9 август 1993


София, 9 август 1993 година
Брой 153 /940/


София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ПОВОД НА ПОДГОТВЯНИЯ ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Документът е адресиран до председателя на КНСБ проф. Кръстьо Петков и до средствата за масова информация.


От няколко дни в средствата за масово осведомяване Министерството на здравеопазването в лицето на неговия зам.-министър г-н д-р Илко Семерджиев упорито и последователно разпространява версията, че Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ е съгласна и нещо повече е подписала като съавтор в състава на работна група от 20 души проекта на закон за здравно осигуряване, внесен в Министерския съвет с доклад от господата Петър Корнаджев, министър на правосъдието, и д-р Ганчо Гугалов - министър на здравеопазването. Това, меко казано, не отговаря на истината. Вярно е, че председателят и заместник-председателят на ФСЗ участваха в работна група по изготвянето на проекта на закон за здравното осигуряване. Вярно е също така, че ФСЗ отчиташе своите задачи в тази работна група не само като представител на работещите в здравеопазването, но и като представител на хората на наемния труд, на социално слабите, на безработните, на пенсионерите и на всички останали слоеве на населението на Република България, които по силата на закона за здравното осигуряване следва да бъдат гарантирани със здравно обслужване. Нееднократно ФСЗ подчертаваше в работната група, че бъдещият закон за здравно осигураване следва да бъде не механично копие на различни системи, съществуващи в света, а трябва да бъде модел, работещ в условията на България. Непрекъснато ФСЗ срещаше силен отпор именно от г-н Семерджиев в неговия стремеж за закон за здравното осигуряване, в който участието на държавата да бъде изключено - закон от комерсиализиран тип.

Представителите на ФСЗ декларираха своето участие в разработване на проект с варианти, които насочваха действията на този закон имено като социален.

Във внесеният проект в Министерския съвет не фигурира нито един от вариантите в членовете на закона, фигуриращи в проекта на работната група по настояване на Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

Всеки следващ опит на Министерството на здравеопазването относно афиширането на някакво участие на Федерацията на синдикатите в здравеопазването с проекта на закон за здравно осигурявано, внесен в Министерския съвет, е опит за постигане на две цели:

1. Сблъскване на Федерацията на синдикатите в здравеопазването с централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

2. Злоупотреба с доверието на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към Министерството на здравеопазването и опит за прикриване на нечистоплътни цели и заблуда на общественото мнение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСЗ:

Д-р Кр. Христов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.
Документът е адресиран до Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, до Социалистическия интернационал и до средствата за масово осведомяване.


ВАШИ ВИСОКИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

Ние - български младежи, се обръщаме към вас, за да изразим нашата сериозна загриженост от превръщането на ООН в оръдие на една държава. Допуска се приемането на резолюции под диктата на САЩ, което допринася за разклащане на авторитета на Световната организация и в частност препятства изграждането на обединена Европа. Дейността на ООН по отношение на бивша Югославия показва некоординираност и липса на цялостна политика, а това не води до нищо друго, освен до задълбочаване на конфликтите.

От наложеното на Съюзна република Югославия ембарго страдат много повече съседните страни и най-вече България, като това засяга силно нас - младите хора.

Апелираме за преразглеждане на резолюции N 757 и 820 и за заменянето на господата Оуен и Столтенберг с дипломати, които ще допринесат наистина за мирно уреждане на конфликта. В същото време като европейци настояваме в случай на военна намеса от страна на САЩ ООН да предприеме мерки за налагане на санкции, като по този начин ще възвърне загубения си авторитет.

ВАШИ ВИСОКИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,
Светът е отправил поглед към вас с надежда за спиране на кръвопролитията, неприсъщи за края на XX век. Вие сте тези, които могат да спрат войната. Запазете децата и младите хора, запазете бъдещето на планетата!

София, 5 август 1993 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Албена Петрова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА НОВА ПОЛИТИКА.


