8 октомври 1991

София, 8 октомври 1991 година

Брой 197 (473)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов

 

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ (БДПЕСЩ) ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

На 13 октомври 1991 г. в страната ще се произведат избори за народни представители, общински съветници и кметове. На тях нашата партия ще излезе самостоятелно със свои кандидати за народни представители.

За нашия народ Българската демократическа партия за европейски и световни щати (БДПЕСЩ) е почти неизвестна, защото е съвсем нова, основана само преди няколко месеца и регистрирана пред Софийския градски съд по съответния ред на 5 февруари 1991 година.

БДПЕСЩ беше извикана на живот от необходимостта да бъде полезна на България и на хората като конструктивна сила в тези особено тежки времена за нашия народ.

Ще си позволим накратко да ви запознаем със същността на нашата партия, с нейните действия и цели.

БДПЕСЩ е нова, модерна партия, без минало, но с настояще и бъдеше, поставила си най-високи цели: просперитет и добруване на българския народ в Европейската общност и подемане на инициативата за създаването на Световни щати, т.е. за един по-добър свят без граници и войни.

ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Управляващите през последните 47 години, включително последните две,показаха, че са негодни да ръководят съдбините на България, и вместо напред, завъртяха колелото на историята назад, така че вместо да я направят просперираща и благоденстваща, я доведоха до просешко състояние.

Нашият народ, народът на хановете Кубрат, Аспарух и Крум, на княз Борис I, на цар Симеон и цар Самуил, на Асеновци, на цар Иван Асен II, на светите братя Кирил и Методий, свети Климент, свети Иван Рилски и Патриарх Евтимий, на великите реформатори богомилите, на Паисий, Раковски, братя Миладинови, Каравелов, Ботев и Бенковски, на феномена на световната история Васил Левски, на стотиците хиляди български войни, загинали през войните за обединение на българския народ, и на борците за свобода, демокрация и човещина, на тази плодородна, богата и красива земя, не заслужава подобна участ.

Довчерашните управляващи и днешните им събратя не могат да направят нищо повече, защото са напълно изчерпани. И създадената от тях, по тяхно подобие опозиция не е в състояние да поведе българския народ по верния път, защото и тя за краткото си съществувание показа, че няма идеи, няма и хората, годни да сторят нещо повече за своето Отечество.

Според нас трябват нови хора, с нови идеи, нови понятия и нови сили, неопетнени, които обичат своя народ и са готови безкористно да му служат и които ще възродят неговите добродетели и най-ценни качества: трудолюбието, почтеността, скромността, пестеливостта, достойнството, родолюбието и човещината, и ще поведат България по спасителния път, към напредъка и благополучието.

БРАТЯ БЪЛГАРИ,

Бившите и днешните политикани, кои с по-големи, кои с по-малки "заслуги'' към българския народ в по-близкото и по-далечното минало, отново обещават на всички всичко, само да бъдат на власт. Обаче щом се вгледате по-добре в тях, ще видите, че политическата демагогия, користта и алчността мотивират действията им. Затова трябва да бъдем внимателни при своя избор, за да отидат в Народното събрание хора, които ще бъдат в състояние да извадят България от дълбоката пропаст, в която я вкараха бившите и настоящите управляващи, и да дадат силен тласък на страната към Европейската общност, а след това и към Световните съединени щати.

Ето предизборната програма на Българската демократическа партия за европейски и световни щати, която предлагаме на просветеното ви внимание като български избиратели:

1. Възстановяване на Търновската конституция (с малки корекции) или създаването на нова на нейната база, изработване на солидно и дълготрайно законодателство, гарантиращо нормалното развитие на страната.

2. Незабавно връщане или заплащане на всичко ограбено от народа на собствениците или на техните наследници.

3. Пълна, безусловна и неограничена частна собственост върху земята, занаятчийските работилници, индустриалните предприятия и банките, за да може всеки да работи каквото, когато и колкото иска, за да печели и се радва на плодовете на своя труд, умение, сръчност, прилежание и добросъвестност.

4. Пълна свобода на действията във всички сфери на живота, съгласно принципа, че всичко е позволено, с изключение на това, което изрично е забранено от закона.

5. Тотално съкращаване дейността на държавата, освен в традиционните дейности и функции на нормалната държава.

6. Насърчаване и закриляне на производителите и полезните граждани, пресичане пътя на всички, които по незаконен начин искат да се облагодетелствуват и обогатят.

7. Разумно и пестеливо изразходване на държавните средства, справедливо и умерено данъчно облагане, за да са богати както гражданите, така и държавата.

8. Осигуряване за всички трудоспособни граждани на работа и добри доходи; закрила на всички пенсионери; на старите, болни и недъгави хора и деца без родители и осигуряването им с достатъчно средства, за да не изпитват нужда от такива, за да живеят добре.

9. Защита на българщината и отстояване на българските национални интереси, следвайки заветите на нашите възрожденци. Трябва да подчертаем, че България се състои от Добруджа, Мизия, Тракия, Македония и Западните покрайнини. Съхраняване на ценностите, създадени през вековете от нашият народ, и българският национален гений. Гарантиране за създателите на духовни и материални ценности на творческа свобода. Закрила на българската култура, закрила на читалищата.

10. Осигуряване на всички български граждани на неотменимите човешки свободи и граждански права. Никакво преследване заради разбирания, убеждения и идеи, но търсене и подвеждане под гражданска и наказателна отговорност на всички, извършили престъпления против българския народ и човечеството.

11. Обявяване на неутралитет, гарантиран от ООН, и правене на всичко необходимо за иъзможното най-бързо влизане в Европейската общност, за слагане на началото за създаването на Световните съединени щати. Прятелство с всички народи и страни. Намаляване на разходите за военни нужди и съкращаване на армията до символични размери.

БЪЛГАРИ, БРАТЯ,

Нашата съдба е в нашите ръце. На работа за спасяването на България и за създаване предпоставките за напредъка и благоденствието й. На 13 октомври гласувайте за БДПЕСЩ с бялата бюлетина с три оранжеви ивици.

София, 1 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА ИДЕЯТА ЗА ШИРОКА КОАЛИЦИЯ С ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

СДС-пентър е готов да подкрепи широка коалиция на парламентарно представени политически сили, доказали на практика волята си за смяна на политическата и икономическата система. Нещо повече, ние смятаме,че една такава коалиция е желателна, тъй като само широката политическа подкрепа за икономическата реформа може да осигури нейния успех.

Изрично заявяваме, че сме готови да подкрепим едно правителство заедно с всички формации от СДС на основата на единна програма, която е предварително обявена и одобрена от всички участващи в кабинета политически сили. Заедно с това ние ЗАЯВЯВАМЕ, че за нас е изключително трудно да подкрепим правителството с хора, които като бивши депутати в VII Велико народно събрание отказаха да подпишат новата Конституция на Република България.

Ние сме коалиция, за която върховенството на закона, придържането към конституционно установения ред стои над всички политикански съображения. Поради това намираме за невъзможно да дадем своя глас за министри, които не са готови да се придържат към този ред.

Смятаме за свой дълг да обявим това предварително, тъй като до края на мандата на VII Велико народно събрание има още време. Процедурата по подписването на конституцията е открита и всеки депутат има все още възможност да я подпише.

Ние искаме да заявим тази своя позиция предварително и пред българския народ, за да стане тя елемент на неговия вот.

София, 7 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДС-ЦЕНТЪР:

д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА Г-Н ГИНЬО ГАНЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ - ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НКС НА СДС ОТ 6 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Снощи (на 6 октомври - бел.ред.) беше разпространена декларация на Националния координационен съвет на СДС, която бе прочетена и по телевизията. Чрез нея съм обвинен в "манипулация на общественото мнение във вреда на СДС".

Странно, а и срамно е, че собственото ми възмущение и отрицание на приетия в мое отсъствие Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите се определя като манипулация и се превръща в елемент от предизборната кампания, в която участвам крайно етично и без да отправям укори и нападки срещу никого. Стана дори така, ако съдим по публичните изявления в печата, по радиото и телевизията от различни депутати, че недопустимият според мен закон е гласуван едва ли не против волята на народните представители. Как тогава е приет? С какви гласове и от кои парламентарни среди произхождат те?

На тези два въпроса отговорих в съботната "Панорама", като се позовах единствено на официалните разпечатки, включително и по парламентарни фракции, от гласуването в Народното събрание - така, както съществуват там, и които са достъпни за всеки.

Фактите са следните.
Първо. На 3 септември 1991 г. група от 78 народни представители внесе предложение в Бюрото за приемането на такъв закон. Тази група включва имена на депутати от всички парламентарни фракции. Това писмено предложение е в канцеларията на Народното събрание и пресата би могла да го публикува.

Второ. По трите параграфа на Закона, при разглеждането му на 2 октомври, е гласувано поотделно и трите отделни разпечатки могат също да бъдат публикувани в пресата. Списъкът на гласуването, отпечатан във в. "Демокрация", е само един и не съответства напълно на нито едно от трите гласувания. В него, наред с други неточности, има имена на парламентаристи, които не са гласували за приемането на Закона, и обратно - не включва имена на депутати, които са го подкрепили.

Трето. Вярно е, че в ръководството на Великото Народно събрание има регистриран Парламентарен съюз на СДС и отделно - парламентарна група на СДС, но те не са разграничени от компютърната система за отчитане на резултатите от гласуването по парламентарни фрак-пии. От поименната слравка, която се направи от съответните служби на Народното събрание, се вижда, че двама души от парламентарната група на СДС са гласували "за" закона. Но в декларацията на Националния координационен съвет на СДС не се посочва колко души от тази група са участвали въобще в парламентарното заседание.

Още веднъж подчертавам - и това е очевидно, че пред "Панорама" в събота съм си послужил коректно и само с автентични данни. Квалификацията във в. "Демокрация" "Случайно ли излъга г-н Гиньо Ганев" е недобросъвестна. Непочтен е и укорът за някаква манипулация.

Участвам в изборите като независим кандидат за народен представител не защото съм против партиите, а защото считам, че политическото пространство на демокрацията е по-широко от теснопартийните интереси. В него трябва да има и независимо гражданско присъствие, шом се стремим към гражданското общество.

София, 7 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК (БББ) ЖОРЖ ГАНЧЕВ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.

От изборите през 1990 година досега политиците в България се потрудиха да изострят поляризацията до абсурдния максимум, който малко страни могат да си позволят (икономически и политически).

Коалиционното правителство работеше "задружно" на повърхността и "един срещу друг" вътре в кухнята.

В президентството беше същото както в Агенцията за чуждестранна помощ на Петко Симеонов - докараха България до най-ниския рейтинг.

Вярно е, че монетаристичната политика на модела "Балцерович" на триото Костов - Пушкаров - Луджев закрепи лева. Но тя продължи "играта" шест месеца по-дълго от нужното. Като резултат нашият продукт за износ стана скъп (високият курс на лева) и чуждите инвеститори - отблъснати (ниския курс на долара), липсват поощрения и таксови чадъри за чужденците.
Външната ни политика, базирана на смирена просия, също реверберира в лицето на нацията. Макар че обещанията на американци, германци и англичани към Желю Желев не закъсняха, неговите визити донесоха много малко за България. Още нямаме лоби във Вашингтон, Брюксел и Страсбург, а това за една "развиваща се" страна е фатално. Нямаме реклама (освен традипионно лошата) по света. Не са впримчени за работа към отечеството най-успешните ни таланти в чужбина.

След изборите през 1991 година желаем едно сплотено опозиционно правителство, което да постави българските интереси над лични и партийни. Да започне работа по изготвянето на наистина достойни закони за приватизацията, за земята, за чуждите инвестиции и други.

Да се пристъпи към изграждането на една професионална армия - два пъти по-малка и два пъти по-модерно въоръжена.

Да се изгради данъчна, стопанска и редова полиция, която да спре развихрянето на спекулата и бандитизма в България и да ги намали поне с 30 процента.

Да се стимулират фермерите в България чрез ниска лихва, данъчен чадър от 3 до 5 години и доставка на техника на приемливи цени.

Да се стимулира хранително-вкусовата промишленост и курортната индустрия чрез достойни инвестиции от чужбина и ефективно търсене на нови контрагенти и пазари.

Българският бизнес блок желае да види силна президентска република в България и професионално Народно събрание.

София, септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОСВЕТАТА, ПРИЕТ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА 1 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Централният съвет на Движението за права и свободи и Парламентарната група на ДПС категорично протестира срещу чл. 8 от Закона за просветата, приет на 1 октомври 1991 година от Великото Народно събрание. В него се отхвърля изучаването на езиците на националните, етническите и езиковите малцинства в Република България в държавните училища и се предвижда това да става извън училищата под контрола на Министерството на просветата.

Това представлява грубо нарушение на основното право на образование на българските граждани из средите на малцинствените общности. Направен е опит по законодателен път да легитимира политиката на езиков и културен геноцид, която по-рано се прокарваше чрез насилие от тоталитарния режим на Тодор Живков.

