31 май 1991

СОФИЯ, 31 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 105 /380/

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ИМЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 28 МАЙ 1991 ГОДИНА.


ЖИВЕЕМ В ПРЕЛОМНО ВРЕМЕ. ДЕМОКРАЦИЯТА Е В ОПАСНОСТ, ЗАПЛАШЕНА ДА БЪДЕ СМАЗАНА ПОД РУИНИТЕ НА КОМУНИЗМА. БЪЛГАРИЯ НАВЛИЗА В ДРАМАТИЧНА ФАЗА НА ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА. КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА ПРОДЪЛЖАВА ДА ОГРАБВА НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО И ДА ОКАЗВА ЗЛОВРЕДНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВСИЧКИ СФЕРИ НА НАШИЯ ЖИВОТ. КАТАСТРОФАЛНОТО ОБЕДНЯВАНЕ НА НАРОДА, РАСТЯЩАТА БЕЗРАБОТИЦА И НЕСИГУРНОСТТА НА ХОРАТА ЗАПЛАШВАТ ОБЩЕСТВОТО НИ СЪС СОЦИАЛЕН ВЗРИВ. БЪРЗОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ИЗИСКВА ОТ НАС НАЦИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ И РЕШИТЕЛНОСТ.

ИЗХОДЪТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА И ОКОНЧАТЕЛНАТА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ САМО С ОБЕДИНЕНИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ ЧЕСТНИ И МИЛЕЕЩИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА БЪЛГАРИ. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ КЪМ ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В ИМЕТО НА ОБЩАТА ЦЕЛ. В ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ДНИ ТЯ Е И ЩЕ БЪДЕ ЧАСТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 28 МАЙ 1991 Г. КАТЕГОРИЧНО ОЧЕРТАВА НАЙ-БЛИЗКИТЕ ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ:

- СВОБОДНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ НА НАРОДА ЗА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ;
- ОСИГУРЯВАНЕ НА МИР, СПОКОЙСТВИЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН;
- ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА В ТЪРСЕНЕТО НА НАЙ-КРАТКИ ПЪТИЩА ЗА СМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА В СТРАНАТА.

ЗА НАС РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ЗАДАЧИ Е ГЛАВНО УСЛОВИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА БКП - БСП ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЛАСТ И ЛИШАВАНЕТО И ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА СЪС СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ.

БРАТЯ И СЕСТРИ, ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА МОБИЛИЗИРАТЕ ВСИЧКИ СИЛИ В ИМЕТО НА ЕДНА СКОРОШНА СВОБОДНА, МИРНА И БЛАГОДЕНСТВАЩА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 29 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО-РЕШЕНИЕ ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПОДПИСАНО ОТ ОБЩО 34 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГPУПА НА БЗНС И БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, С КОЕТО СЕ ОБРАЗУВА ОБЩА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.16, 17 И 18 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСТАВЯМЕ РЕШЕНИЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И БЗНС ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.

В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ГРУПАТА ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВЪПЛЪТЕНИ В ДЕВИЗА - "МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА, НАРОДОВЛАСТИЕ". ТЯ Е ЧАСТ ОТ ЕДИННАТА ОПОЗИЦИЯ И ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПЪЛНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ВРЕДНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. ЩЕ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

                   РЪКОВОДСТВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ - МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ
СЕКРЕТАР - РОСЕН МИХАЙЛОВ
ГОВОРИТЕЛ - ЛАЗАР ДЪЛГЪРСКИ
   

ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС МОЧУРОВ, ИВАН СЕМКОВ, ВАСИЛ ГЬОРЕВ, ГАНЧО ГАНЧЕВ, АНДРЕЙ АНДРЕЕВ, ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ, ИВАН ДРАЖКОВ, ГЕОРГИ ХИНЧЕВ, ХРИСТО ХРИСТОВ, АТАНАС УЗУНОВ, ИВАН БОГДАНОВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, ЙОСИФ ПЕТРОВ, АТАНАС МИХАЙЛОВ, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ИВАН ГЛУШКОВ, ДОНЧО КАРАКАЧАНОВ, ПЕТКО ОГОЙСКИ, АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ, ЕЛЕНА КИРЧЕВА, ВИКТОРИЯ ДИМОВА, ДОНЧО ДОНЧЕВ, ДИМИТЪР БАТАЛОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, АСЕН РАЙКОВ, КОНСТАНТИН ЦАНЕВ, БОРИС СПИРОВ, ГЕОРГИ БУНОВ, ВИКТОР ВЪЛКОВ И ИВАН ВЕЛИЧКОВ.

