5 декември 1994


София, 5 декември 1994 година
Брой 238 /1283/


София, 5 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ОГЛАСЕНО НА 19 НОЕМВРИ 1994 Г. ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО.


Свободата е избор. И всеки от нас до последен дъх е осъден да избира между това, което е, и това, което иска да бъде, между доброто и злото, между свободата и робството, между надеждата на участието и примирението на отказа от него. Индивидуалният избор на всеки от нас времето трансформира в избор на поколенията и на цялата нация. Обръщайки се към всички вас, искаме не толкова да повлияем на вашия избор, колкото да ви напомним за него.

След близо половинвековното съществуване на тоталитарната държава на нас ни предстои велико историческо дело. Ние вярваме в съхранените нравствени устои на нашия народ и в доказаната му способност към възраждане. Монополът на Българската комунистическа партия над истината, над политическата власт, над икономическия и духовния живот на обществото доведоха страната ни до границата на банкрута, народа - до материална нищета и изостаналост, културата - до упадък и нивелиране. Монополът над властта, унищожавайки суверенитета на личността и разрушавайки гражданското общество, постави фундамента на тоталитарния строй. Последиците от него трябва да бъдат преодолени. В противен случай страната ще бъде изправена пред социални сътресения, икономически и нравствен разпад.

Ние повече не желаем да живеем с обещанията на доморасли вождове за щастливото бъдеще на неведомите потомци. Ние искаме днес достоен живот за себе си и за съгражданите ни и заявяваме решителното си отрицание на тоталитаризма и неговите рецидиви. Поставяйки си за цел демократичното състояние на обществото, ние възстановихме Демократическата партия в България, чиято дейност беше насилствено прекъсната за повече от половин век. Това, което обединява членовете и симпатизантите на нашата партия, хора с различен мироглед и социално положение, е вярата в безусловната ценност на свободата на личността и привързаност към идеите на плурализма.

Демокрацията за нас не е лозунг или празен призив, а опора и същност на общественото устройство, основано на икономическа, политическа и духовна свобода, многопартийна система със свободен печат и независими профсъюзи. Ние сме привърженици на идеята за надпартийност на държавата и на принципа за приоритет на правата на личността по отношение интересите на държавата. Нашата обществена, политическа и нравствена позиция се основава на отказ от насилието като метод за политическо действие, с каквито и прекрасни и хуманни цели то да се оправдава.

Застъпвайки идеята за радикално демократично преобразуване на обществото, ние определяме съдържанието на своята дейност като опозиция на тоталитарния държавен строй и на неговите рецидиви. Ние не търсим конфронтация за самата конфронтация и не се отказваме от разумно сътрудничество, без да правим при това идейни и нравствени компромиси. Ние считаме за свой дълг да се борим - идейно и нравствено - против тези политически сили, които се стремят да преграждат пътя към благоденствие, прогрес и човечност.

Незначителните промени към по-добро в сферата на демократичните права и свободи, осъществени днес в политическия живот на страната ни, не гарантират невъзможност за връщане към сталинистките или Живкови времена. Ние сме още далече от реализирането на главната гаранция срещу тази възможност - осъзнаване от болшинството на неговите права и готовността му ефективно да ги отстоява. Съществуването на истинска демократична опозиция е едно от необходимите условия за възраждане на страната ни.

Неоценимо предимство ни дава фактът, че се обръщаме към българските избиратели сега, когато всички сме помъдрели с опита, надеждите и разочарованията на една петилетка следтоталитарно развитие. Сега, когато площадната еуфория е само романтично ехо, евтиният популизъм - достояние на овехтели афиши с излъгани усмивки, а измамата и предателството на псевдоопозиционери и псевдолидери е очевиден факт - имаме всички основания за надежда, че гласът ни ще бъде чут.

