3 септември 1991

София, 3 септември 1991 година
        Брой 172 /447/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ МЕЖДУ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ПАРТИЯ ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪСТАВА НА СЪЮЗА.


Българската работническа социалдемократическа партия, Народнолибералната партия "Стефан Стамболов", Социалистическият младежки съюз и Федерацията на българската социалистическа младеж подписаха днес, 2 септември 1991 година, протокол за присъединяване към предизборния съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Демократическата партия в България, Отечествената партия на труда, Партията християнско женско движение и Християнрепубликанската партия.

Протокола подписаха лидерите на четирите партии - г-н Манол Димитров, г-н Христо Атанасов, г-н Юрий Борисов и г-н Фидел Косев. На подписването присъстваха г-н Делчо Балабанов, г-жа Елисавета Миленова, г-н Константин Аджаров и други членове на ръководствата на партиите, членки на политическия предизборен съюз.

При подписването на протокола беше съобщено, че досега повече от двадесет граждански движения, обществени и други организации са изразили своята подкрепа на предизборния съюз. Той остава открит за всички политически сили, които споделят неговите цели: запазване на гражданския мир, защита на демокрацията, спиране обедняването на хората, даване шанс на младите, съхраняване на българския дух и култура, гарантиране на личната сигурност, реда и спокойствието, защита на националната сигурност на България - единна и неделима.

София, 2 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ НИКОЛА ПЕТКОВ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ СЪС САМОСТОЯТЕЛНА БЮЛЕТИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31 АВГУСТ И 1 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


На заседанието си, състояло се на 31 август и 1 септември 1991 г., Управителният съвет на БЗНС - Никола Петков обсъди с тревога редица въпроси, свързани с повсеместното елиминиране на кандидатите му за народни представители в регионалните координационни съвети на СДС в цялата страна и взе следните решения:

1. БЗНС - Никола Петков, който 45 години води борба срещу комунизма в България, съучредител е на СДС и бе лоялен съюзник на своите партньори в него, с нищо не е заслужил това унизително и манипулирано незачитане.

2. При възникналата екстремална обстановка нашата организация бе принудена да вземе трудното, но достойно решение да участва със самостоятелна бюлетина и листа в предстоящите избори. Тези, които ни наложиха това отговорно решение, носят моралната и политическа отговорност за него.

3. В хода на предизборната борба ние ще останем коректни партньори на Съюза на демократичните сили в борбата за смъкване на БСП от властта и в защита на правата и интересите на българския народ.

София, 1 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/ ЗА СИЛИТЕ И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Независимо от множеството очевидни факти за безспорните постижения попътя на демократизацията на БСП, най-реакционните и естремистки сили в обществото ни намериха повод за подновяване на бесния антикомунизъм, за искания за национализация на БСП, за поставянето й извън закона. Образци на подобно политическо действие в най-новата ни история има достатъчно, а е налице и нов "челен опит" на "великата страна".

За съжаление повод за такава атака даде самото ръководство на БСП. Със своята тромава и половинчата политика и с активирането на реставратори и неосталинисти в резултат на неадекватно поведение то нанесе тежък удар върху обновяващата се партия с непредсказуеми беди в предстоящите избори. Забавеното прочистване от компрометирали се фигури, нерешаването и протакането на сложния комплекс проблеми свързани с имуществото на партията, непотърсената отговорност от незаконно забогателите и виновниците за тежката икономическа криза са резултат от мъчителен компромис между упорития и жилав консерватизъм и реформисткото начало в партията. Блокиран от този абсурден компромис между старото и новото, както и от безпринципните котерийни боричкания за позиции, Висшият съвет е неспособен да реагира адекватно и да осигури действено и съответстващо на настоящия етап ръководство.

В същото време в партията се наплодиха всякакви радикално-сепаративни субекти-фантоми с неизяснена политическа идентичност, които успешно мимикрирайки върху истински реформаторските движения, се стремят да използват критичната ситуация за тясногрупови цели. В каквито и да било "комсомолски съревнования" по радикализъм АСО категорично отказва да участва.

Като продължава да настоява за извънреден пленум на Висшия съвет, АСО отхвърля като опасна демагогия призивите на ръководството да се изостави реалното обновление за сметка на победата в изборите.

