9 декември 1994


София, 9 декември 1994 г.
Брой 242 /1287/


София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.


Човек се ражда свободен. И няма нито една идеология, нито един социален идеал, който би му компенсирал загубата на тази свобода. Изконно право на човека е правото на съмнение, на търсене, на несъгласие с болшинството, на заблуждение, правото да отстоява своите убеждения и принципи. Свободата всъщност е правото на бъдеш против. От тази свобода ние постоянно бяхме лишавани, докато не я загубихме съвсем.

Историческата съдба на страната ни е белязана с тежък жребий. Прекалено дълги и много са мрачните периоди в нейната история, когато колективните и индивидуални права на човека са били игнорирани, отнемани и погазвани. Но за чест на народа ни винаги са били на своя пост негови синове, които не превиха коляно пред робството и гръб пред неправдата, които с дело и слово се противопоставяха на насилието и лъжата. Тия, които се бореха за свобода и човешки правдини, бяха нравствената сол на нацията, благодарение на тяхната саможертва се съхранихме като народ и духовна общност. Тази борба в региона, в който живеем, е, и както изглежда, ще бъде перманентна. Под нейното знаме стои Българската лига за защита правата на човека и гражданина, за чиито кандидати ви призоваваме да гласувате в предстоящите избори.

Създадена през 1924 г. от доблестни български интелектуалци, тя се бореше, защитавайки жертвите на белия терор, и тревожеше интелектуалната съвест на Европа тогава, когато български интелектуалци и политически дейци бяха горени живи в пещите на полицията. Тя се противопоставяше на погазването на гражданските свободи и воюваше против расистките закони в годините преди края на Втората световна война. А след нея даде своя принос в борбата срещу настъпващия сталинизъм и в защита на жертвите на комунистическата диктатура. Неин несменяем председател от учредяването й до противозаконното й разтуряне през 1947 г. беше доблестният учен и политически деец Венелин Ганев. В годините на тоталитаризма тя осъществяваше своята хуманна и патриотична дейност зад граница, неизменно служейки на правозащитната кауза.

Фундаментът на демократичната промяна в страната ни беше заложен от борбата на български правозащитници, които по същество се явиха като нейни продължители. Този аспект от същността на десетоноемврийския акт твърде скоро беше игнориран и удавен във вълните на преобразилата се в сини одежди довчерашна номенклатура. Нови измерения доби нарушаването на човешките права в посттоталитарния период, когато по злата воля на разполагащите с власт огромни социални групи бяха хвърлени от клетката на тоталитарния резерват в джунглата на изкуствено провокиран манчестерски капитализъм - неосигурени, безпомощни и беззащитни. Непоколебима е нашата увереност, че не този е верният път пред страната ни и че нашите сънародници от различните етнически групи с нищо не са заслужили подобна участ.

Ние разбираме демокрацията като прогрес в материалната и духовната сфера, като обществено състояние, в което индивидите, социалните групи и етническите общности трябва да се радват на благосъстояние, справедливост и защита. По наше мнение тия, които държаха лостовете на властта през последните пет години, не оправдаха очакванията на народа и управлението им завърши с банкрут. Повторното им избиране би било ирационален и с нищо неоправдан рецидив на всичко лошо и реакционно в историята ни. Ние виждаме призванието си в това да продължим борбата за човешки права в новите реалности и в мащаби, съответстващи на повелята на настоящия напрегнат и съдбоносен политически момент.

Уверени в зрелостта и чувството за историческа отговорност у българските избиратели, както и в наличието у повечето български граждани на желание и воля за борба с нарушаването правата на човека, с всяка неправда, потисничество, беззаконие и произвол, откъдето и да идват те - ние ги призоваваме да гласуват за една политическа формация, необременена с престъпления, компромиси и участие във властта до този момент - Българската лига за защита правата на човека и гражданите.