СОФИЯ, 30 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР, ПОДПИСАНО НА 8 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА.


СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВАРИАНТ И ОБЯСНЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАБИНЕТА ПО НЕГО, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА" СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИ:

ПЪРВО: ВСЕ ОЩЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ Е ИЗПЪЛНИЛО ИЗЦЯЛО АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР, ПОДПИСАНО НА 8 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА.

- ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ, МАРТ И АПРИЛ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА НИТО ВЕДНЪЖ НЕ ДОСТИГНА 70 НА СТО ОТ РАЗМЕРА НА СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ. ОБЕДНЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НАДМИНА 50 НА СТО, ВМЕСТО ДОГОВОРЕНИТЕ 30.
- ПРЕДПРИЯТИЯТА И УЧРЕЖДЕНИЯТА НА МНОГО МЕСТА НЕ ИЗПЛАТИХА ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА КОМПЕНСАЦИИТЕ СПОРЕД ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДОПЪЛНЕНИЯТА КЪМ НЕГО.
- "СОЦИАЛНИЯТ ЧАДЪР" ТАКА И НЕ БЕШЕ РАЗТВОРЕН ЗА ШИРОКИ ГРУПИ БЕДСТВАЩО НАСЕЛЕНИЕ, А ВТОРА ЗАЩИТНА МРЕЖА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗГРАДЕНА.
- НЕ БЕ УДЪРЖАН КУРСЪТ НА ЛЕВА КЪМ ДОЛАРА, ПРИ КОЙТО БЯХА ПРОГНОЗИРАНИ ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ.
- ЗА ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА СПАДЪТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Е 20,1 НА СТО ВМЕСТО ПРЕДВИДЕНИТЕ 8-10 НА СТО. САМО ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 113 ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗОБЩО НЕ РАБОТИХА.
- ПРЕДВИДЕНИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ СПЕКУЛАТИВНО ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НЕ БЕШЕ ОСЪЩЕСТВЕН.
- НЕ БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, НЕДОПУСТИМО БЕШЕ ЗАБАВЕНО ВНАСЯНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, А СЪЗДАДЕНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е НАПЪЛНО БЕЗЖИЗНЕНА СТРУКТУРА.

ВТОРО: ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ УЧАСТИЕТО СИ В НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ, КТ "ПОДКРЕПА" ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ЯСНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА ОТНОСНО СТРУКТУРНИЯ ЕТАП НА РЕФОРМАТА. ЗАПОЧНАТАТА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ Е МЕХАНИЧНА ПО СЪЩЕСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВА СТАТУКВОТО ОТПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ: ЛИПСВАТ ПРИОРИТЕТИ, ДИФЕРЕНЦИРАНИ ДАНЪЦИ, СТИМУЛИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ.
- НА МАСАТА НА ПРЕГОВОРИТЕ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ЯСНА ПРОГРАМА; МЕРКИ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА ПАЗАРА И ПРОИЗВОДСТВОТО.
- ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОБОСНОВЕ НАЧИНИТЕ И ПЪТИЩАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА БЛОКАДА, НАЛОЖЕНА НИ ОТ СССР.
- ОЧАКВАНОТО ДРАСТИЧНО ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ДА БЪДЕ ОБВЪРЗАНО С ИЗПРЕВАРВАЩА НАД 100 НА СТО КОМПЕНСАЦИЯ, КОЕТО СЕ ВЪЗПРИЕМА ДОРИ И ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД. ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ 17-21 НА СТО, ВСЛЕДСТВИЕ ОТ НОВИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА И ЕНЕРГИЯТА, КОМПЕНСАЦИЯТА ДА БЪДЕ 25 НА СТО, С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОТО ТЪРСЕНЕ.
- МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, СЛЕД ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НОВ СОЦИАЛЕН МИНИМУМ ПО СЪГЛАСУВАНА МЕТОДИКА, ДА БЪДЕ В СЪОТНОШЕНИЕ 0,1 ОТ НЕГО, КОЕТО ОЗНАЧАВА ПРИ ОЧАКВАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО РЪСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ДА БЪДЕ МЕЖДУ 785 И 880 ЛВ.
- ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА СРОКЪТ 1 ЮЛИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СВОБОДНОТО ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА. ТОЗИ СРОК Е НЕРЕАЛЕН, ТЪЙ КАТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЗАКОНОВИ ОСНОВАНИЯ /НЕ СА ПРИЕТИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯТА НА II И НА IV ГЛАВА НА КОДЕКСА НА ТРУДА/ И НЕ Е УТОЧНЕН МЕХАНИЗМЪТ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА МАСАТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ.
- ДА БЪДАТ ДАДЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И БЮДЖЕТНИ ГАРАНЦИИ ЗА ВСИЧКИ МИНАЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И ЗА БЪДЕЩИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ.
- ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА ПРЕДЛАГАНИЯТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕДОПУСТИМ КРИТИЧЕН ПРАГ НА БЕЗРАБОТИЦА ОТ 12 НА СТО. СЕГАШНИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НЕЯ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСИГУРЯТ ПЛАЩАНЕТО ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ТАКАВА СТЕПЕН НА БЕЗРАБОТИЦА.
- ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДСТАВИ ЯСНА И ОБЕЗПЕЧЕНА СЪС СРЕДСТВА ПРОГРАМА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА. СПОРЕД НАС ЕДИНСТВЕНИЯТ РЕАЛЕН ЗА МОМЕНТА НАЧИН ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ Е БЕЗУСЛОВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИСК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕНИТЕ СУМИ И ИМУЩЕСТВА ОТ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
- ЗАПОЧВАЩАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДА СЕ ПРОВЕДЕ С ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО УЧАСТИЕ НА ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ С НЕ ПО-МАЛКО ОТ 20 НА СТО ОТ АКЦИИТЕ И ДЯЛОВЕТЕ НА ПРИВАТИЗИРАЩИТЕ СЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, И ТО ПРИ ПЪЛНА ПУБЛИЧНОСТ И ОТКРИТОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ.
- ДА СЕ СЪЗДАДАТ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАТ КОМИСИИ ЗА РАБОТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ФИРМИ. ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА "ДИВАТА" ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНА ПИРАТСКИ ОТ СТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА.

