5 ноември 1991

София, 5 ноември 1991 година

Брой 217 (492)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 5 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ N 14 НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП) ПО ВЪПРОСА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ И ОБСТАНОВКАТА СЛЕД ТЯХ. Документът е приет на разширено заседание на Националния комитет на БСДП, състояло се на 2 и 3 ноември 1991 година.

На 2 и 3 ноември 1991 г. в София се проведе разширено заседание на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия (БСДП).

На заседанието бяха разгледани и обсъдени въпросите за резултатите от изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г., обстановката в страната след изборите, новата политическа линия на партията в бързо изменящите се условия, организационни и други въпроси.

Националният комитет (НК) потвърждава правилността на решенията на 38-я възстановителен конгрес на БСДП и възприетата от него политическа стратегия.

След обстоен анализ Националният комитет на БСДП констатира:

1. Резултатите от изборите на 13 октомври са тежка загуба на БСДП и коалицията СДС- център. Причините за загубата се коренят в:
- Недооценката на политическата поляризация, изиграла решаваща роля за получения изборен резултат.
- Недостатъчната политико-организационна работа, довела до сериозен отлив на членове на БСДП.
- Колебливото и неясно отношение към политиката на СДС и отрицателните тенденции в неговото развитие от началото на 1991 г.
- Неуспеха на опита за формиране на широка демократична коалиция на центристките политически сили, независимо от големите усилия, положени от БСДП, което лиши новия парламент от една от основните му съставки - политическия център.
- Недемократичния избирателен закон.

2. Формираният в резултат на изборите двуполюсен модел на политическо представителство е сериозно изпитание за крехката българска демокрация.
- БКП/БСП успя да съхрани сериозни позиции в структурите на властта - гаранция за успешното трансформиране на командно-административния социализъм в номенклатурно-фирмен капитализъм.
- Политиката на икономическия екип на СДС (движение) подхранва процеса на превръщане на политическата власт на номенклатурата в икономическо господство.

3. Присъствието на етническа партия в парламента в лицето на роденото с помощта на БКП/БСП Движение за права и свободи е сериозна пречка за интеграцията на турската етнокултурна общност в националния живот на страната.

Въз основа на направените констатации и проведената дискусия Националният комитет на БСДП

РЕШИ:

1. БСДП остава последователен и твърд противник на всички опити на екскомунистическата БСП да се представя като лява модерна политическа партия. С решенията на БСП да назове парламентарната си група Парламентарен съюз за социална демокрация ръководството на тази партия, както и самообявилите са за "реформатори", показаха демагогско-циничната си същност. БСДП ще бъде алтернатива на официалната парламентарна опозиция.

2. БСДП ще подкрепя новото правителство, доколкото то реално работи за разграждане на тоталитарните структури, за пресичане на процеса на разграбване на националното богатство и натрупване на спекулативен капитал и доколкото отстоява националната сигурност на страната.

3. БСДП ще провежда политика за изграждане на съвременно пазарно стопанство със социална защитеност на човека.

4. БСДП да продължи да отстоява центристко поведение като единствено реална и разумна алтернатива на поляризацията и разединението на нацията. Изпълнителното бюро (ИБ) да продължи усилията си за установяване на по-тясно взаимодействие с останалите центристки политически сили в процеса на преход към демокрация. Това взаимодействие да се осъществява при пълно запазване на политическата, идейната и организационната самостоятелност на БСДП.
Приема Българския демократичен център като форма на сътрудничество на уморените извънпарламентарни опозиционни политически сили.

5. Гласува вот на доверие на ИБ на НК на БСДП до провеждането на Националната конференция на БСДП.

6. Насрочва Национална партийна конференция на 21-22 декември 1991 г. в София при следния дневен ред:
- Отчет на НК и ЦКРК на БСДП;
- Отношение към президентските избори;
- Изработване и приемане на политическа декларация;
- Определяне дата на 39-тия конгрес на БСДП;
- Организационни въпроси.
Възлага на ИБ да изготви отчета и предложенията за решения.

