7 юни 1993

София, 7 юни 1993 година
        Брой 108 /895/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 5 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ.


След като разгледа актуалната политическа обстановка в страната и позициите на съюза спрямо нея, Управителният съвет реши:
1. Одобрява доклада на главния секретар за политическото положение.
2. Протестните действия на организацията за оставка на правителството на Беров и за разпускане на парламента ще продължат.
3. БЗНС ще върви по своя самостоятелен път.
4. Възлага на Постоянното присъствие /ПП/ в двуседмичен срок да внесе необходимите уточнения и допълнения в Програмата на БЗНС за аграрната реформа в съответствие с направените предложения.
5. Съюзът отново отправя апел към депутатите на Съюза на демократичните сили /СДС/ да престанат да бъдат демократична фасада на прокомунистическото мнозинство в неработещия парламент и да го напуснат.
6. Одобрява решението на ПП за провеждане на Национален събор в Славовица на 13 юни 1993 г. в памет на Александър Стамболийски.
7. Като политическа сила, издигнала първа кандидатурата на Желю Желев за президент, Съюзът изразява разочарованието си от отказа му да наложи вето върху комунистическите поправки в Закона за земята и енергично протестира.

София, 5 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ДО УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ВЪВ ВИЕНА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Към вас се обръщат българи, участници в правозащитното движение отпреди 10 ноември 1989 г., обединили се да възстановят и продължат вътре в страната дейността на Българската лига за защита правата на човека и гражданина. Тази организация, която от 1924 година до окончателната победа на тоталитаризма в 1947 г., когато бе разтурена, обединяваше демократично мислещи интелектуалци и беше ръководена от Венелин Ганев, беше правозащитен рупор, който с любов, воля и себеотрицание защитаваше жертвите на произвола, беззаконието и насилието в нашия бурен регион - от белия терор на фашистите през 1925 г. до сталинистките престъпления през 1947 г.

Право и основание да се обърнем към вас ни дава фактът, че по времето на тоталитаризма в страната ни нашите членове дадоха своя принос в светлото дело по защита правата на човека. Обединени тогава в правозащитно дружество, те по мярата на своите сили информираха западната общественост за вършените у нас нарушения на човешките права за времето 1988-1989 година, застъпваха се публично за потъпканите в този период права на сънародниците ни турци; организираха събрания и издаваха информационен бюлетин. Сега всичко това е минало, но новата политическа ситуация в страната ни отново поставя на изпитание принципи, ценности и човешки съвести - тя носи нови мащабни деформации и заплахи. И в тази връзка ние счетохме за уместно да се обърнем към вас - така, както направихме през май 1989 година, обръщайки се към участниците в Парижката среща по проблемите на човешките права.

За нас е ясно, че на конференцията във Виена ще присъстват от българска страна организации лъжедемократични, псевдоправозащитни и казионни, които ще се опитат да заблудят участниците й относно истинското състояние на човешките права в България. И тъй като материалното състояние на организацията ни фактически ни лишава от шанс за реално присъствие, обръщаме се към вас и чрез вас към всички правозащитни организации в Европа и света с надежда, че гласът ни ще бъде чут - като продължение на дисидентската и правозащитна дейност от времето на тоталитаризма и потисничеството, зов за съучастие и разбиране и свидетелство на истината. Обстоятелствата около състоянието на човешките права в страната ни по преценка на Българската лига за защита правата на човека и гражданина са следните:

Подвластен на собствената си логика, след като изчерпа политическия си и идеен потенциал и беше лишен от финансовата подкрепа на сили, намиращи се в западното полукълбо, тоталитаризмът се трансформира и слезе от сцената. За целта беше създадена посттоталитарна псевдоопозиция от недрата на самия режим, която безкомпромисно и брутално изтика в глуха линия малобройната група от хора, които имаха куража или нещастието да влязат в конфликт със стария режим тогава, когато това не минаваше безнаказано.

Макар и тотално дискредитирана, тази шпионско-криминална псевдоопозиционна камарила окупира парламента и официалното политическо пространство. Упражняваната от нея власт носеше белезите на насилие, лъжа, потисничество и корупция като родилни петна от стария режим. Сред представителите й няма нито един с достойна човешка, да не говорим за политическа, биография. Тия хора бяха до такава степен несъвместими с управлението и повелята на политическия момент, че не можаха да удържат властта, поставена в ръцете им.

