6 октомври 1992

София, 6 октомври 1992 година
        Брой 196 /726/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ "ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЯСНО РЕГЛАМЕНТИРАНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ" НА ГОВОРИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ.


По повод на обявената учителска стачка трябва да се посочат няколко абсурда:

- Училищата в голямата си част са общински и учителите трябва да получат своите "26 % към заплатите" от общинските бюджети.

- Но независимо от това свое задължение общинските съвети не са получили правомощията да утвърждават директорите на "своите" училища; не са ги получили и кметовете. Обективно контрол не могат да упражняват сега дори и областните управители. Техните мотивирани предложения най-често не се вземат предвид и за нови директори въпреки протестите на самите учителски колективи. В стотици случаи за директори Министерството на образованието и науката утвърждава кандидати на местните структури на КТ "Подкрепа". За съжаление нерядко това са неподходящи и нежелани от бъдещите си подчинени лица. Т.е. в сегашната ситуация общините имат само задължения, но не и права. Присвоили са ги изцяло подвластните на волята на "Подкрепа" служители в министерството.

- Министерството бави назначения на областни координатори в областта на просветата, като тук отново надделяват немотивирани становища на регионалните управи на "Подкрепа" и се пренебрегват исканията на самите областни управители.

Редно е в такъв случай да се запитаме: срещу кого точно ще стачкуват учителите. Може би е най-редно да стачкуват срещу ръководството на "Подкрепа" и свързаните с него лица. И още един път нека кажем: по цял свят стачките в сферата на транспорта, здравеопазването и образованието се считат за неморални, защото засягат непосредствено интересите на трети лица, защото при тези действия "се вземат заложници".

Повод за подобни въпроси ни дава и неделната среща на господата Тренчев, Луджев и Мичковски в Мадан. Отново се прави опит за разиграване на "миньорската карта". Е, добре, нали Пушкаров бе обявен като министър за "главен враг" на миньорите, за невслушващ се в техните искания антисиндикалист. Нали СДС направи под натиск един неразумен компромис за смяната на министъра, нали министър Биков бе подкрепен от ръководството на "Подкрепа", нали бе предложен именно и от депутата Мичковски? Срещу кого в такъв случай ще се прави сега "подготовка на национална миньорска стачка"? Не разчитат ли някои хора на това, че в нашата страна никой нищо не помни?

Подобни абсурди и алогизми съпътстват неизменно действията на тези, които разиграват сценария за дестабилизиране на обстановката в нашата страна, за сваляне на правителството на СДС. Тук се намесват активно и манипулиращите общественото мнение медии - пряко или косвено свързани с комунистическите среди и с техните мафиотски и анархосиндикални мутанти. Нашата молба към политическите ни партньори, с които се опитваме да водим пълноправен, последователен и логичен диалог, да изграждаме пълноценно сътрудничество, е да не вярват на приписаните ни от сценаристите-деструктури думи, да чуват при желание това, което изричаме отговорно. Така например аз не мога да приема г-н Луджев или човек от "Постфактум" да оформя пред г-н Доган моето собствено отношение към него лично и към ДПС. Естествено е, че те ще се опитат да ме направят техен враг. Категорично заявявам, че в своите публични изяви винаги съм декларирал стремежа за политическо партньорство и за обща работа в името на демокрацията с членовете на ръководството на Движението за права и свободи, с парламентаристите на движението и с техния ръководител г-н Ахмед Доган.

И в заключение: искам да изразя съжалението си, че заедно с господата Филип Димитров и Йордан Василев бях сред тези, които направиха всичко възможно г-н Димитър Луджев да бъде регистриран в кандидатдепутатската листа на СДС при изборите от 13 октомври 1991 г. - въпреки грубиянските заплахи на д-р Тренчев, въпреки побойническите намерения на пияните му бодигардове. Тогавашното ни съображение, че за безграничната енергия на г-н Луджев би трябвало да се намери разумно приложение, очевидно е било една илюзия.