Ето защо Политическият съвет на АСО категорично настоява за:

1. Незабавно разпускане на всички антиплатформени вътрешнопартийни течения с явен или прикрит реставраторско-консервативен характер.

2. Спиране на финансирането на техните печатни издания и категоричното разграничаване от тях като партийни издания.

3. Освобождаване на Председателството от делегираните представители на тези течения, както и от техните явни поддръжници.

4. Освобождаване на партийните листи и на местните ръководства от личности с консервативни и реставраторски позиции и противостоящи на партийната платформа.

5. Незабавно решаване на проблема за партийното имущество.

6. Създаване на печатен орган на реформаторските сили в партията, който да работи за нейното обновление. Не потупвания по рамото, а открито и често посочване на грешките ни е необходимо сега.

В този критичен момент Алтернативното социалистическо обединение се обръща към всички честни и разумни членове на партията да подкрепят платформата на БСП, която е социалистическа, а не прикрито комунистическа. Противопоставянето на някаква "друга линия", уж приета на 39-ия конгрес, е прозрачен опит демагогски да се елиминира платформата на партията, за да се превърне тя в удобна витрина на хора, които искат да запазят старото статукво в новите условия. А това е най-сигурният начин да загубим не само победата, но дори достойното представяне в предстоящите избори.

София, 1 септември 1991 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА АСО
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Вацев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ /ОЗС/ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АКАД. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТЪР ПОПОВ ПО ПОВОД РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАДГРАНИЧНИ КОМАНДИРОВКИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И МИНИСТРИТЕ.


В Обединения земеделски съюз постъпват непрестанно информации, че народните представители и министрите непрекъснато са в чужбина в служебни командировки. Говори се, че милиони лева в чужда валута са изразходвани за техните пътни, дневни, квартирни и представителни, че ако дадена работа трябва да се свърши от един човек - пътуват, по 5-6 души, че банката неограничено им обменя валута /тогава, когато на българския гражданин се дават стотинки/. И всичко това се върши във време, когато икономиката ни е в катастрофа, когато в рафтовете на аптеките липсват най-необходими лекарства.

Логичен е въпросът: като се пътува толкова много, каква полза има страната ни, какво са допринесли пътуващите за подобряване хала на народа ни. Ние не искаме да отричаме истини, ако такива има в гръмките фрази, които се изричат по интервютата, но се питаме реално какво е постигнато. Ето защо Обединеният земеделски съюз настоява да дадете обяснение пред народа по следните въпроси:

1. Колко народни представители и министри са били в чужбина с държавни средства и какви суми са изразходвани?
2. Каква работа е извършена, измерена с конкретни резултати?
3. Колко помощници, съветници, технически сътрудници и др. са придружавали вас и всички командировани?

Настояваме да се огласи какви суми са предвидени в бюджетите на Великото народно събрание и Министерския съвет за командировки в чужбина и какви ще бъдат предвидени в новия бюджет. Известно е, че във всяко демократично общество тези разходи се одобряват, когато се приема бюджетът и периодически се отчитат пред народа.

Обединеният земеделски съюз си запазва правото да публикува информациите, с които разполага, ако вие честно и своевременно не дадете отчет пред българския народ.

София, август 1991 г.

С уважение:

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ:
Й.Дупаринов  
Г. Андреев  
Г.Димитрова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/


I. ХАРАКТЕР НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/

Отечествената партия на труда е патриотична политическа организация. Тя се обявява за хармонично съчетаване на интересите на индивида и обществото, за национално единство и съгласие. Плурализма на мненията в обществото тя разглежда като средство за постигането на тези цели.

ОПТ е за равновесие между интересите на наемните работници и собствениците, гарант за което е регулиращата роля на държавата в рамките на закона. Тя се обявява за възраждане на националните интереси и идеали и тяхното съчетаване с общоевропейските ценности, които са в основата на съвременната общочовешка ценностна система. Обявява се за възрожденски морал и европейски професионализъм в обществено-политическия ни живот. ОПТ се обявява за разграждане на тоталитарно-административната система и ще участва активно в този процес. Същевременно тя е за балансирана оценка на следвоенното ни минало, като се признават както недъзите, така и постиженията. Общество, което изцяло отрича миналото си, се отрича от себе си - то няма бъдеще! ОПТ е против намесата на чужди сили в политическия ниживот, в това число - против финансиране на политически партии и движения отвън.

