4 октомври 1991

София, 4 октомври 1991 година

   Брой 195 (470)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов

 

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ НА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ -ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

Вчера (на 30 септември) от екрана прозвуча мнението, че клиповете на партиите, участващи в изборите, са евтина реклама, от която Националното движение "СДС” се отказва.

Това е един абсурд! Националното движение "СДС", което всъщност предложи тези видеоклипове, сега ги отрича. Оценяваме това като поредната гладна стачка.

Затова сме длъжни да заявим:
СДС-ЛИБЕРАЛИ се нуждае от тази реклама, защото тя е единственият начин да обясни, че за партиите и личностите, основатели на Съюза на демократичните сили, вече не се гласува със синята бюлетина.

Защото как иначе да обясним, че за Петър Дертлиев и СДС-ЦЕНТЪР, за Александър Каракачанов и СДС-ЛИБЕРАЛИ не трябва да се гласува със синя бюлетина, както биват лъгани хората в страната.

Защото как да ви кажем хора, че СДС-ЛИБЕРАЛИ, СДС-ЦЕНТЪР И БЗНС - Никола Петков са този Съюз на демократичните сили, за когото гласувахте през миналата година.

Ние, СДС-ЛИБЕРАЛИ, считаме, че сега когато в предизборната си агитация БСП отново манипулира съзнанието на българския избирател, внушава му носталгия към благото, в което живяхме и го плаши с утрешния ден, е необходимо да се използват всички възможности, за да покажем, че отказът от социализма е единствения спасителен път за България.

София, 1 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

* * *

ПРЕДИЗБОРЕН ОТЧЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА (ОПТ), ОЗАГЛАВЕН "ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ДЕМОКРАЦИЯТА".

Отечествената партия на труда (ОПТ) реализира основните цели на своята предизборна за 1990/1991 г. програма, част от които предлагаме на вашето внимание.

ОПТ, във взаимодействие с редица държавни институции, с Великото народно събрание, партии и движения има конкретен принос за приобщаването на България към общоевропейския процес за мир, демокрация и хуманизъм.

"Демилитаризацията" на международните отношения и подписването на двустранни договорености с балканските държави, както и с Германия, Франця, СССР, САЩ и др. са сред основните приоритети в нейната програма.

ОПТ без да монополизира защитата на националните интереси и идеали, с редица свои предложения, декларации и конкретни действия положи максимални усилия за тяхната "деполитизация" и превръщането им в общонационални интереси и цели на българската държава.

Особено място в програмата на ОПТ заемаше приемането на нова, демократична конституция, която да осигури основните човешки права и свободи, политическия плурализъм, единството на нацията, суверенитета и независимостта на българската държава, от една страна, и от друга, да не се допуска създаването на политически партии на етнорелигиозна основа. Това вече е факт.

ОПТ е непосредствено съпричастна в стремежа и усилията на широката общественост за утвърждаването на българския език като единствен официален език и за въвеждането на образователен ценз по български език при заемане на държавно-административни длъжности.

Частично са реализирани или са предмет на обсъждане от компетентни институции предложенията на ОПТ за комплекс от мероприятия за икономически, социален и духовен просперитет на стратегически важните за националното единение региони като Странджа-Сакар, Пиринския и др.

Въпреки някои положителни тенденции ОПТ съгласно своята програма ще продължи и в бъдеще да поставя въпроса за българската диаспора на вниманието на най-отговорните държавни институции.

В своята програма ОПТ пледира за многообразие на формите на собственост. С приемането на Закона за земята, кооперациите и демонополизацията на собствеността и търговията се реализират част от основните цели на партията.

ОПТ има конкретен принос за прилагането на нова социална скала за заплащане на труда; въвеждане на инфлационен индекс за преизчисляване на трудовите възнаграждения, социалните помощи и заемите, обвързани с държавния бюджет; осигуряване на безплатно обучение и система от държавни лечебни заведения; стремеж за въвеждане на нови екологично чисти технологии в трудовия процес; закриване на обектите-замърсители.

Съгласно програмата ОПТ приема правовата, социалната и демократичната република като най-важен атрибут на политическата система.

ОПТ защитава идеята за гражданско общество, в което да функцинират: постоянно действат парламент, правителство на националното доверие и действително разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

ОПТ настояваше за деполитизация на армията, Министерството на вътрешжните работи и Министерство на външните работи, президентството и Министерския съвет.
ОПТ предложи да се приеме закон за МВР и статут на военнослужещите.

Вярна се оказа тезата на ОПТ, че безогледната конверсия е национално бедствие. Тя пледира за оптимална реконверсия, което се възприема от българската общественост.

Утвърдена със закон е концепцията на ОПТ за двузвенна система на местните органи на държавна власт - области и общини, и тяхната пълна автономност като субекти на дейност.

Отечествената партия на труда, вярна на идеята за мирния преход към демокрация, поддържа политически взаимоотношения с правителството, парламента, временните управи и всички останали организации, с които се водят дискусии и се полагат усилия за реализирането на националните ни приоритети. Съавтор е на политическото споразумение, подписано от парламентарните партии.

Отечествената партия на труда ще участва в изборите, тъй като бяха изпълнени нейните условия:
- да бъде приета Конституцията на Република България;
- не по-късно от месец септември — октомври да се проведат едновременни избори за парламент и за общински ръководства;
- да се приеме нов избирателен закон;
- да се разработи закон за ново териториално-селищно устройство.

/Пресслужба "Куриер"/

 

 

* * *

София, 4 октомври -Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ РЕФОРМИ В РУСИЯ, ПОДПИСАНО В МОСКВА.

От 1 до 3 октомври 1991 г. в Москва по покана на Движението за демократични реформи (ДДР) бе делегация на Съюза на демократичните сили, водена от съпредседателя на парламентарната група на СДС Стоян Ганев и заместник-председателя на Радикалдемократическата партия Михаил Неделчев. Състояха се срещи и разговори на делегацията с ръководителите на Движението за демократични реформи Е.А. Шеварднадзе, А. Н. Яковлев, И. Д. Лаптев, с представители на Организационния комитет на ДДР.

Това бяха срещи на хора, споделящи демократичните идеали, вярващи в общочовешките ценности. Ние намерихме пълно взаимно разбиране в подходите и възгледите.

Разменихме мнения за икономическото и политическото положение в България и Съветския съюз, обсъдихме сложните проблеми, които стоят пред нашите страни. Убедени сме, че изходът от днешните трудности е възможен единствено чрез бързи и радикални реформи, утвърждаващи пазарните отношения и поощряващи предприемачеството и фермерството.

