9 май 1991

СОФИЯ, 9 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 90 /365/

СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА БЮРОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР В СОФИЯ.


В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ БЯХА РАЗПРОСТРАНЕНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР В СТОЛИЦАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА. СТАНА ИЗВЕСТНО, ЧЕ ОЩЕ ПРЕЗ 1990 Г. ПО ИСКАНЕ НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО В СОФИЯ, СТОЛИЧНИЯТ НАРОДЕН СЪВЕТ Е ДАЛ ВИЗА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ ВЪРХУ ТЕРЕН В Ж.К. "ЛЮЛИН" ЗА ЦЕНТЪР НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ДВА ЧАСТНИ КОЛЕКТИВА И АРХИТЕКТИ СА ИЗГОТВИЛИ ПРОЕКТИ, КОИТО ЗАЕДНО С МАКЕТИТE НА БЪДЕЩИЯ ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР СА ИЗЛОЖЕНИ В ЗАЛАТА НА "ГЛАВПРОЕКТ". В ГР. ИСТАНБУЛ - ТУРЦИЯ, Е ОТКРИТА БАНКОВА СМЕТКА, ПО КОЯТО ТУРСКИТЕ ФИРМИ И ТЪРГОВЦИ ДА ПРЕВЕЖДАТ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТЪРА.

НОВИНАТА ЗА ПОДГОТВЯНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР В СОФИЯ ПРЕДИЗВИКА ОСНОВАТЕЛНА ТРЕВОГА СРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. НЕЗАВИСИМО ЧЕ ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАСТИ И ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО В СОФИЯ ДОСЕГА НЕ СА ИНФОРМИРАЛИ НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, БЮРОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА СЧИТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:

БЪЛГАРИЯ ИЗЖИВЯВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН И ТРУДЕН МОМЕНТ ОТ СВОЕТО РАЗВИТИЕ. СЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА РЕШИМ В ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, ИЗИСКВАТ ПРЕДИ ВСИЧКО ДА СЕ ПОСТИГНЕ НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНФРОНТАЦИЯ И ОПАСНОТО РАЗДЕЛЯНЕ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ЕДНИ ЧАСТИ ОТ НАРОДА НА ДРУГИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ, ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ СИЛИ В ИМЕТО НА ПО-БЪРЗОТО ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА.

В СЛОЖНАТА И ВЗРИВООПАСНА ОБСТАНОВКА, В КОЯТО СЕ НАМИРА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, САМАТА ИДЕЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТАКЪВ ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ САМО ДА ИЗОСТРИ ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОБЛЕМ И ДА СЪЗДАДЕ НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ ОСНОВНИ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ У НАС - ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ.

ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЕГА ПОЛИТИЧЕСКО И СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ЗАДЪЛБОЧАВА РАЗЕДИНЕНИЕТО НА НАЦИЯТА НИ ПОДКОПАВА ОСНОВИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА. ЕТО ЗАЩО ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА НАСТОЯВА ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НЕ ДОПУСКАТ В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗДИГНЕ ПРОЕКТИРАНИЯТ ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ИМА ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА ОТКЛОНИ ТОВА ИСКАНЕ НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО, ТАКА КАКТО ПОСТЪПИХА И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ, КОИТО НЕ ПОЗВОЛИХА В ТЕХНИТЕ СТРАНИ ДА СЕ ПОСТРОЯТ ПОДОБНИ ИСЛЯМСКИ ЦЕНТРОВЕ.

В ИМЕТО НА КОНСОЛИДАЦИЯТА И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА И ИЗВЪН НЕГО, ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ ДА СЕ ПРОНИКНАТ ОТ ВИСОКОТО СЪЗНАНИЕ ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ТРАЙНИТЕ И НЕПРЕХОДНИТЕ ИНТЕРЕСИ, НА СИГУРНОСТТА НА НАШЕТО СКЪПО ОТЕЧЕСТВО - БЪЛГАРИЯ, И ДА ПОДКРЕПЯТ НАШЕТО СТАНОВИЩЕ.

СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА 13 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


11.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е ПОЛИТИЧЕСКА ОБЩНОСТ НА ПРИРОДНО ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ, ОБРАЗОВАНИТЕ, КУЛТУРНО ИЗВИСЕНИТЕ И НРАВСТВЕНО ОТГОВОРНИТЕ ГРАЖДАНИ В НАШАТА СТРАНА. МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ Е ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА ХОРАТА НА ИЗКУСТВОТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА ИЗОБЩО. НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЦВЕТЪТ НА ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ЩЕ ПОДКРЕПИ НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И ЩЕ ВИДИ СВОЕТО МЯСТО В НАШАТА ФЕДЕРАЦИЯ КАТО ЕСТЕСТВЕНО. НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИМ ДА ПРИВЛИЧАМЕ В НАШИТЕ РЕДОВЕ ПИСАТЕЛИ, ХУДОЖНИЦИ, АРТИСТИ, УЧЕНИ, КОНСТРУКТОРИ, АРХИТЕКТИ, ТВОРЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА. НИЕ ЩЕ СЕ ОПИРАМЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ. БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ БЕШЕ ОБЕЗЛИЧЕН, А НЯКОГА ТОЙ Е БИЛ НАЙ-УВАЖАВАНАТА ЛИЧНОСТ. НИЕ СЕ ОТНАСЯМЕ С ДЪЛБОКО УВАЖЕНИЕ КЪМ ДЕЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ И ЩЕ РАЗЧИТАМЕ НА НЕГО ДА БЪДЕ СЕЯЧ НА ЦЕННОСТИТЕ И ОБРАЗЦИТЕ НА МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. НАРЕД С УЧИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИВЛИЧАМЕ В НАШИТЕ КЛУБОВЕ ЛЕКАРИТЕ, ЧИЯТО ПРОФЕСИЯ Е ЕДНА ОТ НАЙ-ХУМАНИСТИЧНИТЕ.

 12.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е ФЕДЕРАЦИЯ НА МЛАДОСТТА, МЛАДЕЖИТЕ СА ОТКРИТИ КЪМ ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. МЛАДИЯТ ЧОВЕК ИМА ПОДЧЕРТАН СТРЕМЕЖ КЪМ ЛИЧНОСТНО САМОУТВЪРЖДАВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. ТОЙ Е ЧУЖД НА ЗАКОСТЕНЕЛИТЕ СТЕРЕОТИПИ, НА РОБСКАТА ПСИХИКА, НА ПРИМИРЯВАНЕТО С НЕПРАВДАТА, ЛИЦЕМЕРИЕТО, ДЕМАГОГИЯТА И ДРУГИ ПОДОБНИ ПОРОЦИ И ДЕФОРМАЦИИ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. МЛАДИЯТ ЧОВЕК ИСКА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА, ДА ПРАВИ СВОБОДЕН ИЗБОР, ДА ПОЕМА РИСК, ДА ОТКРИВА НОВИ СВЕТОВЕ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ. ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ПРЕДЛАГА ВЕДЪР ЖИВОТ И НАСТРОЕНИЕ В ЖИВОТА. ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ ДАВА И НА НАЙ-ВЪЗРАСТНИТЕ МЛАДЕЖКИЯ ТОНУС. ТЯ СЯКАШ ЗАЛИЧАВА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА И ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ДА СЕ ЧУВСТВА МЛАД ПО ДУХ. НИЕ ЩЕ ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА ДА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ЗАКОСТЕНЕЛИ ДОГМИ.

13.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ РАБОТИ ЗА ВСЕСТРАННОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПА, РОДИНАТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. НЕКА СИ ПРИПОМНИМ, ЧЕ ИМЕННО В ЕВРОПА ЗА ПРЪВ ПЪТ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ ЧОВЕШКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ И ЛИЧНОСТ БЕ ПРОВЪЗГЛАСЕНА КАТО САМОЦЕННОСТ И ТОЧКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОГРЕСА НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ИМЕННО В ЕВРОПА ЗА ПРЪВ ПЪТ БЯХА ФОРМУЛИРАНИ УНИВЕРСАЛНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. ТАЗИ ЕВРОПЕЙСКА ИДЕЯ ИМАШЕ СЛОЖНА ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА, НО НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ, ЧЕ В КРАЙНА СМЕТКА ТЯ СЕ УТВЪРДИ И ВЪПЛЪТИ РЕАЛНО НЕ САМО В СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА И АМЕРИКА, НО И В ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛНОРАЗВИТИ СТРАНИ. ДНЕС ОСОБЕНО НАШАТА МЛАДЕЖ ИЗПИТВА СИЛНИ ВЪЖДЕЛЕНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И ИЗОБЩО ХУМАНИСТИЧНИ ЦЕННОСТИ. МОДЕРНАТА ЕВРОПЕЙСКА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ Е СУМА ОТ НЯКАКВИ ЧИСТО ИДЕОЛОГИЧЕСКИ МИРАЖИ, А ЖИВА РЕАЛНОСТ. НАШЕТО ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНО, ИЗКУСТВЕНО НАСАДЕНО ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ЕВРОПА Е РЕАЛНО ПРЕОДОЛИМО. НИЕ СЕ ПОСВЕЩАВАМЕ НА УПОРИТА И КОНКРЕТНА РАБОТА ЗА ТОВА ПРЕОДОЛЯВАНЕ. ИМАМЕ ДОБРИ ОСНОВАНИЯ ЗА УСПЕХ. БЪЛГАРИНЪТ СЕ ОТЛИЧАВА С ОТКРИТОСТ И ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ КЪМ ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ОПИТ НА ДРУГИ СТРАНИ. ПРИСЪЩАТА НА БЪЛГАРИНА ТОЛЕРАНТНОСТ СЪОТВЕТСТВА НА ЕДИН ОТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.

