8 октомври 1992

София, 8 октомври 1992 година
        Брой 198 /728/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗА СТРАНАТА ПРОБЛЕМИ И ИЗДИГАНЕ ОТ СЪЮЗА НА КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА.


С ЦЕЛ ДА ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ОПИТИТЕ ЗА ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА, ДА СЕ ОСИГУРИ ЕФЕКТИВНА И ДЕМОКРАТИЧНА РАБОТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДА ПРОДЪЛЖАТ РЕФОРМИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ Е ГОТОВ ДА УЧАСТВА В РЪКОВОДСТВОТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

I. ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА ПАРЛАМЕНТА, КОЯТО ДА УСКОРЯВА РЕФОРМАТА И ДА ГАРАНТИРА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС

1. Да се изработи и внесе в пленарно заседание законодателна програма на Народното събрание в две части - за непосредствения шестмесечен период и за евентуалния мандат.

Програмата да включи:
а) закони на икономическата реформа;
б) социални закони по проблемите на заетостта, здравното и социалното осигуряване, пенсиите, местните финанси и др.;
в) законите, предвидени в конституцията.

2. Да се преустанови внасянето на законопроекти с политически дискриминационни текстове като противоречащи на конституцията и на нормите на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

3. Да се изтегли противоконституционният закон за научните организации.

4. Да се преразгледа механизмът за определяне законодателния дневен ред на Народното събрание с оглед да се преодолеят сегашната едностранчивост, хаотичност и ограничения в демократизма.


II. ЗА ПОСТОЯННО ВНИМАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРИЕТИТЕ ОТ НЕГО ЗАКОНИ И СВОЕВРЕМЕННИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

1. Въз основа на обща оценка за състоянието на земеделието и хода на аграрната реформа да се внесат в народното събрание:
а) законопроект за изменение и допълнение на Закона за земята в критичните, породили конфликти текстове;
б) проекторешение за неотложни мерки за спасяване на селското стопанство.

2. Да се внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите с цел да се отстранят грешките при актуализиране на пенсиите, както и ограниченията за работещите пенсионери.

3. Да се внесат в най-кратък срок в пленарната зала:

- етапна програма по приватизацията;

- информация за предварителната работа по приватизацията (изслушване на министъра на промишлеността);

- предложение за създаване на анкетна комисия по случаите на скрита и "предварителна" приватизация.

4. Да се приеме решение на Народното събрание за мораториум върху реституцията на социални и културни обекти.


III. ЗА ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

1. Да се внесе необходимата поправка в правилника с оглед да се гарантират питания с дискусии по най-острите въпроси от развитието на страната на настоящия етап.

2. Да се подготви пакет от предложения за провеждане дискусии по питания в пленарната зала:
- по селското стопанство;
- по заетостта;
- по престъпността;
- по подготовката на приватизацията;
- по работата на местните органи;
- по спазването на човешките права;
- по намесата на изпълнителната власт в църковните дела;
- по състоянието на здравеопазването;
- по състоянието на образователното дело;
- по състоянието на културата.

3. Да се изслуша в Народното събрание доклад за преговорите на Министерския съвет с международните финансови институции с оглед контрола върху тяхното съответствие с дадения от парламента мандат.

4. Да се изслуша в Народното събрание информация за изпълнението на бюджета преди внасянето на законопроекта за новия бюджет.

5. Да се оцени приложението на приетия от ВНС статут за радиото и телевизията.

София, 6 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ РОЛЯТА, КОЯТО ИГРАЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Напоследък зачестиха упреците, отправяни от някои лидери на Съюза на демократичните сили (СДС), че Алтернативната социаллиберална партия (АСП) играе деструктивна роля в синята коалиция, че не е лоялен и коректен неин член. Нещо повече - позицията на АСП често е обект на откровени инсинуации и манипулации, тиражирани за съжаление в някои средства за масово осведомяване.

Политическият съвет на АСП е сериозно обезпокоен от подобни евтини пропагандни ходове, изпълнени в типично тоталитарен стил и ръководен от принципа за пълна откритост в политиката, за пореден път е длъжен да заяви:

Първо. За разлика от представителите на някои други политически партии и движения членовете на АСП в Координационния съвет (КС) и Парламентарната група (ПГ) на СДС отстояват позиции, които предварително са обсъждани в ръководните органи на партията и са получили принципната подкрепа на различни форуми с широкото представителство на нейните членове.