По този начин грубо се нарушава чл. 36, ал. 2 от Конституцията на Република България, в който изрично се провъзгласява правото на малцинствата да изучават своя език наред с официалния български език. Член 8 от Закона за просветата влиза в противоречие с международните договорености, подписани от нашата страна, в които се предвижда правото на малцинствените общности да изучават своя език във всички степени на образователната система в съответните страни.

Централният съвет и Парламентарната група на Движение за права и свободи решително осъждат новите опити на посттоталитарните, националистическите и шоивинистиките сили за дискриминиране на малцинствата в Република България и заявяват, че ще се борят с всички законни средства за отменяне на чл. 8 от Закона за просветата и за възстановяването на погазеното конституционно право за изучаване на езиците на националните, етническите и езиковите малцинства в различните форми на образователната система.

Ние сме убедени, че ще получим пълна подкрепа от всички демократични сили в страната и от демократичната общественост в света.

София, 4 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", НАПРАВЕНО ОТ НЕЙНИЯ СЪПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р ДИМИТЪР ИВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" - ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.

БЪЛГАРИ!

Днес, 28 август 1943 г. Негово Царско Височество Престолонаследникът Симеон Княз Търновски, любимецът и надеждата на българския народ съгласно чл. 34 от Конституцията встъпи на престола на българските царе под името Симеон II Цар на българите. Всчки българи имаме свещения дълг - да бъдем единни и сплотени и да работим всеотдайно за напредъка и благоденствието на България.
(Из прокламация на правителството от 28 август 1943 г.)

Задълго време този завет беше забравен. Това доведе до тоталитарна система, която опустоши страната ни.

Днес, 48 години по-късно, политическите партии показаха пълната си безпомощност да изведат народа ни на спасителния бряг. Не ще съмнение, че има спасителен бряг, че има бъдеще!

Комунизмът си отиде! Това ясно и категорично трябва да се осъзнае от всички. Борбата с неговата сянка не води до реална промяна на политическата система, нито до какъвто и да било напредък. Всяко забавяне или отлагане на конкретни действия означава по-мъчително и по-бавно излизане от кризата. Едно недвусмислено свидетелство, че България е пристъпила дълбоки радикални реформи, би било възстановяването на една вече доказала своята ефикасност политическа формула, каквато е конституционната монархия.

На тези, които отричат традицията, ще припомним, че с изключение на 45 години диктаторски строй под формата на република, България е била Царство цели 13 века. Не става ли ясно, че съществуват определени исторически реалности, за които трябва да се държи сметка и да бъдат приемани без идеологически предразсъдъци, а с конструктивен прагматизъм.

Конфедерация "Царство България" ще работи в бъдещия парламент чрез народното съгласие за възстановяване на легитимната Търновска конституция и правата на Негово Величество Цар Симеон II на държавен глава.

Младежта, на която принадлежи бъдещето, има решаващо място в процеса на демократизация у нас и тя несъмнено ще избере пътя на една нова действителност.
Българското село ще изпълни съдбовната роля в обновлението на страната: да възстанови селскостопанското производство, на което България дължеше по-рано международния си престиж, да създаде условия за развитие и благоденствие. За страна като нашата с традиции в селското стопанство, с богата плодородна почва, трудолюбиви хора, модерни съоръжения и частна собственост върху земята няма друга алтернатива освен благополучие и изобилие. Изключителният човешки потенциал на България в съчетание с гарантираната свобода на печата, с въвеждането на модерни научни постижения и бързото навлизане на инвестиции от чужбина, за което без съмнение най-сигурен гарант е Негово Величество Цар Симеон II, безспорно ше издигнат жизнения стандарт на българина. Формирането обаче на едно действително модерно общество означава най-вече възпитание в по-висока гражданска съвест, взаимно уважение и толерантност, традиционни морално-етични норми, гарантиращи равни шансове за всички в нова България.

Ние сме свободен народ, който има право на силна държава, основана на здрави принципи. В повечето предизборни платформи доверието на народа в държавата, възстановяването на незаконно заграбената собственост на гражданите, повишаването на международния престиж на България, чуждестранните инвестиции, преодоляването на политическото противопоставяне и единението на нацията щедро се обещават на избирателите. Но на всички трябва да е ясно, че за това са необходими стабилни гаранции. Те са две - Негово Величество Цар Симеон II и демокрацията. В това е спасението и силата на България.

Нека всеки да даде от себе си най-доброто, на което е способен, за да се изправи на крака Отечеството ни!

Нека патриотизмът стане обединяващото ни чувство, за да можем с общи усилия и всички заедно да изведем Родината от криза.

Нека в изборния ден с бялата бюлетина със синя и червена ивица с твърда решимост да дадем своя принос в обновлението на страната.

Да живее Негово Величество Цар Симеон II!
Да живее България!
Да живее българският народ!
Бог да пази Царя и Отечеството!

 

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЪРХОВНОТО ВОДАЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ (ВНФ)СЪС СЕДАЛИЩЕ В САЩ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЕЩЕНИЕТО НА Д-Р ИВАН ДОЧЕВ В БЪЛГАРИЯ.

Българският национален фронт (БНФ) заявява, че изказванията на Иван Дочев - почетен председател на БНФ - не ангажират нашата организация и са направени от д-р Дочев в качеството му на частно лице. БНФ не е вземал решение за подкрепа на Съюза на демократичните сили (СДС) в предстоящия изборен фарс в България.

Становището на БНФ остава непроменено: борбата против комунизма и неговото наследство няма и не може да се води с организации, отгледани, възпитавани и вдъхновявани от самите комунисти и органите на Държавна сигурност.

Нападките в софийския печат, отправени против Ив. Дочев, легионерското движение и БНФ са последица от необмислените действия на нашия почетен председател, вина за които носи не само той, но и неговите помагачи и вдъхновители - неприятели на Българския национален фронт.

Ние още веднъж заявяваме нашата привързаност към борбата на българския народ за свобода и демокрация, която за жалост няма да бъде спечелена с разиграването на поредния комунистически фарс - така наречените избори, насрочени на 13 октомри 1991 година. Нашите членове, привърженици и съидейници в България, са наясно с политическата обстановка в страната. Тези българи, които желаят да гласуват в изборите, ще дадат гласа си съгласно своите разбирания. Ние се надяваме, че те ще подкрепят извънпарламентарните сили, водени от нашия изпитан съратник г-н Иван Лазаров и неговия Български национален съюз "Нова демокрация".

София, септември 1991 г.

ВЪРХОВНО ВОДАЧЕСТВО НА Б Н Ф ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Алтънков
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Атанасов
СЕКРЕТАР: Искрен Азманов
КООРДИНАТОРИ
ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ: Валентин Деливълчев
ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ: Любомир Станчев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ТРИ НЕЗАВИСИМИ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА ДКМС.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Защо студентската общност научи едва от средствата за масово осведомяване, че имуществото, събирано в интерес на българската младеж десетилетия наред, сега надлежно е прибрано и съхранено от "съвестни” "представители на младежта", структурирали вече и свое Изпълнително бюро.

Ние напълно подкрепяме позицията, изразена от Федерацията на независимите студентски дружества. Парадира се, че по- голямата част от студентското имущество на ДКМС сега се оказва, че ще бъде стопанисвано от младежки формирования на политически партии. Студентите остават в периферията, а тяхната общност се пренебрегва изцяло.

Добрата идея имуществото на ДКМС да се запази в неговата цялост и в бъдеще да обслужва различни инициативи на българската младеж сега е опорочена и би загинала, ако се допусне продължаването по пътя, поет от Националния младежки съвет - създаване и издържане иа апарати на различни организации. Къде е истината, уважаеми господа? Докога ще се политизират съвсем обикновени и изконни човешки права?

Младият човек в Република България може свободно и по съвест да изразява своите убеждения и политически пристрастия. Нима желаете отново да се "купува" доверие?

Различни по същност и структура обединения на младите хора в страната търсят пътя към своето утвърждаване. Нима вие, които поставихте печата на мълчанието върху резултатите от направената чрез ваши експерти ревизия на имуществата на ДКМС, намерихте силици в себе си да се произнесете кой и по какъв начин ще управлява унаследеното. Дълбоко грешите, че студентската общност ще остане безучастна към "търга на човешки съвести" и задкулисна подялба на имоти.

Ние ще настояваме пред Министерството на финансите и Министерския съвет да бъде направена експертна проверка надокументите по извършената вече ревизия. С резултатите от такава експертна комисия да бъде запозната обществеността и едва след подобен акта да се оценят различни проекти и предложения кой да управлява и как да се изразходват средствата, които желаете да обособите.

Изискваме от единодушните "ратетели" за благоденствието на българската младеж да обявят пред обществеността пътя, който извървяха лидерите на организациите, озовали се в Изпълнителното бюро на Националния младежки съвет.

Все още, господа, в България има студенти, които имат съвест и достойнство.

София, 3 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩА "ПО ДЕЛАТА ЩЕ НИ ПОЗНАЕТЕ" (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ (БРМП) ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ПРЕЗ 1991 ГОДИНА. (Партията не успя да се пререгистрира под избраното от нея ново име - Българска комунистическа партия революционна).

ЕДИН НАРОД Е СВОБОДЕН, КОГАТО Е НЕЗАВИСИМ!

12. До май 1992 г. в селищата - средища на селскостопанска дейност, ще изградим малки, модерни и функционални санитарно-битови комплекси,като за спонсори държавата принуди или с икономически лостове предизвика заинтересуваност във влагането на капитали от промишлените предприятия.

13. Още от януари 1992 г. ще започне набирането на работна ръка - освободена от промишлени предприятия, администрация и от млади хора, желаещи да работят в селскостопанското производство.

14. До минимум ще намалим административно-управленческия персонал в селското стопанство. ТКЗС ще преценят необходимостта от работна ръка и ще направят необходимото за уреждане на транспорт от градовете, където предлагането на работна ръка е по-голямо, както и проявата на желание - по-широко застъпена. Ще обърнем посоката на автобусните графици "село-град" в посока "град - село".

15. В никакъв случай няма да изоставим тежката промишленост на втори план. Провеждането на реорганизация в промишлените предприятия от думи ще премине към дела - ще съкратим административния апарат и ще отделим средства за изграждане на екологични бариери, осигуряващи и гарантиращи ЗДРАВЕ на хората.

16. БКП(р) ще въведе конкурсното начало в етажите на държавната власт.

17. Ще направим парична реформа, като ползваме опита на България и Германия. Тази Реформа ще съчетаем с изземване на незаконно придобити средства.

18. Под контрола на специална комисия на висшата изпълнителна власт ще проведем съкращения в административния апарат.

19. БКП(р) ще осигури работа и ще ликвидира безработицата, като приведе в сила прин-принципа на социализма "Заплащане според труда".

20. На административна основа ще възстановим младежките бригади в помощ на селското стопанство. Бригадирското движение ще бъде под контрола на създаденото от нас Министерството на младежта, спорта и туризма.

България има трудолюбив народ, младежта на България е призвана да се бори за своята свобода и да бъде вечният двигател - най-силното, най-действено звено на народа, защото МЛАДЕЖТА Е ВЕЧНА, КАКТО Е ВЕЧНО СЛЪНЦЕТО!

21. Ще създадем в армията КОРПУС ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ за сметка на останалата част, която ще пренасочим към граждански обекти в помощ на националната икономика. Така ще се изпълнява високоотговорна задача - защита на държавата, защото с помощта на икономиката всъщност се защитава държавата.

БКП(р) ГАРАНТИРА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ .
Сопиалното осигуряване според БКП (р) трябва да бъде общонародна политика и неговото действие не бива да се подлага на съмнение и голи обещания от каквото и да е правителство.

22. Ще допуснем формирането на социална пенсия и пенсия чрез натрупване. В преходния етап пенсионерите до 70 г. (мъже) и 65 г. (жени) ще получават пенсия съобразно трудов стаж, след което пенсията им ще бъде в размера на средната месечна работна заплата. Промяната на средната работна заплата ще бъде своеобразен инфлационен индекс.

23. БКП(р) ще отнеме месечните добавки за деца, същевременно всяка майка за отглеждане на детето си до 5 годишна възраст ще получава социална помощ в размера на средната месечна работна заплата, а това време ще се признава за трудов стаж.

24. За подпомагане на социално слабите, инвалидите и пенсионерите, останали без близки, партията ще създаде платени помощни екипи към кметствата и общините, които ще включват и медицински работник. Ще натоварим общините и кметствата да привличат за такава работа студенти, ученици, като заплащането ще бъде седмично.

25. БКП(р) ще преустанови всякакви помощи към здрави физически и умствено лица, които не работят.