Ние не сме сред силните, защото не разполагаме нито с неограничените материални средства, нито със свободен достъп до средствата за осведомяване, на които се радват властимащите. Нашата сила може да дойде единствено чрез вашия глас, както вашият глас може да стане обновителна сила в насоката, която желаете, ако бъде даден за нас. На всички вас, които сте излъгани и съзнавате лъжата, всички, които чувствате, че двата мастодонта ви мамят, а не виждате алтернатива, на всички, които очаквате нещо ново, искаме да кажем: ние сме другото, което очаквате. Заедно можем да бъдем силни, единни можем да станем непобедими, опирайки се на истината, която не е нито червена, нито синя. Потърсете у себе си воля и готовност да се откажете от силата на инерцията и от упойката на конформизма. Не повтаряйте това, което видяхте, че е грешка, и не наливайте бензин в колата на старите политически остапбендеровци. Намерете сили да преодолеете мъглата на предразсъдъците, които упорито и ловко ви внушават контролираните медии. Няма големи и малки партии, голям и съдбоносен е единствено изборът на всеки от вас, всичко друго ще бъде следствие.

Нашата цел е преодоляването на тоталитаризма в двете му измерения.

Нашите ценности са свободата, демокрацията и хуманизмът.

Нашата програма е програма на преходния период от тоталитаризма към демокрацията, към общество от свободни граждани на свободна страна.

Нашата бюлетина е бяла с три лилави ивици и надпис "Демократическа партия в България".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "НЕ ПРОСТО ИЗБОР. НОВ ИЗБОР" НА КОАЛИЦИЯТА "НОВ ИЗБОР".


Пет години вече минаха от началото на демократичните промени в България - срок, достатъчно голям, за да се разбере кой колко може. Милиони българи показаха, че те могат. Ние сме един можещ, инициативен народ, не чакаме подаръци от никого.


СТАРИЯТ ИЗБОР

Класата на политиците - от всички цветове - доказа, че няма волята да доведе промените до техния желан от всички край. Политиците на стария избор затънаха в партизанщина, партийни сметки, котерийни борби, публични караници и скандали.

Това, което всички искахме - да превърнем България в модерна европейска държава, - не беше постигнато. Вината е изцяло на онези партизани, на онези партийни централи, които поставиха своите цели над всичко друго.

Необходимо е да се върнем в пътя, на който стъпихме преди пет години: пътя на европейската цивилизация. Друг път няма. Това е ясно на всички политически сили. Но нищо в тяхното поведение не показва, че - този път - те наистина ще имат воля да довършат реформата.

Те са лицата на стария избор.


НОВ ИЗБОР СЕГА

Хората на Новия избор, заедно с милиони българи, не се преклониха пред обстоятелствата, успяха да се откажат от ред илюзии и се учиха от грешките си. Ние направихме онзи нов избор, който предстои да направи България. Нашата цел е по-добро качество на живота. Нашият стил е независимост и яснота на действията. Нашият метод е толерантност, разумен компромис, избягване на конфликти.

Ние искаме силно правителство, което да създава условия за ефективно уреждане на всички проблеми на държавата - икономически, социални, житейски.

Ние искаме компетентна държава, която да бъде в услуга на гражданите, а не техен господар.

Ние гарантираме ефективно, професионално и пестеливо управление на държавата.


ИНИЦИАТИВНОСТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

Нашите приоритети са:
- Насърчаване на българската индустрия, затягане митническия контрол.
- Ефективно и отговорно управление на държавните фирми.
- Бърза приватизация с ползването на всички форми - мениджърска, пазарна, масова.
- Финансова стабилност, модерна и ефективна бюджетна, валутна, банкова, кредитна политика, даваща възможност за инвестиции и развитие.
- Благоприятен климат за чуждестранни инвестиции.
- Данъчни и други преференции за частния бизнес.
- Съгласуване на социалните интереси на основата на партньорство и диалог.

Свободата на икономическата инициатива и премахването на административната намеса е в сърцето на стопанската политика на Нов избор. Ние искаме преустановяване на административното ценообразуване, налагането на ред, на ясни и прости правила.
- Стимулиране и преференции за новообразуваните дружества, за фирми, които разкриват нови работни места.
- Държавни гаранции за българските износители.
- Ясна външнотърговска политика, свобода на вноса и износа в съчетание с необходимата закрила на българския производител.
- Ефективен митнически контрол, спиране на дъмпинговия внос и контрабандата.

Нов избор е изборът на инициативния човек. Но ние имаме ясни намерения и спрямо управлението на държавните фирми. То трябва да бъде поверено на професионалисти, при стопанска самостоятелност и независимост на държавните фирми от апарата на централните ведомства.

