28 октомври 1991

София, 28 октомври 1991 година

Брой 211 (486)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

 София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА. Документът е адресиран до президента на Републиката Желю Желев и до министър-председателя Димитър Попов.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Десетки са посланията, които сме отправяли към вас. Те винаги са били продиктувани от желанието да привличаме вниманието ви върху опасността от насилие, във всичките му форми на проявление. Никога досега не показахте, че сте ги получили. Днес отново се обръщаме към Вас!

На 13 октомври 1991 г. народът ни определи полюсите на политическата си привързаност. Останаха без шанс за участие в парламента личности, които ние дълбоко уважаваме, заради патриотизма и лоялността им към България и каузата на демокрацията. Въпреки това десетките хиляди жени и майки от движението, принадлежащи към различни партии, приемат резултатите от изборите с доверие и надежда.

Доверие в разума и конструктивността на представените в парламента политически сили. Надежда, че в името на святото ни Отечество ще бъдат запазени гражданският мир и конституционният ред.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Събитията след изборите обаче ни подсказват, че конфронтацията в политическия живот непрекъснато се подхранва. Засилват се терористичните акции, нарастват националистическите настроения, увеличава се опасността от задълбочаване на етническите противоречия.

Радиото и Българската телевизия в отделни предавания прокарват фактически нихилизъм към интересите на нацията. В обществото се създават благоприятни условия за развихряне на моралната разпуснатост, престъпността и спекулата. Хаотично и неконтролируемо се разраства безработицата, губи се възможност за реална социална подкрепа и осигуровка. Трудовите хоpa на България все повече се превръщат в люшкаща се в шоково състояние маса.

Ние, жените и майките, обединени от хуманните цели и борбата против насилието, сме дълбоко обезпокоени от разширяването на тези съзнателно направлявани процеси. Защото те водят до разединение на народа, до все по-груби прояви на асимилационни апетити към България, до задълбочаване на социалнополитическата и икономическата криза. Това неминуемо  ще сведе гаранциите на гражданския мир до ръба на опасния минимум, след който идва неминуема катастрофа.

Посъветвайте се със съвестта си, господа!
Като жени и майки, които създават бъдещето на България, Ви предупреждаваме, че времето, отредено ни за защита на националните интереси на Родината, изтича бързо.

Ще подкрепим всички ваши действия, насочени против националния нихилизъм, за укрепяване на националното единство и за защита суверенитета на Република България. Но няма да ce поколебаем да изразим гражданската си позиция, ако бъдещето на нашите деца и внуци се застраши от загуба на териториалната ни цялост, от братоубийствени сблъсъци, от социална и икономическа разруха под давлението и грубото вмешателство и диктат на външни и вътрешни сили.

Призоваваме мъжеството ви, вашата отговорност пред народа, вашия патриотизъм и лоялност за зашита на националните ни идеали - опазване на българската нация. Нека Отечеството бъде единственият свят олтар, пред който да застанем с делата си.

София, 18 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", НАПРАВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОРУМА ЧЛ.КОР. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ, ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 година дадоха отговор на много въпроси, отнасящи се до същността на прехода на България от тоталитаризъм към демокрация.

Пределно ясно стана, че българинът отхвърля социалнополитическата комунистическа система. Няма съмнение, че мнозинството българи са за модерно демократично развитие на страната. Тези две основни тенденции огледално са отразени в изборните резултати.

Остава обаче въпросът, защо при това съотношение на силите отново не се постигна категоричен успех на демократичните сили, защо се повтори патовата ситуация от 1990 година.

При отговора на този въпрос трябва най-напред да се вземе предвид, че изборните резултати отразяват обективното състояние на общественото развитие, естественото разделение, коетo съществува във всяко преходно време, намерило място в поляризацията на политическия живот.

Но наред с това успехът на демократичните сили беше подронен от серия недемократични действия, които съпътстват нашето развитие. В основата им стои нечистоплътното зачатие на българската демокрация на така наречената "кръгла маса”, която възприе биполярния принцип и елиминира многобройните демократични течения, партии или обществени групи, т.е. анулира политическия плурализъм.