7. Открива вътрешнопартийна дискусия във вестник "Свободен народ" и останалите партийни издания по основните проблеми на политическата линия и развитието на БСДП.

8. Приема оставките на г-н Михаил Петков, г-н Стефан Нешев и г-н Валентин Младенов поради преминаването им на друга работа и ги освобождава от състава на Изпълнителното бюро.

9. Привлича в състава на ИБ г-н Димитрин Вичев, г-н Йордан Нихризов и г-н Емануил Манев до Национапната конференция на БСДП.

Утвърждава за заместник-председатели на Изпълнителното бюро г-н Стефан Радославов, г-жа Вълкана Тодорова и г-н Димитрин Вичев.

10. Утвърждава назначаването на г-н Ангел Ахрянов за изпълнителен директор, на г-жа Катя Владимирова за главен редактор и на г-н Милен Белчев за заместник-главен редактор на вестник "Свободен народ”.

Националният комитет на БСДП изказва своята увереност, че българската общественост ще оцени по достойнство усилията на социалдемокрацията за изграждането на свободното гражданско общество, социалното пазарно стопанство и парламентарната демокрация в България. Ние изказваме благодарност на всички избиратели, които, гласувайки с бюлетината на СДС-център, гласуваха за каузата на българската социалдемокрация.

София, 3 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 5 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ "ДО ВСИЧКИ МИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ" НА СТУДЕНТСКИЯ КЛУБ "РОДОЛЮБИЕ" ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

Наследената от тоталитаризма тежка икономическа и духовна криза, многомесечното манипулиране на населението от страна на радиото и телевизията, пристрастното поведение на висшите институции на изпълнителната и съдебната власт, арогантната намеса на чужди държави в делата на нашата все още суверенна Република България доведоха до абсурден, трагичен, непознат в историята на Третата българска държава изборен резултат. Болшинство в парламента има сила, която не признава конституцията, а балансьор между двата противостоящи полюса ще бъде едно подчертано антибългарско, антиконституционно и антидемократично движение, тясно свързано с враждебни външни сили. Над страната надвисва черният облак на реакционна икономическа и идеологически обременена външна и вътрешна политика, резултат от което ще са катастрофалното обедняване на мнозинството от народа, разпродаване на безценица на националното богатство, икономически и политически васалитет пред Турция и САЩ. С развързани ръце благодарение на безучастното съучастие на СДС - национално движение, активистите на ДПС спокойно ще сеят противопоставяне и ненавист, ще градят общностен аутизъм, културна и административна автономия. И ако досега третата национална катастрофа беше само идеологическо клише за пред исторически неграмотни хора, то днес продажничеството на Централната избирателна комисия ЦИК, Върховния съд, вицепремиерите Луджев и Вълков и лично на г-н президента (така и непризнал новата конституция), тя е очертаваща се реалност.

Българи, още имаме сили и вяра!

Нека гласовете на политическите мъже, които предупреждаваха за всичко това, да отекнат дълбоко в душата на всеки от нас, там, където живеят образите на Левски и Гоце и звучат тръпките на "Питат ли ме де’й зората" и "Върви, народе възродени"! Не искаме кърви, пожари и омраза, както е в съседна Югославия. Желаем гарантирани човешки права и достойнство за всички граждани на България независимо от религиозни убеждения, етническо самосъзнание и социално положение; искаме да учим и работим в спокойна, грижовна към своите чеда държава, която да завещаем целокупна и силна на своите деца и внуци.

Нека с всички законни и марални средства, упорито, търпеливо и уверено да се противопоставяме на насилието над личността, изопачаването на историята, националния нихилизъм и чуждопоклонничеството на властниците. Нека мощният глас на нашата солидарност е отговорът ни на омразата, който ще помогне на заблудените да преоткрият истината! "Не" на етническото обособяване, "Не” на Черноморската икономическа зона, "Не" на ограничения суверенитет!

