7 декември 1994


София, 7 декември 1994 г.
Брой 240 /1285/


София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕНО ПО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 19 НОЕМВРИ 1994 Г.


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

За спасението на отечеството от тоталната разруха, хаос и обреченост - резултат от половинвековната тоталитарно-комунистическа, републиканско-болшевишка диктатура, гласувайте с бюлетината на Съюза на монархическите сили "Царство България" - бяла с две лилави ивици!

За възстановяване законната форма на държавно управление - парламентарно царство, и на функциите на Негово величество цар Симеон II като легитимен държавен глава, гласувайте с бюлетината на Съюза на монархическите сили "Царство България" - бяла с две лилави ивици!

За коронованата демокрация, която гарантира необратимост на демократичните процеси, консолидира около традиционните български национални идеали и интереси и слага край на инспирираната вече десетилетия политическа, етническа и религиозна конфронтация, гласувайте с бюлетината на Съюза на монархическите сили "Царство България" - бяла с две лилави ивици!

Скъпи съотечественици,
С бялата бюлетина с две лилави ивици на Съюза на монархическите сили "Царство България" вие гласувате за отмяна на всички противодържавни, противонародни и антидемократични закони, създадени от комунистическия режим от 5 септември 1944 година до наши дни!

С бялата бюлетина с две лилави ивици на Съюза на монархическите сили "Царство България" вие гласувате за възстановяване по парламентарен ред на правното действие на Търновската конституция и функциите на Негово величество цар Симеон II като държавен глава!

С бялата бюлетина с две лилави ивици на Съюза на монархическите сили "Царство България" вие гласувате за изграждане на благоденстващо общество с гарантиран висок жизнен минимум върху принципите на хуманизма и личната свободна творческа инициатива!

С бялата бюлетина с две лилави ивици на Съюза на монархическите сили "Царство България" вие гласувате за единението и възстановяването на достойнството на българската нация в името на националните идеали и интереси около свещените скрижали на българщината - Православната църква, царската институция и Търновската конституция!

С бялата бюлетина с две лилави ивици на Съюза на монархическите сили "Царство България" вие гласувате за интегрирането и достойното място на Царство България във всички европейски и световни демократични структури!

С бялата бюлетина с две лилави ивици на Съюза на монархическите сили "Царство България" вие гласувате за втори златен век на българската държава!

Бялата бюлетина с две лилави ивици е вашият златен шанс!

Амин!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия, до Българската телеграфна агенция, до Българската национална телевизия, до Българското национално радио.


ГОСПОДА!

На 1 декември 1994 г. въпреки акредитацията на 400 журналисти от всички медии на пресконференцията на Българската национално-радикална партия /БНРП/ от 10,30 ч. в зала N 9 на Националния дворец на културата /НДК/, организирана от Международния пресцентър, имаше само представител на БТА и на ДАР-Прес. Камерите и микрофоните на Българската национална телевизия и радио мълчаха! Дали това поведение на масмедиите е почтено към българския избирател, на когото се предоставя до втръсване информация за бившите парламентарни и полупарламентарни сили? Та той повече от три години гледа и слуша всеки ден представителите на тези политически партии. Той не познава програмите и представителите на извънпарламентарните сили.

Във всички действително демократични страни партиите не се делят на парламентарни и извънпарламентарни по време на изборите, а на всички се предоставя равно време за изказвания по масмедиите, за да може избирателят да се запознае с всички програми и кандидати за народни представители. Но в "демократична" България дискриминационната политика на Централната избирателна комисия /ЦИК/ по отношение на извънпарламентарните сили и незаконни привилегии за бившите парламентарни сили намира своето продължение в националните масмедии.

Тази неравнопоставеност на различните партии в предизборната борба поставя под съмнение честността, почтеността и законността на изборите на 18 декември 1994 г. и ще доведе до непризнаване на резултатите от тях. Призоваваме ЦИК да преразгледа своето Решение N 234, което е в нарушение на конституцията, Избирателния закон и международните правно-парламентарни норми, което признава и г-н Петър Обретенов, заместник-председател на ЦИК.

Ако остане в сила Решение N 234 на ЦИК за дискриминация на извънпарламентарните сили, това ще бъде позор за България и за демокрацията и ще накара избирателите масово да не участвуват в изборите на 18 декември 1994 г.

