9 декември 1993


София, 9 декември 1993 година
Брой 241 /1029/


София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.


ГОСПОДА,

Известно ви е, че социалното напрежение в добивната промишленост сега намира израз в активни предупредителни стачни действия. Исканията на стачкуващите миньори бяха представени своевременно. Вместо да се седне на масата на преговорите с упълномощените представители на стачкуващите и се търси взаимно приемливо решение на поставените искания, представители на правителството проведоха на 1.12.1993 г. задкулисни преговори със Синдикална миньорска федерация /СМФ/ "Подкрепа", която в момента не е страна в стачния конфликт.

За пореден път правителството демонстрира неспособност да води балансиран диалог със социалните партньори, като дава приоритет на приближената до кабинета синдикална формация.

С необмислените си действия правителството засилва социалното напрежение в страната, като поставя на изпитание търпението и доверието на миньорите.

Още не е късно правителството да промени своето отношение към исканията на стачкуващите миньори.

София, 2 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. Токмакчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ И НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В УРАНОДОБИВА ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МИНЬОРИ, РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МИННОДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МИННОТО СТРОИТЕЛСТВО ПО ПОВОД МИНЬОРСКА СТАЧКА.


БРАТЯ МИНЬОРИ,

Вашите искания са в центъра на разрастващата се миньорска стачка. Получаваме подкрепа от нефтохимици, учители, лекари, от работещите в леката промишленост. Тези искания са представени своевременно и в правителството.

За съжаление кабинетът за пореден път показа неспособност за водене на балансиран диалог и на 1.12.1993 г. се опита да проведе задкулисни сепаративни преговори със Синдикална миньорска федерация /СМФ/ "Подкрепа", която се противопоставя на стачката.

Все още нищо реално не е постигнато и изявленията на някои правителствени и синдикални представители в средствата за информация са заблуждаващи.

Не се поддавайте на манипулации за политически или други цели. Ще се борим и ще постигнем решаване на всички наши искания.

София, 2 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСМ: П. Токмакчиев                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НССРУ: Др. Цолов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НЕГАТИВНИТЕ СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители следи с нарастваща тревога и безпокойство негативните социални последици за работещите в средното образование, породени от изключително тежкото финансово състояние на страната в момента. Недостигът на средства парализира материалната издръжка на детските градини и училищата, води до нередовно и непълно изплащане на работните заплати, до замразяване на социалните плащания. Всичко това превръща в бедстващи отделни общини и региони. Не по-леко е положението и в професионалните училища, издръжката на които се осигурява от Министерството на науката и образованието /МНО/ и други министерства и ведомства.

Единствен разумен изход за излизане от това положение е актуализацията на бюджета за 1993 година, с обсъждането на която вие ще се занимаете през тази седмица.

Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители се надява, че вие ще проявите необходимата парламентарна мъдрост и ще приемете актуализация на държавния бюджет, с което ще се осигурят необходимите средства за нормалното протичане на учебната година.

София, 6 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Йорданов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ, ЧЛЕН НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА СДС ЗА СНЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ДОВЕРИЕ.


Решението за снемане на политическото доверие от мен е груба грешка на Националния координационен съвет /НКС/.

В дейността си като член на Изпълнителния комитет на Радикалдемократическата партия в България /ИК на РДП/, като депутат от СДС във Великото народно събрание и в 36-то Обикновено народно събрание, като председател на Комисията по национална сигурност и като представител на България в парламентарните асамблеи на НАТО и ЗЕС в многобройните си публикации и изказвания винаги съм защитавал интересите на страната, на СДС и на своите избиратели от 14 Пернишки избирателен район.

Категорично отхвърлям този репресивен акт, защото съм убеден, че не може да бъде санкциониран човек, който помага на родината да включи тя инстинкта си за самосъхранение, да оцелее в трудния преходен период, да използва всичките си геостратегически, географски, политически и икономически предимства, за да се превърне в регионална сила, приобщавайки се към общоевропейското пространство на сигурността.

Не може да бъде отстранен човек, който прави всичко според убежденията и силите си, за да се втъче в политиката на СДС, за националната идея: който е против абстрактната демокрация и безродния космополитизъм и е за опазването на паметта и достойнството на България.

Нека бъде ясно, че няма сила, която да ме "отлюспи" от либералните ценности на Радикалдемократическата партия, от автентичните демократични принципи на синята коалиция.

София, 7 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ НА ЖЕНИТЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРИЕТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО-УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО Е И ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ЗАЩИТА НА МЛАДЕЖТА ОТ РЕЛИГИОЗНИТЕ СЕКТИ И НАРКОМАНИЯТА" /27 И 28 НОЕМВРИ 1993 Г, СТАРА ЗАГОРА/.


Жените, членуващи в БЗНС, се обявяват решително срещу реставрационната политика на правителството на БСП - кабинета на проф. Беров. Единадесет месеца наблюдаваме хаос и безпътица в нашата държава, които най-пагубно се отразяват върху младежта и децата. Криминалната престъпност е извън контрол. Значителна част от децата са недохранени. Морални и екологични проблеми се изправят пред нацията с невиждана острота. Производството спада, а приватизацията мудно пълзи в сфери, които няма да решат безработицата и да намалят ужасяващо растящите цени. Личностни и партийни противоречия раздират парламентарните политически сили, обсебени от страстта си за власт, която не упражняват, а само ползват.

