6 октомври 1993


София, 6 октомври 1993 година
Брой 195 /982/


София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРИНЦИПНОСТ СРЕЩУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦИНИЗЪМ" НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Незабавно след началото на последните събития в Москва чрез обръщение към българския народ и чрез изявления на свои лидери Съюзът на демократичните сили пръв обяви категоричната си подкрепа на президента Елцин и демократичните сили в Русия. Изхождайки от принципните си позиции, ние направихме това далеч преди да сме сигурни какъв ще бъде изходът от кървавите събития.

Забавената реакция на други политически сили и институции, както и двусмислената и закъсняла позиция на Българската социалистическа партия /БСП/ по този въпрос доказват, че събитията в Русия биха могли да имат дълбоко отражение в България, че в нашата страна силите на комунистическото минало все още са готови да използват всеки повод, за да потърсят реванш и да попречат на хода на демократичните реформи.

Опитът да се раздели отговорността за пролятата кръв между президента Елцин и неговите противници, както и твърдението на в. "Дума", че московската драма се дължи на факта, че в Русия нямало партия като БСП, ние смятаме за откровен политически цинизъм. Поведението на БСП както по време на августовския пуч, така и при сегашните събития в Москва доказва, че за бившите комунисти единственият път за завръщане към властта преминава през страха, насилието и кръвопролитията.

Съюзът на демократичните сили прави и ще прави всичко, за да предотврати опасността от подобни събития в нашата страна. Ние сме уверени, че със своя вот на предстоящите предсрочни парламентарни избори нашият народ ще каже своето окончателно НЕ на комунизма в България.

София, 5 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ БОРИС ЕЛЦИН.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Българският земеделски народен съюз Ви поздравява с победата, която удържахте срещу заговора на консервативните сили в Русия. Тя е гаранция за демократичното развитие на многострадалната Ви родина и за мястото й сред цивилизованите свободни народи. Кръвта и разрушенията ще тежат на съвестта на ония, които се опитаха да върнат страната Ви отново в произвола на тоталитаризма.

Русия Ви благославя и светът се радва на победата Ви.

София, 4 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


На 3 октомври 1993 г. в Москва бе извършен необолшевишки метеж. В кървавите събития са въвлечени хиляди невинни хора, жертва на властническите амбиции на престъпния червено-кафяв екстремизъм. Светът е изправен пред угрозата от гражданска война в страна, която притежава огромен потенциал от ядрено оръжие.

Свидетели сме на отчаян опит за рекомунизация по пътя на насилието. С декларацията си от 25 септември 1993 г. ИБ на БСДП изрази своята подкрепа на поетия път на демократични реформи в Русия.

Още веднъж изразяваме своята твърда подкрепа на руската демокрация с убеждението, че кръвопролитието ще бъде обуздано.

Свободата и демокрацията в Русия нямат алтернатива.

София, 4 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р Петър Дертлиев  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БСДП: Стефан Радославов


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В РУСИЯ.


Седемдесет и четири годишният абсурден и кървав експеримент приключи. Всеки опит за неговото продължение е безвъзвратно обречен на неуспех. Демокрацията в Русия и в света няма алтернатива.

Единствено народът трябва да бъде суверен на съдбата си. В близките месеци руският народ ще каже своята тежка дума и ще посочи своя път към Храма.

Вярваме, че това ще бъде пътят на демокрацията.

София, 4 октомври 1993 г.

ДИРЕКТОР НА ЛДП: Дияна Хаджиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


Още на 24 септември 1993 г. в своята декларация Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ изрази загриженост от развоя на събитията в Русия и очертаващия се сблъсък, провокиран от консервативните сили. Най-лошите ни опасения се потвърдиха: направи се опит за метеж, за силово завземане на властта, проля се кръв.

Президентът Елцин овладя положението и гарантира политиката на реформи. Подкрепата, която с основание му дадоха гражданите на Русия и силите на реда, е доказателство, че комунистическата система е нежелана. Остава търпеливо и толерантно, с демократични средства да се гради новото плуралистично гражданско общество. В това е бъдещето на Русия и на цяла Източна Европа.

София, 4 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.


Ние, представителите на Съюза на енергетиците в България /СЕБ/, Синдикалния академичен съюз /САС/, Моряшкия професионален съюз /МПС/, Съюза на свободните синдикални организации в трамвайния транспорт /СССОТТ/, Националния свободен синдикат "Бизнес" /НСС "Бизнес"/, Федерацията на университетските синдикати /ФУНИС/, Съюза на артистите в България /САБ/, Съюза на българските журналисти /СБЖ/, обединени в ОССОБ, съдебно регистрирани на 22 юли 1993 г., решително ПРОТЕСТИРАМЕ, че Министерският съвет вече трети месец НЕ РАЗГЛЕЖДА искането на общността за признаването й за представителна синдикална организация на национално ниво въпреки сроковете, определени от този Министерски съвет.

Министерският съвет грубо е нарушил процедурата по признаването на нашата представителност, като досега не е разгледал този въпрос на свое заседание. С това са пренебрегнати изискванията на Кодекса на труда и Постановление №7 на МС.

Проявите на негативно отношение към изпълнителната власт сред нашите членове нарастват.

Водени от основната цел, приета с Устава на ОССОБ - ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ,

З А Я В Я В А М Е:

1. ОССОБ ще информира Народното събрание, президента на Република България, средствата за масово осведомяване и Международната организация по труда за неспазване от Министерския съвет на собствените си решения, Кодекса на труда, Конституцията на Република България, Хартата за правата на човека и международните конвенции.

2. Настояваме Министерският съвет незабавно да разгледа на свое заседание искането на ОССОБ и да вземе решение.

3. Ако до 5 октомври 1993 г. не получим официален отговор на нашето искане, ОССОБ започва подготовка за организиране на активни стачни действия на територията на цялата страна.

София, 28 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ДЕПУТАТА ОТ СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АНГЕЛ АХРЯНОВ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТИТЕ НА СТРАНИТЕ В ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАВНОСТТА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изминаха повече от 45 години от времето, когато демократичните страни от Европа и отвъд океана квалифицираха извършените от нацистите злодеяния като най-тежки престъпления против мира и човечеството.

Сега, при демократичното обновление, обхванало страните на бившия "социалистически лагер", архивите проговориха и човечеството узна истината за хиляди престъпления на болшевишкия тоталитаризъм, далеч надхвърлящи размерите на нацистките варварства.

Необолшевишките и неофашистки престъпления против мира и човечеството продължават и в момента. Свидетели сме на грубо погазване на човешките права и избиване на мирни граждани. Жертвени места има навсякъде по света: Унгария, Чехословакия, Полша, Чили, Кампучия, Афганистан, Китай, азиатските републики на СССР, Литва, Латвия, Румъния, Кувейт, Албания...

Несполучливият опит за военен преврат в Москва също взе невинни човешки жертви, а в момента под егидата на червената звезда се унищожават цветущи градове и села в Югославия, загиват хиляди невъоръжени граждани, чиято единствена вина е желанието им да живеят в свободно и демократично общество.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Нека ние, парламентаристите от демократична Европа, се изправим в защита на човека и човешките права. Нека обявим злодеянията на болшевизма, неофашизма и неосталинизма за равнопоставени с нацистките престъпления против мира и човечеството.

Апелирам за актуализиране на международните актове, регламентиращи неприлагането на давност за разпоредителите и извършителите на тези престъпления. Имам предвид Потсдамското споразумение от 2 август 1945 г., Лондонското съглашение, статута на Международния военен трибунал от 8 август 1945 г. и последвалите ги правни документи на ООН.

София, 1 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


IX. ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС /НОВА ГЛАВА - 21 СЕПТЕМВРИ 1993 Г/.

Чл.33. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили реализира в Народното събрание политическите решения на националните конференции на Съюза на демократичните сили и Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.

Чл.34. Ал.1. Депутатите от Съюза на демократичните сили се представляват в Националния координационен съвет от представителите на своите партии, съгласно Статута на Съюза на демократичните сили.

Ал.2. Всяка от партиите и организациите в Съюза на демократичните сили изработва политическите си становища съвместно със своите народни представители.

Чл.35. Националният координационен съвет определя отношението си към парламентарните партии, Народното събрание, правителството и президента и взема стратегически решения след задължителна покана за обсъждане с Парламентарната група. Националният координационен съвет издига кандидатури за състав на правителството по същия начин.

Чл.36. Председателят на Парламентарната група представлява Парламентарната група лично или чрез свой заместник на заседанията на Националния координационен съвет. Той има право да отложи вземането на онези решения от Националния координационен съвет, които трябва да бъдат реализирани от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, до обсъждането им в Парламентарната група до следващото заседание на Националния координационен съвет. При различия в мненията решението се взема след съвместно обсъждане на въпроса от Националния координационен съвет и Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.

Чл.37. Ал.1. Народните представители от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили могат да участват на заседанията на Националния координационен съвет с мнения, предложения и становища.

Ал.2. Членовете на Националния координационен съвет от партиите и организациите с право на глас могат да участват на заседанията на Парламентарната група с мнения, предложения и становища с изключение на случаите, когато това не е разрешено от закона.

Чл.38. Издигането на кандидатури за председател на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили се съгласува с Националния координационен съвет. Председателят подава оставка или се освобождава по реда на правилника на групата.

Чл.39. Ал.1. Националният координационен съвет и Парламентарната група на Съюза на демократичните сили взаимно се информират за водени консултации, преговори и сключени споразумения с други политически сили и институции в страната и чужбина.

Ал.2. За преговори за правителствена коалиция с други парламентарни сили Националният координационен съвет определя мандат и група, в която да участват и членове на Парламентарната група по нейно предложение.

Чл.40. Политическата дейност на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили се обсъжда в Националния координационен съвет по писмено предложение на групата, на нейния председател или на Националния координационен съвет.

Чл.41. Политическите решения на националните конференции на Съюза на демократичните сили са задължителни за Парламентарната група и за всеки неин член.


X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42. Промените в настоящия статут се приемат от Националния координационен съвет с мнозинство от 2/3 от членовете му, както и от Националната конференция на Съюза на демократичните сили с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.43. Ал.1. С партии и организации, които не членуват в Съюза на демократичните сили, могат да се сключват политически споразумения за съвместна дейност със статут "съюзник". Те могат да присъстват на определени заседания след покана от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и ще имат право на глас при решаване на особено важни проблеми. Те имат право да издигат кандидатури за изборите от името на Съюза на демократичните сили.

Ал.2. Организации, които излизат от Съюза на демократичните сили, имат право на статут на "наблюдател" в Националния координационен съвет.


XI. ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

Чл.44. Представителите на общинските формации на партиите и организациите в ОбКС, за които не са налице условията на чл.7 от настоящия статут, имат право на участие в тези съвети с право на съвещателен глас до изпълнението на условията на чл.7 от статута.

Последните изменения и допълнения на този статут са приети на 21 септември 1993 г. от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили съгласно чл.42 /33/, изречение първо от статута.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
06.10.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                          Славка Кочева
                                          Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!