София, 1 декември 1994 г.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР: В. Апостолов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "ЗАЩО НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НЯМА ДА УЧАСТВА В ПОРЕДНАТА НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА КОНСПИРАЦИЯ - ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕПУТАТИ В 37-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ".


Приложение към Декларацията - Анализ на Независимата демократична партия - НДП


   София, 21-23 ноември 1994 г.

СХЕМА НА МОЗАИЧНО-МНОЖЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ КОАЛИЦИИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ 18 ДЕКЕМВРИ 1994 г.

Ето в най-общи линии от политоложка гледна точка каква е формата и същностната характеристика на тези коалиции, които ЩЕ ЛЕГИТИМИРАТ при неравноправни условия на участие предстоящите с предрешен резултат /при всички възможни варианти в полза на БСП/ избори за 37-о Обикновено народно събрание /ОНС/.


I. "ОСНОВНИ" ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ:

1. БСП = БКП. Ако не успее със "социализЪма" си /този път "демократичен", а не "развит"/, ще се завърне чрез ДАР - Ал. Томов и П. Дертлиев, в идейната утроба, която я роди - социалдемокрацията, или паралелно ще се развива с някои от своите подобия: ОСД, БСДП, АСО, НСДП, АСП, ДАР = ГОР и т.н. Не е проблем за БСП да се регистрират нови абревиатури. Главен принцип на действие: преливане и идеологическо осъвременяване на "структурите" чрез стабилно финансиране в масмедийното пространство на комунистически множества от "огледални" образи. "Не е луд този, който изяжда зелника, а този, който му го дава" - бълг. пословица.

2. СДС - "антикомунистическото" отроче /in vitro/ на ДС, ще бъде "запратено" и консервирано силно надясно, ако внедрената в него агентурна мрежа откаже да изпълнява през 1995 г. заповедите на създателите си. При по-големи провинения - политическа смърт; проклятиеи забрава! Основните функции на СДС /след 5 г. псевдодемокрация/ вече са иззети и пРеразпределени от напусналите го "политици", така че съществуването му по-нататък не е от определящо значение за обществено-политическата ни трагедия. Остатъците от СДС могат да се изродят до елементарен политически популизъм, тъй като нямат стабилна идейно-философска основа, за да се преоформят като отделни политически партии. "Всяко порочно зачатие завършва житейския си кръг на разпятие!" - казваме ние от НДП.


ІІ. ПАРЛАМЕНТАРНО "заквасени" КОАЛИЦИИ:

1. "Народен съюз" = ДП - Савов + БЗНС - Мозер. Имат подкрепата на ЦРУ, на масоните и на пладнярите /червените земеделци/, които са в тази коалиция за информация и за контрол от страна на "вътрешната" сила.

2. "Нов избор" - Луджев, Пушкаров, Дамянова /екссиндикалистка/. Те са разбираеми и прозрачни като планински "кристал". Нищо особено... Като се представят за "технократи", за "държавници" или за "експерти", те в неосветената част на глобалната стратегия и политика на комунистите ще следват философията на панславизма и русофилството, от чиито последствия България непрекъснато, постоянно и завинаги ще губи население и територии.

3. "Патриотичен съюз" - Г. Ганев, Ем. Масларова, Ст. Николов /за контрол/. Тази коалиция е предназначена да обедини "духовните" възможности на бившите тартори от вече позабравените от българския народ прокомунистически обществени организации - днес вече с национална насоченост. Те ли, бившите просъветчици и интернационалисти, ще спасяват България?... Защо не бяха патриоти преди около 15-16 години, когато лично или родителите им участваха активно в подготовката на пленумите и конгресите на БКП?

4. ДАР = ГОР - псевдоинтелектуална конструкция с непредвидими негативни последствия за държавния ни суверенитет и за независимостта на икономиката на страната, ако финансовите средства, които ползва тази коалиция за популяризиране на своята дейност, не са от български произход. В политиката и в бизнеса безплатни обеди няма!

5. ДПС - за контрол на етническото напрежение; за по-голяма сигурност движението вече е с 3 глави: А. Доган, Н. Генджев, М. Ходжа. Ще бъде използвано за парламентарен партньор /компаньонка/, за вътрешнопарламентарни или в изпълнителната власт пируети; евентуално може да послужи и като бъдеща "основа" или като част от извънпарламентарна "нова" коалиция.