Този принцип легна в основата на закона, според който се проведоха последните избори най-реакционния избирателен закон в новата българска история, осигурил автоматични предимства за СДС и БСП и елиминирал малките партии, коалиции и независимите кандидати.

Този закон разедини обществените сили, ратуващи за демокрация. Лични вождистки амбиции нароиха многобройни коалиции и партии, които се провалиха в изборите, като оставиха без представителство в парламента близо 25s % от българските граждани. Други 20 % от избирателите отказаха въобще да участват в изборния фарс.

Най-флангрантното нарушение на демократичния принцип беше регистрацията на Движенето за права и свободи (ДПС) като политическа сила. Това не само грубо противоречи на конституцията на България, която изрично забранява съществуването на партии, създадени на етническа или религиозна основа, но вещае тъжни бъднини за нашето Отечество. Получи се така, че кардиналните проблеми на бъдещето ще се решават от шепата парламентаристи на ДПС. Получи се пълното абортиране на българската демокрация.

Анализирайки резултатите от изборите, Националният консултативен съвет на Конституционния форум заявява:

1. Призовава своите съмишленици да останат верни на Програмната декларация на Форума за демокрация и конституционен преход към свободното либерално общество в България.

2. Отново поканва всички демократични обществени сили, партии, организации и движения към обединени действия за ликвидиране на остатъците от тоталитаризма, за победата на българската политическа демокрация.

3. Настоява парламентът и меродавните държавни институции, като приемат разултатите от изборите, да поискат от Конституционния съд да разпусне Движението за права и свободи като политическа партия и да обнародват имената на всички, които се подписаха под нейната регистрация и по този начин погазиха българската конституция.

Предупреждаваме, че часът е съдбовен! Нека всеки размисли за днешния ден и за утрешната съдба на България и да обединим силите на демокрацията в името на националното достойнство!

София, 22 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП) ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА  НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ В ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ И ЗА СТАТУТА НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. Документът е адресиран до президента на Републиката и до средства за масово осведомяване.

Съществува закон за равнопоставеност на всички политически партии (чл. 15) и за задължение на правителството да осигури еднакви материални условия за тяхната дейност (чл. 17). И сините кметове не изпълниха този закон! Дори за изборната кампания през 1991 година повечето от извънпарламентарните партии не разполагаха с клубове, канцеларии, сгради, телефони, коли, печатници, щатни щабове. Това е доказателство за неравнопоставеност и дискриминация, за неизпълнение на закона. Следователно изборите са неравнопоставени, нечестни и недемократични. И затова резултатите са:

От 26 извънпарламентарни партии, участвали в изборите, Българската демократическа партия (БДП) спечели с 0,33 %, или 18 000 гласа. Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии саботираха регистрирането на партията в 31 окръга, а провалиха в три. БДП не участва две седмици в предаванията на Българско радио и Българска телевизия, поради което нямахме достатъчно време да водим предизборна агитация. Министерският съвет не ни даде дори един лев преди изборите и ние не можахме да пътуваме из страната, да печатаме агитационни материали. Фактически сега гласувалите за малките партии 1,5 милиона и негласувалите 1 милион са без представители в Народното събрание.

Тази равносметка ни дава право да констатираме, че изборите от 13 октомври 1991 г. са нечестни, и предлагаме да се произведат нови - на 22 март 1992 година -  едновременно за парламент и за президент.

В България има Комитет за зашита на правата на човека с председател Константин Телалов - човек от екипа на ЦК на БКП от времето на създателя на комитета Тодор Живков. Отиде си Живков, отиде си Луканов, отиде си Попов, на власт застават "сините" начело с Филип Димитров. Но комитетът съществува - тайно: никъде не се говори за него, не се пише, но членовете му получават заплати, дори и двете секретарки. Води се като надпартийна инстанция. Сега негов отговорен секретар е комунистът, депутат от БСП г-н Велко Вълканов. За каква надпартийност ще говорим? Кого защитава? Кой му плаща? Нека отговорят президентът Желев, премиерът Попов, бъдещият премиер Димитров. Нека да вземат отношение и честните журналисти от българските средства за масово осведомяване, и то веднага. Морал и закон е нужен!

