7 май 1991

СОФИЯ, 7 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                               БРОЙ 88 /363/

СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ - ВАРНА, ОТПРАВЕНО КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ, ДВИЖЕНИЯ.


ГРАЖДАНИ,
ГОСПОДА И ДРУГАРИ,

СТРАНАТА НИ ПРЕЖИВЯВА ТРУДЕН ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ - ПРЕХОДА ОТ ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА. В МОМЕНТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА, А СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ СТАВАТ ВСЕ ПО-НЕСИГУРНИ, ПОРАДИ КОЕТО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАРОДА СЕ УСЕЩА ОБРЕЧЕНА НА ГЛАД И БЕЗПЕРСПЕКТПВНОСТ.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА, УВЛЕЧЕНИ ОТ ПАРТИЙНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ, ЗАБРАВИХА, ЧЕ НИЕ ГИ ИЗБРАХМЕ, ЗА ДА ЗАЩИЩАВАТ НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЗЕМА ЖЕСТОКИ РЕШЕНИЯ, КОИТО НИ ПОСТАВЯТ В НЕСИГУРНО ПОЛОЖЕНИЕ И НИ ЛИШАВАТ ОТ БЪДЕЩЕТО. БЕЗРАБОТИЦАТА - ТОЗИ БИЧ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА, ЗАПЛАШВА ХИЛЯДИ РАБОТНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ, МАЙКИ И БАЩИ, МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ. ШИРИ СЕ СПЕКУЛА, ВИЛНЕЕ НЕОБУЗДАНО СТИХИЯТА НА ИНФЛАЦИЯТА И ВИСОКИТЕ ЦЕНИ. НАРАСТВА ПРЕСТЪПНОСТТА И ЛИЧНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ХОРАТА Е ЗАСТРАШЕНА.

РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ ТАЗИ ОБСТАНОВКА, НИЕ, РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ - ВАРНА, И ДРУГИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И СИНДИКАТИ, КЪМ БЕЗПАРТИЙНИ И ЧЕСТНИ ХОРА С ПРИЗИВ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ТРУДОВИТЕ ХОРА, В КОЙТО ДА ВЛЯЗАТ ГРАЖДАНИ И СЕЛЯНИ, РАБОТНИЦИ И ЗЕМЕДЕЛЦИ, СЛУЖИТЕЛИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ПЕНСИОНЕРИ И СТУДЕНТИ, КОИТО НЕЗАВИСИМО ОТ ПАРТИЙНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ СТОЯТ ЗА СИГУРНО И ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

НАШИТЕ ЦЕЛИ СА: НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ЕДИНСТВО, ГРАЖДАНСКИ МИР, ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОНИ, СПРАВЕДЛИВА ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАБОТА ЗА ВСИЧКИ, ЗАЩИТА И СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, ПРАВО НА БЪДЕЩЕ.

НИЕ КАЗВАМЕ "НЕ" НА БЕЗРАБОТИЦАТА, "НЕ" НА ЖАЛКО СЪЩЕСТВУВАНЕ И БЕЗМИЛОСТНО ОГРАБВАНЕ.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ НЕОФАШИЗМА, ЕКСТРЕМИЗМА, ПОЛИТИЧЕСКИЯ ШАНТАЖ.

НИЕ СМЕ ЗА ЕДИНСТВО И ЗАЩИТА НА ТРУДОВИТЕ ХОРА, СЪЗДАТЕЛИ НА БЛАГАТА, НАУКАТА И ПРОГРЕСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ГОСПОДА И ДРУГАРИ, ПРЕДЛАГАМЕ ВИ СЪЗДАВАЙТЕ ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА И СЛЕД МЕСЕЦ ВЪВ ВАРНА ИЛИ НА ДРУГО МЯСТО ДА УЧРЕДИМ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА.

ФИРМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ МОГАТ ДА ВНАСЯТ ЗА СПОНСОРСТВО НА ИНИЦИАТИВАТА СУМИ В ЛЕВОВЕ НА СМЕТКА 185-5-33-22 ДСК ВАРНА. ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 77-56-03 И 45-62-32.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МАШИНОСТРОЕНЕ" ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОТРАСЪЛА.


БЪЛГАРСКОТО МАШИНОСТРОЕНЕ СЕ НАМИРА В СЪСТОЯНИЕ НА ТЕЖКА КАТАСТРОФА. СТОТИЦИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПИРАТ ИЛИ ВЕЧЕ СА СПРЕЛИ РАБОТА. ХИЛЯДИ РАБОТНИЦИ ЗАГУБИХА РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ КЪМ АРМИЯТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ.

ПОРАДИ ИЗБРОЕНИТЕ ПРИЧИНИ ФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МАШИНОСТРОЕНЕ" ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, В КОЯТО ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНАТА СТОПАНСКА НОМЕНКЛАТУРА И ПОДВЕЖДАНЕ ПОД ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ВОДЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯТА КЪМ СТОПАНСКИ БАНКРУТ.

2. НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРАВИТЕЛСТВАТА НА СТРАНИТЕ, ИМАЩИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДЪЛГА В СУРОВИНИ ЗА НАШАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

3. НЕЗАБАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НАШАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

4. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪКРАЩАВАНИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ.

5. УЧАСТИЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА НА ФИРМИТЕ С ОГЛЕД ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРЕСИЧАНЕ ОПИТИТЕ ЗА НЕПОЧТЕНИ КОМБИНАЦИИ ОТ СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛИ ДА ПОДКРЕПЯТ НАШИТЕ ИСКАНИЯ И ДА ИЗРАЗЯТ СОЛИДАРНОСТТА СИ НА СЪБРАНИЯ И МИТИНГИ КОИТО ДА ИЗПРАТЯТ ПРОТЕСТНИ ТЕЛЕГРАМИ ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЯТА, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ С КОПИЕ ДО СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МАШИНОСТРОЕНЕ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". ЗА НАЧАЛНА ДАТА НА ПРОТЕСТНИТЕ АКЦИИ ОБЯВЯВАМЕ 9 МАЙ 1991 ГОДИНА.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА НИ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ПРЕМИНЕМ КЪМ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.