Приватизацията е ключът към смяната на системата:
- Облекчаване на процедурите в сферата на пазарната и масовата приватизация. Едновременно водене на приватизационни сделки във всички отрасли.
- Намаляване на срока за сключване на сделката и опростяване на процедурата за самото вземане на решения за конкретна приватизационна сделка.
- Прехвърляне на собствеността като кредит от държавата върху предприятията срещу разсрочено плащане за продължителен период. Минимална начална вноска на собствениците. Насърчаване на частни фирми и предприемачи при придобиване на собственост и ползване на незавършени и неизползвани обекти.
- Предпочитания и стимули за изкупуване на предприятията от хората, които реално ги управляват в момента или са в състояние да ги управляват ефективно. Възлагане на собствеността срещу реална и работеща програма /бизнес план/ за развитие на предприятието и при осигурени пазари. Възможност мениджмънтът да придобие контролен пакет /блокираща квота/ от акциите.
- Създаване на кратка ефективна процедура за замяна на външен дълг срещу собственост в предприятията от различните отрасли на националната икономика. Предпочитания за мощните кредитори със стратегически инвестиционни цели.
- Нормативно ускоряване на възможността за придобиване на собственост срещу облигации. Гарантиране на възможности за банките да заменят при ясна и точна процедура просрочени вземания срещу собственост в предприятията длъжници чрез едновременното рекапитализиране на последните.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 5 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ".


В днешния брой на в. "Демокрация" варненският му кореспондент съобщава, че според него по-голямата част от симпатизантите на Федерация "Царство България" в града ще предпочетат синята бюлетина. Следват противоречиви аргументи и голословни твърдения.

Членовете на Федерация "Царство България" във Варна са повече от 2500 и ако два-трима души, случайно срещнати от Лижев, са го объркали до такава степен, че ги е умножил по хиляда, то трябва да му се търси отговорност.

Големият Федеративен съвет на Федерация "Царство България" потвърждава доверието си във варненските монархисти, в районния секретар г-н Валентин Пантелеев и призовава всички да гласуват за листата, водена от г-н Мариус Донкин. Бюлетината ни е бяла с една червена и с една синя хоризонтална ивица с надпис "Федерация "Царство България".

София, 1 декември 1594 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРИЗОВАВАМЕ: ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СЪЮЗ "НИЕ, ЖЕНИТЕ, ЗА ДОСТОЙНСТВО И РАВЕНСТВО".


В набиращата скорост предизборна кампания все по-често към съюза "Ние, жените, за достойнство и равенство" се отправя въпросът коя политическа сила ще подкрепите. Членовете на съюза и близките му сътрудници знаят, че отговорът се съдържа в устава на нашата организация и той е ясен: ние не обвързваме изпълнението на основните си цели с никоя политическа партия или формация. За нас върховенство имат интересите на жените в България, техните права и особено суверенното им право на свободен избор, включително и на политическата сила, на която да отдадат своите симпатии и подкрепа. Уставът на организацията забранява използването на съюза като цяло за издигане на политически кандидатури и превръщането му в инструмент за задоволяване на вождистки амбиции. Но той не налага на членовете си политическа апатичност и безразличие. Напротив, нашата организация напомня, че точно сега най-малко трябва бездейно да отпускаме ръцете и съзнанието си. Съюзът за достойнство и равенство призовава: Гласувайте! Не оставяйте съдбата на България да се реши без вашата политическа воля. Прочетете програмите на различните партии и формирования, но се вгледайте и в лицата, които стоят зад тях. Проследете дали мисълта за семейството и жената присъства в политическите предначертания, но и преценете дали лансиращите я са показали качеството да удържат на думата си. повече да действат и по-малко да говорят, дали не са ви подвеждали вече.

Да не се гласува в този труден за България момент би значело да се избяга от отговорност, да се дезертира от полето, на което протича животът - нашият и на най-свидните ни хора.

София, 30 ноември

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Киранова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ "ЧОВЕЩИНА" КЪМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА 37-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ЦИВИЛИЗОВАНО ПРОТИЧАНЕ НА ИЗБОРИТЕ.


БЪЛГАРКИ И БЪЛГАРИ!
ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ!
ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!

В навечерието сме на избори за Народно събрание. Те ще бъдат мерило за нравствената култура на съвременния българин. Ще ни гледа светът, ще ни гледа България, ще ни гледат нашите деца и внуци. В предизборната борба се залагат и нравствени инвестиции, които ще дадат отражение в душевността на бъдещото поколение.
 