14.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е ФЕДЕРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОУВАЖЕНИЕ. БЪЛГАРИЯ Е МАЙКА НА ВСЕКИ ОТ НАС. ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИЗРАСНЕ И ДА СЕ УТВЪРДИ КАТО ЛИЧНОСТ В ПРИМКИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ ИЛИ ПЪК В ТЕЗИ НА НАЦИОНАЛИЗЪМ И ШОВИНИЗЪМ. ИДЕОЛОГИЯТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ОТКРИВА НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДЕКВАТНО САМОПОЗНАНИЕ, КОЕТО ВОДИ ЕСТЕСТВЕНО ДО САМОПОЗНАНИЕТО НИ КАТО НАРОД И СТРАНА СЪС СВОЙ НЕПОВТОРИМ ОБРАЗ. НИЕ НЕ ИСКАМЕ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО НЯКАКВА АБСТРАКЦИЯ И МИТ, А КАТО КОНКРЕТНА ЖИЗНЕНА РЕАЛНОСТ. НИЕ ИСКАМЕ ДА СЕ ПРИОБЩИМ КЪМ МОДЕРНА ЕВРОПА НЕ ЗА ДА ИЗОСТАВИМ НАЦИОНАЛНАТА СИ ИДЕНТИЧНОСТ, А ЗА ДА Я ОБОГАТИМ, ДА РАЗГЪРНЕМ НЕЙНИЯ АВТЕНТИЧЕН СМИСЪЛ И СЪДЪРЖАНИЕ. ВПРОЧЕМ И МОДЕРНА ЕВРОПА НЕ ИСКА ОТ НАС ОТКАЗ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ САМОЛИЧНОСТ. А ТОВА СЪЩО РАЗКРИВА ПРИРОДАТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

15.

ВЪЗМОЖНА ЛИ Е СВОБОДНАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ ИЗВЪН КОНТЕКСТА, КОЙТО ОБРАЗУВА ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА? РАЗБИРА СЕ, НЕ. ЕТО ЗАЩО ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДНЕС ДАЛЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ БЕЗРАЗЛИЧНА КЪМ ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ. ЗА НАС ВЪПРОСИТЕ НА ЕКОЛОГИЯТА СА ЖИЗНЕНИ ВЪПРОСИ ЗА КОНКРЕТНИЯ ЧОВЕК. ТОВА НИ СЪЮЗЯВА С ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА ЧИСТА ПРИРОДНА ЖИЗНЕНА СРЕДА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

 16.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА НА ЧОВЕКА. ТОВА ОЗНАЧАВА ПО-КОНКРЕТНО ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СТРУКТУРИ, ИНСТИТУЦИИ И Т.Н. С ДРУГИ ДУМИ, СОЦИАЛНАТА РАЦИОНАЛНОСТ ДА СЕ СЪИЗМЕРВА И РЪКОВОДИ ОТ ХУМАНИСТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ. НА НАС НЕ НИ Е НУЖНА САМОЦЕЛНА СОЦИАЛНА РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И РАБОТЕЩА ЗА САМАТА СЕБЕ СИ СОЦИАЛНА МАШИНА. НИЕ СМЕ ЗА ПОВЕЧЕ ЧОВЕЧНОСТ ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ, ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА НРАВИТЕ И ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪСЕДИ, МЕЖДУ ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, В ДЪРЖАВАТА НИ КАТО ЦЯЛО.

17.

НИЕ СМЕ ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА И СЕЛСКАТА СРЕДА. МНОГО ОТ НАШИТЕ ГРАДОВЕ, ЗА ДА НЕ СЕ КАЖЕ ВСИЧКИ, СА ОБЕЗЛИЧЕНИ, С ПОТИСКАЩИ ПАНЕЛНИ БЛОКОВЕ, С НЕУДОБНИ КОМУНИКАЦИИ И Т.Н. СЕЛАТА СЪЩО СА УБИЙСТВЕНО БЕЗЛИЧНИ. СРЕДАТА ПРАВИ ЧОВЕКЪТ ДА СЕ ЧУВСТВА НАВСЯКЪДЕ ПРИТЕСНЕН, БЕЗСИЛЕН И НИЩОЖЕН ДОРИ. ВСЕКИДНЕВИЕТО В ТАКАВА СРЕДА Е НАИСТИНА СИВО И ИЗЛИШНО НАПРЕГНАТО. НИЕ НЕ СМЕ ФАНТАЗЬОРИ. НО ОБЩЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ БЕЗДУШНО И БЕЗРАЗЛИЧНО.

 18.

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ЩЕ ОБРЪЩАМЕ НА ХУМАНИЗИРАНЕТО НА РАБОТНАТА СРЕДА. НИЕ ТРЯБВА ДА НАСОЧИМ ВНИМАНИЕТО КЪМ НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ, КОИТО ВЕЧЕ СА ПОСТАВИЛИ ИЛИ ПОСТАВЯТ В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО ТАЗИ ПРОБЛЕМАТИКА. ТРЯБВА ДА СЕ СТИГА ДО КОРЕНА НА НЕЩАТА. СТАВА ДУМА ЗА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТИ, КОИТО ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО ПРЕДПОЛАГАТ ЧОВЕКА, А НЕ ПРОСТО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАТА РАЦИОНАЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. НИЕ, КАКТО СЕ КАЗВА, СМЕ КАТО СТРАНА, ИЗТЪРВАЛА МНОГО ВЛАКОВЕ, НО ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ НИ ДАВА НАЙ-ДОБРИ ШАНСОВЕ ДА НАВАКСВАМЕ [..] УСВОЯВАНЕ НА НАЙ-НОВОТО И НАПРЕДНИЧАВОТО С ОГЛЕД НА ПРОГРЕСИВНИ И ХУМАНИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И Т.Н.

19.

ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е РЕВНОСТЕН ЗАЩИТНИК НА СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА И СЛОВОТО, НА ПЕЧАТА, КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО, ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ, НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНАТА СЪВЕСТ, УБЕЖДЕНИЯ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ИНТИМНИЯ СВЯТ НА ЧОВЕКА.

20.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" ИМА СВОЕ ЗАКОННО И ЦЕНТРАЛНО МЯСТО В ПОЛИТИЧЕСКАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ. ТЯ ПРИТЕЖАВА ЯСНО ОЧЕРТАН ОБЛИК. НАШАТА ФЕДЕРАЦИЯ Е ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО БЛИЗКА ДО ДРУГИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. ТАЗИ БЛИЗОСТ ИДВА ПО ЛИНИЯТА НА РАДИКАЛНО И БЕЗКОМПРОМИСНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ СРЕЩУ ВСЕКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, НЕЗАЧИТАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ И ХУМАНИСТИЧНИ ЦЕННОСТИ, НА ВОЛЯТА НА НАРОДА, ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И Т.Н. НИЕ КАТО ФЕДЕРАЦИЯ НЕ ПРЕТЕНДИРАМЕ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ, НО ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ СВОЯТА ИДЕНТИЧНОСТ.

 21.

НИЕ ЩЕ ПОДДЪРЖАМЕ, РАЗШИРЯВАМЕ И ИНТЕНЗИФИЦИРАМЕ СВОИ ВРЪЗКИ И КОНТАКТИ С ДРУГИ ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕМОКРАТИЧНИ ФЕДЕРАЦИИ И ТАКИВА, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ХУМАНИЗМА И ПРОГРЕСА.

 22.

ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НИЕ СМЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТАКАВА РАМКА, КОЯТО ЩЕ ПОЧИВА НА ПРИНЦИПИ, КОИТО ДА ОСТАВАТ НЕИЗМЕННИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НА ВЛАСТ. А ТЕЗИ ПРИНЦИПИ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВАТ ДОБРОСЪСЕДСТВО, ДРУЖЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ СТРАНИ В СВЕТА, ДОВЕРИЕ В БЪЛГАРИЯ, ВЕЧЕН МИР НА ЗЕМЯТА И Т.Н. НИЕ ОБАЧЕ ИСКАМЕ ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСИ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-УСПЕШНО С ОНЕЗИ СТЪПКИ, ЧЕРТИ И НЮАНСИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИЗЛЪЧИ ИМЕННО МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ КАТО ФИЛОСОФИЯ, ДОКТРИНА И ПОВЕДЕНИЕ.

 23.

В ОРГАНИЗАЦИОННО ОТНОШЕНИЕ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е ФЕДЕРАЦИЯ ОТ НАЙ-МОДЕРЕН ТИП. НЕЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, НАЧИНЪТ НА ДЕЙСТВИЕ ЩЕ ПРОИЗТИЧАТ ОТ НЕЙНАТА ХУМАНИСТИЧНА ПРИРОДА [И] ФИЛОСОФИЯ. НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ОРГАНИЗИРАНИ И СИЛНИ, ЗАЩОТО ВСИЧКИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ НЕПРЕКЪСНАТО, ЩЕ СА МИСЛЕЩИ ХОРА, ЛИЧНОСТИ, А НЕ БЕЗЛИЧНА ПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА МАСА. ВСИЧКО ТОВА СЕ ОТРАЗЯВА В УСТАВА НА ФКД.

 24.

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РАЗРАБОТВАТ ФУНДАМЕНТАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ И МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРИВЛЕКАТ ЕКСПЕРТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛНОТО И ХУМАНИТАРНОТО ЗНАНИЕ, ДА СЕ ПОДГОТВЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЪРВОКЛАСНИ ЕКСПЕРТИ. ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗРАБОТКА НА ДЬЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, РЕГИСТРИРАН КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 22 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


III. МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА

23. ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА СЕ СЪЗДАВАТ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ЧЛЕНОВЕ.

24. ТЕ ИЗБИРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР.

25. ОРГАНИЗАЦИИТЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ УС НА СЪЮЗА.

26. ОРГАНИЗАЦИИ В СЪСТАВ НАД 300 ЧЛЕНОВЕ С РЕШЕНИЕ НА УС САМИ ОПРЕДЕЛЯТ СТРУКТУРАТА СИ.

27. ПРИ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕС ОТДЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПО-МАЛКО ОТ 100 ЧЛЕНОВЕ ИЗПРАЩАТ ЕДИН ДЕЛЕГАТ, А ОРГАНИЗАЦИИ НАД 100 ЧЛЕНОВЕ ПРИ НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЕДИН ДЕЛЕГАТ НА 100 ДУШИ ЧЛЕНОВЕ.

28. ОРГАНИЗАЦИИТЕ МОГАТ ДА ИЗБЕРАТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И РЕВИЗИОННИ КОМИСИИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА КРК НА СЪЮЗА.

29. СЪБРАНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ СА РЕДОВНИ, АКО ПРИСЪСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗИМАТ С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО.

IV. ФИНАНСИ, СЕДАЛИЩЕ, СИМВОЛИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪЮЗА

30. КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ НАБИРА СРЕДСТВАТА СИ ОТ:

30.1. СВОИТЕ ИЗДАНИЯ
        30.2. ДАРЕНИЯ
        30.3. ЧЛЕНСКИ ВНОС.

31. КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ ЩЕ ИМА СВОЙ ОФИЦИАЛЕН ПЕЧАТЕН ОРГАН.

32. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС Е 5 ЛВ. МЕСЕЧНО. СЪБИРА СЕ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 75 ПРОЦЕНТА ОТ НЕГО СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СМЕТКАТА НА СЪЮЗА.

33. СЕДАЛИЩЕ НА СЪЮЗА Е СОФИЯ, А В ПЛОВДИВ ИМА НЕГОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. КОНГРЕСИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ И В ДРУГИ ГРАДОВЕ.

34. СИМВОЛ НА СЪЮЗА Е КОРОНОВАН ЩИТ В ЦЕНТЪРА С КОРОНОВАН ЛЪВ, РАЗПОЛОЖЕН НА ФОНА НА ДИАГОНАЛНО РАЗПОЛОЖЕН ТРИЦВЕТ.

35. ПРОМЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 33 И 34 МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ОТ КОНГРЕСА.

36. СЪЮЗЪТ СЕ РЪКОВОДИ В ДЕЙНОСТТА СИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА. ПРИ НАРУШЕНИЕТО ИМ ОТГОВОРНОСТ НОСИ ТОЗИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА, КОЙТО ГО Е ДОПУСНАЛ.

37. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ СТАВА САМО ПО СИЛАТА НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ПО РЕШЕНИЕ НА КОНГРЕСА ПРИ ДЕЛЕГАТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИМУМ 2/3 ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЪЮЗА, 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕС, УС И КРК И СЪГЛАСНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ: МАНОЛ ЖУРНАЛОВ
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: ФИЛИП БУЧКОВ
        ЧЛЕН НА УС СЪС СПЕЦИАЛНИ ПЪЛНОМОЩИЯ: НИКОЛАЙ БУЧКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ГЛЕДИЩЕТО "ПЛАН МОНЕ ЗА ИЗТОКА" НА ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ - ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФРАНЦИЯ, ПУБЛИКУВАН ВЪВ В. "МОНД" НА 16 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА И ОСТАНАЛО АКТУАЛНО И ДО ДНЕС.
НАСТОЯЩАТА ПУБЛИКАЦИЯ Е ПРИДРУЖЕНА ОТ БЕЛЕЖКА НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА", ПО ЧИЯТО ИНИЦИАТИВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЕШЕ ДАДЕНА ГЛАСНОСТ НА РАЗРАБОТКИТЕ НА Г-Н ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ.


            ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ

НА 6 ЮНИ 1990 Г. В БР. 132 /150/ НА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" БЕШЕ ОТПЕЧАТАНА РАЗРАБОТКАТА НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" ОТНОСНО ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА, СЪОБРАЗЕН С ПЛАНА "МОНЕ-СТОЛЕРЮ". ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НИТО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, НИТО ОБСЛУЖВАЩИТЕ ГИ ИКОНОМИСТИ-ЕКСПЕРТИ ВНИКНАХА ДОСТАТЪЧНО ЗАДЪЛБОЧЕНО В ИДЕИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО ПЛАНИРАНЕТО ПРИ ПЪРВИЯ МИНИСТЪР НА ФРАНЦИЯ Г-Н ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ, ИЗЛОЖЕНИ В НЕГОВОТО СТАНОВИЩЕ, ПУБЛИКУВАНО В АВТОРИТЕТНИЯ ЕЖЕДНЕВНИК "МОНД" НА 16 ФЕВРУАРИ 1990 Г. Г-Н СТОЛЕРЮ НЕВЕДНЪЖ ПО РАЗЛИЧНИ ПОВОДИ ДАДЕ КОНКРЕТНИ ПРЕПОРЪКИ ПО ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР НА ВИСШИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ОТГОВОРНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ, КОИТО НА ПРАКТИКА СЪЩО ОСТАНАХА БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ. НА 26 МАРТ 1990 Г. ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н СТОЛЕРЮ ВНИМАТЕЛНО, ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО ПРЕДУПРЕДИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА, АКО РЕФОРМИТЕ ПО ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО ПРАВИЛАТА НА ЛИБЕРАЛНИЯ ПАЗАР. АКО БЯХА ПРЕОСМИСЛИЛИ ДОБРЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, НАПРАВЕНИ ОТ ТАКЪВ ИЗТЪКНАТ СТРАТЕГ НА СЪВРЕМЕННОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ1 РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ ЕДВА ЛИ ЩЯХА ДА ИМАТ КУРАЖА ДА ГИ ПРОВЕЖДАТ КАТО "СКОК В НЕИЗВЕСТНОТО", ЗАЩОТО НЕИЗВЕСТНОТО ЗА НЯКОИ Е ОТДАВНА И ДОБРЕ ИЗВЕСТНО ЗА КОМПЕТЕНТНИТЕ И ОПИТНИ СТРАТЕЗИ С ДОКАЗАН АВТОРИТЕТ В ПАЗАРНО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.

ДНЕС Г-Н Л. СТОЛЕРЮ ОТНОВО Е В БЪЛГАРИЯ. НА ФОНА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНАТА РЕФОРМА ПО ВСЕ ОЩЕ НЕОПОВЕСТЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА НА КОАЛИЦИОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА Г-Н Д. ПОПОВ СТАНОВИЩЕТО НА Г-Н СТОЛЕРЮ, ТАКА КАКТО Е ИЗЛОЖЕНО В "МОНД", ЗВУЧИ ЕДВА ЛИ НЕ ПРОРОЧЕСКИ, СТРУВА СИ ДА СИ ГО ПРИПОМНИМ. НИКОГА НЕ Е КЪСНО ДА СЕ ТРЪГНЕ ПО ПРАВИЛНИЯ ПЪТ, ОСОБЕНО АКО ТОВА Е ПЛАТЕНО С ВИСОКА ЦЕНА.

ЗА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА": НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ

СОФИЯ, 7 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

П Л А Н  М О Н Е  З А  И З Т О К А

СЛЕД КАТО ЗАПОЧНАХА СЪБИТИЯТА НА ИЗТОК, Г-Н ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ, ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР ПРИ ПЪРВИЯ МИНИСТЪР НА ФРАНЦИЯ, ОТГОВАРЯЩ ЗА ПЛАНИРАНЕТО ПРИ ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, РАЗРАБОТИ ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА НОВ ПЛАН МОНЕ /ЖАН МОНЕ БЕШЕ ИНИЦИАТОРЪТ НА ПЪРВИЯ ПЛАН ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ЕКИПИРАНЕ НА ФРАНЦИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА/. ТАЗИ РАЗРАБОТКА ЩЕ СЕ ПУБЛИКУВА В ГЛАВНИТЕ ВЕСТНИЦИ НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ: В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ /"ИЗВЕСТИЯ" И "ИКОНОМИЧЕСКА ГАЗЕТА"/, В РУМЪНИЯ /"СВОБОДНА РУМЪНИЯ"/, В ПОЛША /"ПРЕСПОРИТА"/, В ЧЕХОСЛОВАКИЯ /"ГОСПОДАРЧЕ НОВИНИ"/ И В УНГАРИЯ /"МАДЖАР ХИРЛАТ"/ - /БЕЛ.РЕД. В. "МОНД" - ПАРИЖ/.

ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ:
ДОШЪЛ Е МОМЕНТЪТ ЕВРОПА ДА СЕ ГОТВИ ЗА    ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАЗИ.
РАЗБИРА СЕ, ПОЛИТИЧЕСКАТА ФАЗА Е ОЩЕ ДАЛЕЧ ОТ ПРИКЛЮЧВАНЕ И ВСИЧКИ НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ СВОБОДНИТЕ ИЗБОРИ СА ЕДНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВСЕКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГРЕС, НО ВЕЧЕ СЕ ПОЯВЯВАТ ДВАТА ДОМИНИРАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТА:

- ПЪРВИЯТ Е, ЧЕ АКО ПОЛИТИЧЕСКАТА БУРЯ СЕ РАЗВИХРИ ОТ ВЯТЪРА НА СВОБОДАТА, ТВЪРДЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ ОСМИВАНА, НИКОЙ НЕ ИГНОРИРА ОТНОСИТЕЛНАТА ТЯЖЕСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОСКЪДИЦА В ТОВА ШИРОКО ДВИЖЕНИЕ. СРИВАНЕТО НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА Е СЪЩО ТАКА И НАТИСК НА КОНСУМАТОРИТЕ ОТ ИЗТОЧЕН БЕРЛИН ВЪРХУ МАГАЗИНИТЕ В ЗАПАДЕН БЕРЛИН;

- ВТОРИЯТ Е, ЧЕ АКО НЕ Е ПО-ЛЕСНО, ТО НАЙ-МАЛКО Е ПО-БЪРЗО ДА СЕ ПРАВИ ПОЛИТИЧЕСКА, ОТКОЛКОТО ИКОНОМИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ: ДИКТАТОР МОЖЕ ДА СЕ СВАЛИ ЗА НЯКОЛКО ДНИ, НО ЕДИН ПЛАН НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАМЕСТИ С ПАЗАР ЗА НЯКОЛКО ДНИ.

АКО В СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ ГРАЖДАНИТЕ НА ИЗТОЧНИТЕ СТРАНИ НЕ СЕ УБЕДЯТ, ЧЕ ЖИЗНЕНОТО ИМ НИВО СЕ ПОДОБРЯВА, ЩЕ СЕ ПОДОБРЯВА ИЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯВА, НИКОЯ ОТ НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАДЪРЖИ. ИКОНОМИКАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА ТРЯБВА ДА НАПРЕДВАТ ЗАЕДНО.

ПРЕДИ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ БЯХА МНОГО ТЕЗИ КАКТО НА ЗАПАД, ТАКА И НА ИЗТОК, КОИТО СЕ ПИТАХА КОГА СССР МОЖЕ ДА ДОГОНИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И ДОРИ ДА ГИ НАДМИНЕ В КОСМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ С ПЪРВИЯ СПЪТНИК. ОТ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ПАЗАРЪТ ИЗКОПА ОТДАЛЕЧАВАНЕТО ОТ ДИРИЖИРАНАТА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ СВОЯТА ГОДНОСТ ДА УПРАВЛЯВА СЛОЖНОСТТА И ДА Я ОБНОВЯВА ИМЕННО В СЛЕДНИТЕ ДВЕ ОБЛАСТИ: МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ.