III. КОАЛИЦИИ - ЗА ПЪЛНЕЖ или ЗА КОРЕКТИВ. На този тип коалиции е предоставена възможността целенасочено да се самооформят като такива. На тях им се разрешава и им се дава толкова масмедийно пространство, колкото е необходимо, за да поддържат с действията си усещането /с несъгласие или със съгласие по даден проблем/, че в страната се извършва промяна - декомунизация. Те всъщност са част от илюзията, че БКП/БСП не ни управлява и по този начин способстват за легитимирането на коалициите от I и II тип.

1. БББ - Ж. Ганчев + Национален съюз "Демократична България" - Хр. Иванов /за контрол/. Без да се съмняваме в родолюбивите чувства на тази коалиция, малка ни е надеждата, че искрените намерения за стабилизиране на страната ни могат да бъдат осъществени от хора, преминали през политическата, икономическа или военната школовка на бившата БКП.

2. СЪЮЗ НА ДПД "ЕРА 3" - с разнородна и слаба политическа култура на ръководствата на съставящите го организации; със силно изразена социално-християнска /популистка/ насоченост на коалиционната му идеология. За нас е неразбираемо защо тази коалиция продължава да води безуспешно битка с БСП, за да бъде собственик на червената бюлетина!

3. КОНФЕДЕРАЦИЯ БЗНС + НАЦИОНАЛЕН БЛОК "ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ". И това доживяхме да видим: земеделци-николапетковисти, отявлени републиканци /Н. Петков е в ОФ от 1943 г./ заедно с монархисти; Н. Петков и Г. М. Димитров /Гемето/ като ОФ-ейци заедно и доброволно подписаха Наредбата-закон за комунистическите лагери и Народния съд - 4 октомври 1944 г. А колкото до монархистите от тази коалиция, имаме съмненията по това кой от тях е царедворец, кой е конструктивен монархист и кой е лъжемонархист.


IV. КОАЛИЦИИ - ЗА СОНДАЖ. Те са за политическо проучване и контрол на монархическата идея и за информационно доказателство, че "преходът" е демократичен.

1. Федерация "Царство България"

2. Национално движение за коронована демокрация "Царство България"

3. Съюз на монархическите сили "Царство България"

Царедворци - дал Бог. Горката монархия. Ние също сме монархисти, но монархическа партия не сме учредили и регистрирали, защото монархията не е идеология, а форма на държавно устройство и управление. Кои са истинските монархисти и кои са политическите въжеиграчи, засега не може много точно да се каже или да бъдат посочени. Дали трите монархически коалиции, които искат поотделно, а не обединени, да възстановят ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ няма да разделят на три и Н.В. цар Симеон Втори?


V. БЕЗЛИЧНИ КОАЛИЦИИ. Те не са повече от две-три /напр. като Коалиция "Обединение за социализъм" - тъга по ланшния сняг/ и нямат съществено значение за изпълнението на основния замисъл: 37-то ОНС да бъде парламент на коалиции! С една дума, посочените 10-12 коалиции са напълно достатъчни за осъществяване на новата формула: МОЗАИЧНА СТРУКТУРА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ КОАЛИЦИИ. Ето как комунистите успяха да елиминират възможността за самостоятелно участие на която и да е и на каквато и да е политическа партия.

Забележка на НДП: Приложената "Схема на мозаично-множествената структура от политически коалиции в България към 18 декември 1994 г." е изготвена от председателя на Независимата демократична партия Петър Гогов, съден по I глава от Наказателния кодекс, чл. 108 - за създаване на БАС "Расате" /Български антикомунистически съюз/, и по чл. 113 - за антисъветизъм. Изтърпял е присъдите си в Старозагорския затвор в VI политически отряд и в I "Б" тежък салон.

А какви са автобиографиите на претендиращите за власт и на управлявалите ни от 1989 г. до сега "дисиденти", "демократи" и "антикомунисти"?...

А на останалите над 150 председатели на коалиции, конфедерации, съюзи, движения, партии и т.н.?...

На тези два въпроса могат да отговорят само върхушката от БСП = БКП и ДС + КГБ.