Партия Нова България категорично е против действията на Центъра за нова политика във връзка с отпечатания плакат за несъстоял се митинг. Партията оценява като поредна проява на некоректно и нелоялно поведение от страна на Центъра на Луджев включването на Партия Нова България в публикации без предварително съгласуване. Ръководството на партията ще направи необходимите изводи за създалата се ситуация.

София, 5 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ:

Стефан Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ОБЕДИНЕН РОМСКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА АЧО ЙОРДАНОВ.


Във връзка с изявленията на г-н Ачо Йорданов от 29 юли 1993 г., излъчени по Българската национална телевизия и по Българското национално радио, отразени в централните ежедневници, ръководството на Обединен ромски съюз заявява:

Ачо Йорданов не е член на Централното ръководство и не е упълномощаван да прави изявления от името на съюза.

Позоваването на негови изявления във връзка с Обединения ромски съюз смятаме за опит да се дискредитира организацията, да се руши нейният обществен престиж.

Сливен, 4 август 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Чапразов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 420 ЖИТЕЛИ НА С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙСКА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА В ЗАЩИТА НА ГЕОРГИ АТАНАСОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,


Ние, православенци от община Първомайска, с тревога се обръщаме към Вас, нашия президент. Вие сте достоен човек и ще чуете и изпълните това, за което Ви призоваваме.

Господин президент, силно сме разтревожени от беззаконието, което се стовари върху обичания и дълбоко уважаван от нас Георги Атанасов. Населението от с.Православен е потресено от жестоката присъда над него - 10 години затвор. С присъщата си доброта и скромност, всеотдаен в служенето на народа, той е пример за подражание.

Господин президент, ние сме покрусени от това, че високо нравствен човек, чист до педантичност, е вече с тежка присъда от Върховния съд! Вярваме, господин президент, че Вие сте запознат със случая - съдебната саморазправа с Георги Атанасов - и сме убедени, че Вие също сте неприятно впечатлен от извършеното беззаконие.

Всички ние дължим признателност на Георги Атанасов както за делата му преди 10 ноември 1989 г., така и за промяната след тази дата, която всички очаквахме и която някои днешни политици опозориха. Затова не бива да допуснем заедно с Вас, господин президент, нито за ден, нито за час, нито за минута повече този човек да попадне зад решетките. Той понесе достатъчно несправедливост!

Господин президент, убедени във Вашата обективност, ние Ви призоваваме да измиете позорното петно от съдебния произвол над Георги Атанасов, като помилвате него и Стоян Овчаров - също невинен човек!

Вярваме Ви! Оставаме с надежда и упование към вас!

с.Православен, 2 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "БЪЛГАРИЯ НА КРЪСТОПЪТЯ МЕЖДУ КОМУНИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА" /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ПРОФ.НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ПРЕД ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /30 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/.


Свидетели сме на един от най-големите поврати в новата история на света. Пред очите ни рухна и се разпада световният комунизъм, триумфират идеите на свободата и либералната демокрация.

Този дълбок исторически преврат ще има тепърва да се обяснява от историци, социолози, философи и общественици. Но това, което е ясно и сега е, че комунизмът си отива, защото като обществена и политическа система беше дълбоко антисоциален, защото влезе в остро противоречие с биологическите, социалните и духовните потреби на човешката личност, защото, като лиши човека от естествените условия на свобода за духовно творчество, не можа поне прилично да нахрани хората, попаднали в сферата на неговото господство.

Централизираната система на комунистическата държава, контролирана от могъщи сили като Партията-хегемон, държавната бюрокрация и политическата полиция, лиши производителите от условия за повишаване на производството, доведе социалните отношения чрез диктат и насилие до пълна склероза, унищожи духовната свобода за творчество и научни открития, създаде могъща милитаристична машина, която реално започна да заплашва света и бъдещето на човечеството.