София, 5 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ И НА ТЕХНИТЕ СДРУЖЕНИЯ КЪМ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПОСТЪПИЛИ ПРОТЕСТИ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА КАДРИ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО.


На редовното си заседание членовете на Комисията за защита на конституционните права на гражданите и на техните сдружения към Висшия съвет на Българската социалистическа партия и Парламентарния съюз за социална демокрация (ВС на БСП и ПССД) се запознаха с постъпилите в комисията и до отделни народни представители протести, индивидуални и колективни жалби, сигнали и други по повод на допуснати груби нарушения на трудовото законодателство и случаи на политическа дискриминация в сферата на образованието. От изнесените факти и обобщения се разбира, че новата учебна година на много места е започнала, без да са решени и без да е ясно кога и как ще бъдат решени множество проблеми. Промените в учебните планове и програми предизвикват със своята необоснованост и неяснота възраженията и на учители, и на ученици, и на родители. Липсват учебници и учебни помагала за почти всички класове. Не достигат средства за ремонти и издръжка на учебните заведения. На много места не са осигурени финансови средства за компенсиране с 26 % на учителските заплати. За пръв път в десетилетната история на образователното дело неколкостотин училища започнаха учебната година без директори или с директори, чието административно-правно положение е неустановено. То е такова в резултат на обявените през м. август 1992 г. от Министерството на образованието и науката нови конкурси за директори. Внимателното запознаване с процедурата на оглавяването и провеждането на тези конкурси показва, че са нарушени и продължават да се нарушават множество законови разпоредби и нормативни изисквания на самото министерство. На фона на сериозните трудности, които изпитва образователното дело, се установява по неопровержим начин, че чрез тези конкурси се накърнява сериозно изискването за професионализъм и компетентност и по същество се цели решаването на чисто политически задачи. Фактите сочат, че съвсем не са малко сред директорите, за чиито места са обявени конкурси, тези, които са членове или симпатизанти на БСП, които са изразили своите наистина демократични разбирания или са подкрепили стачните искания на учителите.

Има и случаи, когато въпреки резултатите от конкурсите за директори се назначават не спечелилите ги, а други кандидати. Направените проверки показват, че причините за това са преди всичко политически. Това е недопустимо. Членовете на комисията решиха да предложат на ръководствата на ВС на БСП и на ПССД редица парламентарни и извънпарламентарни действия в защита на засегнатите кадри и най-вече на самата образователна система от некомпетентни промени, водещи до нейното разрушаване и реполитизиране.

30 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: Красимир Премянов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.


Изпълнителният комитет на Българската национална демократическа партия (ИК на БНДП), изхождайки от неизменната привързаност на партията към принципите на неоконсерватизма, след внимателен и задълбочен анализ оценява като застрашателни за демократичния процес в страната последните събития в нашия политически живот. Масираната и добре режисирана атака за дискредитирането на десницата, а това означава и елиминиране на дясната идеология и партиите, които я изповядват, от политическите процеси в страната е всъщност удар срещу скоростта и радикалността на демократичните промени в България.

За нас, българските националдемократи, основополагащи са принципите на права и отговорности, безусловното зачитане на конституцията и законите, както и върховенството на националните и държавните интереси - все базови принципи на дясната неоконсервативна идеология. Опирайки се на тези неизменни за нас принципи, ние оценяваме предизвиканата кризисна политическа ситуация по следния начин:

1. ИК на БНДП е твърде разтревожен от нарастващата роля на неотговорните фактори в лицето на съветниците, президентски и премиерски, в политическия живот на страната. Тяхната засилваща се роля при взимането на преки управленски решения е в основата на т.нар.
война на институциите. Според нас трябва решително да се скъса с порочната практика от миналото неотговорни фактори да имат решаващо влияние при взимането на решения от страна на държавния глава, премиера или правителството.