Българската демократическа партия е решила да завземе апартамент на пл. "Народно събрание", до Авиолинии "Балкан", на третия етаж, за да има канцелария за ръководството на партията и за редакционния колектив. Както имат всички партии.

София, 21 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ВТОРА) НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ПЕРНИК.

ІІ. ИКОНОМИЧЕСКА ОБЛАСТ

1. Пълен простор пред личната инициатива - гаранция за излизане от кризата и за възхода на България.

2. Равноправие на формите на собственост - държавна, колективна и частна.

3. Ускорен поетапен преход към пазарна икономика, като през първия етап се провежда под контрола на Народното събрание, което избира за тези цел специална комисия, тъй като у нас съществува все още остър дефицит на стоки, техника и резервни части и в същото това време с пълна сила действа принципът на държавния монопол върху производството.

4. Конкуренцията на всяка стока във всяка област на производството е ключ за реален прогрес.

5. "Шоковата терапия" да се приложи спрямо номенклатурата и незаконнозабогателите. Жизненият стандарт на социално слабите слоеве в никакъв случай не бива повече да пада, а напротив - трябва да расте.

6. При сегашния модел на раздържавяване заводите, предприятията и другите по-крупни стопански обекти ще попаднат предимно в ръцете на номенклатурата и на онези, които са натрупали по нечестен път несметни богатства от подкупи, спекула, валутни машинации и други нечестни средства. Това ще доведе до още по-голямото им обогатяване и ще изостри формите на експлоатация, също и до увеличаване на безработицата.

7. Ние сме за раздържавяване на търговията, услугите, туризма, част от леката промишеност и преобладаващата част от селското стопанство, но след изземването на заграбените крупни суми. Бързо, безболезнено и справедливо даване простор на частната инициатива, кооперативните и акционерните форми на производство, но не бива да допуснем за едни държавата да бъде богата майка, а за други мащеха.

8. Минаването към безконтролен капиталистически принцип няма да ни изведе до нивото на Кралство Швеция, а по-скоро и по-вероятно е да бъдем някъде около нивото на Република Турция.
9. Предимство на селското стопанство, на хранителната промишленост, на производството на  облекла и обувки, на туризма като доходно перо, като се използват най-рационално и активно резиденции и вили за валутни постъпления.

10. Закон против всякакъв вид монополизъм от когото и да било във всички сфери на икономиката.

11. Да се осъществява постоянен и ефективен контрол на всички стоки от производството, складовете до потребителите, за да се пресекат източниците на злоупотреби.

12. Либералната партия приема и подкрепя всички радикални и рационални реформи за подобряване на жизнения стандарт на народа. Когато народът е богат, тогава и държавата ще бъде богата.

13. Да се направи всичко възможно, за да се спре изтичането на добри специалисти от страната в чужбина. То сега е най нужно у нас.

14. С цел намаление на външните дългове да се ограничат излишното използване на валутни средства.

15. Поради разпадането на СИВ да се приобщи страната ни към Европейската икономическа общност и да се подпишат взаимноприемливи договори с други страни.

16. Да използваме опита на колкото се може по-проспериращи страни, а не да тръгнем сляпо към дадена страна.

17. Очакваме успех при правилното прилагане на икономическата програма на Либералната партия.

 

III. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. Финансови помощи и неотложно снабдяване с необходимата техника, семена и животни на желаещите да работят селскостопанска работа. Заеми с дълъг срок за изплащане и ниски лихвени проценти.

2. В никакъв случай и под никакъв предлог никой няма право да предава българска земя, имоти и сгради на чужди граждани.

3. Изкупните цени на селскостопанската продукция да се плащат според инфлационните процеси в страната.