 

ЕКОЛОГИЯ

26. Ще приемем Закон за екологията, с който от 1 януари 2000 г. в България ще бъдат спрени от движение автомобили, които не са снабдени с необходимите катализатори, гарантиращи екологично равновесие в природата.

27. Ще подложим на наказателно преследване длъжностни лица, които пренебрегват законите за опазване на околната среда.

28. В срок от три месеца след поемане на управлението ще създадем комисии към общините и кметствата за контрол на екологичната чистота и хигиената в районите.

БКП(р) ЩЕ ИЗВЪРШИ ДЕЙСТВИТЕЛНА РЕФОРМА В НАУКАТА, КУЛТУРАТА, УЧИЛИЩЕТО, СПОРТА, БАНКОВОТО ДЕЛО И ТУРИЗМА.

29. Ще издигнем ролята на науката и нейното приложение в практиката, ще усъвършенстваме организацията на научно-производствения процес, на управлението в икономиката, на авторското право, на рационализаторската дейност.

30. Ще помогнем на културата да се "изправи на крака", като за целта използваме възможностите на работническата интелигенция, която ще осъществи моста към гражданско общество - общество, съставено от можещи, знаещи и високинтелигентни личности.

31. Ще извършим качествена реформа в българското училище, като възстановим авторитета на учителя. Ще премахнем криворазбраното и свободно тълкуване и прилагане на самоуправлението и автономността на училището.

БКП(р) е убедена, че самоуправлението е принцип на социалистическата демокрация и се отнася за производителите на материални блага. Всички други, от веригата на потреблението, са зависими от производителя и техният начин на живот се определя на основата на обшествени норми, създадени от цялото общество, в което работническата класа е силният и определящият елемент.

32. Определените от бюджета средства за спорт ще пренасочим за развитието преди всичко на масовия спорт и на второ място за спортна база.

33. Ще извършим действителна промяна в областта на банковото дело и туризма, като се позоваваме на опита на силно развитите в това направление европейски държави.

 

VI. СТАНОВИЩЕ ПО БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС

БКП(р) разглежда българския национален въпрос дълбоко исторически и научно, изтъква неговите две съставни части - от една страна, македонския въпрос, и от друга, въпроса за потомците на ислямизираните българи.

Твърдението, че не съществува македонски въпрос и отричането от научно обоснования възродителен процес сред потомците на илямизираните българи е ненаучно гледище - исторически и политически недалновиден акт на отстъпление от защита на националните интереси на България.

34. Ще постигнем договореност между България и Македония за разширяване на икономическите, политическите и културните връзки не само на равнище правителства, а най-вече задълбочаване връзките между населението от двете страни. Ще отворим границите между България и СРМакедония, интензивно ще се кооперираме в областта на туризма, промишлеността и селското стопанство. Ще разменим научни кадри и технологии, ще задълбочим двустранните връзки между младежта от средните училища и университетите.

35. До март 1992 г. ще изработим и приемем Закон за единна именна система, който да бъде път към разбирателство между общностите в България и конкретна стъпка на морално признаване гражданската смелост и далновидността на ония потомци на ислямизираните българи, които, възстановили българските си имена, не се отрекоха от тях.

Ние смятаме потомците на ислямизираните българи за свои братя и сестри, за кръв от кръвта и плът от плътта на българския народ.

Ние сме против "дрънкането" на оръжие, ние сме за мир, борим се за мир, но не забравяме, че има външни сили, носители на авантюристични помисли за война.

Българският национален въпрос не бива да се използва за користни цели от която и да е политическа партия.

Не емоционални улични оценки, а научна мисъл и обосновка. Не дрънкане на оръжие и разпалване на националистически страсти, не разединение, а обединение за защита на териториалните ни граници, мирен, цивилизован разговор за това КОИ СМЕ, ОТКЪДЕ ИДВАМЕ, НАКЪДЕ ВЪРВИМ.

БКП(р) застъпва гледището за културно обединение на България, с мисъл за политическо и национално бъдеще.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сънародници,
Не се страхувайте за бъдещето - то зависи от нас самите!

Българската комунистическа партия (революционна) намери брод към живота и тя ще ви юведе от царството на мрака!

НИЕ ИДВАМЕ!
ПО ДЕЛАТА ЩЕ НИ ПОЗНАЕТЕ!

"... и ще прековат мечовете си на орала,
и копията си - на сърпове: народ срещу народ
не ще дигне меч, и няма вече да се учат на война."
/Ис.2.2/

НИЕ ИДВАМЕ, ЗА ДА ВЪЗДАДЕМ МИР!
И ЩЕ БЪДЕ!

 

* * *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА МУЗЕЙНИ РАБОТНИЦИ КЪМ СВОИТЕ КОЛЕГИ, КЪМ НАУЧНИТЕ ДЕЙЦИ и КЪМ РАБОТЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, КЪМ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МУЗЕИТЕ И СТАРИНИТЕ В СТРАНАТА.

МУЗЕЙНИ РАБОТНИЦИ СРЕЩУ РЕФОРМАТА

ОБРЪЩЕНИЕ

Представители на всички софийски музеи, водени от чувството за дълг към бъдещите по-коления на България, след задълбочен анализ на приетите на 1 октомври 1991 г. документи от Министерския съвет за "реформиране” на музейното дело в страната, обвиняваме:

1. Ръководството на Министерство на културата в липса на професионализъм и в умишлено прикриване на фактите с цел да бъде заблуден Министерският съвет и нашата общественост при вземане на решения от общонационално значение.

2. Министерския съвет - в незаинтересуваност към музейнотодело в страната, призвано да съхрани за векове напред късове от напионалното ни историческо наследство и във вземане на решения, удовлетворяващи нечии лични и групови интереси и пристрастия.

Ето фактите, на които основаваме обвиненията си:

Министърът на културата Д. Димов в свое изказване по телевизията заявява, че консервативните сили в обществото се опитват да спрат реформите в културата. Тази неподкрепена с доказателства квалификация прозвуча странно, като се има предвид, че не беше подкрепена с никаква информация за характера на т.нар. от него "реформа". Справедливостта изисква да признаем, че той действително предприема от месеци наред стъпки към трансформация на музейното дело в страната - един от съществените ресори на неговото министерство. Посоката обаче е твърде изненадваща за огромната част от музейната колегия- вместо дългоочакваната от всички нова нормативна база, децентрализация и развързване на ръцете за свободна инициатива и лична отговорност, с представените от него и вече приети от Министерския съвет документи се предвижда тотално държавно монополизиране на тази важна културна дейност. Впрочем, ето и някои основни положения, характеризираща "реформата":

Под благовидния предлог, че "децентрализираното управление на музеите в условията на демократизацията и особено възможностите, предоставени от 23-то Постановление на Министерския съвет, поставят съществуването на редица от тях под сериозна заплаха" се търси обосновка на необходимостта за централизиране на цялата музейна дейност в страната. За целта се предвижда създаването на Национален музеен център, оглавен от Национален музеен съвет, в рамките на Министерство на културата. Петнадесетте вида дейности, характеризиращи работата му, ще обезличат явно музеите и почти изцяло ще обезсмислят творческата дейност на цялата музейна колегия. Нещо повече, отнемането на някои лаборатории от съществуващите музеи в страната и предаването им към т.нар. "център" представлява по същество монополизиране на техните дейности. Това води до финансов удар върху музеите, които се издържат предимно от бюджета. Или казано по-ясно, всяка реставраторска или фотоуслуга, или други подобни услуги ще се плащат по монополно високи цени и така ще се бърка дълбоко в джоба на и без друго изтънелите възможности на музеите; а центробежно изхвърлените дялове от печалбите от тези дейности ще отиват за финансиране на близо 70-членния център. Подобно е положението и с приходите от изложбите, от квалификационната дейност, от проектираната фирмена Дейност и др. Очевидно е, че целта на Министерството на културата с предлаганата от него "реформа" е единствено осигуряването на здрави позиции на номенклатурата над музеите и нейното оцеляване.

Показателен е и авторитарният подход, възприет от министерството при подготовката на замислената реформа. Налагането на решението на цялата музейна колегия без допитване до вея нарушава демократичните принципи на музейното дело, формирани в продължение на цяло столетие.

Професионалната ни съвест е предизвикана и от нереалното решение на Министерския съвет от 23 септември 1991 г. за ликвидиране на експозицията на Национален исторически музей, за натъпкване на експонатите в сандъци и прибирането им в различни, неподходящи за съхранението им сгради в София и в страната. Според това решение музейните ценности ще останат в пълно разпореждане на създаващия се Национален музеен център.

Като съзнаваме, че единствените правилни решения за опазване и съхраняване на културно-историческото наследство на България могат да се вземат след задълбочен и демократичен професионален анализ, настояваме:

1. За спиране на т.нар. "реформа" в културата, като Министерският съвет и Министерство на културата премислят още веднъж огромната отговорност, която поемат пред бъдещите поколения българи и пред световната култура с настоящите си действия.

2. Замислената конференция в Пазарджик на 7 и 8 октомври 1991 г. да се превърне в широк форум, на който професионално да бъдат обсъдени проблемите на музейното ни дело и да се очертаят основните принципи и насоки в развитието му.

3. Да се ускори работата по подготовката на законите за музеите и старините, съпроводена с обсъждане от цялата музейна колегия.

С оглед на тези свои виждания призоваваме цялата музейна колегия, всички научни дейци и работещи в областта на културата, цялата българска общественост да ни подкрепи за намиране на най-доброто решение на проблемите на музейното дело. Нека поемем неговата съдба в нашите ръце и да не дадем възможност да бъде разрушено и малкото хубаво, което имаме.

/Пресслужба "Куриер"/

 

 


***

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ (ЧАСТ ПЪРВА ) НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛ И, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ (ЗИНПОСК), ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

Забележка: Съкращенията ВИК, РИК, ОИК и СИК означават съответно: Временен изпълнителен комитет, Районна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия и Секционна избирателна комисия.

РАЗДЕЛ I
ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
В подготовката на предстоящите избори ЦИК обсъди и прие решения по прилагането на ЗИНПОСК и узакания на основание чл. 34, ал. 1, т. 1. Те бяха изпратени своевременно до РИК, ОИК и други органи. Всички решения на ЦИК се публикуват ежедневно (без събота и неделя) от пресслужба "Куриер" при БТА. Някои от тях имат значение за предстоящата работа.

Относно чл. 2, ал. 3 от ЗИНПОСК
Ако паспортът е загубен и нов паспорт е издаден след 13 август 1991 г. и по тази причина адресната регистрация е с по-късна дата, лицето трябва да поиска удостоверение от временния изпълнителен комитет или временната управа на съответното населено място чрез тяхната адресна служба. В това удостоверение ще се констатира от коя дата е неговата адресна регистрация. В изборния ден лицето ще се яви в избирателната секция с паспорта си и с издаденото му удостоверение, че неговата регистрация е от преди 13 август 1991 г.

Относно чл. 11 от ЗИНПОСК
Български граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, които пристигате страната, включително и в изборния ден, се вписват от временните изпълнителни комитети или временните управи в основния сприсък на избирателите за избор на народни представители без оглед на последното им местоживеене или местожителство.

Въз основа на вписването в основния списък, временният изпълнителен комитет или временната управа издава документ, въз основа на който избирателите се явяват в съответната секция за гласуване и се вписват в основния избирателен списък. Документът се прилага към основния списък на секцията.

Относно чл. 27, ал. 1 от ЗИНПОСК
Под "жители” в случаите на чл. 27, ал. 1 се разбират лицата с местожителство в общината, съответно в населеното място. Жители са и лицата, които нямат право да гласуват (под 18 години, поставени под запрещение и изтърпяващи наказание "лишаване от свобода"), независимо дали живеят на съответната територия (чл. 2, ал. 3).

Относно чл. 39, ал. 2 от ЗИНПОСК
Застъпниците могат да ползуват платен или неплатен отпруск само при условията на Кодекса на труда, а не по силата на ЗИНПОСК. За тях не се предвижда възнаграждение от държавния бюджет в случаите, когато ползуват неплатен отпуск по реда на Кодекса на труда. Ръководителите на ведомствата са длъжни при поискване да разрешат неплатен отпуск.

Относно чл. 40, ал. 1 от ЗИНПОСК
Членовете на всички комисии имат право на безплатен отпуск през времето, необходимо за работата им в комисията.

Необходимото за работа" време по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗИНПОСК следва да се определи за всяка комисия съобразно конкретния обем на работата на всяка община и заангажираността на отделните й членове. Те трябва да получават възнаграждение за положения от тях труд и в неработни дни, изчислено на базата на определеното от ЦИК месечно възнаграждение за съответната длъжност.
Отпуската за необходимото време се разрешава от оторизираното за това длъжностно лице.

Относно чл. 49, ал. 1 и ал. 4 от ЗИНПОСК
Кандидатите за народни представители, общински съветници и кметове излизат в платен служебен отпуск само ако работат в учреждение, което е на бюджетна издръжка. Във всички останали случаи те ползуват неплатен отпуск.