ОПТ обръща особено внимание на закрилата на децата, майчинството и семейството. Тя признава особените заслуги и поддържа всестранно българската православна църква.

ОПТ ще продължава да работи за организирането на българския народ в разработването на общонародна платформа и програма за действие по решаване на националния въпрос. За нея единствено правилният подход при вземане на решения от изключителна важност за нацията и държавата е допитването до народа при обективна и пълна информация на цялото общество по конкретния проблем. Тя е против изкуственото внушаване на чувство за вина и малоценност сред българите и ги счита за прояви на национален нихилизъм.

ОПТ се обявява за гарантиране на личната и обществената сигурност на гражданите, като се засили борбата с престъпноста и корупцията. На тази цел трябва да бъде подчинено усилването на силите на униформената полиция и на нейните правомощия при строго спазване на закона. Тя е за откритост и достъпност на информацията - политическа, икономическа, екологична и всяка друга, в съответствие с международните стандарти.

В името на бъдещето на нашите деца и внуци, в името на България Отечествената партия на труда е за съюз с всички обществено-политически сили и безпартийни, с всички патриоти, за които интересите на Отечеството са над всичко.


II. ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

България е еднонационална правова и демократична държава на равноправни, свободни граждани. Тя е гражданско общество със свой език, герб и химн. Тези символи са свещени за всеки българин. България е република с балансирано разделение на властите: законодателна, изпълнителна и съдебна.

ОПТ е за принципа: всяка промяна на формата на държавно управление да се извършва само като резултат от референдум. Въпросите, свързани с конституцията и произтичащите от нея зависимости, да се решават с квалифицирано мнозинство от Народното събрание. Тя е за забрана на партии и движения, изградени на етническа или религиозна основа.

ОПТ е за надпартийност и общонационален характер на основните държавни структури, в това число Българско радио и Българска телевизия. Тя настоява конституцията да регламентира правото на контрол върху националните средства за масова информация от страна на Народното събрание, а поне 40 процента от техните програми да бъдат български.

ОПТ е за въвеждане на образователен ценз по български език за държавните служители на всички нива. Тя е за двузвенна административно-териториална структура с изборност на висшестоящото и назначаемост на нисшестоящото ниво. Служителите на здравеопазването, образованието, съдебната власт, както и униформената полиция да са на общонационално подчинение и издръжка. Кандидатите за народни съветници да отговарят на образователен ценз и да са лоялни към държавата. Да се повдигне социалният статут на посочените обществени групи.

ОПТ е за модерна армия, гарантираща териториалната цялост на националната сигурност на България, за подготвеност на територията, населението и стопанството за отбрана. За целта България да поддържа необходимите капацитети за производство и ремонт на въоръжения с цел осигуряване на автономност на отбранителния потенциал в рамките на националните възможности. За осигуряване икономическата ефективност на отбранителната индустрия да се провежда линия на нейната диверсификация, както и износ на въоръжение.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАБРАНАТА НА КПСС В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Световната демократична и прогресивна общественост посрещна със свито сърце новината за преврата в Москва и въздъхна с облекчение след неговия неуспех.

Почти всички демократични партии, организации и движения у нас и в чужбина осъдиха този недемократичен и антиконституционен акт.

Българската комунистическа партия също не остана назад и казва своята дума.

В разрез с изискванията на демокрацията, плурализма и Хартата за правата на човека, президентът на Русия Борис Елцин и президентът на СССР Михаил Горбачов издадоха съответни укази за забрана на комунистическата партия и на територията на РСФСР, и на територията на Съветския съюз.

Стана така, че в името на демокрацията, плурализма и правата на човека се ликвидираха и демокрацията, и плурализмът, грубо се потъпкаха правата на човека.

За каква демокрация и плурализъм може да се говори там, където общо 50 000 000 комунисти и техните семейства се изваждат вън от закона на територията на една страна, инициатор на преустройството и новото мислене, а техният идеолог посяга към гилотината?! Това е диктатура в най-чист вид!