Зад нас е трагичното минало, около нас са огньовете на насилието, пред нас е бъдещето на Родината!

ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!

София, 18 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 5 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

АПЕЛ НА НЕЗАВИСИМОТО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА СПАСЯВАНЕ НА РУСЕ. Документът е адресиран до министрите на околната среда на страните от Европа и до фармацевтичните фирми в целия свят.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Повече от десет години срещу най-красивия дунавски град в България се води необявена война. Жителите на Русе, над 200 хиляди души, са подложени на истински екологичен геноцид от периодичните обгазявания с хлор от химическия комбинат в Гюргево, разположен на отсрещния бряг на Дунав.

За спирането на тази екологична агресия не допринасят нито срещите и обещанията на държавни ръководители на България и на Румъния, нито протестите на русенските граждани и на цялата българска общественост, които продължават вече над 4 години. Независимото движение "Екогласност" настоя на 28 септември 1991 г., Втория национален ден за екологичен протест, пред българското правителство да отзове временно своя посланик от Букурещ до окончателното спиране на тази екологична война.

На 7 ноември 1991 г. в Русе ще се проведе Международен Еко-Рок-Фест под мотото "Спасете Русе!". Успоредно с него за известно време ще се блокира трафикът по моста над Дунав, обслужващ връзките на Северна и Средна Европа с Близкия Изток. За същия ден е обявена и общоградска екологична стачка от Конфедерацията на труда "Подкрепа" в Русе.

"Екогласност" ви призовава да настоявате пред своите правителства, пред структурите на Европейската общност и пред Европейския парламент да упражнят своето влияние пред правителството на Румъния за спирането на Химическия комбинат в Гюргево и за преустановяване на екологичния геноцид.

Призоваваме ви като съдействие за прекратяването на необявената екологична война срещу един от най-старите и културни български градове да предложите на фармацевтичните фирми във вашите страни да не купуват продукцията на Химическия комбинат в Гюргево.

Войната срещу Русе и неговите 200 хиляди жители не се води с бомби и снаряди, както срещу Дубровник, но ние се надяваме, че вие правилно ще разберете нашия зов за помощ и ще ни съдействате за спирането на екологичния геноцид, предизвикан от обгазяванията с хлор от комбината в Гюргево.

Да спасим Русе, преди да е станало късно! Очакваме вашето разбиране!

София, 31 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 5 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ВЪЗРАЖДАНЕ".

Б. Социална политика

БНСФВ смита, че през изминалите години след 9 септември 1944 г. в резултат на обезличаване на социалните фондове и липсата на адекватна връзка между формирането и разпределението им, се стигна до хищническо консумативно отношение към тях на отделни групи й прослойки от населението, което доведе до значителни социални и др. деформации и напрежения в обществото и до неблагоприятни за България демографски процеси. С още по-голяма сила звучи казаното по отношение на оценката и заплащането на труда.

За преодоляване на негативните последици от посочените слабости е необходимо:

1. Да се въведе адекватна на количеството и качеството на положения труд в зависимост от пазарната му стойност система на заплащане. Да се ликвидират всякакви уравниловъчни и деформиращи фактори в системата за плащане на труда. Да се създаде система, стимулираща труженика да дава максимум продукция при високо качество и конкурентни цени.

2. Да се въведе справедлива данъчна система.

3. Потреблението на обществените фондове да бъде адекватно на участието при формирането им. Изключение от това правило се допуска за неотложна медицинска помощ, образованието до определено ниво или на лица с доказани изключителни способности - без ограничение на нивото, при условие че не притежават необходимите средства за образователната си реализация. По същия ред могат да се отпускат средства от обществените фондове и на лица, които са в бедствено положение, възникнало вследствие на непреодолими от тях обстоятелства. Да се ликвидират всякакви възможности за консумативно използване на социалните фондове, като една част от тях се заделят за гарантиране на социален минимум (в т.ч. здравни, образователни и др. потребности), а останалата част да се използва в зависимост от приноса при формирането й. Синдикалните организации трябва да могат да контролират използването на обществените фондове и да блокират неправомерното им потребление.