Относно чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗИНПОСК
Недопустимо е едно и също лице да фигурира едновременно в кандидатска листа за народни представители и кандидатска листа за общински съветници. При констатиране на такива случаи районните или общинските избирателни комисии следва да анулират последващата по време регистрация. Ако няма данни за точното време на извършване на регистрацията, съ¬ответните комисии трябва да поискат от партиите или коалициите в срок от 24 часа от уведомлението да уточнят коя от двете кандидатури се поддържа, като другата кандидатура се анулира.

Относно чл. 52, ал. 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗИНПОСК

1. Кандидатите за народни представители са задължени съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗИНПОСК да прекъснат изпълнението на заеманата от тях държавна служба и да излязат в платен служебен отпуск след регистрирането им.

2. Кандидатите за общински съветници и кметове имат права, а не задължения по предходната точка.

3. Когато едно лице се кандидатира едновременно за народен представител и за кмет, то има задължение по чл. 49, ал. 1 от ЗИНПОСК.

Относно чл. 64, ал. 1 и чл. 69, ал. 3 от ЗИНПОСК

Наблюдателите по смисъла на ЗИНПОСК са изброени в ал. 3, т. 1,2 и 3 от него, а именно:

1. Представителите на парламентите на страни-участнички в съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Европейския парламент и на други организации, имащи отношение към съблюдаване на правата на човека, които ще бъдат поканени, заедно с определените им преводачи.

2.Представителите на чуждестранни политически партии и движения, както и отделни личности, поканени от политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите чрез Министерството на външните работи.

3.Упълномощени представители на Българското сдружение за честни избори и граждански права и на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори.

Наблюдателите имат право да присъствуват при откриване и по време на изборния ден в секционните избирателни комисии, както и при отварянето на избирателната кутия и при установяване на резултатите от гласуването. Присъствувалите в съответната избирателна секция наблюдатели могат да получат извлечение от протоколите с резултатите от гласуването, съобразно установения образец за протокол. Освен изброените права, наблюдателите имат всички останали, регламентирани от действуващото законодателство на Република България права и са длъжни да спазват установените в него задължения и забрани.

Наблюдателите, съгласно чл. 69, ал. 3 от ЗИНПОСК, трябва периодически да проверяват наличието в кабините за гласуване на бюлетини за канадидатски листи, когато в тях няма избирател. А когато има - те, както и всички други лица, освен членовете на секционната избирателна комисия, работещи зад масата, са длъжни да се намират на разстояние не по.малко от 3 (три) метра от кабините за гласуване.

Редът за определяне на участие в изборите на наблюдателите е следният:

Тези по т. 1 и т. 2 от ал. 3 от ЗИНПОСК следва да бъдат поканени от Министерство на вишните работи на България. На тези лица ЦИК ще издаде удостоверения за наблюдател по приложение N: 18 от утвърдените от президента с Указ N: 262 от 23.08.1991 г. (ДВ, бр. 72 от 1991 г.) изборни книжа.

По т. 3 от ал. 3 от ЗИНПОСК (представители на Българското сдружение за местни избри и граждански права и Гражданска инициатива за свободни и демократични избори), а именно липата, които желаят да бъдат наблюдатели, следва да представят пред ЦИК заявление от централните ръководства на сдруженията, че последните ги упълномощават да участвуват като такива в изборите на 13.10.1991 г. На тях ЦИК също издава удостоверения по образец N: 18 от изборните книжа на президента. Когато тези лица желаят да упражняват своето избирателно право към горната дата, те следва да представят до Временния изпълнителен комитет (временната управа) на Общинския съвет (кметството) декларация, че ще гласуват само на едно място в определен избирателен район по образец Приложение N: 4 от книжата на президента по ука¬за, публикуван в брой 72 на Държавен вестник от 1991 година.

РАЗДЕЛ II

ГЛАСУВАНЕ СЪГЛАСНО ГЛАВА ОСМА ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

1. Подготовка на изборния ден
Секционните избирателни комисии със съдействието на ВИК, РИК и общинските избирателни комисии организират подготовката на изборните помещения за гласуване, предоставени от ВИК.

В предизборния ден (12 октомври 1991 г.) до 19.00 часа секционните избирателни комисии получават от РИК и общинските избирателни комисии избирателните кутии, избирателните пликове, бюлетините, изборните списъци и формулярите за протоколи за избор на народни I представители, общински съветници и кметове. ВрИК на общината предава на секционните избирателни комисии в същия ден всички необходими помощни материали, лампи, фенери и све¬щи за осигуряване на нормалното протичане и приключване на изборния процес.

На 12.10.1991 г. председателите на секционните избирателни комисии и председателите на ВИК, съответно кметовете на временните управи подписват протокол, в който се отбелязва броят на избирателите по списъка, заличените от него, добавените към него и колко са реалните избиратели според списъка. След подписване на протокола дописване на избиратели се допуска само по реда на Решение N: 177 от 26 септември 1991 г. на Централната избирателна комисия, приложено към текста. Протоколът се изготвя в 3 (три) екземпляра - единият се предоставя на председателя на секционната избирателна комисия, вторият - на председателя на ВИК и третият - на отговорник в РИК или ОИК по преброяването.

Изборните материали се внасят в помещението в присъствие на повече от половината членове на секционната избирателна комисия, след което същото се запечатва с бланка, върху която се поставят подписите на присъстващите членове.

Помещенията, в които се съхраняват изборните материали и документи, се охраняват отвън от МВР.

Предварително да се разпределят задачите на членовете на секционната избирателна комисия за самия изборен ден, като се определят членовете, които: ще проверяват самоличността на избирателите; ще правят съответните отметки в избирателните списъци; ще дават пликовете на избирателите; ще правят отметки в документа за самоличност, че избирателят е гласувал;

Ще насочват избирателите към съответните кабини и т.н.

Избирателни бюлетини и пликове не могат да се получават от партиите, коалициите и не- ивисимите кандидати и да се дават предварително на избирателите.

На 12.10.1991 г. секционните избирателни комисии да поставят пред изборните помещения табла с образци от бюлетините на всички партии, коалиции и независими кандидати, които участвуват в изборите.

В помещението за гласуване има две групи кабини (или две кабини, съобразно условията) за гласуване. В първата кабина се гласува за народни представители, във втората - за общински съветници и кметове. Кабините са направени от непрозрачен плат с неутрален цвят и трябва да закриват избирателя в цял ръст. На всяка кабина се поставя надпис, указващ в кои от тях се гласува за народни представители и в кои за общински съветници и кметове.

В кабините се поставят подходящи стелажи, с прегради, които дават възможност да бъ¬дат поставени бюлетините на всички партии, коалиции и независими кандидати, участващи в изборите. Бюлетините на партиите, коалициите и независимите кандидати се поставят на стелажите по реда на тяхното регистриране в Централната избирателна комисия, така както са подредени в протоколите за отчитане на изборните резултати. На стелажа се залепва бюлетинът на мястото, определено за бюлетините на всяка партия, коалиция или независими кандидати.

Кабините да бъдат достатъчно добре осветени.

В кабините се поставят достатъчно и еднакво количество бюлетини за всяка партия, коалиция и независими кандидати. Членовете на секционните избирателни комисии, застъпниците и наблюдателите периодически проверяват в кабините наличието на бюлетини, когато в кабината няма избирател.

В изборните помещения не могат да се поставят агитационни материали.

Разпечатването на помещението в изборния ден се извършва в определения час в присъствието на повече от половината членове на секционната избирателна комисия.

2.Откриване на изборния ден

Откриването на гласуването се извършва от председателя на секционната избирателна комисия в 6.00 часа, ако присъстват повече от половината членове на комисията. При липса на кворум, ако до 1 час не се явят членовете на секционната избирателна комисия, председателят включва съответния брой членове от резервите. Резервните членове на комисиите са на разположение на комисиите през целия ден. Ако избирателите са повече от 500 или поради други причини, ЦИК разрешава изборът да започне 1 (един) час по-рано, което се отразява в протокола.

При откриването на изборите могат да присъстват кандидати, застъпници, избиратели, представители на партиите, коалициите и независимите кандидати, журналисти и наблюдатели. Председателят на секционната комисия проверява пълномощните на застъпниците и удостоверенията на наблюдателите.

Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на избирателните списъци, бюлетини и пликове, изправността на избирателните кутии и проверява дали са празни, като обръща кутиите с капака надолу, след което кутиите се затварят и запечатват с лепенки, подпечатани с печата на общинския съвет или на кметството. Председателят обявява избора за открит и се пристъпва към гласуване.

3. Гласуване

По време на гласуването в изборното помещение могат да присъстват и представители на партиите, коалициите и независимите кандидати, които са надлежно упълномощени. Партиите и коалициите не могат да упълномощават повече от двама свои представители, но в изборното помещение при гласуването може да присъства само един от двамата.

Секционната избирателна комисия организира възможно най-бързия начин на извършване на процедурата по гласуването, така че избирателите да не се изчакват пред кабините.

Избирателите гласуват два пъти: най-напред за народни представители и втори път за общински съветници и кметове.

Като се явява да гласува, избирателят удостоверява самоличността си пред председателя на секционната избирателна комисия или натоварено от него лице само с личен паспорт за страната. Срочнослужещите гласуват само с военна книжка. Генералите, адмиралите, офицерите, старшините и сержантите гласуват само с граждански паспорт, без изискване за адресна регистрация 60 дни преди изборния ден. Българските граждани, живеещи в чужбина, гласуват само с притежавания от тях български задграничен паспорт за частно пътуване (червен задграничен паспорт) с неизтекъл срок на валидност и попълват декларация, че не притежават друг българин паспорт и за неверни данни носят наказателна отговорност. Не се допуска гласуване с дипломатически и служебни паспорти.

Посочените длъжностни липа от секционната избирателна комисия сверяват данните от личния паспорт или другите документи за самоличност с тези от избирателния списък за избиране на народни представители, след което дават плик на избирателя и той се допуска в съответната кабина за гласуване.

Избирателят може да реши да гласува само за народни представители или само за общински съветници и кметове, като заяви своето желание пред секционната избирателна комисия.

Избирателят гласува за избиране на народни представители, като поставя съответната избрана от него бюлетина в плика, затваря го, излиза от кабината и го пуска в избирателната кутия. Гласуването се отбелязва в избирателния списък за избор на народни представители. Избирателят полага подпис срещу името си в избирателния списък, че е гласувал. Съответното длъжностно лице от секционната избирателна комисия отбелязва номера, серията, датата на издаването на паспорта срещу името на избирателя и отбелязва в личния паспорт на стр. 19 или на последната страница от задграничния паспорт или военната книжка "гласувал за народен представител". Ако се констатира различие между единния граждански номер в избирателния списък и личния паспорт на избирателя, председателят на секционната избирателна комисия отбелязва в избирателния списък ЕГН по личния паспорт, без да зачертава ЕГН по избирателния списък.

След гласуването за народни представители, избирателят гласува за общински съветници и кметове по посочения вече ред за народни представители, като в личния паспорт или другите документи за самоличност на избирателя се отбелязва "гласувал за общински съветници и кметове".

Българите с постоянно местожителство в чужбина и срочнослужащите, настанените в болници, родилни домове, домове за стари хора и други такива, както и моряците на плавателни съдове под български флаг, гласуват само за народни представители.

Когато избирател се яви с удостоверение за гласуване на друго място, председателят на секционната избирателна комисия сверява данните в него в личния му паспорт, вписва името му и другите данни в допълнителния избирателен списък и прилага удостоверението и декларацията на избирателя, че ще гласува само на едно място, към него.

Когато избирателят се намира в кабината за гласуване, присъствието на други лица, включително и от избирателната комисия, е забранено с изключение в случаите, когато избирател с физически недостатъци не е в състояние да извърши сам действията по гласуването и помоли друг, посочен от него избирател да му помогне. В този случай е необходимо разрешение от председателя на секционната избирателна комисия и се отбелязва в избирателния списък, че е бил придружен от друг избирател.

Когато в изборната кабина има избирател, не се разрешава присъствието на други лица, освен членове на секционната избирателна комисия, работещи зад масата, на разстояние, не по-малко от 3 (три) метра от изборната кабина.

Когато е нужно да бъде възстановен редът в изборното помещение, по решение на секционната избирателна комисия, председателят може да потърси съдействие от органите на МВР. В други случаи въоръжени лица не се допускат в изборното помещение.

Когато изборната кутия се запълни с пликове, върху отвора на запълнената кутия се поставя подпечатана лепенка с подписите на членовете на комисията и се оставя на масата до другата кутия.

Забранено е изнасянето на избирателни бюлетини, пликове и кутии от изборното помещение.

Избирателният ден приключва в 19.00 часа. Ако след 19.00 часа пред изборното помеще-ине има негласували избиратели, гласуването продължава, докато пред изборната секция има избиратели, след което председателят обявява гласуването за приключено.