Бидейки изкуствено формирование, така нареченият Съюз на демократичните сили, на който определени среди от Запад дадоха симпатиите и икономическата си поддръжка, безпринципно включва в ръководните си органи и в своята парламентарна група хора, свързани в близкото минало с комунистическата партия и нейния репресивен апарат, и такива, които в по-далечното минало са били членове, активисти и ръководители на фашистки и шовинистични организации с тоталитарни и антисемитски тенденции. Самото присъствие на тия люде в законодателния орган на страната е издевателство с демокрацията и заплаха за нейните принципи.

На тази база бяха легализирани и получават всестранна подкрепа, все по-нагло месейки се в обществения живот, фашистки, шовинистични и престъпни организации като ВМРО-ванчемихайловисти например. Достатъчно е да споменем, че тази организация, която дори по времето на монархо-фашистката диктатура беше забранена като престъпна, е отговорна за избиването на десетки хиляди честни хора до 1934 година. Наемните й убийци унищожиха повече от хиляда и седемстотин души само в един окръг - Петрички. Повече от седемстотин човека бяха избити по софийските улици, делата й бяха заклеймени от Анри Барбюс и от Международната лига за защита правата на човека, терорът на тия изверги, платени от българската дирекция на полицията, чиято жертва станаха Крал Александър и Луи Барту, навремето възмути световната съвест. Може би това от някои е забравено, но достатъчно е уважаемата Конференция да знае, че в момента главен прокурор, с огромни прерогативи, на Република България е един фашистки лумпен, член и адвокат на нововъзстановената и легализирана под името ВМРО-СМД шовинистична и престъпна банда, която отново заплашва с терор българския народ.

Препоръчвайки себе си за демократи, седесарите са на практика националистическо обединение, което с всички средства продължава политиката на тоталитарния режим в тази насока. Достатъчно е да споменем, че в последното преброяване на населението в България на някои етнически групи, като македонците например, не беше дадена възможност да се самоопределят и в анкетните карти не бяха обозначени, че съществуват. Всичко това ограничава страната ни от обществото на цивилизованите и демократичните народи и показва както упоритостта, с която тя следва гибелните си шовинистични предразсъдъци, така и цялата неискреност и лицемерие при подписването на международните документи, задължаващи я да провежда съвсем различна политика спрямо малцинствата, в това число и спрямо македонското.

Посттоталитарната политика на примитивна реституция и налагане на див, манчестърски капитализъм, решаващата заслуга за което е на СДС, връща страната ни и цялото общество в историческа епоха, която за цивилизованите страни е само спомен. Заедно с опакото на тоталитаризма еуфорията на капиталистическата реставрация помете социалните придобивки, без които животът на широки слоеве от населението стана неописуемо тежък и проблематичен. Тотално застрашени са широк спектър човешки права - от това, на труд и жилище до образование и почивка, - без които самото споменаване на Международната харта и другите документи се превръща в надругателство и гавра.

Благодарение на мълчаливото съучастие на псевдодемократите трансформирането на полицията от репресивен апарат в гражданска институция стана непълноценно и половинчато. Съдебната система остана в кадрово отношение непроменена. Нито жертвите получиха удовлетворение, нито палачите - възмездие. В резултат на всичко това, страната затъна в нравствено-социална криза и бе залята от вълна на невиждана и брутална престъпност.

Не са осигурени и защитени в минимална степен дори животът и физическото съществуване на обикновените хора. Корупцията, неправдата и административният произвол остават същите, както при тоталитаризма.

В настоящия обем даже конспективно не е възможно да запознаем участниците в настоящата конференция с всички нарушения на правата на човека, имащи място в страната ни, стояща в периферията на Източна Европа. Искаме само да изтъкнем пред вас, че ако тези тенденции, които само споменахме, се задълбочат, страната ни в недалечно бъдеще ще бъде изправена пред изпитания, които може да застрашат не само изконните права на българските граждани, но и демократичния процес и ценностите на гражданското общество.

В тази връзка бихме желали да напомним на участниците в конференцията, а чрез тях и на определени среди в развитите индустриални държави, че трябва да преразгледат, по наше мнение, помощта, често пъти безотговорно оказвана от тяхна страна на определени псевдодемократични обединения или поне да я обвържат ефективно със спазване повелите на демокрацията и хуманните принципи, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека. Защото иначе тя се превръща в своята противоположност, собствените им данъкоплатци се оказват измамени, а българският народ се вижда изправен пред кървавите вампири на своето робско минало.