На хората им омръзна да слушат закани и заплахи, вулгарни слова, да гледат неприятни, озлобени физиономии, жадни за мъст. Те искат нещо друго - искат човешки отношения, културна реч, искат конкретна програма за излизане от кризата, за борба с престъпността и мизерията, за защита достойнството на унижената ни родина, искат градивен дух да залее нацията ни.

Нека в предизборната борба покажем европейска цивилизованост.

Трябва да помним, че политическият противник е също човек като нас и той иска да наложи авторитета си сред обществото и да реализира идеите си, като осъществи предизборната си програма. Затова да не го ругаем, ако не искаме и той да ни ругае. Да не си служим с обидни епитети, а с аргументи против неговата платформа.

Ефектната фраза срещу политическия опонент може да бъде възприета от привържениците ни с ръкопляскания, но тя не е в състояние да убеди избирателите, че нашата предизборна програма е по-добрата. Ефектната фраза е като бенгалски огън - блясва, но не сгрява!

Лесно е да наречеш някого простак, но ще ти се свие сърцето, ако и тебе те нарекат така; лесно е да наречеш някого нехранимайко, по-трудно е да докажеш, че ти се грижиш за майка България по-добре от всеки друг.

Ние не ви препоръчваме, когато ви ударят плесница, усмихнато да си предложите и другата страна. Ние ви призоваваме към безупречно владеене на предизборния диалог, който да предизвиква възхищение, а не плесници.

Не късайте предизборните плакати на противника си, не крадете бюлетините им от предизборните бюра. Все едно с това не ще да спрете този, който иска да гласува за тях.

Ако Бай Ганьо по време на изборите се провикваше: "Угасете свещите", за да може Да се развихри при фалшификациите на изборните резултати, то днес нека да викнем: "Запалете лампите!", за да стане светло в душите на избирателите, за да види светът България като цивилизована страна, способна да уважава човека, да уважава неговото достойнство, да уважава себе си като културна нация!

София, 27 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА СОЛИДАРНОСТ С КЮРДСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД НА АРЕСТУВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ФРОНТА ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА КЮРДИСТАН В ЕВРОПА КАНИ ИЛМАЗ.


Комитетът за солидарност с кюрдския народ, който обединява десетки изтъкнати представители на българската демократична общественост, изразява сериозно безпокойство за съдбата на г-н Кани Илмаз - представител на Фронта за национално освобождение на Кюрдистан в Европа.

По време на деловото му посещение в Англия и след поредица от срещи с представители на английския Парламент на 26 октомври т.г. той бе арестуван на базата на предоставена документация от турската мисия в Лондон.

Получените и предявените по този начин обвинения, които целят саморазправа с политическите противници на Анкара, са прецедент в международната практика. Това поощрява една страна, доказала трудното сиинтегриране със световната демокрация, в която геноцидът и терорът са държавна политика.

Будят съмнение мотивите и ангажираността на Англия пред Анкара, както и основанията за задържането на г-н Кани Илмаз. Във всеки случай то компрометира хуманизма, ценностите и традициите на английската обществена мисъл.

Присъединявайки се към всеобщия протест на хилядите хора от Лондон, Париж, Виена, Бон, Мадрид, Белград, Мелбърн и Атина, Комитетът за солидарност с кюрдския народ изразява надежда, че компетентните английски власти няма да бъдат подведени от конюнктурни съображения в угода на Турция и ще освободят г-н Кани Илмаз от съдебна отговорност.

София, 29 ноември, 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА СОЛИДАРНОСТ С КЮРДСКИЯ НАРОД:

Делчо Балабанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "СЪГЛАСИЕ ВМЕСТО КОНФРОНТАЦИЯ. РЕАЛИЗЪМ ВМЕСТО ДЕМАГОГИЯ" НА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА.


2. МЕЖДУЕТНИЧЕСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И РАЗБИРАТЕЛСТВО - НАША ПРИНЦИПНА ПОЛИТИКА

ДАР е политическият съюз, в който в най-голяма степен са реализирани утвърдените в Европа принципи на толерантност и уважение към правата на човека. Никога политическите сили и дейци на коалицията не са нарушавалитези принципи, нито са превръщали отношението към етнически и културниразличия в поле за конюнктурни политически игри, както това правят Българската социалистическа партия и Съюзът на демократичните сили.

