9 септември 1991

София, 9 септември 1991 година
        Брой 176 /451/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ЧЛЕН НА КОАЛИЦИЯТА СДС - ЛИБЕРАЛИ. ПАРТИЯТА Е ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНА В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД НА 15 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


Демократическа партия - Консервативен сговор е учредена на 23 юли 1991 г. в София от група народни представители, политици и интелектуалци от СДС - противници на напускането на Народното събрание и на всякакви други емоционално небалансирани форми на политическа изява, поддържащи идеята за професионализъм и позитивизъм в политиката.

Висш ръководен орган на партията е Конгресът. Местни органи са районните и общинските партийни съвети и местните партийни организации. Между два конгреса дейността на партията се ръководи от десетчленен Изпълнителен съвет /ИС/. От особено значение за партията е качеството на членския й състав. С тази цел е въведен и принципът на двойното поръчителство при постъпване в нея, а така също и редица други ограничения. По решение на ИС нямат право да бъдат членове на партията лица, които са били членове на БКП или БСП или са подавали молба за членство в тях.

Демократическата партия - Консервативен сговор е нова партия, която приема принципите на неоконсерватизма и поддържа традиционните народностни ценности. Своите далечни корени партията търси в платформата на Демократическия сговор на Андрей Ляпчев и Атанас Буров.
С други партии и организации в СДС, които имат сходни виждания за конкретната политическа ситуация, Демократическата партия - Консервативен сговор е сключила споразумение за създаване на СДС - либерали за общо участие в изборите.

До този момент партията е установила контакт с Републиканската партияв САЩ, "Нова Демокрация" в Гърция, Консервативната партия във Великобритания и други близки в идеологическо отношение организации.

Връзки с обществеността ще бъдат осъществявани чрез изданията на коалицията СДС-либерали.

Координати: София 1000, ул. "Алабин" нр 3, тел. 54 49 06, 54 49 07
Банкови сметки: в лева: 421 130 304 215-9 ТБ "София" - АД във валута: 421 076 304 215-5 ТВ "Sofia" AD, чрез 000711663 Amerikan Express Bank, New York, или чрез 923 46 34 Deutsche Bank, Fr/Main.

*  *  *

Председател на Демократическата партия - Консервативен сговор от нейното учредяване е Стефан Василев Стоянов. Той е роден през 1954 г. в София. Завършва математика в Софийския университет. Кандидат на математическите науки. Владее английски, гръцки, немски и руски език. Женен с едно дете. Депутат във Великото народно събрание. Учредители на партията и членове на Изпълнителния съвет са и депутатите Братислав Талев, Петър Таслаков и Стелиян Стойчев.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА’91 "ДА" НА НАРОДОВЛАСТНИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ! "НЕ" НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА!" /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


Българският земеделски народен съюз в своята 90-годишна история е били ще бъде в центъра на политическия живот на България - мощен, обединяващ, реформаторски. Той е политическата сила, която никога не е отделяла своята съдба от съдбата на българския народ. Историческа истина е, че в тежки и критични моменти Земеделският съюз чрез смели и радикални реформи е спасявал страната.

След половинвековна комунистическа диктатура България е доведена за четвърти път до политическа, икономическа и духовна разруха.

С вътрешнопартийния преврат, извършен на 10 ноември 1989 година, БКП/БСП си постави за цел да запази своите позиции в управлението на обществото и държавата, да укрие заграбените от народа капитали във фирми и банки в страната и в чужбина.

Резултатът от тази противонародна политика е непрекъснатият спад в производството, заплашващ с парализа икономиката. Задълбочават се енергийната и суровинната криза. Цените растат неудържимо.
Безработицата застрашава всеки дом. Гладът все повече сграбчва страната. БСП стовари това тежко бреме на плещите на хората, обществото и държавата чрез своите псевдореформи.

В международен план извършеният опит за държавен преврат в Съветския съюз за сетен път показа истинското лице на комунизма и потвърди неговата обреченост.

За всеки честен българин е ясно: тоталитарната система е жива, реална промяна няма!