Второ. АСП действително се отнася критично към работата на правителствения екип, особено в областта на икономическата политика. Тази критика, обаче, винаги е открита, принципна и нейната същност засяга неизпълнението на икономическата предизборна платформа на СДС, отклонението от платформата, с която СДС спечели изборите. АСП няма алтернативна икономическа стратегия преди всичко защото именно нейните експерти разработиха платформата на СДС. Тъкмо затова политическата почтеност към тези, които гласуваха за СДС, задължава изпълнение на предизборната платформа и АСП категорично държи на това.

Трето. Всички, които подкрепиха на изборите СДС и свързаха своите надежди с неговото управление, трябва да знаят, че предизборната платформа не е съвкупност от кухи лозунги и пропагандни идеологически заклинания. Тя е принципно ръководство за действие и тъкмо това изисква непрекъснатото й творческо доработване съобразно променящите се условия в хода на реформата, непрекъснатата промяна в приоритетите, структурирането им в ясни и подредени във времето конкретни задачи за изпълнение. В целия цивилизован свят това се изразява в приемането на правителствена програма и АСП също така категорично се обявява за това.

Четвърто. Всеки опит за политически остракизъм в коалицията СДС, за отстраняване (или както стана популярно - "отлюспване") на организациии и лица, изразили собствена позиция, различна от тази на един тесен кръг лидери (присвоили си право единствено те да говорят от името на СДС), или критикували отделни страни от политиката на съюза и отделни негови лидери, е крайно недемократичен и е израз на опасни диктаторски амбиции, несъвместими със стремежа за реално демократично обновление на обществото.

Пето. За пореден път АСП твърдо заявява, че е против предсрочни парламентарни избори и ще се противопостави на всяко действие, което съзнателно или не води към подобен резултат. Ние сме за ефективна работа на сегашния парламент в конституционно определения му мандат, за силно правителство на СДС, способно да изпълни предизборната платформа на съюза и да положи основите на икономически просперираща, независима и демократична нова България.

София, 7 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ВЪПРОСИ, ПОСТАВЕНИ ОТ АМЕРИКАНСКИ БОГОСЛОВ ЗА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Осъзнаваме факта, че обществото приема с резерви нашата защита на единството на Българската православна църква (БПЦ). Силните атеистични традиции на социалистическата идеология, както и отношението на бившата Българска комунистическа партия (БКП) към религията, обясняват тези резерви. Въпреки това ние се чувстваме длъжни енергично да настояваме за преодоляване на кризата в БПЦ, защото за нас тя не е нито криза на религията, нито просто вътрешен проблем на църквата. Това е криза на единството на нацията, чието задълбочаване ще има тежки последствия за всички основни процеси в нашата страна.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Вие олицетворявате единството на българската нация. Ваш дълг е да предприемете практически действия за решаването на кризата в БПЦ независимо дали ще се харесате или не на определени политически сили. Досега Вие деликатно изразявахте своята позиция. Още на 1 юни 1992 г. Вие приехте патриарх Максим и отказахте среща на г-н Христо Събев; според средствата за масово осведомяване сте се съгласили с оценката на левкийския епископ Неофит, че завземането на сградата на синода е "хулиганско самоуправство"; обявихте чрез своя говорител, че това, което става в Светия синод, е безобразие; сезирахте Конституционния съд. Признахте пред цялата нация, че кризата в БПЦ е сериозен национален проблем.

Въпреки Вашата позиция и решението на Конституционния съд, че голяма част от текстовете на Закона за изповеданията, включително и чл.12, който урежда дейността на Дирекцията по изповеданията, противоречат на сега действащата конституция, кризата в БПЦ се задълбочава. Върховният съд отхвърли легитимността на патриарх Максим; управляващата политическа сила, включително и изпълнителната власт, практически стоят зад самозвания "Свети синод" на г-н Деян Неделчев (Пимен); обществени организации посредничат в "някакъв диалог", с което признават равнопоставеността на спорещите страни. Вашата енергична намеса е наложителна.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Настояваме да отговорите пред цялата нация на следните въпроси, които пряко или косено Ви бяха поставени в откритото писмо на американския богослов проф. Спас Райкин:

1. Кой е патриарх на БПЦ?

2. Признавате ли достоверността на фактите, според които "най-прононсираните, най-отявлените, най-разпалените агенти на Тодор-Живковото правителство сега излизат на сцената да провеждат декомунизирането на църквата" (проф. С.Райкин)?

3. Считате ли, че така наречената "декомунизация" в църквата може да се ръководи от лице, на когото принадлежи следната оценка: "Най-големият гений и най-великият син на нашия век, с право носещ неговото име, е Йосиф Висарионович Сталин... Сталин е велик вожд, незаменим учител, велик баща, ценен приятел и гениален военен водач” (Пимен - "Църковен вестник”, бр. 44-45, 1945 г.)?

4. Приемате ли оценката, че БПЦ "никога не е била така унизена и така осрамена, така наранена и така обезчестена, както днес, при режима на Филип Димитров и президентството на Желю Желев" (проф. Райкин)?

5. Признавате ли утвърденото в цял свят правило, че ако държавното законодателство и църковните канони влязат в конфликт, то за църквата преимущество имат църковните канони?

6. Приемате ли, че "патриаршеската институция в България не се нуждае от регистрацията на Методи Спасов, стимулирана от един неконституционен закон" (проф. Райкин)?

7. Споделяте ли опасението, че кризата в БПЦ може да доведе до загуба на нейната каноничност и до отстраняването й от Вселенската православна църква?

8. Ще поемете ли отговорността да обясните какви ще бъдат последиците за българската нация от едно такова отстраняване?

9. Съгласен ли сте с извода, че "само Вашата намеса може да спре по-нататъшното падение в църквата" (проф. Райкин)?

И накрая:

10. Ще последвате ли съвета на проф. Спас Райкин да отведете патриарх Максим в Светия синод и лично да го възстановите на патриаршеския му трон? Бихте ли поели риска за самия Вас от един такъв символичен акт?

София, 2 октомври 1992 г.

С УВАЖЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
       СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
       МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: Л.Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ДАДЕНАТА ОТ НЕГО ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В БОЯНА. Писмото е подписано от 41 служители от Института по обща и неорганична химия на Българската академия на науките.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

От момента, в който Вие взривихте обществото ни със свиканата от Вас пресконференция на Боянските ливади, ние с нарастваща тревога следим Вашето поведение. На тази пресконференция Вие изразихте своите виждания по редица въпроси от политическото положение в страната ни, опитвайки се да убедите обществеността, че некадърността именно на "това" правителство е причина за повишаване на политическото напрежение и влошаване на социалното състояние на народа ни.

Вашите виждания бяха дискутирани и анализирани твърде обстойно, за да се спираме на тях, но искаме да Ви заявим, че с много голяма част от тези виждания не сме съгласни.

Г-н Президент, Вие твърдите, че в "мирния преход" могат и трябва да се сменят много правителства, тъй като те "изгаряли". Но честата смяна на правителството ще доведе до насаждане на чувството за несигурност и нестабилност, до дестабилизация на страната ни и до недоверие на чуждите инвеститори и финансови институции. Затова в този момент всички, на които са скъпи интересите на България, трябва да подкрепят "това" правителство и да му съдействат, а не да спъват усилията му за смяна на системата. Недоумение буди противоречивата Ви позиция да призовавате към национално разбирателство, а в същото време да откривате атака срещу Съюза на демократичните сили (СДС) и правителството.

Г-н Президент, Вие обвинявате СДС в липса на гласност и откритост за неговите решения и действия. Обиден, напуснахте политическото съвещание на СДС, защото, видите ли, на това съвещание всяка казана дума не се предава в ефир. Но, г-н Президент, нито дума не казвате за липсата на гласност и откритост на пленумите на Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия (БСП), на политическите съвещания на Движението за права и свободи (ДПС) и на извънпарламентарните партии и движения. А какво ще кажете за гласността и откритостта на проведените от вас срещи с лидери на синдикатите, БСП, ДПС и др., останали скрити за целия български народ? Какво ще кажете за гласността и откритостта по "случая Здравко Попов", по "оня списък", по опита за преврат, по скандала в оръжений ни бизнес, по "случая Бригадир Аспарухов" и др.? Оставаме с впечатлението, г-н Президент, че твърде едностранчиво разбирате гласността и откритостта, а аршинът, с който мерите, е различен.

Г-н Президент, Вие твърдите, че Вашата позиция се одобрява и поддържа от извънпарламентарната опозиция, от синдикатите и от 2/3 от електората на СДС. Няма да коментираме каква част от българския народ стои зад извънпарламентарната опозиция, не можем да твърдим нищо конкретно за КНСБ, но относно КТ "Подкрепа" можем да ви заявим, че освен шепата лидери на КТ "Подкрепа" други, които да одобряват и поддържат Вашата политика, няма. Основание за това ни дава фактът, че членовете на КТ "Подкрепа" са ПРЕДИ ВСИЧКО симпатизанти на СДС. Относно подкрепящите Ви 2/3 от електората на СДС - или някой Ви лъже, или Вие се самозаблуждавате. На 22-ри септември този електорат спонтанно Ви показа с кого е и против какво е. Не забравяйте, г-н Президент, че Вие бяхте избран със СИНЯТА БЮЛЕТИНА от ЕЛЕКТОРАТА НА СДС.

Затова ние, като част от този електорат, Ви заявяваме, че сме дълбоко разочаровани от Вашата политическа позиция и от Вашите действия и снемаме политическото си доверие от Вас.

Призоваваме всички, които споделят нашата позиция, да ни подкрепят.

София, б октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ПОДКРЕПА НА ДЕЙСТВИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ИВАН ТАТАРЧЕВ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


В последно време в българския печат се появиха нападки, инспирирани от известни политически сили срещу главния прокурор на Република България г-н Иван Татарчев. Под прикритието на идеята за национално помирение се правят опити да бъдат омаловажени престъпленията, които бяха извършени срещу България.

ВМРО - Съюз на македонските дружества като българска национална организация винаги е стояла на позицията за общобългарско национално съгласие и единство, като националните интереси се поставят над партийните интереси и борби. Това обаче в никакъв случай не означава, че на лицата, извършили престъпления спрямо българския народ, не трябва да бъде търсена отговорност. Напротив, на всички онези висши функционери на БКП, които провеждаха една чужда политика, с която уронваха националното достойнство и интереси на българския народ, трябва да бъде потърсена сметка. Умишлено бе унищожавано националното съзнание на българина. В Пиринска Македония населението насила бе заставено да се откаже от българския си произход. Нашите сънародници в Македония бяха изоставени на произвола на съдбата и трябваше да понасят насилията и асимилацията на съседни нам държави. На два пъти бе поставяно на карта съществуването на българската държава с опитите тя да бъде превърната в съветска република.

Именно заради това ВМРО, като заявява, че няма нищо против различните социални и партийни идеи и убеждения на гражданите, застава зад позициите на главния прокурор на Република България за привличане под съдебна отговорност на виновниците за поредната национална катастрофа.

София, 7 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НАРАСТВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (НПС) следи с тревога нарастващото напрежение в страната и целенасоченото дестабилизиране на структурите на властта, провокирано от определени среди с решаващото съдействие и бездействие на Българската социалистическа партия (БСП). За нас няма никакво съмнение, че в дестабилизацията имат принос, с действия или с бездействие, бивши и настоящи служители на органите за сигурност. Известен е и техният интерес към синдикатите като отворени обществени организации, като сложни структури, взаимодействащи с изпълнителната власт и работодателите, както и с една или друга политическа сила. Опити за инфилтриране бяха правени и в структурите на НПС. Не са малко и системните провокации, целящи преориентацията на съюза като цяло или негови отделни структури в посока, удобна на онези, които се стараят по нецивилизован начин да стимулират прегрупиране на политическите сили в полза на БСП. Особено сме разтревожени от изявленията на премиера и на политически лидери, че на практика у нас съществува политическа полиция, формирана в разрез с вътрешното законодателство и международните принципи. Една от основните фигури в този процес е шефът на Националната разузнавателна служба генерал Бригадир Аспарухов, чието противопоставяне срещу институциите на властта е безпрецедентно. Ние определяме неговия отказ да докладва на министър-председателя на Република България като формен държавен преврат, за което му се полага незабавно уволнение. Ние считаме, че дейността на генерала трябва да бъде разследвана незабавно от компетентните органи. Имайки предвид немалкото случаи, някои от тях изнесени и в пресата, за усилена работа на специалните служби в структурите на синдикатите, ще настояваме Комисията по националната сигурност в българския парламент да разследва всички публично оповестени съмнения и сигнали. Така например публична тайна бе "приносът" на Военното контраразузнаване, с влияние особено в граничните райони, в миньорската стачка през лятото на 1991 година, както е публична тайна приятелството на сегашния ексвоенен министър с неговите застъпници на изборите - лидерите на миньорската федерация в КТ "Подкрепа".

Ние всички, гражданите на страната, бихме били спокойни само ако службите за сигурност са под контрола на съответните институции - парламента и правителството на Република България, без да отричаме правото на президента да има достъп до информацията, съобразно неговите правомощия на държавен глава. Контролът върху специалните служби би прекратил и всякакви попълзновения сред синдикалните структури. Защото всичко, от което те се нуждаят сега, е независимост и прозрачност в техните действия, продиктувани единствено от волята на техните членове и от интересите на хората на наемния труд.

София, 7 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО НА СВОБОДНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ "МЕТАЛУРГИЯ" ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА РЪКОВОДНИ КАДРИ В "КРЕМИКОВЦИ" - АД. Документът е адресиран до Министерския съвет, до министъра на промишлеността, до Съвета на директорите на "Кремиковци" - АД и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (ИС на НПС) се запозна с материалите, свързани с "Кремиковци"-АД, както и с искането на Свободния демократичен синдикат "Металургия", член на НПС, за освобождаване на ръководни кадри в "Кремиковци"-АД на основание чл. 330, ал.2, т.1 от Кодекса на труда.

ИС на НПС взе следните решения:

1. За антисиндикална дейност и груби нарушения на действащото законодателство в Република България, както и за несъвместими с облика на стопански ръководител действия, ИС на НПС иска освобождаването на изпълнителния директор на "Кремиковци"-АД - София Лилян Вачков и заместник-изпълнителния директор Павел Павлов на основание чл. 330, ал.2, т.1 от Кодекса на труда.

2. Съгласно процедурата, приета в Министерството на промишлеността, да изискате от визираните в нея инстанции предложения за попълване състава на Съвета на директорите на "Кремиковци"-АД с компетентни професионалисти.

Настоящите решения са приети на заседание на ИС на НПС с Протокол N 42/28 септември 1992 г.

Считаме, г-н министър, и Вие, г-н председател на Съвета на директорите на "Кремиковци"-АД, че ще приложите закона.

София, 28 септември 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НПС: Пламен Даракчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА СЪЮЗА НА ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет от Занаятчийския съюз през 1919 г. в София, чийто приемник е Съюзът на занаятчийските сдружения в България.


V. ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ

Чл. 20. Постоянното присъствие се състои от председател, подпредседател, секретар и касиер.

Постоянното присъствие има следните права и задължения:

а) представлява съюза пред трети лица, учреждения, съдебни власти и пр.;

б) ръководи текущите работи, приема нови сдружения в състава на съюза;

в) грижи се за имуществото на съюза, изработва всички правилници и проекти за преуспяването на съюза;

г) грижи се за навременното събиране на приходите на съюза и навременното им олихвяване;

д) изпълнява всичко, възложено му от конгреса и от Управителния съвет.

Членовете на Постоянното присъствие имат всяка седмица заседание. Решенията се взимат с единодушно съгласие и се протоколират в отделна протоколна книга. Протоколите се докладват на Управителния съвет.

Когато някой член от Постоянното присъствие заболее, почине или дълго отсъства, замества го друг член от Управителния съвет.


VI. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР

Чл. 21. Председателят представлява навсякъде съюза. Той бди за редовно изпълнение на всички възложени задачи на Управителния съвет и на Постоянното присъствие и на заседания, които се ръководят от него.

Подпредседателят замества председателя във всички длъжности, когато той отсъства.

Чл. 22. Секретарят води кореспонденцията на съюза и се грижи за навременното привеждане в изпълнение всички решения, взети от конгреса или от Управителния съвет и Постоянното присъствие. Той пази и архивата, и библиотеката на съюза.

Чл. 23. Касиерът е пазител на имуществото на съюза. Той пази чековите книжа и се грижи за редовността на сметкита на съюза, както и за навременното събиране на сумите и оползотворяването им. Той не може да държи в касата на съюза повече от 2000 лева. Ако разходите надминават 1000 лева, иска се съгласието на Управителния съвет. За службата си касиерът дава определена от Управителния съвет гаранция.

Чл. 24. Избраните членове на Управителния съвет нямат право да се отказват от избора си.


VII. КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 25. Контролната комисия се състои от трима души действителни и трима запасни, избрани от конгреса между делегатите на Софийските сдружения.

Чл. 26. Контролната комисия е длъжна да прави ревизия на делата на съюза всеки три месеца. Вън от горните ревизии тя може да прави и такива, когато намери за добре.

За ревизиите си тя съставя протоколи в отделна протоколна книга.

Чл. 27. Тя ревизира:
а) правилно ли са събрани вноските от сдруженията;
б) редовността в изпращането на вноските от сдруженията;
в) навременно ли са олихвени сумите на съюза;
г) архивата на съюза;
д) вписани ли са всички суми в съответните сметки вярно и точно;
е) правилно ли са извършени разходите и имат ли оправдателни документи;
ж) правилно ли са приключени сметките и балансите;
з) прилагането на устава, конгресните решения и решенията на Управителния съвет и Постоянното присъствие;
и) и всичко, що се отнася до точността, с която се ръководят делата на съюза.

Чл. 28. Когато Контролната комисия намери някои нередовности, тя ги вписва в протоколната си книга и иска от Управителния съвет обяснение. Ако от обяснението не остане доволна, то въпросът се докладва за разрешение в конгреса.

Чл. 29. Контролната комисия прави своя доклад до конгреса за положението на сметките на съюза един месец преди датата на конгреса.


VIII. СДРУЖЕНИЯ

Чл. 30. Едно сдружение, за да бъде член на съюза, трябва да има устав, надлежно утвърден, и да има протоколно решение от Общото събрание на членовете му.

Чл. 31. Сдружението, което желае да стане член на съюза, трябва да подаде писмено заявление до Управителния съвет на съюза и да изпрати:
а) устава си;
б) препис от протоколното решение за ставане член на съюза;
в) отчет и равносметка за изтеклата година;
г) списък на членовете му;
д) бюджета му за идущата година.

Чл. 32. Щом се получат горните книжа, Постоянното присъствие се произнася за редовността им и в срок от 15 дни отговаря на заинтересуваното сдружение за резултата.

Чл. 33. Сдружението, член на съюза, е длъжно да внася редовно предвидените в чл. 4 вноски.

Чл. 34. Всяка година сдружението-член е длъжно да изпраща в Управителния съвет на съюза:
а) отчета си за годишната равносметка;
б) списък на членовете;
в) бюджета си;
г) препис от протокола на Общото събрание.

Чл. 35. Всяко сдружение чрез своите си делегати има право да повдига въпроси и да предлага мерки от общ интерес за съюза.

Чл. 36. Всяко сдружение-член има право да изисква от Управителния съвет услуги, улеснения или подкрепа в полза на своята частна дейност и съветът е длъжен да го изпълни, стига те да не са вън от възможността му. Разноските на това ходатайство са за сметка на заинтересуваното сдружение, което ги внася предварително.

Чл. 37. Сдруженията - членове на съюза, са длъжни да се подчиняват на конгресните решения и на наредбите на Управителния съвет и Постоянното присъствие, отнасящи се до тия решения и изпълнението на устава.

Чл. 38. В своето вътрешно управление сдруженията - членове на съюза, са автономни. Те обаче са длъжни да проявяват полезна и плодотворна дейност и с деянията си да не противоречат на настоящия устав.

Чл. 39. Сдруженията са длъжни да бъдат неутрални към всички партийни политически течения.

Чл. 40. В големите градове и там, където нуждата го налага, отделните сдружения могат да образуват местни бюра.

Службата на тези бюра е организационна и посредническа между съюза и отделните сдружения с изключение на паричните въпроси, които сдруженията уреждат направо със съюза.

Чл. 41. Сдруженията, които не внасят редовно вноските си до 1 година, които не изпълняват наредбите на настоящия устав и които със своята дейност противоречат на целите на съюза, се изключват от членство по решение на конгреса.


IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. Начините на водене на делата и на сметките на съюза се представят от Управителния съвет.

Съюзът всяка година приключва сметките си до 1 април.

След като се спаднат направените разходи, останалата сума се разпределя така:
- 30 % за агитационен фонд;
- 30 % за взаимоспомагателна каса;
- 10 % за фонд "Съюзен дом";
- 30 % за просветителни цели.

Чл. 43. Управлението на фондовете става по специален правилник, изработен от Постоянното присъствие и Управителния съвет и одобрен от конгреса.

Чл. 44. Съюзът има свой печат с думите: "Съюз на занаятчийските сдружения в България".

Чл. 45. Ако по някои причини съюзът бъде разтурен, с останалите свободни суми се постъпва според решението, което ще се вземе от конгреса, който ще разтури съюза.

Чл. 46. Настоящият устав влиза в сила след утвърдението му.

/Пресслужба "Куриер"/


10:15:26
08.10.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.    
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!