ДАР се обявява за свободна изява на етническото и културно многообразие в рамките на неделимата българска държавност, за пълна толерантност и взаимност на различните етнически и културни различия.

ДАР предлага на избирателите конкретна програма за междуетническо разбирателство, която включва:
* мерки за създаване на промишлени мощности и работни места в районите, населени с български турци и роми;
* развитие на местното самоуправление и самоконтрола на обособено живеещи етнически групи.
* мерки за ритмично изкупуване на тютюните и за създаване на малки производствени единици в районите със смесено население и тежки икономически проблеми.
* строителство на инфраструктурни и жилищни обекти в някои градове с компактно ромско население.

ДАР ще работи за приемането в следващия парламент на Харта за националноединение.

ДАР твърдо стои на позицията за задълбочаване на връзките между българското общество и нашите сънародници, живеещи извън пределите на страната, включително в съседните ни страни. Ние сме за конкретна помощ за културното и етническо развитие на българските общности зад граница. Заедно с това сме убедени, че подобни връзки трябва не да изострят, а да стимулират отношенията на приятелство и добросъседство между различнитестрани.

ДАР подкрепя и ще подкрепя културното самоопределение на българскитеграждани от еврейски и арменски произход и се обявява за тяхното пълноценно участие в обществения и политическия живот.

Нашата формула е толерантност, равноправие и разбирателство между всички граждани на Република България. Ние сме против всякакви прояви на ксенофобия, расизъм и неофашизъм.


3. ВОЙНА СРЕЩУ РАЗВИХРИЛАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯТА

Борбата с престъпността е основополагащ приоритет в платформата на ДАР. Състоянието на този проблем е изключително тревожно. Нарушена е сигурността не на отделни социални групи, а практически на всяко българско семейство.

Главното според ДАР в тази насока е приемането на ново наказателно законодателство. Ние внесохме свой проект за нов наказателен кодекс ощев 36-то Народно събрание. Готови сме да предложим и нов Наказателно-процесуален кодекс, Закон за изпълнение на наказанията, Закон за контролна въоръженията и боеприпасите, Закон за хазарта и Закон срещу престъпността на малолетни и непълнолетни.

ДАР се обявява за разширяване правата и отговорностите на полицията и следствието, както и за повишаване на контрола върху тяхната дейност. За нас е непростимо разкъсването на връзките между полицията, следствието и прокуратурата, освобождаването поради незначителни промени на насилници и убийци. Ние сме за увеличаване размера на наказанията за всички видове престъпления и особено за най-тежките.

ДАР предлага система от решителни мерки за борба с организираната престъпност, включително с преминаващия през страната наркотрафик, престъпни организации за кражба на коли и рекет. Ние сме за допълнително законодателство, за решаване на въпроса с организираната престъпност и за извънредни законодателни мерки в борбата с нея.

Като отчита всички аспекти на бюджетните приходи, ДАР се обявява за допълнителното осигуряване през 1995 г. и 1996 г. на средства за най-малко 1500 офицерски и 3500 сержантски бройки на Националната полиция, а също така за увеличаване на средствата за техническото й осигуряване.

ДАР предлага система за наказателно-правна защита срещу корупцията, разяждаща държавната администрация, банките, държавните фирми, съда и прокуратурата. Ние сме за принципно нова и строга регламентация в дейността на министрите, депутатите, държавните служители, ръководителите на държавни предприятия и банки, съдии и прокурори.
Обявяваме се също така за законова регламентация на всички финансови и нефинансови привилегии за длъжности лица и за точно определяне на техния правен статут.

Приемането на ясно законодателство и контрол върху неговото спазване - ето главното, което според ДАР ще победи корупцията. С оглед на това предлагаме промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за политическите партии, в Търговския закон, в Закона за банките и кредитното дело и т.н.


4. ДАР Е ЗА СИЛНА И ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА АРМИЯ


Българската армия се намира в сложен преход, изпълнен с дълбоки кризисни явления. Липсата на достатъчни финансови средства и порасналите нужди на армията я изправят всяка година пред все по-тежки проблеми. Необходимо е да се направи мъжествен избор за много години напред: или да се съхрани сегашната структура на армията, като се планират непосилни за страната средства, или да се премине към комплексни структурни преобразувания.