Секционната избирателна комисия може да реши да преустанови гласуването, ако са налице съществени нарушения на избирателния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава. Решението за преустановяване на гласуването,се съобщава веднага на Централна та избирателна комисия.

РАЗДЕЛ III

ДЕЙСТВИЯ НА СИК СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО, СЪГЛАСНО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ЗИНПОСК

А. ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ

1. Опразване на помещението

В 19.00 часа на изборния ден след привършване на гласуването, ако пред изборното помещение още е имало гласоподаватели, председателят обявява гласуването за приключило. Поканват се да напуснат помещението всички лица, освен упълномощените по чл. 74. в помещението до приключване на работата на комисията не се допускат външни лица. Неизползуваните пликове и бюлетини се опаковат, пакетите се запечатват преди започване на броенето и се отделят настрана.

На първа страница на четирите протокола за четирите вида избори се попълват названието и номерът на избирателния район, номерът на избирателната секция, съставът на избирателната комисия и останалите присъствуващи на изборите лица. Задължително населеното място, общината, областта се нанасят с имената си (не с кодове). На мястото за номер на избирателна секция се нанася пълният номер на секцията, включващ номер на район, номер на община и номер на секция.
Предварително се подготвят чернови, в които се нанасят всички цифрови данни за четирите изборни протокола.

2. Регистриране на броя на избирателите и на броя на гласувалите според данните от избирателните списъци

Сумират се избирателите по съответните избирателни списъци - за избиране на народни представители (общ и допълнителен) и за избиране на общински съветници и кметове (само общ), като не се броят заличените от списъка избиратели. Бройката на избирателите се вписва съответно в:

- черновата на протокола за избиране на народни представители - точки 1.1 и 1.2, според вида на списъка. В точка 1.3 се вписва броят на представените удостоверения за гласуване на друго място. Този брой включва само удостоверения, издадени на гласоподаватели, включени в допълнителен списък, съставен по чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 15 от ЗИНПОСК. УДОСТОВЕРЕНИЯ, ИЗДАДЕНИ ПО ДРУГ ПОВОД, НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В Т. 1.3 Сумата на бройките по точки 1.1 и 1.2 се вписва в т. 1;

- черновите на протоколите за избиране на общински съветници, за избиране на кмет на община и за избиране на кмет на населено място - в т. 1.

Във всички протоколи се попълва т. 2.

Сумират се избирателите, взели участие в гласуването по списъци - за избиране на народни представители (основен и допълнителен) и за избиране на общински съветници и кметове (само основен), като броят се определя според подписите на избирателите съгл. чл. 66, ал. 4. Броят на гласувалите избиратели от списъците за избор на народни представители се вписва в черновата на протокола за избор на народни представители в точка 3.1. Броят на гласувалите избиратели от списъка за избор на общински съветници и кметове се вписва в точка 3.1 на черновите на протоколите за избиране на общински съветници, за избиране на кмет на община и 34 избиране на кмет на населено място.
Преди преброяване на съдържанието на изборните урни се отстраняват от мястото на преброяването другите изборни материали.

Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1. Отваряне на урната за народни представители

Председателят на комисията отваря урната за избор на народни представители, като я разпечатва и я обръща на масата, докато изпадне цялото й съдържание. Ако са използувани и допълнителни урни, те се отварят едновременно с първата и се изсипват на същото място. След като се установи, че урните за народни представители са опразнени, те се отстраняват от масата.

2. Преброяване на пликовете за народни представители

Пликовете се преброяват, като се поставят с отвора нагоре. Резултатът се вписва в точка 3.2 на черновата на протокола за народни представители. Евентуалната разлика между числата от точки 3.1 и 3.2 се вписва в т. 3.3. Бюлетините, намерени в урната без пликове, се отделят, обявяват се за недействителни и броят им се нанася в т. 2.1 на писа на стр. 3 от черновата на протокола (чл. 76, ал. 1, т. 1).

3. Отваряне на пликовете за народни представители

Председателят на комисията (или друг предварително упълномощен от комисията неин член) отваря последователно пликовете и изважда съдържащите се в тях бюлетини. Ако пликът съдържа точно една бюлетина за избор на народен представител, изработена по установения образец, то тази бюлетина се счита за действителна.

Действителните бюлетини се разпределят по кандидатски листи и независими кандидати.
Ако съдържанието на плика се различава от горното - например:
- пликът е празен;
- пликът не съдържа бюлетина за избор на народни представители;
- пликът съдържа няколко бюлетини за една и съща листа;
- пликът съдържа няколко бюлетини за различни листи;
- пликът съдържа саморъчно направени бюлетини;
- пликът съдържа бюлетина за избор на общински съветнипи и/или кметове и т.н., то се постъпва по някои от начините, описани по-долу, T.I-IV.

Пликовете, и евентуално бюлетините в тях, се поставят поотделно, съответно на всеки от изброените случаи. Окончателният им брой с нанася след приключване на отварянето на пликовете в описа на стр. 3 от черновата на протокола.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
При отваряне на плика и установяване на съдържанието се работи в следния ред:

I. Ако пликът е празен, той се поставя на отделна купчинка. Броят на всички такива пликове се нанася в т.1.1 от описа на черновата на протокола.

II. Установява се наличието в плика на бюлетини за общински съветници и/или кметове.

Всички такива бюлетини се изваждат от плика и се унищожават чрез надписване "унищожена" и подпис на председателя съгл.чл.76, ал.З. Броят на всички унищожени по този начин бюлетини от всеки вид се отбелязва в подточките на т.6 - 6.1, 6.2, 6.3 - на черновата на протокола. Унищожените бюлетини след попълване на официалния протокол се изхвърлят.

Ако пликът не съдържа други бюлетини, то бюлетините за избор на общински съветници и/или кметове се преброяват и поставят обратно в плика, като броят и видът им се отбелязва върху плика. Пликът с бюлетините се поставя на отделна купчинка. Броят на всички такива пликове се нанася в т.1.2 от описа на черновата на протокола.

III. Установява се наличието на плика на саморъчно направени бюлетини.

Всички такива бюлетини се изваждат от плика. Общият им брой се отбелязва в т.2.3.1 на описа в черновата на протокола. След преброяването им се връщат обратно в плика, ако в него не е имало други бюлетини.

Пликът с бюлетините се поставя на отделна купчинка. Броят на всички такива пликове се нанася в т.2.3.2 на черновата на протокола.

IV. Установява се, че пликът съдържа повече от една стандартна бюлетина за избор на народни представители.

Възможни са два подслучая:

IV.a. Пликът, съдържа няколко бюлетини за различни листи.

Бюлетините, подадени за кандидати от различни листи, се преброяват и се оставят в плика. Върху плика се отбелязва броят на бюлетините и пликът се поставя отделно. В т.2.2.2 в описа на чернновата на протокола се нанася броят на тези пликове. Общият брой на бюлетините се писва в т.2.2.1 от описа в черновата на протокола.

IV.б Пликът съдържа няколко бюлетини за една и съща листа

Една бюлетина се обявява за действителна, а останалите се анулират с подпис на председателя и се поставят отделно. Общият брой на намерените бюлетини от съответния вид се отразява в т.3.1, а броят на анулираните бюлетини - в т.3.2 от описа в черновата на протокола. Броят на такива пликове се отразява в т.3.3 на съшия опис.

Пликът се поставя отделно.

ОПИСАНИЕ НА КУПЧИНКИТЕ:
За улеснение ще изброим купчинките, по които се разпределят изборните материали при отварянето на пликовете за избор на народни представители:

-1. За действителните бюлетини /отделно за всеки кандидат или кандидатска листа/ - т.7 . разпределение по кандидатски листи.

- 2. Пликове, които са съдържали повече от една бюлетина за една и съща листа /виж T.IV.б/ - т.3.3.

- 3. За празните пликове /виж т.1/ - т.1.1.

- 4. За унищожените бюлетини за избор на общински съветници и/или кметове - в пликовете или извадени от тях - съгласно т.II и т.1.2 от описа.

- 5. За саморъчно направените бюлетини - в пликовете или извадени от тях - съгласно т.Ш -т.2.3.1 и т. 2.3.2 от описа.

- 6. За пликовете, посочени съгласно T.IV.a - т.2.2.1 и т. 2.2.2 от описа - т.3.2 от описа.

- 7. За бюлетините за избори на народни представители, анулирани съгласно T.IV.6 - т.3.2 от описа.

- 8. Бюлетини без пликове, намерени в избирателната кутия - съгласно т.2.1 от описа.

ПОПЪЛВАНЕ НА ОПИСА
След отварянето на всички пликове се пристъпва към попълването на описа в черновата на протокола. В т.1.1 се попълва броят на празните пликове. В т.1.2 се попълва броят на пли-говете, които са съдържали само бюлетини за избиране на общински съветници и/или кметове. След това се попълва т.1.3 като сума на резултатите от т.1.1 и 1.2.

В т.2.2.2 се нанася броя на пликовете, които са съдържали едновременно бюлетини за различни листи, а общият брой на бюлетините в тях се нанася в .2.2.1.

В т.2.3.2 се нанася броя на всички пликове, съдържащи само саморъчно направени бюлетини или други материали. В т.2.3.1 се нанася общият брой на саморъчно направените бюлетини.

В т.З от описа се отразяват пликовете и бюлетините, съдържали повече от една бюлетина за една и съща листа. Общият брой на намерените бюлетини се нанася в т.3.1, броят на анулираните бюлетини - в т.3.2, а броят на пликовете /действителните бюлетини по тази точка от описа/ - в т.3.3 от описа.

След попълването на описа от черновата на протокола се попълват и точки 4 и 5 на стр.2 от черновата на протокола. В т.4 се попълва сумата от т.2.2.2 и 2.3.2 от описа, а в т.5 се попълва бройката от т.1.3 от описа.

В подточките на т.6 се описват унищожените бюлетини за избиране на общински съветници и/или кметове според вида им. В т.6 от протокола се нанася сумата от точки 6.1, 6.2 и 6.3.

4. Броене на действителните бюлетини, подадени за всеки кандидат или изборна листа.

Председателят на комисията /или друг предварително определен член на комисията/ последователно преброява действителните бюлетини от купчинките за всеки кандидат или изборна  листа. Резултатите се нанасят в таблицата на стр.2 в черновата на протокола на СИК за избиране на народни представители.

След сумиране на резултатите за всички кандидати или изборни листи се попълва общият брой на действителните бюлетини в т.7 на стр.2 от черновата на протокола.

5. Оформяне на протокола за избор на народни представители.

След попълването на всички точки от черновата на протокола се извършват следните контролни Проверки:
- сумата от точки 1.1 и 1.2 на стр.1 трябва да съвпада с т.1 на същата страница;
- бройките в точки 1.2 и 1.3 на стр.1 трябва да съвпадат;
- разликата между точки 3.1 и 3.2 на стр.2 трябва да съвпада с т.3.3 на същата страница;
- сумата на точки 1.1 и 1.2 от описа трябва да съвпада с точка 1.3 от описа и с т.5 на стр.2;
- сумата на точки 3.2 и 3.3 от описа трябва да съвпада с т.3.1 от описа;
- сумата на точки 2.2.2 и 2.3.2 от описа трябва да съвпада с т.4 на стр.2;
- сумата на точки 6.1, 6.2 и 6.3 на стр.2 трябва да съвпада с т.6;
- сумата на гласовете за всички партии и кандидати трябва да съвпада с бройката в точка 7 на стр.2,
- сумата на бройките в точки 4,5 и 7 трябва да съвпада с бройката в точка 3.2 на стр.2 /особено важна проверка/.

При неизпълнение на някои от горните условия се преброяват повторно свързаните с него налични празни пликове и бюлетини, както и правилността на запълването на черновата. Допуснатите грешки се откриват и поправят върху черновата. След намирането на точните данни и след повторна проверка по горните точки резултатите внимателно се пренасят от черновата върху оригинала на протокола.

6. Подписване на протокола за избор на народни представители

Ако след откриването на изборния ден и при установяването на резултатите от гласуването в секционната комисия са постъпили заявления или жалби, те се записват на означеното място в края на протокола.

След пълното съставяне на протокола за избиране на народни представители всички членове на комисията задължително се подписват на местата, определени за това в долната част на всяка от страниците /ЗИНПОСК, чл.81, ал.4/. Членовете на комисията задължително се подписват и в средната част на последната страница на протокола. Тези от тях, които не са съгласни с отразеното в протокола, внасят имената си и се подписват с особено мнение в съответната графа на последната страница. Особеното мнение се мотивира отделно.

След подписване на протокола черновата се унищожава.

Протоколът се съставя в три еднакви екземпляра.

Преди пристъпване към отварянето на урните за избиране на общински съветници и кметове, всички изборни материали от избора на народни представители се опаковат. В отделни надписани пакети се поставят всяка от описаните по-горе купчинки.