СОФИЯ, 3 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА "ГРАЖДАНСКИ ИСК КЪМ ПАРЛАМЕНТА" /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/, СТАНАЛА ОСНОВА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО "ЗА МОДЕРНО ОБЩЕСТВО".


"БЕЗ ПАРИ ЛИ"?

ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА НА ДВА ПЪТИ ПРОВЕДЕ ЕКСПРОПРИАЦИЯ /"ОДЪРЖАВЯВАНЕ"/ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ У НАС - ПРЕЗ 1947 Г.  И ПРЕЗ 1990 Г. ВТОРОТО БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО ЧРЕЗ ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В КОНСТИТУЦИЯТА. ОБЩЕСТВЕНАТА, ОБЩОНАРОДНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРОМИШЛЕНИТЕ ОБЕКТИ БЕШЕ ОТНЕТА. ЧРЕЗ "ПОПРАВКИТЕ" В КОНСТИТУЦИЯТА СОБСТВЕНИК НА ТЕЗИ ОБЕКТИ СЕ ОКАЗА "ДЪРЖАВАТА".

НЯКОИ ПИТАТ ИМА ЛИ РАЗЛИКА ДАЛИ ЩЕ Е "ОБЩОНАРОДНА", ИЛИ ЩЕ Е "ДЪРЖАВНА" ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ? ИМА РАЗЛИКА, ДЪЛБОКОУВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛЮ. АКО Е "ДЪРЖАВНА", АПАРАТЪТ ЩЕ Я "ВЪЗЛОЖИ" САМ НА СЕБЕ СИ, АКО Е "ОБЩОНАРОДНА", ЩЕ МОЖЕШ ДА ПРЕЖИВЕЕШ НЯКАК СИ И ТИ. ПОЛАГАТ ТИ СЕ АКЦИИ В НАШАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

ДРУГИ ПИТАТ: "БЕЗ ПАРИ ЛИ? Е КАК ТАКА БЕЗ ПАРИ?"

ЗАЩО УВАЖАЕМИЯТ ЧИТАТЕЛ СМЯТА, ЧЕ МУ ИЗЛИЗА ТОЛКОВА "БЕЗ ПАРИ", НИМА ТОЙ ВЕЧЕ НЕ СИ Е ПЛАТИЛ? НИМА ВЕЧЕ НЕ Е НАПРАВИЛ СВОИТЕ ВНОСКИ? НАЛИ ЦЯЛОТО НИ НЕДОВОЛСТВО ОТ ИЗМИНАЛИТЕ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ БЕШЕ, ЧЕ ВМЕСТО ДА ПОЛУЧАВАМЕ ИЗРАБОТЕНИТЕ ОТ НАС ПРИМЕРНО 1200 ЛВ., НИЕ ПОЛУЧАВАХМЕ ПО 200? ЗА ОСТАНАЛИТЕ СЕ КАЗВАШЕ "С ТЯХ НИЕ СТРОИМ НЕОБХОДИМАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО. ПРЕВРЪЩАМЕ БЪЛГАРИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКА, ИЗОСТАНАЛА СТРАНА, В ИНДУСТРИАЛИЗИРАНА".

МОЯТА СОБСТВЕНОСТ - МОЕ ПРАВО!

ЕТО СЪЩИТЕ ТЕЗИ ВНОСКИ, ТОЗИ, КОЙТО ГИ Е ПРАВИЛ, СЕГА ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯТА ДА ГИ ПОЛУЧИ КАТО АКЦИИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА. И ОТТУК НАТАТЪК ДА РЕШИ КАКВО ДА ПРАВИ С ТЯХ: ЩЕ ГИ ПРОДАДЕ ЛИ, ЩЕ ГИ ВЛОЖИ ЛИ В БАНКА, ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ АКЦИОНЕР, ИЛИ ЩЕ НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА ЛЮБИМАТА СИ ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ЗА БРОЕНИ МЕСЕЦИ ЕДНИ ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ, А ДРУГИ ЩЕ ЗАГУБЯТ. НОРМАЛНО. ВРЪЩАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА НА НЕЙНИЯ ЗАКОНЕН СОБСТВЕНИК Е ВСЪЩНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯТА. ТОВА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ ОТТУК НАТАТЪК НА КАКВАТО И ДА БИЛО ПРОГРАМА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. НАПРОТИВ, НЕИМОВЕРНО Я УЛЕСНЯВА.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИХ ИСКАЛ ДА ОСТАВЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ АЗ САМИЯТ ПРЕДЛАГАМ НЯКАКВА "ПРОГРАМА". ТОВА Е В КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИКОНОМИСТИТЕ. В МОЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБАЧЕ Е ДА ДЪРЖА НА ПРАВАТА СИ НА СОБСТВЕНИК, КОИТО СЪСТАВЛЯВАТ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНАТА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНСКИТЕ МИ, ОТ ЧОВЕШКИТЕ МИ ПРАВА.

И ТАКА, ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТИ, ЧИЕТО ИЗГРАЖДАНЕ ВЕЧЕ Е ПЛАТЕНО, СЕ ИЗВЪРШВА, БЕЗ ТЕЗИ ОБЕКТИ ДА БЪДАТ ПЛАЩАНИ ВТОРИ ПЪТ OТ СОБСТВЕНИЦИТЕ. ПРОСТО СЕ РАЗДЕЛЯТ АКЦИОНЕРНО НА ДЯЛОВЕ.

И НА КОГО ТРЯБВА ОТНОВО ДА ПЛАТИМ
КОЙ "СЪБИРА ПАРИТЕ"? ДЪРЖАВАТА? КОЙ Е "ДЪРЖАВАТА"?
"ДЪРЖАВАТА" НЕЩО ИЗВЪН НАЦИЯТА ЛИ Е? НЕЩО "НАД НЕЯ"? ГОСПОДАРИТЕ, АПАРАТЪТ?

В ТУРСКО ВРЕМЕ Е ИМАЛО ДАНЪК "ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЗЪБИТЕ". ВЕДНЪЖ ТИ ИЗЯЛИ ОБЯДА, А ПОСЛЕ ТИ ИСКАТ ДАНЪК, ЧЕ ДОКАТО ЯЛИ, СИ ИЗТРИВАЛИ ЗЪБИТЕ.

НАШИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА ПРЕСТАНЕ ДА МИСЛИ СРЕДНОВЕКОВНО.
РАЗНАСЯТ СЕ ИСКАНИЯ: "НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КАТАСТРОФАТА ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА СМЕТКА!" ЧЕ ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ - НЯМА ДА СТАНЕ. НО ПЪК И ДА БЪДАТ НАГРАДЕНИ ЗА ТАЗИ КАТАСТРОФА, КАТО ИМ ПРЕДОСТАВИШ ЕДИНСТВЕНО ТЕ ДА ИЗВЛЕКАТ ПОЛЗА ОТ "ПРИВАТИЗАЦИЯТА" И ДА ВЪВЛЕКАТ БЪЛГАРИЯ В ЕДИН НЕЛЕЧИМ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ ...Е, МНОГО Е! ЦИРК ЛИ, ПРИЧУДЛИВ ТЕАТЪР НА АБСУРДА Е НАШАТА СТРАНА?

АКО ТОВА БЕШЕ ПЪТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА - НЕКА ГО НАПРАВИМ. НО ТОВА Е ТИПИЧНИЯТ МОДЕЛ НА СТРАНА ОТ "ТРЕТИЯ СВЯТ". ТОВА ЗАТВАРЯ БЪДЕЩЕТО, НАДЕЖДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. "ГРЕШКИТЕ" И "ДЕФОРМАЦИИТЕ" НА МИНАЛОТО КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЪВЪРШЕНО СЪЩИТЕ МУ ТЕНДЕНЦИИ ЩЕ СЕ УТВЪРДЯТ КАТО ОКОНЧАТЕЛНА ГРЕШКА И БЕЗНАДЕЖДНА ДЕФОРМАЦИЯ НА НАШИЯ НАРОД.

ВСИЧКИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СМЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ОБЩЕСТВО БЕЗ СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, С НАЛИЧНА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН, С МАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СМЕ ОТ БЪРЗО ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА.

ДОТУК СТАВАШЕ ВЪПРОС ЕДИНСТВЕНО ЗА ПРИНЦИПА НА БЪДЕЩАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ. КОНКРЕТИЗИРАНЕТО МУ В ПРАВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТ ИЗИСКВА МНОГО РАБОТА ОТ СТРАНА НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. СЪЩЕСТВУВАТ ВАРИАНТИ, ЕСТЕСТВЕНА Е БОРБАТА ЗА РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ.

НО ВЪПРОСЪТ ДАЛИ НОМЕНКЛАТУРАТА ИМА ПРАВО ДА ЕКСПРОПРИИРА /"ОДЪРЖАВЯВА"/ ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДА СИ Я ПОДЕЛИ, ИМА ЕДНОЗНАЧЕН ОТГОВОР. ПОЗИЦИЯТА, КОЯТО НЕ РАЗРЕШАВА ТОВА ДА СТАНЕ, НЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ТАКСУВАНА КАТО "ОЩЕ ЕДНО МНЕНИЕ". ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИ ЗАКОННИЯ СОБСТВЕНИК, Т.Е. ДА ОТМЕНИ "ОДЪРЖАВЯВАНИЯТА" НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 1947 И 1990 Г. И ТОВА НЕ Е "МНЕНИЕ", А КАТЕГОРИЧЕН ГРАЖДАНСКИ ИСК КЪМ НАШЕТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ЗАКОННИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ВСТЪПИЛИ В СВОИТЕ ПРАВА И НАТОВАРЕНИ С ОТГОВОРНОСТТА ЗА СОБСТВЕНАТА СИ СЪДБА, ЩЕ СЪУМЕЯТ ДА НАМЕРЯТ НАЧИН
/ИЛИ АКО НЕ НАМЕРЯТ, НЯМА НА КОГО ДА СЕ СЪРДЯТ/ "ПРЕХОДЪТ" ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОК КЪМ ТЯХ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА.

СОФИЯ, НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА "НЕОКОМУНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ", ПОДГОТВЕНА ОТ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МИТИНГА НА СДС НА 10 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ, НОСЕЩ ДАТА 19 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА, СЕ СЪХРАНЯВА В АРХИВА НА НДП И СЕ ПУБЛИКУВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ.


НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ГОВОРИ!... СЛЕД ВНИМАТЕЛНО И ПОДРОБНО СЪБИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТИТЕ ОТ СЪБИТИЯТА СТАНАЛИ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10 HOEMBРИ ДО 12 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., И КОНКРЕТНИТЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА "КОМИСИЯ-ВОС" КЪМ НДП, СЪС СЕКРЕТАР /НЕ СЕ ЧЕТЕ/, ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ СЛЕД ПРЕЦИЗЕН АНАЛИЗ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ ЗАЯВЯВА НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ: ВНИМАНИЕ! НЕОКОМУНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ!...

В ХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Е ПЛАН-ПРОГРАМА /ПО СИСТЕМАТА "ДОМИНО"/ НА БКП, МВР, БЗНС И КРЕАТУРНИТЕ ИМ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ЧРЕЗ КОМУНИСТИТЕ-"РЕФОРМАТОРИ"-АНТИЖИВКОВИСТИ И ПСЕВДОИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ БЕЗПАРТИЙНИ "ДЕМОКРАТИ", НАД 90 % ОТ КОИТО СА ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА БКП ИЛИ БЗНС, БЪРЗАТ ДА ОФОРМЯТ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НЕОКОМУНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ.

БКП, МВР И БЗНС СА В ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА АТАКА, ЦЕЛЯЩА ДА БЪДЕ ОВЛАДЯН ОТВЪТРЕ ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС У НАС И ДА БЪДЕ НАПРАВЛЯВАН В НЕОБХОДИМАТА ПОСОКА, ПРИКРИТИ ЗАД ИЛИ ДЕЙСТВАЩИ СЪВМЕСТНО С БИВШИТЕ СИ ПРОТИВНИЦИ КОМУНИСТИТЕ-"РЕФОРМАТОРИ"-АНТИЖИВКОВИСТИ И ПСЕВДОИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ БЕЗПАРТИЙНИ "ДЕМОКРАТИ", ЧИЯТО НРАВСТВЕНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ СА ФОРМИРАНИ ОЩЕ В РАННАТА ИМ МЛАДОСТ ОТ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ИДЕОЛОГИЯ И ДИМИТРОВЩИНАТА В БЪЛГАРИЯ.

