6 май 1991

СОФИЯ, 6 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 87 /362/

СОФИЯ, 6 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗ "ИСТИНА" ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ФАКТИ, УЛИЧАВАЩИ ЛИЦА В ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ЛОМСКИЯ КРАЙ ПРЕДИ 46 ГОДИНИ.


Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

НА 5 АПРИЛ 1991 Г. ПОЛУЧИХМЕ ЖАЛБА ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА "ЛОМСКИ ВЕСТНИК" - ЛОМ, С ИЗХ. N 20 ОТ 20 МАРТ 1991 Г., В КОЯТО СЕ ОПИСВА НАДВИСНАЛАТА ЗАПЛАХА НАД ЗАМ.ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ. В СВОИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОД ЗАГЛАВИЯ "ОЩЕ ДЕВЕТ ЧОВЕКА - БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ" В БР.21 ОТ 26 МАЙ 1990 Г., КАКТО И "ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ СТРАХЪТ" В БР.17 ОТ 28 АПРИЛ 1990 Г. НА "ЛОМСКИ ВЕСТНИК" АВТОРЪТ ИЗНАСЯ ФАКТИ, УЛИЧАВАЩИ ЛИЦА, КОИТО СА ВЗЕЛИ ДЕЙНО УЧАСТИЕ В МАСОВИТЕ РЕПРЕСИИ И ГРОЗНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ПРЕДИ 46 ГОДИНИ В ТОЗИ КРАЙ. ЗАСЕГНАТИТЕ ПЕТЪР ПАВЛОВ И МЛАДЕН НИКОДИМОВ, АКТИВНИ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА, ЗАВЕЖДАТ ДО ПРОКУРОРА ТЪЖБА С ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПОРАДИ ПУБЛИЧНО ОКЛЕВЕТЯВАНЕ, ТЪЙ КАТО СА БИЛИ НАЗОВАНИ КАТО "БИЯЧИ" В МВР. ТЕЗИ ГОСПОДА СА ДОСТА "ТЪНКООБИДНИ", КОГАТО ИМ СЕ ПРИПОМНЯ ТЕХНИЯТ МЛАДЕЖКИ "МЕК НРАВ", ИЗПРОБВАН ВЪРХУ ГЪРБА НА ДЕСЕТКИ ЖЕРТВИ.

ТРЕВОГАТА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР Е ОСНОВАТЕЛНА, ТЪЙ КАТО СПОРЕД НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ СЛЕДОВАТЕЛЯТ И ПРОКУРОРЪТ СА "ВСЕ ХОРА НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ, ЗАПОДОЗРЕНИ В МАТЕРИАЛА, ЧЕ ЗНАЯТ ПОДРОБНОСТИ ОКОЛО ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ДЕВЕТТЕ ДУШИ ПРЕЗ НОЩТА НА 27 СЕПТЕМВРИ 1944 г." А НИЕ НЯМАМЕ ОСНОВАНИЕ ДА НЕ ЙМ ВЯРВАМЕ. ВЪЗМОЖНО Е АВТОРЪТ ДА Е СГРЕШИЛ, НО БОЯТ ВИНАГИ СЕ НАНАСЯ НА ЧЕТИРИ ОЧИ. ВЪЗМОЖНО Е ДВАМАТА ДА СА ОТ ДОНОСНИЦИТЕ, ЗАРАДИ КОИТО БЯХА ИЗБИТИ СТОТИЦИ НЕВИННИ ХОРА ОТ ТОЗИ РАЙОН. А КАКВИ СА БИЛИ, НИЕ НЕ БИХМЕ СЕ ОТКАЗАЛИ ДА НАУЧИМ ОТ САМИТЕ ТЯХ, ТЪЙ КАТО РАЗПОЛАГАМЕ С ОЩЕ МАТЕРИАЛИ.

ИЗМИНАХА МНОГО МЕСЕЦИ, ОТКАКТО ВИЕ, Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, ИЗПРАТИХТЕ ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /ТОГАВА П.ПЕНЕВ/ С КОПИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ /ТОГАВА Г-Н ВЕЛИЧКОВ/ С ИЗX.N 538 ОТ 9 НОЕМВРИ 1990 Г. С ТОВА ПИСМО ВИЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ МИНИСТЪРА ДА РАЗПОРЕДИ НЕЗАБАВНО РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА МВР В СТРАНАТА ДА ИЗВЪРШАТ ПРОВЕРКА НА "БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИТЕ" В ДНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. БРОЯТ ИМ И ТЕХНИТЕ ИМЕНА; КЪДЕ, КОГА И ОТ КОГО СА БИЛИ ЛИКВИДИРАНИ; ИМЕНАТА НА УЧАСТВАЛИТЕ ПРЯКО В УБИЙСТВАТА, ТЕХНИТЕ ПОДБУДИТЕЛИ И ПОМАГАЧИ. ПРОВЕРКАТА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ В "ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК И РЕЗУЛТАТИТЕ ДА СЕ ИЗПРАТЯТ В ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА".