4. Да се създаде система за образуване на целеви социални фондове, фирмирани преимуществено чрез дарителство. Средствата от тези фондове да се използват за животоспасяващи, образователни и др. хуманитарни цели.

5. Да се гарантира правото на почивка. БНСФВ да създаде условия за финансови облекчения на своите членове по отношение на плащането на разходите за годишна почивка на тях и на семействата им.

6. БНСФВ да защитава членовете си от необосновано посегателство върху жизнения им стандарт. При влошаване на икономическото положение в страната БНСФВ да предлага компенсационни възможности за частична или пълна компенсация в зависимост от жизненото ниво на членовете си.

В. Политика по отношение на науката, културата и образованието.

Грубите тоталитарни методи, прилагани в духовната област през последните години, разрушиха пословичното възрожденско преклонение на българина към науката, културата и образованието. В резултат на непрекъснати необосновани експерименти, волунтаризъм, грубо администриране и незачитане мнението на националния интелектуален елит, на геноцида над истинската българска интелигенция и целенасочените деформации в науката, културата и образованието тоталитарният режим ни остави тежко наследство и в тази област. За повишаване на културно-образователното ниво набългарския народ БНСФВ ще работи в следните направления:

1. Повишаване на стабилния статус на националната интелигенция. Създаване на обстановка, при която ще просперират само творческите, висококвалифицирани и даващи реален принос за обществото специалисти, като за целта се премахнат всички условия за субективизъм при оценка на качествата на специалистите, както и всички уравниловъчни механизми, както и механизмите, поощряващи потребителските наклонности на некадърни амбициозни кариеристи.

2. Съдействие на творческите организации.

3. Създаване на културно-просветни клубове, в които да се организират различни форми за художествена самодейност на членовете на БНСФВ и техните семейства, както и звена за повишаване на културно-образователното и професионалното ниво на синдикални членове.

3. Клубовете да използват или изградената материално-техническа база на културните клубове на предприятия, фирми, учреждения и читалища, като поемат част от разноските по поддържането й, или да пристъпят към създаване на своя база в зависимост от конкретните условия.

4. Към културно-просветните клубове да се създадат ръководни органи (настоятелства, съвети и др.), които да организират цялата им дейност. Въпросите по финансирането на дейността на клубовете се решават от и със средствата на съответните синдикати.

Г. Правозащитни функции

1. БНСФВ изпълнява универсални синдикални правозащитни функции по отношение на своите членове.

2. БНСФВ гарантира правото на стачка на своите членове, но счита, че в условията на тежката икономическа криза, в която се намира страната, това право може да бъде използвано при изключителни обстоятелства и при положение, че са приложени всички други средства, в т.ч. и предупредителни неефективни символични стачки.

3. БНСФВ е против анархията, беззаконието и високото ниво на престъпността и ще подкрепя всички държавни институции, които гарантират законността, реда и спокойствието на обществото и защитата от посегателствата на престъпния свят върху имота, живота и честта на гражданите, както и върху имуществото на фирмите, организациите и държавата. БНСФВ е против използването на охранителните и правозащитните институции в ущърб на конституционните права на гражданите и на техните законни организации, или в интерес на отделни личности и групировки. При нарушаване на тези принципи БНСФВ ще реагира с адекватни, разрешени от закона средства.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 5 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРО- И КОСМОФЕДЕРАЛИСТИТЕ (КОСМОПОЛИТИ) В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА 6 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА.

