9 август 1991

София, 9 август 1991 година
        Брой 155 (430)

Ръководител на Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944-1945 ГОДИНА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА НЕПРОДЪЛЖАВАНЕ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИЯ ДОГОВОР ОТ 1967 ГОДИНА И С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВ ДОГОВОР МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СССР.


 Централният съвет на Съюза на ветераните от Отечествената война 1944-1945 година

 ЗАЯВЯВА:

Подкрепя решението на Народното събрание от 1 август 1991 г. относно непродължаване действието на Българо-съветския договор от 1967 г., основано на съвместните заявления на външните министерства на България и Съветския съюз.

България съхрани своята териториална цялост и съществува като държава и благодарение на нейния принос в разгрома на фашистките сили в завършващия етап на Втората световна война, в която взеха участие близо 500 хиляди българи, а загинаха, бяха ранени и безследно изчезнаха над 33 800 души. Този принос стана възможен чрез Отечествената война, благодарение активната подкрепа на СССР и под командването на Съветската армия. Той намери своята по-нататъшна конкретизация и реализация в договорите за дружба, сътрудничество и взаимопомощ между България и Съветския съюз, изиграли ролята на мощен щит в защита на нашата териториална цялост, сигурност и основа на материалното развитие на България. И сега, в условията на тежка икономическа криза, нашата икономика все още диша и живее благодарение на енергетичния и материално-суровинния кислород, получаван от Съветския съюз.

Ето защо ние считаме за недопустима и изкуствено раздухвана антисъветската кампания срещу българо-съветския договор. Последиците от нея не могат да бъдат други, освен отслабване на нашата национална сигурност, цялост и стабилност. Провеждана под знака за възстановяване на пълния суверенитет и независимост на. страната ни, тази кампания се осъществява по такъв едностранчив, тенденциозен и неприемлив начин, че в действителност продължава и увековечава тъкмо онази практика, която иска да отрече.

Да, необходимо е преразглеждане на договора; необходимо е той да бъде съобразен с новите реалности в света и на Балканите. Но не като се оскърбява и наранява великата страна, за поддържането на нормални, добри и приятелски отношения, с която ние имаме по-малко основание, отколкото например Франция, Испания, Гърция или Турция! Не е възможно да се постигне многопосочност и универсалност на отношенията ни със света, като допускаме нова едностранчивост по отношение на Съветския съюз.

Всичко това ни дава основания да изразим нашия протест срещу споменатата недостойна кампания, непредизвикана с нищо от страна на СССР и едновременно с това да настояваме за срочно подготвяне и подписване на нов договор със Съветския съюз.

София, 5 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР (БХДП/ц/) ПО ПОВОД НАСРОЧЕНИЯ ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ДИСПУТ МЕЖДУ ЛИДЕРИТЕ НА БСП И СДС.


В осем последователни броя на в. "Християндемокрация" между 30 март и 18 май 1991 г. Българската християндемократическа партия (център) - БХДП /ц/ - публикува икономическата си платформа: "Икономика на социалната сигурност и отговорната свобода". В нея БХДП /ц/ първа в страната издигна тезата за създаване на СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, фактът на публикацията е неоспоримо доказателство ЗА ЗАКОННИЯ ПРИОРИТЕТ НА БХДП /ц/ ВЪРХУ ЦЯЛОСТНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕХОД КЪМ СОЦИАЛЕН ПАЗАРЕН РЕД.

На фона на изложеното позицията на Българска телевизия, обещала да предостави телевизионно време за "диспут" между лидерите на БСП и СДС по проблемите на СОЦИАЛНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО са пореден опит за ИНФОРМАЦИОНЕН ГЕНОЦИД спрямо АВТЕНТИЧНАТА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ И ИЗМЕСТВАНЕТО И ОТ ЕСТЕСТВЕНОТО Й ПОЛИТИЧЕСКО-СТОПАНСКО ПРОСТРАНСТВО.