ЗА НАС РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕЗИ ПРОВЕРКИ ДОСЕГА СА НУЛЕВИ. ПОДЧИНЕНИТЕ ВИ, ВМЕСТО ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ВАШИТЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯ, КАТО ЧЕ ЛИ ПРАВЯТ ТОЧНО ОБРАТНОТО - ТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА СПЛАШАТ ВСЕКИ, КОЙТО ДРЪЗНЕ ДА ТЪРСИ ИСТИНАТА ЗА СВОИТЕ РОДНИНИ, УБИТИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ УБИЙЦИ, КАКТО И ТЕЗИ, КОИТО С ПЕРО В РЪКА СЕ БОРЯТ ЗА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ НА ИСТИНАТА. ЗАПОЧНАЛОТО СЛЕДСТВИЕ САМО ПОТВЪРЖДАВА ТОВА НИ УБЕЖДЕНИЕ.

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО: СЪЮЗ "ИСТИНА" РАЗПОЛАГА С ЕКИПИ ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЮРИСТИ, КОИТО СА ГОТОВИ ДА ЗАЩИТЯТ ВСЕКИ ЕДИН СВОЙ ЧЛЕН И СЪМИШЛЕНИК ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.

НАКРАЯ ИСКАМЕ ЧРЕЗ ВАС ДА ПРИПОМНИМ НА ЛОМСКАТА ПРОКУРАТУРА ЗА ДОСТОЙНИЯ ТЕХЕН СЪГРАЖДАНИН КРЪСТЮ ПОПОВ, КОЙТО ПЛАТИ СКЪПО ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО СИ. РАЗВИЛНЕЛИТЕ СЕ ПРЕДИ 46 ГОДИНИ ЧЕРВЕНИ ГЛАВОРЕЗИ ГО НАТОВАРИХА ДА БЪДЕ НАРОДЕН ОБВИНИТЕЛ. ОТ НЕГО ИСКАХА МНОГО СМЪРТНИ ПРИСЪДИ. НЕ ИЗДЪРЖА. САМОУБИ СЕ. А СЕГА ОТ ВАС, ГОСПОДА, НЕ СЕ ИСКА НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ДА СЛУЖИТЕ ЧЕСТНО НА ОТЕЧЕСТВОТО СИ. НЕ СЪЗДАВАЙТЕ ИЗЛИШНО НАПРЕЖЕНИЕ. ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ ПРОМЯНАТА Е НАСТЪПИЛА И ВЪВ ВАШИЯ КРАЙ.

МОЛБАТА НИ КЪМ ВАС, Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, Е ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СВОИТЕ ПОДЧИНЕНИ ДА СЕ ВЪРНАТ КЪМ ГОРЕСПОМЕНАТОТО ВИ РАЗПОРЕЖДАНЕ И ДА НИ ОТГОВОРИТЕ КОГА ЩЕ БЪДЕТЕ ГОТОВ С "ПРОВЕРКИТЕ".

СОФИЯ, АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ХРДП/. ПРОГРАМАТА Е ПРИЕТА НА 7 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, НО СЕ ПУБЛИКУВА ЕДВА СЕГА СЛЕД ОФИЦИАЛНОТО РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТИЯТА.


ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ХРДП/ Е ПАРТИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП. ТЯ НЕ Е НА РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА. ХРДП ПРИЕМА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ БАЗА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВСЯКО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО КАТО СЕ ДАВА ПРИОРИТЕТ НА МОРАЛА. ХРДП Е НОВА ПАРТИЯ, ТЯ НЯМА АНАЛОГИЧНА В БЛИЗКОТО И ПО-ДАЛЕЧНО МИНАЛО В БЪЛГАРИЯ.

ХРДП Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТСКА ИНСТИТУЦИЯ. ДОПУСКА И КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ.

ХРДП Е ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.

ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ ОТСТОЯВА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ. ХРДП ПРИЕМА ЗА ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК САМО БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, КАТО ДОПУСКА ПОЛЗВАНЕТО НА ДРУГИ ЕЗИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА САМО В БИТА.

ХРДП Е ЗА НЕЗАВИСИМ УНИВЕРСИТЕТ, ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКОТО И УПРАВИТЕЛНОТО ТЯЛО, ОТКРИВАНЕ НА КОЛЕЖИ, ПРЕМАХВАНЕ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ, ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЕРОУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА, ОТКРИВАНЕ НА НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА.

ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ТОТАЛНА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТА, СЪОБЩЕНИЯТА, ИНФОРМАЦИЯТА. ГАРАНТИРАНЕ НА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ ЧРЕЗ НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НОВИ ДАНЪЧНИ И МИТНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ, ХРДП Е ЗА НЕПРИКОСНОВЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. ФАБРИКИТЕ, ЗЕМЯТА И ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НА ПРЕДИШНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА ТЕХНИ НАСЛЕДНИЦИ. ХРДП ЩЕ СЕ БОРИ ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИ, ОГРАНИЧАВАЩИ РАЗМЕРИТЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И КАПИТАЛИТЕ. ТЯ Е ЗА ОТПАДАНЕ НА МОНОПОЛА НА ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ.

ХРДП ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ВАЛУТНАТА И ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, КОИТО ДА НЕ БЪДАТ ПРЕЧКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТНИЯ ПАЗАР. ДА СЕ СЪЗДАДЕ БОРСА ЗА АКЦИИ, СТОКОВА И ПАРИЧНА БОРСА.

ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ В ОБЩЕСТВОТО ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ. ЖЕНАТА САМА ДА ОТГЛЕЖДА ДЕЦАТА СИ, ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ДЕТСКИТЕ ДОМОВЕ, А СЪЩО ТАКА ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ ДА ПРЕМИНАТ КЪМ ЦЪРКВАТА ИЛИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С МИЛОСЪРДИЕ.

ХРДП Е ЗА ЧАСТНА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА, ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ЧАСТНИ КАБИНЕТИ И ЧАСТНИ БОЛНИЦИ, КАТО БЪДАТ ОСИГУРЕНИ С МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

ХРДП Е ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ОТ ОПЕКУНСТВОТО НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ. ХРДП Е ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ОТ СВОБОДНИ ЛИЧНОСТИ.

СОФИЯ, 7 ЮЛИ 1990 Г.                                   ВЪРХОВЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА "ГРАЖДАНСКИ ИСК КЪМ ПАРЛАМЕНТА" /ЧАСТ ПЪРВА/, СТАНАЛА ОСНОВА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО "ЗА МОДЕРНО ОБЩЕСТВО".


ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ ДАДЕ ТЛАСЪК НА ЦЯЛАТА НИ ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. ПО КАКЪВ ПЪТ ЩЕ ТЛАСНЕ БЪЛГАРИЯ?

МЕЖДУ КАКВО ИЗБИРАМЕ?

ВСИЧКИ КАЗВАМЕ - НАШИЯТ ИЗБОР Е ЯСЕН, ОТИВАМЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА!

НО В СВЕТА СЪЩЕСТВУВАТ ДВЕ, БИХ КАЗАЛ, ПРОТИВОПОЛОЖНИ КАТЕГОРИИ СТРАНИ С ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ДНЕС ИМАТ 111 ДЪРЖАВИ. САМО 19 ОТ ТЯХ ОБАЧЕ СА МОДЕРНИ, ВИСОКОРАЗВИТИ. ОСТАНАЛИТЕ 92 НАРИЧАМЕ "ТРЕТИ СВЯТ". НА КОГО ИСКАМЕ ДА ПРИЛИЧАМЕ: НА ГЕРМАНИЯ ИЛИ НА НИГЕРИЯ? НА ЯПОНИЯ ИЛИ НА ИНДИЯ? НА ШВЕЙЦАРИЯ ИЛИ НА ЛИВАН?

ПОВИКЪТ "ОТИВАМЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА" Е ОПАСНО НЕОПРЕДЕЛЕН ПОВИК. ЧРЕЗ НАЧИНА, ПО КОЙТО ЩЕ ИЗВЪРШИМ ПРИВАТИЗАЦИЯТА, НИЕ ПРАВИМ ИЗБОР МЕЖДУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА СТРАНА ОТ "ТРЕТИЯ СВЯТ" ИЛИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА ЕДНО МОДЕРНО ОБЩЕСТВО.

В КАКВО Е СТРУКТУРНАТА РАЗЛИКА?

МОДЕЛЪТ "ТРЕТИ СВЯТ" /ВУЛГАРЕН КАПИТАЛИЗЪМ/

ТОЗИ МОДЕЛ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА "ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО" КЪМ ЕДНО МОДЕРНО ОБЩЕСТВО. ТОЙ НИКОГА НЕ ДОВЕЖДА ДО НЕГО - "БЕДНИТЕ СТАВАТ ПО-БЕДНИ, А БОГАТИТЕ - ПО-БОГАТИ".

ВСИЧКО ЗАПОЧВА /И СВЪРШВА!/ С ТОВА, ЧЕ НИСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ТАКАВА СТРАНА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРУПА "ПО-АКТИВНИ" ХОРА ДА ОВЛАДЕЯТ ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ СОБСТВЕНОСТТА. ЛИШЕНО ОТ СОБСТВЕНОСТ - НАСЕЛЕНИЕТО Е ЛИШЕНО ОТ ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й АСПЕКТИ. ЛИШЕНО Е ОТ ПРЯК ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС. ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА, OТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА. ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ГЛАС В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.

ОБЩЕСТВОТО СЕ РАЗДЕЛЯ НА КОРУМПИРАНИ БОГАТИ И ПАСИВНИ, НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ, ПРИМИТИВНО-ЕКСПЛОАТИРАНИ БЕДНИ. НИСКАТА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ДА РАЗВИВАТ СВОИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - НЯМА НА КОГО ДА ПРОДАВАТ! РОДНАТА /ТУЗЕМНАТА/ ПРОМИШЛЕНОСТ НЕ СЕ РАЗВИВА.

ИКОНОМИКАТА НА ТАКАВА СТРАНА Е "ПО-ПАЗАРНА" ОТ ТАЗИ В РАЗВИТИТЕ МОДЕРНИ СТРАНИ. ФОНДОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ СА ПО-МАЛКИ, ДОТАЦИИТЕ СА ПО-МАЛКИ. ДАВАТ СЕ ПАРИ САМО ЗА ТОВА, КОЕТО ОБЕЩАВА НЕПОСРЕДСТВЕНА ПЕЧАЛБА. ОТПАДАТ РЕД "НЕПЕЧЕЛИВШИ" НАПРАВЛЕНИЯ - ПО СЪЩЕСТВО ТЕЗИ, КОИТО ДВИЖАТ СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. НАПРИМЕР НАУКА НЕ СЕ ФИНАНСИРА. СРЕДСТВАТА, ОТДЕЛЕНИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, СА НЕДОСТАТЪЧНИ.

БЕЗРАБОТИЦАТА Е В ДВА ВАРИАНТА: ОТКРИТА /ЗНАЧИТЕЛНА ПО ОБЕМ/ И ПРИКРИТА /ОГРОМНА ПО ОБЕМ/. ПРИКРИТАТА СЕ СЪСТОИ В НЕДООБРАЗОВАНОСТТА, НИСКОКВАЛИФИЦИРАНОСТТА, НЕАКТИВНОСТТА НА ОГРОМНА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. ЧОВЕКЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА ДАЛЕЧ ПОД НЕГОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ. ТОВА Е ЗА НЕЩАСТИЕ КАКТО НА ОБЩЕСТВОТО В ЦЯЛО, ТАКА И НА ВСЯКА ЕДНА НЕРЕАЛИЗИРАЛА СЕ ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ.

ПОЛУЧАВА ЛИ ЕДНА СТРАНА ОТ "ТРЕТИЯ СВЯТ" ПОМОЩИ ОТВЪН? ПОЛУЧАВА.

ПОМАГА ЛИ ИМ ТОВА? НЕ. СЛЕД СТОЛЕТИЕ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЕМИ МНОГО ОТ ТЕЗИ СТРАНИ ДНЕС НЕ МОГАТ ДА СИ ИЗПЛАТЯТ ДОРИ ЛИХВИТЕ. ПРИ ЛИПСА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪЗДАДЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ, ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ПОМОЩТА ДА ОТИДЕ ПРЯКО ДО МАСОВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ /ЗАЩОТО В ТАКИВА СТРАНИ ГО НЯМА!/ ПОМОЩТА ЗАХРАНВА КОРУПЦИЯТА, ПЪЛНИ ДЖОБОВЕТЕ НА БОГАТИТЕ, А ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ОСТАВА ДЪЛГЪТ.

ТУК ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ И ОБРАТНИЯ СЛУЧАЙ. ФИНАНСОВИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩИ ПОМОГНАХА НА СТРАНИ, КОИТО МАКАР И РАЗРУШЕНИ /НАПРИМЕР ГЕРМАНИЯ СЛЕД ВОЙНАТА/, НО ПО СВОЯ НАРОДНОСТЕН МАНТАЛИТЕТ, ПО СТЕПЕН НА ЦИВИЛИЗОВАНОСТ НЕ БЯХА СТРАНИ ОТ "ТРЕТИЯ СВЯТ". ГЕРМАНИЯ ДОКАЗА ТОВА, КАТО НАЙ-НАПРЕД ПРОВЕДЕ ПАРИЧНА РЕФОРМА, РАЗДАДЕ НА СВОЯ НАРОД, НА ВСЕКИ НЕМСКИ ГРАЖДАНИН РАВНО КОЛИЧЕСТВО ПЪРВОНАЧАЛЕН КАПИТАЛ, ЗА ДА ПОЛУЧИ ЗАИНТЕРЕСОВАНО, АКТИВНО И РАБОТЕЩО НАСЕЛЕНИЕ - И ТОГАВА ПРИЕ ПОМОЩТА.

ВТОРИ МОДЕЛ - МОДЕРНА СТРАНА

НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ОБАЧЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДНА ТАКАВА СТРАНА Е НАЛИЧИЕТО НА НАРОД С ВИСОКА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА, КОЙТО НЕ ОТСТЪПВА СВОИТЕ ПРАВА, ИЗРАЗЕНИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, В ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ.

НА БАЗАТА НА ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ ОГРОМЕН КОНТИНГЕНТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА СТРАНАТА ПО СИЛАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СИ ИНТЕРЕС ВКЛЮЧВА СВОЯ ТРУД, ЕНЕРГИЯ И ИНИЦИАТИВА В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ.

ДЪРЖАВИТЕ, КОИТО СА ПОСТИГНАЛИ ВИСОКО РАЗВИТИЕ, ГО ДЪЛЖАТ НА РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ЧОВЕКЪТ, АНГАЖИРАНИЯТ, ЗАИНТЕРЕСОВАН, РАБОТЕЩ ЧОВЕК, Е НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТОР В ИКОНОМИКАТА ИЗМЕЖДУ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ "ФАКТОРИ", "ПОКАЗАТЕЛИ", "РЕСУРСИ" И ПР. БОГАТСТВА НА СТРАНАТА. /СРАВНЕТЕ ИНДИЯ И ЯПОНИЯ И СИ ОТГОВОРЕТЕ - КАКВО ИМА ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ РЕСУРСИ НА БЕДНИТЕ ОСТРОВИ НА ЯПОНИЯ, САМО ДВА ПЪТИ ПО-ГОЛЕМИ ОТ НАШАТА МИНИАТЮРНА БЪЛГАРИЯ, ТАКА ЧЕ ЯПОНИЯ Е КОЛОС В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА? ДОКАТО КОЛОСЪТ ПО ТЕРИТОРИЯ И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - ИНДИЯ - НЯМА ТЕЗИ УСПЕХИ? НЕ СЪВЕТВАМ ДА НАПРАВИМ НЕВЪЗМОЖНОТО И ДА СТАНЕМ ЯПОНЦИ. НО ТРЯБВА ДА ВИДИМ, ЧЕ ЯПОНСКИЯТ РАБОТНИК ПОЧТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е АКЦИОНЕР, СОБСТВЕНИК ВЪВ ФИРМАТА, В КОЯТО РАБОТИ./

И ОТТУК: КРИТЕРИЯТ, ПО КОЙТО ЩЕ ОТСЯВАМЕ ДАЛИ ЕДНА, ИЛИ ДРУГА ФОРМА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е ДОБРА ИЛИ ЛОША ЗА НАШАТА СТРАНА: ДОКОЛКО ДАДЕНАТА ФОРМА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ АНГАЖИРА В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ ВЪЗМОЖНО ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ХОРАТА У НАС, КАТО ИМ ПРЕДОСТАВИ ДЯЛ ОТ СОБСТВЕНОСТТА, С КОЕТО И ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВКЛЮЧАТ СВОЯТА ЕНЕРГИЯ И УМЕНИЯ, БЕЗ ИЗЛИШНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС.

НАКЪДЕ ОТИВАМЕ НИЕ?

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ЗАСЕГА ТЕНДЕНЦИИ У НАС СА ТАКИВА, ЧЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА СЕ ДАВА САМО НА ДВЕ МАЛКИ ПРОСЛОЙКИ ОТ НАРОДА: НА СПЕКУЛАНТИТЕ /ВСЯКАКВИ  ВИДОВЕ, КОИТО В МОМЕНТА ПРАВЯТ "ЛУДИ ПАРИ" И С ТЯХ В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ЩЕ КУПУВАТ АКЦИИ/ И НА ЧАСТ ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА, РАЗПОЛАГАЩА И СЪС "СПЕСТЯВАНИЯ", ИЗПОЛЗВАЩА И ВЛАСТТА СИ, ЗА ДА ПРЕВЪРНЕ ОБЩЕСТВЕНАТА СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА СОБСТВЕНОСТ В СВОЯ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА "ВИНА" Е В ТОВА, ЧЕ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ 45 ГОДИНИ НЕ СА КРАЛИ ДОСТАТЪЧНО, ЗА ДА ИМАТ СЕГА ОСНОВЕН КАПИТАЛ, С КОЙТО ДА ЗАПОЧНАТ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПАЗАРНА ОСНОВА НЕ СЕ ДАВА.

В БЪЛГАРИЯ СЕ ОФОРМЯ ТИПИЧНИЯТ МОДЕЛ НА ПРИМИТИВНИЯ, ВУЛГАРЕН КАПИТАЛИЗЪМ, НА ОБЩЕСТВО ОТ "ТРЕТИЯ СВЯТ" С НЕЛЕЧИМА ИКОНОМИКА, С ПОТИСКАЩА НРАВСТВЕНА АТМОСФЕРА И БЕЗПЕРСПЕКТИВНОСТ.
ТАКЪВ МОДЕЛ ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА ИЗБЕГНЕМ!

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ТАКА, ЧЕ ДА ПОСТАВИ /П[..] ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА/ ПРЕНОСВАЧИ НА КАШКАВАЛ ПРЕЗ ГРАНИЦАТА - НАД ЗЕМЕДЕЛЕЦА, ПИКОЛОТО В ХОТЕЛА - НАД МИНЬОРА, ПРОСТИТУТКАТА - НАД АКТРИСАТА, БАРМАНА - НАД ПРОФЕСОРА, БЕЗДАРНИЯ НОМЕНКЛАТУРЕН АДМИНИСТРАТОР - НАД ИСТИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ. В СОЦИАЛЕН МАЩАБ ТОВА БИ ОЗНАЧАВАЛО МАСОВА ДЕ КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ, СНИЖАВАНЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНОСТТА НА НАШАТА НАЦИЯ. ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ТАКА, ЧЕ ЗА ТРЕТИ ПЪТ В ЕДНО СТОЛЕТИЕ "ДА ОБЪРНЕ" БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, КАТО ОСНОВНО "ИЗРИГНЕ НАГОРЕ" ЛЮДЕ, ЧИЯТО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ ТРУДНО БИ НИ ОТВЕЛ "В ЕВРОПА".

А КАК? ПРОСТО КАТО СЕ ОПРЕМ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ЗАКОННО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТТА У НАС. КАТО НЕ ОТНЕМАМЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО "ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" ПРАВАТА МУ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ. А ТОВА Е РЕШАВАЩИЯТ ФАКТОР ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА И ЗА ПО-НАТАТЪШНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 6 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЕЛИКО ТЪРНОВО, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАЯВЯВА, ЧЕ СРЕЩАТА НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ И НОРА АНАНИЕВА СЪС СТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА ОТ РЕГИОНА Е НЕПРИСТОЕН АКТ В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА, КОДЕКСА НА ТРУДА И ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. С ТАЗИ АКЦИЯ БСП ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОКАЗА, ЧЕ НЕ ПРИЗНАВА ЗАКОНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНА ЗАПЛАХА ЗА СОЦИАЛНИЯ МИР И ЗА СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА. ГРАЖДАНИТЕ, ПРИВЪРЖЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА БСП, БЯХА СЪБРАНИ ПРЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ НА СРЕЩА С ОТГОВОРНИТЕ СИ ПАРТИЙНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, КАТО В СЪЩИЯ МОМЕНТ В ГРАДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАХА ПРОВОКАЦИОННИ ЛИСТОВКИ, В КОИТО СЕ ПРИЗОВАВА ЗА ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА С ОПОЗИЦИЯТА.

РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА НЕЗАБАВНО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ДА ВЗЕМЕ МЕРКИ ЗА ОБУЗДАВАНЕ НА ПОДСТРЕКАТЕЛИТЕ, КАТО:

1. СЕ ПОТЪРСИ СМЕТКА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ВЪПРОСНОТО СЪБРАНИЕ, ДА СЕ УСТАНОВИ НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СЕ НАРУШАВАТ КОДЕКСЪТ НА ТРУДА И ЗАКОНЪТ ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА, КАТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКА АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА.

2. СЕ ИЗЯСНИ КОЙ И ЗАЩО РАЗПРОСТРАНЯВА ПРОВОКАЦИОННИ ЛИСТОВКИ ЗА ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА С ОПОЗИЦИЯТА, КОЕТО Е ЯВНА ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ МИР И ЗА СИГУРНОСТТА В СТРАНАТА.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 30 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 6 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИ КОДЕКС" /ЧАСТ ОСМА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


14. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 89/2/: ТОЗИ ТЕКСТ ИЗИСКВА ОТ ДЕЛОВИТЕ ФИРМИ ДА ПРОДАВАТ ЧАСТ ОТ ДОХОДИТЕ СИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА ДЪРЖАВАТА ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ПО ДЕФИНИЦИЯ ФИРМИТЕ, КОИТО СА ОСНОВАНИ С ИЛИ КОИТО ВКЛЮЧВАТ ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ, СЕ ЗАНИМАВАТ С МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ТЕХНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ, КУПУВАНЕ НА ОСНОВНИ СУРОВИНИ, ВНОС НА МОДЕРНИ МАШИНИ И МАРКЕТИНГ НА СЪВРЕМЕННА ПРОДУКЦИЯ НА ЗАПАД ПО НЕОБХОДИМОСТ СА СВЪРЗАНИ С ГЕНЕРИРАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. ТЯ Е ЖИЗНЕНОВАЖНА ЗА НЕПРЕКЪСНАТАТА ИМ ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИ ФИРМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ БАЗАТА ИМ Е В БЪЛГАРИЯ. ИЗИСКВАНЕТО ДА ПРОДАВАТ ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ СИ В ТВЪРДА ВАЛУТА НА ДЪРЖАВАТА ЩЕ ГИ ПОСТАВИ В НЕИЗГОДНО ПОЛОЖЕНИЕ. ТАЗИ ПОСТАНОВКА Е ОЩЕ ЕДИН СЪЩЕСТВЕН КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО.

15. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 90/1/: ТОЗИ ТЕКСТ УПЪЛНОМОЩАВА ДЪРЖАВАТА ДА ПРЕДЛАГА ПРЕМИИ И СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОНКРЕТНО ПРОИЗВОДСТВО. В СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НАРЕСУРСИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРОИЗВОДСТВОТО ТРЯБВА ДА СТАВАТ КАТО РЕАКЦИЯ НА ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ. КОГАТО ДЪРЖАВАТА СЕ НАМЕСВА В ТОЗИ МЕТОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНВЕСТИРАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЯ ИЗКРИВЯВА ИКОНОМИКАТА И СЕ СТИГА ДО ПОЯВЯВАНЕТО НА ПОРЕДИЦА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР. ЗА ДА СЕ ПРИДВИЖИ БЪЛГАРИЯ ЕФЕКТИВНО КЪМ СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ДЪРЖАВАТА ТРЯБВ. ДА ОСТАНЕ ИЗВЪН СТОПАНСКИЯ ПРОЦЕС. АКО ДЪРЖАВАТА НАМИРА ЗА ЖЕЛАТЕЛНО ДА СТИМУЛИРА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЯКОИ ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЛАСТИ, ТЯ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА, А НЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУБСИДИИ ИЛИ ПРЕМИИ.

16. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 91: ТОЗИ ЧЛЕН УПЪЛНОМОЩАВА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛЯ ПРАВИЛАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ДАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ.ТОЙ ПРЕДВИЖДА ТРИ КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ: НАЧАЛНА, СРЕДНА И ВИСША. ЧЛЕНЪТ ИЗИСКВА ЗАПЛАЩАНЕТО ДА ЗАВИСИ ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ. ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА МАСИРАНА НАМЕСА В РАБОТАТА НА БИЗНЕСА ЗА ЕДНА СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. СПОРЕД ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НИВОТО НА ЗАПЛАЩАНЕ СЕ ВЛИЯЕ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА. КВАЛИФИКАЦИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИСЪЩА НА ЕСТЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ЗАДАЧИ. В ЕДНА СЪВРЕМЕННА ИКОНОМИКА С ПРОМИШЛЕНОСТ, ОСНОВАНА НА ТЕХНОЛОГИИ, ТЕЗИ КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ ОЧЕВИДНО ЩЕ БЪДАТ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИТЕ, УКАЗАНИ В ЗАКОНА. ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАПЛАТИТЕ, КАТЕГОРИИТЕ ПО ОПИТ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОТНОТО ВРЕМЕ И Т.Н. ТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ В ДОГОВОР МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО И РАБОТНИЦИТЕ. ДЪРЖАВАТА МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА СОЦИАЛНАТА СИ ПОЛИТИКА, КАТО ИЗДАДЕ ЗАКОН ЗА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА И РАБОТНОТО ВРЕМЕ, А НЕ ЧРЕЗ ПОДРОБНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЯЛАТА ГАМА ОТ ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ.

17. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 96: ТОЗИ ЧЛЕН УПЪЛНОМОЩАВА ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ ДА УЧАСТВАТ В АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ И ДА ИЗДАВАТ ОБЛИГАЦИИ. СПОРЕД ЮРИДИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА РЕФОРМИТЕ, ПРЕПОРЪЧВАНИ В НАСТОЯЩАТА ГЛАВА, НАМЕСАТА В ЧАСТНИ СТОПАНСКИ АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ ОТ СТРАНА НА ОБЛАСТНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ ЧРЕЗ КУПУВАНЕ НА АКЦИИ И ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР. ВЯРНО Е, ЧЕ ИМА МЯСТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ И ЗОНИ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ ОТ МЕСТНИТЕ УПРАВИ, А ПУСКАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ ВЪРХУ КРЕДИТА НА ТЕХНИТЕ ДАНЪЧНИ ДОХОДИ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗА ТЯХ ПОДХОДЯЩ НАЧИН ДА НАТРУПАТ ФОНДОВЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ. ПРИ ВСЕ ТОВА НЕ Е НЕОБХОДИМО КЪМ НЕЯ ДА СЕ ПОДХОЖДА ЧРЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФОНДОВЕ ВЪВ ФИРМА, ЗАНИМАВАЩА СЕ СЪС СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ОТТУК СЛЕДВА, ЧЕ ПРАВОТО ЗА КУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ФИРМИТЕ Е НЕНУЖНА НАМЕСА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА.

18. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 119/3/: ТОЗИ ТЕКСТ ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОДАВАТ НА ЦЕНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ТОВА Е ПРЯКА НАМЕСА В ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ПАЗАРА. ВСЯКА ЧУВСТВИТЕЛНА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА ВЪВ ФИКСИРАНЕТО ИЛИ КОНТРОЛИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ ВНАСЯ ДЕФОРМАЦИИ НЕ САМО В КАТЕГОРИИТЕ С РЕГУЛИРАНИ ЦЕНИ, НО И ВЪРХУ ЦЕЛИЯ ПАЗАР, ТЪЙ КАТО МНОГО СТОКИ СЕ ВЪЗПРИЕМАТ ОТ ПАЗАРА КАТО ИМАЩИ ОПРЕДЕЛЕНО ЦЕНОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБНОСТТА ОТ ТЯХ. РАЗБИРАЕМАТА ЗАГРИЖЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРЕХОДА КЪМ СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В РЕЗУЛТАТ НА ВРЕМЕННОТО НЕПОСТОЯНСТВО НА ЦЕНИТЕ ТРЯБВА ДА ДОВЕДЕ ДО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОБАВКИ КЪМ ДОХОДИТЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ТЕЗИ ЛИЦА, ЧИИТО ДОХОДИ СА ПОД НИВОТО НА БЕДНОСТТА, А НЕ ДО ВМЕШАТЕЛСТВО В ДЕЙСТВИЕТО НА ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР.

19. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 119 /4/: ТАЗИ ПОСТАНОВКА СЪЩО УПЪЛНОМОЩАВА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА СЕ НАМЕСВА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ - В ДАДЕНИЯ СЛУЧАЙ ТОВА СА "НЯКОИ СУРОВИННИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ". ЗАГРИЖЕНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА Е РАЗБИРАЕМА, НО АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО НАИСТИНА ИСКА УВЕРЕНО И БЪРЗО ДА НАПРАВИ ПРЕХОДА КЪМ СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ТЯ Е ИЗЦЯЛО НЕОПРАВДАНА. ДЕФОРМАЦИИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАТ, АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАПОЧНЕ ДА РЕГУЛИРА ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИТЕ И ЕНЕРГИЯТА, ЩЕ БЪДАТ ДЪЛБОКИ И ЩЕ ЗАСЕГНАТ ЦЯЛАТА ИКОНОМИКА. ЦЕЛТА НА ДЪРЖАВАТА ДА СЕ ПРЕДПАЗИ ОТ ИНФЛАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ СУРОВИНИ И ЕНЕРГИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНА ЧРЕЗ ДАНЪЧНИ СТИМУЛИ, КОИТО ДА НАСЪРЧАВАТ ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ВНОСА НА ОСКЪДНИ СУРОВИНИ, А СЪЩО ЧРЕЗ ДЕФОРМАЦИЯ НА ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ И ВЪЗНИКВАЩОТО ОТ НЕГО НАРУШАВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

20. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 121/8/: ТОЗИ ЧЛЕН УПЪЛНОМОЩАВА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА НАЛАГА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НАБЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, РАБОТЕЩИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗВЪН ТЕЗИ, ДОГОВОРЕНИ ОТ СТРАНИТЕ. ТОВА Е ОЩЕ ЕДИН ИЗТОЧНИК НА НЕСИГУРНОСТ ЗА ДЕЛОВИТЕ ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ИНВЕСТИРАНЕТО В СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ. ДЕЛОВИТЕ ХОРА МРАЗЯТ НЕСИГУРНОСТТА. ИМАЙКИ ИЗБОР НА СТРАНИ В ИЗТОЧНА ИЛИ ЗАПАДНА ЕВРОПА, В КОИТО ДА РАЗШИРЯВАТ ДЕЙНОСТТА СИ, СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКИТЕ ДЕЛОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОСТО ЩЕ ОТБЯГВАТ ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, ЧИИТО ЗАКОНИ СЪДЪРЖАТ НЕУПРАВЛЯЕМА НЕСИГУРНОСТ. КАКТО БЕШЕ ОБЯСНЕНО ПО-ГОРЕ, ТАКИВА ВСЕОБХВАТНИ ПЪЛНОМОЩИЯ ЗА ДЪРЖАВНА НАМЕСА В ОТНОШЕНИЯТА НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС АБСОЛЮТНО ПРОТИВОРЕЧАТ НА УСЛОВИЯТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА СЪС СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА, В КОЯТО ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО И ЦЕНОВИЯТ МЕХАНИЗЪМ РАЗПРЕДЕЛЯТ РЕСУРСИТЕ, ПРИВЛИЧАТ ИНВЕСТИЦИИТЕ И НАГРАЖДАВАТ ТВОРЧЕСКОТО И ЕФЕКТИВНОТО ПРЕДПРИЕМАТЕЛСТВО.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ПОПРАВКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА УКАЗ 56, ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕНЯТ ИЛИ ИЗМЕНЯТ СЛЕДНИТЕ ПОСТАНОВКИ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56:

1. ЧЛЕН 6/2/: ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ГОРНАТА ГРАНИЦА, НАЛОЖЕНА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФИРМАТА.

2. ЧЛЕН 11/5/: ДА СЕ ОТМЕНИ ПОСТАНОВКАТА, КОЯТО БИ ПОДЧИНИЛА РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА "ИНИЦИАТИВАТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, ОТДЕЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ, С ОГЛЕД СЪЧЕТАВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА***, ФИРМАТА И ОБЩЕСТВОТО."

3. ЧЛЕН 12: ДА СЕ ПРЕМАХНАТ В /1/ И /3/ СПОМЕНАВАНИЯТА НА "ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ" КАТО НЕОПРАВДАНО ВМЕШАТЕЛСТВО В ПРЕРОГАТИВИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО.

4. ЧЛЕН 14/1/: ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ИЗИСКВАНЕТО ВСЯКА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА СДЕЛКА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ОТ СКЛЮЧВАЩАТА Я ФИРМА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ.

5. ЧЛЕН 14/3/: ДА СЕ ОТМЕНИ ИЗИСКВАНЕТО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ СДЕЛКИ ПО ЧЛЕН 19 НА УКАЗ 56 ДА ИМАТ НУЖДА ОТ РАЗРЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ, А ТЕЗИ ПО ЧЛЕН 18 - ОТ РАЗРЕШЕНИЕТО КАКТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО, ТАКА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ.

6. ЧЛЕН 14/4/: ДА СЕ ОТМЕНИ ИЗИСКВАНЕТО ФИРМИТЕ ДА РЕГИСТРИРАТ УЧАСТИЕТО СИ В ЗАДГРАНИЧНИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ СИ ИНВЕСТИЦИИ В
ЧУЖБИНА ПРИ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ.

7. ЧЛЕН 50/1/: ДА СЕ ПРЕМАХНЕ СПОМЕНАВАНЕТО НА "СПЕКУЛАТИВНА ДЕЙНОСТ" КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИРМА ПО СЪДЕБЕН РЕД.

8. ЧЛЕН 50/4/: ДА СЕ ОТМЕНИ ТАЗИ ПОСТАНОВКА, КОЯТО ОПРЕДЕЛЯ КАТО "СПЕКУЛАТИВНА ДЕЙНОСТ" "НЕЗАКОННАТА ПЕЧАЛБА" ОТ ПРЕПРОДАЖБА HА ДЕФИЦИТНИ СТОКИ ИЛИ ЗАПАСЯВАНЕ С ДЕФИЦИТНИ СТОКИ. ТЕЗИ ПОНЯТИЯ ИМАТ ТОЛКОВА ШИРОК СМИСЪЛ, ЧЕ НАЛАГАНЕТО ИМ МОЖЕ ДА ЗАДУШИ ИНИЦИАТИВАТА НА ФИРМИТЕ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС ЗАКОННА ПЕЧЕЛИВША СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

9. ЧЛЕН 53: ДА СЕ ОТМЕНИ ТАЗИ ПОСТАНОВКА, КОЯТО НАРЕЖДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО СЪВМЕСТНО С ДРУГИ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА ДА ИЗГОТВИ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН И ДА ОПРЕДЕЛИ УЧАСТИЕТО НА ФИРМИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА. ПОНЯТИЕТО "ДЪРЖАВНО ПЛАНИРАНЕ" Е НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ КОМАНДНАТА ИКОНОМИКА, НО НЯМА МЯСТО В ПАЗАРНА ИК ОНОМИКА СЪС СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:26:47    06-05-1991