ФОРМИРАЩИЯТ СЕ НЕОКОМУНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ СИ Е ПОСТАВИЛ ЗА ЦЕЛ "ДА ОБЛЕЧЕ" ПРЕСТЪПНАТА, ТОТАЛИТАРНА КОМУНИСТИЧЕСКА ИДЕЯ С ПРИНЦИПИТЕ [И] ТРАДИЦИИТЕ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ПОСТИНДУСТРИАЛНА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА СИСТЕМА И ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКАТА Й ПОМОЩ ДА УТВЪРДИ ЕДНО НОВО ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАГУБИЛАТА НАРОДНО ДОВЕРИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПЛАН КОМУНИСТИЧЕСКА ИДЕОЛОГИЯ.

ДОПУСКАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА МЕЖДУ ПЕКИН, МОСКВА И СОФИЯ ДА ИМА ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ "ОПИТНО ЗАЙЧЕ" ЗА НЕОКОМУНИЗЪМ, КОЙТО СЛЕД СТАБИЛИЗИРАНЕТО МУ ДА БЪДЕ ИЗНЕСЕН В НЕДАЛЕЧНО ВРЕМЕ И В ДРУГИ СТРАНИ, КЪДЕТО КОМУНИСТИТЕ-ФАНАТИЦИ, ОЗЛОБЕНИ ОТ ЗАГУБЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ, ДА СЕ ХВАНАТ ОТНОВО "НА РАБОТА" ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА МЪРТВОРОДЕНАТА СИ ИДЕЯ ЗА ФИЗИЧЕСКО, УМСТВЕНО И СОЦИАЛНО "РАВЕНСТВО".

ЕВРОПО, ЩЕ ОТГЛЕДАШ ЛИ НОВИЯ КАИН - НЕОКОМУНИЗМА, КОЙТО ФОРМИРАТ СЪЗНАТЕЛНО ИЛИ НЕСЪЗНАТЕЛНО КОМУНИСТИТЕ-"РЕФОРМАТОРИ"-АНТИЖИВКОВИСТИ И ПСЕВДОИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ БЕЗПАРТИЙНИ "ДЕМОКРАТИ" С АНТИКОМУНИСТИЧЕСКО ДЪРДОРЕНЕ, РАЗДВИЖИЛИ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТ 2-3-4 ГОДИНИ, БЕЗ ДА ПОДКРЕПИШ РЕШИТЕЛНО САМО ОНЕЗИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, ОБОСОБИЛИ СЕ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА БАЗАТА НА ДОКАЗАНА ОТ ТЯХ ПОЛИТИЧЕСКА СЪВЕСТ И ПРОЗРЕНИЕ ОЩЕ ПО ВРЕМЕТО НА СИЛАТА И РАЗЦВЕТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА И ОБЯВИЛИ ИДЕОЛОГИЯТА Й ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНА?

* * *

I. "КОМИСИЯ-ВОС" КЪМ НДП Е НАТРУПАЛА ДОСТАТЪЧНО ФАКТИ, ДОКАЗВАЩИ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ФОРМИРА НЕОКОМУНИЗЪМ, КОЙТО ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ОВЛАДЕЕ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ДВИГАТЕЛЯ НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО У НАС. ЕТО НЯКОИ ФАКТИ, ПОДКРЕПЯЩИ НЕОПРОВЕРЖИМО ГОРНОТО ТВЪРДЕНИЕ, ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП С ПОЧТИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 3-10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. В СОФИЯ:

1. ПЕТКО СИМЕОНОВ - БИВШ КОМУНИСТ /СТАЛИНИСТ/, ЗАЯВЯВА ЛИЧНО НА Г-Н НИКОЛА ПОПОВ /ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НДП/: "ЗА ВАС МЯСТО ПРИ НАС НЯМА, ВИЕ НЯМА ДА ГОВОРИТЕ НА МИТИНГА, КОЙТО ОРГАНИЗИРАМЕ ЗА 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г."

2. ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ - КОМУНИСТ-РЕФОРМАТОР /БИВШ АКТИВЕН КОМСОМОЛСКИ СЕКРЕТАР ОТ ОКРЪЖНО НИВО/, ЗАЯВЯВА ПО ТЕЛЕФОНА НА Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ /ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НДП/: "ОТ МЕН НЕ ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ СЕ РАЗРЕШИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ДА СЕ ИЗКАЖЕ НА МИТИНГА, КОЙТО ОРГАНИЗИРА СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ЩЕ ВИДЯ КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ. ОБАДЕТЕ МИ СЕ ПАК КЪМ СРЯДА-ЧЕТВЪРТЪК /6-7 ДЕКЕМВРИ 1989 Г./". СЛЕД 6 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. НЕ БЕ ВЪЗМОЖНО ИЗОБЩО ЖЕЛЕВ ДА БЪДЕ НАМЕРЕН ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ОТКРИТ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ В СОФИЯ...

3. СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ - РЕФОРМАТОР? ИЛИ НЕОКОМУНИСТ? ТВЪРДИ, ЧЕ Е БЕЗПАРТИЕН. ПОСЕТЕН В ДОМА МУ ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕ ОТ СДС, СЛЕД КАТО МУ Е ПРЕДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ N 2 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. НА НДП, ЗАЯВЯВА НА Г-Н ПОПОВ: "РАЗБЕРЕТЕ БЕ, ХОРА, ОТ МЕН НЕ ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ БЪДЕТЕ В СДС, А ОЩЕ ПО-МАЛКО ДАЛИ ЩЕ ВИ БЪДЕ ДАДЕНО ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗКАЖЕТЕ НА МИТИНГА, КОЙТО ОРГАНИЗИРАМЕ."