БРАТЯ И СЕСТРИ НА ОГРАБЕНА БЪЛГАРИЯ,
Предстои решителна битка за ликвидиране ка комунизма, за победа на демокрацията!

Това сега е главната задача на всички демократични сили в страната.

В тези тежки за България дни Българският земеделски народен съюз - единен излиза пред народа с

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА,

която ще бъде и програма за управление на изстрадалата ни Родина.

Ние си поставяме за цел:

ДА СЪГРАДИМ НАРОДОВЛАСТНИЧЕСКА И ПРЕУСПЯВАЩА БЪЛГАРИЯ!

Българският земеделски народен съюз - единен категорично заявява пред българския народ, че първото и решаващо условие за постигането на тази цел е победата на демократичните опозиционни сили в предстоящите избори и отстраняването на БСП от властта. Това ще срине тоталитарната комунистическа система.

Българският земеделски народен съюз - единен чрез активни законодателни действия и в сътрудничество с другите демократични сили ще осигури приемането на:

* Закон за търсене на отговорност от виновниците за националната катастрофа;
* Закон за съдене на незаконно забогатели лица;
* Закон за конфискация на имуществата на партийно-политически организации и партийни фирми, създадени с държавни средства;
* Закон за отмяна на репресивните комунистически закони.

Българският земеделски народен съюз - единен е за утвърждаване на политическа система, при която държавата служи на човека и обществото и всеки гражданин реално участва в управлението на обществото и държавата; ползва се с ненакърними права, съобразени с международните договорености; разполага с възможности за свободна и пълноценна изява на своите културни, религиозни и етнически особености.

Верен на своите демократични и реформаторски традиции, Българският земеделски народен съюз - единен ще защитава:

- парламентарната демокрация в Република България;
- конституционните основи за строго разделение на властите /законодателна, изпълнителна и съдебна/ и управление на обществото и държавата точно според законите на страната;
- силно общинско самоуправление с широки възможности за провеждане на самостоятелна политика.

Българският земеделски народен съюз - единен ще внесе законопроекти, които ограничават намесата на държавата в управлението на обществото, реално гарантират правата на човека, възстановяват общинското самоуправление и традиционното административно-териториално деление на страната /община, околия, окръг/.

Спечелил доверието на избирателите, Българският земеделски народен съюз /е/ в сътрудничество с другите демократични сили поема политическата отговорност в най-кратък срок да гарантира:

* прехраната на населението;
* намаляване на безработицата;
* подобряване положението на децата и на социално слабите слоеве от населението;
* задоволяване на най-неотложните потребности на здравеопазването;
* ограничаване на престъпността, спекулата и беззаконието;
* спасяване на българската духовност и култура.

Българският земеделски народен съюз - единен вижда единствено спасителния път за България в

РЕАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


БЪЛГАРКИ И БЪЛГАРИ ОТ ПИРИНСКИЯ КРАЙ,

Дните на Великосърбия /Югославия/ са преброени. Свободолюбивите и демократични народи на словенците и хърватите водят неравна въоръжена борба със сръбските шовинисти. Предстои и отделянето на самостоятелна и независима македонска държава, което ще бъде и първата крачка към демократизирането на Вардарска Македония. Демокрацията ще покаже на цял свят какво е националното самосъзнание на македонците.

Общобългарският съюз "Македония” се обръща към вас да се противопоставите с всички легални средства срещу агитациите на антинационалните сили в лицето на Движението за права и свободи /ДПС/ и ОМО "Илинден”, които са ръководени и финансирани съответно от Турция и Югославия и се стремят чрез антибългарска агитация да отклонят България от пътя на демокрацията и да я тласнат в бездната на хаоса и враждата.

Членовете на антиконституционната организация "Илинден" са духовните чеда на Яне Сандански, идеологията и дейността на който в продължение на 45 години в условията на ограничения суверенитет, се внедряваше от плеядата номенклатурци на бившия режим в лицето на Георги Зайков Пирински, Борис Аврамов, Кръстю Тричков, Лазар Причкапов, Петър Дюлгеров, Владимир Сандев и др. Тази идеология се представяше като проява на социализма. Нещо абсурдно. Санданизмът няма нищо общо с теорията на социализма, нито пък с демокрацията и хуманизма. Тази антинационална идеология и практика е обслужвала единствено турския и сръбския шовинизъм в антибългарските им цели.