ТРЕТО: КТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЪДЕЙСТВА НА ОПИТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, НО САМО ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА НЕЙНАТА СОЦИАЛНА ЦЕНА. НИЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕМ СЪКРАЩАВАНЕТО НА РАБОТНИ МЕСТА ПОРАДИ НЕКАДЪРНОСТ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ. КТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ОТСТОЯВА ТВЪРДО ИНТЕРЕСИТЕ НЕ САМО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, НО И НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В СТРАНАТА, ТЪЙ КАТО ЗА НАС ИЗЛИШНИ РАБОТНИ РЪЦЕ В БЪЛГАРИЯ НЯМА.

СОФИЯ, 30 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАДСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СОФИЯ.


КАТО КОНСТАТИРА СЕРИОЗНОСТТА НА СЪЗДАЛАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ГОЛЯМАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО ТЯ ПОСТАВЯ ПРЕД ВСИЧКИ МИСЛЕЩИ И РАБОТЕЩИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ ГРАЖДАНИ, КАКТО И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕЗАБАВНИ И РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, КАТО ОТБЕЛЯЗВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА АКТУАЛНОСТ И ВАЖНОСТ НА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ 19 МАЙ 1991 Г. И НА ПОСЛЕДВАЛИЯ ОТКАЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/ НА СДС ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЕЗИ РЕШЕНИЯ, ГРАДСКИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС - СОФИЯ НАМИРА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ 19 МАЙ 1991 Г. ДЕМОНСТРИРА ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ЕДИНОМИСЛИЕ, ДОСТИГНАТА В НЕГОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ТОВА БЕ ПОТВЪРДЕНО ОТ РЕСПЕКТИРАЩОТО МНОЗИНСТВО КАКТО НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, ТАКА И НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, ВЛИЗАЩИ В СДС. НА ФОНА НА ТОВА ЗДРАВО ЕДИНСТВО, ВДЪХВАЩО ВЯРА И ОПТИМИЗЪМ В БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, БЛЕДО И ЖАЛКО СЕ ОТКРОЯВА СЪГЛАШАТЕЛСКАТА ПОЛИТИКА НА НЯКОИ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ ОТ ЦЕНТЪРА. ТАЗИ ПОЛИТИКА, ПОКРИВАЩА СЕ НАПЪЛНО С ПОЛИТИКАТА НА БКП/БСП ПО РЕДИЦА ВЪПРОСИ, НАМЕРИ СВОЯ КУЛМИНАЦИОНЕН ИЗРАЗ В ДЕЙСТВИЯТА ИМ СЛЕД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ПОЯВИХА СЕ НАСИТЕНИТЕ С КРИМИНАЛЕН ОТТЕНЪК НОЩНО ЗАСЕДАНИЕ И ПОСЛЕДВАЛАТА ГО ДЕКЛАРАЦИЯ, В КОИТО БЕШЕ ОБЯВЕНА ВОЙНА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕ НЕ СЕ ПОКОЛЕБАХА ДА ПРОВЪЗГЛАСЯТ РЕШЕНИЯТА Й, ЕДИНОДУШНО ПРИЕТИ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ЦЯЛАТА СТРАНА, КАТО "ОПИТ ЗА ПРЕВРАТ", "СИН ТОТАЛИТАРИЗЪМ", "ПОКУШЕНИЕ СРЕЩУ ДЕМОКРАЦИЯТА" И ДР.П. ЕСТЕСТВЕНО СЕ ЯВЯВА ВЪПРОСЪТ СРЕЩУ КОГО ВОЮВАТ ТЕЗИ ГЕНЕРАЛИ БЕЗ АРМИЯ? ОТГОВОРЪТ Е ОЧЕВИДЕН - СРЕЩУ СОБСТВЕНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ, СРЕЩУ СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД.