Комунизмът загина от своите вътрешни противоречия, главното от които беше между човека-гражданин и диктаторската политическа система. Той загина, защото не беше реална алтернатива, а опит за изнудване на земната цивилизация. Така XX в. видя два опита за корекция на съществуващия след буржоазния преврат свят - този на фашизма и този на комунизма. И двата, дълбоко сродни в общите си принципи, се оказаха противопоказни на цивилизацията, съобразена с естествените потребности на човешкото общество.

Опитите за корекция на вродените дефекти на комунизма като социална система, така наречената "перестройка", не успяха да излъскат стария, задъхващ се по стръмнината локомотив на световната пролетарска революция, а просто подпомогнаха неговото срутване в пропастта. Подобна участ очаква и онези последни бастиони на комунизма, които възприеха друг модел на оттегляне от историята - запазване на диктаторската политическа система при либерализация на икономическите отношения.

В условията на световния разпад на комунистическата система рухна естествено и тоталитарният комунистически режим в България в края на 1989 г.

Логиката на събитията в България следва в общи линии смисъла на световната промяна. Но тук има поне две особености, които не бива да се пренебрегват в общия анализ. По-определена роля в случая играят определени среди в Комунистическата партия, които по мирен начин отстраниха Т.Живков и отвориха клапана на промените. Това естествено спомогна за запазването на обществената тежест на тези среди и за влизането им в прехода чрез една силна лява партия, носителка на хроническите недостатъци на българския комунизъм, стремяща се да се разграничи от историческото наследство, за да запази своите позиции.

Поради слабостта на българското дисидентство у нас преходът започна без готови за действия демократични структури. Създаването на СДС стана след вътрешната промяна в Комунистическата партия, без достатъчно силни позиции и без достатъчно изявени политици. Това щеше да се отрази непосредствено върху темповете и дълбочината на промяната. Изборите за ВНС щяха да доведат до подялба на политическата власт, но при запазване на доминиращото влияние на комунистите в държавните институции. Предстояха трудни борби за надмощие, все още незавършили, макар да изтича и третата година.

След осъществения дълбок преврат в човешката история естествено възниква въпросът за бъдещето на света, за алтернативите на посттоталитарното развитие. Засега нито науката е дала, нито политиката е усвоила една точна представа за характера на новата цивилизация, основите на която ще се изградят през следващия век. Заговори се за края на историята, за цивилизацията на рационалния човек, за изчезване на историческата личност и т.н. Много нови идеи и възгледи са лансирани, но всички те са все още или в сферата на социалните мечтания, или в обятията на философските спекулации. Отново стана ясно колко трудно и почти невъзможно е социалното прогнозиране.

А настоящата обстановка има само два безспорно установени факта. Първият сочи триумфа на либералната демокрация, останала без вековните си противници - тоталитарните идеологии, да господства почти безразделно в съвременния модерен свят. Либералната идеология е духовната мая на нашата съвременност. Тя ще закваси естествено и логично бъдещото общество.

И вторият безспорен факт е този, че отново прогресът на света ще зависи изключително от постиженията и откритията на науката, която има да реши основни въпроси на човешкото битие: откриването на нови източници на енергия, на нови храни, регулирането на отношението човек - природа в постиндустриалното общество, разкриване на реалната същност на човешката личност, т.е. създаване на нова наука за човека и т.н. Така за развитието на човешката цивилизация решаваща роля ще играят творците на науката и на културните ценности - интелектуалците и интелигенцията, т.е. тези, към които е средоточил главното си внимание и Конституционният форум.

И така, ако се върнем към нашата действителност, ние трябва най-напред да се опитаме да характеризираме обективните и субективните фактори в съвременния живот на българите.

1. Обективните фактори, които определят посоките на посттоталитарното развитие на България, се обединяват от една дълбока стопанска, социална, политическа, национална и нравствена промяна.