Според ЦК на БКП налице са симптоми за настъпване на бял терор, който би предизвикал съответна реакция, и светът ще се превърне в международна касапница.

Интересно е да се знае защо в тези тежки мигове за съветските хора комунисти и за Съветската страна като цяло "големите демократи" у нас се спотайват и не отправят нито призиви, нито декларации?!

Очевидно аршинът, с който те измерват демокрацията, плурализма и правата на човека, е съвсем друг, не от европейски тип. Може би тип а’ла ЦРУ!

Съзнавайки своята историческа отговорност за запазването на мира и демокрацията не само в нашата страна, но и в света, БКП осъжда най-категорично недемократичните и антиконституционни укази на Борис Елцин и Михаил Горбачов и апелира към тях, ако са истински демократи, незабавно да ги отменят, за да възтържествуват демокрацията, плурализмът и правата на човека.

Със загриженост и тревога се обръщаме към всички демократични партии, организации и движения у нас и в чужбина и към цялата международна прогресивна общественост да се присъединят към нашата декларация.

София, 31 август 1991 г.

ПЪРВИ СРЕТАР: Гено Влахов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ ЗА ПРИЕМАНЕТО Й ЗА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ.


На 22 август 1991 година д-р Иван Георгиев - председател на Българската национално-радикална партия /БНРП/, и г-н Вилен Куцир - координатор на Европейския националистически съюз и секретар на Холандската партия Център - демократи, подписаха договор за приемане на Българската национално-радикална партия за равноправен член на Европейския националистически съюз.

В Европейския националистически съюз влизат: Италианското социално движение, Републиканската партия в Германия, Холандската партия Център-демократи, Френският национален фронт на г-н Жан Мари льо Пен, който е доайен в Европейския националистически съюз, както и други партии и организации. По този начин Българската национално-радикална партия получава високо европейско признание и в своята политическа дейност ще разчита на моралната и материалната подкрепа на партиите, образуващи Европейския националистически съюз.

Българската национално-радикална партия ще участва в редица международни конференции и симпозиуми, организирани от Европейския националистически съюз, и от своя страна ще подпомага с каквото може политическите изяви, културната и стопанската дейност на партиите - членки на съюза.

София, 29 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ВМРО - БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКО ДРУЖЕСТВО "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" - ПЕТРИЧ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ПРЕСИЧАНЕ НА АНТИБЪЛГАРСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОМО "ИЛИНДЕН" В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ.


Уважаеми гражданки и граждани,

Съдбовни времена изживява българската народностна общност. Патриотичната българска общественост все по-смело и успешно разсейва мъглата на информационното затъмнение и националния нихилизъм. В рамките на този процес при настъпващите политически промени в Източна Европа, в това число и в Югославия, нашите братя във Вардарска Македония смело вървят към своята държавна независимост и суверенитет, към отхвърляне на тежкото сръбско потисничество източник на антибългарската пропаганда и македонизма, инспиратор на терора над българското население във Вардарска Македония, чиято борба за свобода даде 22 хиляди убити и 120 хиляди репресирани по концлагери и затвори.

Във Вардарска Македония на 8 септември 1991 г. ще се проведе референдум, в който населението ще гласува за обявяване на независимаи суверенна Република Македония. Това ще даде възможност на нашите братя и сестри да се освободят от сръбското опекунство и диктат и да разкрият историческата истина за единството на населението от Македония с братска България. Дните пред референдума във Вардарска Македония са твърде напрегнати поради наглата съпротива на сърбоманската агентура. Има опасност и от насилия и кръвопролития, провокирани от великосръбски шовинисти.

В унисон с действията на сърбоманския македонизъм, и на територията на Република България представителите на предателската македонистка и нелегитимна организация ОМО "Илинден” предприемат нагли действия. Под прикритието на независим кандидат за народен представител в предстоящите парламентарни избори те правят усилия да издигнат кандидатурата на лидера си от Благоевград Атанас Киряков, който в своята досегашна антибългарска дейност е извършил достатъчно престъпления, за да могат прокуратурата и следствените органи в Република България да го подведат под съдебна отговорност. Те целят да използват предизборната трибуна, за да пропагандират своите антибългарски цели, прокламирани неотдавна като: обявяване на населението от Пиринска Македония за небългарско; въвеждане в Пиринска Македония на чуждия и сърбизиран скопски т.нар. македонски език; изтегляне от Пиринска Македония на българската армия; откъсване от Българската патриаршия на църквата в Пиринска Македония и присъединяването й към скопското църковно ръководство; забраняване на българските политически партии в Пиринска Македония и още много други предателства.