БХДП /ц/ разполага с неоспорими юридически доказателства за СВОЕТО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, които не подлежат на съмнение пред един ИСТИНСКИ съд. Учудващо е, че Българска телевизия организира "диспут" на крадците, които викат: "ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА!" Нека посочените господа и техните организации докажат с ПЪРВА ПУБЛИКАЦИЯ лансирането на СОЦИАЛНИЯ ПАЗАРЕН РЕД! Трябва ли Българска телевизия да се окаже проводник на една КРАЖБА И НАЦИОНАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ! Зависи само от морала на работешите в нея.

Колкото до БХДП /ц/, тя ще доказва правото си на интелектуална собственост срещу ПЕРСОНАЛНИТЕ АКТЬОРИ на ВЕЛИКАТА БЪЛГАРСКА ФАТА-МОРГАНА!

ДА ВИ Е ЧЕСТИТ ДИСПУТЪТ, ГОСПОДА КРАДЦИ!

София, 9 август 1991 г.

За Управителния съвет на БХДП /ц/: Г. Гелеменов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОГАЗВАНЕТО НА ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА ОТ ФАКТИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В ЧУЖБИНА, ДО СРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Фактическият парламент на България безцеремонно гласува на 7 и 8 август 1991 г. лишаването на няколко милиона български граждани от избирателно право, като наложи съответни текстове на проект за закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове. По такъв начин бяха потъпкани безапелационно разпоредбите на ратифицирания от България Международен пакт за граждански и политически права, съдържащи се в чл.16 /"Всеки има право да бъде признат за правоспособен, КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРА"/ и в чл.25 /"Всеки гражданин има правото и възможността, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ... и без неоснователни ограничения: а/ да взема участие в ръководството на обществените работи пряко или посредством свободноизбрани представители; б/ да гласува и да бъде избиран в истински, периодично провеждани избори, при всеобщо, равно и тайно гласоподаване, гарантиращо свободното изразяване на волята на избирателите"/.

Лишаването на няколко милиона български граждани, постоянно или временно живеещи в чужбина, и на повече от сто хиляди отбиващи редовната си военна служба от правото да гласуват, извършено от фактическия парламент на България, е допълнителен щрих към нелегитимността на същия и води до юридическа НИЩОЖНОСТ на въпросните текстове.

Призоваваме ви да се противопоставите на грубото погазване на тези основни човешки права, равностойно на извършваното преди години от заклеймените от демократичния свят фашистки власти.

За Управителния съвет на СЮД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Кантарджиев
СЕКРЕТАР: Николай Михайлов

София, 8 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СВОБОДНОТО СЛОВОТО - СИМВОЛ НА ДЕМОКРАЦИЯТА", ПРИЕТА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия изказва своя протест срещу решението на Седмото Велико Народно събрание от 17 юни 1991 година, насочено към ограничаване правото на свободна творческа изява на журналистите от радиото и телевизията.

Стремежът към демокрация с мирни и законни средства не може да оправдае забраната на свободното слово. Точно обратното, свободата на словото е главното условие за мирен преход към демокрация.

Социалдемокрацията винаги е била, е и ще бъде защитник на свободното слово в България.

Народният представител д-р Григор Шишков от името на парламентарната група на БСДП призовава да не се приема предложеното решение от Комисията по радио и телевизия, поддържано от БСП. При гласуването част от депутатите на БСДП напуснаха залата в знак на протест, а тези, които останаха, гласуваха против.

Националният комитет на БСДП предлага на парламентарната група на партията да внесе предложение за отмяна на това решение.

Свободата на словото в България трябва да бъде защитена в зората на демокрацията!

София, 30 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/.