Всички пакети се запечатват и се поставят в общ пакет за транспортиране в РИК заеднос избирателния протокол. От масата се отстраняват всички изборни материали и се пристъпва кьм следващото преброяване.

В.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

1. Отваряне на урната за общински съветници и кметове

Председателят на комисията отваря урната за избор на общински съветници и кметове, като я разпечатва и я обръща над определената маса, докато на масата изпадне цялото й съдържание. Ако са използувани и допълнителни урни, те се отварят едновременно с първата.

2. Преброяване на пликовете за общински съветници и кметове

Пликовете се преброяват, като се поставят с отвора нагоре. Резултатът се вписва в точка 3.2 на черновата на протоколите за избиране на общински съветници, кметове на общини и кметове на населени места. Евентуалната разлика между числата от точки 3.1 и точки 3.2 от съответните протоколи се вписва в т.3.3 в черновите на горните протоколи. Бюлетините, намерени в урната без пликове, се обявяват за недействителни, разделят се според вида, и броят им се ванася в т.2.1 на описа от черновата на протокола, съответствуващ на вида на бюлетината /виж чл.76 ал.1 т.1/.

3. Отваряне на пликовете за общински съветници и кметове

Председателят на комисията /или друг предварително определен от комисията неин член/ отваря последователно пликовете и изважда съдържащите се в тях бюлетини. Ако пликът съдържа точно по една стандартна бюлетина за трите избора, т.е. за общински съветници, за кмет на населено място /ако се провежда/ и за кмет на община, то тези бюлетини се считат за действителни.

Действителните бюлетини се разпределят по кандидатски листи и кандидати и според вида на избора.

Ако съдържанието на плика се различава - например пликът е празен; не съдържа бюлетина за някой вид избор; съдържа няколко бюлетини за един и същ вид избор; съдържа саморъчно направени бюлетини или бюлетина за избор на народни представители - то се постъпва по описания по-долу начин.

Пликовете, и евентуално бюлетините в тях, се поставят поотделно, съответно за всеки от изброените случаи. Окончателният им брой се нанася след приключване на отварянето на пликовете в описа от черновите на протоколите.

Броят на пликовете и бюлетините, спадащи към тези случаи, може да се проследява непрекъснато по време на отварянето, като се приготви разграфен лист хартия с графи, съответни на точките от описа. Възможно е също така този брой да бъде установен след края на отварянето на пликовете чрез преброяване на съответните купчинки.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

При отваряне на плика и установяване на съдържанието му се работи в следния ред:

I. Ако пликът е празен. Поставя се на отделна купчинка. Броят на всички такива пликове се нанася в т.1.1 на описа за всяка от трите чернови на протоколите - за общински съветници, за кмет на община и за кмет на населено място.

II. Установява се наличието в плика на бюлетини за избор на народни представители. Всички такива бюлетини се изваждат от плика и се унищожават чрез надписване "унищожена” и подпис на председателя съгл.чл.76 ал.4. Бройката на всички унищожени по този начин бюлетини се отбелязва в т.6 на всяка от трите чернови на протоколите. Унищожените бюлетини след попълване на официалните протоколи се изхвърлят.

Ако пликът не съдържа други бюлетини, то бюлетините за избор на народни представители се преброяват и поставят обратно, като броят и видът им се отбелязва върху плика. Броят на всички такива пликове се нанася в т.1.2 от описа на черновите на протоколите.

III. Установява се наличието в плика на саморъчно направени бюлетини. Всички такива бюлетини се изваждат от плика. Общият им брой се отбелязва в т.2.3.1 на описа в черновата на всеки от протоколите. След преброяването им те се връщат обратно в плика, ако той не съдържа други бюлетини.

Пликът с бюлетините се поставя на отделна купчинка. Броят на всички такива пликове се нанася в т.2.3.2 на черновата на всеки от протоколите.

IV. Липсва бюлетина за някой от изборите за общински съветници, за кмет на населено място или за кмет на община. Такива пликове се отбелязват за всеки вид отделно, според липсващия вид бюлетина. Например, ако липсват две от бюлетините, това се отразява в черновите на протоколите за съответните видове избори. Получените числа се отчитат в т.1.2 на черновата на съответния протокол, заедно с тези от точка II. Върху плика се отбелязва, че липсват бюлетини за съответните избори.

Липсата на бюлетина по даден вид избор не променя валидността на бюлетините по останалите видове избор. Ако в плика има бюлетина за някой от другите видове избор, то тя се счита за действителна. Ако след това пликът е опразнен, то той се поставя на отделна купчинка заедно с пликовете от т.V.а по-долу.

V. Установява се, че за някой вид избор пликът съдържа повече от една бюлетина. Възможни са два подслучая:

V.a. Пликът съдържа няколко бюлетини от един вид за кандидати от различни листи. Бюлетините от един вид, подадени за кандидати от различни листи, се преброяват и се оставят в плика. Върху плика се отбелязва броят на бюлетините, както и вида избор, и пликът се поставя отделно. Броят на всички такива пликове се отразява в т.2.2.2 на описа само в черновата на протокола за съответния вид избор. Общият брой на бюлетините се добавя към бройката в т 2.2.1 на описа само в черновата на протокола за съответния вид избор.

Наличието на няколко бюлетини от един вид, подадени за кандидати от различни листи, не променя валидността на бюлетините по останалите видове избор. Ако в плика присъствува бюлетина за друг вид избор, то тя се счита за действителна. Ако след това пликът е опразнен, то той се поставя на отделна купчинка заедно с пликовете от т.IV по-горе.

V.б. Пликът съдържа няколко бюлетини от един вид за кандидати от една и съща листа. От плика се взима една бюлетина от дадения вид и се обявява за действителна. Останалите бюлетини от плика се анулират с подпис на председателя и се поставя отделно, като се разпределят по видове независимо от цвета им. Общият брой на намерените бюлетини и от съответния вид се добавя в т.3.1, а броят на анулираните бюлетини - в т.3.2 от описа на черновата на протокола, съответстващ на вида на бюлетината. Броят на тези пликове се отразява в т.3.3 на съшия опис.

Ако един плик съдържа повтарящи се бюлетини за една и съща листа за два или три вида избори, то горните действия се извършват в протокола за всеки един от тях.

Ако преди това пликът не е бил посочен по т.IV или т.V.a, то той се поставя отделно. В противен случай той се поставя заедно с другите пликове, посочени по т.IV или т.V.a.

ОПИСАНИЕ НА КУПЧИНКИТЕ

За улеснение ще изброим купчинките, по които се разпределят изборните материали при отварянето на пликовете за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на населено място:

- 1. За действителните бюлетини /отделно за всеки вид избор и кандидатска листа/ - нанасят се в т.7 на съответния протокол.

- 2. За пликовете, които са съдържали повече от една бюлетина за една и съща листа /виж т.V.6/, ако те не са посочени по т.IV или V.a, и за бюлетините за избори на общински съветници и кметове, анулирани съгласно т.V.б /отделно за всеки вид бюлетини/ - нанасят се в т.3.3 и в т.3.2 на описа на съответния протокол

- 3. За празните пликове /виж т.1/ - нанасят се в т.1.1 на описа на всеки от протоколите.

- 4. За унищожените бюлетини за избор на народни представители - в пликовете или извадени от тях - съгл.т.II - нанасят се в т.1.2 на описа на всеки от протоколите.

- 5. За саморъчно направените бюлетини - в пликовете или извадени от тях - съгл.т.Ш -нанасят се в т.2.3.1 и в т.2.3.2 на описа на всеки от протоколите.

- 6. За пликовете, посочени в т.IV или т.V.a - нанасят се в т.2.2.1 и т.2.2.2 на описа на всеки от протоколите.

- 7. За бюлетините, включително и саморъчните, намерени в избирателната кутия без пликове - нанасят се в т.2.1 на описа на съответния протокол и в т.2.3.1.

- 8. Бюлетини, намерени без пликове в избирателната кутия - съгласно т.2.1 от описа.

--------------------

ПРИМЕР

Нека един плик да съдържа две саморъчно направени бюлетини, две бюлетини за кмет на веселено място за различни кандидати и три бюлетини за кмет на община за един и същи кандидат. Тогава:

- По т.Ш двете саморъчни бюлетини се изваждат от плика и се поставят на купчинка N 5, и съдържанието на т.2.3.1 от всички описи се увеличава с 2.

- По т.IV върху плика се отбелязва, че липсва бюлетина за избор на общински съветни-‘Точка 1.2 от описа в черновата на протокола за избор на общински съветници се увеличава с единица.

- По т.V.a върху плика се отбелязва, ме съдържа две бюлетини за кмет на населено място за различни кандидати. Точка 2.2.2 от описа в черновата на протокола за избор на кмет на населено място се увеличава с единица. Точка 2.2.1 се увеличава с 2.

- По т.V.б бюлетините за кмет на общината се изваждат от плика. Една от тях се обявявява за валидна и се поставя на съответната по вид и пвят купчинка от N 1. Останалите две се анулират с надпис "анулирана" и подпис на председателя, след което се поставят на купчинка N 2 Т.3.3 от описа в черновата на протокола за избор на кмет на община се увеличава с единипа. Точка 3.2 се увеличава с 2, а точка 3.1 - с 3 бройки.
- Пликът се поставя на купчинка N 6.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’ 91

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ /ЗИНПОСК/, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

Забележка: Съкращенията ВИК, РИК, ОИК и СИК означават съответно: Временен изпълнителен комитет, Районна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия и Секционна избирателна комисия.

ПОПЪЛВАНЕ НА ОПИСИТИЕ

След отварянето на всички пликове се пристъпва към попълването на описите в черновите на протоколите. В т.1.1 се попълва броят на празните пликове. В т.1.2 се попълва броят на пликовете, които са съдържали само бюлетини за избиране на народни придставители, към към които се прибавя броят на пликовете, които не са съдържали бюлетина за дадения вид избор /при нужда може да бъде възстановена по надписите върху пликовете в купчинка Нр.6/. След това се попълват т.1.3 от описа като сума на резултатите от т.1.1 и т.1.2.

В т.2.2.2.се нанася броят на пликовете, които са съдържали едновременно бюлетини за различни листи за дадения вид избор. Общият брой на бюлетините в тях се нанася в т.2.2.1.

В т.2.3.2 на всички протоколи се нанася броят на всички пликове, съдържащи само саморъчно направени бюлетини или други материали. В т.2.3.1 се нанася общият брой на саморъчно направените бюлетини.
В т.3 от описа се отразяват пликовете и бюлетините, съдържали повече от една бюлетина за една и съща листа за избора, съответстващ на протокола. Общият брой на намерените бюлетини се нанася в т.3.1, броят на анулираните бюлетини - в т.3.2, а броят на пликовете - в т.3.3 от описа.
След попълването на описа от черновата на всеки протокол се попълват и т.4 и т.5 на стр.2 от черновата на същия протокол. В т.4 се попълва сумата от т.2.2.2 и т.2.3.2 от описа, а в т.5 се попълва бройката от т.1.3 от описа.

В т.6 се нанася броят на унищожените бюлетини за избиране на народни представители.

След попълването на описа от черновите на протоколите се попълват и точки 4 и 5 на I стр.2 от черновите на протоколите. В т.4 се попълва сумата от т.2.2.2 и 2.3.2 от описа, а в т.5 и попълва сумата от т.1.3 от описа за съответния протокол.
4. Броене на действителните бюлетини, подадени за всеки кандидат или изборна листа

Председателят на комисията /или друг предварително определен от комисията член/ последователно преброява бюлетините за всеки кандидат или изборна листа за даден вид избири. Към броене на гласовете за различните партии се пристъпва в реда, в който партиите са регистрирани в ЦИК. Резултатите се нанасят в същия ред на стр.2 в черновата на съответния протокол.
След сумиране на резултатите за всички кандидати или изборни листи по съответния из бор се попълва общият брой на действителните бюлетини в т.7 на стр.2 от черновата на съответния протокол.
След приключване на броенето на бюлетините за всички кандидати или изборни листи за даден вид избор, се преминава към броене на бюлетините за следващия избор.

5. Оформяне на протоколите за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на населено място.
След попълването на всички точки от черновите на протоколите се извършват контролните проверки последователно за всеки от трите протокола. Контролните проверки за всеки следващ протокол се извършват след пълното оформяне на предидущия протокол, неговото подписване и унищожение на черновата.

Извършват се следните контролни проверки:
- разликата между точките 3.1 и 3.2 на стр.2 трябва да съвпада с т.3.3 на същата страница;
- сумата на точки 1.1 и 1.2 от описа трябва да съвпада с точка 1.3 от описа и с т.5 на стр.2;
- броят на гласувалите в т.3.1 на стр.2 не бива да превишава броя на избирателите от т.1;
- сумата на точки 3.2 и 3.3 от описа трябва да съвпада с т.3.1 от описа
- сумата на точки 2.2.2 и 2.3.2 от описа трябва да съвпада с т.4 на стр.2;
- сумата на гласовете за всички партии и кандидати трябва да съвпада с бройката в точка 7;
- сумата на бройките в точка 4, 5 и 7 трябва да съвпада с бройката в точка 3.2 /особено важна проверка.