4. ПЕТЪР БЕРОН - ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ-ДЕМОКРАТ /ПАРТИЕН ЧЛЕН? ИЛИ НЕ? /, ЗАЯВЯВА НА Г-Н ГОГОВ ЕДИН ЧАС ПРЕДИ МИТИНГА НА 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ВЪТРЕ В ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА ХРАМ-ПАМЕТНИКА "АЛ.НЕВСКИ": "РЕШЕНО Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НДП ДА НЕ СЕ ИЗКАЗВА НА НАШИЯ МИТИНГ", СЛЕД КОЕТО Г-Н ГОГОВ ГО Е ПОПИТАЛ: "ОТ КОГО Е РЕШЕНО?", А ПЕТЪР БЕРОН ОТГОВОРИЛ: "ОТ ВСИЧКИ! И РАЗБЕРЕТЕ МЕ, ОТ МЕН НЕ ЗАВИСИ!". ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА НДП Г-Н ГОГОВ Е ПРОДЪЛЖИЛ ДА РАЗГОВАРЯ С БЕРОН, КАТО МУ Е КАЗАЛ, ЧЕ ТЕ КАТО СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СА ДЛЪЖНИ ДА ДАДАТ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ПРАВОТО НА ИЗКАЗВАНЕ, НА КОИТО ДУМИ БЕРОН Е ОТГОВОРИЛ: "ГОГОВ, АКО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА МЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ И ДА НАСТОЯВАТЕ ЗА ПРАВО НА ИЗКАЗВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ИМЕТО НА НДП, НЯМА ДА РАЗГОВАРЯМ ПОВЕЧЕ С ВАС!..."

5. ГЕОРГИ СПАСОВ - НЕОКОМУНИСТ /БИВШ КОМУНИСТ, РЕФОРМАТОР-АНТИЖИВКОВИСТ/, С НЕГО НЕ Е РАЗГОВАРЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НДП.

6. РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ И ГЕОРГИ АВРАМОВ - НЕОКОМУНИСТИ!...

* * *

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НДП, ПРИСЪСТВАЛИ НА МИТИНГА, ОРГАНИЗИРАН ОТ СДС НА 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., СТАНАХА СВИДЕТЕЛИ НА ГРОЗНА СЦЕНА НА "ДЕМОКРАЦИЯ", РАЗИГРАЛА СЕ ДО ТРИБУНАТА: НЕПРЕКЪСНАТИ РАЗПРАВИИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА МИТИНГА И ЧЛЕНОВЕ НА НЕЗАВИСИМИ КОМИТЕТИ И ПАРТИИ, КОИТО ИСКАХА И НАСТОЯВАХА ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ИЗКАЗВАНЕ. НО УЛОВЕНИ ПЛЪТНО ЗА РЪЦЕ, МЛАДЕЖИ ОТ ПАРТИЙНАТА ШКОЛА В СОФИЯ, КОИТО БЯХА ОБИКОЛИЛИ ТРИБУНАТА, НЕ ДОПУСКАХА НИКОГО ДО НЕЯ. ТЕ БЯХА РАЗПОЗНАТИ ОТ ГРАЖДАНИ, С ЧИИТО ИМЕНА И АДРЕСИ КАТО НАШИ СВИДЕТЕЛИ РАЗПОЛАГАМЕ.

ОТ ЦИТИРАНИТЕ РАЗГОВОРИ, НАБЛЮДАВАНАТА СЦЕНА, А И АКО ПРИБАВИМ НЕПУБЛИКУВАНИТЕ ФАКТИ, ДОСТАВЕНИ ОТ "КОМИСИЯ-ВОС", ПОЛИТИЧЕСКАТА КАРТИНА СТАВА ПРОЗРАЧНО ЯСНА И МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ СЛЕДНИЯТ ИЗВОД: СПОМЕНАТИТЕ ЛИЧНОСТИ, ПРЕДСТАВЯЩИ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ, ПО НЯКАКЪВ НА ПРЪВ ПОГЛЕД НЕОБЯСНИМ НАЧИН СА ИГНОРИРАЛИ НАЙ-ПЕРФИДНО ОТ УЧАСТИЕ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ И НЯКОИ НЕЗАВИСИМИ КОМИТЕТИ, КЛУБОВЕ И СДРУЖЕНИЯ В СТРАНАТА ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ И ДОСТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И СИНХРОНИЗИРАНО ОПРЕДЕЛЯТ КОЙ МОЖЕ И КОЙ НЕ МОЖЕ С НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗКАЗВА НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТ ТЯХ МИТИНГ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.

МАЛКО Е ДА СЕ ПРЕДПОЛОЖИ, ЧЕ ТЕЗИ ФАКТИ СА ПРОЯВА НА НЕРАЗУМНОСТ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТ, КАТО СЕ ИМАТ ПРГДВИД ЛИЧНИТЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАЧЕСТВА НА СПОМЕНАТИТЕ ЛИЦА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ЧИИТО ИЗКАЗВАНИЯ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО ТОЗИ МОМЕНТ СА БЕЗСПОРНО РЕФОРМАТОРСКИ И АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ, НО ЗА КАКВА И ЗА КОГО ДЕМОКРАЦИЯ ПРОПОВЯДВАТ, НДП ОЩЕ СЕ ВЪЗДЪРЖА ДА ОПРЕДЕЛИ!...

* * *

II. НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НА 12 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., СЛЕД ПРОУЧВАНЕ НА ИЗБРОЕНИТЕ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ФАКТИ /Т. I/ И ПРЕДПАЗВАЙКИ СЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДА НЕ ПРИЛОЖАТ И КЪМ НДП ПЛАН-ПРОГРАМАТА "ДОМИНО" ИЛИ РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА ДА НЕ ОРГАНИЗИРАТ СРЕЩУ НДП ПЛАНИРАНИ АКЦИИ, ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА СЕ УСТАНОВИ В "ЗОНАТА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО МЪЛЧАНИЕ" СЛЕД 12 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ:

1. НЕПРЕКЪСНАТИ ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ НАПАДКИ В БЪЛГАРСКИЯ ПЕЧАТ /В. "ТРУД" - 22 НОЕМВРИ 1989 Г., В. "РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО" - 8 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., В. "БАЛКАНСКО ЗНАМЕ" - ГР. ГАБРОВО И ДРУГИ КЛАКЬОРСКИ ВЕСТНИЧЕТА/ КЪМ ЕДИНСТВЕНИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ЯВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ.