БББ ЩЕ НАСТОЯВА ЗА НОВА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Зараждащият се частен бизнес в България споделя тревогата на всички българи от мрачните констатации и прогнози за оцеляването и възпроизводството на нацията ни. Пред нашите очи се очертава един "омагьосан кръг" - политическата, икономическата, моралната и нравствената криза на обществото пряко посягат на темповете на възпроизводството му; предизвиканият спад в раждаемостта, намалената средна продължителност на живота, заедно с мощния поток от емигранти, задълбочават всеки от компонентите на кризата. Наред с тези общи причини не можем да не открием и следите от погрешно конструираната и некадърно провеждана демографска политика у нас до този момент. Ето защо БББ ще настоява за такава демографска политика, която да бъде не само фактор, стимулиращ ускореното възпроизводство на българските граждани, но и надежден фактор за ново качество на икономическия растеж.


КУЛТУРА, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ

БББ си дава сметка, че основният капитал на всяка нация е нейното "сиво вещество". Неговото създаване и възпроизводство не е прост биологичен акт, а дълъг и труден социален и икономически процес. БББ вижда огромните поражения, нанесени от лекомисленото отношение към хората на интелектуалния труд. Справедливото възмездие не закъсня - вогромния поток от емигранти днес преобладават висококвалифицираните специалисти. Оставащите тук са изпълнени с естествен скептицизъм спрямо възможностите, които ще им предложим в обозримото бъдеще.

БББ споделя огромния дълг на държавата и обществото към интелектуалния потенциал на нацията ни. Затова ние ще отстояваме:

- Незабавното разработване и приемане на Закон за защита на интелектуалната собственост, който да гарантира нейната равнопоставеност с останалите видове собственост като източник на доходи;

- Формирането на справедливо висока цена на интелектуалния труд във всичките му разновидности, с което ще се издигне икономическият и социалният статус на българския учен, преподавател, изследовател, проектант, предприемач.

- Автономност на съществуващите културни, научни и образователни институции;

- Специално поощряване на спонсорството и дарителството, като алтернативен или паралелен източник на средства за развитие на науката, културата и образованието, заедно с досегашното бюджетно финансиране и дотиране;

- Създаването на частни училища, свободни университети, лицеи и колежи като алтернативни структури на сега съществуващите, с което ще се отворят вратите на конкуренцията и творческото състезание в сферата на науката, културата и образованието;

- Свободно реализиране на наши квалифицирани специалисти в чужбина ипривличане на висококвалифицирани специалисти от чужбина на договорна основа чрез индивидуално субсидиране и др. подобни;

- Съвместяване на платеното с безплатното образование;

- Подпомагане създаването и развитието на бизнесшколи и клубове в страната;

- Актуализиране на учебните специалности и програми, особено във висшите ни училища, с въвеждането на дисциплини по широкоспектърно бизнесобучение;

- Подпомагане на наши даровити деца за обучението им в чужбина.


 БИЗНЕСЪТ И РЕЛИГИЯТА СА СЪВМЕСТИМИ

БББ е за гарантиране свободата на вероизповеданията чрез силата и авторитета на новата ни конституция. Наши членове и симпатизанти могат да бъдат хора с различни религиозни убеждения, с изключения на онези, които проповядват физическо или морално насилие. Ние ще търсим в свободата на вероизповеданията източник за възстановяване на изконните български и човешки добродетели, които да "слязат от небето" и да определят земното човешко битие.

БББ ще настоява да се сложи край на всички изкуствено създавани и спекулативно раздухвани вражди между атеисти и вярващи, между хора, изповядващи различни религии и вероучения. Свободата на един човек трябва да бъде ограничавана само когато посяга на свободата на друг човек. Ако в сферата на икономиката нашият основен принцип е поощряването на предприемчивостта и лоялната конкуренция, то в сферата на човешките и религиозните права и свободи той е "търпимост и взаимопомощ". Мотивирани от тази цел, ние ще се стремим към:

- Възстановяване на църковната собственост и законова защита на нейната автономност;

- Законови гаранции и поощрения за използването на тази собственост за религиозна, благотворителна, стопанска и друга дейност;

- Въвеждането на факултативно обучение по вероучение в средните и висшите учебни заведения.


ЕКОПОЛИТИКА И ЕКОБИЗНЕС

Приспивани от илюзията, че решаването на екологичните проблеми е задължение на социалистическата държава, ние подложихме себе си и природата около нас на екологически геноцид. Днес всички ядем и пием отровените плодове на своя труд. После полагаме друг вид труд, хвърляме допълнителни усилия и пари, за да се излекуваме от онова, което сме си причинили сами.

БББ съзнава, че за разрешаването на екологическите проблеми са нужни усилия и решения от планетарен мащаб. Нужни са и координирани междудържавни действия на двустранна и многостранна основа. Нужна е иекологично ориентирана държавна политика на всяка отделна страна. Същевременно БББ заявява, че проблемите на екологията и бизнеса са тясно свързани. Ето защо ще настояваме и съдействаме за:

- Прилагане на съгласувана строга система от стимули и санкции при нарушаване на екологическите изисквания, независимо кой и как прави това;

- Разработване на нови и актуализиране на остарелите стандарти и норми за екологическа чистота на предприятията и продукцията;

- Гарантиране на строг и непрекъснат контрол над проекти, изделия и продукция и предвиждане на строга, в т.ч. и наказателна отговорност, при всяко нарушаване на екологическите норми и изисквания;

- Поощрителен режим /данъчен и кредитен/ при разработването на проекти, патенти и изобретения за частни производители на пречиствателни съоръжения и др. подобни;

- Развитие на системите за санитарен и ветеринарен контрол на семената и селскостопанските животни, в т.ч. и чрез внасянето на съвременна техника и оборудване със средства на държавата;

- Незабавно закриване на съществуващи и недопускане на създаването на нови екологически вредни производства.

Предприемчивостта, трудолюбието и интелигентността, които са вечни качества на българина, представляват залог за просперитета на всяко общество, основаващо се на частната собственост и свободната инициатива. Тези качества са най-ценният капитал на България. Ние ще ратим за освобождаването на съдържащата се в тях енергия за превръщането на България в богата и достойна държава на богати и достойни граждани.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /ФКД/, ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФКД, СЪСТОЯЛА СЕ НА 3 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В ШУМЕН.


РАЗДЕЛ 3: РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ФКД

ГЛАВА 1: НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

Член 23./1/ Националната Конференция на ФКД се свиква редовно всяка година. По решение на Националния федеративен съвет или по искане на една пета от Клубовете за демокрация може да се свика извънредна Национална конференция.

/2/ На Националната конференция клубовете са представени пропорционално съобразно броя на членовете им, но не по-малко от един представител на Клуб. Нормата на представителство се определя от Националния федеративен съвет. Имената на делегатите се изпращат в Изпълнителното ръководство най-малко десет дни преди конференцията. Конференцията е проведена редовно, ако на нея са представени не по-малко от две трети от Клубовете.

/3/ На Националната конференция с право на глас участват и членовете на Националния федеративен съвет, на Националния проверителен съвет и на Парламентарната група.

/4/ Мястото, времето и дневният ред на конференцията се определят от Националния федеративен съвет и се оповестяват не по-късно от един месец преди Националната конференция. В случай, че е поискано свикване на извънредна конференция, Националният федеративен съвет уведомява всички Клубове в едноседмичен срок след постъпване на искането. Извънредната Национална конференция се провежда в срок не по-късно от десет дни след оповестяването й.

Член 24./1/ Решенията на Националната конференция се взимат с обикновено мнозинство. Промени в устройствения правилник и идейната платформа се правят с мнозинство две трети от присъстващите.

/2/ Всеки участник в конференцията има право на един глас. Гласуването е лично.

Член 25. Националната конференция:

/1/ Приема и променя устройствения правилник и идейната платформа на ФКД.

/2/ Избира с тайно гласуване членовете на Националния федеративен съвет, на националния проверителен съвет и Председателя за срок от две години.