Раздел Ш - СТРУКТУРА - ОРГАНИ - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

чл. 12. Основна организационна единица на асоциацията е дружеството, което се изгражда по териториален, професионален, учрежденски или по друг указател, избран от членовете му. Асоциацията се изгражда на федеративен принцип при равноправие и запазване самостоятелността на дружествата.

чл. 13. Висш орган на дружеството е общото събрание.

Висш орган на асоциацията е напионалната делегатска конференция/конгрес.

Дружеството излъчва съвет за изпълнение на приетите от него програми.

Асоциацията учредява Акционен съвет, отгварящ за нейната съвкупна дейност, за изпълнение на програмите, за върховен надзор при изпълнение на идеологическата платформа и за контролиране на международната дейност и колективното участие в международните организации.

чл. 14. Общото събрание излъчва съвет, председател и секретар на дружеството.

Националната делегатска конференция излъчва Акционен съвет, председател и секретар на асоциацията, като последните се утвърждават от членовете на съвета при обикновен кворум.

Броят на членовете на съвета на дружеството се определя от общото събрание.

Броят на членовете на Акционния съвет на асоциацията се определят от Националната делегатска конференция.

чл. 15. Общото събрание на дружеството се свиква от неговия съвет или по инициатива най-малко на една трета от членовете му. Оповестяването на дневния ред, датата и мястото на провеждането му се извършва по посочения от националната конференция ред.

Националната делегатска конференция се свиква най-малко веднъж годишно от Акционния съвет на асоциацията или по инициатива най-малко на една трета от нейните членове. Дневният ред, датата и мястото на провеждането й се оповестяват с писма до участниците в срок не по-малък от 10 дни.

чл. 16. Общото събрание на дружеството приема отчета на съвета, програма за дейността и финансов план за реализирането й. Националната делегатска конференция приема отчета на Акционния съвет, програмата на асоциацията, която трябва да бъде гъвкава и предвиждана за алтернативни изменения, особено в тази част, в която са включени международни дейности и прояви, и финансовият план. Финансовите планове предвиждат процентни квоти за различни видове дейност, с което се уравновесяват за предвидените в програмите общи инициативи.

Във финансовия план на асоциацията се предвижда допълнителен разходен фонд за средства за международни прояви и извънгранична дейност, които се продиктуват от идеологическата еволюция и преобразуванията в структурата на идеологическите организации и от вариращата международна обстановка, подчинена на национално-държавните структури.

чл. 17. Решенията на общото събрание и на националната делегатска конференция се приемат с обикновено мнозинство. Решенията на общото събрание са задължителни за съвета на дружеството, а решенията на делегатската конференция - за Акционния съвет на асоциацията.
Решенията на съветите на дружествата и на Акционния съвет на асоциацията се приемат с консенсус.

чл. 18. Съгласно организационната структура на асоциацията същата се ръководи от Акционен съвет, включващ председател, секретар и 10 членове, към които се включват и 10 членове от председателите на дружествата в провинцията.

Акционният съвет поддържа комуникативна връзка с дружествата и с членовете на асоциацията по хоризонтална схема без прилагане на принудителни мерки за въздействие. Не се допускат разпореждания по вертикална схема, ограничаващи личната инициативност в широкото поле на дейност, регламентирана от асоциацията и нейната програма.

чл. 19. Членовете на съветите, председателите и секретарите се утвърждават чрез процедура на представяне. Тя предвижда утвърждаване на всеки представен, който приема да изпълнява произтичащите от това задължения. Самоотводите се приемат без гласуване, а отводите се гласуват и аргументират.

чл. 20. Акционният съвет ръководи и координира съвкупната дейност на асоциацията, издава печатен орган (бюлетин), контролира изразходването на общия фонд, определя датите на националните делегатски конференции и други дейности.

Разходите се утвърждават с подписите на председателя и секретаря, които се отчитат пред Акционния съвет.

Средствата на дружествата се изразходват от техните съвети, като контролът се извършва от общото събрание.