2. НАЛИЦЕ Е ПЪЛНО МЪЛЧАНИЕ ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДВАТА ОФИЦИАЛНО ПРЕДАДЕНИ НА ВЛАСТИТЕ ДОКУМЕНТА, ОБЯВЯВАЩИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ФАКТА, ЧЕ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА В СЪВРЕМЕННИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ НА СТРАНАТА НИ: ПИСМО-ОТГОВОР N 1 ОТ 23 НОЕМВРИ 1989 Г. ДО В. "ТРУД" И УВЕДОМИТЕЛНОТО НИ ПИСМО N 1 ОТ 28 НОЕМВРИ 1989 ГОД. ДО ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА HP БЪЛГАРИЯ.

3. ИГНОРИРАНЕТО НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ОТВОРЕН ЗА УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ НОВИ ПАРТИИ И НЕЗАВИСИМИ ДВИЖЕНИЯ.

4. ОТКАЗАНОТО НА НДП ДЕМОКРАТИЧНО ПРАВО И НЕИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ДА ПРИСЪСТВА В ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "БЛОК ОТ ИЗКАЗВАНИЯ" ЗА МИТИНГА НА 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ПОДГОТВЕН ОТ СДС, В АПАРТАМЕНТА НА НЕОКОМУНИСТА СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ, КЪДЕТО Е ПРИСЪСТВАЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА НДП Г-ПОПОВ /5 ДЕКЕМВРИ 1989 Г./.

5. УМИШЛЕНО ИЛИ НЕУМИШЛЕНО, ВРЕМЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ КОЕ ОТ ДВЕТЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ Е ВЯРНО, МАНИПУЛИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НДП /Г-Н ПОПОВ И Г-Н ГОГОВ/, В РАЗГОВОРИТЕ ИМ С ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ И ОСОБЕНО ПРИ ТРИБУНАТА В ДЕНЯ НА МИТИНГА - 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ПРЕД СВИДЕТЕЛИ.

* * *

III. "КОМИСИЯ-ВОС" ПРЕДАДЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПРИЯТЕЛСКИ РАЗГОВОРИ С РАБОТЕЩИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЧЕ VI-ТО ПОЛИТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕ Е РАЗФОРМИРОВАНО, А РЕОРГАНИЗИРАНО ЗА БОРБА С ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА. НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ПРЕДПОЛОЖИ КОЛКО ЛЕСНО "ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЖБИ" БИХА МОГЛИ ДА ПРОВОКИРАТ ЕКСТРЕМИЗЪМ ИЛИ ТЕРОРИЗЪМ, КАТО ПОДХВЪРЛЯТ "НЕЩО" ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН НА НЯКОГО, ЗА ДА БЪДЕ ОБВИНЕН ТОЙ ИЛИ ДВИЖЕНИЕТО, КЪМ КОЕТО ПРИНАДЛЕЖИ, СЪОТВЕТНО В ЕКСТРЕМИЗЪМ, ТЕРОРИЗЪМ ИЛИ ДОРИ ВЪВ ФАШИЗЪМ. ГОВОРИ СЕ, МОЖЕ И ДА СА СЛУХОВЕ, ЧЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1-15 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. НА НЯКОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БКП ДОПЪЛНИТЕЛНО Е БИЛО ЗАЧИСЛЕНО И ОРЪЖИЕ.

"КОМИСИЯ-ВОС" ИЗДИРВА ФАКТИ /И ТЯ ЩЕ ГИ ПРЕДСТАВИ/, ЗА ДА ПОТВЪРДИ ТЕЗИ СВОИ СВЕДЕНИЯ. ТЯ СЧИТА, ЧЕ СЛЕД 15 ЯНУАРИ 1990 Г. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НДП Е ЗАДЪЛЖЕН ДА РЕАГИРА СВОЕВРЕМЕННО ПРИ ВСЕКИ ОПИТ ДА БЪДЕ УНИЖАВАНА ИЛИ ИЗОЛИРАНА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ.

ПРИЕ СЕ, ЧЕ ИМА ДОСТАТЪЧНО ФАКТИ, КОИТО НДП, СЛЕД КАТО ГИ СЪОБЩИ НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ СИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - ЕКСТРАДИРАНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕМИГРАНТИ, МОЖЕ В ПОДХОДЯЩ МОМЕНТ ДА ГИ РАЗПРОСТРАНИ В ПИСМЕНА ФОРМА НЕ САМО СРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА НДП, НО И ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ.    

* * *

IV. НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НЯМА ОПАСЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВА ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА И КОГА. ТЯ ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ Е СЪЩЕСТВУВАЛА ПОЧТИ 12 ГОДИНИ /ОТ 1978 Г./ И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНО ДОРИ В СЛУЧАЙ НА РЕПРЕСИИ, ЗАЩОТО ОСНОВНИТЕ Й СТРУКТУРИ СА ИЗГРАДЕНИ НА ТРИ ВЗАИМНОЗАМЕНЯЕМИ НИВА, ПРОЕКТИРАНИ ДА ДЕЙСТВАТ И ПРЕЗ XXI ВЕК.

ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪПРОС, КОЙТО Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА НДП, Е КАКЪВ ТИП ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ УСТАНОВЕНА В БЪЛГАРИЯ: ДЕМОКРАЦИЯ ПО ЕВРОПЕЙСККИ ОБРАЗЕЦ ЛИ, ЗА КАКВАТО СЕ БОРИ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, ИЛИ ПСЕВДОДЕМОКРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОХОДИЛИ ОТ 2-3-4 ГОДИНИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И ДЕМОКРАТИ, ИЛИ ДЕМОКРАЦИЯ, ОФОРМЕНА И НАПРАВЛЯВАНА ОТ КОМУНИСТИТЕ-"РЕФОРМАТОРИ"-АНТИЖИВКОВИСТИ, Т.Е. НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ.

* * *

V. НДП ПРЕДУПРЕЖДАВА: НАРОДЕ БЪЛГАРСКИ, НЕ ПРЕСИЧАЙ НА ЧЕРВЕН СВЕТОФАР! ЩЕ БЪДЕШ БЛЪСНАТ ОТНОВО ОТ МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО ЗА НОВИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАПРЕД В ПОГРЕШНА ПОСОКА! БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН В ИЗБОРА СИ КОИ ТВОИ ИЗБРАНИЦИ КАКЪВ ТИП ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ УСТАНОВЯТ В БЪЛГАРИЯ! ПРЕЦЕНИ ДОБРЕ НА КОЯ ПАРТИЯ ЩЕ СЕ ДОВЕРИШ! И АКО СЕ СТРЕМИШ КЪМ ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, НЕ ДАВАЙ ГЛАСА СИ ЗА ТЕЗИ, КОИТО 45 ГОДИНИ ТИ ГОВОРЕХА САМО В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ, КАТО ТЕ ДОВЕДОХА ДО МОРАЛНА, ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КАТАСТРОФА! НЕ ДАВАЙ ГЛАСА СИ И НА ТЕЗИ КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗБОРИТЕ, ОБЕДИНЕНИ ОТ ОБЩА ИЗБОРНА ЛИСТА С ТЯХ!

