ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.


На своето заседание от 25 юни 1993 г. Управителният съвет на Българския лекарски съюз /УС на БЛС/ изрази своя протест до правителството на проф.Беров относно определените крайно ниски заплати в здравеопазването. Продължава порочната практика от брутния вътрешен продукт да се отделя едва 4,1 на сто за здравеопазването, докато в другите страни този процент се движи от 7 до 14. Лекарят е отново унизително и недостойно заплатен. УС на БЛС подкрепя протестните действия на колегите от Втора акушеро-гинекологична болница "Шейново", акушеро-гинекологичния комплекс при Втора градска болница - София, Трета акушеро-гинекологична болница "Райна Княгиня" - София, НИАГ "Майчин дом" - София, оперативните отделения на Общинска болница Русе, Общинска болница Пазарджик и др. Здравето на нашия народ е пред провал. УС на БЛС настоява правителството да коригира оценките си за нашия висококвалифициран и отговорен труд, който е от определящо значение за здравеопазването в страната. Колеги, нека да обединим усилията си в защита на нашите справедливи искания!

София, 25 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ЛЪЖАТА - НАЧИН ЗА УПОТРЕБА" /ЧАСТ СЕДМА/ НА ГЕОРГИ СПАСОВ, ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИЯ НЕГОВ ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ ДО НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС ЕДВИН СУГАРЕВ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание Александър Йорданов, до президента на републиката д-р Желю Желев, до председателя на Министерския съвет проф.Любен Беров, до председателя на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили Стефан Савов, до председателя на Националния координационен съвет на СДС Филип Димитров и до средствата за масова информация.


Такъв конфликт, конфликт между президента Желев и членовете, симпатизантите и избирателите на СДС, не е имало, няма и не може да има.

Съществува конфликт между държавника, демократа и общественика Желев, който знае в детайли какво представлява тоталитарната политическа и икономическа система и как може да бъде сменена тя с плуралистична многопартийна политическа и пазарна икономическа система, и Филип Димитров и с-ие, които не знаят и не могат да го направят.

Това е истинският конфликт!

Има два начина той да бъде разрешен. Първият начин, който е за предпочитане, е смяната на Ф.Димитров и неговото обкръжение с хора, които знаят какво трябва и как може да се направи. Тези нови хора трябва да обединят отново разпръснатите депутати, "отлюспените" партии и организации и да преодолеят създадения конфликт вътре в НКС и ПГ на СДС, от една страна, и вън - между тях и президента и правителството на проф.Беров, от друга.

Ако това не стане, ние сме свидетели на политически разпад и крах на СДС. "Отлюспването" на депутати, на партии и организации на централно и регионално равнище ще продължи. Но дори в него да останат всички сегашни политически партии и организации, той ще бъде напуснат от много свои членове, ще изгуби много от своите симпатизанти и избиратели и ще се превърне в една крайно дясна политическа сила, която ще има слабо обществено влияние.

Това е вторият вариант. Макар, че не е за предпочитане, той е по-вероятен от първия.

От това следва, че е крайно наложително да се премине към създаване на нова политическа формация, която да извърши обединението на всички демократични сили около първоначалния статут и първоначалната програма на СДС, с необходимите корекции, които да отразят настъпилите промени в политическия и в обществения живот на страната.

Този вариант не е невъзможен, но е също трудно осъществим, защото ще срещне яростните атаки и на НКС на СДС, и на БСП, тъй като двуполюсният политически модел на обществото е максимално изгоден и за двете сили.

Ако от ПГ на БСП не се отдели голяма група депутати, която да действа в съюз с НСД, ДПС и независимите, най-вероятно е напролет БСП да предизвика нови парламентарни избори. Тя няма никакъв шанс да ги спечели, но по всяка вероятност ще има най-мощната парламентарна фракция, която няма да управлява, но вероятно ще диктува условията, при които ще бъде управлявана страната. Което не е едно и също, но не е и много различно!

Ето към тази задънена улица тикате България, г-н Сугарев! Вие, Ф.Димитров и онези, които не виждат нищо друго освен високо вдигнатия си нос! Високо вдигнатите носове, г-н Сугарев, изискват ниско сведени чела. Вие няма да ги получите, защото само марионетките свеждат ниско челата си, а у нас те не са вече много, но може да попречите да се намери по-бързо изход.