София, 2 юни 1993 г.

СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА - СОФИЯ:

Коста Георгиев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ЯКОРУДА, ПО ПОВОД НА ДОКЛАДА НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ДОБРОВОЛНОСТТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕТНИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ В ОБЩИНИТЕ ЯКОРУДА И ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. Документът е адресиран до националните средства за масова информация.


Ние, ръководството и членовете на Движението за права и свободи /ДПС/ в Община Якоруда безрезервно заставаме зад протеста на Общинския съвет на град Якоруда, относно доклада на Анкетната комисия по спазването на доброволността при определяне на етническата принадлежност на учениците от общините Якоруда и Гоце Делчев, като декларираме следното:

1. Изнесените в доклада данни не отговарят на истината. В резултат на това този документ не може да бъде основа за каквито и да било заключения и проекторешения.

2. Още веднъж декларираме, че докладът и предложените проекторешения са грубо нарушение на правото на гражданите за етническо самоопределение, принцип, залегнал в конституцията и международните документи, отнасящи се до правата на човека.

3. Всеки опит да бъдат анулирани резултатите от последното преброяване на населението в Република България или внасянето на промени в някои графи на преброителните формуляри би предизвикало сериозно недоволство сред цялата българска демократична общественост и би довело до уронване на международния престиж на страната ни.

Убедени сме, че народните представители ще проявят здрав разум, политическа далновидност и няма да приемат какъвто и да е документ, накърняващ правата и свободите на човека.

Якоруда, 27 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО НА МИТИНГ.


По повод появата и присъствието на г-н Марин Кръчмаров, избран за председател на Националния партиен съвет /НПС/ на Демократическата партия, но нерегистриран в Софийски градски съд, на митинг на БЗНС на 27 май 1993 г. в София, Националният партиен съвет на Демократическата партия изразява категорично своето несъгласие с това действие на г-н Кръчмаров.

Ние не можем да приемем, че един демократ с дълъг житейски опит може да се присъедини към хора, които проповядват свалянето на законно избрано правителство със стачки и митинги. Това означава, че той поставя подобни силови методи и подходи над демократичните процедури, на които трябва да се държи като на най-висша човешка ценност. Другото е бумеранг, който обикновено се връща по главите на ония, които го хвърлят.

Лозунгите и еклектичното смесване на взаимно изключващи се искания на водения от г-жа Мозер БЗНС са абсолютно неприемливи за Демократическата партия, затова ние не ги подкрепяме. В този смисъл появата на г-н Кръчмаров на въпросния митинг е негов личен проблем и не ангажира политиката на Демократическата партия.

Пловдив, 3 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СТУДЕНТСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" ВЪВ ФАКУЛТЕТ "СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ" НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯЛАТА СЕ НА 29 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ.


На 29 май 1993 г. бе проведена Извънредна национална конференция на националната студентска конфедерация/НСК/. Въпреки очакванията на делегатите, конструктивните решения бяха изместени от дух на кариеризъм и политическо интригантство. Очакването, че съгласно Устава на НСК ще бъде сменено по демократичен път старото и компрометирало се ръководство, се сблъскаха отначало с опит да бъде обявена конференцията за нелегитимна, а впоследствие и с груба манипулация. В крайна сметка се стигна до нелегитимност на конференцията - достатъчна, за да оспорваме проведения избор.

Истината е, че новото ръководство беше избрано, след като конференцията беше напусната от делегатите на най-силните дружества на НСК - нейни основатели. Академичен студентски клуб /АСК/ "Млада демокрация" към Факултет "Славянски филологии" /ФСлФ/, СЮК, "Млада демокрация" - БФ, дружествата от Пловдив, Ямбол, Варна, Кърджали, председателят на Контролната комисия се разграничиха с възмущение от превземането на НСК от Студентската организация на "Конституционен форум". Желанието да остане пожизнен президент на конфедерацията и занапред да се ползва от незаслужени облаги, вместо да работи за студентството, доведе г-н Иван Маринов до предателство на студентските интереси и до опит за преотстъпване на най-мощната студентска организация в България на движение, известно с политическото си непостоянство.