Ние потвърждаваме нашия стремеж грижливо да запазим добрите отношения на уважение и внимание между народите на двете страни. Тези отношения са наше общо достояние, създавано в продължение на векове. Върху такова разбиране трябва да се изгражда новата система на широки връзки между нашите държави в политическата, икономическата, хуманитарната и други области.

Обединява ни и общата оценка на ситуацията в света и в частност в Европа. Смятаме, че сега са създадени изключително благоприятни условия за укрепване на общността на всички европейски държави. Наред с това нестабилността и конфликтите в Съветския съюз и на Балканите сериозно усложняват перспективите на общоевропейския процес. Ние сме дълбоко обезпокоени от опитите на реакционните сили в нашата страна да вземат реванш под знамето на национализма и чрез разпалване на национални вражди.

Ние отхвърляме насилието, диктата, монополизма.

Ние вярваме, че нашите народи са привързани към демокрацията, защото са я изстрадали. На това ни е научил горчивият опит на десетилетния тоталитарен режим.
Ние сме решени да вървим заедно по пътя, проправян от световната цивилизация.

СТОЯН ГАНЕВ
ЕДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ

Москва, 3 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ (БЕЗПАРТИЕН МЕНИДЖЪР, ИЗДИГНАТ ОТ ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС), АДРЕСИРАНО ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ, ИЗДИГНАТИ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Като имам предвид:
- трагичното състояние на столицата и страната;
- прекомерното политизиране на обстановката за сметка на икономиката;
- ескалиращата дестабилизация на две съседни страни;
- необходимостта от бързи и осезателни промени;
- ролята на столицата като пример за другите;
Ви призовавам

ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ТЪРЖЕСТВЕНО
пред нашите избиратели, българския народ и външния свят

Първо: че няма да пожалим силите си, за да предотвратим всякакво насилие на територията на София.

Второ: че не по-късно от три месеца след изборите ще проведем РЕФЕРЕНДУМ относно програмата за развитието на столицата през предоставения мандат.

Трето: че не по-късно от три месеца след референдума ще проведем КОНКУРСИ за кметове на софийските общини на базата на конкретни локални програми, основаващи се на програмата, одобрена от референдума.

Четвърто: че непосредствено след изборите ще назначим СТРАТЕГИЧЕСКИ БОРД като помощен орган на кметството, в който по право ще влязат и кандидатите за кметове на София. Занапред в борда ще се включват по право и бившите столични кметове.

Пето: че ще се считаме обвързани единствено с интересите на столицата и населението й.

За изпълнение на горното да поемем лична отговорност.

А сега, позволете, едно ПРЕДЛОЖЕНИЕ, свързано с ОБРЪЩЕНИЕТО.

Ръководейки се от съображенията,
- че избирателите ни са достойни и здравомислещи хора, които биха искали да знаят кого и за какво избират;
- че е недостойно както за избирателите, така и за избираните да се дава приоритет на политическия цвят, а не на личността;
- че трябва да се пестят времето, нервите, енергията и средствата, а не да се прахосват по улици, площади и кресливи спектакли

ПРЕДЛАГАМ
да се организира заключителна предизборна среща на столичната общественост с кандидатите за кмет на София в една от големите столични зали, строени за целите на миналия режим със средства на народа. На срещата в тържествена обстановка да подпишем горната Декларация. Разходите да се поемат чрез средствата, които Столичният народен съвет и Министерството на финансите иззеха от столичани под формата на драстични данъци, каквито не е налагала на българите и османската империя. Срещата да се организира и ръководи от БТА, респективно Пресслужба "Куриер", които са доказали своята обективност.

София, 3 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНА ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ.

ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

Конфедерацията на труда "Подкрепа" изразява пълно неодобрение на Закона за промяна на закона за пенсиите, гласуван на последното заседание на Народното събрание. Този закон не е разгледан и приет от Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите и не е съгласуван със синдикатите. С него отново се създават привилегии за определени групи, свързани с властта, за сметка на социалните фондове.

Настояваме да не издавате указ за обнародване на този закон и го внесете в следващото Народно събрание за преразглеждане.

София, 3 октомври 1991 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р К.Тренчев

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТКРИТО ПИСМО НА СВЕТИЯ СИНОД ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА МОНАШЕСКИЯ СТАТУТ НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР.

Светият синод на Българската православна църква изслуша изпратеното за знание писмо N 104.13-11 от 17 септември 1991 година на председателя на Министерския съвет господин Димитър Попов до оглавяваното от Вас Министерство на културата, с което се съобщава, че предложението за изменение и допълнение на Постановление N 75 от 29 април 1991 година на Министерския съвет относно възстановяването на монашеския статут на Рилския манастир не може да бъде възприето.

Светият синод ще изпрати на 7 октомври 1991 г. сутринта приемателна комисия за участие в предаване-приемането на манастирския комплекс.

Светият синод е уверен, че Министерството на културата ще се съобрази с горното разпореждане и Рилският манастир ще бъде приет в посочения срок.

София, 2 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД:
МАКСИМ -
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЗАЯВЛЕНИЕ на националния изборен клуб на съюза на демократичните сили -ЛИБЕРАЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА МАШИНАЦИИ ОКОЛО ЦВЕТА НА БЮЛЕТИНАТА НА КОАЛИЦИЯТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

Вече неколкократно в ефира прозвучаха, представени ужким от името на организации в СДС-либерали обръщения, които лъжовно призовават за тези организации да се гласува със синя бюлетина. Това деяние е подсъдно, защото цели да заблуди избирателите на Зелената партия и на Федерацията на клубовете за демокрация, които законно са регистрирани от Централната избирателна комисия като членове на СДС-либерали.

Националният изборен клуб на СДС-либерали заявява, че за Зелената партия и за Федерацията на клубовете за демокрация се гласува с бяла бюлетина с три жълти ивици.

Във връзка със случая СДС-либерали ще се обърне към прокуратурата.

СДС-либерали счита, че е крайно време Централната избирателна комисия официално да оповести съставите на регистрираните коалиции, за да се запознаят с тях българските избиратели.

София, 2 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ И НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ГЛАСУВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за избирането на народни представители, общински съветници и кметове "в избирателния списък се вписват имената на избирателите, които са адресно регистрирани в съответната община или населено място най-малко два месеца преди изборния ден".

Този текст от закона ще предизвика затруднение при гласуването на голяма част от студентите, които са сменили местоживеенето си в началото на новата учебна година. Особено сериозен е проблемът със студентите от I курс. Те наброяват около 20 000 души, което е еквивалент на електората за едно депутатско място. Тъй като учебната година започва на 1 октомври 1991 г., тези студенти няма да имат необходимата адресна регистрация отпреди два месеца и ще бъдат принудени да пътуват до родните си места, за да могат да упражняват правото си на глас, а това е свързано с допълнителни разходи.