АКТИВНОСТТА ИМ НЕ СПРЯ ДОТУК. РАЗМАХВАЙКИ ИЗТЪРКАНОТО ПЛАШИЛО НА ОПАСНОСТТА ОТ РАЗЦЕПЛЕНИЕ В СЪЮЗА, ТЕ НАЛОЖИХА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НКС ОТ 20 МАЙ Т.Г. ЕДНА МЪГЛЯВА И ДЕМАГОГСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАОБИКАЛЯЩА ЯСНИТЕ И КОНКРЕТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА. ПО-НАТАТЪК В АКЦИЯТА СЕ ВКЛЮЧИХА И ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОСТАНАЛИ В ПАРЛАМЕНТА, ЗА ДА КОВАТ ЗАЕДНО С КОМУНИСТИТЕ "ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИЯ". СЪС ЗАДРУЖНИТЕ УСИЛИЯ НА ЦЯЛОТО ТОВА СЪГЛАШАТЕЛСКО ВОЙНСТВО БЕ НАПРАВЕН ОПИТ, ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, ОПОЗИЦИЯТА ДА БЪДЕ ОТКЛОНЕНА ОТ БОРБАТА Й СРЕЩУ КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, КАТО Й СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗАБЛУДАТА НА "ОБНОВЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ". СТИГНА СЕ ДО ПАРАДОКСА ЗА НЕГО ДА СЕ ГОВОРИ КАТО ЗА СВЪРШЕН ФАКТ, ВЪПРЕКИ ЧЕ В РАЗГОВОРИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО МУ СДС ДОРИ НЕ Е УЧАСТВАЛ.

СТАВА СЪВЪРШЕНО ОЧЕВИДНО, ЧЕ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, ВЗЕТИТЕ ОТ НЕЯ РЕШЕНИЯ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТЯХ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА РАЗИГРАВАНИЯ ОТ ДВОРЦОВИЯ ПРЕВРАТ НА 10 НОЕМВРИ ДО ДНЕС КОМУНИСТИЧЕСКИ СЦЕНАРИЙ. ЗАТОВА ИМЕННО В АТАКА СЕ ВДИГНАХА ВСИЧКИ СИЛИ, КОИТО, СЪЗНАТЕЛНО ИЛИ НЕ, РАБОТЯТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ТОЗИ СЦЕНАРИЙ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТОВА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ОПОЗИЦИЯТА Е НАМЕРИЛА ВЕРНИЯ ПЪТ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА СИСТЕМАТА. ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВА УВЕРЕНО И БЕЗКОМПРОМИСНО. КРАЙНО ВРЕМЕ Е СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА ВЗЕМЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА В СВОИ РЪЦЕ. ЗА ТОВА Е НЕОБХОДИМО ПРЕДИ ВСИЧКО ДА ВЪВЕДЕ РЕД В СОБСТВЕНИТЕ СИ РЕДИЦИ. ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ НА НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ ПОКАЗВА НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИНЦИПА НА МНОГОПАРТИЙНАТА КОАЛИЦИЯ, ВЪРХУ КОЯТО ТОЙ Е ИЗГРАДЕН. СВЪРЗАНИТЕ С ТОЗИ ПРИНЦИП КОНСЕНСУС ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИИ НА ТЕЗИ РЕШЕНИЯ, ВОДЯТ НА ПРАКТИКА ДО ПАРАЛИЗА В СТРУКТУРИТЕ НА СДС, ДО НЕСПОСОБНОСТ КАКТО ДА СЕ ВЗЕМАТ, ТАКА И ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ВЗЕТИ ВЕЧЕ РЕШЕНИЯ. ТОВА С ОСОБЕНА СИЛА ВАЖИ ЗА НКС НА СДС.

ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е СТОЯЛА, СТОИ И ДНЕС ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ОБЩОНАЦИОНАЛНА ЦЕЛ - ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КОМУНИЗМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА ДЪРЖАВА. ПРЕД НЕЯ БЛЕДНЕЯТ ВСЯКАКВИ ТЯСНОПАРТИЙНИ ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСИ. В ИМЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА ПОСТИГАНЕТО Й, ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯТ ЗА РАЗЛИЧИЯТА ПОМЕЖДУ СИ И ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ЕДНО ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКАЗА, ЧЕ ПО СЪЩЕСТВО ТОВА ДВИЖЕНИЕ Е ВЕЧЕ РЕАЛНОСТ. ЗАЩОТО, ЗАПАЗВАЙКИ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ФИЗИОНОМИЯ, ИДЕЙНА СПЕЦИФИКА И ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ, ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДОКАЗАХА, ЧЕ В ДНЕШНИЯ ОТГОВОРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ ЗА ТЯХ Е ПО-ВАЖНО ТОВА, КОЕТО ГИ ОБЕДИНЯВА, ОТ ОНОВА, КОЕТО ГИ ОТЛИЧАВА И РАЗДЕЛЯ.

СЕГА ОСТАВА ДА СЕ РЕШИ НЕСРАВНИМО ПО-ЛЕКАТА ЗАДАЧА - ДА СЕ ОТСТРАНИ ПРОТИВОРЕЧИЕТО МЕЖДУ ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ. ВЯРНОТО РЕШЕНИЕ Е САМО ЕДНО - ОТКАЗ ОТ ПРИНЦИПА НА МНОГОПАРТИЙНАТА КОАЛИЦИЯ. НА ПРАКТИКА ТОВА ОЗНАЧАВА ОТКАЗ ОТ ПРИНЦИПА НА КОНСЕНСУСА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРИЕТИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЯ. СТИГА СМЕ СЕ ПЛАШИЛИ ОТ МНИМО РАЗЦЕПЛЕНИЕ. СЛЕД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И СЛЕПИТЕ ВИДЯХА, ЧЕ РАЗЦЕПЛЕНИЕ В СДС НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА. КОЛКОТО ДО ШЕПАТА ВОДАЧИ С НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ АМБИЦИИ ИЛИ ИЗПЪЛНЯВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДАЧИ, ТЕ ИЛИ ЩЕ СЕ ПОДЧИНЯТ НА ОБЩАТА ВОЛЯ И ЩЕ ПРЕСТАНАТ ДА ПРЕЧАТ, ИЛИ ЩЕ ТРЯБВА ДА СИ ПРАВЯТ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ВЪН ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. И В ЕДИНИЯ, И В ДРУГИЯ СЛУЧАЙ ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ САМО ЩЕ СПЕЧЕЛИ.

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК ГРАДСКИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС - СОФИЯ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ОБЩИНСКИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ НА СДС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СЪС СЛЕДНИЯ ПРИЗИВ:

1. ОБКС НА СДС ДА ПРЕРАСНАТ В ОБКС НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ СДС, КАТО СЕ ОТКАЖАТ ОТ ПРИНЦИПА НА КОНСЕНСУСА И ПРИЕМАТ ПРИНЦИПА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ВЗЕТИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДС.

2. ДА АКТИВИЗИРАТ УСИЛИЯТА СИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ СДС И ДА ГИ ПРИЕМАТ ЗА СВОИ ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ.

3. ДА СЕ ГОТВЯТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС, НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТ НОВИЯТ СТАТУТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

СОФИЯ, 27 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ ВСИЧКИ КОМУНИСТИ ОТ ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/.


ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

ГОДИНИ НАРЕД ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ НА НАШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЯХА ГРУБО ПОТЪПКВАНИ И НАРУШАВАНИ ПРИ ПЪЛНО РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ДУМИ И ДЕЛА. БЯХА УНИЩОЖЕНИ НАПЪЛНО ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ХИЛЯДИ КОМУНИСТИ И ЧЕСТНИ БЕЗПАРТИЙНИ БЯХА ФИЗИЧЕСКИ, МОРАЛНО И ДУХОВНО РЕПРЕСИРАНИ, А ДРУГА ОГРОМНА ЧАСТ МАНИПУЛИРАНИ В ИМЕТО НА ПСЕВДОКОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ. ПАРТИЯТА БЕШЕ ОТКЪСНАТА ОТ ЖИЗНЕНАТА СРЕДА - РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА.

ЕТО ЗАЩО НЕ МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ КАМПАНИЯТА ЗА ВИНАТА НА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ, ОТ КЪДЕТО И ДА ИДВА ТЯ. ТЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ПЕРСОНАЛНА, ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ И НА ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ ХИЛЯДИ КОМУНИСТИ НЕ ПРИЕХА СМЯНАТА НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА И ПАРТИЙНИТЕ СИМВОЛИ.

КАТО ОЦЕНЯВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ И ПРОЦЕСИ В ДНЕШНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ, ЖЕЛАНИЕТО НА НЕОПЕТНЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ В ЕДИННА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, ТРУДЕЩИТЕ СЕ СЕЛЯНИ, ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ И МЛАДЕЖТА, ВИ ПРИЗОВАВАМЕ:

- ВЪОРЪЖЕНИ С МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА НАУКА ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗЛИЧИЯ И ДА ВЪЗСТАНОВИМ ЕДИННА БЛАГОЕВО-ДИМИТРОВСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

- ГЛАВНА ЦЕЛ НА НАШАТА ПАРТИЯ Е С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ДА СЕ БОРИ ЗА ИСТИНСКО ДЕМОКРАТИЧНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.

- С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ДА СЕ БОРИМ ПРОТИВ НЕОФАШИЗМА, ЕКСТРЕМИЗМА И ВСИЧКИ ОПИТИ НА КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ, КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТ ТЕ, ДА РЕСТАВРИРАТ КАПИТАЛИЗМА У НАС.

- НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ В ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ, КОЙТО ДА СЕ БОРИ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ, ИНФЛАЦИЯТА, БЕЗРАБОТИЦАТА, В ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТРУДОВИЯ НАРОД.

ДРУГАРИ КОМУНИСТИ И ЧЕСТНИ БЕЗПАРТИЙНИ, ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ И СЪЗДАВАЙТЕ НОВИ ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БКП ПО СЕКЦИИ, КВАРТАЛИ, ОБЩИНИ, ГРАДОВЕ И ОБЛАСТИ.

НАШ ДЪЛГ Е ДА ПОСРЕЩНЕМ 100-ГОДИШНИНАТА НА СЛАВНАТА НИ ПАРТИЯ ОЩЕ ПО-ЕДИННИ И СПЛОТЕНИ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ КОМУНИЗМЪТ НЕ СИ ОТИВА, ЗАЩОТО НИКОГА НЕ Е ИДВАЛ, НО НЕГОВИТЕ ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ СА НУЖНИ ДНЕС И УТРЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА,

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ ПИШЕТЕ НА АДРЕС:
СОФИЯ-1000, П.К.21 И ТЕЛ. 85-141 /В. 299/ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БКП.

СОФИЯ, МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "С Д С".


3. ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" И ДЕМОКРАЦИЯТА

СЪЗДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" Е ПРОДИКТУВАНО ОТ РЕДИЦА ОБЕКТИВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОРАЖДАЩИ ЗАКОНОМЕРНА ТРЕВОГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА, ЗА СЪЩНОСТТА НА ИЗВЪРШВАЩИТЕ СЕ В НЕЯ СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ, ЗА СЪДБАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОПОЗИЦИЯТА.

3.1. ОСНОВНИЯТ СМИСЪЛ НА ФОРМИРАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" Е В ТЪРСЕНЕТО НА ПО-УДАЧНА ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОПОЗИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, В ПРЕВРЪЩАНЕТО НА СДС ОТ КОАЛИЦИЯ /ФОРМА, ИЗЧЕРПАЛА СВОЯ КАПАЦИТЕТ/ В ОБЩОНАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ /С ИСТОРИЧЕСКИ ДОКАЗАНИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ДЕЙСТВЕНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ/.