Погазването на Устава на НСК не попречи на въпросния господин. Дори пред заплахата от разцепление след напускането на болшинството дружества, изнесли три стачки на гърба си и постигнали най-много за студентите, той не си подаде оставката. Стигна се до куриоза членове на Изпълнителния съвет /ИС/ и Контролната комисия /КК/ да бъдат избирани при пълна липса на кворум с 6 /!/ гласа.

АСК "Млада демокрация" към Факултет "Славянски филологии" при СУ "Св.Кл.Охридски" все още очаква, че у г-н Иван Маринов е останала поне малко доблест. Настояваме той да не признае нелегитимния новоизбран ИС, да си подаде оставката, а съответните органи да свикат незабавно нова Национална конференция на НСК. В противен случай цялата отговорност за последващи действия на дружествата, в т.ч. напускане на дружествата, ще тежи върху г-н Иван Маринов.

В същото време заявяваме, че г-н Иван Маринов, както и членове на новоизбрания нелегитимен ИС на НСК не могат да представляват пред нито една институция - ректор, Академичен съвет /AC/, Министерство на образованието, науката и културата /МОНК/ и т.н. - АСК "Млада демокрация" или което и да било от дружествата на НСК в СУ "Св.Кл.Охридски".

София, 31 май 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИС НА АСК "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ":

Г. Ланджов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 23-24 ЯНУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


ПРЕАМБЮЛ

Ние, работници и служители, свободни граждани на Република България, имайки предвид основните права и нужди на хората, приети и провъзгласени от ООН във Всеобщата декларация за правата на човека;

Като основаваме исканията си в съответствие с Конституцията на Република България, действащото законодателство, Пакта за икономическите, социалните и културните права, споразуменията от Хелзинки, Мадрид и Виена, Конвенция 87 на Международната организация на труда /МОТ/, по които република България е страна;

Водени от съзнанието за гражданска и човешка солидарност и решени да спомогнем за изграждането на едно справедливо, хуманно и цивилизовано общество, основаващо се на демокрацията и плурализма, като разбираме, че само чрез съзнателна, честна и законосъобразна дейност можем да допринесем за реалната защита на нашите професионални интереси и труд,

РЕШИХМЕ:

Да създадем демократично синдикално сдружение.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Името на демократичното синдикално сдружение е АСОЦИАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ или съкратено "АДС".

Чл. 2. АДС е доброволно сдружение с нестопанска цел на демократични синдикални организации - основни, синдикални съюзи или техни обединения, действаща на територията на Република България.

Чл. З. АДС е независима от органите на държавната власт и местното самоуправление, политическите партии и обществените организации и работодателите.


ЦЕЛ

Чл. 4. АДС има за цел да представлява и защитава трудовите и осигурителните права и интереси, както и жизненото равнище на своите членове.

Чл. 5. АДС осъществява със законни средства своите цели като:
1. Представлява и защитава своите членове пред работодателите, органите на държавната власт и пред други организации и институции.
2. Участва в преговори на национално ниво и с работодателите за сключване на споразумения и колективни трудови договори.
3. Оказва юридическа и друга специализирана помощ и посредничество в случаи на спорове между своите членове и работодателите.
4. Организира, координира и ръководи акции на колективен протест, включително и стачки.
5. Оказва материална помощ на членовете си.
6. Създава организация за изпълнение на задачите, произтичащи от този устав, и своята Програма.


ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 6 /1/ АДС е юридическо лице със седалище в град София.
/2/ АДС притежава печат, емблема и банкови сметки.
/3/ АДС се учредява за неопределен срок.
/4/ Юридически лица са и членовете на АДС по силата на Кодекса на труда.


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 7. АДС може да членува или взаимодейства с други организации у нас и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с основните принципи на настоящия устав.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. АДС се представлява от председателя на Координационния съвет /КС/, или в конкретни случаи от упълномощено от него лице - член на КС и ИС.


ІІ. СТРУКТУРА

Чл. 9. /1/ Организационната структура на АДС се изгражда на принципа на свободното участие на автономни структурни единици.
/2/ АДС се състои от синдикални организации, изградени на професионален и териториален принцип:
1. Основни синдикални организации /по месторабота/.
2. Синдикални съюзи.
3. Синдикални обединения.

Чл. 10. Членуващите в АДС синдикални организации имат собствени устави, непротиворечащи на този устав.

Чл. 11. При един и същ работодател не може да съществува повече от една структура на АДС.


ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 12. /1/ Членове на АДС са основни синдикални организации по месторабота, териториални /общински и областни/ синдикални съюзи, браншови синдикални съюзи и национални синдикални обединения.
/2/ В синдикалните организации на АДС не могат да членуват работодатели.


ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 13. Приемане на нови членове в АДС става с писмено заявление и протоколно решение на ръководния орган на съответната синдикална структура. Решение за приемане се взема от Координационния съвет на неговото първо заседание.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 14. Прекратяване на членство в АДС става при следните случаи:
1. Прекратяване на съществуването на съответната структура.
2. По желание на член на АДС, членството се прекратява с писмено заявление до КС на АДС, придружено с протоколно решение на ръководния орган на съответната синдикална структура.
3. С решение на Координационния съвет на АДС при неплащане на членски внос за повече от 3 месеца.
4. С решение на Координационния съвет на АДС при установено нарушение на Устава и Програмата на АДС след изслушване на засегнатата страна. Решението се утвърждава или отхвърля на следващия конгрес.


ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 15. Членовете на АДС имат право:
1. Да избират и да бъдат представяни в ръководните органи на АДС.
2. Да участват в разработването, обсъждането и приемането на програмните и устройствени документи на АДС.
3. Да получават информация за цялостната дейност на ръководните органи на АДС;
4. Да получават организационна и синдикална помощ от АДС.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 16. Членовете на АДС са задължени:
1. Да спазват устава и програмата.
2. Да спазват решенията на Конгреса.
3. Редовно да плащат членския си внос.


IV. РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 17. /1/ Висш ръководен орган на АДС е Конгресът.
/2/ Редовен конгрес на АДС се свиква един път в годината от Координационния съвет.
/3/ Извънреден конгрес на АДС се свиква от:
1. Координационния съвет на АДС.
2. Контролната комисия /КК/ на АДС.
3. По искане на 1/4 от редовно отчетените членове /физически лица/ или 1/4 от организациите - членуващи в АДС.
4. По искане на не по-малко от три синдикални съюза с редовно отчетени членове.
/4/ Извънредният конгрес се свиква не по-късно от 30 дни след депозиране на искането му.
/5/ На конгреса членовете на АДС се представляват от делегати, избрани по квота, определена от КС пропорционално на редовно отчетените членове, при гарантирано представителство на всяка организация.
/6/ Конгресът е законен, ако на него присъстват не по-малко от 2/3 от избраните делегати. Ако не се яви нужното число, конгресът се отлага за една седмица по-късно при същия дневен ред и се счита за законен, ако присъстват най-малко половината от всички членове и делегати. Ако не се яви нужното число, конгресът се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законен, колкото и членове и делегати да се явят.
/7/ Конгресът е законен, ако датата и дневният ред са оповестени в национален ежедневник не по-малко от 14 дни преди датата на провеждането му.
/8/ Конгресът взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати, освен ако конгресът не реши друго мнозинство или в този устав е предвидено друго мнозинство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София 7 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЪРЖАВАТА И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ" НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК.


ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ

1. БББ е за опростен, компетентен и ефективно действащ изпълнителен апарат.

Многозвеневата система усложнява управлението и по силата на йерархическите взаимоотношения поражда бюрократичен апарат на управление.

Вместо частични промени е необходима цялостна реформа в структурата и дейността на изпълнителните органи съобразно принципите:

- цялостен, научно обоснован анализ за промяна на системата от органи за управление /от правителството до най-ниското звено на държавната администрация/. Всяко забавяне задържа развитието на гражданското общество. С остаряла структура на управление с излишни или дублиращи се звена, с чиновници, за които административната дейност е източник само на съществуване, не може да бъде реализирана никаква реформа в обществото;

- опростени, гъвкави и компетентни държавни структури на управление с малоброен апарат;

- освобождаване на държавните органи от неприсъщи функции, формализъм и сковаващо регламентиране;

- усъвършенстване и унифициране на административната дейност, за да се гарантира компетентно, бързо и ефикасно управление;

- регламентиране на единен режим за издаването, обжалването и изпълнението на индивидуални административни актове, включително и актовете, издавани от финансови, данъчни, митнически и други органи;

- създаване на опростена процедура за вземане на решения;

- гарантиране правата и законните интереси на гражданите съобразно принципа "администрацията съществува за гражданите, а не гражданите за администрацията".