2. Последните събития недвусмислено доказаха правотата на тезата, която БНДП винаги е застъпвала - а именно, че неконституционната партия ДПС всъщност е един дестабилизиращ фактор в българския политически живот, обслужващ чужди на демокрацията и българската държава цели. Апетитите на ДПС към ключови министерства разкриват целта му да ерозира най-мощните лостове за защита на българската държавност. Деструктивното поведение на ДПС по отношение на правителството и на СДС цели забавяне на реформата и радикалната смяна на системата, а това на практика обслужва интересите на ретроградните сили в българското общество - тези, които създадоха ДПС и го наложиха като фактор в политическия живот.

3. "Синята идея" се схваща от милионите българи, които я споделят и подкрепят, като радикална и безусловна смяна на системата. С напредването на процесите на демократизация обаче някои политици и организации, включително и в СДС, се опитват да върнат страната в блатото на перестройката. За жалост този целенасочен стратегически план се подхранва, надяваме се несъзнателно, и от неполитичното поведение на някои от радикалните лидери на СДС.

Ние, българските националдемократи, като изразяваме принципната си подкрепа на правителството на СДС - основния мотор на промяната, - запазваме принципните си възражения към редица отделни ходове на кабинета и най-вече към продължаващото му приоритетно придържане към монетаристичните технологии. Ние сме за реално освобождаване на личната стопанска инициатива, за защита на българския бизнес и за създаване на широка прослойка от средни собственици в процеса на раздържавяването.

Ние сме против провеждането на предсрочни парламентарни избори, тъй като това неминуемо ще забави реформата. В същото време смятаме, че те са неизбежни с оглед на разположението на политическите сили в парламента и дестабилизиращата роля в него на неконституционното ДПС.

БНДП като конструктивна опозиционна партия ще подкрепя и ще сътрудничи с всички политически сили, които се борят за ускорено изграждане на действително демократично общество. Ние, българските националдемократи, ще продължаваме да работим за утвърждаването в нашето общество на модерния неоконсерватизъм, който днес е водеща политическа доктрина в развитите демокрации.

София, 30 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕЩАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 3 И 4 ОКТОМВРИ 1992 Г. В ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ.


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия (НК на БСДП), като анализира развитието на процесите на прехода на България към парламентарна демокрация и пазарно стопанство и създалата се политическа ситуация в страната, констатира:

1. България се намира в състояние на икономическа криза.

2. Причините за тази криза се коренят освен в наследените от БСП/БКП проблеми и в политиката, водена от настоящото ръководство на СДС и неговото правителство. Те доведоха до постепенно стесняване на социалната база на СДС и до неговото конфронтиране със синдикатите, независимата преса, извънпарламентарната опозиция, религиозните общности и президента. СДС се конфронтира и със своите парламентарни съюзници от ДПС.

3. Създалият се след изборите на 13 октомври 1991 г. двуполюсен парламент показа своята неефективност при решаването на проблемите на страната. Отсъствието на партиите от политическия център се отрази неблагоприятно на неговата работа. Конфронтационният политически модел блокира провеждането на реформата.

4. Прилаганият от икономическия екип на правителството неомонетарен модел на икономическата реформа разкри своите недостатъци. Провежданата досега от мнозинството социално-икономическа политика е по същество реставрация и облагодетелства тесен слой от бивши собственици и новобогаташи. Тя се извършва за сметка на голямото мнозинство от българския народ. Социално слабите слоеве поемат непропорционално голям дял от тежестта на кризата. Безработицата и рекордният спад в производството не се поставят като неотложни проблеми за решаване от правителството на страната. Всичко това налага смяна на модела на икономическата реформа.

5. Правителството концентрира големи пълномощия в ръцете си и създава опасност от административна диктатура.

Като взе предвид тези констатации, НК на БСДП

Р Е Ш И:

1. Потвърждава подкрепата на БСДП за президента д-р Желю Желев в усилията му за намиране на изход от сегашната политическа криза.