3.2. ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ОТ ЗАБАВЯНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ У НАС, ДОРИ ОТ РЕСТАВРИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ КОМПРОМЕТИРАНИ СТРУКТУРИ, ЦЕННОСТИ, ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДИ УСПЯХА ДА НАЛОЖАТ НА МАСОВОТО СЪЗНАНИЕ /ПОДВЕЖДАЙКИ И ЧАСТ ОТ ОПОЗИЦИОННИТЕ ЛИДЕРИ/ ПОРЕДИЦА ОТ ВЪНШНО УБЕДИТЕЛНИ, НО ОПАСНИ ЗА ТЕМПОВЕТЕ НА НАШЕТО РАЗВИТИЕ КЪМ МОДЕРНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ИЛЮЗИИ, ЧЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ЩЕ БЪДЕ ЗАТРУДНЕНА И ЗАБАВЕНА ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СКОРОШНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ; ЧЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЯТ "НА ЖИВОТ И СМЪРТ" ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ДЕЙНОСТ НА ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ И ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ЗАКОНИ; ЧЕ САМОРАЗПУСКАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТА ЩЕ ХВЪРЛИ СТРАНАТА В ХАОС И ЩЕ Я ОСТАВИ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ; ЧЕ ОПОЗИЦИЯТА МОЖЕ ЕДНОВРЕМЕННО ДА УЧАСТВА В
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ОПОЗИЦИЯ В ИСТИНСКИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА И Т.Н. ПРИЗВАНИЕ НА ГК "СДС" Е РАЗОБЛИЧАВАНЕТО И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ЗАБЛУДИ И ИЛЮЗИИ.

3.3. ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" НЕ ДУБЛИРАТ И НЕ "ЗАКРИВАТ" ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ДА ФУНКЦИОНИРАТ СТРУКТУРИ НА СДС И СЪСТАВЯЩИТЕ ГО ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. ТЕ САМО ОБЕДИНЯВАТ - В ИМЕТО НА ИЗБОРНАТА ПОБЕДА - ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИТЕ И АКТИВНО ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА ЛИЧНОСТИ, ОСТАВИЛИ ВРЕМЕННО НА ЗАДЕН ПЛАН ПРИНАДЛЕЖНОСТТА СИ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ПРИСТРАСТИЯ, ЛИЧНИТЕ СИ АМБИЦИИ. ЕДИНСТВЕНО ПОДОБНа ФОРМА НА ОБЕДИНЕНИЕ БИ МОГЛА ДА ГАРАНТИРА ИЗДИГАНЕТО НА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ, ЕЛИМИНИРАНЕТО НА СУБЕКТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТЕН ПРИНЦИП, ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ВРЕДНАТА ЗА СИЛАТА НА ОПОЗИЦИЯТА ПАРТИЗАНЩИНА И ПРОТИВОРЕЧИЯТА МУ МЕЖДУ СОФИЯ И ПРОВИНЦИЯТА.

3.4. ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА УКРЕПВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО /ПРИ ОТКРИТО И ТОЛЕРАНТНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ТАКТИЧЕСКИ КОНСТРУКЦИИ/ И ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ ВИД ИМИДЖ НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, ЗА АКУМУЛИРАНЕТО НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЯ И ЗА НАСОЧВАНЕТО Й В НАЙ-ВАЖНИТЕ, ДОМИНИРАЩИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИТЕ БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ НАПРАВЛЕНИЯ.

3.5. ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС"СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ОСЪЗНАВАНЕТО И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБХВАНАЛАТА ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИТЕ ХОРА АПАТИЯ, ОТ ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ НАДЕЖДИ, ОТ АКТИВИЗИРАНЕТО НА ЦЯЛАТА ОПОЗИЦИЯ В ИМЕТО НА ГОЛЯМАТА И ВСЕ ОЩЕ НЕИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ.

3.6. ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" ЩЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ОБЕДИНЯТ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ОСТАНАЛИ ИЗВЪН СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДА МОБИЛИЗИРАТ СИЛАТА И РАЗУМА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В НИКАКВИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ, ДА РАЗБУДЯТ ГРАЖДАНСКАТА ВОЛЯ НА НЕОРИЕНТИРАНИТЕ, КОЛЕБАЕЩИТЕ СЕ ИЛИ ИЗОБЩО НЕЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛНИ ГРУПИ.