2. Всеки гражданин има право на достъп при равни условия до държавни и обществени длъжности в съответствие с неговите качества, способности и професионална квалификация, без каквато и да е дискриминация;

- подбор и издигане на политически неутрални, компетентни и справедливи държавни служители, за които правата и законните интереси на гражданите стоят над всякаква партийна политика /или политическо фаворизиране, покровителство и освобождаване от отговорност при незаконни действия/;

- освобождаване на некомпетентните и пристрастни държавни служители, които пораждат недоволство в обществото и неуважение към закона.

3. Държавните органи съществуват за управление на гражданското общество. Същото има правото да упражнява обществен контрол върху длъжностните лица в защита на своите права и свободи.


СЪДЕБНА ВЛАСТ

1. Разделението на властите е така регулирано, че не осигурява независимоста на съдебната власт. В грубо противоречие с принципа за разделение на властите министърът на правосъдието, включен в състава на изпълнителната власт, председателства Висшия съдебен съвет.

2. Чистката, която неотдавна проведе Висшият съдебен съвет под председателството на член от правителството /под предлог, че се сменя съдебната номенклатура/, се оказа партизанска подмяна с друга такава. Партийният подбор беше извършен в открито противоречие с конституционния принцип държавните служители да бъдат политически неутрални. Последвалата дейност на съдебната власт разкрива опасна тенденция независимата такава да се изражда в партийно правосъдие. В крайна степен авторитетът на правосъдието е принизен.

3. Съдебната власт трябва да заеме достойното си място в обществото, като спазва безусловно своята независимост от всякаква външна намеса. Всеки, който се меси в правораздаването, воюва срещу закона и неговото справедливо прилагане.

Безпристрастният и справедлив съдия е говорещ закон, прилаган равно спрямо гражданите. Користният съдия е враг на гражданското общество.

Равенството пред закона предполага реални гаранции за независимостта на съдебната власт.

БББ е за:
- свобода от всякаква намеса в дейността на правораздаването;
- компетентни и безпристрастни съдии, прокурори и следователи;
- освобождаване на съдиите, прокурорите и следователите, които под каквато и да е форма нарушават равенството на гражданите пред закона;
- достъпно и ефективно правораздаване.


МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Местното самоуправление е действително демократично, когато не е поставено под контрола на назначени чиновници.

Придирчивият партиен контрол /преобразуван в държавен/ превръща местното самоуправление в придатък на назначаваните и направлявани от правителството чиновници.

Местното самоуправление трябва да се освободи от контрола на централната власт и партийното командване. Трябва да се осигурят:
- изборни представителни органи върху територията на административно-териториалните единици;
- избиране на ръководните длъжностни лица от местните представителни органи;
- обсъждане и приемане чрез референдум на основни въпроси за развитието на съответните административно-териториални единици;
- контрол на гражданите върху дейността на местните органи на самоуправление при нарушаване на приетите решения.


V. ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Държавата и гражданското общество са субстанциално свързани, но не са тъждествени. В обособяването и развитието на гражданското общество у нас БББ вижда най-важното условие за постигането на своите цели. БББ е не само за "по-малко държава". Той е за такава държава, която създава само рамковите условия, точните и спазвани от всички "правила на играта", които ще дадат възможност за проявление на индивидуалната инициатива на всеки, за постигане на лично благоденствие и общото благо. За граждански контрол, който ще препречва пътя на тоталното държавно регламентиране на личността.

Изпълнени сме със съзнанието, че това е задача, която изисква мобилизацията на целия потенциал на нацията, за да може тя да заеме достойното си място в европейското ценностно пространство.

БББ ще се придържа към следните принципи на отношения между обществото, държавата и нейните институции:
- широко обсъждане на предложения и приемане на основни решения, които засягат жизнените интереси на гражданското общество;
- открито обсъждане и приемане на важни законопроекти, особено тези, които се отнасят до основните права и свободи на гражданите, приватизацията, националното единство и др.;
- гражданското общество чрез референдум или чрез общи инициативи да се произнася по основните въпроси на държавната политика;
- определяне на критерии за ненамеса на държавата и държавните институции при осъществяване на правата и свободите на гражданите. Също и при икономическата дейност на кооперативните и частните предприятия и организации;
- създаване на условия и гаранции за непосредствено изявяване волята на гражданите при образуване на държавните изборни органи;
- осигуряване правото на граждански комитети да се произнасят по освобождаването на държавни органи и длъжностни лица, които нарушават законите или некомпетентно осъществяват предоставените им правомощия.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00    
07.06.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

[реклама]


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!