Впрочем всеки прави каквото може: едни търсят изход, други пречат! Жалко е, но Вие сте от вторите.


VIII. ОПАСЕН КУРС

ГОСПОДИН СУГАРЕВ,

Това, че Вие изграждате лъжлив образ на живелия 25 години като дисидент и днешен президент на България Желю Желев, може да се приеме и като инфантилен акт на неудовлетворени литературни амбиции.

Това, че Вие създавате една невярна картина на нашия обществен живот и на демократичните процеси, които протичат у нас, обаче показва, че Вас Ви движи необузданото желание на политически пигмей, който иска да върши велики дела, и това е опасно. Опасно е, г-н Сугарев, защото историята показва, че когато пигмеите се захванат с велики дела, се стига до трагедии. Вашето политическо невежество, което личи от всеки ред, с който се мъчите да обясните и да характеризирате едно или друго събитие или процес от нашия политически живот, не е обикновено невежество, а невежество, което иска да властва.

Вие сте изразител именно на това жадно за власт невежество, което в момента оглавява НКС на СДС, затова ставате негово знаме. След подобно знаме могат да тръгнат десетки, дори стотици хиляди, но не и народ, който в продължение на почти половин век е бил жертва на подобно невежество.

Това не означава обаче, че курсът, който поема НКС на СДС, не е опасен за демокрацията.

Дълбоката икономическа криза, обедняването на широките слоеве от народа, растящата стопанска и криминална престъпност пораждат справедливо обществено недоволство. Вие свирите именно на тази струна на недоволството, но го насочвате в посока, обратна на пътя, който води към оздравяване на икономиката и към решаване на острите социални проблеми.

Логиката на избраната от НКС на СДС ескалация на напрежението неминуемо води към насилие, въпреки че се позовава на изконни демократични права и свободи.

Ако днес уличните демонстранти заемат една тясна ивица около президентството, утре те могат да го обкръжат. И не само него. Няколко десетки хиляди демонстранти могат да обкръжат сградите на парламента, на Министерския съвет и на други държавни институции.

Означава ли това, че избраното в свободни и демократични избори Народно събрание и избраното от него съгласно действащата конституция правителство трябва да се подчинят на волята на тези десетки хиляди?


IX. ВОТЪТ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Някои от лидерите на СДС и Вие непрекъснато говорите за подмяна на действителния вот на избирателите. Това не е истина. Съгласно подадените бюлетини СДС спечели 84 депутатски места, БСП - 82, а ДПС - 18. Четирипроцентовата граница на избирателния закон остави без нито един представител в Народното събрание над 1,5 милиона избиратели. Срещу техните гласове СДС получи 26 депутатски места, БСП - 24, а ДПС - 6. Днешното разположение на силите в парламента, в който над 50 депутати заемат центристка позиция е много по-близко до волята на избирателите, защото тези 1,5 милиона избиратели гласуваха предимно за раздирания от противоречия и вождистки амбиции център. И нещо друго. Няма сменени депутати. Депутатите са същите, които бяха избрани. Тяхно конституционно право е да гласуват по съвест, а не решенията на ръководния орган на политическата сила, която ги е издигнала. Дори са длъжни да го направят, ако този орган сменя предизборните си обещания, както е случаят.


X. НАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ИДЕАЛИ, МОРАЛЪТ И ВЛАСТТА

ГОСПОДИН СУГАРЕВ,
На десетки места Вие крещите и обяснявате кое е страшно и опасно, кое - по-страшно и по-опасно, и кое - най-страшно и най-опасно.

"Страшно е, пишете още в началото Вие, защото една нация не загива, когато идеалите й претърпят крушение. Тя загива тогава, когато те се обезсмислят, когато самото понятие "идеал" стане излишно."

Вие можете ли да посочите поне една нация, която е загинала затова, че "понятието "идеал" е станало излишно"?

Не можете, защото няма такава нация!

Това е същото невежество, което е убедено и иска да накара всички да повярват, че в една държава със свободно избрани институции една личност без конституционни правомощия може да узурпира цялата им власт и да се превърне в зъл гений на нацията, а друга личност - да поеме ролята на нов месия и да я спаси!

Това са същите високопарни дрънканици, които искат да ни внушат, че със свалянето на Стефан Савов от председателския пост в Народното събрание и с падането на правителството на Ф.Димитров е настъпил нов апокалипсис.

/Пресслужба "Куриер"/


09:20:00
30.06.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!