3.7. ФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" СЕ ИЗВЪРШВА СЪОБРАЗНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРИМЕРЕН СТАТУТ. В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА И ОТ РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

3.8. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ТАКТИЧЕСКИ ЦЕЛИ ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" ДЕЙСТВАТ ЕДИНСТВЕНО ПО ЗАКОНЕН ПЪТ, В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩОПРИЕТИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ И МОРАЛНИ НОРМИ, НЕДОПУСКАЩИ НИКАКВИ ПРОЯВИ НА НЕСПРАВЕДЛИВА МЪСТ, САМОЦЕЛНО ВЪЗМЕЗДИЕ, СЛЯП И ЖЕСТОК РЕВАНШИЗЪМ. ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВОЮВАНА ПО НЕДЕМОКРАТИЧНИ НАЧИНИ.

3.9. В ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ "СДС" ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, СПОДЕЛЯЩИ КОНКРЕТНАТА ОЦЕНКА НА ДНЕШНАТА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ И ИСКРЕНО ЖЕЛАЕЩИ БЪРЗАТА СМЯНА НА СИСТЕМАТА, ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ОРГАНИЗИРАНО И ЕФЕКТИВНО ДА РАБОТЯТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И ТЕНДЕНЦИИ, ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ПРОСТОР ЗА СЪЗДАВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ИСТИНСКО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ЗА СВОБОДАТА НА ЧОВЕКА И ЧОВЕШКОТО ТВОРЧЕСТВО, ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 8 МАЙ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ДП/, ПРИЕТА НА XIII КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 15-16 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

1. ОЧИСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА ОТ ВСЯКАКВИ ТОТАЛИТАРНИ ИДЕОЛОГИИ.

2. ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВАТ КАКТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ, ТАКА И НА ПОСЛЕДНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В СВЕТОВЕН МАЩАБ.

3. НАМАЛЯВАНЕ НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА. УЧИЛИЩЕТО ТРЯБВА ДА ПОДГОТВЯ МИСЛЕЩИ ХОРА, А НЕ ДА СЪЗДАВА ПРОГРАМИРАНИ МЕХАНИЗМИ, ГОДНИ САМО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛСКА РАБОТА.

4. ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ДА СЪЩЕСТВУВАТ НАРЕД С ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИТЕТНИ ИНСТИТУЦИИ.

5. НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ ИЛИ В СПЕЦИАЛНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ, СЪЗДАДЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ДЪРЖАВНИ, ЧАСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ.

6. АВТОНОМИЯ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.


АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ

1. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА НАДПАРТИЙНА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ, ЧИИТО СЛУЖИТЕЛИ ДО УВОЛНЕНИЕТО ИЛИ ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ НЕ УЧАСТВАТ В ПРЕДИЗБОРНИ БОРБИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ.

2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА АРМИЯТА ДП ПОДДЪРЖА ИЗГРАЖДАНЕТО Й ВЪРХУ ПРИНЦИПА НА РАЗУМНАТА НЕОБХОДИМОСТ И ДОСТАТЪЧНОСТ.

3. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ РАТУВА ЗА МОДЕРНА АРМИЯ, ЧИЙТО ЛИЧЕН СЪСТАВ В БЪДЕЩЕ, ПРИ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ, ЩЕ СЕ КОМПЛЕКТУВА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП. В НАЙ-БЛИЗКИ СРОКОВЕ ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН ИНСТИТУТЪТ НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "ВЪЗПИТАТЕЛИ".

4. ФОРМИРОВАНИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ /БИВША ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ/ ДА СЕ ИЗВЕДАТ ОТ МВР /ПОЛИЦИЯТА/ И ПРЕДАДАТ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ОСИГУРЯВА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ, КАТО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ДОКТРИНИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ФОРМА НА ПОДЧИНЕНИЕ НА БЪЛГРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТЕЗИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА.

2. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ТАКАВА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КОЯТО БИ ОБВЪРЗАЛА СТРАНАТА НИ САМО С ЕДНА ЧУЖДА ДЪРЖАВА ИЛИ ВОЕНЕН СЪЮЗ OT ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ.

3. ВКЛЮЧВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ. НАШАТА СТРАНА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДЕЕН ЧЛЕН НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ГАРАНТИРА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ. ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ПЪРВО МЯСТО С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ БАЛКАНСКИ НАРОДИ И ДЪРЖАВИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:49:19    31-05-1991