София, 21-23 ноември 1994 г.

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:

Петър Гогов, Трифон Силяновски, Георги Кацарски,
Весо Бончев, Лефтер Лефтеров, Иван Ланджев,
Георги Жеков, Ирена Закова-Багира, Борис Константинов.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ "НЕ ПРОСТО ИЗБОР. НОВ ИЗБОР" НА КОАЛИЦИЯТА"НОВ ИЗБОР"


ДЪРЖАВНОСТ И АДМИНИСТРАЦИЯ

За реализация на основните цели на една нова политика е необходима силна, професионална и честна държавно-публична администрация.

Дезорганизацията, партизанщината, липсата на професионализъм, отсъствието на мотивация, корупцията в централната и местна администрация - всичко това намалява възможностите за управление и блокира реформите.

"Нов избор" ще постигне:
* Нормативно уреждане на положението и развитието на административните служители, ограничаване на така наречените политически назначения и спирането на честата смяна на ръководства.
* Модерна, опростена, по-малобройна, по-евтина, но и по-ефективна структура на държавното управление. Прехвърляне на по-голям обем функции към автономни и фондови институции.
* Нов подход при заплащането на държавните служители. По-високи работни заплати за масовите категории - лекари, учители и други.
* Незабавен старт на специализирани програми за набиране и подготовка на служители за публичната администрация.
* Закон за съставяне и разходване на държавния бюджет и Закон за Сметна палата.
* Децентрализация на държавната власт и уреждане статута на областните администрации и местното управление в най-кратък възможен срок.
* Пакетът закони, свързани с териториално-устройствената реформа, ще влязат в Народното събрание до три месеца след назначаването на новото правителство.
* Уреждане на отношенията между държавен и общински бюджет; собствена данъчна администрация за събиране на местните данъци и такси.
* Децентрализация на държавната собственост, представляваща техническа инфраструктура /водоснабдителна, съобщителна, транспортна, топлоснабдяване/. Ликвидиране на фирми-рентиери /"Софис", "Универс"/, като част от имуществото се предостави на общините и областните управи за приватизация.


БЪЛГАРИЯ И ДРУГИТЕ

Външнополитическият курс на "Нов избор" има за цел да запази мира на Балканите, да гарантира териториалната цялост и реалния суверенитет на страната, да защитава националните ни интереси на световната арена, да действа за решаване конфликтите на Балканите, да интегрира България в европейските и световни структури.

Ние работим за:
* Интеграция в европейските структури, организации и институции във всички области.
* Открит диалог по проблемите на България, развитие на сътрудничеството с всички държави на основата на активна позиция в международните организации по проблемите от пряк интерес за България.
* Задълбочаване на диалога и сътрудничеството с водещите държави от Европа, с Русия и САЩ, със страните от "третия свят", с които традиционно сме поддържали активни контакти.


РЕД, СИГУРНОСТ, ЗАКОН

За "Нов избор" реформата във въоръжените сили и създаването на модерна, мобилна и добре въоръжена армия е сигурна гаранция за запазване на името на България като стабилизиращ фактор на Балканите за защита на нейната териториална цялост.

В парламента ние ще работим за военна доктрина, в която да бъдат определени съставът, структурата, дислокацията и технико-икономическите параметри на българската войска. Ще настояваме за нов правилник за военната служба, модерно военно образование и квалификация, социално осигуряване на офицерския корпус, за материални и културни подобрения в казармите. Нашите цели включват и:
* Едногодишен срок на редовната войнишка служба.
* Подобряване на финансовото и материално-техническото снабдяване на Българската армия.
* Политика на интеграция в Европейската система на сигурност и НАТО.
"Нов избор" обяви война на престъпността. Ние работим за стабилизиране работата на държавните институции, гарантиращи спокойствието и сигурността на отделния гражданин, на неговото семейство, на населеното място и държавата.

Тази наша решителност бе и една от причините нашето правителство да не получи подкрепа от стария парламент - парламента на стария избор.