При неизпълнение на някои от горните условия се преброяват повторно свързаните с него налични празни пликове и бюлетини, както и правилността на запълването на черновата. Допуснатите грешки се откриват и поправят върху черновата. След намирането на точните данни и след повторна проверка по горните точки резултатите внимателно се пренасят от черновата върху протокола.

6. Подписване на протоколите за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на населено място

Ако след откриването на изборния ден и при установяването на резултатите от гласуването в секционната комисия са постъпили заявления или жалби, те се записват в протоколите на последната страница.

След пълното съставяне на протоколите за избиране на общински съветници, кметове на общини и кметове на населени места всички членове на комисията задължително се подписват на местата, определени за това в долната част на всяка от страниците /ЗИНПОСК, чл.81 ал.4/. Членовете на комисията задължително се подписват и в средната част на последната страница на съответния протокол. Тези от тях, които не са съгласни с отразеното в протокола, внасят имената си и се подписват с особено мнение в съответната графа на последната страница. Особеното мнение се мотивира отделно.

След подписване на съответния протокол черновата му се унищожава.

След подписването на даден протокол и унищожаване на черновата се преминава към контролните проверки по черновата на следващия протокол /ако е останал такъв/.
Протоколите за избиране на общински съветници, кметове на общини и кметове на населени места се съставят в по три еднакви екземпляра.

Всички изборни материали от избора на общински съветници, кметове на общини и кметове на населени места се опаковат. Материалите от всяка от описаните по-горе купчинки се поставят в отделен надписан пакет. Всички пакети се запечатват и се поставят в общ пакет за транспортиране в ОИК заедно с избирателните протоколи, след което се пристъпва към транспортиране на протоколите.

Г. ОБЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПОНЯТИЯ В ЗИНПОСК ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Недействителните бюлетини според ЗИНПОСК са:
1. Бюлетините в избирателната кутия без пликове.
2. Две и повече бюлетини за различни кандидатски листи.
3. Саморъчно направени бюлетини.
4. Празни пликове - чл. 76, ал. 7 от ЗИНПОСК.
Следва да се считат за недействителни и следните бюлетини:

 Когато в резултат на механични увреждания, разкъсвания, зацапвания и зачертавания не може да се установи действителната воля на гласоподавателя за коя кандидатска листа е гасувал.

2. В случаите на наличие на повече от една бюлетина от един и съши вид за различни кандидатски листи, се счита за една недействителна бюлетина.

Забележка: В случаите, когато бюлетините са подадени за избор на кмет на община, населено място и общински съветници, макар и за различни кандидатски листи, всяка от тях се счита за действителна.

3. Когато в плика са поставени две или повече от две бюлетини от един и същи вид, те се смятат за една действителна, а намерените в повече се анулират.

4. В случаите, когато се намери плик при избор за народни представители, съдържащи бюлетини за съветници и кметове, последните се унищожават и се счита за действителна бюлетината за народен представител, а ако няма такава, пликът се брои за празен за избора на народен представител.

5. В случаите, когато се намери плик при избор за общински съветници и кметове се намери бюлетина и за народен представител, последната се унищожава и се считат за действителни бюлетините за съветници и кметове, а ако липсва бюлетина, пликът се брои за празен за този избор.

6. Когато в плика за избора на местни органи на властта, се намерят бюлетини за съветници без бюлетини за кметове и обратно, пликът се смята празен за липсващата бюлетина. Съшият се взема предвид за действителността на избора за кметове по чл.91, ал. 1 от ЗИНПОСК.

Когато бюлетините имат производствени дефекти по отношение на размера, нюанса на цветовете и текста, следва да се приемат за действителни. В случаите обаче, когато липсва текстуална част на белите бюлетини /за независимите кандидати/, когато кандидатите са повече от един в многомандатния избирателен район, те се считат за недействителни поради липса на възможност за идентификация вота на избирателя.

Относно чл.81, ал.5 от ЗИНПОСК

Явна фактическа грешка трябва да се счита всяко несъответствие в данните при отчитане на резултатите от гласуването, което се отстранява от състава на комисията, подписала протокола, след повторна фактическа проверка на изборните материали, въз основа на което е съставен протоколът.

При установяване на явна фактическа грешка в протоколите на секционната избирателна комисия при предаването им в районната избирателна комисия е необходимо на територията на районната избирателна комисия да бъде свикан съставът на секционната избирателна комисия, подписал протокола, и да се осъществи процедурата по чл.81 ал. 5 от ЗИНПОСК.

При установяване на явна фактическа грешка в протоколите на секционната избирателна комисия при предаването им в общинската избирателна комисия е необходимо на територията на общинската избирателна комисия да бъде свикан съставът на секционната избирателна комисия, подписал протокола, и да се осъществи процедурата по чл.81, ал.5 от ЗИНПОСК.

Председателят на секционната избирателна комисия трябва да осъществи предварителна организация с членовете на секционната избирателна комисия, за да имат готовност да се явят в районната или в общинската избирателна комисия при необходимост от това.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

За транспортирането на избирателните протоколи и други книжа на избирателните комисии

I. На 12 октомври 1991 г., заедно с другите изборни материали, председателите на вре менните общински изпълнителни комитети да предадат на всяка избирателна секция:

1. Три торби /две малки и една голяма/ за пренасяне на изборните документи съответно до обшинския съвет, общинската и районната избирателна комисия.

2. Необходимия брой големи пликове, опаковъчна хартия, връв, печати и ленти за опаковане и подпечатване на изборните документи.

До 19 часа на 13 октомври 1991 г. да осигурят на всяка избирателна секция транспортно средство за пренасяне на изборните документи до общинския съвет, общинската избирателна комисия и районната избирателна комисия.

Шофьорът на транспортното средство се снабдява със служебно писмо, подписано от щатния член на временния общински изпълнителен комитет, отговорен за организационно-техническата подготовка на изборите. В писмото се отбелязва името на шофьора, номерът на транспортното средство и целта на пътуването.

II. След обявяване на резултатите от избора се поставят съответно:

1. В отделна торба /малка/ с надпис "За районната избирателна комисия":
а/ плик с първия екземпляр от протокола за избор на народни представители, адресиран до Централната избирателна комисия и изпращан чрез районната избирателна комисия, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметството;

б/ плик с втория екземпляр от протокола за избор на народни представители, адресиран до районната избирателна комисия, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство.

2. В отделна торба /малка/ с надпис "За общинската избирателна комисия":
а/ плик с първия екземпляр от протокола за избор на общински съветници и кметове, адресиран до Централната избирателна комисия и изпращан чрез общинската избирателна комисия, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство;

б/ плик с втория екземпляр от протокола за избор на общински съветници и кметове, адресиран до общинската избирателна комисия, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство.

3. В отделна торба /голяма/ с надпис "За общинския съвет":

а/ неизползуваните пликове и бюлетини и други материали от изборите, опаковани в опаковъчна хартия и подпечатани с печата на съответния общински съвет или кметство;

б/ всички избирателни бюлетини, отделно - действителни и недействителни, пликовете, с които е извършено гласуването, опаковани с опаковъчна хартия, и пакетите /отделно за всеки вид избор/, подпечатани с печата на съответния общински съвет или кметство;

в/ плик с по един екземпляр от протоколите за избор на народни представители, общински съветници и кметове, адресиран до общинския съвет, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство.

Всички пликове и пакети се подписват от председателя, заместник-председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

III. Председателят или заместник-председателят и най-малко двама членове от секционната избирателна комисия предават всички чанти в следната поредност: районна избирателна комисия, общинска избирателна комисия, общински съвет.

IV. Председателите на временните областни изпълнителни комитети да осигурят за всяка районна избирателна комисия със седалище на територията на областта:

1. Две торби /една малка и една голяма/ за пренасяне на изборните документи съответно до Централната избирателна комисия и до общинския съвет.

2. Транспортно средство за пренасяне на изборни документи до Централната избирателна комисия и съответния общински съвет.

3. Необходимия брой големи пликове, опаковъчна хартия, връв, печати, ленти за опаковане и подпечатване опаковките на изборните документи.

4. Шофьорът на транспортното средство се снабдява със служебно писмо, подписано от Щатния член на временния областен изпълнителен комитет, отговорен за организационно-техннческата подготовка на изборите. В писмото се отбелязва името на шофьора, номерът на тран спортното средство и целта на пътуването.

V. След обявяване на резултатите от избора за народни представители в района се поставят съответно:

1. В отделна торба /малка/ с надпис "За Централната избирателна комисия":

а/ плик с първия екземпляр от протокола за избор на народни представители, адресиран до Централната избирателна комисия, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство;

б/ пликовете с първия екземпляр от протоколите на секционните избирателни комисии, подпечатани с печата на съответния общински съвет или кметство.

2. В отделна торба /голяма-сак/ с надпис "За съответния общински съвет":

а/ плик с втория екземпляр от протокола за избор на народни представители, адресиран до общинския съвет, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство;

б/ пликовете с втория екземпляр от протоколите на секционните избирателни комисии, избирателните списъци, избирателните бюлетини и другите изборни книжа, получени от секционните избирателни комисии, опаковани в опаковъчна хартим, и пакетът, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство.

Всички пликове и пакети се приподписват от председателя, заместник-председателя и секретаря на комисията.

VI. Председателят или заместник-председателят и най-малко двама членове от районната избирателна комисия предават двете торби в следната поредност: Централна избирателна комисия, общински съвет.

VII. Председателите на временните общински изпълнителни комитети да осигурят за всяка общинска избирателна комисия:

1. Две торби /една малка и една голяма/ за пренасяне на изборните документи до Централната избирателна комисия и общинския съвет.

2. Транспортно средство за пренасяне на изборни документи до Централната избирателна комисия и общинския съвет.

3. Необходимия брой големи пликове, опаковъчна хартия, връв и ленти за опаковане и подпечатване на изборни документи.

4. Шофьорът на транспортното средство се снабдява със служебно писмо, подписано от щатния член на временния общински изпълнителен комитет, отговорен за организационно-техническата подготовка на изборите. В писмото се отбелязва името на шофьора, номерът на транспортното средство и целта на пътуването.

VIII. След обявяване на резултатите от избора, осигурените за пренасяне изборни документи две торби /една малка и една голяма/ се предоставят на председателя на общинската избирателна комисия и в тях се поставят съответно:

1. В отделна торба /малка/ с надпис "За Централната избирателна комисия":

а/ плик с първия екземпляр от протокола за избор на общински съветници, адресиран до Централната избирателна комисия, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство;

б/ плик с първия екземпляр от протокола за избор на кмет в общината, адресиран до Централната избирателна комисия, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство.

2. В отделна торба /голяма/ с надпис "За общинския съвет":

а/ плик с втория екземпляр от протокола за избор на общински съветници, адресиран до общинския съвет, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство;

б/ плик с втория екземпляр на протокола за избор на кмет в общината, адресиран до общинския съвет, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство;

в/ плик с протокола за избор на кмет в населеното място, адресиран до общинския съвет или кметство;

г/ останалите изборни книжа, опаковани в опаковъчна хартия, и пакетът, подпечатан с печата на съответния общински съвет или кметство.

Всички пликове се приподписват от председателя , заместник-председателя и секретаря на комисията.

IX. Председателят или заместник-председателят и най-малко двама членове на общинската избирателна комисия предават двете торби в следната поредност - Централна избирателна комисия, общински съвет.

 

РАЗДЕЛ V

А. УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ КЪМ РИК

I. Организация на изчислителния пункт

** Изчислителният пункт се състои от 2-3 отговорници, 5-6 оператори, назначени от Колектива, обработващ резултатите, и 3-4 компютъра.

** Задължения на РИК

1. Да определи помещение на пункта до 3.10.1991 г. Помещението трябва да бъде подходящо обзаведено - мебели /бюра за компютрите/, ел.захранване, осветление и т.н.

2. Да освободи помещението и да го подготви за инсталиране на техника до 10.10.1991 г.

3. Да осигури охрана на помещението от момента на инсталиране до изнасянето на техниката

Задължения на отговорника на пункта

1. Най-късно на 12.10.1991 г. да достави в пункта техника или да я приеме лично в пункта от доставчика. Работоспособността на техниката трябва да бъде проверена в присъствието на доставчика, преди да се подпише протокол за получаването й.

2. На 12.10.1991 г. да организира разпределяне на материали /дискети и хартия/ и инструкции за операторите на РИК.