ОГРОМНИЯТ НАПРЕДЪК НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ НА ЗАПАД, НАДРАСНАЛА ДВА ПЪТИ ПО-БЪРЗО НАЦИОНАЛНИТЕ АКТИВИТЕТИ, ДЕМУЛТИПЛИЦИРА НАСОКИТЕ НА ПАЗАРА И ОСИГУРИ ДОСТЪП НА КОНСУМАТОРА ДО НАЙ-ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ ПРОДУКТИ НА НАЙ-ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ ЦЕНИ. ТОВА ДИРИЖИРАНАТА ИКОНОМИКА НЕ ПОСТИГНА В СВОЕТО ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО.

- ТЕХНОЛОГИЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ И РОБОТИТЕ, С ЕДИН ТЛАСЪК СЪЩО ТАКА МОЩЕН, КАКТО ПРИ ПАРНАТА МАШИНА, ДОНЕСЕ ПОЛЗА НА ПАЗАРА, КОЙТО Я СЪЗДАДЕ И КОЙТО ЗНАЕ КАК ДА Я РАЗПРОСТРАНИ, ДОКАТО НА ИЗТОК ЗАКОСТЕНЯЛАТА БЮРОКРАЦИЯ ЗАКЪСНЯ ДА СПЕЧЕЛИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ НОВОСТИ.

ДНЕС ДИАГНОСТИКАТА Е ЯСНА И НЕДВУСМИСЛЕНА: ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА СПЕЧЕЛИ, ПЛАНОВАТА - ЗАГУБИ. ПОДАДЕНАТА РЪКА СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ НАСОЧЕНИЯ ЮМРУК. И ТЪЙ, ИЗБОРЪТ НА ПАЗАР ТОВА Е ИЗБОР НА ЧЕТИРИ ПРАВИЛА НА ДЕЙНОСТТА: ЦЕНИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЕТО, КРЕДИТА, МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ.

ТЕЗИ ЧЕТИРИ ПРАВИЛА НА ДЕЙСТВИЕТО НЕ СА ИЗЧЕРПВАЩИ, ТЕ НИКОГА НЕ ФУНКЦИОНИРАТ ПЕРФЕКТНО, ТЕ СА МОДЕЛИРУЕМИ ОТ ДЪРЖАВАТА СПОРЕД ДОЗИРАНИЯТА, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ЗА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И ЯПОНИЯ, ЗА АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ И ШВЕЦИЯ, НО ТЕ СА НЕОБХОДИМИТЕ И НЕДЕЛИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРНО ФУНКЦИОНИРАЩА ИКОНОМИКА И СА УСЛОВИЯ, НЕСЪВМЕСТИМИ С ПЛАНОВАТА ИКОНОМИКА.

ПОНЯТИЕТО ЗА СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ПЛАН И ПАЗАР ЗАСЛУЖАВА ДА СЕ ПРЕЦИЗИРА, ЧЕ СЕ КАСАЕ ДО КОНЦЕПЦИАЛНО НИВО ИЛИ ДО ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА ЦЕНИТЕ, КЪДЕТО ВСЯКАКЪВ СИНТЕЗ МЕЖДУ ПЛАН И ПАЗАР ПРОПАДА И ЗАСЯДА.

ПО-СПЕЦИАЛНО НИКАКВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОДУКЦИЯТА НЕ ЩЕ ДАДЕ НИКОГА ПАЗАРНА ЦЕНА, ЗАЩОТО СЕБЕСТОЙНОСТТА [Е] ОТ ДРУГО ЕСТЕСТВО ОТ ТОВА НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА. НИКАКЪВ АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЦЕНА НЕ ЩЕ ПОЗВОЛИ НИКОГА ДА СЕ РАЗБЕРЕ ЗАЩО СТОЙНОСТТА НА ЕДИН СТРЪК МОМИНА СЪЛЗА СЕ ПОКАЧВА СИЛНО НА ПЪРВИ МАЙ И СПАДА БРУТАЛНО НА ВТОРИ МАЙ.

НЕВЪЗМОЖНАТА МЕЧТА

ДРУГ ПРИМЕР: АКО Е ОПРЕДЕЛЕНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ХИМИКАЛКИТЕ, ВЪПРЕКИ ОСКЪДИЦАТА ОТ ХИМИКАЛКИ В МАГАЗИНИТЕ, МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ БЕЗ ДА СЕ ЗАСЯГА ЦЕНАТА, Е ДОСТАТЪЧНО ДА СЕ ПРЕПРАТИ ИНФОРМАЦИЯТА В ЦЕНТЪРА И ТОЙ ДА РЕШИ ДА ПОВИШИ ПРОИЗВОДСТВОТО. НО МЕХАНИЗМЪТ НА ПАЗАРА, КОЙТО ПО-СКОРО ЩЕ ПОВИШИ ЦЕНАТА НА ХИМИКАЛКИТЕ, ЩЕ ИМА ЕДИН СЪВСЕМ ДРУГ ЕФЕКТ: НЕ САМО ЧЕ ЩЕ ПРЕДАДЕ ИНФОРМАЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, НО ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ЕДИН ФАКТОР ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ДАЛИ НА ТАЗИ ЦЕНА ЩЕ БЪДЕ РАЗУМНО ДА СЕ ПОВИШИ ПРОИЗВОДСТВОТО БИЛО В СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, БИЛО В НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ.

НИКАКВО СБЛИЖАВАНЕ НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА МЕЖДУ ПЛАНОВАТА ИКОНОМИКА И ПАЗАРА: КАСАЕ СЕ ДО ДВЕ РАЦИОНАЛНОСТИ, ФУНДАМЕНТАЛНО РАЗЛИЧНИ, ДАЖЕ ФУНДАМЕНТАЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ.

ТАКАВА Е ИСТИНАТА, КОЯТО НАПОМНИ СКОРО КАНЦЛЕРЪТ ЕРХАРД, ЕДИН ОТ ТВОРЦИТЕ НА ГЕРМАНСКОТО ЧУДО, КАЗВАЙКИ: "ЕДНА ИКОНОМИКА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО МАЛКО ЛИБЕРАЛНА, КАКТО ЕДНА ЖЕНА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО БРЕМЕННА: ТЯ ИЛИ Е, ИЛИ НЕ Е."

ТАЗИ ИСТИНА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ КРИЕ: СИГУРНО Е, ЧЕ НА ИЗТОК СА МНОГО ТЕЗИ, КОИТО, ГЛЕДАЙКИ НА ЗАПАД, МЕЧТАЯТ ДА ИМАТ МАСЛОТО И ПАРИТЕ ЗА МАСЛОТО, ДА ЖИВЕЯТ ЕДНОВРЕМЕННО В РАЯ НА ЗАПАДНИЯ КОНСУМАТОР И ДА ЗАПАЗЯТ "ПРИДОБИТИТЕ ПРАВА" НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ИЗТОЧНИТЕ СТРАНИ, А ИМЕННО СИГУРНОСТТА НА РАБОТАТА И КУЛТУРАТА НА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ПОМОЩ БЕЗ ИНИЦИАТИВИ - НИТО РИСКОВЕ, НИТО ЛИЧНИ УСИЛИЯ. ТОВА Е ЕДНА НЕВЪЗМОЖНА МЕЧТА: НЯМА НИТО КОНВЕРГЕНЦИЯ, НИТО КОМПРОМИС, НИТО ТРЕТИ ПЪТ.

ТОГАВА СКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕХОД? ОТГОВОРЪТ Е ЯСЕН: СКЪСВАНЕ И ПРЕХОД.

СКЪСВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХАРАКТЕРА /ПРИРОДАТА/ НА ИЗБОРА НА СИСТЕМАТА; ПРЕХОД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЕДНА СИСТЕМА В ДРУГА. НИТО РЕФОРМА, НИТО РЕВОЛЮЦИЯ: ЕДНА ПРОГРАМИРАНА ЕВОЛЮЦИЯ.

В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ФРАНЦИЯ НИКОГА НЕ Е ПОЗНАВАЛА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, НО ТЯ БЕШЕ ПРОВЕЛА ПО ОРИГИНАЛЕН НАЧИН ПРЕХОДА ОТ АДМИНИСТРИРАНА ИКОНОМИКА, ПРИ КОЯТО ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ ДЪРЖАВАТА ОПРЕДЕЛЯШЕ ТОНОВЕТЕ СТОМАНА, КРЕДИТИТЕ, ЦЕНИТЕ И ПРОМЕНИТЕ, КЪМ ИКОНОМИКАТА НА ИНТЕГРИРАН ПАЗАР, КЪМ УНИФИЦИРАН ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР ОТ 1 ЯНУАРИ 1993 ГОДИНА.

ИЗСЛЕДВАЙКИ ЗАДЪЛБОЧЕНО ОТНОШЕНИЯТА ПЛАН И ПАЗАР, КАТО СЕ ЗНАЕ КАК Е ЕВОЛЮИРАЛО ФРЕНСКОТО ПЛАНИРАНЕ ОТ ИМПЕРАТИВЕН КЪМ УСЛОВЕН ПЛАН, ПОСЛЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН, КАТО ИМАШЕ ПО СВОЙ ИЗБОР ЕДНА СМЕСЕНА ИКОНОМИКА, ОТКАЗАЛА ДА СЕ ПРОСНЕ, ДА КОЛЕНИЧИ КАКТО ПРЕД ИДОЛИТЕ НА ПАЗАРНИЯ БОГ, ТАКА И ПРЕД ВСЕМОГЪЩАТА ДЪРЖАВА ФРАНЦИЯ, ИМА МОЖЕ БИ ДНЕС СВОЯ ПРИНОС ЗА ВНАСЯНЕ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО В ИЗТОЧНА ЕВРОПА НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР.

ОРГАНИЗИРАНИЯТ ПАЗАР

СЪВКУПНОСТТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ФОРМУЛИРАМ, НЕ СЪОТВЕТСТВАТ НИТО НА ЕДНА НАЛОЖИЛА СЕ НАУКА, НИТО НА ЕДНА ВНЕЗАПНО ПРОЯВЕНА ИСТИНА /ПРОБЛЯСЪК/. НО ВЯРВАМ, ЧЕ Е ДОШЪЛ МОМЕНТЪТ ЗА ПРЕЦИЗЕН И КОНКРЕТЕН ДЕБАТ. ВЯРВАМ СЪЩО, ЧЕ РЕАЛНОТО РАЗЛИЧИЕ НА СИТУАЦИИТЕ В ИЗТОЧНИТЕ СТРАНИ НЕ Е ТАКОВА, ЧЕ ЕДНА ОБЩА АРХИТЕКТУРА ДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СКИЦИРАНА ОТНОСНО ПАЗАРА.