2. Потвърждава становището на ИБ на БСДП, заявено в Декларацията от 18 юли 1992 г., за необходимостта от смяна на реставрационния модел на реформата и от широк съюз на всички демократични некомунистически сили.

3. Задължава Изпълнителното бюро (ИБ) на БСДП да продължи усилията за формиране на широк центристки блок от партии и организации, които да поемат политическата отговорност за реформиране на обществено-политическия и икономическия живот на страната в интерес на мнозинството от българския народ.

4. Задължава ИБ на БСДП да продължи активно контактите и съвместната работа със синдикатите по проблемите на икономическата реформа и социалната сигурност.

5. Задължава ИБ на БСДП да подготви до края на годината действена икономическа програма за излизане от кризата.

6. Предлага да се въведе тригодишен мораториум по отношение на болничните и детските заведения, както и паметниците на културата, засегнати от реституционните закони.

Извършващият се в България дълбок социално-икономически преход изисква широк национален консенсус по целите и методите на реформата. Това прави необходими диалога и сътрудничеството между всички демократични сили в страната. БСДП ще продължава да работи за постигането на тази цел.

Залогът е голям - бъдещето на България.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ” И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА И СВОБОДИ" ЗА ВНАСЯНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Днес, 2 октомври 1992 г., в съответствие с подписаното политическо споразумение между Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ” и Политически клуб "Конституционни права и свободи" депутатът Мирослав Дърмов внесе в Канцеларията на Народното събрание законопроект за "Отбраната и въоръжените сили на Република България".

Такъв закон е спешно необходим за реформата в армията и е бил дълго подготвян и съгласуван. Както бе съобщено обаче, министър Сталийски внезапно подготвя нов вариант, който не само връща нещата назад, но и представлява отстъпление от принципи на Конституцията и военното строителство.

По общо мнение на ръководствата на ПК "ЕКОГЛАСНОСТ” и ПК "Конституционни права и свободи" внесеният от Мирослав Дърмов проект гарантира контрола на гражданското общество върху армията, правата на военнослужещите, тяхното материално и социално осигуряване по европейските стандарти. Той се ползва от одобрението и на експерти от Българския демократичен център (БДЦ) и от други политически сили от центъра.

Чрез внасянето на този закон ръководствата на двете партии изразяват както своята грижа за националната сигурност, така и убеждението си, че техните съвместни действия ще допринесат за нов тип политическо взаимодействие и отговорност за съдбата на републиката.

София, 2 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СИНДИКАЛНИЯ МИНЬОРСКИ РЕГИОН "ЗАГОРЕ" КЪМ СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБАВЯНЕТО НА ПОДПИСВАНЕТО НА БРАНШОВО СПОРАЗУМЕНИЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет, до председателя на Комитета по енергетика, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа", до президента на Синдикалната миньорска федерация "Подкрепа" и до всички средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Повече от десет месеца умишлено се забавя подписването на Браншовото споразумение за 1992 г. от страна на председателя на Комитета по енергетика. Това води до нарастване на напрежението във въгледобива и блокира работата на отрасъла. Заявяваме, че ако в срок от 7 (седем) дни Комитетът по енергетика не се присъедини и не подпише Браншовото споразумение, подписано вече от другите страни, ще бъдем принудени да прибегнем до последното средство за защита на интересите на работниците и на отрасъла (въгледобива), предвидено от ЗУКТС. Настоящата декларация да се счита за предупреждение от днес, 2 октомври 1992 г., по смисъла на ЗУКТС.

Раднево, 2 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛЕН МИНЬОРСКИ РЕГИОН "ЗАГОРЕ”
        КЪМ СМФ "ПОДКРЕПА": Т.Радев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕЩЕНИЦИ ОТ КАЗАНЛЪК И ОТ КАЗАНЛЪШКАТА ДУХОВНА ОКОЛИЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет и до българския патриарх Максим, митрополит софийски.