Анализ на тази промяна Конституционният форум е правил многократно. Посочени бяха вече нейните основни белези: стопанска разруха, която естествено се породи от смяната на системата и формата на собственост. Тя доведе до разпада на старото и непродуктивно производствено предприятие, до намаляване на производството на стоки и материални блага, до увеличаване на цените и до една непрекъсната инфлация, а оттам и до значително обедняване на населението. Тази стопанска разруха е обективна последица от прехода. Не може точно да се отговори до каква степен нейната дълбочина зависи от неадекватната икономическа политика. Много специалисти по света оспорват монетарния принцип и на него предписват дълбочината на кризата. Други приемат шоковата терапия като единствено избавление от злото. Не може да се каже кои са прави и кои не, тъй като преходът от централизирана икономика при липса на частна собственост към пазарно стопанство е уникален. Този преход не може да се позове на никакъв исторически опит, а е дело на икономически експеримент, осъществяван за първи път в стопанския живот с всичките рискове за несъвършество и недостатъчност.

Разбира се, субективните решения на много стопански въпроси дадоха също простор на кризата. Дългото запазване на монопола на държавната собственост я превърна в жилава преграда пред промяната. Неточно се реши въпросът за реформата на селото, където връщането на земята не беше съпроводено от една добре премислена аграрна инвестиционна политика и милиони селяни бяха поставени в положение на безизходица. Не е изработен сигурен механизъм за приватизация в областта на индустрията и търговията. Липсата на ред и законност даде възможност на бившата стопанска и политическа номенклатура да ограби голяма част от обществените блага. Пред подобни съблазни сега се поставя и новата номенклатура. Липсва сигурна данъчна и акцизна политика. На тази база се разгръща спекулата и възможността за безконтролен експорт. Загубиха се традиционни пазари на българските стоки и т.н.

Но в последна сметка всичко това беше реален израз на промяната в икономическите отношения, които често следват своя логика на развитие и без намеса на социално-регулационните механизми.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗ "АНТИКОМУНИЗЪМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 9 ЯНУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Съюз "Антикомунизъм за демокрация" /САД/ е общонационално обществено-политическо движение и представлява сдружение с идеална цел.

Чл.2. Седалището на Съюза "Антикомунизъм за демокрация" е град София.

Чл.З. Целите, които си поставя САД в служба на българския народ и неговия напредък към действителна демокрация, са:

1. Да обедини дейността и усилията на българските граждани срещу всяка проява на комунизъм и като идеология, и като политическа практика в обществото, срещу догмите на марксистко-ленинската доктрина, доказали напълно своята обществена несъстоятелност, антихуманен и антинационален характер за съдбините на България през последния половин век.

2. Да съдейства за бързото и необратимо премахване белезите на посткомунистическия период в обществения и политическия живот на страната.

3. Да стане гарант срещу опасността от установяване неокомунистически форми на държавно управление, от реставрация на комунизма от личен режим, диктатура и тоталитаризъм, като застава твърдо срещу курса на болшевизация, провеждана от БКП и нейните правоприемници.

4. Да съдейства за изграждането на България като правова държава с парламентарна демокрация, която се управлява върху принципите на разделение на властите и се развива на основата на пазарното стопанство в интерес на действителните национални интереси.

5. Да отстоява естествените и неотменими човешки права и свободи и създаването на условия за развитието на свободната човешка личност.

Чл.4. 3а постигане на своите цели САД използва само демократични средства, позволени от закона.


ІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл.5. Член на САД може да бъде всеки пълнолетен и пълноправен български гражданин без оглед на местожителство, етнически произход и вероизповедание, включително и българите, живеещи в чужбина, който споделя и работи за целта, Програмата и Устава на САД.

Член на САД може да бъде само лице, което НИКОГА НЕ Е ЧЛЕНУВАЛО в партия, изповядвала или практикуваща тоталитарна /комунистическа, фашистка и пр./ или друга антихуманна идеология, както и да не е участвало или съдействало на репресивните комунистически органи /репресивния апарат/ на бившия тоталитарен режим. За горните две условия кандидатът подписва КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ.