БЪЛГАРКИ И БЪЛГАРИ ОТ ПИРИНСКИЯ КРАЙ,
Независимо от политическите и религиозните си убеждения гласувайте в предстоящите избори за единна България - първото условие на свободата и демокрацията, социалната сигурност и икономическия напредък.

София, 6 септември 1991 г.                                              /Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЦЕНТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

На първо място желаем да изразим удовлетворението на политическата коалиция СДС-ЛИБЕРАЛИ от справедливото разпределение на мандатите по избирателни райони - в разрез с разпределението за изборите през 1990 г., което работеше за едни и срещу други политически сили.

Едновременно с това трябва да изразим нашия остър протест по следните въпроси:

1. Липсва решение по нашето искане след всяко заседание на ръководената от вас комисия да ни бъде предоставян заверен от вас и секретаря на комисията протокол с взетите решения независимо от това дали тези решения според мнението на комисията се отнасят до нашата политическа коалиция. /Наше писмо изх. нр 00-04/28 август 1991 г., вх.нр 5/28 август 1991 г./. Напомняме ви, че това искане се основава на чл.34, ал.2 от Закона за избиране на народни представители, и си запазваме правото да се обърнем към Върховния съд. Ако Централната избирателна комисия има предвид друг по-бърз и по-подходящ начин за осведомяване, моля да го публикува официално. Освен това, молим, при поискване да ни се предоставят стенограми от провежданите заседания на комисията.

2. Смятаме за недопустимо грубото и пренебрежително отношение на длъжностни лица ог ръководената от вас комисия към наши упълномощени представители. Напомняме ви, че нито Избирателният закон, нито който и да е друг закон делегират права, позволяващи на длъжностните лица да се държат арогантно, вместо да решават поставените пред тях проблеми. Надяваме се, че ще бъде потърсена персонална отговорност и ще бъдем информирани за това.

И накрая настоятелно обръщаме вашето внимание върху следните проблеми, които възникват за нашата коалиция при прилагането на Закона за избор на народни представители, общински съветници и кметове:

1. Какви са възможностите за коалиране на независими кандидати за народни представители на свръхсрочна служба с партии и коалиции?

2. Кой представя за регистрация кандидатските листи за общински съветници и кандидатите за кметове пред общинските избирателни комисии - регионалните ръководства на партиите и коалициите или техните централни ръководства?

3. Колко подписа са необходими за издигане на кандидатура на независим кандидат за кмет в населени места с по-малко от 500 избиратели?

София, 4 септември 1991 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЦЕНТЪР НА СДС-ЛИБЕРАЛИ: Ел.Божков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ, ПРИЕТО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКОТО АНТИФАШИСТКО ВЪСТАНИЕ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 3 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА ПО ИНИЦИАТИВА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ /БАС/ И КЛУБ "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ".


В обективна и задълбочена научна дискусия конференцията обсъди характера и ролята на Деветосептемврийското антифашистко въстание и неговото значение. Тя потвърди историческото му дело като велика победа на въоръжената борба против фашизма, на Отечествения Фронт, на всички антифашистки сили като основна предпоставка за изграждането на ново и справедливо общество у нас. Конференцията призовава всички държавни и обществени органи, политически партии, организации и движения да отчитат посочената роля и значение на Девети септември, правилно да определят неговото място в нашата история и влиянието му върху сегашната обстановка в страната.

Европа и светът и сега признават и ценят борбата против хитлеризма и антифашистката съпротива, което е много благоприятно и за България.

Напълно погрешни и преднамерени са опитите да се отрича господството на фашизма у нас и борбата срещу него, да се фалшифицира характерът на Девети септември като народно антифашистко въстание. В тази борба участва не само Българската работническа партия начело с Георги Димитров, но и много други среди и движения, партии и организации, видни техни дейци и личности като Кимон Георгиев, Никола Петков, ген. Владимир Заимов, Григор Чешмеджиев и други.