/3/ Приема текуща програма за дейност на ФКД, предизборна платформа истановище за участието на ФКД в предизборни и трайни съюзи и коалиции.

/4/ Приема годишните отчети на Националния федеративен съвет, Председателя и Националния проверителен съвет.

/5/ Одобрява кандидатурите за народни представители на ФКД, предложени от Клубовете за демокрация.

/6/ Взима решения по всички останали политически въпроси.

/7/ Взема решения по чл.7.

ГЛАВА 2: НАЦИОНАЛЕН ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ /НФС/

Член 26. Националният федеративен съвет на ФКД се избира от Националната конференция и се състои от тридесет и седем членове, вкл. председателя на ФКД. Народните представители, министрите и заместник-министрите - членове на ФКД, неизбрани в НФС, имат право насъвещателен глас.

Член 27. /1/ Заседанията на Националния федеративен съвет се свикватот председателя на ФКД или по искане на една пета от членовете.

/2/ Заседанието на Националния федеративен съвет е проведено редовно, ако на него присъстват две трети от избраните членове.

/3/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите. Националният федеративен съвет може да се задължи да решава особено важни въпроси с квалифицирано мнозинство.

Член 28. Националният федеративен съвет:

/1/ Следи за изпълнение на решенията на Националната конференция.

/2/ Свиква Националната конференция и изготвя проект за дневния й ред.

/3/ Изготвя текуща програма за дейността на ФКД.

/4/ Изготвя предложения за промени в устройствения правилник и в идейната платформа.

/5/ Потвърждава учредяването на нови и евентуално самоизключването на Клубове за демокрация.

/6/ Изработва предизборната платформа на ФКД.

/7/ При обстоятелства, които правят невъзможно свикването на Национална конференция, Националният федеративен съвет взима решения по член 25 ал.З, 5 и 6.

/8/ Осигурява необходимите за дейността на Федерацията средства.

/9/ Избира Изпълнително ръководство, говорител и пет представители в Националния координационен съвет на СДС.


РАЗДЕЛ 4: ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ФКД

ГЛАВА 1: ИЗПЪЛНИТЕЛНО РЪКОВОДСТВО

Член 29. /1/ За оперативно координиране на своята дейност Националният федеративен съвет избира Изпълнително ръководство в състав от единадесет членове, вкл. председателя и говорителя.

/2/ На едно от първите си заседания Изпълнителното бюро регламентира организацията на своята дейност.

ГЛАВА 2: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФКД

Член 30. Председателят на ФКД:

/1/ Взима неотложни решения и ги привежда в действие.

/2/ Представлява Федерацията пред държавните органи и други организации, юридически и физически лица.

/3/ Председателства заседанията на Националния федеративен съвет и Изпълнителното ръководство.

/4/ Назначава административния и техническия персонал на ФКД.


РАЗДЕЛ 5: ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Член 31. Парламентарната група се състои от народните представители - членове на ФКД. членовете на Парламентарната група избират свое ръководство съобразно Правилника за работа на Народното събрание.

Член 32. Парламентарната група изарзява становището на ФКД в Народното събрание и решава в съответствие с него всички въпроси, отнасящи се до парламентарната дейност на ФКД.


РАЗДЕЛ 6. НАЦИОНАЛЕН ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 33. /1/ Националната конференция на ФКД избира Национален проверителен съвет, който се отчита пред нея.

/2/ Националният проверителен съвет е в състав от седем членове, които избират председател и секретар.

Член 34. /1/ Националният проверителен съвет контролира финансовата дейност на изпълнителните органи и Клубовете за демокрация.


РАЗДЕЛ 7: ИМУЩЕСТВО

Член 35. Имуществото на Федерацията на Клубовете за демокрация се формира от дарения, членски внос, издателска и друга стопанска дейност, както и от други постъпления, разрешени от закона.