Нашата бюлетина е бяла с червена, черна и розова ивица с надпис: "Българска лига за защита правата на човека и гражданина".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ЩЕ ПОИСКАМЕ ОТМЯНА НА НЕЗАКОННИЯ РЕФЕРЕНДУМ ОТ 1946 Г." НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

България е поставена пред избор, съдбоносен за всеки от нас. От него зависи как ще живеем в бъдеще, дори... дали ще живеем. Положението, в което се намира обществото ни, поставя за жалост именно този въпрос. Ето защо всички демократични сили на предстоящите избори трябва да бъдат обединени. Не трябва гласовете да бъдат разпръснати и погубени в регистрираните 39 бюлетини, защото изборът, пред който заставаме на 18 декември, е драматичен - комунизъм или демокрация. Нашият общ противник е един. Ние можем да го победим само ако сме заедно.

СДС призовава всички привърженици на монархията в България, поддръжниците на Н. В. цар Симеон II и Търновската конституция да подкрепят с гласовете си синята бюлетина. СДС се бори за законност и правова държава и точно затова ние ще поискаме отмяната на незаконния референдум от 8 септември 1946 г. За нас една осъвременена форма на Търновската конституция би била по-добра за България от сега действащата конституция, формата на държавно управление не може да се превръща в партизански спор, тъй като този въпрос е общонационален.

Парламентарната монархия е една от двете форми на държавно управление при демокрацията. В България този въпрос може да бъде решен, когато има гаранции, че волята на българския народ ще бъде зачетена. Такива гаранции може да има само след категорична победа над комунизма. Само тогава ще стане възможно и завръщането на Н. В. царя в отечеството, когато в една спокойна и демократична обстановка българският народ ще може да направи своя свободен избор.

Не забравяйте нито за миг, че нашата обща победа ще бъде победа за България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "СЪЗИДАНИЕ, СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ, СВОБОДА, СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ" НА КОНФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НАЦИОНАЛЕН БЛОК "ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ".


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Време е да заживеем като хора, потомци на една древна общност! Разделението и противопоставянето ни връщат назад към времена на позор и насилие. Правят ни уязвими и безсилни, разпалват омраза, отслабват цялата ни нация! Ние отново ставаме податливи за чужди влияния и интереси. Кой има полза от това? Дяснага демагогия и популистката фразеология на корпоративните групи и интереси се стремят да завладеят завинаги България и всеки един от нас, разменяйки реална власт за фалшива опозиция в един измамнически двуполюсен сговор. Време е да кажем СТИГА на това "демократично" издевателство срещу достойнството ни на граждани и народ!

След десетилетия на разгром и на унижения пред вас е Българският земеделски народен съюз, събиращ живителните потоци на земеделските сили в своята Конфедерация.

В името на България и на всеки българин възправя ръст Конфедерация "Български земеделски народен съюз", обединила БЗНС "Врабча-1" /Димитър Гичев/, БЗНС "Врабча", БЗНС "Никола Петков", Обединен земеделски съюз, БЗНС - оранжев, БЗНС "Никола Петков" в Съюза на демократичните сили /СДС/, Български младежки земеделски съюз - организации, запазили верността си към земеделските идеи и българските национални идеали. Синовете на земеделска България са градили и защитавали отечеството в епичните и тежки времена на националното ни оцеляване и изграждане. Днес Конфедерацията на земеделските съюзи издига отново националното знаме като смисъл и съдържание на борбата и надеждата за неизбежното българско възраждане. Националният блок "Търновска конституция" е политическият партньор на Конфедерация БЗНС, който също застава зад силно изразена национална политика и приоритети - национални идеали, национално достойнство, национално единство!

Време е българите да научат повече за своя народ, за своята земя и за националните си идеали. За голямото си духовно отечество! Време е националното достойнство да стане част от възпитанието на младежта и от политиката на българската държава. Време е да възтържествува справедливостта за целокупността на българските земи и активната защита на държавата и обществото ни спрямо нашите сънародници оттатък границите. Време е, защото ни предстои в мир и разбирателство с всички съседи да създадем балканска икономическа и политическа общност.

СЪЗИДАНИЕ, СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ, СВОБОДА, СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ!

Творческото начало - съзиданието, а не разрухата е нашата главна политическа цел.