Ние ще работим за:
* Пълноценно участие на полицията в наказателния процес чрез: полицейско разследване и използване на събраната оперативна информация като доказателство в процеса.
* Опростяване на процедурите за налагане на наказания за по-леки престъпления.
* Завишаване на наказанията за престъпления с голяма обществена опасност.
* Правна регламентация на защитата на свидетели.
* Създаване на специализирани съдилища за бързо налагане на наказания на извършителите на административни нарушения и леки престъпления.
* Раздържавяване на нотариалната дейност с приемане на Закон за нотариалните служби.
* Преструктуриране на съдебните органи с цел ефективна правораздавателна дейност.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТА/ "СЪГЛАСИЕ ВМЕСТО КОНФРОНТАЦИЯ. РЕАЛИЗЪМ ВМЕСТО ДЕМАГОГИЯ" НА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА


4. ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - С ПОГЛЕД НАПРЕД

За Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ младите хора са най-драгоценният национален капитал и гаранция за по-доброто бъдеще на страната. Българското образование трябва да бъде достъпно за всички. Ние ще разширяваме възможностите за безплатно или кредитирано от държавата средно и висше образование.

ДАР не приема нихилистичното отношение към традициите и постиженията на българското образование, но смята, че темповете на обществените промени и включването на България в европейските и световните структури налагат промени в образователната ни система.

Ние сме за многообразие на училища и форми на подготовка и същевременно за по-строги и ясни законови критерии към качеството на получаваните знания и умения.

Ще предприемем бързи мерки за нормативното обезпечаване на образователната система и привеждането й към изискванията на конституцията и Закона за народната просвета.

ДАР е за изграждане на нова система за управление на образованието върху основата и принципите на съвременния мениджмънт. Категорични сме за необходимостта от по-голяма децентрализация и автономност.

ДАР е за повишаване на социалния статус на заетите в образованието и науката - учители, преподаватели във ВУЗ, учени. Не приемаме за нормално настоящото положение на българското учителство - заплащането, обществения престиж, вниманието на медиите.

ДАР е за широка автономия на частните и държавните ВУЗ, за създаване на гъвкави и лесно обновяващи се учебни планове и програми на ВУЗ, осигуряващи личния избор на студента.

Оценявайки необходимостта от запазване на висококвалифицираната творческа, научно-творческа и научно-преподавателска интелигенция в кризата и от създаване на условия за нейното възпроизводство, ДАР ще насочи усилията си за:
* разработване на ефективна държавна стратегия и законодателство на развитие на науката и висшето образование, включващо данъчни облекчения за учебната и научна дейност;
* определяне на приоритетните научни направления и обвързване на държавния прием на студенти с потребностите на обществото;
* увеличение на броя на аспирантурите с държавна стипендия;
* създаване на по-добри материални условия за българските учени чрез освобождаване от данъци по вноса на всички средства, използвани в науката;
* увеличение на средствата на националните фондове за научни изследвания;
* правно и икономически обезпечено регулиране на платеното обучение във ВУЗ със създаване на възможности за дългосрочно нисколихвено кредитиране;
* бюджетно осигуряване на материалната база и помощи за социално слабите студенти.


V. HOB МОДЕЛ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Здравето на хората е национално богатство. Това най-кратко изразява значението, което ДАР отдава на здравеопазването.

Нашата платформа в тази сфера включва:
* приемане на основни закони - закон за здравето на нацията, закон за болничните заведения и закон за лекарствените средства;
* реформа в структурата на здравеопазването - въвеждане на здравноосигурителна система по национални и специализирани здравни фондове, създаване на гарантирана от държавата "кошница" от здравни услуги и животоспасяващи медикаменти с допълнителната гаранция на осигурителните системи;
* приемане на правителствено равнище на Национална програма за борба със социално значимите заболявания;
* привеждане на организацията и структурата на работническото здравеопазване в съответствие с конвенциите на Международната организация на труда;
* свободен и гарантиран достъп до медицинското обслужване на по-уязвимите слоеве от населението и рисковите контингенти;
* разработване на нормативна уредба за правата на болните;
*достъп до здравна информация на всички заинтересовани по определен със закон ред.

Ние настояваме принципите на пазарната икономика да се приложат по-силно в системата на здравеопазването. Това предполага административна и икономическа самостоятелност на здравните заведения, лицензиране и възлагане чрез конкурс на спомагателните дейности в здравеопазването при запазване на функционалните връзки между отделните компоненти и участници в здравната система.