Членството в партия, не изключва това в САД, стига идеологическата й платформа да отрича изповядването и практиктуването на тоталитарна /комунистическа, фашистка, фундаменталистка/ или друга човеконенавистническа идеология. В горния случай членът на САД се задължава да не провежда теснопартийни интереси и да не проявява партийни пристрастия в своята дейност за постигане на целите на съюза.

Чл.6. Приемането за член в САД става въз основа на писмено заявление, подписана клетвена декларация по образец и доказателствени документи, което се решава от Общинското събрание с обикновено мнозинство.

Членството в САД се удостоверява с членска карта.

Чл.7. Всеки член има право:
- да избира и да бъде избиран в ръководните органи на САД;
- да участва в живота и изявите на организацията, в събрания и вземане на решения;
- на защита от страна на САД, ако е преследван по политически причини;
- да прави предложения и да изразява свободно мнението си по поставените за разискване въпроси;
- не се допускат привилегии, основаващи се на произход, политическо минало или съюзен стаж.

Чл.8. Членовете на САД са длъжни:
- да спазват Устава;
- да плащат редовно установения членски внос;
- да работят за осъществяване на неговата програма;
- да посещават редовно събранието на общинската организация, в която членуват и на органа, в който са избрани.

Чл.9. Членството се прекратява в случаите на смърт, напускане или изключване от САД.

Чл.10. Напускането става с писмено заявление, отправено до Общинската организация, в която лицето членува.

Напусналият САД може да подаде отново заявление за членство не по-рано от 2 /две/ години след напускането.

Неплащането на членски внос повече от 6 /шест/ месеца се счита за напускане на члена на САД.

По изрично решение на събранието на Общинската организация конкретен неин член, който е социално слаб или има друга извинителна причина, може да бъде освобождаван за определен срок от плащане на членски внос, но не за повече от 1 /една/ година при всяко разглеждане.

Чл.11. Изключването е изключителна мярка /най-тежкото наложено наказание/, което се прилага в случаи на действия, несъвместими с Устава, приетата програма на съюза или взетите легитимни решения на съюза.

Чл.12. Други наказания за извършени нарушения, съобразно тяхната степен, могат да се налагат, както следва:
- предупреждение;
- снемане от заеманата длъжност за целия мандат или за определен срок.


ІІІ. СТРУКТУРА

Чл.13. Организацията се изгражда на териториален принцип, съобразно административното деление на страната.

Членството е по местоживеене.

Чл.14. Общинската организация е най-малката организационна единица на САД, която се образува на територията на една община. На територията на една община може да съществува само една общинска организация.

Живеещите извън България членове на САД могат да образуват своя местна организация, съобразно правилата на общинската организация, визирани в Устава.

Образуването на всяка общинска организация се утвърждава от националното ръководство на съюза.

Общинската организация се изгражда при минимален брой от 5 /пет/ членове, които не са от едно семейство.

Ръководството на общинската организация се състои от председател и секретар-касиер. При многочислени организации и изрично решение на Общинското събрание могат да се избират и заместник-председател, секретар и членове.

Избира се и Общинска контролно-ревизионна комисия.

Чл.15. Общинското ръководство:
- свиква Общинско събрание най-малко на два месеца и веднъж в годината - отчетно-изборно събрание;
- поддържа връзки с общинските и местни органи на държавната власт, с политическите партии и други организации;
- ръководството изготвя годишен план и организира изпълнението му;
- ръководството дава отчет пред Общинското събрание и пред националното ръководство;
- ръководството отговаря за воденето на касата, събирането на членския внос и управлението на имуществото на Общинската организация;
- осъществява изпълнението на решенията на ръководните органи на САД и на Общинското събрание;
- общинското ръководство организира, издирва и съхранява документите на жертвите и пострадалите от комунизма.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
09.08.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!