II. Право на достъп в пункта имат:

1. За периода 10-12.10.1991 - отговорниците на пункта, операторите на пункта, операторите по ОИК, представител на Колектива, членове на РИК, доставчикът на техниката;

2. За периода от 13.10. до приключване на работата на пункта - отговорниците на пункта, операторите на пункта, представител на Колектива, членовете на РИК, приносителите на протоколи от СИК;

Задължения на РИК

- Да не разрешава неправомерен достъп до пункта.

III. Организация на работата в пункта от 13.10 до закриването му.

**Всеки компютър в пункта да има номер /1,2,.../, който да е едро написан до него и да се вижда отдалеч.

** От откриването на пункта до закриването му в една тетрадка /дневник/ се записват от отговорник на пункта всички важни събития.

Задължения на РИК:

1. Да осигури спокойна обстановка за рбота в пункта.

2. Да осигури телефонна и телефаксна връзка и периодично предаване на междинните резултати на Колектива в ЦИК.
Задължения на отговорник на пункта:

1. Да води дневник, в който да записва:
- дата и час на включването и изключването на всеки компютър;
- дата и час и номер на компютъра, на който започва работа всеки от операторите. За всеки момент на работа на всеки компютър трябва да се вижда кой оператор е работил с него.
операторът трябва да се отлъчи за малко, той програмно заключва клавиатурата;
- дата и час и подробно описание на всяка нестандартна ситуация;
- дата и час на закриване на пункта.

2. Лично да включва всеки от компютрите, съгласно инструкциите за инсталиране и ползване на софтуера.

3. Да разпределя работата между операторите.

4. Да събира периодично въведената от операторите информация, да я обработва и да представя на РИК предвидените информационни изходи.

5 Да оказва помощ на операторите в ОИК, които поради непредвидени обстоятелства са принудени да обработят данните от секционните протоколи в пункта на РИК.

IV. Информационните изходи, предоставяни на пункта за нуждите на РИК.

1. Списък на всички кандидати за народни представители по листи.

2. Списък на приетите секционни протоколи със съдържанието им за определен период от време /от...часа до ...часа/ - за периодично информиране на обществеността за хода на обработката.

3. Междинни обобщени резултати от въведените до момента протоколи на СИК /брой обработени секции, брой гласове и % по партии, коалиции и независими кандидати/.

4. Окончателни обобщени резултати за всяка отделна община в района /брой гласове и % по партии, коалиции и независими кандидати/.

5. Окончателни обобщени резултати:
- брой гласували избиратели и изборна квота;
- за партии и кандидати - получени гласове - брой и %;
- за независими кандидати - дали са избрани.

V. Процедура по приемане и обработване на протоколите от СИК

** За компютъра всеки протокол има свой номер, съставен от номера на общината и номера на секцията.

** В рамките на една община секциите трябва да имат различни номера. Ако има две секции с еднакви номера, протоколът на втората не е възможно да бъде въвевен. В такъв случай РИК трябва на място да определи нов номер за тази секция /между 800 и 999/.

1. Назначено от РИК лице проверява самоличността на приносителя на протокола.

2. Отговорникът на пункта изпраща приносителя при свободен оператор.

3. Операторът въвежда протокола и извежда разписка в три екземпляра, която съдържа:
- код: номер на компютър и време на въвеждането /ден, час, минута, секунда/;
- основните числови данни от протокола;
- ЕГН на приносителя на протокола.

4. Приносителят сравнява протокола с разписката /при несъответствие, операторът въвежда корекции и издава нова разписка, като унищожава старите/.

5. С протокола и трите екземпляра на разписката приносителят отива при членовете на РИК.

6. Ако РИК приеме протокола без изменения и се удостовери еднаквостта на разписката и протокола:
-  вписва с химикал в горното поле на двата екземпляра на протокола /предназначени за РИК и ЦИК/ кода на разписката;
- подпечатва трите екземпляра на разписката, дава един на приносителя и го освобождава;
- показва така надписания протокол на оператора на съответния компютър, който потвърждава предварителния запис в компютъра и му дава екземпляр от разписката.

7. Ако РИК приеме протокола без изменение и открие неточност в разписката:
- връща приносителя при оператора на съответния компютър за корекция и нова разписка.

8. Ако РИК покани членовете на СИК да внесат поправки в протокола на СИК:
- съставя протокол за изменение, подписан от членовете на СИК, който се прикрепя към протокола на СИК;
- двата документа се показват на оператора на съответния компютър за внасяне на измения и получаване на нова разписка. Кодът на новата разписка и номерът на протокола за изменение се вписват в горното поле на двата екземпляра на протокола на СИК и операторът потвърждава коригирания запис в компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Внасянето на изменения във въведените протоколи на СИК въз основа на протокол за из менение е нестандартна ситуация и се записва в дневника от отговорника на пункта.

VI. Процедура по приемане от РИК на окончателни обобщени резултати

** Първата част от резултатите представлява списък от номера на протоколи и съответните им кодове на разписки.

** Ако кодовете от горния списък съвпадат с написаните в горното поле на самите протоколи, за всички протоколи на СИК, то използваният софтуер и организацията на работата гарантират, че обобщените резултати са получени от истинското съдържание на протоколите.

1. След като СИК получи от отговорник на пункта окончателните обобщени резултати, неговите членове трябва да сравнят списъка с кодовете върху протоколите.

2. Ако в списък бъде намерен код, несъвпадащ с този върху съответния протокол, отговорникът на пункта установява по кода от списъка и дневника името на оператора, извършил нарушението. В такъв случай РИК съставя протокол с името на виновния оператор. Въз основа на него съответният протокол на СИК се въвежда отново /вж. т.5.8/

3. Когато РИК признае окончателните обобщени резултати за редовни, тя получава от отговорника на пункта и една запечатана дискета със записи на протоколите от всички СИК и му дава разписка за това.

4. Разписката се връща от представителите на СИК в изборното помещение и се залепва до извлечението от протокола за изборния резултат. В случаите, когато се процедира по т.V.8, пак там се залепва и извлечение от протокола за изменение, както и разписката за него.

Б. УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ КЪМ ОИК

/вариант голяма община с повече от един компютър/

I. Организация на изчислителния пункт

** Изчислителният пункт се състои от 1-3 отговорници, 2-6 оператори, назначени от Колектива, обработващ резултатите, и 2-4 компютъра.

** Задължения на ОИК

1. Да определи помещение на пункта до 3.10.1991 г. Помещението трябва да бъде подходящо обзаведено - мебели /бюра за компютрите/, ел.захранване, осветление и т.н.

2. Да освободи помещението и да го подготви за инсталиране на техника до 10.10.1991 г.

3. Да осигури охрана на помещението от момента на инсталирането до изнасянето на техниката.

Задължения на отговорника на пункта

1. Най-късно на 12.10.1991 г. да достави в пункта техника или да я приеме лично в пункта от доставчика. Работоспособността на техниката трябва да бъде проверена в присъствието на доставчика преди да се подпише протокол за получаването й.

2. На 12.10.1991 г. да организира разпределяне на материали /дискети и хартия/ и инструкции за операторите на ОЛК.

II. Право на достъп в пункта имат:

1. За периода 10-12.10.1991 - отговорниците на пункта, операторите на пункта, операторите по ОИК, представител на Колектива, членовете на ОИК, доставчикът на техниката.

2. За периода от 13.10. до приключване на работата на пункта - отговорниците на пункта, операторите на пункта, представител на Колектива, членовете на ОИК, приносители на протоколите от СИК;

Задължения на ОИК

- Да не разрешава неправомерен достъп до пункта.

III. Организация на работата в пункта от 13.10 до закриването му.

** Всеки компютър в пункта да има номер /1,2.../, който да е едро написан до него и да вижда отдалеч.

* От откриването на пункта до закриването му в една тетрадка /дневник/ се записват от отговорник на пункта всички важни събития.

Задължения на ОИК:

1. Да осигури спокойна обстановка за работа в пункта

2. Да осигури телефонна връзка с пунктовете на РИК и ЦИК.

Задължения на отговорник на пункта:

1. Да води дневник, в който да записва:
- дата и час на включването и изключването на всеки компютър;
- дата и час и номер на компютър, на който започва работа всеки от операторите. За всеки момент на работа на всеки компютър трябва да се вижда кой оператор е работил с него. Ако операторът трябва да се отлъчи за малко, той програмно заключва клавиатурата;
- дата и час и подробно описание на всяка нестандартна ситуация;
- дата и час на закриване на пункта.

2. Лично да включва всеки от компютрите, съгласно инструкциите за инсталиране и ползване на софтуера.

3. Да разпределя работата между операторите.

4. Да събира периодично въведената от операторите информация, да я обработва и да представя на РИК предвидените информационни изходи.

IV. Информационните изходи, предоставяни на пункта за нуждите на ОИК.

1. Списък на всички кандидати за местни органи на властта по листи.

2. Протоколи за резултатите от избора на общински съветници, кмет на община, кметове на населени места.

V. Процедура по приемане и обработване на протоколите от СИК

** За компютъра всеки протокол има свой номер, съставен от номера на общината и номера на секцията.

** В рамките на една община секциите трябва да имат различни номера. Ако има две секции с еднакви номера, протоколът на втората не е възможно да бъде въведен. В такъв случай ОИК трябва на място да определи нов номер за тази секция /между 800 и 999/.

** Заедно с останалите материали операторът на пункта получава списък на населените места в общината, които избират кметове, съответно номерирани. Ако се открие пропуск в списъка, ОИК трябва на място да подпише пропуснатото населено място, като му даде следващ пореден номер /ако в списъка има пет населени места с номера 1,2...5, новото трябва да е с номер 6/.

1. Назначено от ОИК липе проверява самоличността на приносителя на протокола.

2. Отговорникът на пункта изпраща приносителя при свободен оператор.

3. Операторът въвежда протокола и извежда разписка в три екземпляра, която съдържа:
- код: номер на компютъра и време на въвеждането /ден, час, минута, секунда/.
- основните числови данни от протокола;
- ЕГН на приносителя на протокола.

4. Приносителят сравнява протокола с разписката /при несъответствие операторът въвежда корекции и издава нова разписка, като унищожава старите/.

5. С протокола и трите екземпляра на разписката приносителят отива при членовете на ОИК.

6. Ако ОИК приеме протокола без изменения и се удостовери еднаквостта на разписката н протокола:
- вписва с химикал в горното поле на двата екземпляра на протокола /предназначени за ОИК н ЦИК/ кода на разписката;
- подпечатва трите екземпляра на разписката, дава един на приносителя и го освобождава;
- показва така надписания протокол на оператора на съответния компютър, който потвьрждава предваритерния запис в компютъра и му дава екземпляр от разписката.

7. Ако ОИК приеме протокола без изменения и открие наточност в разписката:
- връща приносителя при оператора на съответния компютър за корекция и нова разписка.

8. Ако ОИК покани членовете на СИК да внесат поправки в протокола на СИК:
- съставя протокол за изменение, подписан от членовете на СИК, който се прикрепя към протокола на СИК;
- двата документа се показват на оператора на съответния компютър за внасяне на изменения и получаване на нова разписка. Кодът на новата разписка и номерът на протокола за изменение са вписват в горното поле на двата екземпляра на протокола на СИК и операторът потвърждава коригирания запис в компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Внасянето на изменения във въведените протоколи на СИК, въз основа на протокол за изменение, е нестандартна ситуация и се записва в дневника от отговорника на пункта.

VI. Процедура по приемане от ОИК на окончателни обобщени резултати.

** Първата част от резултатите представлява списък от номера на протоколи и съответните им кодове на разписки.

** Ако кодовете от горния списък съвпадат с написаните в горното поле на самите протоколи, за всички протоколи на СИК, то използуваният софтуер и организацията на работата гарантират, че обобщените резултати са получени от истинското съдържание на протоколите.

1. След като СИК получи от отговорник на пункта окончателните обобщени резултати, неговите членове трябва да сравнят списъка с кодовете върху протоколите.

2. Ако в списък бъде намерен код, несъвпадащ с този върху съответни протоколи, отговорникът на пункта установява по кода от списъка и дневника името на оператора, извършил нарушението. В такъв случай ОИК съставя протокол с името на виновния оператор. Въз основа на него съответния протокол на СИК се въвежда отново /вж. т.5.8/.

3. Когато ОИК признае окончателните обобщени резултати за редовни, тя получава от отговорник на пункта и една запечатана дискета със записи на протоколите от всички СИК и му дава разписка за това.

4. Разписката се връща от представителите на СИК в изборното помещение и се залепва до извлечението от протокола за изборния резултат. В случаите, когато се процедира по T.V.8, пак там се залепва и извлечение от протокола за изменение, както и разписката за него.

/Пресслужба "Куриер"/


15:17:23
08.10.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител:
Емилия Генадиева
Комплексна обработка:
Издателски комплекс БТА

 

 

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използуване на матрпиа пи от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!