ДАР счита за реалистично през 1995-1996 г. да бъде увеличен относителният дял на средствата за здравеопазване средно годишно с 20-30%. Смятаме за необходимо да се формират целеви държавни фондове за защита на майчинството и детството и за някои специфични заболявания. Тези фондове могат да се формират за сметка на част от данъците за производство и търговията със спиртни напитки и тютюневи изделия.


6. ПРОГРАМАТА НА ДАР ЗА ЗАЕТОСТТА

Реализацията на индустриалната програма на ДАР, данъчните облекчения при откриване на нови работни места, както и предвижданите от нас инфраструктурни проекти могат да осигурят нови 100-150 хиляди работни места за срок от 2 години.

ДАР ще настоява за приемането на Закон за заетостта и за защита при безработицата, с който да се гарантират мерки не само за "лечение" на последиците от безработицата, а за активно въздействие за разширяване на заетостта и търсенето на работна сила.

Ще се стремим на базата на изяснени национални приоритети в икономиката и на програми за регионално развитие да постигнем съдържателни промени в структурата на професионалната подготовка.

ДАР ще защитава необходимостта от диференцирана социална политика към българската жена.

ДАР е за равни права при равни възможности при образователната, трудовата и социалната реализация на жените, за премахване на скритата трудова дискриминация и за равностойни с мъжете социални и трудови гаранции.

ДАР ще настоява за провеждането на специализирани програми за трудова заетост на лицата с увреждания, за провеждането на умерена държавна протекционистнчна политика към работодателите, към реална и ефективна защита на специализираните предприятия и кооперации.


7. СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ГАРАНТИ ЗА СОЦИАЛЕН МИР

ДАР отчита решаващата роля на синдикатите за запазването на социалния мир и в тази връзка ще гарантира и подпомага развитието на трипартитното сътрудничество.

ДАР е готов за сключването на социален пакт със синдикатите за осъществяването на своевременна превантивна, текуща и последваща социална защита на наемните работници в областта на трудовото и осигурителното право и за приемането на регулиращи механизми за изпреварващ инфлацията растеж на доходите от работна заплата, в т.ч. в отраслите и дейностите на бюджетно финансиране.

ДАР ще постави в своите приоритети съвместните действия със синдикатите за постепенното повишаване на икономическия статус на заетите в професии и отрасли, които допринасят за равновесното икономическо, социално и интелектуално развитие на нацията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 443

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от Закона за изборите на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Георги Миланов Петков, ЕГН 690923ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от Българска отечествена партия "Национален съюз", както следва:

1. В 30 Многомандатен избирателен район - Шумен, на 18 ноември 1994 г. в 19,00 ч.

2. В 8 Многомандатен избирателен район - Добрич, на 18 ноември 1994 г.

3. В 4 Многомандатен избирателен район - Велико Търново, на 17 ноември 1994 г. в 10,30 ч.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрации следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на Георги Миланов Петков в 8 Многомандатен избирателен район - Добрич, в кандидатската листа на Българска отечествена партия "Национален съюз", тъй като тази регистрация приемаме, че е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Българска отечествена партия "Национален съюз" и на Георги Миланов Петков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 444

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителността на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Крум Савов Куманов, ЕГН 400103ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Българска отечествена партия "Национален съюз", както следва:

1. В 29 Многомандатен избирателен район - Хасково.

2. В 6 Многомандатен избирателен район - Враца, на 21 ноември 1994 г. в 13,00 ч.

3. В 26 Многомандатен избирателен район - София-окръг, на 18 ноември 1994 г.

4. В 12 Многомандатен избирателен район - Монтана, на 22 ноември 1994 г.

5. В 17 Многомандатен избирателен район - Пловдив-окръг, на 18 ноември 1994 г. в 14,40 ч.

6. В 16 Многомандатен избирателен район - Пловдив-град, на 18 ноември 1994 г. в 15,50 ч.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрации следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Крум Савов Куманов в 29 Многомандатен избирателен район - Хасково, в 6 Многомандатен избирателен район - Враца, в 26 Многомандатен избирателен район - София-окръг, и в 12 Многомандатен избирателен район - Монтана, в кандидатската листа на Българската отечествена партия "Национален съюз", тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд на Република България.