чл. 21. Акционният съвет и дружествените съвети организират различни публични прояви, като излъчват работни групи за координация и специалисти в съответните области. Същите вземат решения за организиране на дейности, приходите от които се включват в общия фонд. При необходимост се наемат и професионални екипи на договорни начала.

чл. 22. Във взаимоотношенията с български и с чуждестранни организации, при участие в пресконференции и при водене на преговори асоциацията се представя от нейния председател или от определени от него членове на Акционния съвет или от членове на дружествените съвети.

чл. 23. Промените в устава на асоциацията са в компетенцията на националната делегатска конференция.

чл. 24. Председателят и секретарят на асоциацията и председателите и секретарите на дружествата се избират за срок от 4 години, а членовете на съветите - за срок от 2 години по ротационна система.

 

Раздел IV - СИМВОЛИ И ПЕЧАТНИ ОРГАНИ

чл. 25. Асоциацията има овален печат по образец (символ), одобрен от националната конференция. Дружествата имат същия печат, като при използването му същите вписват мястото, където те се намират.

Асоциацията издава печатен орган (списание, бюлетин) по модел/образец, утвърден от Акционния съвет, който назначава и съвответните редактори: решението по издаването се утвърждава и от Националната конференция.


Раздел V - ЛИКВИДИРАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

чл. 26. Националната конференция единствено може да взема решение за ликвидиране на асоциацията, както и да определя срока за ликвидацията.

С решението се определя и начинът на ликвидирането на имуществото, като едновременно се определя и ликвидаторът, който инвентаризира същото по опис. Препис от ликвидационния протокол се представя в съда, извършил регистрацията на асоциацията.

 

Раздел VI - ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

чл. 27. В рамките на статута на асоциацията се предвижда извършването на стопанска дейност, необходима за покриване на разходите на същата. Тази дейност ще се контролира от председателя на асоциацията и ще се ръководи и реализира от определените с негова заповед лица. Тази дейност ще бъде съгласувана със законите на страната и ще включва стопански връзки и взаимодействие, включително и с чуждестранни фирми и организации.

чл. 28. Асоциацията може да се включва в обединения и съюзи, както при покана от тяхна страна, така и при покана от нейна страна, в условията на взаимносъгласувани програми за действие. Включването в такива обединения и съюзи става единствено по решение на Акционния съвет на асоциацията и обхваща организации от страната и от чужбина.

чл. 29. Асоциацията приема дарения и сключва договори на базата на спонсорство с фирми и организации от страната и чужбина.

чл. 30. Всички дружества, създавани по териториален, професионален и друг принцип, федерирани в асоциацията, запазват правото на избор на наименувания, като разнонаименуваните федерирани единици се покриват от единната регистрация на асоциацията.
чл. 31. Настоящият устав е приет на събрание на учредителите, състояло се на 6 октомври 1990 г. в аудитория N 243 на универ. "Св. Климент Охридски".

чл. 32. Денят 6 (шести) октомври се утвърждава като празник на асоциацията, който ще се чества в нейния летопис: този ден се обявява като ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ/

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 5 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

АКТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА "БОРБА.С БОЛКАТА "СВ. СОФИЯ", ПРИЕТ ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА 12 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

Ние, представителите от медицинската общественост, от социалната сфера, науката, културата, образованието, бизнеса и средствата за масово осведомяване от различни селища на България, и други страни, събрани в София на 12 септември 1991 г. подписахме този акт.