Възраждане на българщината, на националния дух, на националното ни стопанство, на българската култура, наука, изкуство и образование, на българската войска. Съзидание и възкресение на християнската ни православна вяра и църква!

ЕДИН НАРОД, ЕДНА ВЯРА, ЕДНА ДЪРЖАВА! Това е повеля и политика, която ще следваме твърдо и последователно.

СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, осветена от духа и традициите на свещената Търновска конституция.

С всички сили и средства на законодателната, съдебната и изпълнителната власт ще защитаваме живота, имота, честта и достойнството на българския гражданин! Срещу издевателствата и предизвикателствата на криминалната престъпност, на стопанския бандитизъм, на чиновническата корупция и на лъже-Христовата сектантщина.

Радикалните промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които ще предложим, ще съкратят съдебно-следствените процедури за основните видове престъпни състави и ще въведат принципа на правото на самоотбрана на гражданина в чертите на неговия имот - дом, дворно място или друга собственост - при заплаха от насилие. На доброволни начала към общините и кметствата в селата и градовете ще сформираме и въоръжим местни отряди /милиции/ за охрана и защита на живота и имота на населението.

ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА, НА ДРУГАТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ИМОТИ В НЕРЕАЛНИ ВЕЧЕ ГРАНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ НА СЛЕДВАНАТА ОТ НАС ПОЛИТИКА.

Използването на историческия опит на българското законодателство, на опита на Българския земеделски народен съюз като управляваща политическа партия в миналото, както и на международния опит, ще позволи да съкратим до минимум процеса на връщане собствеността на българските граждани. За тази цел ще възстановим мировите съдилища, подвижните съдебни състави и нотариати, значимостта на свидетелските показания, клетвените декларации и други ефективни мерки.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕОКОНСЕРВАТИВНАТА СИНЯ ПАРТИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Виждаме, че без политическа воля и морал, с изменници и политически хамелеони, внедрени в СДС, не може да се постигне нищо добро за България.

Оценяваме, че изборите за народни представители в Република България на 18 декември 1994 г. няма да бъдат обикновени избори, а изборът на България.

Убедени сме, че единствената политическа сила, доказала, че е способна да спре разграбването на държавата и да поведе страната ни към икономическа стабилност и възход, е СДС.

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА НКСП ДЕКЛАРИРА:

- Заставаме твърдо зад програмата на СДС и ще подкрепим безрезервно издигнатите достойни кандидати за народни представители от коалицията.

- Уверени сме в изборната победа на демократичните сили; всички наши членове и симпатизанти в страната и чужбина ще се включат в изборната кампания на СДС.

НКС на СДС със задоволство приема подкрепата на Неоконсервативната синя партия и оценява постъпката й като достойна и отговаряща на настоящия исторически момент.

ПОБЕДА, БЪЛГАРИЯ!

София, 2 ноември 1994 г.

ЗА НКСП: доц. Атанас Щерев

ЗА НКС на СДС: Филип Димитров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЛИВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ" В НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ДИМИТЪР БРАНКОВ И ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА КРУМ КУМАНОВ.


Днес, 27 ноември 1994 г., в гр. София бе сключено предизборно политическо споразумение между представители на Българската отечествена партия "Национален съюз" и коалиция Национално движение за коронована демокрация "Царство България".

Водени от желанието си да помогнат на своя народ и държава, като единствена алтернативна сила на имитираните промени от 10 ноември 1989 г. насам, Националното движение за коронована демокрация "Царство България" и Българската отечествена партия Национален съюз" ще се ръководят от следните цели:

Възстановяване на Търновската конституция с всички произтичащи от това държавно-правни последици.

Укрепване на националното самосъзнание на българския народ, утвърждаване на неговите държавни устои, традиции и обичаи, уважение и защита на личното достойнство на всеки български гражданин.

Обединяваме се в името на равнопоставеността на етносите в страната и на духовната общност на българите от Мизия, Тракия и Македония.

Поради това:

Българската отечествена партия "Национален съюз" се влива в Националното движение за коронована демокрация "Царство България" и на това основание обединяваме платформите си. Общо ще използваме предоставеното ни време пред националното ни радио и Българската национална телевизия. Призоваваме своите гласоподаватели да ни подкрепят с бялата бюлетина с три хоризонтални ивици - черна, червена и черна.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИК "НАРОДНО ДЕЛО" - ВАРНА. Документът е адресиран до главния редактор и до отговорния секретар на в. "Народно дело".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН РЕДАКТОР КРАСИМИРОВ,

От името на Политическия съвет на Национално движение за коронована демокрация "Царство България" пресцентърът е упълномощен да заяви:

Изразяваме категоричен протест срещу манипулиращото обществено мнение интервю на отговорния секретар на Вашия вестник - г-жа Калина Цачева, с г-жа Анелия Атанасова, председател на филиала на Дружество "Просветление" във Варна.

Съдържанието на въпросите, както и на отговорите, цели единствено придаването на промонархически вид на предизборната кампания на Съюза на демократичните сили в III Варненски избирателен район. Г-жа Анелия Атанасова е все още член на Политическия съвет на Националното движение за коронована демокрация "Царство България" и в това си качество е запозната с действителното състояние на нещата. Така например, ако на журналистката не е било известно, че Федерацията на християнските партии за Търновска конституция и Демократично обединение за монархия са съставна част от Националното движение за коронована демокрация "Царство България", то за г-жа Атанасова посоченият факт е известен.

Неведнъж в разговори, а и по време на срещи със симпатизанти г-жа Анелия Атанасова е изразявала категоричното си недоволство от прорепубликанските позиции на СДС като цяло. Нежеланието на СДС, когато имаше мнозинство в парламента, да постави на гласуване в пленарна зала на 36-то Народно събрание проектозаконите Джеров-Мицев относно Народния съд и Референдума от 1946 г. за формата на управление в страната ни е другата причина за нейното недоволство.

Държим да подчертаем, че г-н д-р Димитър Иванов е кандидат за народен представител в листите на СДС в Русе и е Силистра не като основател и председател на Дружество "Просветление", а като безпартиен, предложен с квотата на "Екогласност" с ръководители Едвин Сугарев и Евгени Михайлов.

Държим също да подчертаем, че организациите на Дружество "Просветление" - София, Враца, Монтана, Лом, Пазарджик и Пещера, т.е. всички структури на Дружество "Просветление", са членове на Национално движение за коронована демокрация "Царство България".

На Политическия съвет беше взето решение с настоящото да Ви уведомим относно истината и най-искрено се надяваме в дух на почтеност да го доведете до знанието на вашите читатели.

Чрез Вас, след консултации с Пресслужбата на Н. В. цар Симеон II в София, изказваме съжаление по повод недобросъвестното цитиране на комюникето за срещата на Н. В. цар Симеон II, проведена от 18 до 21 ноември 1994 г. със служители на Пресслужбата в София и Канцеларията на Негово Величество в Мадрид.

София, 6 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен тест на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗБОРЕН ЩАБ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ, ИЗЛЪЧЕНО ПО ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 6 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


Днес, в 17 часа, новинарската емисия на програма "Хоризонт" разпространи текста на мнима декларация на ВМРО - Македонско дружество /МД/ "Гоце Делчев" - Хасково, което уж заявява, че се дистанцира от сключеното между ВМРО - Съюз на македонските дружества /СМД/, и Съюза на демократичните сили /СДС/ споразумение за предизборно сътрудничество. По този повод Централният изборен щаб /ЦИЩ/ на ВМРО се свърза с председателя на ВМРО-МД "Гоце Делчев" - Хасково, г-н Петър Георгиев Зимников, който заяви следното:

"След получаването на Окръжно N 19 на Изпълнителния комитет на ВМРО-СМД, с което бяхме уведомени за сключеното предизборно споразумение, съгласно изискването на т. 6 от окръжното го поставихме на разглеждане от Общото събрание на дружеството. Вчера, 5 декември 1994 г., Общото събрание на ВМРО-МД "Гоце Делчев" реши, че предвид твърде разнородния състав на дружеството, ако става дума за принадлежност към политически партии, членовете на нашето дружество ще гласуват в изборите на 18 декември 1994 г. по съвест. За това решение бяха веднага уведомени както съюзният организатор на ВМРО - Кърджали, г-н Момчил Юруков, така и председателят на ВМРО-СМД г-н Стоян Бояджиев. Никакво друго решение, относно каквото и да било дистанциране спрямо когото и да било, Общото събрание на ВМРО-МД "Гоце Делчев" не е вземало, нито сме разпространявали каквато и да била писмена или устна декларация."

В допълнение към горното ЦИЩ на ВМРО-СМД смята за уместно да заяви, че становището на ВМРО-МД "Г. Делчев" - Хасково, представлява единичен случай в структурите на ВМРО.

София, 6 декември 1994 г.

/Пресслужба Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РЕНЕТА ИНДЖОВА ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЖИМ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В СТОЛИЦАТА.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Вече втора седмица голяма част от гражданите на столицата са поставени на изпитание поради наложения им от Столична голяма община /СГО/ нечовешки режим на водоснабдяване. Още по-нечовешко е и обстоятелството, че след обявените два дни безводие водата се пуска в произволни часове, а не по предварително утвърдения график от СГО, с намалено налягане, което на практика означава пълно безводие.

Данъкоплатците отчаяно звънят с опънати нерви на телефоните на СГО и столичната фирма "В и К", които никога не отговарят. Стотици хора звънят в Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" или направо идват в централата с молба за отговор и помощ. А те имат право и на двете - като граждани, като данъкоплатци, като избиратели.

Нееднократно на наши пресконференции КТ "Подкрепа" е изразявала становището си по въпроса за водния режим. Представили сме нашите експертни становища и предложения за излизане от кризата. Обсъждали смеи други предложения, внесени преди години в СГО за решаване на този въпрос на въпросите. Всичко е потънало в бездънните папки на СГО, без изобщо до този момент хидроинженерът-кмет и неговите съветници да имат ясно очертана концепция за разплитане на сложния възел от натрупани проблеми с водоснабдяването на София.

От СГО на столичани се чертае апокалипсис и като единствено спасение ни се сочи небето, откъдето да чакаме дъжд или в най-добрия случай ни се обещават водоноски!


ВОДОНОСКИ В СТОЛИЦАТА НА ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА.

Госпожо министър-председател,
Голямата част от населението на София счита, че е подложено на геноцид от самозабравили се чиновници от СГО и нейната фирма "В и К", чийто "държавнически" подход в случая е насочен по-скоро към икономически и политически дивиденти, отколкото към професионален и морален подход към проблема.

Голямата част от столичани и наши членове искат отговор за престъпното бездействие на СГО по проблемите на водата, които от екзистенциално, са и от стратегическо значение за столицата и страната, както и цялостен анализ на дейността на СГО с оглед понасяне на предвидената в закона отговорност от виновните длъжностни лица.

Госпожо министър-председател,
КТ "Подкрепа" се обръща към Вас за намиране на изход от бедственото положение на столичани, изправени пред епидемии, пред бездушни чиновници, в чиито ръце са здравето и дори животът на децата ни, и то вмирно време, без стратегия на СГО за решаване на проблема.

Предвид изложеното предлагаме да назначите правителствена комисия по проблемите на столичното водоснабдяване, която да се запознае с извършеното от СГО по въпроса, да изясни причините, довели до бедственото положение, и да излезе с аргументирано предложение за изходот кризата. Предлагаме участието и на наши експерти, които са запознатив дълбочина с въпросите на водоснабдяването. Резултатите от своята работа, както и взетите решения комисията да огласи пред обществеността. В случай, че се установят данни за извършени нарушения или престъпно бездействие от страна на отговорни длъжности лица, материалите да бъдат внесени по компетентност в прокуратурата.

С уважение:

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до председателя на Комитета по енергетика, до генералния директор на Националната електрическа компания - АД и до председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас като представители на работещите в енергетиката, като заявяваме и настояваме за:

Гарантиране на финансови и технологични условия за нормална и безопасна експлоатация на машините и съоръженията в енергетиката.

Безусловен факт е, че енергетиците гинат по работните си места, експлоатирайки амортизирани съоръжения, за да произвеждат топло- и електроенергия за българския народ.

Настояваме за срочни и ефективни мерки от страна на държавата за гарантиране събирането на всички дължими на Националната електрическа компания /НЕК/ - АД суми за консумирана и неизплатена електроенергия от предприятията длъжници - собственост на държавата. Неизплатената от тези предприятия електроенергия е на стойност два пъти по-висока от необходимите средства за възмездяване труда на енергетиците за цяла една година.

Не е нормално непостъпването на тези средства да се компенсира за сметка на доходите ни под претекст за финансови причини.

Налице е опит от страна на ръководството на НЕК-АД за замразяване на работните заплати, мотивирайки се със забрана от Министерски съвет, поотношение прилагане на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ 269/16 ноември 1994 г.

Трябва да се разбере ясно и категорично, че разходите за работни заплати са 11% от общите разходи за производство на електроенергия и това е уникален случай в материалното производство в Република България. Не нашите заплати са виновни за тежкото финансово състояние на компанията, а високите цени на горивата, поддържане на съоръженията, както и липсата на достатъчно постъпления за произведената, консумирана, но неизплатена електроенергия, както и от нереалната й цена.

Настояваме за гарантиране на доходите на работещите в енергетиката чрезизпълнение на нормативните документи и поетите в действащите Колективни трудови договори /КТД/ задължения.

Няма да позволим чрез замразяване на нашите доходи да се финансират търговски банки и предприятия от химията, металургията, транспорта и т.н., където нивото на работни заплати в немалко случаи е по-високо или поне равно на това в енергетиката.

Искаме това, което ни се полага и е реално възможно и определено с рамките на Наредбата за регулиране средствата за работна заплата.

Уважаеми дами и господа,
Настояваме, в съответствие с компетентностите на ведомствата ви, за незабавно решаване на поставените въпроси.

Неизпълнението на тези наши законни и справедливи искания може да се окаже фатално за всички нас.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НФЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Петров

София, 1 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В "Държавен вестник", бр. 95, е публикувана Наредба N 1 на Министерството на транспорта, с която се лишават от 1 януари 1995 г. отбезплатни карти за пътуване по градския обществен превоз пенсионерите.

Повод за наредбата е искането на общински съвети, които не разполагали със средства да финансират съществуващите транспортни облекчения.

Съюзът на пенсионерите в България /СПБ/ не отхвърля аргумента на тези общини, но не е убеден, че те са използвали всички възможности и резерви, с които разполагат, преди да поискат премахването на това облекчение за пенсионерите, учениците и студентите.

Едва ли е необходимо Централният съвет /ЦС/ да убеждава правителството и обществеността колко е силен финансовият удар, който ще се нанесе на огромната част от пенсионерите, които ще получават от 1 януари 1995 г. пенсия от 1426 лева, включително с компенсацията от 150 лв месечно за четвъртото тримесечие на 1994 г.

Неизбежен е въпросът при месечни плащания на значителни суми за електричество, отопление и вода и постоянен ръст на цените на хранителните стоки, лекарствата и услугите, за сметка на какви лишения пенсионерите биха могли да плащат от пенсията си 1426 лв пътуването сипо градския транспорт?

Няма съмнение, че наредбата е жесток удар за пенсионерите! Непоносимо бреме за финансовите им възможности. Фактически ги лишават от използването на градския обществен превоз и е сериозно посегателство на правото им на нормален човешки живот!

ЦС на СПБ апелира към правителството незабавно да отмени издадената наредба и решително да се противопостави на опитите на някои общинари и служители от Министерство на транспорта да лишат пенсионерите и от най-незначителните грижи и облекчения за тяхното жалко, мизерно съществувание!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА СПБ:

Тодор Колев

София, 2 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
София, 9.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!