4. Възраждане на традиционните производства в лозарството (вино, сокове) и пчеларството.

5. За уравновесяване на миграционните процеси от селата в по-голямите градове и за решаване на жилищния проблем на гражданите да се строят с предимство екологично чисти преработвателни предприятия в по-малките селища.

6. Значително подобряване на културния и битовия облик на селата и малките градове с развито земеделие с цел да се задържи младежта при своя корен, а не да ходят и се скитат немили и недраги по големите градове.

7. Заплащане в конвертируема валута на стоките, предназначени за външния пазар.

8. Никой няма право, както беше в миналото, да се ползва от чужда валута, за която не се е трудил.

9. Всеки, който има нужда от допълнителна работна ръка при прибирането на реколтата от полята, овощните градини и други места, трябва да плаща на хората според труда, а не както беше досега според възрастта.

10. Синдикатите в страната да осигуряват на достъпни цени във всичките им бази карти за почивка и лечение на всички слоеве от трудовото селячество, а не както беше в миналото само на ползващите се с привилегии.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 октомври - Следва пълният текст на предоставения за разпространение:

УСТАВ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ.

Първо - ХАРАКТЕР И ЦЕЛ

Съюзът на безпартийните гаранти е организация на уважавани безпартийни, неопетнени в личния и в обществения живот. Борещи се за справедливост, спазващи законността, против насилието, за толерантност и вярно предаване на фактите и събитията. Милеещи за народното добруване, за всекиму според труда. Тези личности на базата на плурализма и демократичността, обединени в съюза, ще формират общоприемливи възгледи за всички членове на съюза, които ще се възприемат от безпартийните, виждайки полза от тях, и ще направят всичко, освен което законът забранява, за претворяването им в живота на българския народ. Ще поддържат постоянна връзка с безпартийните на основата на равнопоставеност и ще бъдат изразители на исканията на доверилите им се безпартийни пред съюза, който чрез структурата си, обявена пред съда, ще предприема политически действия в защита на безпартийните.

Понятието "гарант" в дадения случай означава членът на съюза гарантира пред безпартийния гражданин да направи достояние на съюза мненията и исканията му и да предприеме всички мерки, в кръга на закона, с политически средства да защити политическите интереси на безпартийните, които ще му се доверят. Безпартийният ще знае, че "той ми е гарант, че няма да бъда оставен сам".

Съюзът ще се бори с политически средства за изграждане на плуралистично, демократично, правово гражданско общество, където мястото на всеки ще се определя от личните му качества и от труда му. Съюзът е за многопартийност, против узурпирането на властта от когото и да е. Ще се бори за дружба с всички народи в света, за мир, против войната.

Ще се бори за участие във властта на всички равнища с ранг на партия.

Съюзът е против монархизма, фашизма, против партии на базата на религиозни възгледи и на етнически принцип.

 

Второ - ЧЛЕНСТВО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член на Съюза на безпартийните гаранти може да стане всеки, навършил осемнадесет години, приемащ устава, програмата, нечленуващ в друга партия или съюз и признат за такъв най-малко от двадесет пълнолетни безпартийни граждани, внесли по пет лева еднократна годишна вноска за нуждите на съюза, вписан в специален за това архивен документ с пълен адрес и подпис.

Членството е независимо от религиозни възгледи, етнически произход, образователен ценз, материално положение, професия и др.

По такъв начин един гарант се избира най-много за една година. Неговата изборност е неограничена по мандати /години/.

Ако по някакъв повод - извършил престъпление от общ характер с влязла в сила присъда или загубил доверието на безпартийните му избиратели, то същите съобщават на местния гарант-координатор или до централния координационен съвет на безпартийните гаранти със седалище София, който официално го изключва от съюза - след проверка на изнесеното и доказване вината - като се уведомява лично, а също неговите избиратели и не може да членува в съюза най-малко три години от края на наказанието, ако деянието не е по-тежко.

Безпартийният гарант е длъжен да провежда съюзната политика, да не нарушава устава, програмата и законите на страната и се бори за реален прогрес на демокрацията в страната.