При сегашното развитие на страната е особено необходимо да се вземе под внимание, че борбата против фашизма и победата на Девети септември бе борба против терора, диктатурата и насилието, за свобода, демокрация, социална справедливост и мирно развитие на страната, което и сега е главна задача на българските социалисти, антифашисти, демократи и патриоти. Конференцията призовава всички прогресивни и демократични сили да се стремят към единство и съгласие в името на България и нейното успешно развитие.

Кощунство и вандалщина са действията на безотговорните и екстремистките сили за разрушаване на паметниците и другите реликви на антифашистката борба. Трябва да престанат преименуванията на обекти, които носят имена на Девети септември и други исторически събития и дейци.

Не да се отрича и принизява, а широко да се използва героичното историческо минало на революционната борба като незаменим извор за възпитание на народа и особено на младежта в духа на здрав патриотизъм, на антифашистките и демократични добродетели, в духа на социалната и национална сигурност на България.

Участниците в конференцията настояват, както и досега, Девети септември да остане официален празник на България.

София, 3 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ДЕМОКРАТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Времето на социализма и комунизма свърши, но козните им продължават под благовидни посткомунистически превъплъщения. Системата не се сменя леко тъкмо поради жилавата мимикрия на комунизма, която поставя клопки пред всяка стъпка на демократичните сили. Фалшификацията на изборите’90 не бе призната и парламентът не само узакони, но стана убежище и крепост на наследницата на БКП. В опозицията нечистоплътно действаха вклинените с прикритите досиета. Парламентарният сговор обезпечи протакането на изборите с месеци и същевременно щурмува конституция, осигуряваща властозадържането и диктата на червеното мнозинство, което спуска спирачка пред животоспасителните за страната реституция и приватизация. Успоредно се разбиваха извоювани позиции на опозицията.

Под формулата "разделението прави силата" се сформираха "седесета с тирета", които вместо с прокламираното печелене на неутрален електорат се заловиха с преразпределяне на твърдия син електорат. СДС едва се окопитва от една вълна и го връхлита друга. Изявлението от последните дни на поредните претенденти за демократичен център - "деветнайсетте" - симптоматично пропусна най-значителната демократична сила в България: това бе документ не за обединение на опозицията, а за игнориране на Съюза на демократичните сили.

Но както комунизмът си отива, при все че козните му се усилват, така поривът за свобода и демокрация, при все атаките срещу него, със самата си наличност е победа на духа над злото. Не половинчатият ни парламент, не половинчатата държавна власт, а пробуденото и укрепващо гражданско общество, обществото на свободни личности е плодоносното за страната ни през последната година - и главният принос в него е на СДС! Това е приносът на чистосърдечното и без корист движение на синята улица, на сините митинги, сините вечери, на градовете на истината, на студентския протест. Много направиха срещу това движение, защото то бе главата им заплаха. Но синият народ е жив и здрав. И в най-забутаното село той знае кой говори истините, кой говори лъжи, кои са болшевиките по наследство и разцепниците по стратегия.

Разцеплението обаче протече в горния слой, в апаратния епидермис. Тялото на СДС - демократичното тяло на България - е цяло. Клубовете за демокрация остават в него заедно с всички, които останаха с единната синя бюлетина на старото единно СДС.

С настоящата декларация Клубовете за демокрация предлагат предизборен девиз на Съюза на демократичните сили: СВЕТЪТ Е С НАС!

Това ще рече, че светът ще помогне на катастрофиралата ни страна чрез нас - демократичните сили, които му са родствени. В предстоящите избори хората трябва да знаят, че ако победи комунизмът, каквито и превъплъщения и маски да надява /ако ще и либерално заглавие!/, светът няма да го одобри, ще му обърне гръб, ще го изолира. Ние видяхме репетицията на този акт на 19 август: съветската хунта се провали, защото се уплаши да приложи крути мерки, а се уплаши, защото демократичният свят светкавично я изолира. У нас двусмислената позиция на БСП към московския преврат - партията, която се кичи с лозунга "България над всичко" - веднага събуди блокиране на асоциирането ни към Европейската общност.