Препис от решението да се изпрати на Българска отечествена партия "Национален съюз" и на Крум Савов Куманов.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
 
СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 445

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителността на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Йордан Пенков Николов, ЕГН 370509ХХХХ, е регистриран за кандидат за народен представител от името на Българска отечествена партия "Национален съюз" както следва:

1. В 2 Многомандатен избирателен район - Бургас, на 22 ноември 1994 г.

2. В 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч, на 21 ноември 1994 г.

3. В 29 Многомандатен избирателен район - Хасково, на 24 ноември 1994 г.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Йордан Пенков Николов в 29 Многомандатен избирателен район - Хасково, в кандидатската листа на Българска отечествена партия "Национален съюз", тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд на Република България.

Препис от решението да се изпрати на Българска отечествена партия "Национален съюз" и на Йордан Пенков Николов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 446

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Тотка Йорданова Здравкова, ЕГН 490119ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Свободна кооперативна партия, както следва:

1. В 30 Многомандатен избирателен район - Шумен, на 18 ноември 1994 г. в 15,20 ч.

2. В 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч, на 18 ноември 1994 г.

3. В 7 Многомандатен избирателен район - Габрово, на 18 ноември 1994 г.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрации следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Тотка Йорданова Здравкова в 11 Многомандатен избирателен район - Ловеч, в кандидатската листа на Свободна кооперативна партия, тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Свободна кооперативна партия и на Тотка Йорданова Здравкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
 
СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 447

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Теменужка Василева Михайлова, ЕГН 690128ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Партия на собствениците в България, както следва:

1. В 26 Многомандатен избирателен район - София-окръг, на 18 ноември 1994 г. в 18,00 ч.

2. В 13 Многомандатен избирателен район - Пазарджик, на 21 ноември 1994 г.

3. В 20 Многомандатен избирателен район - Силистра, на 18 ноември 1994 г.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрации следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Теменужка Василева Михайлова в 13 Многомандатен избирателен район - Пазарджик, в кандидатската листа на Партия на собствениците в България, тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Партия на собствениците в България и на Теменужка Василева Михайлова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 448

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителността на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Петко Спасов Симонов, ЕГН 550515ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Свободна демократическа партия, както следва:

1. В 26 Многомандатен избирателен район - София-окръг, на 17 ноември 1994 г. в 16,15 ч.

2. В 27 Многомандатен избирателен район - Стара Загора, на 18 ноември 1994 г.

3. В 29 Многомандатен избирателен район - Хасково, на 24 ноември 1994 г.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрации следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Петко Спасов Симонов в 29 Многомандатен избирателен район - Хасково, в кандидатската листа на Свободна демократическа партия, тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд на Република България.

Препис от решението да се изпрати на Свободна демократическа партия и на Петко Спасов Симонов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 449

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителността на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Кирил Йорданов Кърпачев, ЕГН 610821ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Българска отечествена партия "Национален съюз" както следва:

1. В 3 Многомандатен избирателен район - Варна, на 21 ноември 1994 г. в 19,00 ч.

2. В 19 Многомандатен избирателен район - Русе, на 21 ноември 1994 г. в 19,00 ч.

3. В 7 Многомандатен избирателен район - Габрово, на 23 ноември 1994 г.

4. В 24 Многомандатен избирателен район - София-2, на 22 ноември 1994 г.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

С решение N 369 от 25 ноември 1994 г. Централната избирателна комисия е обявила за недействителна регистрацията на Кирил Йорданов Кърпачев в 7 Многомандатен избирателен район - Габрово.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

 РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Кирил Йорданов Кърпачев в 24 Многомандатен избирателен район - София-2, в кандидатската листа на Българска отечествена партия "Национален съюз", тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд на Република България.

Препис от решението да се изпрати на Българска отечествена партия "Национален съюз" и на Кирил Йорданов Кърпачев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 450

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Русин Първанов Русинов, ЕГН 400807ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Съюз на монархическите сили "Царство България" в 17 Многомандатен избирателен район, Пловдив-1 окръг, на 16 ноември 1994 г. и от Федерация "Царство България" в 12 Многомандатен избирателен район, Монтана, на 18 ноември 1994 г.