* * *

VI. НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕ ОФОРМЯЩИЯТ СЕ НЕОКОМУНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ ДА ПРОДЪЛЖИ ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ФИЛОСОФСКИ ВЪЗГЛЕДИ, ПРИКРИТИ ЗАД ГЪРБА НА КОМУНИСТИТЕ-РЕФОРМАТОРИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ-ДЕМОКРАТИ И НОВОРОДЕНИТЕ НЕОКОМУНИСТИ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА ПОДОБНА НА БУКУРЕЩ ВЪЗМОЖНОСТ /С МНОГО КРЪВ/, НЕОКОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ВТОРИЯ И ТРЕТИЯ ЕШЕЛОН НА ВЛАСТТА ДА СЕ САМОРАЗПРАВЯТ С ПЪРВИЯ ЕШЕЛОН НА БКП - КОМУНИСТИТЕ-ЖИВКОВИСТИ, А ПОКРАЙ ТЯХ И С НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ ОТ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ.

ЕВРОПО, НИМА ЩЕ ОТГЛЕДАШ И УКРЕПИШ ЧРЕЗ ТВОИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ТРАДИЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОМОЩ НЕОКОМУНИЗЪМ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, КОЙТО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЪЗДАДЕ НОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ЗА СВЕТА, ТОЗИ ПЪТ - НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ!...

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:

ПЕТЪР ГОГОВ, НИКОЛА ПОПОВ, ВАНО БАНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИ КОДЕКС" /ЧАСТ ДЕВЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


10. ЧЛЕН 57: ДА СЕ ОТМЕНИ ТАЗИ ПОСТАНОВКА, ОПРЕДЕЛЯЩА КРИТЕРИИТЕ, КОИТО ФИРМИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СВОИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ. ДОКАТО ПООТДЕЛНО КРИТЕРИИТЕ ОТРАЗЯВАТ СЪБИТИЯТА ОТ ПАЗАРА, КОИТО МОГАТ ДА ПОВЛИЯЯТ ВЪРХУ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО, А ОТТУК И ВЪРХУ ЦЕНИТЕ, ОТ ФАКТА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА ЗАДАВА КРИТЕРИИ, СЛЕДВА, ЧЕ ТЯ ЩЕ ИМА ВЛАСТ ДА НАБЛЮДАВА ЦЕНИТЕ НА ПАЗАРА И ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ТОВА ДАЛИ ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЪСТАВЕН ПРОДУКТ НА ЗАДАДЕНИТЕ КРИТЕРИИ. ТАКОВА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ПО ФОРМУЛА НЯМА МЯСТО В ЕДНА СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ЦЕНИТЕ НА ПАЗАРА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО, ДЕЙСТВАЩИ ПОСРЕДСТВОМ ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ. ДЪРЖАВАТА НЕ ИЗПЪЛНЯВА НИКАКВИ ФУНКЦИИ И НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ДЕЙСТВИЕТО НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

11. ЧЛЕН 58: ДА СЕ ОТМЕНИ ТАЗИ ПОСТАНОВКА, КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ОПРЕДЕЛИ КАК СЕ ФОРМИРАТ, РЕГИСТРИРАТ И ПРИЛАГАТ ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ "С ОСОБЕНО ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КАКТО И ЦЕНИТЕ НА НЯКОИ СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ". ТАКОВА ДЪРЖАВНО ВМЕШАТЕЛСТВО В ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ ЩЕ ВЪВЕДЕ ДЕФОРМАЦИИ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, КОИТО ЩЕ НАРУШАТ НЕЙНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ. ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ПЕРИОД, КОГАТО МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯТ В ШИРОКИ ГРАНИЦИ, ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ПО-ДОБРЕ, АКО СЕ ОСИГУРЯТ ДОБАВКИ КЪМ ДОХОДИТЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ПОД ЧЕРТАТА НА БЕДНОСТТА. ПРИ ТОВА ПОСЛЕДНИЯ СЛУЧАЙ И ОБЩАТА ЦЕНА ЩЕ БЪДЕ ПО-МАЛКА, ОТКОЛКОТО ЗАГУБАТА НА ПЕЧАЛБИ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА НА ДЕФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЦЕНОВИЯ КОНТРОЛ.

12. ЧЛЕН 59: ДА СЕ ОТМЕНИ ТОЗИ ЧЛЕН, КОЙТО УРЕЖДА КАК ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЦЕНИТЕ НА ВНОСНИТЕ СТОКИ.

13. ЧЛЕН 60: ДА СЕ ОТМЕНИ ТОЗИ ЧЛЕН, КОЙТО ЗАДЪЛЖАВА ФИРМИТЕ ДА ДЕПОЗИРАТ ЦЕНОРАЗПИСИ В ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ПО ЦЕНИТЕ. НЕ БИВА ДА ИМА НИКАКЪВ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА; В ЕДНА ОТВОРЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЦЕНОРАЗПИСИТЕ БЪРЗО СТАВАТ НЕАКТУАЛНИ С ДЕЙСТВИЕТО /ЧРЕЗ ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ПАЗАРА/ НА СИЛИТЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО.

14. ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДОБНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ДА СЕ ОТМЕНЯТ ЧЛЕНОВЕ 61 62, 63 И 64, КОИТО ЗАДАВАТ ФОРМУЛИРОВКИ ЗА ЦЕНИТЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ, КУЛИНАРНИТЕ И БАКАЛСКИТЕ СТОКИ, ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ, ЗА ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО НА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ, ЗА ЦЕНИТЕ    НА ПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ. ЧЛЕН 64 НАРЕЖДА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ДА УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРАВИЛНОТО ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ. ОЧЕВИДНО ТАЗИ УРЕДБА И ОСОБЕНО ЧЛЕН 64 СА НЕДОПУСТИМИ В КОНТЕКСТА НА ЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, В КОЯТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД СИГНАЛИТЕ НА ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ В СВОБОДНИЯ ПАЗАР, КЪДЕТО ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО СИ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ПРИ ОФОРМЯНЕТО НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ.