С девиза "Светът е с нас!" ние предлагаме на българите да изберат между изолация и интеграция, между присъствието на България в световните икономически, политически и културни структури и самоограждането й в утопиите на социализма и комунизма. В това се състои изборът между СДС и БСП. Този избор е съдбовен. Той ще предопредели не само близките следващи години. Той ще бъде диагноза на зрелостта на народа ни. Ние вярваме в нея. Затова сме убедени в победата си.

Светът е с нас - демократичният свят е заинтересован от грижата и подкрепата на източноевропейските демократични сили. Затова този девиз е реален: той ще вдъхне кураж на българското население - обезверено, със силно нихилистично съзнание, препатило блатното спокойствие на социализма. Спокойствието в изтерзаната ни страна може да извира единствено от перспективността на демократичното ни развитие.

Те построиха "развития социализъм".

Развитата демокрация ще бъде наше дело! Това не са думи, извадени за продан пред изборите.

БЪДЕТЕ С НАС - С НАС Е СВЕТЪТ!

София, 5 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ИЗБРАН НА 39 ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА/ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО В НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА МЕСТНИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


Ние, българските социалдемократи, след своя 39-и извънреден конгрес се обръщаме към всички радетели за демокрация в България.

Наближаващите избори са последният шанс на демокрацията в България. Събитията в СССР показаха, че опит за неосталинистка реставрация е напълно възможен и у нас.

БСП с мълчаливото си одобрение на московския преврат за пореден път демонстрира престъпната си и заговорническа същност.

Ето защо е необходима консолидация на всички опозиционни сили около каузата на СДС.

СДС Е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА НА НЕОКОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ.

Зад всеки опит за разединяване на опозицията стои БСП.

Зад всеки опит да се създаде напрежение на етническа и верска основа стои БСП.

Зад всеки опит да се използва заплахата от нарушаване на гражданския и социалния мир стои БСП.

РАДЕТЕЛИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ в БЪЛГАРИЯ,

знайте, че:

- ценовият шок е дело на комунистическата стопанска номенклатура;
- растящата престъпност е резултат на съзнателното спъване действията на полицията от непрочистени комунистически кадри в нея;
- опитите за дестабилизиране на опозицията се правят от хора, които пряко или косвено са в услуга на БСП.

МЕЖДУ НЕОКОМУНИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА НЯМА ЦЕНТЪР.ПОЛУКОМУНИЗМЪТ Е ЦЯЛ КОМУНИЗЪМ!

Синята бюлетина на СДС гарантира на всички български граждани:

- необратимост на демокрацията в България;
- приобщаване към цивилизована и просперираща Европа;
- ред, законност и сигурност за всички;
- право на всеки да изучава и ползва майчиния си език, да изповядва собствената си религия.

КАУЗАТА НА СДС - КАУЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, КАУЗА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

ЕДНА СИНЯ БЮЛЕТИНА - ЕДНА СИНЯ ЛИСТА!

София, 5 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Българската демократическа партия (БДП) подкрепя предложението на СДС за забрана на БКП по следните причини: извършени престъпления към България и народа в продължение на 45 години; не настоява за осъждане на престъпниците, виновни за катастрофата на България като Тодор Живков, Андрей Луканов и др, и за подкрепата на Кремълския преврат.

Тъй като БСП не се променя на дело, тя няма морално и юридическо право да участва в изборите, докато не изпълни следните условия:

1. Да върне на народа Партийния дом.
2. Да върне заграбените сгради, включително и за фирми.
3. Да върне заграбеното имущество.
4. Да върне заграбените милиарди в левове и долари /в страната и в чужбина/.
5. Да забрани дейността на червените фирми /в страната и в чужбина/ и да се организира ревизия за произхода на финансите.
6. Да даде под съд виновниците за катастрофата на България.
7. Да публикува в печата поне 5000 имена на виновни от висшия и средния партийно-държавен ешелон.
8. Да не кандидатира номенклатурчици от Народното събрание, министерства и посолства.