РАЗДЕЛ 8: СИМВОЛИ

Член 36. /1/ Знамето на ФКД е синьо, носещо емблемата на ФКД.

/2/ Празник на ФКД е 3 ноември.


РАЗДЕЛ 9: ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/1/ Член на клуб за демокрация може да бъде и член на друга политическа партия или организация, заварен като член на Клуба към датата на приемането на устройствения правилник. Такъв член не може да бъде избиран в ръководството или по друг начин да представлява Клуба.

/2/ До парламентарните избори през 1991 година ръководството на всеки Клуб за демокрация може да не се съобррази с изискванията на член 11.

август, 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ /БКФ/.


Раздел четвърти: ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БКФ

Чл.22 Председателят и заместник-председателите на Консултативния съвет се избират от Общото събрание за срок от две години с обикновено мнозинство от регистрираните делегати.

Чл. 23 /1/ Председателят на Консултативния съвет:

1. ръководи заседанията на Националното настоятелство и на Консултативния съвет;

2. ръководи текущата дейност на Консултативния съвет;

3. представлява БКФ пред държавни органи и обществени организации в страната и чужбина.

/2/ Председателят може да делегира отделни свои правомощия на други членове на Консултативния съвет.

Чл. 24 /1/ Заместник-председателите на Консултативния съвет:

1. координират дейността на сдруженията и клубовете на БКФ;

2. координират изпълнението на ресорните дейности на Консултативния съвет и помощните му органи;

3. осъществяват непосредственото изпълнение на бюджета на БКФ и следят за правилното стопанисване на неговото имущество.

/2/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му, като при негово отсъствие или невъзможност да изпълнява задълженията си осъществяват неговите функции.

Чл.25 Председателят и заместник-председателите на Консултативния съвет са отговорни и се отчитат за дейността си пред Общото събрание, а в периодите между две Общи събрания - пред Националното настоятелство.


Раздел пети: КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 26 /1/ Контролният съвет е висш контролно-ревизионен орган на БКФ. Той осъществява контрол върху дейността на помощните органи наКонсултативния съвет, печатните органи и стопанските предприятия на БКФ, както и върху финансовата дейност на Националното настоятелство.

/2/ Контролният съвет се състои от председател и четирима членове. Той се избира за срок от две години от Общото събрание чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от регистрираните делегати.

Чл.27 /1/ Председателят на Контролния съвет е длъжен да присъства на заседанията на Националното настоятелство и на Консултативния съвет с право на съвещателен глас, а членовете на Контролния съвет - по тяхно желание като наблюдатели.

/2/ При констатиране на противоуставни или незаконосъобразни актове или действия на органите по чл.26 ал.1, както и на отделни техни членове, Контролният съвет може да поиска да се свика извънредно Общо събрание, респективно извънредно заседание на Националното настоятелство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - МЕСТНИ СДРУЖЕНИЯ И КЛУБОВЕ НА БКФ

Чл.28 /1/ Местното сдружение е основна организационни единица на БКФ.

/2/ Местни сдружения се изграждат във всяко населено място, в което има повече от двадесет членове на БКФ.

/3/ Ако в населеното място има няколко общини, то сдружения могат да се създадат във всяка от общините, в която броят на членовете на БКФ е по-голям от двеста.

/4/ Учредяването на ново сдружение на БКФ се утвъждава от Консултативния съвет.

Чл.29 /1/ Сдруженията в средищните центрове координират дейността на градските и селските сдружения и клубове в своя район.

/2/ Сдруженията с координационни функции се определят от Националното настоятелство.

Чл.30 /1/ Общото събрание на членовете е върховен орган на всяко сдружение и се свиква поне веднъж на два месеца от консултативния му съвет.

/2/ То се състои от всички членове на сдружението и взема решения за дейността на сдружението.

/3/ Общото събрание на членовете е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете на сдружението, а решения се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.31 /1/ За оперативно ръководство на дейността на сдружението Общото събрание избира чрез тайно гласуване Консултативен съвет за срок от една година.