Ние се обединихме с отворени врати за всички демократично мислещи жени, за да тежат думите ни повече и да помогнем на децата си да преодолеят влиянието на наркотиците и чуждите на народа ни религиозни секти, за да възродим традиционно българските морални ценности и православната вяра.

Предлагаме на Народното събрание, президента на Републиката и на Министерския съвет да обединят усилията си за изграждане на нова, цялостна държавна политика по проблемите на семейството и децата, като съобразят предложенията в Програмата на БЗНС, "Мерки за борба с детската престъпност чрез семейството, училището и факторите на културата и спорта".

Предлагаме на Народното събрание да насочи усилията си за приоритетно приемане на законите за защита правата на децата и семейството, съобразявайки ги с горните предложения в Програмата на БЗНС.

Решително настояваме за спешно гласуване в парламента на демократичен закон за полицията. Апелираме към министъра на вътрешните работи да прилага и използва съществуващия сега закон в подходящата за подрастващите част, защото само няколко месеца са достатъчни за психическото, а понякога и физическото унищожение и самоунищожение на крехките личности, на които България разчита в бъдеще.

Време за изчакване, когато децата ни растат с дни, няма! Всяко забавяне е престъпление към нацията.

Стара Загора, 28 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ЛИШАВАНЕТО ОТ ПОЛИЦЕЙСКИ ПРАВА НА ПОРТУГАЛСКИЯ ПОЛИЦАЙ ХОСЕ КАРЕЙРА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗКАЗВАНЕТО МУ ПРЕД АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТИ.


На 13 октомври 1993 г. Хосе Карейра е лишен от полицейските си функции, но не за нарушаване на задълженията си като полицай, а за изказване в качеството му на член на Асоциацията на европейските полицейски синдикати /АСПП/.

Цялата европейска полицейска общност е възмутена и загрижена. Националният полицейски синдикат, член на Европейския съвет на полицейските синдикати, е солидарен с португалските си колеги и твърдо е решен да ги подкрепя до пълното разрешение на проблема.

За да се избегнат сериозните последствия, които могат да възникнат и за които отговорности биха носили изцяло португалските власти, Националният полицейски синдикат настоява за незабавното връщане на полицейските функции на Хосе Карейра, за незабавното отменяне на санкциите, наложени на Мария Горети и Алберто Торес, а така също и течащите дисциплинарни наказания.

Националният полицейски синдикат ще следи внимателно изпълнението на тази молба и в случай че бъде отхвърлена, не изключва възможността да й даде политическо измерение. София, 29 ноември 1993 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ: Е. Рашев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ПОВОД НА ТЕЖКОТО СИ ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ.


Българската академия на науките е пред унищожение. От няколко месеца академията е във финансов колапс. Проектобюджетът за идната година подготвя нейното негласно закриване. Дали наистина у нас има държавни функционери, които смятат, че науката е излишна и ненужна за обществото?

Световните прогнози са, че държави, които изнасят научни продукти, ще се наричат богати, а тези, които изнасят стоки, ще се наричат бедни.

Съзнават ли противниците на науката, че Българската академия на науките /БАН/ е най-старата българска институция на съвременна България, създадена през 1869 година, преди възстановяването на българската държава? БАН е институция, която не принадлежи сама на себе си и на своите учени, а на българската нация. Тя е един от малкото й безспорни символи. Тъкмо в годините на свобода и демокрация някой е решил да срине този символ, да угаси трепкащата, но все още жива светлинка, запалена от нашите далечни предци. Той няма да може да се скрие от обществото.

БАН е хранител на културно-историческите граници на българската нация от 125 години. А в момента академията е в най-тежко положение спрямо всички научни учреждения. Ликвидирането на БАН ще бъде удар върху нашата национална идентичност. През последните години немалка част от българските учени емигрираха, а някои се оттеглиха в други дейности. Това е загуба на интелектуален потенциал с дълготрайни отрицателни последици. А БАН е една от първите институции, която тръгна към решителни реформи.

Според данни от Института за научна информация в САЩ, делът на БАН от общата научна дейност с международен престиж през последните години е 60 процента. За академията в Чехия той е около 40 процента, в Унгария - 30 процента, в Полша - 20 процента.

Според декларацията на срещата на националните академии в Стокхолм от 1992 г. "разрушената научна общност в тези страни е сериозна заплаха за тяхното икономическо развитие, а също застрашава тяхното бъдеще като интегрирани демократични общности". При значителния дял на БАН опасността за България е най-голяма, защото БАН е национален център за научни изследвания, каквито центрове съществуват в цивилизованите държави.