Вдъхновени от идеята да дадем своя принос за подпомагане на борбата с болката - телесна и душевна, за облекчаване на страданията на болните хора, за създаване на условия, за да бъдат достойно понесени и изживени мъките, свързани с тежки заболявания, и евентуално произтичащите от тях инвалидност и социална изолация;

Уверени, че принципите на хуманизма и човеколюбието в обществото съдействат за разрешаване на проблемите в тяхното развитие и функциониране, че човешката топлина и милосърдие са необходими на всички хора - болни, страдащи и самотни;
В стремежа си:

- да подпомогнем популяризирането на световните постижения в областта на терапията на тежките заболявания, особено в областта на палиативната медицина и психотерапевтичното лечение,

- да подпомогнем развитието на способни специалисти в тези насоки чрез предоставяне на възможности в зависимост единствено от професионалните им качества и умения,

-да подпомогнем изграждането на подходящо мислене и подход спрямо страдащите хора сред специалистите от други професионални общности.

В съответствие с нашата изразена воля

РЕШИХМЕ:

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.

чл. 1/1. Учредява се фондация "Борба с болката "Св. СОФИЯ" (наричана по-нататък за краткост фондацията) като самостоятелно юридическо лице със седалище гр.София.

2/ Фондацията има международен, неправителствен характер и е обществена организация с идеална цел.

 

II. ДЕЙНОСТ

чл. 2/1. В съответствие с целите си ФОНДАЦИЯТА пряко или чрез образуваните от нея фирми, самостоятелно или съвместно с други български и чуждестранни юридически и физически лица:

- финансира осъществяването на проекти за борба с болката, програми и мероприятия, съставяне на доклади и разработване на анализи по крупни проблеми, свързани с борбата с телесната и душевната болка и у нас.

- финансира и предоставя помощ за организирането на школи, курсове и семинари, работни групи за повишаване на квалификацията, обмен на програми, предоставяне на стипендии и други;

- оказва съдействие и помощ за проучвания, разработки, трансвер и внедряване на различни съвременни средства за борба с болката;

- разработва и поддържа функционирането на информационни бази от данни, свързани с борбата с болката, и оказва помощ при изграждането и поддържането на местни и регионални мрежи на мониторинга - специализирани "хосписи" и други.

- привлича експерти и специалисти по разработването на най-важните програми и проекти на ФОНДАЦИЯТА.

- публикува информационни, пропагандни и рекламни материали, брошури, организира изложби, конкурси и др., отговарящи на целите на фондацията.

- установява и поддържа контакти, както и сътрудничи с български и чуждестранни юридически и физически лица при съвпадение на интересите, които да способстват постигането на целите на фондацията.

2/ ФОНДАЦИЯТА може да участва в стопански дружества в страната и в чужбина, да открива представителства, както и да влага инвестиции.

3/ За запазване и увеличаване на имуществото си, както и за постигане на целите си ФОНДАЦИЯТА може да извършва сделки от всякакъв вид с всякакво имущество според законите на Република България.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 5 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНСТИТУТА ПО МИННО ДЕЛО И МЕТАЛУРГИЯ - КЪРДЖАЛИ, ПО ПОВОД НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА БЕЗСРОЧНА СТАЧКА. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите, до Министерството на науката и висшето образование, до Националната студентска конфедерация, до Общинския народен съвет - Кърджали, и до всички граждани на Кърджали.

Изминаха 11 дни от обявената безсрочна стачка, през което време ние, студентите, останахме излъгани. Взетото решение и издадената заповед от Общинския народен съвет (ОБНС) студентите да бъдат настанени в общежитие N 2 на ул. "Ген.Делов" N 5 все още не са изпълнени.

Нима съществуват хора, които със своите действия пречат на студентите да почнат учебната година при нормални условия?

Длъжни сме да Ви информираме, че и академичното ръководство на института предварително не е направило необходимите постъпки към държавните и местните органи относно настаняването в общежитие и столово хранене.

Категорично заявяваме, че нашата стачка е синдикална и няма политически характер.

ИЗПРАВЕНИ ПРЕД БЕЗИЗХОДИЦАТА,

НАСТОЯВАМЕ:

1. Да влезе в сила заповедта от 9 октомври 1991 г. на ОБНС - Кърджали, относно предоставяне общежитието на ул. "Ген.Делов” N 5 на Института по минно дело и металургия (ИМДМ).