/2/ Консултативните съвети на сдруженията с координационни функции се състоят от седем до единадесет членове, а останалите консултативни съвети - от пет до девет души, измежду които председател, секретар и касиер на сдружението.

/3/ Консултативните съвети вземат решения с обикновено мнозинство от членовете си.

Чл.32 /1/ Клубовете на БКФ се състоят от най-малко петима членове и могат да се образуват на териториален, професионален принцип и по интереси.

/2/ Клубовете на териториален принцип са организационни подразделения на съответните местни сдружения и се създават или утвърждават от тях.

/3/ Клубовете на професионален принцип и по интереси се създават или утвърждават от съответните местни сдружения с координационни функции.

/4/ Клубовете се ръководят от клубни председатели, избрани с обикновено мнозинство от членовете на клуба. Избира и касиер на клуба.

Чл.ЗЗ Сдружения и клубове на БКФ могат да се създават и от български граждани, живеещи в чужбина. Тези формации задължително съгласуват дейността си с Консултативния съвет.

ГЛАВА ПЕТА - ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.34 /1/ БКФ е за свободно, конструктивно и равноправно сътрудничество с всички обществени сили, партии и организации, които ратуват за принципите на демокрацията, хуманизма, националното възраждане и просперитет на страната.

/2/ БКФ и неговите сдружения и клубове могат да участват в общи граждански инициативи с други организации, в духа на Програмата и в съответствие с Устава на БКФ.

ГЛАВА ШЕСТА - ИМУЩЕСТВО НА БКФ

Чл.35 /1/ Имуществото на БКФ се състои от движими и недвижими имоти, ценни книжа, налични пари, права върху обекти на интелектуална собственост и други права, които могат да бъдат придобивани съгласно действащото законодателство.

/2/БКФ набира своето имущество от:

1. членски внос - в размер, определен от Общото събрание;

2. дарения и завещания от физически и юридически лица от страната иот чужбина;

3. приходи от стопанска дейност, извършвана от фирми на БКФ в съответстиве с действащото законодателство;

4. субсидии.

Чл.36 По решение на Националното настоятелство към БКФ може да бъде създадена фондация, която да финансира културно-просветните инициативи на движението.

Чл.37 /1/ Основа за финансовата дейност на БКФ е бюджетът, който се утвърждава за срок от една година.

12/ Фондовете на БКФ се изразходват за финансиране на организационната, културно-просветната дейност на движението и за други мероприятия, провеждани за осъществяване идеалните цели на БКФ.

/3/ Редът и начинът за разходване и отчитане на финансовите средства се определя с наредба, утвърдена от Националното настоятелство.

Чл.38 Размерът на заплатите на щатните длъжности в техническите служби и органите на БКФ, както и хонорарите на лицата, привлечени в групите на анализаторите, се определят от Националното настоятелство.

Чл.39 По въпроси, свързани с управление на имуществото, БКФ се представлява и подписва от председателя на БКФ или от други упълномощени от Консултативния съвет лица измежду неговите членове.

ГЛАВА СЕДМА - ПЕЧАТЕН ОРГАН И СИМВОЛ НА БКФ

Чл.40 /1/ БКФ издава свой печатен орган, чието име се утвърждава от Общото събрание. Статутът на този орган се определя от Националното настоятелство.

/2/ БКФ може да притежава и други информационни средства, съгласно действащото законодателство. Техният статут се утвърждава от Националното настоятелство.

Чл.41 БКФ има свой графичен символ, който се утвърждава от Общото събрание. Той се отразява върху печата на БКФ и всички негови материали.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.42 Едновременно участие в състава на Контролния съвет и другите ръководни органи на БКФ е недопустимо.


ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

Чл. единствен. До първото Общо събрание на БКФ функциите на Националното настоятелство се осъществяват от Временния Консултативен съвет.


/Пресслужба "Куриер"/


16:00:15
09.08.1991 година

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!