Тъй като един кандидат за народен представител може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, то последващите му регистрации от името на друга партия или коалиция следва да бъдат обявени за недействителни.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Русин Първанов Русинов от кандидатската листа на Федерация "Царство България" в 12 Многомандатен избирателен район - Монтана.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Федерация "Царство България" и на Русин Първанов Русинов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
 
СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 451

София, 2 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Лозан Георгиев Стоименов, ЕГН 360705ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Коалиция "Патриотичен съюз" в 23 Многомандатен избирателен район - София-1, и от Движение"Напред, България" в 17 Многомандатен избирателен район - Пловдив-окръг, и от същата партия в 29 Многомандатен избирателен район - Хасково.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, то последващите му регистрации от името на друга партия или коалиция следва да бъдат обявени за недействителни.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Лозан Георгиев Стоименов от кандидатската листа на Движение "Напред, България" в 29 Многомандатен избирателен район - Хасково, и в 17 Многомандатен избирателен район - Пловдив-окръг.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Движение "Напред, България" и на Лозан Георгиев Стоименов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 452

София, 5 декември 1994 г.


Централната избирателна комисия, като взе предвид предложението на областния управител - гр. Хасково, изготвено след консултации с упълномощените представители на политическите партии и коалиции и на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове,

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районна избирателна комисия в 29 Многомандатен избирателен район - Хасково, в следния смисъл:

На мястото на председателя Димитър Михайлов Атанасов се определя д-р Иван Йорданов Василев.

На мястото на члена д-р Иван Йорданов Василев - съответно Димитър Михайлов Атанасов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 453

София, 5 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на кандидат за народен представител.


При проверки на кандидатската листа на партия Съюз на монархическите сили "Царство България", регистрирана в Районната избирателна комисия на 27 Старозагорски многомандатен избирателен район, се установи, че вписаната като кандидат за народен представител Лора Дилянова Балабанова, ЕГН 731231ХХХХ, няма навършени 21 години към 18 декември 1994 г. съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗИНПОСК. Предвид гореизложеното и на основание на чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Лора Дилянова Балабанова, ЕГН 731231ХХХХ, като кандидат за народен представител в 27 Старозагорски многомандатен избирателен район в кандидатската листа на Съюз на монархическите сили "Царство България" за избор на народни представители на 18 декември 1994 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 454

София, 5 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Обжалване заличаването на регистриран кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия /РИК/.


Постъпила е жалба от Съюза на демократичните сили /СДС/ срещу заличаване от Районна избирателна комисия на кандидат за народен представител в листата на коалицията в 15 Плевенски многомандатен избирателен район. Молят Централната избирателна комисия да отмени Решение N 53 от 2 декември 1994 г. на РИК - Плевен, като постановено след изтичане на 10-дневния срок за извършване на промени в кандидатските листи на 28 ноември 1994 г.

Жалбата е неоснователна. След направената служебна справка се установи, че кандидатът за народен представител от листата на СДС под N 10 Георги Младенов Младенов е оттеглил съгласието си да бъде издигната кандидатурата му от тази изборна коалиция в 15 Многомандатен избирателен район. Съгласието на кандидата е условие за неговото регистриране съгласно чл. 45, ал. 1, точка 2 от ЗИНПОСК и след като то е оттеглено, независимо от момента, в който е направено оттеглянето му, правилно РИК е заличила направената регистрация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 1, точка 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава Решение N 53 от 2 декември 1994 г. на Районна избирателна комисия на 15 Плевенски многомандатен избирателен район, с което се заличава регистрацията на кандидата за народен представител от кандидатската листа на Съюза на демократичните сили Георги Младенов Младенов в изборите на 18 декември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 455

София, 5 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Промени в кандидатските листи след отпечатване на бюлетините.


Централната избирателна комисия на основание чл. 34, ал 1, точка 1 от ЗИНПОСК

РЕШИ:

След отпечатване на бюлетините с кандидатските листи на партии и коалиции по избирателни райони, настъпилите промени в тях с оглед отпадане на кандидати не е основание да се отпечатват повторно бюлетини с променения състав на кандидатските листи. При гласуването ще се използват отпечатаните бюлетини, като промените в кандидатските листи ще се съобразят от Централната избирателна комисия при разпределение на мандатите след отчитане на изборните резултати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00
07.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължнтелно!