8 август 1991

София, 8 август 1991 година                         
        Брой 154 /429/


София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ /ПКС/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ЧИЕТО СЪЗДАВАНЕ БЕШЕ ОПОВЕСТЕНО НА 7 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


Вече няколко месеца организации и личности от средите на СДС - национално движение водят масирана и добре организирана кампания сред нашите членове и симпатизанти, целяща отстраняването от политическия живот на партии и личности - основатели на Съюза на демократичните сили и имащи несъмнено голямо политическо влияние. По един и същ сценарий, нерядко с участието на едни и същи хора, се правят опити за разрушаване на структурите на партиите, несъгласни с линията на СДС - национално движение.

Целта е повече от ясна. Трябва да се създадат партии-двойници, които да запълнят местата на неудобните и по този начин да се създаде илюзия, че тези, които не са съгласни, всъщност не съществуват.

От Координационния съвет /КС/ на СДС бяха гонени представители на партии, вземат се решения за изключване или за замразяване на ленство.

При тези условия ние повече не можем да носим отговорност за решенията на НКС на СДС и отново потвърждаваме, че той не може да ни представлява пред държавни и други органи и организации.

Верни на каузата на СДС, убедени, че най-важната задача на предстоящите избори е победата на демократичните сили, твърдо решени да работим за създаването на истински демократични институции, за утвърждаването на законността, за продължаване на икономическата реформа, НИЕ, представителите на СДС-либерали и СДС-център, подписали политическото споразумение от 9 юли 1991 година, обявяваме, че създаваме политически консултативен съвет на Съюза на демократичните сили.

Политическият консултативен съвет ще координира работата и при нужда ще представлява политическата коалиция Съюз на демократичните сили.

СДС беше създаден като политическа коалиция, обединяваща различни партии и организации, борещи се за демокрация и за разрушаване на комунистическата система. С течение на времето в коалицията се оформиха СДС-национално движение, СДС-център, СДС-либерали.

Ние, представителите на СДС-център и на СДС-либерали, се обръщаме още веднъж към нашите колеги от СДС-национално движение, за да им припомним нещо, което е ясно за целия народ, а именно: основна пречка за демократизирането на обществото, основен фактор, забавящ провеждането на икономическата реформа, е Българската социалистическа партия. Предстоят избори, на които БСП трябва да бъде победена.

Като имаме предвид всичко това, ние приканваме представителите на СДС-национално движение да подпишем споразумение за толерантно провеждане на предизборната кампания, за отказ от взаимни нападки и прекратяване на всички опити за дискредитиране на политически лидери, за прекратяване на всички опити за разрушаване на структурите на партиите и организациите.

София, 7 август 1991 година

Българска социалдемократическа партия
Зелена партия
Клуб на репресираните
Политически клуб "Екогласност”
Федерация на клубовете за демокрация
Демократическа партия 1891 г. Пловдив

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА /БАСИ/ Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА БАСИ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 1 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. ГОСПОДИН НИКОЛАЕВ БЕШЕ ИЗБРАН ЕДИНОДУШНО ЗА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАСИ.


Уважаеми дами и господа!
Уважаеми съмишленици!

Събра ни идеята да учредим една формация, чиито основни положения и принципи са заложени в проекта за програмна декларация. Ако добре сме си свършили работата, би трябвало тази декларация да остане валидна поне няколко десетилетия.

На базата на програмната декларация е разработен проектът за конституция /устав/ на Българската асоциация за стабилна икономика /БАСИ/. Ако добре сме си свършили работата, тя би трябвало да издържа без промени поне в периодите между два конгреса на БАСИ.

На базата на проектите за програмна декларация и конституция, в резултат на системна и продължителна работа в различни сектори на икономиката, е изготвен проектът за приватизационна програма "Либерална икономика”. Тъй като са изминали три месеца от изготвянето му, то този проект - ако наистина е пригоден да бъде в синхрон с динамиката на промените - би трябвало да се нуждае от актуализиране.

Защо се създава още една формация при наличието на толкова много? Предложените проектодокументи би трябвало да съдържат отговора, ако те са едновременно естествени и нестандартни. Естествени, ако те са уловили естественото начало на либералната икономика, и нестандартни от гледна точка на тоталитарната практика и начин на мислене. От такива формации страната ще се нуждае все повече. Бъдещето ще покаже дали БАСИ е техен предтеча.

Ще се опитам да изложа личното си виждане по някои актуални въпроси на БАСИ, които, естествено, не ангажират никого освен мен самия.

Убеден съм, че една модерна пазарна икономика, изградена на принципите на съвременния либерализъм, може да замени една тотално администрирана от държавата икономика само при наличието на две глобални условия: национален консенсус върху програмата за прехода план-пазар и национална организация на хората, способни да осъществят тази програма. Оттук и двете главни и непосредствени задачи на асоциацията: да спечели доверието на хората с една ясна, конкретна и достъпна за всеки програма и да ги убеди, че притежава необходимия потенциал и организация за реализиране на програмата. Не мисля, че тези задачи ще се решат лесно и бързо. В същото време вярвам, че ако се подходи към тях сериозно и компетентно, те не само ще привлекат прозорливите, предприемчивите и с модерно мислене умове на нацията, но и ще разкрият за страната ни едно бъдеще на икономически стабилитет и развитие, каквито сега малцина подозират. Това не е безпочвен оптимизъм, а обоснован реализъм, опиращ се на по-системно и задълбочено вникване във фактите.

Българска асоциация за стабилна икономика инвестира и в бъдещето и може би главно в бъдещето, без да пропуска и проблемите на деня, защото модерното днес е прагматизмът утре, а практиката утре ражда идеите за следващия ден. БАСИ е развитие, движение напред и в преносния, и в буквалния смисъл. Ако посоката на това движение е правилна, то неизбежно ще стане компонент на едно глобално движение, което тласка цивилизацията напред. Нашият народ има заряд за такова движение.

Два са основните проблеми, определящи оцеляването и просперитета на българската нация: премахване на диктатурата и даване простор на предприемачеството. Двата проблема са органически свързани и решаването им поотделно е невъзможно. Главното, което ги свързва, е отношението към собствеността, и по-конкретно в чии ръце е тя - на държавата или на частния предприемач. Наличието на собственост в ръцете на комунистическите тоталитарни и посттоталитарни държави е постоянен източник на диктатура, потисничество и репресии. Премахването на този кошмар, тегнещ над планетата, е възможно единствено чрез всеобхватна и програмирана с най-съвременни средства приватизация. За посттоталитарните комунистически общества тоталното раздържавяване, предшествано от добра подготовка за старта на приватизацията, няма приемлива алтернатива. Раздържавяването е акт, при който държавата /недемократичната/ сваля ръцете си от собствеността на своите граждани от всичко и завинаги. Изграждането на модерна демократична държава е възможно само върху напълно разчистен и дезинфекциран от остатъците на тоталитаризма терен. Сигналът, че страната тръгва по пътя на демокрацията, е тържественото обявяване на раздържавяването пред очите на целия свят. Приватизацията е процес всеобхватен по отношение на структурите и постепенно по отношение на времето. Схематично етапите на приватизацията са отчертани в Програмата "Либерална икономика", първият от които е приватизиране на самото управление на процеса на приватизацията, започващо едновременно с раздържавяването. По този начин приватизацията ce поставя под контрола на приватизиращите се собственици и мениджъри, настоящи и бъдещи. Функциите на държавата се съсредоточават за защита на общите интереси на нейните граждани, но тя не управлява собствеността, включително и асоциираната на национално ниво. Програмата "Либерална икономика" придава особена роля и значение на мениджърската институция като отговор на предизвикателството както на динамиката на промените, така и на социалните проблеми в условията на икономически растеж и стабилност. Институциализирането на мениджмънта в процеса на приватизацията е предпоставка за осъвременяване на социалното партньорство и за превръщането на България от източник в притегателен център за емиграция на интелектуални ресурси. Неслучайно световноизвестни стопановеди-стратези виждат в България предпоставките за реализирането на един осъвременен европейски модел на "икономическото чудо" на Южна Корея, Сингапур или Тайван. На такъв модел залага и програмата "Либерална икономика". Той е шансът на България - изстрадан, но заслужен.

На пръв поглед не казваме нищо ново - та какво ли у нас не е казано и направено, но само на думи. Преситени сме вече от демокрация, плурализъм, бизнесмени, мениджъри, бизнес-формации и други посттоталитарни двойници на истинските. Тези паразити, изглежда, са неизбежен спътник на раждането на истинските, на които ще акушира БАСИ. Асоциацията е доброволна организация на свободни и независими професионалисти, които не само знаят какво искат да постигнат и как да го постигнат, но и са готови - и това е най-важното - да го постигнат, каквото и да им струва това. Ето тук е разликата - в правенето! Да принадлежиш към БАСИ не е достатъчно само да приемаш нейните програмни идеи, трябва да си решен да ги осъществяваш в практиката и ежедневието.

Българската асоциация за стабилна икономика не е политическа формация, а организация нa личности, а ако зад тези личности стоят политически формации - това е едно от доказателствата, че те наистина са личности. Чрез един стратегически борд Асоциацията предоставя възможност на такива личности да влияят на нейната стратегия.

БАСИ няма да участва непосредствено в никакви избори, но тя ще бъде генератор на програми, състезаващи се в избори, и на личности, доказали, че могат да ги изпълнят. Асоциацията застава твърдо на позицията: преди да стъпиш на националната стълба, трябва да си изкачил успешно индивидуалната! БАСИ не крие своите програми, тъкмо обратното, но ще осигурява тяхната технологична защита от некомпетентност и спекулации със съвременни средства. Идеите на либералната икономика трябва и ще завладяват все повече умовете на хората, но те не могат да бъдат източник на евтини политически девиденти. Нека БАСИ стане своеобразен тест за тези, които управляват или имат амбициите да управляват страната. Дават ли си те сметка за сложността на съвременните системи за управление и готови ли са да дадат път на професионализма в управлението?

Ние, организаторите в Българската асоциация за стабилна икономика, нямаме намерение да предоставяме доверието си на кредит никому. Ние ще искаме от всички кандидати за националната йерархия в управлението убедителни доказателства, че те са носители на съвременни идеи и програми за управление на системите и че притежават качества да ги реализират. С такъв подход към политиците си българският народ ще покаже на света, че той притежава и политическа зрялост, и култура.

Благодаря!

София, 1 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/.


СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА ФЕРМЕРСКА ОСНОВА

От източник на национално богатство и национален доход днес селското ни стопанство е губещ отрасъл. Началото бе поставено от насилствената колективизация на селскостопанските земи. След това бяха експериментирани различни форми на организация на селскостопанското производство, всяка от които бе предварително обречена на неуспех. Селското стопанство бе подложено на жестока данъчна преса, лишено от инвестиции както в самото производство, така и в социалната инфраструктура. Тежката индустрия и химията отнемаха ежегодно парчета плодородна земя.

Резултатът е налице - обезлюдени села, земя, която ражда все по-малко и по-некачествена продукция, грохнала и допотопна техника.

БББ счита, че само поставянето на селското стопанство на здрава фермерска основа може да го превърне отново в печеливш отрасъл, привлекателен за свободни капитали и работна сила.

За да се постигне това, ние настояваме за радикална аграрна реформа, която:

- Без уговорки и безплодни дискусии да възстанови собствеността върху земята на бившите собственици и техните наследници;
- Да създаде нормални пазарни условия за свободното владеене и разпореждане със селскостопанските земи;
- Да създаде облекчени условия за снабдяване на стопаните със съвременна техника;
- Да възроди националните кооперативни традиции, основани върху принципа на доброволност на свободните частни собственици;
- Да ангажира държавата с дотиране на селскостопанското производство, каквато политика провеждат редица развити страни;
- Да създаде мрежа от частни и кооперативни земеделски кредитни банки, които да подпомагат развитието на фермерството при най-благоприятни условия.


СОЦИАЛНИ И ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Между труда и капитала не съществуват непреодолими противоречия. Единият без другия е невъзможен и не би донесъл нищо нито на своя собственик, нито на обществото. Трябва да скъсаме с насажданите ни от десетилетия представи за антагонизъм между труд и капитал и за хищническата експлоататорска природа на бизнеса. Трудът и капиталът са равностойни партньори на пазара. Реализирайки последователно своите цели, БББ ще настоява и работи за:

- Равнопоставеност пред закона и обществото на доходите от труд и от капитал;
- Гарантиране чрез социалното и трудовото законодателство на равноправното им социално партньорство;
- Създаване на пазар на труда едновременно с капиталовия пазар, на който работодател и работополучател да могат свободно да договарят всички условия на своето сътрудничество, ръководейки се от принципа на еквивалентния обмен;
- Свободно, контролирано единствено от законите, обединяване на работодатели и работници в съюзи, синдикати и други организации за защита на професионалните и човешките им права.

Едновременно с това, спазвайки принципа за социална справедливост, БББ е за създаване на НОВА ОСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА, която да работи за справедливо разпределение на отговорността между държавата, фирмите, другите организации и всеки член на обществото. Новата система на социално осигуряване трябва да се гради върху:

- Формиране на централизирани целеви фондове на държавно равнище чрез осигурителни вноски, плащани от работодателите, в размер не по-висок от 25-30 на сто от начисляваните заплати;
- Формиране от доброволни плащания на гражданите на специализирани целеви фондове по пътя на социалното застраховане;
- Обособяване на фондовете като самостоятелни, със собствено управление, при упражняване на строг специализиран и обществен контрол.

Раждащият се свободен частен бизнес съзнава своите отговорности. Бъдещите частни фирми ще се окажат най-големият източник на нови работни места. Срещу безработицата държавата може да се бори успешно само ако поощрява развитието на малки и средни частни и кооперативни предприятия в индустрията, селското стопанство, отдиха, туризма, културата, образованието.

Вместо високи данъци и осигурителни вноски БББ предлага стимулиране на частния бизнес. Стъпили веднъж здраво на краката си, фирмите ще поемат значителна част от социалното осигуряване на работещите в тях. И това ще бъде в интерес на всички.


БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО И БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА

БББ си поставя трудната и амбициозна цел да действа като гарант за възраждане на българското семейство. Чрез възкресяването на нашите патриархални традиции и вписването им в днешния и утрешния политически и икономически живот БББ ще се бори за създаването на условия за материалния и духовния просперитет на българското семейство.

България е малка страна, но с голям опит в развитието на средния и дребния бизнес. Нашата близка и по-далечна стопанска история е доказала, че този бизнес може успешно да се развива върху основата на СЕМЕЙНАТА СОБСТВЕНОСТ.

БББ счита, че функционирането на семейното имущество като капитал, който носи законен доход на своите собственици, е един от пътищата за утвърждаване на икономическата независимост и издигане на българското семейство. Подаянията от страна на държавата, нейното попечителство и евтина грижа за социално слабите семейства не могат да гарантират нито физическото им оцеляване, нито възпроизводството им. Достатъчно е да бъде освободена и поощрена инициативата, предприемчивостта и повечето български семейства ще поемат сами грижата за себе си.

БББ е убеден, че веднъж възстановен и сигурно защитен, икономическият потенциал на семейното имущество ще създаде възможност не само за икономическото замогване на семейството, а и за свободното социално и духовно развитие на всеки негов член, ще разсече "гордиевия възел", сплетен от икономическата нищета и социалната немощ на семейството, ще извади наяве неподозирани резерви от работоспособност, предприемчивост и разумен риск у всеки българин.

Ето защо БББ ще положи специални усилия за:
- Обявяването на частната собственост за свещена и неприкосновена и гарантирането й със силата и средствата на законите;
- Създаването на необходимите политически, икономически и социални условия за функциониране на семейното имущество като КАПИТАЛ, който ще носи заслужен ДОХОД на своите собственици.

БББ Е ЗА НОВА РОЛЯ НА ЖЕНАТА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО

Ние считаме, че българската жена е един символичен образ на онова, което всяко уважаващо себе си общество не трябва да допуска спрямо който и да е от своите членове. Еманципирана и манипулирана, разкъсвана между своите ”три голготи” - майчинство, съпружество и професионална реализация, подложена на явна и скрита дискриминация, тя плащаше и продължава да плаща висока цена. И не само висока, а често и непосилна, защото нерядко освен собственото й здраве и живот тази цена включваше здравето и живота на нейните родени и неродени деца.

Прокламираното "свято майчинство” се оказа такова само на книга. "Еманципацията по социалистически” отне на жената много повече, отколкото й даде. Равноправието бе несръчно маскирано неравноправие.

Затова, споделяйки огромната отговорност на българската жена за оцеляването и възпроизводството на нацията ни, споделяйки тежестта, лежаща върху крехките й плещи, БББ ще настоява за:

- Поставянето на бременността и майчинството под закрилата на законите в страната;
- Признаване на майчинството и отглеждането на децата като висококвалифициран труд, който се заплаща от държавата;
- Предоставяне на всяка жена на алтернативи за избор за реализация - като майка и съпруга и като професионалист;
- Създаване на специализирани системи за преподготовка и адаптиране на жената към нейната професия след завръщането й от майчинство;
- Гарантирано трудоустрояване на бременните жени;
- Категорична забрана за полагане на женски труд във вредни за здравето и работоспособността условия.

БББ ще се превърне в косвен гарант за осигуряването на нормално развитие и на всяко българско дете. Защитата и разцветът на частния бизнес ще създадат материалните възможности на българското семейство да ражда и отглежда своите деца. Обективните двигатели на семейния бизнес ще възкресят и отколешната традиция за професионална приемственост между бащи и деца. Защото за успешния бизнес са необходими не само капитал и законови гаранции, а и създаването на цели поколения умни и можещи бизнесмени.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /ФКД/, ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФКД, СЪСТОЯЛА СЕ НА 3 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В ШУМЕН.


РАЗДЕЛ 1: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. /1/ Точното наименование на организацията е Федерация на Клубовете за демокрация.

/2/ Федерацията на Клубовете за демокрация /ФКД/ е политическа организация с либерална платформа. Седалището й е в град София.

Член 2. ФКД работи в съответствие със своята идейна платформа и други програмни документи. Цел на Федерацията е създаването на либерално-демократично общество в България. ФКД използва всички законни средства, вкл. участие на централно и местно ниво в законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Член 3. ФКД развива своята политическа дейност самостоятелно или в съюз с други политически организации и партии на равноправни начала.

Член 4. /1/ Ръководни органи на ФКД са Националната конференция и Националният Федеративен съвет.

/2/ Изпълнителни органи на ФКД са Изпълнителното ръководство и Председателят.

/3/ Контролен орган на ФКД е Националният проверителен съвет.


РАЗДЕЛ 2: АВТОНОМНИ КЛУБОВЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

ГЛАВА 1: СТАТУТ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 5. Клубовете за демокрация са обединени във Федерация и са нейни колективни членове.

Член 6. Клубът за демокрация кандидатства за член на ФКД, като представя учредителен протокол, подписан от всички учредители, и списък на членовете.

Член 7. Националният федеративен съвет включва и изключва клубоветена ФКД. Националната конференция с мнозинство от две трети потвърждава решенията на Националният федеративен съвет за изключванена клубовете.

Член 8. Клубовете се образуват на регионален принцип - в общини и населени места. По изключение могат да се създават клубове въз основа на друг принцип.

Член 9. Клубът за демокрация е автономен. Той може да приема свой устав, статут или устройствен правилник, който не противоречи на устройствения правилник на ФКД.

Член 10. Клубът за демокрация се състои от не по-малко от пет членове.

Член 11. Индивидуален член на Клуб за демокрация може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който не членува в друга политическа партия или организация, спазва вътрешните правила на ФКД и подкрепя нейната идейна платформа и политическа програма.

Член 12. В организациите на ФКД не могат да членуват граждани, които проповядват незаконни средства на политическа борба, еднопартийна политическа система, насилие, расова или етническа дискриминация.

Член 13. В Клуб за демокрация се постъпва с лично подписано заявление, в което се декларира съгласие с устройствения правилник, идейната платформа и политическата програма на ФКД, както и със статута на Клуба. Общото събрание на Клуба приема нови членове. Кандидатът се счита за приет, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите.

Член 14. Членовете на Клуб за демокрация имат право:

/1/ Да избират и да бъдат избирани във всички органи на ФКД.

/2/ Да издигат кандидатури и да бъдат предлагани като кандидати на ФКД в местните и парламентарни избори.

/3/ Да представляват Клуба пред местните държавни и съдебни органи, както и пред местните органи на политическите коалиции и съюзи, в които ФКД участва, ако са упълномощени за това.

/4/ Да участват лично във всички форуми на ФКД, на които се обсъжда тяхната дейност.

Член 15. Членовете на Клуб за демокрация са длъжни:

/1/ Да спазват устройствения правилник на ФКД и на местния Клуб, в който членуват.

/2/ Да работят за осъществяване на програмните цели на ФКД.

/3/ Да плащат месечен членски внос, от който по един лев се привежда в Изпълнителното ръководство на ФКД.

Член 16. Член на Клуб за демокрация може свободно да го напусне, като уведоми изпълнителния орган.

Член 17. Член на Клуб за демокрация може да бъде изключен за грубо нарушение на чл. 15 или ако е осъден с влязла в законна сила присъда за умишлено престъпление от общ характер. Това става по реда на член 19 ал./З/ след предложение на поне трима членове на Клуба.
Изключеният член може в двумесечен срок да направи писмено възражение до Националния проверителен съвет, който се произнася в едномесечен срок от постъпване на възражението.


ГЛАВА 2: РЪКОВОДСТВО НА АВТОНОМНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

Член 18. Правилата, включени в тази глава, се прилагат в случаите, когато не е установено друго от устава, статута или устройствения правилник на автономния Клуб за демокрация.

Член 19. /1/ Ръководен орган на Клуба за демокрация е Общото събрание на всички негови членове. То се свиква от председателя на Клуба не по-рядко от три пъти годишно. Извънредно събрание може да се свика от председателя, от най-малко една десета от неговите членове, както и от Националния федеративен съвет. За свикването на събрание членовете на Клуба трябва да бъдат уведомени лично най-малко три дни преди датата на провеждането му.

/2/ Общото събрание е проведено редовно, когато присъстват не по-малко от половината от членовете на клуба. То взима решения с обикновено мнозинство. Персонален избор се извършва с тайно гласоподаване.

/3/ Мнозинство от две трети от присъстващите на събранието се изисква за изключване на член от Клуба, за приемане и изменение на автономния устав или устройствен правилник и за разпускане на Клуба.

Член 20. Общото събрание на Клуба за демокрация:

/1/ Избира председател и други изпълнителни органи на Клуба.

/2/ Приема и изключва членове на Клуба.

/3/ Избира делегати за Националната конференция на ФКД.

/4/ Определя кандидати за местните органи за самоуправление и администриране, кметове, регионални управители и народни представители. Кандидатите за народни представители се одобряват от Националната конференция на ФКД, а при невъзможност за това - от Националния федеративен съвет.

/5/ Взима решения по всички въпроси от местно значение.

Член 21. Веднъж годишно, задължително през пролетта, Клубът за демокрация провежда годишно събрание, на което се прави преглед на работата на Клуба и избира председател, а ако е предвидено в автономния устав - и други изпълнителни органи.

Член 22. Председателят се избира за срок от една година. Той:

/1/ Ръководи дейността на Клуба съобразно решенията на общото събрание.

/2/ Преставлява Клуба във взаимоотношенията му с държавните органи и други организации, физическите и юридическите лица.

/3/ Осъществява постоянна връзка с изпълнителните органи на Федерацията.

/ПРЕССЛУЖБА "Куриер"/


*  *  *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ /БКФ/.


ГЛАВА ТРЕТА - УСТРОЙСТВО НА БКФ

Чл.10. /1/ БКФ се състои от сдружения, клубове и колективни членове.

/2/ Органи за управление на БКФ са:

1. Общо събрание на движението;
2. Национално настоятелство;
3. Консултативен съвет;
4. Председател на БКФ;
5. Контролен съвет.

/3/ Всички ръководни органи на движението се избират за срок от две години, като не се допуска избирането на едни и същи лица за повече от два последователни мандата.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БКФ

Чл. 11.

/1/ Общото събрание на БКФ е върховен орган на движението. То се състои от представители на местните сдружения и клубове, както и от членовете на Националното настоятелство, Консултативния и Контролния съвет. Нормата на представителство на сдруженията и клубовете се определя от Националното настоятелство.

/2/ Редовно Общо събрание на БКФ се свиква на всеки две години от Националното настоятелство.

/3/ Извънредно Общо събрание на БКФ може да бъде свикано по решение на Националното настоятелство или от Консултативния съвет по искане на повече от една десета от членовете на движението. Когато решението за свикване на извънредно Общо събрание е взето от Консултативния съвет, Националното настоятелство в двуседмичен срок е длъжно да определи нормата на представителство.

/4/ Органът, който свиква Общото събрание на движението, изпраща писмено предизвестие до консултативните съвети на местните сдруженияи клубове най-малко три седмици преди датата на свикване, в което се указват нормата на представителство и уточненият дневен ред.

Чл. 12.

/1/ Заседанията на Общото събрание на БКФ са редовни, ако са регистрирани за участие не по-малко от две трети от избраните делегати и присъстват повече от две трети от тях.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на случаите, когато се:

1. приема нов устав или програма на БКФ или се извършва промяна на действащите;

2. взема решение за разпускане или сливане на БКФ с друга организация.

В тези случаи решение се взема с мнозинство повече от две трети от присъстващите делегати.

Чл. 13. Общото събрание на движението:

1. обсъжда и приема отчетите на Националното настоятелство и на Контролния съвет за дейността им за периода между две Общи събрания;

2. приема и променя Програмата и Устава на БКФ;

3. избира председател и двама заместник-председатели на Консултативния съвет на БКФ;

4. избира Контролния съвет и неговия председател;

5. избира Национално настоятелство;

6. определя размера на членския внос;

7. може да взема решения по всички други въпроси, засягащи цялостната дейност на движението.

РАЗДЕЛ ВТОРИ: НАЦИОНАЛНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 14.

/1/ Националното настоятелство е висш сесийно действащ орган за управление на БКФ в периодите между две Общи събрания на движението.

/2/ Броят на членовете на Националното настоятелство се определя от Общото събрание на БКФ в границите от 25 до 51 души.

/3/ Националното настоятелство се избира от Общото събрание с мнозинство повече от половината от регистрираните делегати, като се стреми към справедливо географско представителство.

Чл. 15.

/1/ Националното настоятелство се свиква поне веднъж на всеки три месеца от Консултативния съвет на БКФ.

/2/ Извънредни заседания на Националното настоятелство могат да се свикват от Контролния съвет при условията на чл. 27 ал.2 от Устава или от Консултативния съвет по искане на повече от една десета от местните сдружения.

/3/ Органът, който свиква Националното настоятелство, изпраща до членовете му писмено предизвестие, което съдържа мястото, датата и уточнения дневен ред на заседанието. Предизвестието се изпраща не по-късно от две седмици преди датата на заседанието.

/4/ Заседанията на Националното настоятелство се считат за редовни, ако са надлежно свикани и присъстват повече от две трети от неговите членове. Ако необходимият кворум не е налице, заседанието се отлага за след два часа, като се счита за редовно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Чл. 16.

/1/ Националното настоятелство взема решения по всички главни въпроси, свързани със стратегията и тактиката на движението, извън тези от изключителната компетентност на Общото събрание - в това число:

1. избира останалите членове на Консултативния съвет /освен председателя и двамата заместник-председатели/, в това число директор на печатния орган и говорител на БКФ.

2. утвърждава бюджета на БКФ по предложение на Консултативния съвет;

3. ръководи и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;

4. утвържадава текущи програми за дейността на БКФ по предложение на групите на анализаторите;

5. взема решение за създаване на фирми на БКФ по реда на чл. 11 ал. 3т. 1б. "е” от Указ нр. 56 за стопанска дейност;

6. взема решения по всички неуредени от Устава организационни въпроси, доколкото не са регламентирани от действащото законодателство.

/2/ Националното настоятелство взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 17. При констатиране на незаконосъобразни или неуставни актове или действия на който и да е член на Консултативния съвет, или такива, нанасящи съществена вреда на БКФ, Националното настоятелство:

а/ гласува недоверие на председателя и заместник-председателите с мнозинство повече от две трети от присъстващите и незабавно свиква Общо събрание за избор на нов председател /съответно заместник-председатели/;

б/ освобождава от длъжност останалите членове на Консултативния съвет с мнозинство повече от половината от присъстващите и избира нови членове.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл. 18.

/1/ Консултативния съвет е оперативен постоянно действащ орган на БКФ за осъществяване на текущата дейност на движението;

/2/ Консултативният съвет се състои от девет до петнадесет души, в това число предедателя и двама заместник-председатели на Консултативния съвет, от директора на печатния орган и от говорителя на БКФ.

/3/ Консултативният съвет се избира от Националното настоятелство на първото му заседание след всяко редовно Общо събрание.

Чл. 19.

/1/ Заседанията на Консултативния съвет се свикват и ръководят от председателя или от един от заместник-председателите.

/2/ Консултативният съвет може да взима решения, ако присъстват повече от две трети от членовете му, с обикновено мнозинство.

Чл. 20.

/1/ Консултативният съвет:

1. организира текущото изпълнение на решенията на Общото, събрание и на Националното настоятелство;

2. координира дейността на сдруженията и клубовете на БКФ;

3. декларира отношението на БКФ към значими събития от страната и чужбина;

4. осъществява изпълнението на бюджета на БКФ и стопанисва неговото имущество;

5. взема решения по всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или Националното настоятелство.

/2/ Консултативният съвет отчита дейността си пред Националното настоятелство.

/3/ На последното си заседание преди всяко Общо събрание Националното настоятелство приема общия отчет на Консултативния съвет по изпълнение на предоставените му пълномощия, който отчет заедно със своята оценка Националното настоятелство представя пред Общото събрание.

Чл. 21.

/1/ За подпомагане на дейността на ръководните органи на БКФ Консултативният съвет сформира технически служби и временни или постоянни групи на анализаторите като свои помощни органи.

/2/ Те не са свързани с мандата на органите за управление на БКФ и се ръководят от упълномощен член на Консултативния съвет.

/3/ Структурата, дейността и финансовата обезпеченост на помощните органи се определят от Консултативния съвет, а отношенията между лицата, ангажирани в тях, и БКФ се уреждат с договор.    

/Пресслужба "Куриер"/

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!