2. Студентите от ИМДМ да ползват правата и субсидиите, регламентирани от държавата, определени за столовото хранене.

ГРАЖДАНИ, НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА БЪДЕ ЗАКРИТ ИМДМ В КЪРДЖАЛИ!

Обръщаме се за сетен път към всички за помощ. Помогнете на бъдещето на България.

Кърджали, 1 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

-------------------
БТА
основана 1898

БТА предава за абонати в България и чужбина денонощно по телетипен канал 6 различни емисии с най-актуална информация за света и България.

БТА издава 30 бюлетина и справочника с информация за България и света. От тях можете да почерпите разнообразна и специализирана информация за събитията по света, международния бизнес и търговия, публикации в чуждия печат.

В бюлетините на БТА може да прочетете как гледа светът на България, както и да се осведомявате най-бързо за всички аспекти на живота в България - Вътрешна политика, спорт, икономика, култура.

БТА издава 3 бюлетина на английски език с информация за страната и Балканите.

БТА издава най-четеното в България седмично списание „Паралели“ и специализираните седмичници „ЛИК“, „Наука и техника“ и „По света“.

БТА има квалифицирани фотографи и цветна фотолаборатория, които изпълняват всякакви поръчки с гарантирано най-високо качество.

БТА разполага със собствена хотелска база и леки автомобили под наем за чуждестранни журналисти и специалисти, на които осигурява преводачи и шофьори и урежда програми, посещения, интервюта и срещи, и им предоставя телекомуникации.
БТА има печатна база, която приема поръчки за печатарски услуги.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И АБОНАМЕНТ ЗАПОВЯДАЙТЕ
В ТОКУ ЩО ОТКРИТИЯ ФИРМЕН МАГАЗИН НА БТА :

бул. „Тракия“ 49, София 1040
телефони: 73-37-380 88-21-34 87-47-46 73-37-232
факс: 80-24-88
--------------------

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 5 ноември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер” пълен текст на:

РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) N 307.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP. 307

Централната избирателна комисия констатира, че обявените за избрани като народни представители Христо Кирчев - СДС, Иван Иванов - СДС, Александър Александров - СДС, Гарабед Томасян - СДС, и Александър Янчулев - СДС, са избрани едновременно и за кметове на общини на първия тур на изборите, проведени на 13 октомври 1991 г. Решенията на общинските избирателни комисии, с които е обявен изборът за кметове на общини, са влезли в сила с изтичането на срока за обжалване, предвиден в чл.94, ал. 2 ЗИНПОСК. При това положение на основание чл. 52, ал. 1, точка 4 от ЗИНПОСК горепосочените лица следва да се считат за избрани за кметове, като на тяхно място за избрани народни представители следва да се обявят кандидатите, следващи поред в съответните районни кандидатски листи.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за избрани за народни представители:

1. Петър Тодоров Тодоров - СДС, в 3-ти избирателен район - Барна, на мястото на избрания за кмет на Варна Христо Йорданов Кирчев - СДС.

2. Руслан Костадинов Семерджиев - СДС, в 7-ми избирателен район - Габрово, на мястото на избрания за кмет на Габрово Иван Ненов Иванов - СДС.

3. Марин Пенев Маринов - СДС, в 15-ти избирателен район - Плевен, на мястото на избрания за кмет на Плевен Александър Лаврентиев Александров - СДС.

4. Здравко Тодоров Кацаров - СДС, в 16-ти избирателен район -Пловдив, на мястото на избрания за кмет на Пловдив Гарабед Томас Томасян - СДС.

5. Стефан Алексиев Чанев - СДС, в 24-ти избирателен район - София II, на мястото на избрания за кмет на София Александър Стефанов Янчулев - СДС.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

ЗА СЕКРЕТАР: Г. Минкова

София, 31 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:55:23

05.11.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба ”Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!