БДП защитава националнодемократичните идеали на Бенковски, Левски и Ботев и жизнените интереси на трудовия народ и е твърдо убедена, че само СОЦИАЛНАТА БЕЗКРЪВНА РЕВОЛЮЦИЯ ЩЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ И НАРОДА И ЩЕ ОСИГУРИ СПРАВЕДЛИВОСТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА ВСИЧКИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА.

София, 3 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ ЗА НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


В основата на общия упадък е рухналото ни национално стопанство. Ето защо ние предлагаме добре балансирана, ползваща международния опит и нови български идеи
ИКОНОМИЧЕСКА И СВЪРЗАНА С НЕЯ ФИНАНСОВА ПРОГРАМА, ГАРАНТИРАЩА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА БЪДЕ СОБСТВЕНИК.

Поддръжка, защита и развитие на българската национална промишленост, за което са необходими:

- регулирана социална пазарна икономика;

- предоставяне на безмитни условия или насърчаващи премии за експорт на водещите технологични мощности в електротехниката, машиностроенето, химическата, фармацевтичната и др. индустрии;

- защита на вътрешния пазар от дъмпингови изделия; строг качествен контрол над вноса; приоритетно валутно кредитиране на предприятия, експортиращи българска промишлена продукция;

- предимство и намаляване на вносните мита за суровини и материали, окомплектоващи части за националната промишленост;

- запазване на държавен дял в енергетиката, железопътния транспорт, металургията и редица области на добивната промишленост, като с това се гарантира инфраструктурата и суровинната база на цялото стопанство;

- частично и временно запазване на държавното регулиране на суровинните източници, което да формира силни експортни производства; икономически, административни и обществени мерки за осигуряване на връзки между отделните предприятия на базата на модерен мениджмънт;

- разкриване на нови пазари и възможности за отбранителната ни промишленост, обновяване на въоръжението в Българската армия, съоръженията и инструментариума за сигурността и безопасността да стават чрез обмен на българска оръжейна продукция; на всяко изменение на световния оръжеен пазар да се реагира адекватно, като се запази държавната собственост и ръководство в тази област;

- насърчаване създаването на смесени предприятия с подходящи партньори предимно от Европа вместо разпродажбата изцяло и на безценица на цели предприятия;

- насърчаване влагането на чужди капитали чрез гарантирана собственост, износ на печалби и пр. мерки; строг контрол, като при равни условия да не се предпочитат партньори от съседни, но с претенции спрямо нас страни, което би могло да доведе до изменение на демографските процеси и да създаде проблеми за националната ни сигурност;

- незабавно сключване със СССР на пакет от икономически и финансови спогодби, включващ: създаване на преференциален режим за българо-съветски предприятия, заделяне на многомилиарден клиринг и гаранции за динамичност, общодостъпност и финансови мерки за насърчение на обмена в неговите рамки; при дебалансиране на клиринга да се въведат стимулиращи изравняването му кредити и други финансови, икономически и организационни мерки;

- незабавно предприемане на правителствени мерки за интензификация на икономическите и търговските контакти със СССР; държавни и фирмени кредити при облекчени условия, бартерни сделки, съвместни предприятия, поставяне на съответните национално търсени продукции в индикационни и преференциални листи и др.;

- специални клирингови спогодби с Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния, Югославия и Гърция; насърчения за стимулиране равнището на българския експорт за тези страни;

- възстановяване на съвместните българо-германски икономически начинания и частично обвързване на националната икономическа програма с тази за развитието на Източна Германия;

- строг контрол върху износа на капитали в чужбина и тяхното ефективно регулирано от държавата влагане;

- държавен монопол върху износа на благородни метали и изделия от тях, както и на суровини и продукти от ядрената промишленост, на редки и ценни химически елементи и др.;

- насърчаване на конкуренцията в българския пазар, недопускане на монополно положение на една или взаимносвързани компании; законодателни, икономически и административни мерки в подкрепа на конкуренцията;

- рязко повишаване ролята на митническия контрол, ликвидиране на потока от нелегално изнасяни или внасяни стоки, строги мерки в това отношение срещу рецидивите, срещу контрабандата и спекулата;

- законодателна защита на националната промишленост срещу монополизма, спекулата, трансфера на капитали и пр.;

- високи мита за изнасяните суровини и изходни материали за производство;

- ограничено участие в Черноморската икономическа зона при строга охрана на националните икономически интереси и недопускане трансфер на работна ръка, както и ликвидиране на условията за заграбване на български предприятия и земи.