Националната студентска конфедерация и Федерацията на независимите студентски дружества предлагат два варианта за изход от създалото се положение:

Първи вариант: в деня преди изборите и в деня след изборите студентите да имат право да пътуват безплатно по БДЖ.

Втори вариант: студентите да имат право да бъдат регистрирани до 10 октомври 1991 г. включително във всяка избрана от тях секция в съответната община.
Чакаме вашия отговор!

ПРЕЗИДЕНТ НА НСК:
А. Кирчев
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФНСД:
А. Ненов

София, 1 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "АНТИ" ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.

Изявлението на Ненко Темелков във вестник "Анти", отпечатано на 30 септември 1991 год., не отговаря на истината по следните причини и съображения:

1.Българската комунистическа партия нито е разпускана, нито е разформирована, нито е погребана, за да има наследници. БКП е жива и няма нужда от наследници. БСП не е никакъв наследник на БКП. Тя е нова партия, която се откъсна от БКП и напълно скъса с марксистколенинската, Ботевско-Благоевско-Димитровската идеология и политика. Тя прие за свои символи като нова партия символите, които нямат нищо общо с БКП.

2.ЦК на БКП шест пъти изпраща писма на ВС на БСП чрез Александър Лилов за създаването на Обединен ляв народен фронт за борба против реставрацията на капитализма и против фашизма, но ръководството на БСП бламира тази инициатива на ръководството на БКП и влезе в предизборен съюз с десни партии и с християнски движения, с което напълно се демаскираха, като партия, която няма нищо общо с комунистическия идеал.

Не е вярно твърдението на Ненко Темелков, че са водени някакви разговори за имуществото на БКП. БСП си прави неоснователни оглушки и безпричинно не отговаря на нито едно от писмата ни, отправени до ВС на БСП, с което потвърждава тоталитарния си характер, който продължава и до днес.

3. БКП приема всички активи и пасиви на предшествениците си, т.е. на ръководствата на БКП до 3 април 1990 год., като не приема твърденията, че БКП като партия е извършила деформации, извращения и престъпления. Всеки ще отговаря конкретно за извършените престъпления. Онези, които са нарушавали законите за лично облагодетелстване, възнамеряваме да предадем на правораздавателните органи. Ръководството на БКП поема пълната отговорност за всичките вини на своята партия през изминалия период. По въпроса за дълговете на БКП новото ръководство на БКП смята, че средствата, които е получавала от държавния бюджет, са законно получавани съгласно действащото тогава законодателство. Друг е въпросът за получаваните суми от бившите членове на Политбюро и на секретариата на ЦК на БКП като порцион. Тези суми трябва да се възстановят със съответните лихви, защото тогава народът ни получаваше към 800 до 1000 лева годишно, а те са получавали от 1000 до 1500 лева на месец, за което най-голяма вина имат Тодор Живков и Александър Лилов. Следователно вините не са на БКП като партия, а са вини на отделни партийни ръководители, които може би умишлено са опетнили името на БКП, за което трябва да отговарят съгласно партийния устав и законите.

София, 30 септември 1991 г.
ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Вл. Спасов

/Пресслужба "Куриер"

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА НЕКОРЕКТНО ТРЕТИРАНЕ НА ПИСМО НА КОАЛИЦИЯТА В ПРЕДАВАНЕТО "ПАНОРАМА".

ГОСПОДИН САПАРЕВ,

СДС-ЛИБЕРАЛИ винаги е бил за свободата на словото и печата, за правото на журналистите свободно да изразяват гледната си точка и да защитават своята позиция.

Освен всичко това обаче СДС-ЛИБЕРАЛИ винаги е бил за спазване на реда и законността в Република България, в това число и на избирателния закон.

В излъчената на 28 септември 1991 година "Панорама" обществеността бе запозната с изпратено до Вас наше писмо, в което настояваме за спазване на предизборните споразумения. В предаването бе третирано съдържанието на писмото по начин, който изопачава нашата позиция и уронва доброто име на коалицията ни.

Обръщаме се към Вас с молба да ни бъде предоставено съгласно чл. 58 от Избирателния закон право на отговор, за да разясним какви са били мотивите ни, за да изпратим обсъденото в "Панорама" писмо.

София, 30 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩЕ "ПО ДЕЛАТА ЩЕ НИ ПОЗНАЕТЕ" (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ (БРМП) ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ПРЕЗ 1991 ГОДИНА. (Партията не успя да се пререгистрира под избраното от нея ново име - Българска комунистическа партия (революционна).

I. ВСТЪПЛЕНИЕ
"Свестните у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита."
Христо Ботев

Преди десет години ние бяхме "луди", за да основем втора комунистическа партия под името Българска революционна младежка партия.

Преди една година пак бяхме "луди", за да участваме в изборите за Велико народно събрание като единствена в България комунистическа партия.

През юли 1990 г. бяхме "луди" и се обявихме в защита на бившия държавен глава Тодор Живков.

Ние продължаваме да бъдем "луди", за да защитаваме ценностната система на социализма, за да бъдем партия от ленински тип, партия на новото поколение комунисти - поело отговорността на времето; партия, която е идеологически продължител на благоево-димитровската комунистическа партия.

ПРЕДИ ДВЕ ХИЛЯДИ ГОДИНИ ХРИСТОС БЕШЕ САМ - ДНЕС ХРИСТИЯНИТЕ СА МИЛИОНИ.
Преди десет години бяхме шепа.
Днес ние сме юмрук.
Утре ще бъдем народ!

He, не партия-народ, а просто народ, който ще бъде обединен около целите на комунистическата партия за изграждане на справедливо социалистическо общество.
ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ПРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ ДЕКЛАРИРАМЕ:

ШЕСТ МЕСЕЦА СЛЕД СПЕЧЕЛВАНЕ ОТ НАС НА ИЗБОРИТЕ И ПОЕМАНЕ НА ПЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ - НЕ СЕ ЛИ ВИДЯТ ПЛОДОВЕТЕ НА НАШИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ ОБЕЩАНИЯ - НИЕ ЩЕ СЕ ОТКАЖЕМ ОТ ВЛАСТТА!

II. Становище по обществено-политическата обстановка в България след 10 ноември 1989 г.

БКП(р) преценява, че на 10 ноември 1989 г. България се намираше в затруднено икономическо положение, но не и в стопанска криза. Извършеният от лявосектантски течения в БКП партиен преврат положи началото на груби политически грешки довели страната до анархия в производството, до дестабилизация на обществено-политическия живот в страната.

С цел да запазят личната си власт и узаконят придобитите по незаконен път средства ликвидаторите на БКП посяха вражда между общностите в държавата, довело по-късно до рязко влошаване на взаимоотношенията в обществото, до разделение и противопоставяне на обществени и социални групи.