ДАР предлага линия на поетапна промяна в структурата на армията, насочена към създаването на по-малко, но по-боеспособни, високомобилни и силно окомплектовани съединения. Това ще позволи българската армия да има достатъчно възпираща сила и същевременно да преразпредели средства от второстепенни по значение поделения към авиацията, мотострелкови и ракетни съединения. Реформата в армията ще бъде реалистична, ако е основана на вярна прогноза за възможностите на българската икономика.

ДАР извежда като свой основен законодателен приоритет приемането на Закон за отбраната и въоръжените сили и приемането на доктрина за националната сигурност на Република България.

ДАР ще направи всичко необходимо за още по-голямо издигане престижа на българския офицер, сержант и войник. Нашите разчети показват възможностза увеличаване възнагражденията на свръхсрочнослужащите.

ДАР настоява за приемане на Закон за алтернативна военна служба и за възможност на една част от младите хора да могат да отбиват военната сислужба в граждански отрасли и професии със социално значение.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 422

София, 30 ноември 1994 г.


Централната избирателна комисия, като взе предвид, че с Решение N 302 от 21 ноември 1994 г. е направена промяна, като на мястото на Кирил Манасиев Петров, който не е член на Общинската избирателна комисия - гр.Невестино, е назначен Петър Крумов Харалампиев, намира, че решението следва да бъда отменено, поради което

РЕШИ:

Отменя Решение N 302 от 21 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 423

София, 30 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Упълномощаване на председателя и секретаря на Централната избирателна комисия за сключване на граждански договори с обслужващия персонал.


На свое заседание на 29 ноември 1994 г. Централната избирателна комисия /ЦИК/ на основание чл. 29 от Закона за изборите на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/

РЕШИ:

Упълномощава председателя - Лена Джелепова и секретаря - Хараламби Анчев да сключат граждански договори с персонала, обслужващ цялостната дейностна Централната избирателна комисия до приключване на дейността по произвеждане на изборите за 37-то Народно събрание съгласно проекта, докладван от секретаря на ЦИК и съобразно направените в хода на заседанието предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 424

София, 30 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Инструкция за изчисляване на резултатите от изборите за народни представители на 18 декември 1994 година.


На основание параграф 1 от преходните и допълнителни разпоредби на ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

В качеството на инструкция за изчисляване на резултатите от изборите занародни представители на 18 декември 1994 г. приема Инструкцията на Централната избирателна комисия, публикувана в "Държавен вестник" бр. 82/4 октомври 1991 г., в следния обем: глава първа, глава втора - раздел първи и втори, и заключителна разпоредба.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 425

София, 30 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Мирково, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Мирково, както следва:

На мястото на Верка Йорданова Димитрова - заместник-председател, съответно Мария Нику Лукипудис.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 426

София, 30 ноември 1994 г.


Централната избирателна комисия, като взе предвид предложението на областния управител гр. Монтана, изготвено след консултации с упълномощените представители на политическите партии и коалиции, и на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районна избирателна комисия в 12 Многомандатен избирателен район - гр. Монтана, в следния смисъл:

На мястото на Дамян Боянов Дамянов - член, Иван Петров Сергисов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 427

София, 30 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Задължението на кандидатите за народни представители да ползват платен служебен отпуск.


Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗИНПОСК кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, са задължени да прекъснат изпълнението й след регистрирането им и да излязат в платен служебен отпуск.

2. Под "заемащи държавна служба" се разбират лицата по трудов договор на длъжности в общинските администрации и в държавните учреждения и ведомства на бюджетна издръжка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
 
СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 428

София, 30 ноември 1994 г.


На основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 39, ал.1 от ЗИНПОСК, съгласно предложението на кмета на община Божурище, след проведени консултации със съответните политически сили Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинска избирателна комисия, община гр. Божурище, както следва:

На мястото на Анастасия Христофорова Попова - заместник-председател, определя Борис Асенов Лазаров.

На мястото на членовете Величко Ангелов Кръстанов и Евелина Николова Михова определя съответно Петко Величков Петков и Китан Асенов Китанов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:15:00
05.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!