КАКЪВ ПАЗАР? ПАЗАР ОРГАНИЗИРАН, Т.Е. ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, ПОДЧИНЕНО НА ПРАВИЛАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, И СОЦИАЛНО ПРОСТРАНСТВО, ПОСТАВЕНО ПОД ЗНАКА НА СОЛИДАРНОСТТА. ДА ИЗГОРИМ ДЪРЖАВАТА, СЛЕД КАТО ТОЛКОВА СМЕ Я ОБОЖАВАЛИ, ДА СЕ ПРЕМЯТАМЕ ОТ ДИРИЖИРАНАТА БЮРОКРАЦИЯ КЪМ ДИВИЯ ЛИБЕРАЛИЗЪМ БИ ДОВЕЛО ДО ПАДАНЕ ОТ ЕДНА КРАЙНОСТ В ДРУГА, ТОГАВА КОГАТО ЦЕЛИЯТ ЗАПАДЕН ОПИТ И В ЧАСТНОСТ ФРЕНСКИЯТ ОПИТ, ПОКАЗВАТ НУЖДАТА ОТ ОЧОВЕЧАВАНЕ НА ПАЗАРА КАТО МУ СЕ ДАДЕ НЕГОВОТО СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ И СЕ ПРИЗНАЕ АРБИТРАЖНАТА РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА.

 

ФАЗА I: УСВОЯВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ДЕЙСТВИЕТО

ТАЗИ ФАЗА ОБХВАЩА ЕДНО ГЛОБАЛНО ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ И ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ. ГЛОБАЛНОТО ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ Е ДА СЕ СКЛЮЧИ ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ПАКТ ЗА ПРЕХОДА. ТРЯБВА ДОБРЕ ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ ПРЕХОДЪТ ОТ ПЛАН КЪМ ПАЗАР ЩЕ СЪЗДАДЕ ИСТИНСКА КУЛТУРНА РЕВОЛЮЦИЯ. МЕНТАЛИТЕТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ, ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ ИДЕИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА УСПЕХ ИЛИ НЕУСПЕХ, ЗНАЧИ И ЗА РАЗЛИЧИЯТА, ЗА НЕЕДНАКВОСТТА И НЕРАВЕСТВОТО. ДОРИ ТАКА Е ИЗКЛЮЧЕНО ЕДНО УПРАВЛЕНИЕ ДА МОЖЕ ДА ВЪРВИ "ПОД ПЕЧАТ" ОТ ПЛАН КЪМ ПАЗАР /Т.Е. ЧРЕЗ АДМИНИСТРАТИВНО НАЛАГАНЕ/.

ТОВА Е ИЗКЛЮЧЕНО ИКОНОМИЧЕСКИ, АКО ПРЕДВИЖДАНИЯТА, ПОВЕДЕНИЯТА И ДЕЙСТВИЯТА СА ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ЦЕЛТА. ТОВА Е ИЗКЛЮЧЕНО СОЦИАЛНО, АКО СЕ ИСКА ГРАЖДАНИТЕ ДА РАЗБЕРАТ И ПРИЕМАТ ПОЯВАТА НА НОВИТЕ ФЕНОМЕНИ КАТО ИНФЛАЦИЯТА ИЛИ БЕЗРАБОТИЦАТА И НОВИТЕ ПРАВИЛА.

НЯКОИ СТРАНИ ЩЕ ИЗБЕРАТ ЗА ТАЗИ ФАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО, ДРУГИ ЩЕ ИГРАЯТ ИГРАТА НА ДЕМОКРАЦИЯ НА МНОЗИНСТВОТО И НА ОПОЗИЦИЯТА, НО ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ЕДИН ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ПАКТ, ЕДИН ИСТИНСКИ "ИСТОРИЧЕСКИ КОМПРОМИС" ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ОБЕДИНИ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИЛИ И СИНДИКАЛНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ ЗАДАЧИТЕ НА ПАЗАРА. ОПИТЪТ ВЪВ ФРАНЦИЯ НИ Е ПОКАЗАЛ, ЧЕ СЪГЛАСИЕТО ТАКОВА, КАКВОТО Е РЕАЛИЗИРАНО В КОМИСИЯТА ПО ПЛАНА И СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ, Е НАЙ-ДОБРИЯТ МОТОР /ДВИГАТЕЛ/ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСПЕХИ.

ТОВА ПРАВИ ВЪЗМОЖНО ВЗЕМАНЕТО НА ЧЕТИРИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ НА ТАЗИ ПЪРВА ФАЗА:

1. УСВОЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ПАЗАРНИ ЦЕНИ: ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМИНЕ ОТ СИСТЕМА НА ФИКСИРАНИ ЦЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ КЪМ СИСТЕМА ОТ ЦЕНИ, РЕЗУЛТАТ ОТ ТЪРСЕНЕТО НА КОНСУМАТОРИТЕ.

ТОВА ПРЕМИНАВАНЕ ИЗИСКВА, АКО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СВРЪХИНФЛАЦИЯТА, ДА СЕ ПОПИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА БЕЗ ПОКРИТИЕ, ОСОБЕНО В СССР И ПОЛША. ТЕ МОГАТ ДА ПРОИЗТИЧАТ ОТ НАТРУПАНИ СВЪРХНАЛИЧНИ СПЕСТЯВАНИЯ ПОРАДИ ОСКЪДИЦАТА В НАМИРАНЕТО НА ТОВА ЗА КАКВО ДА СЕ ИЗРАЗХОДВАТ. ПРОИЗХОДЪТ ИМ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ В ПОТОЦИТЕ ОТ ИЗЛИШНИ РАЗХОДИ НА ДЪРЖАВАТА В СЛУЧАЯ НА ЗНАЧИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ ДЕФИЦИТИ /13 % ЗА ПНР И СССР/. РЕШЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ НАМЕРЯ БЪРЗО БИЛО ЧРЕЗ ДЪРЖАВЕН ЗАЕМ ПРИ ФАВОРИЗИРАЩИ УСЛОВИЯ, БИЛО ЧРЕЗ МАСОВ ВРЕМЕНЕН ВНОС НА СТОКИ ЗА ЕКИПИРОВКА, ТЪРСЕНА ОТ КОНСУМАТОРИТЕ, БИЛО ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЖИЛИЩАТА ИЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРЕНИ, БИЛО ЧРЕЗ УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В КАПИТАЛА НА ТЯХНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.

КОНТРОЛ НА ЗАПЛАТИТЕ

ТОВА ПРЕХВЪРЛЯНЕ КЪМ ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ МОЖЕ ДА СТАНЕ ВЪЗМОЖНО И БЪРЗО ЗА МНОЖЕСТВО ВСЕКИДНЕВНИ ПРОДУКТИ, БЕЗ, РАЗБИРА СЕ, ТОВА ДА ЗАСЕГНЕ СЪОТВЕТНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ: ЗА ИЗХРАНВАНЕТО, ЗА ОТОПЛЕНИЕТО, ЗА НАЕМИТЕ. ТЕЗИ ЦЕНИ ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ АДМИНИСТРИРАНИ, ДОКАТО ТЯХНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ СЕ ПРИБЛИЖАТ БИЛО ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, БИЛО, АКО Е ВЪЗМОЖНО, ЧРЕЗ ПРИБЯГВАНЕ ДО ВНОС. ТОВА ПРЕМИНАВАНЕ ИЗИСКВА ВИНАГИ ПО ПРИЧИНА ОТ РИСКА ОТ ИНФЛАЦИЯ ДЪРЖАВАТА ДА ДЪРЖИ ПОД КОНТРОЛ ЗАПЛАТИТЕ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ.

НЕОБХОДИМО Е НАКРАЯ ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА БЪРЗО АПАРАТЪТ НА СТАТИСТИКАТА КАТО БАЗА ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ИСТИНСКАТА СИТУАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА.

2. ПРАВОТО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ: АКО ИЗГЛЕЖДА ИЗКЛЮЧЕНО ДА СЕ ТРАНСФОРМИРА БРУТАЛНО ЕДНА ДЪРЖАВНА ИКОНОМИКА В ЧАСТНА, ТО В ЗАМЯНА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОЗВОЛИ НЕЗАБАВНО ПОЯВАТА НА ЧАСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ. ТОВА ПРАВО НА СЪЗДАВАНЕ ИМА ДВОЙНО ЗНАЧЕНИЕ: НА НАЦИОНАЛНО НИВО ТО ЩЕ ОКУРАЖИ СЪЗДАВАНЕТО НА МАЛКОТО ЧАСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО, НА ТЪРГОВИЯТА, НА ЗАНАЯТИТЕ, НА ОБСЛУЖВАНЕТО, НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ; НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНО НИВО ТО ЩЕ ОКУРАЖИ СЪЗДАВАНЕТО НА ФИЛИАЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРУПИРОВКИ. ТОВА ОКУРАЖАВАНЕ ВКЛЮЧВА СВОБОДНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ НА КАПИТАЛИТЕ ЗА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ, А МОЖЕ БИ ЕДИН СТАТУТ НА "СВОБОДНИ ЗОНИ", ЗА ДА ПРЕМАХНАТ СТРАХОВЕТЕ ЗА ИЗОЛИРАНЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР.

3. СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАР НА ПАРИТЕ: ОТНАСЯ СЕ НАЙ-МАЛКО ДО СЪЗДАВАНЕ НА БАНКИ, НА БОРСА, НА ФИНАНСОВ ПАЗАР, ЗА ДА СЕ ПОСТАВЯ В ДЕЙСТВИЕ БЪРЗО НАСРЕЩНИТЕ ТОЧКИ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА КАПИТАЛИ И ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛИХВИТЕ ЗА СЪОТВЕТНОТО УРАВНОВЕСЯВАНЕ.