В опитите си да укроти негодуванието на народа, управляващата върхушка "скова" кръгла маса, на която по предварителен сценарий постави "появилите се" нови демократи. Без да представляват българския народ, десетоноемврийците от "кръглата маса" се поставиха над върховния законодателен орган - Народното събрание. Решенията на десетоноемврийците ставаха задължителни за законните законодатели. В страната се установи безвластие. От самото си начало демократичният процес в България бе извратен и сред обществото се утвърждаваше разбирането за демокрацията като нещо, при което всеки може да прави всичко. Законът вече нямаше сила, макар и преди България да страдаше именно от това - закони, и то добри, в България винаги е имало, но те не бяха спазвани.

Десетоноемврийците решиха да сменят системата и насрочиха избори за Велико народно събрание. Правителството действаше по начин, по който не би действал и тройкаджия от икономически техникум. Преди и след изборите бяха създадени условия за държавна спекула и не без знанието на управляващите се "изпираха" пари, задържаха се стоки в складовете, реализираха се огромни печалби в джобовете на "способни" хора за сметка на ограбването на трудовия човек.
ВСИЧКО ИЗКУСТВЕНО Е НЕТРАЙНО!

Изкуствени бяха изборите - днес, година по-късно е ясно, че те не са нито "първите свободни", нито "първите честни" избори.

Изкуствената ни опозиция също се разпада.
Разпада се и икономиката!

"Когато врагът те хвали, значи нещо не е наред" - казва народът.

Противно на здравия разум, управляващите пренебрегват основните икономически закони на социализма, като се позовават на изменения текст в конституцията, без да са в състояние Да оценят, че въпреки всичко България все още е социалистическа държава. БКП(р) предупреди още в миналите избори, че преходът към пазарна икономика в момент на икономическа криза е ненаучен, че такъв преход ще бъде гибелен за икономиката ни.

БКП(р) преценява, че главен виновник за неуспехите след 10 ноември 1989 г. е върхушката от БСП, която не представлява по най-достоен начин хилядите си членове и милионите си симпатизанти. БКП(р) се отнася с уважение към социалистическите идеи на постъпилите след 10 ноември 1989 г. членове на БСП - с тях тя ще сътрудничи в борбата за изграждане на социализма в България. БКП(р) смята, че комунистите от БСП са изправени пред избор - или да бъдат членска маса на социалдемократизиращата се БСП, или да преминат в редиците на благоево-димитровската комунистическа партия БКП(р).

III.Становище по идеологията
Идиологическите ни противници ще се нахвърлят върху БКП(р) затова, че представяме становище по идеологията в предизборната си борба. "Верни на болшевишката си същност - ще кажат те - да се натрапва идеологията, която представлява рецидив в световната история."

Разбира се, всеки си има врагове. Новото поколение комунисти - също. За БКП(р) обаче важат думите на Христос: "Който ме търси, ще ме намери." Ние не натрапваме комунистическата идеология, а във време, в което българският народ е на политическо раздрумие, посочваме вярната пътека към промяна, основана не на разрушаването, а на съзиданието - защото ЧОВЕК И ДА УМРЕ, ЧОВЕК СЕ РАЖДА И ЧОВЕЧЕСТВОТО ЖИВЕЕ.

БКП(р) ЩЕ ИЗВЪРШИ СМЯНА НА ПОКОЛЕНИЯТА, НЕ НА СИСТЕМАТА!
ОТ ЛЯВОСЕКТАНТСТВО КЪМ ОБЩОДЕЛСТВО

В последните години лявосектантски течения овладяха политическите организации в страната. Масовостта като раково образование способства за загнездването на бюрократизма, кариеризма, корупцията. Пагубно се оказа това върху държавната структура. Под маската на болшевизацията, на спазване ленинските принципи и норми всъщност подмолно течение в БКП провеждаше лявосектантски курс. Този курс се изразяваше в погазването на ленинските принципи на партиен живот, в незачитане исканията отдолу, в допускане на идеологически неубедени хора в ръководството на държавата, маскирани като "комунисти". Тези "комунисти" (те заслужват само названието "партийци") оформяха най-скритото оръжие, което в своята стогодишна история БКП познава - лявосектантска фракция на "демократичните социалисти". След партийния преврат на 10 ноември 1989г. бавно, но затова пък сигурно лявосектантите приеха идеологическото наметало на общоделството.

Новото общоделство, като дребнобуржоазно течение, е връщане (според днешните му идеолози) към лениновия социализъм от 20-те години, който не е нищо друго освен историческия преход към ново общество - общество, основано на научния социализъм. Но един преглед на "социализма от 20-те години" и съпоставяне със социализма от 30-те години в СССР е показателен за това кой социализъм е по-близко до социализма и кой до капитализма. Разбира се, може да се сравнят и конституциите на СССР от 1924 и 1936 г. Нашата цел е не да излагаме аргументи в полза на "сталиновия социализъм" - а просто изразяваме учудване, че новите общоделци от комунистическото (социалистическо) движение приемат и налагат в днешния живот един етап на икономическо и политическо развитие, който е исторически преминал и който е бил само преход към истинска материално-техническа база на социализма.

БКП(р) е ленинска партия, но ни най-малко ще прилага "лениновия социализъм от 20-те години". Това би било анахронизъм!

Ленин е велик не само за това, че постави началото. Ленин предвиди обществено-икономическото развитие. Ние се движим не по думите на Ленин, а по законите - икономическите закони на социализма, научно защитени от Владимир Илич Ленин.
И за да бъдем разбрани, ще посочим, че ще изграждаме не "ленинов социализъм от 20- те години", не "сталинов социализъм от 30-те години", а ще съграждаме "СОЦИАЛИЗЪМ НА 90-ТЕ ГОДИНИ" - РАЗВИТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.

Новите общоделци, които се отрекоха от Ленин, от класовата борба, от ръководната роля на работническата класа и комунистическата партия при изграждане на социализма, ще трябва да приемат факта, че нашият защитник при изграждането на развито социалистическо общество са обективните закони, които нито те, нито който и да било може да изменя.

С действията си "демократичните социалисти" ще забавят икономическия възход на България, но не са в състояние да спрат историческия ход на комунистическа България.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА) НА ПАРТИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

СМЕСЕНА ИКОНОМИКА
43. Партията на собствениците (ПС) счита, че в основата на създаването на смесена икономика стои основният въпрос за собствеността, от решаването на който зависи цялостното демократизиране на обществото, като се съчетават политическата и икономическата демокрация.

44. Социалната демокрация е невъзможна без конституционното признаване и гарантиране на равни икономически условия и възможности, неприкосновеността на всички видове и форми на собственост, без ограничения, в цялото им многообразие и навъзможностите за тяхното преливане една в друга.