 

Трето - ОРГАНИЗАЦИОННА УРЕДБА

Съюз на безпартийните гаранти се изгражда на териториален принцип - квартал, район, село, община, избирайки си местен гарант-координатор с явно гласуване, който в никой случай не се явява ръководител по досегашния смисъл на това понятие.

Местните гаранти от общините в окръга или региона на общо събрание или на делегатски принцип в присъствие на член на централното ръководство с обикновено мнозинство и явно гласуване избират окръжен гарант-координатор.

Централен орган на съюза е Централен координационен съвет на безпартийните гаранти начело с главен гарант-координатор и негов заместник и седалище София. Избира се от общото събрание на съюза с обикновено мнозинство с тайно гласуване. Общото събрание определя броя на членовете на Централния координационен съвет на безпартийните гаранти, който ще бъде повече от седем на брой.

За реален успех е необходимо да се изпълняват всички инструкции - устни и писмени, на централния орган, като неговите становища активно се повлияват постоянно от становищата на всички гаранти и обикновени безпартийни.

За централния орган са задължителни решенията на общото събрание, изпълняващо функциите на конгрес, което се свиква на делегатски принцип, като бройката се определя от централния орган след консултация с гарантите, чрез окръжните гаранти-координатори и въз основа на общия брой на гарантите, което се свиква - редовно преди изборите за народно събрание и извънредно - по решение - с обикновено болшинство от Централния координационен съвет или писмено искане на една десета от гарантите в срок до тридесет дни от постъпване на писменото искане в централния орган.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от делегатите при тридесетдневно предизвестие, но не по-малко от двадесет дни и две трети при по-малко от двадесет дни предизвестие.

Промените в задълженията на членовете на централния съвет стават по решение на членовете на централния съвет - с обикновено мнозинство и явно гласуване.

Снемането от поста на главния гарант-координатор може да стане само от общото събрание с обикновено мнозинство и тайно гласуване при присъствието на делегатите, посочени за редовните и извънредните събрания и срокове на предизвестия. Снемането от длъжност на окръжните гаранти-координатори става по решение на делегатското събрание на окръга /региона/ по специално определена квота от централния съвет и в присъствието на главния гарант-координатор с обикновено мнозинство и явно гласуване. Централният съвет може да снема или изключи от съюза окръжен гарант-координатор с две трети от състава на съвета и в присъствието на поне половината от другите окръжни гаранти, присъстващи като гости-наблюдатели. На щатна платена работа са окръжните гарант-координатори, главният гарант-координатор, заместникът му и някои от членовете на централния съвет по решение на общото събрание, но в съюза не може да има повече от сто платени организационно работници за цялата страна. Размерът на заплатите ще се определя от общото събрание и ще се коригират съобразно инфлацията от ревизионната комисия.

Общото събрание избира и ревизионна комисия с цел наглеждане финансовото състояние и отдаване компетентни съвети на централния съвет.

Съюзът се ръководи от Централен координационен съвет начело с главен гарант-координатор, основателя на съюза д-р Марин Каменов Станев, живущ в гр. София, ул. "Макгахан” Бл.71, вх.А, ет.8, ап.22, на когото се изпращат пари и документи до обявяване на банкова  сметка.

 

Четвърто - СРЕДСТВА

Средствата ще се набират от еднократните годишни вноски на безпартийните и дарения. За разходите отговаря главният гарант-координатор, който ще се отчете пред общото събрание, а финансовото състояние може да се провери от всеки гарант до избор на ревизионна комисия.

 

Пето - ПЕЧАТ

Съюзът ще има един печат, утвърден от Централния координационен съвет.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ HP 303 И HP 304.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP 303

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Камено, Бургаска област, и на основание на чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Камено, като вместо Станка Райкова Иванова определя за член Радка Генова Михова от датата на протокола на Общинския народен съвет - 19 септември 1991 г.