Насърчаване на технологичното обновление, развитието на интелектуалноконсумиращи области на промишлеността и експорт на наукоемка продукция, за което са необходими;

- държавни субсидии за нови наукоемки изделия с възможности за експорт;

- възстановяване на онези технологични центрове и институти, които реално и пряко работят за технологичното обновление на икономиката ни с наши технологии, материали, компоненти, инструментариум и пр.;

- държавна помощ за динамично развитие на софтуерната промишленост самостоятелно и в кооперация с чуждестранни партньори;

- всестранно насърчаване на технологичното обслужване на малки и средни частни предприятия и частните земеделски стопани.

За напредъка на селското стопанство в България е наложително:

- чрез съответни закони и правилници да не се допусне да се оставят необработваеми земи;

- да се съдейства за формирането на селскостопански кооперации;

- митнически улеснения за внос на сортови семена, високопродуктивни разплодни животни, непроизвеждани у нас торове, хербициди и селскостопански материали; в противовес - чрез високи износни мита да не се допусне разпиляването на висококачествени породи и на хербициди, създавани специално за българските условия;

- финансова подкрепа от страна на държавата на предприятия за производство на селскостопанска техника, фуражи, химикали, защитни препарати, медикаменти и др., необходими за земеделието и животновъдството съоръжения, машини и агрегати;

- насърчаване на частната, кооперативната и държавната преработвателна промишленост, облекчавана с такси и данъци; преструктуриране на експорта на селскостопанска продукция от износ на суровини към износ на основно преработени продукти;

- създаване на система от банкови преференции за селскостопанското производство;

- справедлива система от изкупни цени; в частност - недопускане монополизация при изкупуването, изключение - само за тютюна и регламентираните държавни монополи;

- издаване на сертификати за качеството на селскостопанската продукция и строг контрол върху тях;

- рационален подход към мелиоративните съоржения, ликвидиране на бюрократичния подход и в ползването на водите;

- запазване на държавната и общинската собственост на горите и строги мерки за тяхната охрана и развитие;

- субсидиране на селскостопанската наука, в частност - запазване на земите за ползване от нея.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 9 септември - следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер” пълен текст на:

РЕШЕНИЕ НР. 12 И 13 НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2 КЪМ РЕШЕНИЕ НР 12 НА ЦИК ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА ЧАСТИ В СЛЕДВАЩИТЕ БРОЕВЕ НА БЮЛЕТИНА.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ НР. 12

ОТНОСНО: Определяне съставите на районните и общинските избирателни комисии. Централната избирателна комисия, като взе предвид предложенията на временните изпълнителни комитети, изготвени след консултации с политическите партии, и на основание ал.1 на чл.30 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/

РЕШИ:

1. Определя съставите на районните избирателни комисии за избиране на народни представители съгласно Приложение нр. 1.

2. Определя съставите на общинските избирателни комисии за избиране на общински съветници и кметове съгласно Приложение нр. 2.

Решението подлежи на обжалване до три дни след получаването му пред Върховния съд.

3 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов        

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 13

ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на членовете на избирателните комисии.

На основание изречение трето на ал.1 на чл.40 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ Централната избирателна комисия

 РЕШИ:

1. Определя месечно възнаграждение за районните избирателни комисии в следните размери:

а/ за председател - 2000 лв;
б/ за зам.-председател - 1900 лв;
в/ за секретар - 1800 лв;
г/ за член - 1700 лв.

2. Определя месечно възнаграждение за общинските избирателни комисии в следните размери:

а/ за председател - 1800 лв;
б/ за зам.-председател - 1700 лв;
в/ за секретар - 1600 лв;
г/ за член - 1500 лв.

3. Определя еднократно възнаграждение за всички членове на секционните избирателни комисии в размер на 200 лв.

5 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов          

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


9.09.1991 г.    
12.00 часа
    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!