45. Ние настояваме върху развитието на частната собственоост като конкурент на останалите видове собствености, с които ще се повиши общият социално-икономически ефект от функционирането на националната икономика.

46. В нашето виждане за действието на икономиката особено важно място заема уедрената частна собственост и кооперативната форма на стопанисване, изградена на принципа на пълна доброволност. Тази форма отбелязва значителни успехи в развитието на страната преди войната.

47. Всеки гражданин има право да разполага с труда си и свободно да го реализира.

48. Обект на собственост в нашите разбирания е и предприемаческият фактор, на който трябва чрез законодателен акт да се регламентира функционирането му.

Интелектуалната собственост се ползва с пълната закрила на закона, наравно с другите видове собственост.

49. ПС е за ограничаване на държавната собственост при изчерпателното й насочване в конституцията, върху основни природни богатства и върху базови отрасли на икономиката, които не могат да се развиват при други форми на собственост.
50. Ние сме за отделянето на общинската собственост от държавната като важна форма за активизиране на икономическата и социалната функция на общините в духа на доказалите своите предимства традиции на нашия народ.

51. Най-важният път, по който считаме, че трябва да вървим за изграждане на една съвременна смесена икономика, е пътят на разграждането на държавната собственост като икономическа форма на проява на тоталитаризма в нашата страна. Тук се очертават следните непосредствени задачи:

52. Демонополизация на държавната собственост, разбирана като обособяване на стопанските единици от държавата, превръщането им в самостоятелнии стопански субекти и поставянето им в условията на икономически интерес и икономическа принуда.

53. ПС вижда първо връщане на ограбените имущества на техните истински стопани и след това постепенно приватизиране на отделните сфери и отрасли според тяхната готовност, при постигнато обществено съгласие за тази мярка, чрез активно използване на акционерна форма. Унищожената бивша собственост се компенсира натурално и в краен случай чрез акции, рента или стойностно.

РЕПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОТНЕТИТЕ ИМУЩЕСТВА - възстановяване на частната соб¬ственост следва да започне с пълна реприватизация на отнетите по какъвто и да било начин имущества след 9 септември 1944 г. на физически и юридически лица. Пълната реприватизация във всички случаи следва да предхожда извършването на приватизиране на държавно или друго обществено имущество.

ПРИВАТИЗАЦИЯ - извършва се само върху остатъка на държавно и обществено имущество, останало след осъществяване на пълната реприватизация.

ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ - извършването на реприватизация на отнетите имущества и приватизация на останалото държавно и обществено имущество ще създадат основата за по-нататьшно натрупване на частна собственост. При това образуваната по споменатия начин частна собственост по обем и икономическа мощ във всички случаи следва да превъзхожда държавната собственост, спомената в абзац 3 от точка 1 на настоящата програма. Желаното приоритетно положение на частната собственост в сравнение с държавната следва да се осъществи и с помощта на привличане на чуждестранни капитали в страната.

54. Смесената икономика в разбирането на ПС означава осигуряване на равноправие между всички страни - участнички в икономическия процес: държавата, предприемаческият фактор, профсъюзите с необходимите законови гаранции за такова равенство.

55. ПС придава особено важно значение на аграрния въпрос като основен за изграждането и функционирането на смесената икономика. В нашето виждане аграрният проблем може да се реши само чрез цялостна аграрна реформа. Основните черти трябва да бъдат:

а) отстраняване на държавата от управлението на селското стопанство;
б) земята да се предаде на собствениците без всякакви условия как ще разполагат с нея;

в) развитие на наемни отношения в селското стопанство;

г) поощряване на производственото използване на поземления фонд чрез жизнеспособни кооперативи, частно фермерски или смесени форми на такова използване.

Широко подкрепяме развитието на потребителските, търговско-кредитните и други кооперации в селското стопанство.
Развитие на кооперативните форми за изкупуване, преработка и търговия със селскостопански произведения.

Активно участие на държавата с косвени регулатоори за стимулиране на производството в селското стопанство и защита на потребителите.

Създаване на система за държавно подпомагане, особено в първоначалния етап на селскостопанските производителни с агротехническа, агрономска, ветеринарна, агрохимическа и друга помощ.

Създаване на селскостопански стокови борси.
Демонополизация и деконцентрация на търговията със селскостопански произведения.

ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА
56. Активно вграждане на българската икономика в световната и европейската икономика чрез разрушаване на затвореното досега наше стопанство и осъществяване на качествена промяна в международните икономически отношения на страната на пазарна основа.

57. Демонополизация на външната търговия и осигуряване на пряк достъп до външния пазар на всички участници в икономическия процес и всички видове собственост при опреде¬лен от закона ред.

58. Важно условие за отварянето на нашата икономика представлява осигуряването по законов път на равна защита на всички видове собственост, в това число и на чуждия капитал, инвестиран в България.

59. Възприемане на активна позиция на България за членство в международните икономически организации съобразно нейните интереси и икономическо положение.

60. ПС е за ускорено създаване на необходимите конституционни и законови условия и гаранции за отварянето на нашата икономика към Европа и към света.

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
61. Преди всичко това е пазар на стоки, пазар на работна сила и пазар на капитали. Единството на тези пазари трябва да формира свободен пазар.

62. Ние сме за свободна конкуренция между стокопроизводителите, която трябва да бъде регулирана чрез пазарния механизъм.
63. ПС разбира пазарната икономика като отказ от директивното централизирано планиране и преминаване към бюджетно планиране. Бюджетът да се превърне в основен регулатор на икономическата политика на държавата.

64. Пазарна икономика в нашето разбиране означава да се ограничат функциите на държавата в ценообразуването и преминаване постепенно към пазарно образуване на цените на стоките и услугите при обществено съгласие на този порядък.

65. Преминаването към пазарна икономика налага необходимостта от реформа на финансово-кредитната система с оглед осигуряване на пазар на капитали, включително и създаване на пазарни борси, борси на капитал и ценни книжа и стокова борса.

66. Важно в създаването на пазарна икономика има банковата реформа. Основата й според нас трябва да бъде отделянето на БНБ като централен емисионен институт и подчиняването й пряко на Народното събрание. Търговските банки действат самостоятелно като стопански субекти.

67. Ние сме за реформа на данъчната система като средство за регулиране и стимулиране активността на икономическите агенти. Данъчната система трябва да се опрости, да се премахнат косвените данъци и се изгради единна данъчна система на законова основа.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РЕДАКЦИОННИЯ ЕКИП НА СП. "ЖЕНАТА ДНЕС".

По повод предприетите от редакционния екип на сп. "Жената днес" стачни действия Секретариатът на Съюза на българските журналисти заявява:

Подкрепя исканията на журналистите от сп. "Жената днес" към издателя - Демократичния съюз на жените.

Призовава Председателството на Демократичния съюз на жените незабавно да започне преговори със стачния комитет относно условията и сроковете за решаването на проблемите, предизвикали стачката.

Предлага на всички журналистически дружества на СБЖ да изразят по подходящ начин солидарността си със стачните действия на колегите си от сп. "Жената днес" и да подкрепят справедливите им и законни претенции.

София, 2 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА БРУТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА. Документът е адресиран до президента на Републиката и до председателя на Министерския съвет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Ръководството на Съюза на учените в България посрещна с разбиране и тревога декларацията на ректорите отМедицинските университети, както и единодушната оставка на ръководствата на Министерството на здравеопазването и на Медицинска Академия, свързано със заплащането на медицинските научни кадри, подкрепяме категорично възраженията срещу редица постановки, залегнали в Методиката за определяне на средна брутна работна заплата в организациите и звената на бюджетна издръжка.

Смятаме, че е крайно време да се отдаде дължимото на българската наука - останала на заден план през изминалата година. Това е особено необходимо в такава област като медицината, която съчетава неразривно научните търсения и дейност с ежедневна лечебна работа за здравето на хората. Този специфичен труд на българските медици трябва да бъде правилно и добре възнаграден.

София, 30 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текстт на:

ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

БРАТЯ И СЕСТРИ!
Години наред и особено в навечерието на изборите нашата страна живее в обстановка на необоснована, стигаща до истерия антикомунистическа кампания, която няма прецеденти в цивилизования свят. След като не можаха, не могат и няма да могат да решат икономическите и политическите проблеми на народа и на страната, в безсилието си политически шарлатани и санчопанчовци развяват знамето на антикомнунизма с единствената цел да оцелеят, да спечелят време, разчитайки на наивността и политическата лумпенизация...

Изтъкнати политически лидери повтарят с повод и без повод, че комунизмът, който въобще не е бил и не е идвал, си отива! Заинтересувани вътрешни и външни сили им пригласят! Изпълнява се присъда, която народът, историята и грамотният цивилизован свят въобще не са признасяли. Това някои наричат демократичен процес!!!
В такава обстановка на преднамереност, манипулации и информационно затъмнение живеят и работят комунисти и безпартийни, нашите членове, симпатизанти и съмишленици, цялата наша партия. И въпреки това, ръководена от принципни постановки за съюз на всички леви партии и движения, нашата партия положи много усилия за контакти с тях и напърво място с БСП.

Длъжни сме да уведомим комунистите, привържениците, симпатизантите, цялата наша общественост, че въпреки положените усилия, БСП не ни прие в предизборната си коалиция. Разбира се, за това има вина и небезизвестната семейна фирма - партия 6КП "Владимир Спасов и сие", група хора, нямащи нищо общо с комунистическата идея, хора, които нищо старо не са забравили и нищо ново не са научили. Манипулираното и неграмотно появяване на гражданина Вл. Спасов в телевизионната предизборна дискусия на извънпарламентарните партиии на 24 септември 1991 г. нанесе сериозен удар на партията, нанейния престиж и авторитет и още веднъж показа, че заинтересуувани сили експлоатират сценария на Лайпциския процес и клиничния случай Ван дер Любе, за да дискредитират и унижат БКП. "Няма по-големи врагове на Христа от бездарните попове."

Ръководството на БКП се извинява на българския народ, на комунистите, на нейните симпатизанти и привърженици, че допусна мястото на един общочовешки и личностен титан, какъвто беше Г.Димитров, да бъде заето отсурогат - гражданина Владимир Спасов, който играе по чужда свирка със задача да бъде ликвидирана БКП.

БРАТЯ И СЕСТРИ,
Това е част от фактите, които принудиха политическото ръководство на нашата партия да реши БКП да не участва в предстоящите избори със самостоятелна бюлетина. Едновременно с това, като отчитаме, че сегашната предизборна платформа на БСП, особено в раздела за собствеността, е най-близко до програмата на БКП, публикувана преди една година, ние се обръщаме най-отговорно към членовете на партията, към нейните привърженици и симпатизанти, към безпартийните комунисти, към целия трудов народ да гласуват по съвест за лявата коалиция начело с БСП, давайки своя вот на доверие на червената блюлетина!

Това решение не е продиктуваноот някакви сделки и договорености с БСП. Нашата партия запазва своята идентичност и принципните си позиции, но тя счита, че това е единственият спасителен път за България в момента!

Друг път засега няма!!!

Историческият шанс не бива да бъде пропуснат.

Ние Ви призоваваме още веднъж към изборните урни с червена бюлетина, за пълна изборна победа!

София, 1 октомври 1991 г.

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БКП
ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Г. Влахов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В СЪСТАВА НА СДС ДО ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ КОМПАНИИ В ЕВРОПА, ДО ВСИЧКИ ЗЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОД НА ИЗХВЪРЛЯНИТЕ ОТ ХИМИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ В ГЮРГЕВО - РУМЪНИЯ ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ.

ДАМИ И ГОСПОДА,
В продължение на 10 години Русе е обгазяван от химическия комбинат в Гюргево, Румъния. Отначало това ставаше предимно от инсталацията за хлорна електролиза на първа площадка на комбината. В последствие тя бе закрита поради невъзможността й за реконструкция. По-късно изградените инсталации за епихлорхидрин и за вулкацити на втора площадка, както и тези за титанов тетрахлорид и циркониев тетрахлорид на трета площадка, излъчват не по- малко опасни за здравето на русенци органични съединения. Взетите досега мерки се оказаха, за съжаление, неефикасни. Един двестахиляден град е системно тровен.

Епихлорхидринът е междинен продукт при производството на аналгин и неговите производни. Ето защо ние призоваваме фармацевтичните предприятия в Европа:

Вашето производство е дълбоко хуманно. Вие спасявате живота на много хора. Ние ценим вашите усилия да спестите страданията на хиляди болни. Призоваваме ви, нека това не става за сметка на страданияята на един невинен двестахиляден гград в България. Въздържайте се да купувате продукцията на Химическия комбинат в Гюргево, докато производството му не бъде приведено в съответствие с международните норми и не престане на трови нашите деца, нашите майки, гражданите на Русе.

Призоваваме всички Зелени организации, както и ООН да ни окажат необходимото за това съдействие. Драги съидейници "Зелени”, изпратете ваши представители в Русе, за да се запознаят с проблема на място.

София, 1 ооктомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА АКУШЕРКИТЕ ПРИ НАУЧНИЯ ИНСТИТУТ ПО АКУШЕСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ. Документът е адресиран до министър-председателя, до миситрествата на здравеопазването, натруда и социалните грижи и на финансите и до средства за масвово осведомяване.

Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с полученото рамково споразумение на Националната тристранна комисия за формирането на работнатазаплата набюджетните предприятия, към които е Научният институт по акушерство игинекология при Медицинска академия, Съюза на акушерките,

ПРОТЕСТИРА

1. Срещу определената минимална основна запалта на полувисшите и средните медицински кадри.

2. Срещу удължаване срока на договориране наработните заплати от Националната тристранна комисия.

3. Срещу принизяването на квалифицирания медицински труд ихуманността на медицинската професия.

Подкрепяме протеста чрез оставкана заместник-министрите от Министерството на здравеопазването.

Солидаризираме се с протестнатта декларация на КТ "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

София, 30 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ -ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер” пълен текст на:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, утвърдена от Централната Избирателна комисия (ЦИК) с Решение N 215 от 27 септември 1991 година.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Инструкцията определя изчислителните процедури, по които се разпределят мандатите за народни представители и за общински съветници.
(2) Мандатите за независимите кандидати за народни представители и общински съветници се разпределят съобразно избирателните квоти в съответните райони и общини, а мандатите за листите на партиите и коалициите се разпределят по пропорционалния принцип.
Чл. 2. Окончателното разпределение на мандатите за народни представители се извършва от Централната избирателна комисия.
Чл. 3. Изчислителната процедура за избор на общински съветници се извършва от общинските избирателни комисии.

ГЛАВА ВТОРА
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАНДАТИТЕ ЗА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, СЪОБРАЗНО ПО¬ЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ И ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Раздел I
Изчислителна процедура в районните избирателни комисии.
Чл. 4. За всяка листа (на партия, коалиция или независим кандидат) се пресмята сумата от подадените за нея действителни гласове във всички секции в съответния район.
Чл. 5.(1) Районната избирателна квота се получава като общата сума на действителните гласове, подадени за всички коалиции, партии и независими кандидати в района, се раздели на броя на мандатите, които са предварително определени за този район от Централната избирателна комисия.
(2) Ако полученото частно не е цяло число, то се закръгля към най-близкото по-голямо цяло число.
Чл. 6. Независим кандидат се счита за избран в района, ако броят на подадените за него действителни гласове е равен или по-голям от районната избирателна квота.

Раздел II
Изчислителна процедура в Централната избирателна комисия
Чл. 7. Централната избирателна комисия извършва изчисленията по разпределяне на всички мандати за страната, с изключение на тези за независимите кандидати, определени вече в районните избирателни комисии.
Чл. 8. Централната избирателна комисия определя броя на незаетите мандати за страната. оставащи след приспадане от общия брой мандати за страната (240) на всички мандати на избраните независими кандидати но райони.
Чл. 9. (1) Право на участие в разпределението на незаетите мандати имат партиите и коалициите, получили най-малко 4 % от всички действителни гласове в страната, включително гласовете, подадени за независими кандидати за народни представители.
(2) Ако 4 % от всички действителни гласове е дробно число, то се закръгля към най-близкото по-голямо цяло число.
Чл. 10. (1) Незаетите мандати се разпределят между партиите и коалициите в национален мащаб по метода на Д’Ондт (Приложение N 1).
(2) Действителните гласове, подадени за независими кандидати, както и за коалиции и партии, получили по-малко от 4 % от общия брой действителни гласове, не участват в разпределението на незаетите мандати.
Чл. 11 (1) За всяка партия и коалиция, получените от нея в национален мащаб мандати се разпределят според получените действителни гласове по избирателни райони съгласно метода на Д’Ондт (приложение N 1).
(2) В случай на несъответствие между разпределените по райони брой мандати общо за коалиции, партии и независими кандидати и определените такави за района, се извършва преразпределение съгласно Приложение N 2. В преразпределението участват само коалициите и партиите.

ГЛАВА III.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАНДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ И ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Чл. 12. За всяка листа (на партия, коалиция или независим кандидат) се пресмята сумата от подадените за нея действителни гласове във всички секции на съответната община.
Чл. 13.(1)) Общинската избирателна квота се получава като общата сума на действителните гласове по коалиции, партии и независими кандидати в общината се раздели на броя на мандатите за общински съветници в нея.
(2) Ако полученото частно не е цяло число, закръглянето се прави към най-близкото по- голямо цяло число.
Чл. 14. Независим кандидат за общински съветник се счита за избран, ако броят на подадените за него действителни гласове е равен или по-голям от общинската избирателна квота.
Чл. 15.(1) Общинската избирателна комисия определя броя на незаетите мандати за общински съветници, оставащи след приспадане на мандатите на избраните независими кандидати за съветници от общия брой мандати по чл. 24 от ЗИНПОСК.
(2) Право на участие в разпределяне на незаетите мандати за общински съветници имат всички партии и коалиции, получили действителни гласове.
Чл. 16.(1) Всяка кандидатска листа на коалиция или партия получава в общинския съвет мандати пропорционално на подадените за нея действителни гласове по метода на Д’Онд, но неповече от броя на кандидатите в нейната листа. (Приложение N 1).
(2) Действителните гласове, подадени за независими кандидати, не участват в разпределението на незаетите мандати.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Настоящата инструкция е съобразена с Методика за изчисляване на резултатите от гласуването по пропорционалната избирателна система (ДВ, бр. 46 от 1990 г.) и се издава на основание параграф 1 от Преходните и допълнителни разпоредби на ЗИНПОСК.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към ал. 1 на чл. 10,
ал. 1 на чл. 11 и ал. 1 на чл. 16.

МЕТОД НА Д’ОНДТ

Целта на метода е да разпредели определен брой мандати между коалиции или партии  пропорционално на получените от тях гласове.
I Същият метод се прилага при разпределяне на мандатите на коалиции или партии по избирателни райони.
Действието на метода е илюстрирано с пример в края на иструкцията.
1. За всяка партия частните на действителните гласове с делител целите числа 1, 2, 3,... се подреждат в таблица с редове по делители и със стълбове по коалиции и партии. (Вж. примеpa, таблица 1 и таблица 2.) Деленията в таблица 2 се извършват дотогава, докато се получат достатъчен брой частни, така че да се покрие броя на определените мандати, но за всеки стълб - не повече от броя на кандидатите в съответна листа.
2. Мандатите се разпределят между коалициите и партиите строго по реда на намаляване на частните в таблицата до изчерпване на определения брой мандати: първият мандат се присъжда на тази коалиция или партия, която има най-голямо частно, вторият мандат - на коалицията или партията, която има второ по големина частно и т.н. (Вж. таблица 2 от примера. Числата в скобите в тази таблица показват местата на съответните частни при подреждането им по големина до изчерпване броя на мандатите).
3. Ако при процедурата в горната точка се достигне до няколко равни частни, мандатът се присъжда на тази коалиция или партия, чието частно е на най-горен ред. (Вж. таблица 2 от примера частните с номера 9 и 10).
4. Ако няколко коалиции или партии имат равен брой действителни гласове, те участват в разпределението на мандати, като се обединяват в общ пакет, притежаващ сумата на техните действителни гласове. След като целият пакет получи определен брой мандати, те се разпределят по равно между коалициите или партиите от пакета. Ако при това разпределение на мандатите се получи остатък, остатъчните мандати се разпределят между коалициите и партиите от пакета по жребий, теглен в Централната избирателна комисия, или съответно в общинската избирателна комисия при избора на съветници.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
към ал. 2 на чл. 11.

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАНДАТИТЕ

1. След изпълнението на ал. 1 на чл. 11 от инструкцията е възможно сумата от мандатите на отделните коалиции, партии или независими кандидати в даден район да е различна от предварително определения от Централната избирателна комисия брой мандати за района. За отстраняване на различията се прилага методика, в която се използват понятията: частно на последен разпределен мандат - х/у и частно на първия неразпределен мандат - х/(у + 1), където х е броят на действителните гласове на една коалиция или партия в район; у е броят на мандатите, получени от съответната коалиция или партия в същия район.
2. а) От разглежданите коалиции или партии се намира коалицията или партията с най- голямо частно на първия неразпределен мандат във всички райони, където броят на разпределените вече мандати е по-малък от определения. Районът, в който това частно се намира, се фиксира.
б) Ако при тази процедура няколко коалиции или партии са с равни такива частни, избира се тази коалиция или партия, която е получила най-много гласове в цялата страна; ако такива коалиции или партии са няколко, изборът на една от тях става чрез жребий, теглен в Централната избирателна комисия.
в) Ако при тази процедура се достигне до няколко района, в които коалицията или партията има равни такива частни, избира се районът, в който тя е получила най-много гласове; ако такива райони са няколко, изборът на един от тях става чрез жребий, теглен в Централната избирателна комисия.
3. а) За коалицията или партията, намерена по начина от т. 2 на това приложение, се посочва районът, където броят на разпределените вече мандати е по-голям от предварително определения такъв от Централната избирателна комисия, и в който тя има най-малко частно на последния разпределен мандат. От този район се прехвърля един мандат на същата коалиция или партия в района, фиксиран в т. 2.
б) Ако за коалицията или партията се получи едно и също най-малко частно на последния разпределен мандат в няколко района, изборът на един от тези райони става с жребий, теглен в Централната избирателна комисия.
в) Ако коалицията или партията няма получени мандати в районите, чиято сума от мандатите е по-голяма от определената, то тази коалиция или партия се изключва от по-нататъшно преразпределение.
4. Ако във всички райони сумата на мандатите на партиите се е изравнила с определения от Централната избирателна комисия брой, то разпределението на мандатите приключва. В противен случай отново се преминава към точка 2 от това приложение.

Забележка:
В точка 4 на методиката може да се получи, че в районите с брой разпределени мандати, по-малък от предварително определения от Централната избирателна комисия, са изключени всички коалиции и партии по т. 3, б. "в". Тогава се прилага същата методика, като се прехвърлят мандати на партии, неполучили гласове в разглежданите райони.

ПРИМЕР:
В следните таблици числово е илюстриран пример за разпределянето на 24 мандата между пет партии (коалиции) - А, Б, В, Г и Д, като страната е разпределена на 6 многомандатни района - P1, Р2, РЗ, Р4, Р5 и Р6. Броят на мандатите, които подлежат на разпределение в районите, и броят на действителните гласове, които са дадени по райони, по партии и за страната, е, както следва:

Таблица 1

В примера е прието условието, че всяка партия има в листата си по девет кандидати. Първото прилагане на метода на Д’Ондт за разпределение на мандатите в национален мащаб (съгласно чл. 10) дава следните резултати:

Таблица 2

Първият мандат (1) се присъжда на партия А според най-голямото частно, в случая 1900000, намиращо се в колонката на партия А. Вторият мандат (2) се присъжда на партия Б според Хорото по големина частно, в случая 1500000. Присъждането продължава до разпределението на последния - 24 мандат. Партиите в този пример получават по-малко мандати от броя на кандидатите в листата.
Ако при делението се получат равни частни в различните колонки, мандатът се присъжда на тази партия, чието частно е в по-горен ред на таблицата. В случая това е показано чрез частните 500000 и мандатите (9) и (10).
Крайният резултат от разпределението на 24-те мандата на национално ниво (за 5-те партии общо за 6-те района) е следният:

Партии  А Б В Г Д  Общо
Мандати  8  6  5  3  2    24

Следващата стъпка е разпределянето на определените в предишната таблица мандати по избирателни райони за всяка партия поотделно, повторно се прилага методътна Д’Ондт за всяка партия,като в първия ред се подреждат гласовете, които тя е получила в избирателните райони. Партията А е спечелила в национален мащаб 8 мандата, а получените гласове за нея по райони са дадени в първияред на таблицата:

Партия А

 

Тук отново е илюстрирано правилото за по-горния ред при равни частни (вж. (4) и (5), също и частните 160000 в районите РЗ и Р5). Получихме, че партия А получава следните мандати по райони:

 

 

Партия А

Райони   P1 Р2 РЗ Р4 Р5 Р6  Общо
Мандати   3  2   1   1   1   0    8

Прилагайки същия метод и за партиите Б, В, Г и Д, получаваме следното разпределение по партии и райони:

 


Получават се два "излишни” мандата: по един в райони Р1 и Р5, както и два незаети маната: по един в райони Р4 и Р6.
Получените мандати се преразпределят по ал. 2 на чл. 11. За целта прилагаме алгоритъма от Приложение N 2. Образуваме частните на първите неразпределени мандати в районите с незаети мандати (в случая районите P4 и P6). Те са:

 


Най-голямото частно се получава за партия Б в район Р6.
Следвайки точка 3 на Приложение 2, разглеждаме частните на последните разпределени мандати на партията Б в районите с "излишни” мандати (Р1 и Р5). Тези частни са съответно 310000 и 250000. Мандатите на партия Б се увеличават с един в район Р6 и се намаляват с един в район Р5. Новото разпределение е:


По същата процедура се прехвърля един мандат на партия А от район Р1 в район Р4.
След това окончателното разпределение на мандати за отделните листа на партии е следното:

 

Окончателното разпределение по райони съвпада с предварителното разпределение на мандатите, дадено от Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер”/

12:03:26

04.10.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител Емилия Генадиева
Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

 

 

Copyright © Пресслужба ”Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или изпол зване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!