Братя и сестри,
Трябва ли да търпим под носа ни предателите да вършат своето пъклено дело? Нека всички да осъзнаем опасността от тези, които наливат масло в огъня на враговете на България.

Обръщаме се към цялото родолюбиво население, към държавните и политическите институции на Република България незабавно да сложат край на това нагло и открито предателство.

Петрич, 28 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ OKTOMBPИ

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПОЛУЧИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО ДА БЪДЕ ОФИЦИАЛЕН РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НЕЙНАТА РАБОТА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ - ЧАСТНИ ЛИЦА, ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ КОПИЯ ОТ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ.


Следват пълните текстове на Решения на Централната избирателна комисия /ЦИК/ от нр 1 до нр 6 включително.


РЕШЕНИЕ HP 1

На основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/

Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Одобрява представените от Министерския съвет и приложени към Решението образци от избирателните пликове.

2. Дава съгласие Министерският съвет да разпореди да бъдат оцветени с оранжев, син, зелен и червен цвят, съответни бройки бюлетини.

28 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР 2

На основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/

Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Определя Николай Вълчанов и Димитър Топлийски, членове на ЦИК да осъществяват връзка и контрол при изготвяне на избирателните списъци, като за целта проверяват информацията, която Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството предоставя на Временните изпълнителни комитети.

28 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP 3

Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Определя Комисия в състав: Добри Петрунов, Стефан Стойчев, Байчо Панев, Лена Джелепова, Румен Ненков, Чанко Апостолов, които да изготвят проекти за приемане на решения от ЦИК по възникнали спорни въпроси по прилагане на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

28 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 РЕШЕНИЕ HP 4

На основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от Закона
за избиране на народни представители, общински
съветници и кметове /ЗИНПОСК/

Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Кандидатите за народни представители са задължени, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗИНПОСК, да прекъснат изпълнението на заеманата от тях държавна служба и да излязат в платен служебен отпуск, след регистрирането им.

2. Кандидатите за общински съветници и кметове имат права, а не задължения по предходната точка.

3. Когато едно лице се кандидатира едновременно за народен представител и за кмет, то има задължение по чл. 49, ал. 1 от ЗИНПОСК.

МОТИВИ

Нормата на ал.1 на чл.54 от ЗИНПОСК е специална норма и тя трябва да се тълкува стриктно. След като законодателят е употребил израза "имат правата", то следва да се тълкува, че не съществува задължение по отношение на кандидатите за общински съветници и кметове, да излязат в платен служебен отпуск. По своя преценка те могат да останат наработа, като за периода, когато са в работно време, трябва да съблюдават изискванията на ал.4 на чл.54 от ЗИНПОСК - не могат да разпространяват предизборни агитационни материали както за себе си, така и за други кандидати, и да извършват друга агитационна дейност.

Нормата на ал.1 на чл.49 от ЗИНПОСК създава задължение за кандидатите за народни представители да излязат в платен служебен отпуск.

При наличието на двете хипотези - лицето се кандидатира едновременно за народен представител и за кмет, важи по силното основание - лицето е задължено да излезе в платен служебен отпуск.

28 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP 5

Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Определя за официален говорител на ЦИК заместник-председателя Ганета Минкова.

2. Членовете на ЦИК могат да изразяват становища пред средствата за масова информация, ако преди това са заели същата позиция на заседание на ЦИК.

28 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов       

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP 6

Във връзка с Писмо нр 02-01-51 от 28 август 1991 г. на председателя на Временния столичен изпълнителен комитет и на основание чл.34, ал.1, точка 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Временните изпълнителни комитети на общините, находящи се на територията на гр. София, имат правомощия по чл.18, ал.1 и чл.26, ал. 1 от ЗИНПОСК.

28 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
   
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

3.09.1991 г.
11.30 ч.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!