Православните свещеници на град Казанлък и Казанлъшка духовна околия, събрани на конференция по повод положението и разкола в българската православна църква (БПЦ), заяваваме:

1. Категорично подкрепяме каноничния Свети синод на БПЦ.
2. Остро осъждаме намесата на светската власт в църковните дела, на правителството на г-н Филип Димитров за това, че все още продължава да подкрепя разколниците архиереи.
3. Протестираме срещу прокуратурата, която оказва съдействие на разколниците.
4. Протестираме пред народното събрание за това, че не взема и не налага мерки за опазването на законите от г-н Христо(фор) Събев.
5. Настояваме за отнемането на депутатския имунитет на г-н Христо(фор) Събев и отстраняване от поста председател на комисията по въпросите на Българската православна църква.
6. Настояваме за закриването на Дирекцията по вероизповеданията и за създаване на нов закон по вероизповеданията.

Обезпокоени от нарастващия религиозен конфликт и последиците от него, заявяваме, че отговорността ще носи изцяло правителството.

ПОДПИСАЛИ: прот. Павел Димитров, иконом Христо Попов, иконом Иван Тотунов, прот. Петър Цанков, свещеник Георги Янчев, прот. Георги Павлов, свещеник Иван Димов, свещеник Стефан Иванов, иконом Константин Докторов, иконом Петър Христов, иконом Атанас Малаков, иконом Стоян Стоянов, иконом Любен Нещеров.

2 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА СЪЮЗА НА ЧАСТНИТЕ ТЪРГОВЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.


Положението от правна гледна точка е наистина трагично, когато стигнем до действията, инкриминирани в Глава VI "Престъпления против социалистическото стопанство". Става въпрос не само за защита на частното предприемачество от външни за неговата дейност субекти, но и за защита от длъжностни и други лица, наети на работа в самите фирми. Не може ли да има в едно частно предприятие безстопанственост или произвеждане на недоброкачествена, нестандартна или некомплектована продукция! Особено силни възражения предизвикват разпоредбите на чл.225. Тази правна норма инкриминира продажбата на "стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред", а така също продажбата на услуга срещу "възнаграждение, по-голямо от законно допустимото". От месец февруари 1991 година цените на стоките и услугите в нашата страна се договарят свободно. Но това не възпрепятства съществуването на тази разпоредба, както и на приетия въз основа на нея от Великото народно събрание специален административно-наказателен Закон за борба със спекулата, обнародван в "Държавен вестник", бр. 81 от 9 октомври 1990 г. В него при формулиране на понятието "спекулативна стопанска дейност" не само се повтаря текстът на чл. 225 от Наказателния кодекс, но и се прибавят: "извършването на търговска дейност без надлежно регистриране, когато такова се изисква; извършването на търговска дейност на места, забранени за това от общинските народни съвети или кметствата; укриването или отклоняването на стоки".

На базата на тези текстове общинските администрации в цялата страна издадоха подзаконови нормативни актове, чрез които обявиха своите територии за забранени за търговия и започнаха масови гонения срещу частните търговци. Никой не е забравил специализираните отряди на бившия столичен кмет Каракачанов, съставени от търговски инспектори и милиционери, чрез които той демонстрираше естетските си разбирания. Никой няма да забрави униформените полицаи, които и до днес пазят градинката пред "Кристал" в София от художници и антиквари. Повече от ясно е, че не чрез необуздан административен произвол ще убедим нашата и световната общественост, че България е в Европа.