15. ЧЛЕН 78/3/:    ДА СЕ ОТМЕНИ, КАКТО БЕ РАЗГЛЕДАНО ПО-ГОРЕ.

16. ЧЛЕН 82/1/:    ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ФРАЗАТА "СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН".

17. ЧЛЕН 82/2/:    ДА СЕ ОТМЕНИ.

18. ЧЛЕН 82/3/:    ДА СЕ ОТМЕНИ.

19. ЧЛЕН 86/2/:    ДА СЕ ОТМЕНИ.

20. ЧЛЕН 90/2/:    ДА СЕ ОТМЕНИ.

21. ЧЛЕН 92/3/:    ДА СЕ ОТМЕНИ.

22. ЧЛЕН 100/1/    И /2/: ДА СЕ ОТМЕНЯТ.

23. ЧЛЕН 101/2/    И /3/: ДА СЕ ОТМЕНЯТ.

24. РЕЗДЕЛ XI, ЧЛЕНОВЕ ОТ 119 ДО 127: ДА СЕ ОТМЕНЯТ.

25. ЧЛЕН 139/2/: ДА СЕ ОТМЕНИ.

26. ЧЛЕН 154: ДА СЕ ОТМЕНИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ОТМЕНЯНЕТО ПРЕЗ 1947 Г. НА ТЪРГОВСКИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРИЯ, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ПРЕЗ 1896 Г. И ПОПРАВЕН НА 31 ДЕКЕМВРИ 1897 Г., БЪЛГАРИЯ НЯМА ТЪРГОВСКИ КОДЕКС. СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ПАЗАРИ ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ ВОДЕНЕТО НА БИЗНЕС НА ПРАКТИКА ОТ ЧАСТНИ ФИРМ ЩЕ ИЗИСКВА ТЪРГОВСКИ КОДЕКС, КОЙТО ДА ОПРЕДЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СДЕЛКИТЕ, А СЪЩО И НА КРЕДИТНИТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, С КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА БИЗНЕС В ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. АВТОРЪТ РАЗБИРА, ЧЕ ДОСЕГА ПРИ ЛИПСАТА НА ТЪРГОВСКИ КОДЕКС ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ В СВОИТЕ ДОГОВОРИ С БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕСТО ВКЛЮЧВАХА ЧРЕЗ СПОМЕНАВАНЕ ПОДХОДЯЩИ РАЗДЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН ОТ 1896 Г. /159/. ЗАКОНЪТ ОТ 1897 Г. С ПОПРАВКИТЕ БЕШЕ ИЗГОТВЕН ПО ПОДОБИЕ НА ФРЕНСКИЯ ТЪРГОВСКИ КОДЕКС ОТ 1804 Г. СЪВРЕМЕННИЯТ ФРЕНСКИ ТЪРГОВСКИ КОДЕКС СЕ СЪСТОИ ОТ ЧЕТИРИ КНИГИ. ОТ ТЯХ ЗАГЛАВИЯТА ОТ V ДО VIII, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТЪРГОВСКИЯ ОБМЕН, ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО, ТЪРГОВЦИТЕ, МЕНИТЕЛНИЦИТЕ, ПОЛИЦИТЕ И ЧЕКОВЕТЕ, СА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДНЕШНИТЕ НУЖДИ НА БЪЛГАРИЯ. СЪОТВЕТНИТЕ ПОСТАНОВКИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН ОТ 1896 Г. СЕ СЪДЪРЖАТ В КНИГА 1, ГЛАВА X, XI И XII. ТЪЙ КАТО СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ ЧАСТЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ Е ДОНЯКЪДЕ ЗАПОЗНАТ И, ИЗГЛЕЖДА, Е ВЪЗПРИЕЛ СЪОТВЕТНИТЕ ПОСТАНОВКИ ОТ ГЛАВИТЕ НА ТОЗИ ЗАКОН КАТО ПОДХОДЯЩИ ЗА ДЕЛОВИТЕ СДЕЛКИ, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ПОЛУЧАТ ЗАКОНОВА СИЛА СЛЕДНИТЕ РАЗДЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН ОТ 1896 Г.:

ОТ КНИГА I

- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ I: ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ПОМЕНИТЕЛНИЦИ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ II: ЗА ФОРМАТА НА МЕНИТЕЛНИЦАТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ III: ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА СЪСТАВИТЕЛЯ /ИЗДАТЕЛЯ/?
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ IV: ЗА ДЖИРОТО;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ V: ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦАТА ЗА ПРИЕМАНЕ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ VI: ЗА ПРИЕМАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦАТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ VII: ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ VIII: ЗА ПАДЕЖА И ИЗПЛАЩАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦАТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ IX: ЗА ПОСТЪПКИТЕ ПРИ НЕЗАПЛАЩАНЕ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ X: ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯТА /ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО/;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XI: ЗА ГАРАНЦИЯТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XII: ЗА ДУБЛИКАТИ НА МЕНИТЕЛНИЦИ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XIII: ЗА ЗАГУБЕНИ МЕНИТЕЛНИЦИ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XIV: ЗА ПОДПРАВЕНИТЕ ПОДПИСИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕНИТЕЛНИЦИТЕ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XV: ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦАТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XVI: ЗА ПРАВАТА НА КРЕДИТОРА ПО МЕНИТЕЛНИЦАТА
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XVII: ЗА ПРОТЕСТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XVIII: ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЗАКОНИ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XIX: ЗА ВРЕМЕТО И МЯСТОТО НА ПРЕДЯВЯВАНЕ И   ДРУГИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С МЕНИТЕЛНИЦИТЕ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XX: ЗА НЕПЕРФЕКТНИТЕ ПОДПИСИ;
- ГЛАВА XI: ЗАЕМНИ РАЗПИСКИ;
- ГЛАВА XI: ЧЕКОВЕТЕ.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:09:15    07-05-1991