7 октомври 1993


София, 7 октомври 1993 година
Брой 196 /983/


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА БИВШИТЕ ПРОФСЪЮЗИ.


Съюзът на демократичните сили /СДС/ възстанови правата на народа върху незаконно придобитото от Българската социалистическа партия /БСП/ и сателитните й организации имущество, създавано в продължение на почти половин век от две поколения българи. Сега виждаме как една част от него: градска недвижима собственост, почивни станции, хотели, търговски обекти, балнеоложки центрове в най-добрите курорти на страната на стойност над 4 млрд. лева се разграбва от две синдикални централи. Погазвайки закона, правителството на Беров реши да награди КНСБ и КТ "Подкрепа" заради съмнителната им подкрепа с 90 на сто от бившата собственост на комунистическите профсъюзи. Това се прави независимо от волята на Народното събрание - по-голямата част от иззетото имущество да бъде за пенсионния и здравния фонд - и е най-високата цена, която народът ни трябва да плати, за да стои на власт още няколко месеца това безотговорно и действащо против интересите му правителство.

Законът за имуществото на партиите и организациите не разрешава иззетото имущество да се раздава безвъзмездно, както е постановило Беровото правителство, то да бъде източник за наеми и доходи за синдикални централи, нито да се раздава на неупоменати в самия закон профсъюзи.

Търговският закон не позволява един от акционерите да се разпорежда с дълготрайните материални активи, както си позволява господин Беров с намиращото се в АД "Софис" имущество на комунистическите профсъюзи.

За тези нарушения на закона срещу правителството са подадени жалби до Върховния съд, които СДС решително поддържа и призовава останалите политически сили да се присъединят.

Обръщаме се към всички областни управители, кметове на общини и служители в централната държавна администрация с призив да изпълняват закона, а не незаконните разпоредби на правителството, да не позволяват разграбване на имуществото от синдикалната мафия и да изчакат решенията на Върховния съд.

Категорично настояваме правителството:

1. Да отмени незаконното разпределение на бившето профсъюзно имущество, тъй като досега на КНСБ и КТ "Подкрепа" са предоставени достатъчно условия за дейността им;

2. Да предостави на основание чл.46 от Кодекса на труда на всяка съдебно регистрирана синдикална централа съобразно доказания брой на членовете й условия, нужни за дейността й, като забрани отдаването на предоставените помещения под наем, аренда и съвместна експлоатация с други лица;

3. Да осигури преобладаващата част от иззетото имущество за пенсионния и здравния фонд и да не пристъпва към противозаконно разпределение на помещения и вещи между синдикатите преди решенията на Върховния съд.

В противен случай ще поискаме вот на недоверие и поемане на политическата отговорност за незаконните действия на правителството от БСП и ДПС.

София, 6 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ДРАМАТИЧНИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


Зелената партия счита, че една от основните причини за драматичните събития в Русия е липсата на демократична конституция, призната от главните политически сили и откриваща път към демократични промени в страната.

Затова Зелената партия, без да изпитва прекомерно доверие към президента Елцин, счита, че пътят към най-скорошни избори в Русия е единствено правилният в този момент.

Също така Зелената партия счита, че събитията в Русия са добър повод да се направи равносметка за развитието на демократичните промени в България през последните четири години. Нашата страна не стигна до положението на Русия благодарение на демократичната съвременна конституция, гласувана от Великото народно събрание. Освен това за четири години в България два пъти се проведоха избори, чиято легитимност бе призната от целия свят.

Същевременно Зелената партия е твърде обезпокоена от факта, че в България, включително в Народното събрание, присъстват сили, които желаят да тласнат страната по пътя на Русия.

Затова ние се обръщаме към Съюза на демократичните сили с призив да промени своето отношение към конституцията и да я признае за основен гарант на демократичните промени в България.

Настояваме Българската социалистическа партия да се разграничи от най-ретроградните сили в Русия в лицето на Хасбулатов и Руцкой, целящи възстановяването на съветската империя - стремеж, който очевидно има поддръжници в средите на БСП.

София, 4 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


Комунизмът отново показа истинското си лице в Москва. Демонстрирайки безскрупулната си политическа същност, българските коминтерновски социалисти за пореден път са готови да предадат интересите на народа ни. Те винаги говорят за конституция и демократичност с пистолет в джоба.

Ние, социалдемократите, няма да позволим България да изживее отново ужаса и позора на комунистическото управление. Всички опити за реставрация на комунизма у нас са обречени на неуспех.

Българският народ трябва незабавно да каже своята тежка дума чрез избори.

София, 4 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИБ НА СДП:

Иван Куртев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


Насилието и жертвите в Русия тревожат всяко българско сърце. Отговорност за пролятата кръв трябва да носи този, който първи употреби насилие.

Липсата на структури на гражданското общество в Русия водят до неумение от всички страни да се използват мирни и политически средства за решаване на конфликтите. Като българи можем да се гордеем, че с Кръглата маса, Великото народно събрание /ВНС/, свободните избори и с гарантирания в конституцията баланс на властите не допуснахме насилието да помрачи волята ни за промяна.

Ясна перспектива за развитие на Русия могат да дадат само свободни избори за всички органи на властта. Експерти на Политически клуб /ПК/ "Екогласност" са готови да помогнат като съветници и наблюдатели по време на този процес.

Българското общество трябва да извлече необходимите поуки. Екстремизмът и политическата поляризация трябва да се изтикат от ежедневието ни и да отстъпят на диалога и конструктивността. ПК "Екогласност" ще продължи да съдейства за мирния преход към свободно и благоденстващо общество.

София, 4 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ БОРИС ЕЛЦИН.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Християн-демократическият съюз в България изразява пълната си подкрепа за провежданата от Вас и всички демократични сили в Русия реформа.

Ние сме искрено разтревожени от действията на просъветските болшевишки сили и се надяваме предизвиканите от тях кръвопролития да бъдат прекратени в най-кратък срок.

Изразяваме искрени съболезнования на семействата на жертвите на реваншистките сили.

Убедени сме, че спокойствието и стабилността на демократичния процес в Русия са изключително важни за мира в Европа.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ХДС В БЪЛГАРИЯ:

д-р Светлана Спасова, Христо Генев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" КЪМ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 36-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Трагичните събития в Русия недвусмислено показват, че в периода на прехода към демократично общество опасността армията да бъде използвана за решаване на вътрешнополитически конфликти не е отминала.

Обръщаме се към вас с настоятелния апел да направите всичко, което е по силите ви, за незабавно приемане на Закона за отбраната и въоръжените сили и особено на клаузата, че армията не може да бъде използвана за постигане на вътрешнополитически цели. Това би поставило надеждна преграда пред евентуални попълзновения на партии и политици да използват Българската армия в защита на антинародни, теснопартийни интереси.

София, 4 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ": майор Руси Гочев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


Като взе предвид погазването на елементарни човешки права от метежниците в Москва, включително многобройните убийства;

като отчита опасността от настъпление на комунистическото мракобесие в България, Изпълнителният съвет на Конфедерация на труда "Подкрепа" заявява:

1. КТ "Подкрепа" присъединява своя глас в защита на реформаторските сили в Русия начело с президента Елцин.

2. Призовава всички свои членове и симпатизанти да защитят крехката българска демокрация от комунистическата заплаха, изразявана в настоящия политически момент от БСП и нейните сателити.

София, 4 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДЕПУТАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ ПРОЕКТ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА.


"Екогласност" посреща с недоволство яростната пропагандна кампания в средствата за масово осведомяване, повдигната срещу правосъобразното действие на депутата в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/ Лъчезар Тошев, каквото представлява внасянето на проект за резолюция. Към личността на Лъчезар Тошев бяха отправени нападки и обиди, без дори да се публикува текстът на самата проекторезолюция.

Документът, изработен по инициатива на депутата Тошев, не съдържа нищо, което да не е отдавна известно у нас. Напротив - открито са заявени всеизвестни факти, а именно, че конституцията бе приемана от Седмото Велико народно събрание без необходимия кворум и че то се саморазпусна, без да се произнесе окончателно по законността на своя избор, фактът, че изборите за Велико народно събрание през 1990 г. бяха фалшифицирани и опорочени, е установен от специално назначена от парламента комисия.

Огласяването на тази истина не е и не може да бъде опасно за интересите на България, а нейното укриване не ни прави чест. Това, че депутатът Лъчезар Тошев е заявил тази истина лично, без да ангажира своята парламентарна група и представителите на Съюза на демократичните сили /СДС/ в ПАСЕ с нея, по никой начин не я омаловажава.

Очевидно е, че поделите кампанията срещу акта на Лъчезар Тошев и срещу самия него - а това са бившите комунисти и техните подгласници - се страхуват от представянето на истината пред лицето на света. За разлика от тях "Екогласност" няма от какво да се страхува и подкрепя мотивите в проекта за резолюция на ПАСЕ.

София, 4 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НД "ЕКОГЛАСНОСТ": Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
07.10.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!