СПЕШНОСТТА НА ТАКЪВ ПАЗАР ВКЛЮЧВА БЪРЗОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОБХВАТИ /СПЕСТОВНИ КАСИ И ДР./, БЕЗ ДА СЕ ЧАКА СТРУКТУРИРАНЕТО НА НОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДА СТАНАТ ОБЕКТ НА ТЪРГОВИЯ ЧРЕЗ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ТАКА ПОЯВИЛИТЕ СЕ КРЕДИТИ.

4. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА РАЗМЕНИТЕ: НАЙ-СПЕШНИЯТ ПРОБЛЕМ Е ТОЗИ НА КОМЕКОМ. НЕВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ СЪЗДАДЕ ВЪТРЕШНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СЪС ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ НА СНАБДЯВАНЕТО НА ИЗТОЧНИТЕ СТРАНИ ВЪРХУ "БАЛАНС В РУБЛИ" И ОБМЕНИ ПО ОБЕМ. ТРЯБВА НА ПЪРВО МЯСТО ДА СЕ "МОНЕТИЗИРА" РУБЛОВАТА ЗОНА, КОЕТО ИЗИСКВА РАВНОПРАВНОТО ТЪРГУВАНЕ НА СЕГАШНИТЕ ПАРТНЬОРИ.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ПО-АМБИЦИОЗНОТО ЗАВЛАДЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР ЧРЕЗ ВЪНШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОЛАРА?

ЧЕСТО СЕ КАЗВА, ЧЕ КОНВЕРТИРУЕМОСТТА НА ЕДНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРИ, ПРЕДИ ДА СЕ СЛОЖИ В РЕД НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ ОПИТ ПОКАЗВА, ЧЕ ТОВА Е ПОГРЕШНО И АЗ ВЯРВАМ ПОВЕЧЕ В ОБРАТНОТО, ЧЕ РЕШЕНИЕТО ЗА КОНВЕРТИРУЕМОСТ ЩЕ УЛЕСНИ СЛАГАНЕТО В РЕД НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.

РЕШЕНИЕТО ЗА КОНВЕРТИРУЕМОСТТА Е ТИПИЧНО ЗА ТЕЗИ "СКОКОВЕ" В НЕИЗВЕСТНОТО, КАКТО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАР: НЕ САМО ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ БРУТАЛНО С ЕДИН УДАР, НО НАЙ-ВЕЧЕ ДА [...] НЕОБРАТИМО И НАЛОЖЕНО ЗА ВСИЧКО, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ ОТПРИЩИ ЕДНА МАСОВА СПЕКУЛАЦИЯ ОТ СТРАХ ЗА ОТКАЗ ОТ РАЦИОНАЛНОТО.


ФАЗА 2: УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕБАЛАНСИТЕ

РЕШЕНИЯТА НА ФАЗА 1 ЩЕ ПРЕДИЗВИКАТ СЕРИЯ ОТ ДЕБАЛАНСИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ /РАЗПОЗНАВАНЕ/ И ЗА ТРЕТИРАНЕ:

1. СОЦИАЛНА ПРОТЕКЦИЯ: ДОКАТО ХАОСЪТ НА МНОГО ПАЗАРНИ ЦЕНИ И КОНТРОЛЪТ НА ЗАПЛАТИТЕ ЩЕ ОБЕДИНЯТ НЯКОИ, БЕЗРАБОТИЦАТА СЪС СПАДАНЕТО НА БЕЗПОЛЕЗНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ИЛИ НЕРЕНТАБИЛНИТЕ ЩЕ ИЗВЕДЕ НЯКОИ ДРУГИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.

ВПРОЧЕМ ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПОСТАВИ НЕОБХОДИМИЯТ ЗАЩИТЕН ПАРАВАН И ПО-СПЕЦИАЛНО:

- СИСТЕМА ОТ МИНИМАЛЕН ДОХОД ИЛИ ПОМОЩ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА;
- СИСТЕМА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА ЧРЕЗ СЛУЖБА ЗА ОБУЧЕНИЕ /ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ/ И НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕОРИЕНТИРАНЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ.

СИМЕТРИЧНО ЩЕ СЕ ПОЯВИ НОВА КЛАСА НА БОГАТИ, ОТ КОИТО ЩЕ БЪДЕ СПРАВЕДЛИВО ДА СЕ ИСКА КОНТРИБУЦИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ СОЛИДАРИТЕТ: ЕДНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА С ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА И ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО, КОЯТО СЛЕДВА ПРОГРЕСИВНО ДА СЕ ВЪВЕДЕ.

2. РЕКОНВЕРСИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ: ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПАЗАРНИ ЦЕНИ И МЕЖДУНАРОДНАТА ОТВОРЕНОСТ ЩЕ РАЗВИЯТ НЕЗАБАВНО НЯКОИ ДЕЙНОСТИ, А ДРУГИ ЩЕ ПОСТАВЯТ В ЗАТРУДНЕНИЕ. ТОВА ЩЕ ЗАСТАВИ ДЪРЖАВАТА ДА СЪЗДАДЕ ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА БЕЗПОЛЕЗНИТЕ, ПОЛЕЗНИТЕ, НО ЛОШО УПРАВЛЯВАНИ, НЕКОНКУРЕНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

В ТАЗИ ФАЗА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕБАЛАНСИТЕ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ОПАСНО ДА СЕ ИЗИСКВА ПРЕКАЛЕНО ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОЕТО ЩЕ НАЛОЖИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДВОЙНА СИСТЕМА: СИСТЕМА ЗА РЕКОНВЕРСИРАНЕ, КОЯТО ЩЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ ЗАМЕСТЯТ БЕЗПОЛЕЗНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ С ПОМОЩТА /ВРЕМЕННА/ ОТ ДЪРЖАВАТА И ПО-КОНКРЕТНО ПОД ФОРМАТА НА СОЦИАЛЕН ПЛАН, И СИСТЕМА ОТ ВРЕМЕННИ МИТНИЧЕСКИ ТАРИФИ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СИЛНО БРУТАЛНАТА КОНФРОНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ АКТИВИ /ДЕЙНОСТИ/ С ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СВЕТОВНО НОВО. ТЕЗИ ТАРИФИ ТРЯБВА ДА СА ФИКСИРАНИ НА НИВО, КОЕТО ДА ПОРАЖДА СЪПЕРНИЧЕСТВО, БЕЗ ДА ПРЕДИЗВИКА ОБЕЗКУРАЖАВАНЕ.

3. СЪХРАНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИТЕ БАЛАНСИ: БЮДЖЕТЪТ, ПАРИТЕ, ВАЛУТНИТЕ РЕЗЕРВИ ЩЕ ПОЧУВСТВАТ ТРУСОВЕТЕ В ШИРОТА, НЕПОЗНАТА ДОСЕГА И ОСВЕН ТОВА НЕПРЕДВИДИМА. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СИ ОСИГУРИ ВРЕМЕ, ЗА ДА ИЗМЕРИ ДЕБАЛАНСИТЕ, ДА ПРЕСМЕТНЕ ПАРАМЕТРИТЕ ЗА МАНЕВРИРАНЕ И ДА ГЛЕДА КАК ФУНКЦИОНИРАТ НЕЙНИТЕ ЛОСТОВЕ НА ДЕЙСТВИЕ. ТЕЗИ ТРУСОВЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДРАМАТИЗИРАТ, КОЛКОТО И БРУТАЛНИ ДА СА ТЕ, ЗАЩОТО МНОГО СА СТРАНИТЕ, КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА ГИ ПРЕМИНАТ И СА МНОГО СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ, КОГАТО СЕ ОТНАСЯ ЗА МОМЕНТНИ ДЕБАЛАНСИ.

ДА НЕ СЕ РАЗПРОДАВА ЕВТИНО /ОКАЗИННО/ НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО.


ФАЗА 3: УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ НА СТРУКТУРАТА

1. СВОБОДАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: БИ БИЛО ИЛЮЗИЯ В ПРЕДШЕСТВАЩИТЕ ФАЗИ ДА СЕ ВЯРВА, ЧЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО БИ МОГЛО ДА СЕ ОРИЕНТИРА СВОБОДНО НА ПАЗАРА И ДАЖЕ БИ БИЛО ДРАМАТИЧНО ДА ГО НАПРАВИШ НАПЪЛНО ОТГОВОРНО ЗА СВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ВЪВ ФАЗА 3 СЕ КАСАЕ ТО ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНО В КОНКУРЕНТНА СРЕДА, ЗА ДА МУ СЕ ВЪЗСТАНОВИ СВОБОДАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ, НА КРЕДИТА, ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ: ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ, НА КОЕТО ДЪРЖАВАТА ЖЕЛАЕ УСПЕХИ НО КОЕТО ДЪРЖАВАТА ПРИЕМА И КАТО ФАЛИРАЛО, БЕЗ ДА ГО СПАСЯВА. ДОКАТО ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗНАЕ, ЧЕ ДЪРЖАВАТА ЩЕ МУ ПОПРЕЧИ ДА ФАЛИРА, НЕ МОЖЕ ДА ИМА ИСТИНСКО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ.

СВОБОДАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НЯМА СМИСЪЛ, АКО НЕ СЕ СВЪРЖЕ С ЕДНА ИСТИНСКА КОНКУРЕНЦИЯ НА НИВОТО НА НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, КАКТО И НА НЕГОВИТЕ КЛИЕНТИ. ТОВА Е ТЪРГОВИЯТА, КОЯТО ЩЕ ДАДЕ НА СИСТЕМАТА ЖИЗНЕНОСТ В РАМКИТЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПАЗАРНАТА ДЕЙНОСТ. КАКТО НАПОМНЯ Н. ПЕТРИКОВ /Н. ПЕТРИКОВ "ИКОНОМИКАТА И ДЪРЖАВАТА" СП. "ОГОНЬОК" ОТ 10 МАРТ 1989 Г./, "ТЪРГОВИЯТА БЕЗ ПАЗАРА Е ЕДНА АБСУРДНОСТ".

2. ПРИВАТИЗАЦИИТЕ: ДЪРЖАВАТА НЯМА НУЖДА ДА ПРИТЕЖАВА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ТЕНДЖЕРКИ ИЛИ КЪСИ ЧОРАПКИ. В ЗАМЯНА БИ БИЛО РАЗУМНО ДА СЕ ВНУШИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ ДВА ПЪТИ ПРЕДИ ДА СЕ ПРИВАТИЗИРАТ /И ОСОБЕНО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КАПИТАЛИ/ АВИОКОМПАНИИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЕРВИЗИ, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. НЯМА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ СМЕСЕНА ИКОНОМИКА.