20 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP 304

С решение нр 302/21 октомври 1991 г. ЦИК обяви резултатите от проведените на 13 октомври 1991 г. избори за народни представители.

В срока по чл.92, ал.1 от ЗИНПОСК са постъпили молби от избраните в повече от една районна изборна листа народни представители, с които уточняват в коя кандидатска листа да се смятат за избрани. В резултат на това кандидатите ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ - СДС, ЖАН ВАСИЛЕВ ВИДЕНОВ - БСП, и СУАВИ БАСРИ ХАДЖИ - ДПС, се явяват също избрани в повече от един избирателен район.

Предвид гореизложеното и на основание чл.92, ал.2 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Обявява за избрани кандидатите за народни представители, както следва:

1. ЕМИЛ ЯНАКИЕВ КАПУДАЛИЕВ - СДС, в 5-ти избирателен район - Видин, на мястото на АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДЖЕРОВ - СДС, избран и в 10-ти избирателен район - Кюстендил.

2. ВЕЛИСЛАВА МИЛКОВА ГЮРОВА - СДС, в 20-ти избирателен район - Силистра на мястото на АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - СДС, избран и в 3-ти избирателен район - Варна.

3. ЕМИЛ BECEЛOB ФИЛИПОВ - БСП, в 12-ти избирателен район - Михайловград, избран на мястото на АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ - БСП, избран и в 23-ти избирателен район - София 1.

4. СТЕФАН ВЪЛЧЕВ СТЕФАНОВ - БСП в 9-ти избирателен район - Кърджали на мястото на АНДРЕЙ КАРЛОВ ЛУКАНОВ - БСП, избран и в 15-ти избирателен район - Плевен.

5. НИНО ДИМИТРОВ СТАВРОВ - СДС, в 15-ти избирателен район - Плевен на мястото на АСЕН ХРИСТОВ МИЧКОВСКИ - СДС, избран и в 13-ти избирателен район - Пазарджик.

6. ЗИЯ ОСМАН ДИШЛИ - ДПС, в 18-ти избирателен район - Разград на мястото на АХМЕД ДЕМИР ДОГАН - ДПС, избран и в 9-ти избирателен район - Кърджали.

7. ВАСИЛ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ - СДС, в 24-ти избирателен район - София 2, на мястото на БЛАГА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА - СДС, избрана и в 13-ти избирателен район - Пазарджик.

8. ЙОРДАН КИРИЛОВ ШКОЛАГЕРСКИ - БСП, в 24-ти избирателен район - София 2, на мястото на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ - БСП, избран и в 17-ти избирателен район -Пловдив-окръг.

9. КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ЧЕРНЕВ - СДС, в 23-ти избирателен район - София 1, на мястото на ЕДВИН СТЕФАНОВ СУГАРЕВ - СДС, избран и в 19-ти избирателен район - Русе.

10. АРИФ АЛИ МУСТАКЛИ - ДПС, в 1-ви избирателен район - Благоевград, на мястото на ИБРАХИМ ТОСУН ТАТАРЛЪ - ДПС, избран и във 2-ри избирателен район - Бургас.

11. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СТАЛИЙСКИ - СДС, в 25-ти избирателен район - София 3, на мястото на ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ - СДС, избран и в 16-ти избирателен район - Пловдив.

12. ИЛХАН ВЕЛИ МУСТАФА - ДПС, в 8-ми избирателен район - Добрич, на мястото на ИВАН КИРИЛОВ ПАЛЧЕВ - ДПС, избран и в 30-ти избирателен район - Шумен.

13. АТАНАС МАТЕЕВ МАТЕЕВ - СДС, в 8-ми избирателен район - Добрич, на мястото на ИЛКО МОИС ЕСКЕНАЗИ - СДС, избран и в 3-ти избирателен район - Варна.

14. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ - СДС, в 11-ти избирателен район - Ловеч, на мястото на ЙОРДАН АСЕНОВ ВАСИЛЕВ - СДС, избран и в 15-ти избирателен район - Плевен.

15. АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА - БСП, в 20-ти избирателен район - Силистра, на мястото на КРАСИМИР АНДРЕЕВ ПРЕМЯНОВ - БСП, избран и в 3-ти избирателен район - Варна.

16. ЧЕРВЕНКО КРУМОВ ЛАЗОВ - БСП, в 29-ти избирателен район - Хасково, на мястото на МИНЧО ГЕНЕВ МИНЧЕВ - БСП, избран и в 9-ти избирателен район - Кърджали.

17. САШО НАЧЕВ СТОЯНОВ - СДС, в 27-ми избирателен район - Стара Загора, на мястото на НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ - СДС, избран и в 22-ри избирателен район - Смолян.

18. ЖАН ВАСИЛЕВ ВИДЕНОВ - БСП, в 16-ти избирателен район - Пловдив, на мястото на НОРА КРАЧУНОВА АНАНИЕВА - БСП, избрана и в 11-ти избирателен район - Ловеч.

19. ЗЛАТИМИР СТОЯНОВ ОРСОВ - БСП, в 21-ви избирателен район - Сливен, на мястото на ЖАН ВАСИЛЕВ ВИДЕНОВ - БСП, избран и в 16-ти избирателен район - Пловдив.

20. НЕВА СОКОЛОВА ХАДЖИМАТЕВА - ДПС, във 2-ри избирателен район - Бургас, избрана на мястото на ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ - ДПС, избран и в 20-ти избирателен район - Силистра и СУАВИ БАСРИ ХАДЖИ - ДПС, избран и в 3-ти избирателен район - Варна.

21. ИВАН ПЕНЧЕВ ТОСЕВ - СДС, в 17-ти избирателен район - Пловдив-окръг, на мястото на СНЕЖАНА ДАМЯНОВА БОТУШАРОВА - СДС, избрана и в 21-ви избирателен район Сливен.

22. НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДОБРЕВ - БСП, в 26-ти избирателен район - София-окръг, на мястото на СПАС АТАНАСОВ МУЛЕТАРОВ - БСП, избран и в 13-ти избирателен район - Пззарджик.

23. ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ НЕДКОВ - СДС, в 6-ти избирателен район - Враца, на мястото на СТЕФАН ДИМИТРОВ САВОВ - СДС, избран и в 24-ти избирателен район - София 2.

24. ЕМИЛ БИСЕРОВ ЮРУКОВ - СДС, в 1-ви избирателен район - Благоевград, на мястото на СТОЯН ДИМИТРОВ ГАНЕВ - СДС, избран и в 25-ти избирателен район - София 3.

25. ПЕТКО ГИНЕВ ПЕТКОВ - СДС, в 29-ти избирателен район - Хасково, на мястото на ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - СДС, избран и в 23-ти избирателен район - София 1.

26. ЙОРДАН ВЕНЕЛИНОВ ГАНЕВ - СДС, в 24-ти избирателен район София 2, на мястото на ХРИСТОФОР ПЕТРОВ СЪБЕВ - СДС, избран и в 26-ти избирателен район София-окръг.

27. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БУЧКОВ - ДПС, в 17-ти избирателен район Пловдив-окръг, на мястото на ШЕРИФЕ ИСМАИЛ МУСТАФА - ДПС, избрана и в 18-ти избирателен район - Разград.

28. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ - ДПС, в 30-ти избирателен район - Шумен, на мястото на ЮНАЛ САИД ЛЮТФИЕВ - ДПС, избран и в 28-ми избирателен район - Търговище.

29. РЕДЖЕБ МЕХМЕДАЛИ ЧИНАР - ДПС, в 29-ти избирателен район - Хасково, на мястото на ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ - ДПС, избран и в 30-ти избирателен район - Шумен.

30. НАТАША КИРИЛОВА ТАЧЕВА - БСП, в 26-ти избирателен район София-окръг, на мястото на ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ - БСП, избран и в 25-ти избирателен район - София 3.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

23 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

11:40:00

28.10.I991 г.

Редактор:

Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Маргарита Георгиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!