В момента заплатите в БАН се бавят с месеци. Пари за научна дейност и за издръжка на сгради не се отпускат от бюджета. А голяма част от този бюджет е предназначена за дейности, без които държавата не може. Само един пример е достатъчен. Всеки ден гражданите чакат прогнозата за времето. Тя идва от БАН. Не се изпълнява дори размерът, гласуван от Народното събрание.

Прокаран бе закон, който отменя вече приети данъчни облекчения. Учените узнаха за това от печата. Отнемат се и последните възможности на родната наука да оцелее.

Заедно със Софийския и с други университети в страната БАН ще продължи своите научни изследвания дори при условията на сегашната тежка криза, като разчита на подкрепата на цялото общество. Това обръщение ние отправяме към цялата нация, защото българската наука работи за всички.

1. Пред Министерския съвет ние настояваме да се изпълни в сто процента гласуваният за 1993 г. бюджет, който и без това е крайно недостатъчен.

2. Към Народното събрание отправяме апел да отмени поправките на чл.15 от Закона за академичната автономия и чл.12 от Закона за БАН, с който се отнемат данъчните преференции за науката, дадени още през 1912 година. А при обсъждането на бюджета за 1994 година да отчете, че предложението в проектббюджета обрича БАН на гибел, защото е с около 30 процента под жизнения за науката минимум.

Ще поеме ли сегашното правителство начело с професор и 36-то Народно събрание начело с научен сътрудник отговорността за една разруха в българската наука? Ще бъде ли равнодушен към подобна трагична перспектива президентът на страната, доктор на философските науки?

Очакваме публичния отговор на Министерския съвет и на Народното събрание, както и становището на президента.

Безразличието към науката днес ще се плаща скъпо утре.

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.


        София, 6 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УЧИЛИЩА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО И ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ.


Ние, ректорите на висшите технически училища, се обръщаме към Народното събрание и към Министерския съвет с настойчив призив да се вземат решителни мерки за преодоляване на критичното състояние на висшето образование у нас и незабавно да се решат острите финансови проблеми:

1. За успешно приключване на 1993 г. да се гарантират на ВУЗ необходимите средства за стипендии и социални помощи на студентите и за заплатите на преподавателите и служителите.

Извънбюджетните средства и валутните постъпления на висшите училища да се оставят на разположение на ВУЗ. За техническите ВУЗ те са единствен източник за купуване на уреди и апарати за осъвременяване на лабораторната база и за купуване на материали за провеждане на лабораторни занятия.

2. Предложените от ВУЗ проектобюджети за 1994 г. отразяват техните най-насъщни нужди за провеждане на нормален учебен процес и за едно прилично заплащане на труда на висококвалифицирания преподавателски състав.

Необоснованото и механично намаление на бюджета за 1994 г. ще задълбочи още повече кризата във висшето образование, а и бездруго мизерно ниските заплати на преподавателите ги поставят в унизителното положение да получават за труда си възнаграждение по-малко от това на някои категории работници и служители със средно, та дори и с основно образование.

Ето защо настояваме заплатите на преподавателите и служителите във ВУЗ да бъдат включени на подобаващото на квалификацията им място в класификатора на държавните служители.

3. При утвърждаването на бюджетите на отделните ВУЗ да се отчитат специфичните особености на обучението в техническите, медицинските, по изкуствата и хуманитарните висши училища. Сега съществуващият начин на финансиране само въз основа на брой обучавани студенти дава приоритет на хуманитарните ВУЗ и лишава останалите от крайно необходимите им средства за апаратура, материали за лабораторни изследвания, които са неразделна част от курса на обучение. Представените от нас проектонормативи за определяне бюджетите на ВУЗ досега са без последствие от Министерство на финансите и от Министерство на науката и образованието.

4. С постановление на Министерския съвет или друг нормативен акт да се уеднакви учебната натовареност на преподавателите от всички ВУЗ.

5. Да се отмени ал.1 на чл.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност. Отнемането на данъчните преференции на ВУЗ, с каквото право те са се ползвали от 1912 г. до сега, ги поставя в много тежко положение при внос на уреди и апарати и практически ще ликвидира дарителството и спонсорирането на висшето образование.

6. При обсъждане на всички законопроекти относно науката и висшето образование в съответните комисии на Народното събрание да бъдат канени упълномощени представители на Съвета на ректорите, за да изразят становищата на академичната общност.

Преподавателите, студентите и служителите от техническите висши училища се надяваме, че на този краен етап на утвърждаване на Републиканския бюджет ще се вземат предвид нашите справедливи искания и ще се направят необходимите корекции в бюджетите на техническите висши училища.


София, 30 ноември 1993 г.


РЕКТОР НА ВИАС И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ:
проф. к.т.н. инж. Иван Папазчев

РЕКТОР НА ВМЕИ - СОФИЯ:
проф. к.т.н. инж. Димитър Димитров

РЕКТОР НА ВЛТИ - СОФИЯ:
проф. к.т.н. инж. Андрей Райчев

РЕКТОР НА ВМГИ - СОФИЯ:
проф. к.т.н. инж. Киряк Ковачев

РЕКТОР НА ВХТИ - СОФИЯ:
проф. к.т.н. Камен Велев

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
09.12.1993 г.

    
Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!