ВПРОЧЕМ ЩЕ ПРИЗНАЕМ, ЧЕ Е ПРАКТИЧНО ДА СЕ АНАЛИЗИРА ТОВА, КОЕТО МОЖЕ БЕЗ СЪЖАЛЕНИЕ ДА ПРЕМИНЕ В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ - НАЦИОНАЛНА ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННА, - И ДА СЕ ВКАРАТ В ДЕЙСТВИЕ ДОБРЕ ИЗУЧЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ЗА ДА НЕ СЕ РАЗПРОДАВА НА БЕЗЦЕНИЦА НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО.

ЩЕ СЕ СЪГЛАСИМ СЪЩО ТАКА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА ПРЕМИНАВА С ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ТЯ ЗАПАЗВА КАТО СОБСТВЕНОСТ, ПРЕЗ ДОГОВОРИ ПО ПЛАНА ДЪРЖАВА-ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЕТО ЩЕ ИМ ПОЗВОЛИ ДА СА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ НА ПАЗАРА В РАМКИТЕ НА ПРАВИЛАТА НА ДЕЙСТВИЕ, ДЕФИНИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА.

3. ФИНАНСОВИЯТ ПАЗАР: ОТРИЧАЙКИ ИЗЦЯЛО РОЛЯТА НА ЗАКОНА ЗА СТОЙНОСТТА, ПЛАНОВАТА ИКОНОМИКА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ПОЧТИ ТОТАЛНОТО ОТСЪСТВИЕ НА ФИНАНСОВАТА СФЕРА: БАНКОВА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, ФИНАНСОВ ПАЗАР, БОРСА. ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА ИМА НУЖДА ОТ ТАКИВА СТРУКТУРИ, КОИТО ПОСТЕПЕННО ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ.

4. МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: КОГАТО ЕДНА СТРАНА ИЗЛИЗА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР, ТЯ ПОПАДА НА ПРАВИЛА, ДОБРЕ ПОЗНАТИ ОЩЕ ОТ РИКАРДО, НА СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА. ОСВЕН ПРЕХОДНИТЕ ПРОТЕКЦИИ, ТРЯБВА ВПРОЧЕМ ДА СЕ АНАЛИЗИРАТ НЕЙНИТЕ СТРУКТУРНИ ПРЕВРАТНОСТИ.
ОСВЕН ЕДИН НАИВЕН ЛИБЕРАЛ, ВСЕКИ ЗНАЕ, ЧЕ В ЯПОНИЯ, САЩ, В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ДЪРЖАВАТА СЕ НАМЕСВА СИЛНО ИМЕНHO ЧРЕЗ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ, ЗА ДА ВЛИЯЕ ВЪРХУ ТЕЗИ СЪЩЕСТВЕНИИ МЕХАНИЗМИ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА.

НОВА ФОРМА НА КООПЕРИРАНЕ

АКО ТОВА Е ВЪЗМОЖНАТА СХЕМА ЗА НЕКОЛКОГОДИШЕН ПРЕХОД ОТ ПЛАН КЪМ ПАЗАР, ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИТА ДАЛИ РАЖДАЩИТЕ СЕ ДЕМОКРАЦИИ БИХА МОГЛИ ДА СЕ ПОВДИГНАТ /ДА ОЦЕЛЕЯТ/ ОТ ТАКОВА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО. САМИ ВЕРОЯТНО НЕ. НО С ПОМОЩТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА СИГУРНО ДА.

НЯКОИ СПОМЕНАХА ЗА НОВ ПЛАН МАРШАЛ. НАИСТИНА "ПЛАНЪТ МАРШАЛ" УСПЯ ПЕРФЕКТНО ДА ПУСНЕ, ОТНОВО ДА ЗАДЕЙСТВА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА СЛЕД ВОЙНАТА, НАЛИВАЙКИ ГОРИВО В НЕЙНИЯ ДВИГАТЕЛ. НО В СЛУЧАЯ С ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е В ПОСТАВЯНЕТО НА ГОРИВО, А В ПОСТАВЯНЕТО НА МОТОР. ДРУГИ ПРИЗОВАВАТ ЗА ПЛАН НА МВФ /МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД/, КАТО ИМАТ ПРЕДВИД ТОВА, КОЕТО МВФ ОПИТА ДА НАПРАВИ НАЙ-ВЕЧЕ В ЮЖНА АМЕРИКА. ДОКОЛКО ТАКИВА ПЛАНОВЕ СА НЕОБХОДИМИ, ТОВА ДОБРЕ СЕ ВИЖДА В ПОЛША - ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ ИКОНОМИКАТА НА ЕДНА СТРАНА, ТЕ НЯМАТ ЗА ЦЕЛ СМЯНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

НАИСТИНА ВИЖДА СЕ ДОБРЕ, ЧЕ ПРЕХОДЪТ ПЛАН-ПАЗАР НА ИЗТОК Е НОВ ПРОБЛЕМ, ЗА КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗОБРЕТИ НОВА ФОРМА НА КООПЕРИРАНЕ: СТРУКТУРНО КООПЕРИРАНЕ.

ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ВДЪХНОВИ ОТ ИНТУИЦИЯТА НА ЖАН МОНЕ ПРЕЗ 1945 Г., КОЙТО БЕШЕ РАЗБРАЛ ЗА ЗАПАДНА ЕВРОПА ДО КАКВА СТЕПЕН Е ВАЖНО ДА СЕ НАТРУПВАТ ЕДНОВРЕМЕННО ИКОНОМИЧЕСКАТА УНИФИКАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОТО КООПЕРИРАНЕ.

В ТАЗИ КОНЦЕПЦИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТИТЕ СТАНА ОЧЕВИДНО. В ИЗТОЧНИТЕ СТРАНИ ДА СЕ НАПРАВИ ИЗБОР КЪМ ПОЛИТИКАТА НА ДЕМОКРАЦИЯ, НА СВОБОДНИТЕ ИЗБОРИ И ЗАИМСТВАНЕТО НА ПЪТЯ КЪМ ПАЗАРН ИКОНОМИКА. ЗА ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ ДА ИМ ПОЗВОЛЯТ ИЗМИНАВАНЕТО НА ТОЗИ ПЪТ ДОКРАЙ.

ЩОМ Е ТАКА, ВОДЕЩАТА ИДЕЯ НА ТОЗИ ВТОРИ ПЛАН МОНЕ ИЗПЪКВА С ЦЯЛАТА СИ ЯСНОТА: ЗАПАДНА ЕВРОПА ДА ПОМАГА НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА ДА ПЛАТИ СТОЙНОСТТА НА ПРЕХОДА ОТ ПЛАН КЪМ ПАЗАР.

ТАЗИ СТОЙНОСТ Е МНОГООБРАЗНА И НОСИ ПРИНЦИПНО СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ: ПОМОЩ В ИЗХРАНВАНЕТО, ЗА ДА СЕ РЕЗОРБИРА /ПОПИЕ/ НЕМОТИЯТА, ПОМОЩ В ОБУЧЕНИЕТО, ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ УПРАВЛЕНИЕТО, ТЪРГОВСКА ПОМОЩ, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ОТВОРЕНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ ЗА СТОКИТЕ, ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВНОС НА КАПИТАЛИ.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ИНИЦИАТИВИ НА ЖАК ДЕЛОР В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ИГРАЕ АКТИВНА РОЛЯ. ДВЕ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, СЪЗДАДЕНИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ФРЕНСКОТО ПРЕЗИДЕНТСТВО, ЩЕ ДАДАТ СЪЩО СВОЯ ПРИНОС:    ЕВРОПЕЙСКАТА    БАНКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ.

ДРУГИТЕ СТОЙНОСТИ ТУК ТРЯБВА ДА СЕ ДАДАТ ГЛОБАЛНО, НАПРИМЕР КУЛТУРНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ, ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПЪЛНО ВИЖДАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО НА ТОЗИ ПРОЦЕС НА КООПЕРИРАНЕ /СЪТРУДНИЧЕСТВО/.

НО ТОВА СИ СТРУВА РАЗНОСКИТЕ: КОЛКО ТЕЖИ СТОЙНОСТТА В СРАВНЕНИЕ С РИСКА? МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА СИ ПРЕДСТАВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ДОПУСНЕ ЕДИН ИКОНОМИЧЕСКИ НЕУСПЕХ ДА КОМПРОМЕТИРА ШАНСОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОПУСНЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ВЪЗМОЖНОСТ, СЛЕД КАТО ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗАЛИЧИ ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ ОТ 1914 И 1940 Г., ДА СЕ ВИДИ ЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ, ИЗТРИЛА ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ, РАЗДИРАЩИ КОНТИНЕНТА ОТ 1917 Г.

ИСТОРИЯТА ЧУКА НА НАШАТА ВРАТА. ДА НЕ Я ОСТАВИМ ДА СИ ЗАМИНЕ С ПРАЗНИ РЪЦЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 9 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИ КОДЕКС" /ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ EKCПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


Й. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 82, КОЙТО ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА "РЕГУЛИРА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ" В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ КОМБИНАЦИЯ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, СУБСИДИИ, ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ВАЛУТНИ НОРМАТИВИ, ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ;

К. ОТМЯНА НА ЧЛЕНОВЕ 83, 84, 85 И 86, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ЕДИН-ЕДИНСТВЕН ЧЛЕН, ПОСТАНОВЯВАЩ ЧЕ: "ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА СЕ НАМЕСВА ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ЗА ЗАЕМИТЕ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИ ИНФЛАЦИЯТА; ТЯ МОЖЕ ДА ПРОДАВА И КУПУВА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИ РЕЗКИ ПРОМЕНИ В СТОЙНОСТТА НА ЛЕВА. ДЪРЖАВАТА ЩЕ ИЗПОЛЗВА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ЕДИНСТВЕНО ЗА ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ. ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ПАЗАРА. ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА СЕ НАМЕСВА В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ";

Л. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 88/1/ ЧРЕЗ ПРЕМАХВАНЕ НА ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ, КОЕТО ГЛАСИ "МИНИМАЛНИЯТ НОРМАТИВ ЗА ОТЧИСЛЯВАНЕ /ОТ ПЕЧАЛБИТЕ/ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ";

М. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 89/2/, КОЙТО ЗАДЪЛЖАВА ФИРМИТЕ ДА ПРОДАВАТ ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ СИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА ДЪРЖАВАТА ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ;

Н. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 90/1/, КОЙТО УПЪЛНОМОЩАВА ДЪРЖАВАТА ДА ПРЕДЛАГА ПРЕМИИ И СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА;

О. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 91, КОЙТО УПЪЛНОМОЩАВА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ОПРЕДЕЛЯ ПРАВИЛАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, КАТЕГОРИЗИРАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ДАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ;

П. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 96, КОЙТО УПЪЛНОМОЩАВА ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ ДА УЧАСТВАТ В АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ И ДА ИЗДАВАТ ОБЛИГАЦИИ;

Р. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 119/3/, КОЙТО ОПРЕДЕЛЯ, ЧЕ СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ НА ЦЕНИ, ФИКСИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ;

С. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 119/4/, КОЙТО ДАВА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА СЕ НАМЕСВА В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ, Т.Е. "НЯКОИ СУРОВИНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ";

Т. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 121/8/, КОЙТО УПЪЛНОМОЩАВА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА НАЛАГА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, РАБОТЕЩИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗВЪН ТЕЗИ, ДОГОВОРЕНИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ;


6. В СЪГЛАСИЕ С ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ПОПРАВКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА УКАЗ 56 ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕНЯТ ИЛИ ПРОМЕНЯТ СЛЕДНИТЕ ПОСТАНОВКИ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56:

A. ЧЛЕН 6/2/; ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ГОРНАТА ГРАНИЦА, НАЛОЖЕНА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФИРМАТА;

Б. ЧЛЕН 11/5/: ДА СЕ ОТМЕНИ ПОСТАНОВКАТА, КОЯТО БИ ПОДЧИНИЛА РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА "ИНИЦИАТИВАТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, ОТДЕЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ, С ОГЛЕД СЪЧЕТАВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА***, ФИРМАТА И ОБЩЕСТВОТО";

B. ЧЛЕН 12: ДА СЕ ПРЕМАХНАТ В /1/ И /3/ СПОМЕНАВАНИЯТА НА "ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ" КАТО НЕОПРАВДАНО ВМЕШАТЕЛСТВО В ПРЕРОГАТИВИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО;

Г. ЧЛЕН 14/1/: ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ИЗИСКВАНЕТО ВСЯКА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА СДЕЛКА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ОТ СКЛЮЧВАЩАТА Я ФИРМА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ;

Д. ЧЛЕН 14/3/: ДА СЕ ОТМЕНИ ИЗИСКВАНЕТО ВЪШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ СДЕЛКИ ПО ЧЛЕН 19 НА УКАЗ 56 ДА ПОЛУЧАВАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ, А ТЕЗИ ПО ЧЛЕН 18 - РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ;

Е. ЧЛЕН 14/4/: ДА СЕ ОТМЕНИ ИЗИСКВАНЕТО ФИРМИТЕ ДА РЕГИСТРИРАТ УЧАСТИЕТО СИ В ЗАДГРАНИЧНИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ СИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖБИНА ПРИ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ;

Ж. ЧЛЕН 50/1/: ДА СЕ ПРЕМАХНЕ СПОМЕНАВАНЕТО НА "СПЕКУЛАТИВНА ДЕЙНОСТ" КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИРМА ПО СЪДЕБЕН РЕД;

3. ЧЛЕН 50/4/: ДА СЕ ОТМЕНИ ТАЗИ ПОСТАНОВКА, КОЯТО ОПРЕДЕЛЯ "СПЕКУЛАТИВНАТА ДЕЙНОСТ" КАТО "НЕЗАКОННА ПЕЧАЛБА" ЧРЕЗ ПРЕПРОДАЖБА НА ДЕФИЦИТНИ СТОКИ ИЛИ ЗАПАСЯВАНЕ С ДЕФИЦИТНИ СТОКИ;

И. ЧЛЕН 53: ДА СЕ ОТМЕНИ ТАЗИ ПОСТАНОВКА, КОЯТО НАРЕЖДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО СЪВМЕСТНО С ДРУГИ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА ДА ИЗГОТВИ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН И ДА ОПРЕДЕЛИ УЧАСТИЕТО НА ФИРМИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ;

К. ЧЛЕН 57: ДА СЕ ОТМЕНИ ТАЗИ ПОСТАНОВКА, ОПРЕДЕЛЯЩА КРИТЕРИИТЕ, КОИТО ФИРМИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА СВОИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ;

Л. ЧЛЕН 58: ДА СЕ ОТМЕНИ ТАЗИ ПОСТАНОВКА, КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА
ОПРЕДЕЛИ КАК ДА СЕ ФОРМИРАТ, РЕГИСТРИРАТ И ПРИЛАГАТ ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ "С ОСОБЕНО ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КАКТО И ЦЕНИТЕ НА НЯКОИ СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И В ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ";

М. ЧЛЕН 59: ДА СЕ ОТМЕНИ ТОЗИ ЧЛЕН, КОЙТО УРЕЖДА КАК ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЦЕНИТЕ НА ВНОСНИТЕ СТОКИ;

Н. ЧЛЕН 60: ДА СЕ ОТМЕНИ ТОЗИ ЧЛЕН, КОЙТО ЗАДЪЛЖАВА ФИРМИТЕ ДА ДЕПОЗИРАТ ЦЕНОРАЗПИСИ В ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ПО ЦЕНИТЕ;

О. ЧЛЕНОВЕ 61, 62, 63 И 64: ДА СЕ ОТМЕНЯТ ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО ЗАДАВАТ ФОРМУЛИРОВКИ ЗА ЦЕНИТЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ, КУЛИНАРНИТЕ И БАКАЛСКИТЕ СТОКИ, ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ, ЗА ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО НА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ, ЗА ЦЕНИТЕ НА ПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ЗА ЦЕНИТЕ НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ;

П. ЧЛЕН 64: ДА СЕ ОТМЕНИ ТОЗИ ЧЛЕН, КОЙТО НАРЕЖДА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ДА УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРАВИЛНОТО ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ;

Р. ЧЛЕН 78/3/: ДА СЕ ОТМЕНИ;

С. ЧЛЕН 82/1/: ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ФРАЗАТА "СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН";

Т. ЧЛЕН    82/2/: ДА СЕ ОТМЕНИ;   

У. ЧЛЕН    82/3/: ДА СЕ ОТМЕНИ;

Ф. ЧЛЕН    86/2/: ДА СЕ ОТМЕНИ;

X. ЧЛЕН    90/2/: ДА СЕ ОТМЕНИ;

Ц. ЧЛЕН    92/3/: ДА СЕ ОТМЕНИ;

Ч. ЧЛЕН    100/1/ И /2/: ДА СЕ ОТМЕНЯТ;

Ш. ЧЛЕН    101/2/ И /3/: ДА СЕ ОТМЕНЯТ;

Щ. РАЗДЕЛ II, ЧЛЕНОВЕ ОТ 119 ДО 127: ДА СЕ ОТМЕНЯТ;

Ю. ЧЛЕН    139/2/: ДА СЕ ОТМЕНИ;

Я. ЧЛЕН    154: ДА СЕ ОТМЕНИ.

 

7. ПРЕПОРЪЧВА СЕ НА СЛЕДНИТЕ РАЗДЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН ОТ 1896 Г. ДА ПОЛУЧАТ ЗАКОННА СИЛА:

В КНИГА I:
ГЛАВА X, РАЗДЕЛ II: ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ПО МЕНИТЕЛНИЦА;
- ГЛАВА Х, РАЗДЕЛ II: ЗА ФОРМАТА НА МЕНИТЕЛНИЦАТА;
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ III: ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА СЪСТАВИТЕЛЯ /ИЗДАТЕЛЯ/;    - ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ IV: ЗА ДЖИРОТО;
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ V: ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦАТА ЗА ПРИЕМАНЕ;    
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ VI: ЗА ПРИЕМАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦАТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ VII: ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА;    
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ VIII: ЗА ПАДЕЖА И ИЗПЛАЩАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦАТА;   

- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ IX: ЗА ПОСТЪПКИТЕ ПРИ НЕЗАПЛАЩАНЕ;
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ X: ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯТА /ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО/;    
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ XI: ЗА ГАРАНЦИЯТА;
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ XII: ЗА ДУБЛИКАТИ НА МЕНИТЕЛНИЦИ;
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ XIII: ЗА ИЗГУБЕНИ МЕНИТЕЛНИЦИ;
- ГЛАВА  X, РАЗДЕЛ XIV: ЗА ПОДПРАВЕНИТЕ ПОДПИСИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕНИТЕЛНИЦИТЕ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XV: ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЦАТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XVI: ЗА ПРАВАТА НА КРЕДИТОРА ПО МЕНИТЕЛНИЦАТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XVII: ЗА ПРОТЕСТА;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XVIII: ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЗАКОНИ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XIX: ЗА ВРЕМЕТО И МЯСТОТО НА ПРЕДЯВЯВАНЕ И ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С МЕНИТЕЛНИЦИТЕ;
- ГЛАВА X, РАЗДЕЛ XX: ЗА НЕПЕРФЕКТНИТЕ ПОДПИСИ;
- ГЛАВА XI: ЗАЕМНИ РАЗПИСКИ;
- ГЛАВА XII: ЗА ЧЕКОВЕТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" СЪОБЩАВА,
че от 13 май 1991 г. (понеделник) Българска телеграфна агенция отваря вратите си за всички, които желаят да организират пресконференции на нейна територия.
Залата, която се предоставя, е с повече от 150 места, а наемът - 300 лева на час. Предварителните съобщения за насрочени пресконференции ще бъдат разгласявани безплатно сред многобройните абонати на БТА, както и сред всички чуждестранни кореспонденти, акредитирани в София.
По желание на клиентите се предлагат и допълнителни услуги: водещ на пресконференцията, стенографски запис, консекутивен превод, заснемане, изработване на пресматериали с модерна издателска система, фотокопиране, видеопрожекция на голям екран, организиране на коктейли.
За контакти: София 1124, бул. "Ленин" 49 тел. 87-47-46 и 73-37-232 Политическите партии и обществено-политическите организации могат да се обръщат за допълнителна информация към Пресслужба "Куриер" на познатите телефони 73-37-306, 73-37-342 и чрез 84-61 (вътрешни 306 или 342).


        РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:13:58    09-05-1991