Същото е положението с чл. 233 от Наказателния кодекс, който криминализира купуването с цел продажба и продажбата на купени с тази цел стоки без съответно разрешение. Още от приемането на "Указ 56 за стопанската дейност" в българското законодателство бе въведен регистрационен режим за частното предприемачество и санкциите, предвидени в този член, особено при квалифицираните случаи, са безсмислено свирепи. Състоянието не е по-различно в раздел III на същата глава, озаглавен "Престъпления против монопола на външната търговия". Този монопол бе отменен още в Живковата конституция, и то от Живковия парламент, за разлика от другите, нормативно регламентирани монополни държавни организации (например производството и продажбата на спиртни напитки и тютюневи изделия). Наличието и на този бланкет в кодекса е, меко казано, анахронизъм. Всички тези текстове не само не помагат на реформата, на прехода към пазарна икономика, но на практика унищожават частното предприемачество и инициативността на гражданите.

В края на 1990 година Великото народно събрание измени и допълни Глава I, Раздел I, чл. 1 "Задача на Наказателния кодекс", като изчисти социалистическо-комунистическите идеологеми, но великите народни представители забравиха доста неща:
[липсва с. 9 ]
.......щото положение, но дори да се засили държавната намеса в икономиката с оглед на егоистични кастови интереси. По този начин България продължава да е неразвита ориенталска държава, уверено движеща се по "бананов" път на развитие. Действителността е отчайващо мрачна: прогресиращо обедняване на гражданите, едва четири процента частна собственост, и то без тенденции за увеличаване, огромен брой фалирали частни фирми, невиждан икономически спад и повсеместен хаос.

Ние не искаме агонията на държавната собственост да бъде агония на нацията и затова настояваме за прекратяване на безплодните политически спорове и на безкрайното дребнаво боричкане. Крайно време е погледът на управляващите политически сили да бъде обърнат не назад към тоталитарния кошмар, а към настоящето и най-вече към създаването на нормални икономически условия за съзидателна дейност. Това може да се постигне само след национално помирение и съгласие. Не сенките на миналото, а бъдещето трябва да бъде наша основна грижа.

София, 22 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЧТПБ: инж. Георги Тодоров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 

07. ОБЩНОСТ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В
БЪЛГАРИЯ (ОССОБ)

Създадена на 14 януари 1992 г. в София като доброволно обединение на равнопоставени, независими и самостоятелни синдикални организации, които да осъществяват съвместни синдикални действия за постигането на синдикални цели. Ръководството се осъществява на ротационен принцип. Организациите съучредителки, членуващи в общността, съгласно приетия статут нямат право да членуват в други синдикални федерации или конфедерации.

Съучредители-членове на ОССОБ са:

- Синдикален академичен съюз (САС) в Българската академия на науките. Той е създаден на 6 март 1990 г. в София. Ръководен орган е Изпълнителното бюро. Председател е Ермак Димов. Адрес за контакти: София-1000, ул. "7 ноември" N 1, БАН; тел. 87-96-16; 80-14-64.

- Съюз на енергетиците в България (СЕБ). Създаден на 12 март 1990 г. в София. Ръководен орган е Съюзният съвет, а изпълнителен - Оперативното бюро. Председател е Станислав Танев. Адрес за контакти: София-1000, ул. "Триадица" N 8; тел. 87-34-17.

- Моряшки професионален съюз (МПС). Създаден е на 10 януари 1990 г. във Варна. Ръководен орган е Управителният съвет. Председател е Иван Велков. Адрес за контакти: Варна-9000, п.к.262; тел. 052/22-21-55; факс. 052/23-70-09.

- Съюз на независимите синдикални организации в трамвайния транспорт (СНСОТТ). Създаден е на 27 април 1990 г. в София.

Ръководен орган е Съюзен координационен съвет (СКС).

Председател е Антон Копринаров. Адрес за контакти: София-1233, бул. "Мария Луиза" N 193; тел. 3-12-51 вътр. 350, 276, 267.

Общността има отворен характер и към нея могат да се присъединяват и други самостоятелни професионални и синдикални организации (съюзи), подписали Учредителния протокол и Статута на общността.

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:38
06.10.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!